Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1552301 Постинги: 1762 Коментари: 116
Постинги в блога
2 3 4 5  >  >>
 

                 1189# Анкета за родители „Организация на учебно-възпитателния

                                                             процес в училище“

 

1.Настъпили ли са промени в успеха на Вашият син или дъщеря напоследък?  

1.Настъпи подобрение.

2.Няма промени.

3.Настъпи влошаване.

2.Удовлетворен ли сте от организацията на учебно-възпитателния процес в училището?  

1.Напълно.

2.Не съвсем.

3.Не съм удовлетворен.

3.Считате ли, че учебният материал е по силите на детето Ви?  

1.Напълно е по силите му.

2.Не винаги е по силите му.

3.Като цяло не е по силите му.     

4.Наблюдавате ли преумора на детето в края на учебната седмица?  

1.Силна преумора.

2.Умерена (нормална) умора.

3.Почти не е уморен.

5.Удовлетворен ли сте от режима на работа в училището?  

1.Да.

2.Не съвсем.

3.Не.

6.Какво Ви безпокои в обучението на Вашето дете в училището? 

1.Нямам причини за безпокойство.    

2.Здравословното му състояние.    

3.Повишената умора (преумора).     

4.Нежеланието да учи.     

5.Проблемите, свързани с взаимоотношенията със съучениците.     

6.Проблемите, свързани с взаимоотношенията с учители.     

7.Моите отношения с детето.     

7.Считате ли, че в училището детето Ви може да получи знания в съответствие с неговите способности и интереси?

1.Да.

2.Не съм уверен.

3.Не може.

8.Как оценявате взаимодействието между училището и семейството по отношение обучението и възпитанието на учениците?  

1.С висока ефективност.

2.Със съмнителна ефективност.

3.Затруднявам се да отговоря.

9.Взимате ли участие в учебно-възпитателната работа в училището?  

1 Да, участвам.

2.Практически не участвам, посещавам единствено родителските срещи.

10.Посещава ли детето Ви кръжоци, тренинги, секции и други извънкласни допълнителни форми за личностно развитие?  

1.Да, посещава.     

2.Иска да посещава, но няма възможност.     

3.Не, не посещава.

11.Удовлетворен ли сте от качеството на знанията на Вашето дете?     

1.Да.

2.Не съвсем.

3.Не.

12.Удовлетворен ли сте от нивото на възпитание на Вашето дете?

1.Да.

2.Не съвсем.

3.Не.

13.Доволен ли сте от нивото на развитие на детето Ви като личност?  

1.Да.

2.Не съвсем.

3.Не.

14.Посочете ориентировъчното разпределение на времето на детето.

1.Време прекарано в училище– …

2.Време за подготовка на домашната работа – …

3.Време за почивка – … 

15.Според вас, в училището създадени ли са условия за развитие на творческите способности на детето? 

1.Да.

2.Частично са създадени.

3.Не.

15.С желание ли детето Ви посещава училище?  

1.Да.

2.Не съвсем.

3.Не.

16.Вълнува ли се детето Ви от своите успехи и неуспехи?  

1.Да.

2.Не винаги.

3.Нет.

17.Споделя ли детето с Вас своите впечатления и преживявания от училище?

1.Да.

2.Не винаги.

3.Не.

18.Често ли детето Ви се оплаква от своите съученици?

1.Да.

2.Понякога.

3.Не се оплаква.

19.Какво мислите за обема и трудността на домашната работа?

1.Напълно е по силите на детето.

2.Не успява винаги да се справи.     

3.Като цяло не е по силите му.

image 

Категория: Други
Прочетен: 2 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                                  1178# Диагностика на професионална (педагогическа) и

                                                    родителска тревожност (А.Прихожан)

 

Предложената методика е разработена през 1996-1988г. Включва две форми. Форма „А“ е предназначена за учители в средно училище, а форма „Б“ – за родители.  Всяка от формите съдържа по две субскали:

а) субскала за обща тревожност (общо емоционално неблагополучие) за двете форми;

б) субскала съответно за дадената форма – професионална или родителска тревожност.

Твърдения, използвани в методиката първоначално са били взети от проведени консултативни беседи, а впоследствие са преминали експертна оценка.  В ролята на експерти по скалата за професионална тревожност са включени използвани учители от средни училища със стаж не по-малък от 5 г., а по скалата за родителска тревожност – родители на деца на възраст от 10 до 17 години. Субскалата за общо емоционално неблагополучие е преминала оценяване от дете групи експерти.

Формулировките на твърденията в методиката предполагат съответствие с пола на изследваното лице.  Предложеният тук текст използва най-разпространения вариант – за жени.

При прилагане на вариант „Б“ (родителска тревожност) е необходимо да се държи сметка за пола на детето и за броя деца в семейството.  Във всички случаи е необходима специална бланка на методиката, включваща 20 твърдения само за родители.

Апробацията и стандартизацията на форма „А“ са извършени на база извадка от педагози и студенти от педагогически университети и институти: 246 жени и 52 мъже, на възраст 22-57 години; форма „Б“ – родители на деца от 8 до 16г., 134 жени и 87 мъже на възраст от 27 до 52 години.

Описание: Методиката се отнася към групата бланкови тестове. Бланката съдържа необходимите сведения за изследваните лица – инструкции и стимулен материал.  Тъй като формите се различават само по една субскала, то пълния вариант на форма „А“ се прилага едновременно и за двете групи, а форма „Б“ се предлага в зависимост от групите. Ключът е общ за двете форми.

Процедура: Препоръчва се фронтално прилагане на методиката, тъй като при индивидуално тестиране, обикновено изследването се затруднява, тъй като твърденията провокират изследваните лица (било родители, било педагози), да се впускат в обсъждания, коментари, условности и  т.н. Преди началото на изследването психологът задължително в съвсем обща форма трябва да обясни целите (например, за педагозите – профилактика на професионалното претоварване, а за родителите – помощ за преодоляване на трудности във възпитанието на детето; профилактика на преумора и др.). За тревожност, напрежение или стрес не трябва да се споменава.

След като се раздадат бланките, на педагозите и родителите се предлага да прочетат инструкцията, а психологът отговаря на всички възникнали въпроси. След това изследваните лица започват самостоятелна работа, а психологът не трябва да отговаря повече на никакви допълнителни въпроси. При фронтално тестиране субскалите се попълват от цялата група, като психологът чете на глас твърденията, при това прилагане времето за работа е около 10-15 мин.

Инструкция: Моля, оценете по 5-степена скала доколко всяко от предложените в бланката твърдения отразяват Вашето самочувствие и настроението Ви на работното място, като използвате следната скала за отговори:

-1 –  въобще не се отнася за мен;  

-2 –  не се отнася за мен;

-3 затруднявам се да отговоря;

-4 отнася се за мен;  

-5 напълно се отнася за мен.  

След като направите своя избор, оградете с кръгче съответното число под твърдението. Моля, не пропускайте нито едно твърдение. След като приключите работата си, проверете още веднъж дали сте отговорили на всички пунктове.

Форма „А“ (обща тревожност)

2.Обикновено имам лошо настроение.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

4.Нерядко имам усещането, че работата ми просто ме опустошава.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

5.Чувствам се постоянно за нещо виновна.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

8.С лекота намирам общ език с хората около мен.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

9.В края на седмицата се чувствам като преуморен кон.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

12.Мисля с оптимизъм за бъдещето си.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

15.Имам добър и здрав нощен сън.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

17.Познатите често ми казват, че имам уморен (измъчен) външен вид.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

18.Уверена съм, че в живота си ще имам много успехи.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

20.Като цяло съм доволна от това как се обличам.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

22.Имам постоянно чувство за някакво напрежение, трудно ми е да се отпусна.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

24.Рано сутринта почти винаги съм с хубаво настроение.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

25.Често имам усещането, че живота някак си минава покрай мен.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

27.Нерядко изпитвам разочарования или скука.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

29.Напоследък имам усещането, че характерът ми ме проваля.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

30.Не успявам във всичко, просто не ми достига време за всичко.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

33.Нерядко ме обхваща някакво безпокойство, без да разбирам защо.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

34.Напоследък имам чувството, че хората около мен бързо ме уморяват. 

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

36.Често се чувствам самотна.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

38.Измъчват ме нощни кошмари.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

 

Форма „Б“ – за учители (професионална тревожност).

Забележка: Представени са твърдения (общо 20), се отнасят само за педагози. Номерата на твърденията не трябва да се променят, тъй като така присъстват в ключа. Отговорите по останалите твърдения се взимат от форма „А“.

 1.Често съм изнервена на работното си място.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

3.Когато съм на работа имам усещането за преумора и претоварване.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

6.Уверена съм, че правилно съм избрала професията си.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

7.Когато съм на работа често изпитвам прилив на сили.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

10.Когато се изправям пред трудни ученици, нерядко имам усещане за педагогическо безсилие.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

11.Струва ми се, че родителите на учениците не ме уважават достатъчно.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

13.Професията поставя твърде много изисквания към мен.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

14.Разстройват ме дори най-малки неуспехи в работата ми.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

16.Харесва ми да провеждам открити уроци.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

19.Всеки нов клас е сериозно изпитание за мен.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

21.Струва ми се, че колегите не ме зачитат достатъчно.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

23.На педагогическите съвети и служебните съвещания, аз винаги свободно изказвам мнението си.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

26.Когато в работата си се сблъсквам с трудности, няма с кого да се посъветвам.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

28.Често изпивам върху себе си усещане за липса на престиж на учителската професия.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

31.Родителските събрания за мен са истинско мъчение.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

32.Мисля, че като цяло началниците ми са доволни от мен.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

35.Чувствам, че не ми се отдава да намеря контакт с учениците.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

37.Понякога чувствам, че професионалните ми задължения сякаш ще ме задушат.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

39.Вдигнала съм ръце от проблеми в училището.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

40.Като цяло съм удовлетворена от моите професионални постижения.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

 

Форма „Б“ – родители

Забележка: Представени са твърдения (общо 20), се отнасят само за родители. Номерата на твърденията не трябва да се променят, тъй като така присъстват в ключа. Отговорите по останалите твърдения се взимат от форма „А“.

1.Често съм изнервен заради сина (дъщеря) ми.  

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

3.През цялото време се тревожа, когато мисля за бъдещето на моя син (дъщеря).  

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

6.Сигурна съм с моят син (дъщеря) сме истински приятели.   

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

7.Бих искала синът (дъщеря) ми по характер да прилича на баща си (майка си)

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

10.Чувствам, че губя детето си и нищо не мога да направя.  

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

11.Колкото по-голям става синът (дъщеря) ми, толкова по-трудно намирам общ език  него (нея).

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

13.Постоянно се страхувам, че със синът (дъщеря) ми ще се случи нещо.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

14.Напоследък синът (дъщеря) ми много ме изморява. 

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

16.Когато се замисля за синът (дъщеря) ми, рязко повишавам настроението си.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

19.Често ми се струва, че съм лоша майка (лош баща).

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

21.Когато се замисля за моят син (дъщеря), ме обхваща чувство за вина.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

23.Мисля, че добре се разбирам с дъщеря (синът) ми.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

26.Често заради синът (дъщеря) ми изпитвам неудобство пред мои познати.  

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

28.Страхувам се, че моят син (дъщеря) ще повтори моята съдба.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

31.Винаги мисля за това, какво е направил синът (дъщеря) ми в мое отсъствие.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

32.Като цяло съм доволна (доволен) от сина (дъщеря) ми.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

35.Страхувам се, че синът (дъщеря) ми е разочарован (а) от мен.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

37.Другите хора считат, че възпитавам неправилно синът (дъщерята) си.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

39.Имъчва ме една постоянна загриженост за синът (дъщеря) ми.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

40.Уверен (а) съм, че синът (дъщеря) ми ще успее да се справи с много житейски предизвикателства.

Отговори: 1, 2, 3, 4, 5

 

Обработка на резултатите

Баловете по скалите се делят на „прави“(мнения, характерни за тревожна личност) и „обратни“ (мнение, характерни за емоционално благополучна личност). Разпределението на пунктовете (твърденията) по субскалите в „права“ и „обратна“ формулировка са представени в таблица №1.

image

Отговорите на „правите“ твърдения се оценяват с бал, съответстващ на избраното число от скалата, а отговорите на „обратните“ твърдения се оценяват с бал, чрез обръщане на поредицата числа, т.е. оценките на изследваното лице – 1, 2, 3, 4, 5 се обръщат и оценяват съответно с бал: 5, 4, 3, 2, 1. С други думи, ако изследваното лице е обградило числото „5“, отговорът получава 1 бал; ако е обградило „1“ – получава бал 5 и  т.н.

Получените резултати в балове по „правите“ и „обратните“ твърдения се сумират като цяло и  отделно по всяка субскала.

Получените първични балови оценки се трансформират в скалови (виж таблици 2-5) оценки. В качеството на скалови оценки се използва стандартна десетка (стен).  За тази цел данните на изследваното лице се съпоставят с нормативните показатели.  Резултатите, получени по всички скали (общо) се интерпретират като показател за общо ниво на тревожност, а по отделните субскали – за отделните видове тревожност.

Ако се случи така, че по субскалите изследваното лице е пропуснало да даде отговор на не повече от 2 пункта (твърдения) от общо 20, може да се направи следното: да се изчисли сумата бал по 18-те пункта, на които изследваното лице е отговорило, после да се изчисли средния бал, а след това полученото число да се умножи по 20, за да се получи цяло число чрез закръгляне. (Например, ако средният бал по скалата е 2,73, след като се умножи по 20 се получава произведение равно на 54,6, т.е. общия бал се закръгля на 55. При пропускане на повече от два пункта по скала, резултати не се изчисляват. При пропуски на повече от 2 твърдения, психологът следва да има предвид, че подобни „грешки“ не са случайни и също имат диагностично значение.

image

 image

image

image

На основание получените скални оценки се прави извод за общото ниво на тревожност на изследваното лице. За тази цел може да се използва таблица №6.  

image

Методика работи много добре при решаване на следните практични задачи:

-разкриване на групи-риск от гледна точка на профилактика и запазване физическото здраве на педагози и родители;

-анализ на характера на емоционални проблеми;

-профилактика на „сривове“, свързани с изпълнението на професионалните и родителските задължения, особено в условия на напрежение, стресови ситуации, високи изисквания към нервно-психичното състояние на човек;

-психохигиенни цели – определяне оптималните разписания за учебен труд, отдих и пр.

-при анализ на фактори, свързани с повишена уморяемост, нарушения на съня и др.

-при работа с деца и родители – определяне съотношението на тревожността при децата и родителите/педагозите;

 

 Превод от руски, Кунчев.

 

Източник: Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика.

image

Категория: Други
Прочетен: 7 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                             1182# Кинотренинг и кинотерапия – тематични програми.

                                           (Филми – кариера; възмездие; политика)

 

Забележка: Наименованията на филмите са на руски и английски език.

 

Тематични филми – кариера.

1.Адвокат дьявола (The Devil’s Advocate), реж. Тейлор Хэкфорд, 1997.

2.Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь (Giuseppe Moscati: L’amore che guarisce), реж. 3.Джакомо Кампиотти, 2007.

4.Области тьмы (Limitless), реж. Нил Бергер, 2011.

5.Паранойя (Paranoia), реж. Роберт Лукетич, 2013.

6.Эван всемогущий (Evan Almighty), реж. Том Шэдьяк, 2007.

 

Тематични филми – отмъщение/възмездие.

1.Вербное воскресенье, реж. Антон Сиверс, 2009.

2.Законопослушный гражданин (Law Abiding Citizen), реж. Ф. Гэри Грей, 2009.

3.Заложница (Taken), реж. Пьер Морель, 2007.

4.Кожа, в которой я живу (La piel que habito), реж. Педро Альмодовар, 2011.

5.Месть (Hжvnen), реж. Сюзанна Бир, 2010.

6.Незнакомка (La sconosciuta), реж. Джузеппе Торнаторе, 2006.

7.Несправедливость (Injustice), реж. Колм МакКарти, 2011.

8.Одиннадцать друзей Оушена (Oceans 11), реж. С.Содерберг, 2003.

9.Рука, качающая колыбель (The Hand That Rocks the Cradle), реж. Кёртис Хэнсон, 1992.

10.Скорость (Speed), реж. Ян де Бонт, 1994.

11.Старое ружье (Le vieux fusil), реж. Р.Энрико, 1975.

 

Тематични филми – политика

1.Карточный домик (House of Cards), реж. Джеймс Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз,  2013.

2.Мечтая об Аргентине (Imagining Argentina), реж. Кристофер Хэмптон, 2003.

3.Плутовство (Wag the Dog), реж. Барри Левинсон, 1997.

4.Три дня Кондора (Three Days of the Condor), реж. Сидни Поллак, 1975.

5.Человек на все времена (A Man for All Seasons), реж. Фред Циннеман, 1966.

6.Шпионский мост (Bridge of Spies), реж. Стивен Спилберг, 2015.

image

Категория: Други
Прочетен: 9 Коментари: 0 Гласове: 0
 

1183# Кинотренинг и кинотерапия – тематични програми.

(Филми – мъжество; трансформация; наука)

 

Забележка: Наименованията на филмите са на руски и английски език.

 

Тематични филми – мъжество.

1.Агора (Agora), реж. А.Аменабар, 2009.

2.Бьютифул (Biutiful), реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту, 2009.

3.Гравитация (Gravity), реж. Альфонсо Куарон, 2013.

4.Марсианин (The Martian), реж. Ридли Скотт, 2015.

5.Мечтая об Аргентине (Imagining Argentina), реж. Кристофер Хэмптон, 2003.

6.Невозможное (Lo imposible), реж. Хуан Антонио Байона, 2012.

7.Побег из Шоушенка (The Shawshank Redemption), реж. Фрэнк Дарабонт, 1994.

8.Скафандр и бабочка (Le scaphandre et le papillon), реж. Джулиан Шнабель, 2007.

9.Страсти Христовы (The Passion of the Christ), реж. Мэл Гибсон, 2004.

10.Шпионский мост (Bridge of Spies), реж. Стивен Спилберг, 2015.

11.33 (The 33), реж. Патрисия Ригген, 2014.

 

Тематични филми – трансформация

1.16 кварталов (16 Blocks), реж. Ричард Доннер, 2006.

2.25-й час, реж. Спайк Ли, 2002.

3.Адвокат дьявола (The Devil’s Advocate), реж. Тейлор Хэкфорд, 1997.

4.Брюс всемогущий (Bruce Almighty), реж. Том Шэдьяк, 2003.

5.Второй шанс (Danny Collins), реж. Дэн Фогельман, 2014.

6.Высокая цена жизни (The High Cost of Living), реж. Дебора Чоу, 2010.

7.Гром небесный (Le tonnerre de Dieu), реж. Дени де Ла Патейер, 1965.

8.Держи ритм (Take the Lead), реж. Лиз Фридлендер, 2006.

9.Дориан Грей (Dorian Gray), реж. Оливер Паркер, 2009.

10.Жизнь других (Das Leben der Anderen), реж. Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006.

11.Защищая твою жизнь (Defending Your Life), реж. Альберт Брукс, 1991.

12.Знакомьтесь, Джо Блэк (Meet Joe Black), реж. М.Брест, 1998.

13.Игра (The Game), реж. Д.Финчер, 1997.

14.Инстинкт (Instinct), реж. Джон Тартелтауб, 1999.

15.Ключ от всех дверей (The Skeleton Key), реж. Иэн Софтли, 2005.

16.Лучше не бывает (As Good as It Gets), реж. Джеймс Л.Брукс, 1997.

17.Малыш (The Kid), реж. Дж.Тартелтауб, 2000.

18.Мирный воин (Peaceful Warrior), реж. Виктор Сальва, 2006.

19.Мне бы в небо (Up in the Air), реж. Джейсон Райтман, 2009.

20.Монах и бес, реж. Николай Досталь, 2016.

21.Моя прекрасная леди (My Fair Lady), реж. Дж.Кьюкор, 1964.

22.Неизвестный (Unknown), реж. Хауме Кольет-Серра, 2011.

23.Области тьмы (Limitless), реж. Нил Бергер, 2011.

24.Особые отношения (Sans queue ni tкte), реж. Жанна Лабрюн, 2010.

25.Персонаж (Stranger Than Fiction), реж. Марк Форстер, 2006.

26.Побег из Шоушенка (The Shawshank Redemption), реж. Фрэнк Дарабонт, 1994.

27.Полет домой (Flying Home), реж. Доменик Дерюддер, 2014.

28.Посетитель (The Visitor), реж. Том МакКарти, 2007.

29.Семьянин (The Family Man), реж. Б.Ратнер, 2000.

30.Слезы капали, реж. Г.Данелия, 1982.

31.Собачье сердце, реж. В.Бортко, 1988.

32.Сотворившая чудо (The Miracle Worker), реж. Артур Пенн, 1962.

33.Список Шиндлера (Shindler`s list), реж. С.Спилберг, 1993.

34.Сплит (Split), реж. М. Найт Шьямалан, 2016.

35.Судья (The Judge), реж. Дэвид Добкин, 2014.

36.Таинственный Альберт Ноббс (Albert Nobbs), реж. Родриго Гарсия, 2011.

37.Хористы (Les Choristes), реж. К.Барратье, 2004.

38.Хороший год (A Good Year), реж. Ридли Скотт, 2006.

39.Человек дождя (Rain Man), реж. Б.Левинсон, 1988.

40.Эффект бабочки (The Butterfly Effect), реж. Э.Бресс, Дж. Макки Грубер, 2004.

41.Юрьев день, реж. Кирилл Серебрянников, 2008.

 

 

Тематични филми – наука

1.Агора (Agora), реж. Алехандро Аменабар, 2009.

2.Больница Никербокер (The Knick), реж. Стивен Содерберг, 2014.

3.Жизнь Леонардо да Винчи (La vita di Leonardo da Vinci), реж. Ренато Кастеллани, 1971.

4.Игры разума (A Beautiful Mind), реж. Рон Ховард, 2001.

5.Марсианин (The Martian), реж. Ридли Скотт, 2015.

6.Мир Леонардо да Винчи, реж. Ольга Нифонтова, 2007.

image

Категория: Други
Прочетен: 9 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                                 1184# Кинотренинг и кинотерапия – тематични програми.

                                            (Филми – бърнаут; сексуалност; плен/затвор)

 

Забележка: Наименованията на филмите са на руски и английски език.

 

Тематични филми – бърнаут.

1.Его зовут Самба (Samba), реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано, 2014.

2.Последний урок (La journйe de la jupe), реж. Жан-Поль Лильенфельд, 2008.

 

Тематични филми – сексуалност.

1.Безумие (Asylum), реж. Дэвид Маккензи, 2005.

2.Весенние надежды (Hope Springs), реж. Дэвид Фрэнкел, 2012.

3.Игра в имитацию (The Imitation Game), реж. Мортем Тильдум, 2014.

4.Кожа, в которой я живу (La piel que habito), реж. Педро Альмодовар, 2011.

5.Любовь (Love), реж. Гаспар Ноэ, 2015.

6.Отчим (Beau-pиre), реж. Бертран Блие, 1981.

7.Парни не плачут (Boys Don’t Cry), реж. Кимберли Пирс,  1999.

8.Полное затмение (Total Eclipse), реж. А.Холланд, 1997.

9.Скандальный дневник (Notes on a Scandal), реж. Ричард Эйр, 2006.

10.Стыд (Shame), реж. Стив МакКуин, 2011.

11.Таинственный Альберт Ноббс (Albert Nobbs), реж. Родриго Гарсия, 2011.

12.Цена страсти (The Ledge), реж. Мэтью Чэпмен, 2011.

 

 

Тематични филми – плен/затвор.

1.Колония Дигнидад (Colonia), реж. Флориан Галленбергер, 2015.

2.Мечтая об Аргентине (Imagining Argentina), реж. Кристофер Хэмптон, 2003.

3.Несломленный (Unbroken), реж. Анджелина Джоли, 2014.

4.Побег из Шоушенка (The Shawshank Redemption), реж. Фрэнк Дарабонт, 1994.

image

Категория: Други
Прочетен: 6 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                                    1179-Методика „Мечти, надежди, страхове, опасения“ 

                                                                        (А.Прихожан)

 

Описание: Методиката принадлежи към групата психологични инструменти за контролирано проучване.  Тя е модификация на психологическата проба „Мечти и опасения“  и намира широко приложение при работа с деца и възрастни.  Авторът е неизвестен. Предложеният вариант може да се приложи за ученици от VI до XI, но най-продуктивни резултати се постигат при прилагане на ученици от VIII до X клас. Методиката позволява да се получат данни за емоционалното състояние на изследваното лице, от гледна точка на събития (ситуации, очаквания и пр.) разположени в миналото и бъдещето. Ценността на методиката са самооценъчните данни, които отразяват емоционалното отношение на ученика към своето минало и настояще.

Провеждане: Може да се приложи индивидуално и в група. Препоръчва се да се използват специални бланки приготвени за целта.  Ако липсват такива,  то при груповото провеждане на изследването, всички работят заедно в екип и се преминава от част към част заедно, т. е  стимулния материал и инструкциите се подават по части –  едва след като всички са приключили предишната част се подава новата част. Особено внимание трябва да се обърне за стриктно спазване на ограничението на времето на задачите от I и II част – 15 минути. За работа по останалите задачи времето не се ограничава, но средно се използват от 5 до 7 мин. Ако при индивидуално прилагане негласно се използва звукозаписваща техника, значително се улеснява и подобрява анализа на резултатите.

ЧАСТ I.

1.С какви мечти, страхове и опасения свързваш своето бъдеще? Напиши за това текст за време от 15 минути.

2.Според теб кога би станало това (отбележи съответната буква, която е най-близо до всяко твое мнение (отговори).

а) много скоро – утре, в близките дни;  

б) за време от около 1-2 месеца;

в) за време около 1-2 години;

г) след 3-5 години;

д) в далечно бъдеще;

е) някога; не зная точно, все едно кога;

ж) по-скоро – никога.

3.Колко важни са за теб тези събития (отбележи съответното число, което е най-близо до всяко твое мнение):  

0 – въобще не са важни;

1 – не са важни;

2 – не са много важни (по-скоро неважни, отколкото важни);

3 – доста важни (по-скоро важни, отколкото неважни);

4 – важни;

5 – много важни.

4.Посочи (в проценти) вероятността от тяхното сбъдване (отбележи съответния процент за всяко твое мнение).

image

5.От кого или от какво зависи да се сбъднат мечтите, надеждите и да се оправдаят опасенията  (отбележи съответната буква, която стои най-близо до твоя отговор за всички твои мнения)?

А – от мен самия;

Д – от други хора (родители, учители, други възрастни, съученици, приятели и др.). Ако желаеш можеш да посочиш имената на тези хора.   

О – от обстоятелствата;

С – от съдбата;

 

ЧАСТ II.

1. Днес сбъднало ли се е нещо, за което си мечтал, на нещо за което си се надявал или си се страхували в миналото? Напиши за това текст за време от 15 минути.

2.Кога някога си започнал да мечтаеш за това или да се опасяваш за това – отбележи на колко години си бил тогава. Ако винаги си мечтал за това – напиши буква „В“; ако не помниш – буква „Н“.

3.От кого или от какво е зависило да се случи това опасение  (отбележи съответната буква, която стои най-близо до твоя отговор за всички твои мнения).

А – от мен самия;

Д – от други хора (родители, учители, други възрастни, съученици, приятели и др.). Ако желаеш можеш да посочиш имената на тези хора.   

О – от обстоятелствата;

С – от съдбата;

 

ЧАСТ III.

Инструкция: Завърши изреченията.

Стимулен материал:

1.Струва ми се, че моето минало беше …

2.Струва ми се, че моето бъдеще ще бъде…

3.В миналото …

4.В бъдеще …

5.Когато бях малък (малка) …  

6.Когато стана вече голям (възрастен) …  

 

ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Обработката на данните включва основно количествен анализ.  

Определят се и се изчисляват:

ПО ЧАСТ I.

1) Ниво на самопрезентация (колко текст може да напише - обем); специално внимание се обръща на случаи на отказ, негативизъм, шутовщина и т. п.

Ориентировъчни норми (скала):

-5 и по-малко – ниско ниво;

-5–9 – средно ниво;

-10–14 – високо ниво;

-14 и повече – пределно високо ниво.  

2) Кои са повече – съотношение между надеждите и опасенията?

3) За кои области се отнасят – могат ли да се отделят: „зони на надежди“, „зони на конфликти“?

4) Значимост на надеждите или опасенията; кое доминира, в каква степен? 

5) Оценка за вероятността на надеждите и опасенията; зависимост на вероятността на отделните събития.

6) Време за изпълнение; съотношение на времето за работа върху надеждите и върху страховете;  

7) Локус на контрола – в случаите на надежди и опасения;

8) Емоционална наситеност на отговорите.

 

ПО ЧАСТ II.

9) Какво е  предвиждано (очаквано) – надеждите или опасенията?

10) За какво време се отнасят, отдалеченост от настоящия момент?

11) Локус на контрола – в случаите на надежди и опасения;

12) Емоционална наситеност на отговорите.

 

ПО ЧАСТ III.

14) Отговорите се оценяват в балове: за позитивни възприятие от 0 до +2; за негативни възприятие от  –2 до 0. 

Например:

Струва ми се, че моето бъдеще ще бъде …

-трудно, „черна дупка“, мрачно, тъжно: – 2

-сиво, нерадостно: – 1

-неясно, объркано, неопределено: 0

-задоволително, доста прилично: + 1

-радостно, многообещаващо, благополучно: + 2.

 

15) Общата сума от баловете, събрани по изреченията, касаещи бъдещето и миналото се съпоставя с резултатите от I и II част.

 

ЧАСТ IV.

16) На основание обобщените резултати от всичките три части се правят изводи за общото емоционално самочувствие на ученика, свързано с възприятията за собствения му живот.

 Превод от руски, Кунчев.

 

 

Източник: Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика.

image

Категория: Други
Прочетен: 11 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                           1133# Кинотренинг и кинотерапия – тематични програми

                                                               (Филми Щастие)

 

Забележка: Наименованията на филмите са на руски и английски език.

 

Тематични филми – Щастие:

1.21 грамм (21 Grams), реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту, 2003.

2.Август Раш (August Rush), реж. Керстен Шеридан, 2007.

3.Вечное сияние чистого разума (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), реж. Мишель Гондри, 2004.

4.В погоне за счастьем (The Pursuit of Happyness), реж. Габриэле Муччино, 2006.

5.Далеко-далеко (Far and Away), реж. Рон Ховард, 1992.

6.Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь (Giuseppe Moscati: L’amore che guarisce), реж. Джакомо Кампиотти, 2007.

7.Дневник памяти (The Notebook), реж. Н.Кассаветис, 2004.

8.Ешь, молись, люби (Eat Pray Love), реж. Райан Мерфи, 2010.

9.Защищая твою жизнь (Defending Your Life), реж. Альберт Брукс, 1991.

10.Знаки (Signs), реж. Патрик Хьюз, 2008.

11.Интуиция (Serendipity), реж. П.Чеслом, 2001.

12.Когда Гарри встретил Салли (When Harry met Sally), реж. Р.Райнер, 1998.

13.Королевский роман (En kongelig affжre), реж. Николай Арсель, 2012.

14.Короткий монтаж (Short Cuts), реж. Роберт Олтмен, 1993.

15.Любовь приходит тихо (Love Comes Softly), реж. Майкл Лэндон мл., 2003.

16.Меняющие реальность (The Adjustment Bureau), реж. Дж.Нолфи, 2011.

17.Место в сердце (Places in the Heart), реж. Роберт Бентон, 1984.

18.Мы купили зоопарк (We Bought a Zoo), реж. Кэмерон Кроу, 2011.

19.Неспящие в Сиетле (Sleepless in Seattle), реж. Нора Эфрон, 1993.

20.Ноэль (Noel), реж. Ч.Пальминтери, 2004.

21.Окно в лето (Fenster zum Sommer), реж. Х.Хандлёгтен, 2011.

22.Пока ты спал (While You Were Sleeping), реж. Джон Тортелтауб, 1995.

23.Последний шанс Харви (Last Chance Harvey), реж. Джоэл Хопкинс, 2008.

24.Поцелуй у озера (Kiss at Pine Lake), реж. Майкл Скотт, 2012.Разум и чувства (Sense and Sensibility), реж. А.Ли, 1995.

25.С первого взгляда (At First Sight), реж. Ирвин Уинклер, 1999.

26.Стэнли и Айрис (Stanley & Iris), реж. Мартин Ритт, 1989.

27.Судьба человека, реж. С.Бондарчук, 1959.

28.Счастье (Happiness), реж. Тодд Солондз, 1998.

29.Тайная жизнь слов (The Secret Life of Words), реж. Изабель Койшет, 2005.

30.Фрэнки и Джонни (Frankie and Johnny), реж. Г.Маршалл, 1991.

31.Экзамен для двоих (Admission), реж. Пол Вайц, 2013.

 

image

Категория: Други
Прочетен: 11 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                             1132# Кинотренинг и кинотерапия – тематични програми

                                             (Филми Философия, мъдрост, притчи)

 

Забележка: Наименованията на филмите са на руски и английски език.

 

Тематични филми – Философия, мъдрост, притчи:

1.Адамовы яблоки (Adams жbler), реж. Андерс Томас Йенсен, 2005.

2.Адвокат дьявола (The Devil’s Advocate), реж. Тейлор Хэкфорд, 1997.

3.Ангел-хранитель (Delivering Milo), реж. Ник Касл, 2001.

4.Андрей Рублев, реж. Андрей Тарковский, 1966.

5.Апокалипсис (Apocalypto), реж. М.Гибсон, 2006.

6.Апокалипсис. Откровения Иоанна Богослова (San Giovanni — L’apocalisse), реж. Раффаэле Мертес, 2000.

7.Апокалипсис Сегодня (Apocalypse Now), реж. Фрэнсис Форд Коппола, 1979.

8.Барака (Baraka), реж. Рон Фрике, 1992.

9.Брат твой Каин, реж. Ирина Васильева, 2015.

10.В долине Эла (In the Valley of Elah), реж. Пол Хаггис, 2007.

11.Век Адалин (The Age of Adaline), реж. Ли Толанд Кригер, 2015.

12.Весна, лето, осень, зима… и снова весна (Bom yeoreum gaeul gyeoul), реж. Ким Ки Дук, 2003.

13.Гавр (Le Havre), реж. Аки Каурисмяки, 2011.

14.Дамы в лиловом (Ladies in Lavender), реж. Чарльз Дэнс, 2004.

15.Дед Азиз (Bab’Aziz), реж. Насер Хемир, 2005.

16.День сурка (Groundhog Day), реж. Харольд Рэмис, 1993.

17.Дикое поле, реж. Михаил Калатозишвили, 2008.

18.Догвилль (Dogville), реж. Ларс фон Триер, 2003.

19.Дом. История путешествия (Home), реж. Ян Артус Бертранд, 2009.

20.Дом, который построил Свифт, реж. Марк Захаров, 1982.

21.Дух времени (Zeitgeist), реж. Питер Джозеф, 2007.

22.Елена, реж. Андрей Звягинцев, 2011.

23.Ешь, молись, люби (Eat Pray Love), реж. Райан Мерфи, 2010.

24.Загадочная история Бенджамина Баттона (The Curious Case of Benjamin Button), реж. Дэвид Финчер, 2008.

25.Запах женщины (Scent of a Woman), реж. Мартин Брест, 1992.

26.Заплати другому (Pay It Forward), реж. Мими Ледер, 2000.

27.Защищая твою жизнь (Defending Your Life), реж. Альберт Брукс, 1991.

28.Зеленая миля (The Green Mile), реж. Фрэнк Дарабонт, 1999.

29.Знакомьтесь, Джо Блэк (Meet Joe Black), реж. М.Брест, 1998.

30.Имя Розы (Der Name der Rose), реж. Жан-Жак Анно, 1986.

31.Инсайдеры (Inside Job), реж. Чарльз Фергюсон, 2010.

32.Инстинкт (Instinct), реж. Джон Тартелтауб, 1999.

33.Книга Илая (The Book of Eli), реж. Альберт Хьюз и Аллен Хьюз, 2009.

34.Кояанискатси (Koyaanisqatsi), реж. Годфри Реджио, 1982.

35.Майкл (Michael), реж. Н.Эфрон, 1997.

36.Мирный воин (Peaceful Warrior), реж. Виктор Сальва, 2006.

37.Мифы и герои (In Search of Myths & Heroes), реж. Джереми Джеффс, 2005.

38.Мольба, реж. Тенгиз Абуладзе, 1968.

39.Монах и бес, реж. Николай Досталь, 2016.

40.Мэри и Макс (Mary and Max), реж. Адам Бенжамин Эллиот, 2009.

41.Наследники, реж. Владимир Хотиненко, 2015.

42.Небесный суд, реж. Алена Званцова, 2012.

43.Невидимые дети (All the Invisible Children), реж. М.Шареф, Э.Кустурица, Спайк Ли и др., 2005.

44.Обыкновенное чудо, реж. М.Захаров, 1978.

45.Побег из Шоушенка (The Shawshank Redemption), реж. Фрэнк Дарабонт, 1994.

46.Последняя любовь на Земле (Perfect Sense), реж.Дэвид МакКензи, 2011.

47.Послесловие, реж. Марлен Хуциев, 1983.

48.Примесь (Upstream Color), реж. Шейн Каррут, 2013.

49.Принцесса и воин (Der Krieger und die Kaiserin), реж. Том Тыквер, 2000.

50.Процветание: готова ли к нему Земля? (Thrive: What on Earth Will it Take?), реж. Стив Ганье, Кимберли Картер Гэмбл, 2011.

51.Пятая печать (Az цtцdik pecsйt), реж. Золтан Фабри, 1976.

52.Пять чувств (The Five Senses), реж.Джереми Подесва, 1999.

53.Солярис, реж. А.Тарковский, 1972.

54.Сталкер, реж. А.Тарковский, 1979.

55.Страсти Христовы (The Passion of the Christ), реж. Мэл Гибсон, 2004.

56.Танцующая в темноте (Dancer in the Dark), реж. Ларс фон Триер, 2000.

57.Тело человека (Human Body), реж. Кристофер Спенсер, 1998.

58.Трудно быть богом (Spin), реж. Джеймин Винанс, 2005.

59.Убить дракона, реж. Марк Захаров, 1988.

60.Ушедшие (Okuribito), реж. Йодзиро Такита, 2008.

61.Фауст, реж. Александр Сокуров, 2011.

62.Формула любви, реж. М.Захаров, 1984.

63.Форрест Гамп (Forrest Gump), реж. Р.Земекис.

64.Хиросима (BBC: Hiroshima), реж. Paul Wilmshurst, 2006.

65.Чайка по имени Джонатан Ливингстон (Jonathan Livingston Seagull), реж. Холл Бартлетт, 1973.

66.Человек на все времена (A Man for All Seasons), реж. Фред Циннеман, 1966.

67.Человек с Земли (The Man from Earth), реж. Ричард Шенкман, 2007.

68.Чувства Человека (BBC: Human Senses), реж. Джереми Тёрнер, 2003.

69.Я, бабушка, Илико и Илларион, реж. Тенгиз Абуладзе, 1962.

70.Я остаюсь, реж. Карен Оганесян, 2006.

71.11 сентября (11’09»01 — September 11), 2002.

image

Категория: Други
Прочетен: 9 Коментари: 0 Гласове: 0
 


                   1122# Стимулен материал – Методика за изследване на мисленето

                                   „Последователност на картини (Херлуф Бидструп)

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Категория: Други
Прочетен: 12 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                650# Трудности в обучението на деца в начална училищна възраст,  

                  възможни причини и психологични инструменти за диагностика

 

1.

Феноменология – пропуска букви в писмената работа.

Възможни психологически причини:

-ниско ниво на развитие на фонематичен слух;  

-слаба концентрация на вниманието;

-липса на формирани способи за самоконтрол;

-индивидуално-типологични особености на детето;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-тест за различаване и избор на фонеми;

-методики за изучаване концентрацията и устойчивостта на вниманието;

-методика „Модели“ или „Образци“;

-методика на Рене Жил.

2.

Феноменология – дефицит на орфографическа зоркост.

Възможни психологически причини:

-ниско ниво на произволност (волево внимание);

-дефицит (липса) на умения за учебна дейност (самоконтрол, умение да работи по правила);

-ниско ниво на обем и разпределяемост на вниманието;

-ниско ниво на развитие на кратковременната памет;

-слабо развитие на фонематичния слух;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-методика „Графична диктовка“;

-методика „Модели“ или „Образци“;

-методики за изучаване обем и разпределяемост на вниманието;

-методики за оценка на оперативната памет;

-тестове за различаване и избор на фонеми.

3.

Феноменология – невнимателен и разсеян.

Възможни психологически причини:

-ниско ниво на развитие на произволност (волево внимание);

-ниско ниво на обем на вниманието;

-ниско ниво на концентрацията и устойчивостта на вниманието;

-доминираща мотивация за учене – игрова;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-методика „Графична диктовка“;

-методики за изучаване обем на вниманието;

-методики за оценка концентрация и устойчивост на вниманието;

-методики за изучаване на мотивацията за учене.

4.

Феноменология – трудности при решаване математически задачи.

Възможни психологически причини:

-ниско ниво на развитие на общ интелект;

-слабо разбиране на граматическите конструкции;

-липса на умения за ориентиране в система от признаци;

-ниско ниво на развитие на образното мислене;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-тест на Векслер (за съответната група);

-методики за изучаване способността за осмисляне на слуховото възприятие;

-методика „Рисуване на точки“;

-методика „Лабиринт“;

5.

Феноменология – трудности при преразказване на текст.

Възможни психологически причини:

-липса на умения за планиране на дейността;

-слабо развито логическо запомняне;

-ниско ниво на речевото развитие;

-ниско ниво на развитие на образното мислене;

-ниско ниво на развитие на логическите операции (анализ, обобщаване, систематизация);

-ниска самооценка;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-методика „Модел“ (Образец“)

-методика „Запомни по двойки“;

-методика на Ебингхаус;

-методика „Лабиринт“;

-методика „Попълни празните клетки“;

-методика „Ботуши“;

-скала за самооценка (Ч.Д.Спилбергер и Ю.Л.Ханин);

6.

Феноменология – неспокоен, активен, хиперактивен.

Възможни психологически причини:

-ниско ниво на развитие на произволността (волево внимание);

-индивидуално-типологични особености на детето;

-ниско ниво на развитие на волевата сфера;

-други психологични причини.

Психологични методики:

 -методика „Графична диктовка“;

 -методики за изучаване на темперамент;

-методика „Дом“ (графична диктовка);

7.

Феноменология – трудно разбира вербално обяснение от първи път.

Възможни психологически причини:

-липса на умения за учебна дейност;

-слаба концентрация на вниманието;

-ниско ниво на развитие на възприятието;

-ниско ниво на развитие на произволност (волево внимание);

-ниско ниво на развитие на общия интелект;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-методик „Модел“;

-методика на Пиерон-Рузер;

-методика „Дом“;

-методика „Графична диктовка“;

-тест на Векслер (за съответната група);

8.

Феноменология – постоянно зацапване в тетрадката (триене, мачкане, късане).

Възможни психологически причини:

-слабо развита фина моторика на пръстите;

-липса на умения за учебна дейност;

-недостатъчен обем на вниманието;

-ниско ниво на развитие на кратковременната памет;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-методика „Змия“;

-методика „Модел“;

-методики за оценка обема на вниманието;

-методики за оценка на оперативната памет;

9.

Феноменология – трудности при събиране и усвояване таблицата за умножение.

Възможни психологически причини:

-ниско ниво на развитие на механичната памет;

-ниско ниво на развитие на дълговременната памет;

-общо ниво на развитие на интелекта по ниско за възрастовата група;

-ниско ниво на развитие на произволност;

-слаба концентрация на вниманието;

-липса на умения за учебна дейност;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-методики за изучаване логическото и механично запомняне;

-методика за изучаване дълговременната памет;

-тест на Векслер (за съответната възрастова група);

-методика „Графична диктовка“;

-методики за оценка концентрацията на вниманието;

-методика „Модел“.

10.

Феноменология – трудности при самостоятелна работа.

Възможни психологически причини:

-липса на умения за учебна дейност;

-ниско ниво на развитие на произволност;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-методика „Модел“;

-методика „Графична диктовка“;

11.

Феноменология – постоянно забравя вкъщи ученически помагала (учебници).

Възможни психологически причини:

-висока емоционална нестабилност, повишена импулсивност;

-ниско ниво на развитие на произволност;

-ниско ниво на развитие на концентрация и устойчивост на вниманието;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-детски вариант на въпросник на Айзенк за базови черти;

-методика „Графична диктовка“;

-методики за изучаване концентрацията и устойчивостта на вниманието.

12.

Феноменология – пише лошо на дъската.

Възможни психологически причини:

Липса на предпоставки за учебна дейност;

Ниско ниво на развитие на произволност;

-ниско ниво на развитие на превключваемост на вниманието;

-недостатъчен обем на вниманието;

-ниско ниво на развитие на кратковременната памет;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-методика „Модел“;

-методика „Графична диктовка“;

-методики за изучване превключваемостта на вниманието;

-методики за изучаване на обема и разпределяемостта на вниманието;

-методики за изучаване оперативната памет.

13.

Феноменология – справя се с домашните задачи, но в клас работи зле.

Възможни психологически причини:

-ниска скорост на протичане на нервните процеси;

-липса на умения за учебна дейност;

-ниско ниво на развитие на произволност;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-детски вариант на въпросник на Айзенк за базови черти

-методика „Модел“;

-методика „Графична диктовка“;

14.

Феноменология – преди да започне да работи, всяка задача трябва да му се повтори няколко пъти.

Възможни психологически причини:

-ниско ниво на концентрация и устойчивост на вниманието;

-ниско ниво на развитие на произволност;

Липса на умения да изпълнява задачи по устна инструкция;

-несформираност на предпоставки за учебна дейност;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-методики за изучаване концентрацията и устойчивостта на вниманието;

-методика „Графична диктовка“;

-методика „Модел“.

15.

Феноменология – постоянно пита учителите.

Възможни психологически причини:

-ниско ниво на обем на вниманието;

-слаба концентрация и устойчивост на вниманието;

-ниско ниво на развитие превключваемостта на вниманието;

-ниско ниво на развитие на кратковременната памет;

-ниско ниво на развитие на произволността;

-несформираност на умения за изпълнение на учебни задачи;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-методики за изучаване обема и разпределяемостта на вниманието;

-методики за изучаване концентрацията и устойчивостта на вниманието;

-методики за изучаване превключваемостта на вниманието;

-методика за оценка на оперативната памет;

-методика „Графична диктовка“;

-методика „Образец“;

16.

Феноменология – трудно се ориентира в учебници и помагала

Възможни психологически причини:

-ниско ниво на развитие на възприятието и ориентирането на местността (пространството);

-ниско ниво на произволност;

-слабо развита фина мускулна моторика на ръката;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-тест на Кер-Йересек (субтестове 2 и 3);

-методика „Графична диктовка“;

-методика „Змия“;

17.

Феноменология – вдига ръка, а при посочване да отговори – мълчи.

Възможни психологически причини:

-не е формирал отношение към себе си, в новата роля на ученик;

-ниска самооценка;

-ниско ниво на развитие на произволност;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-анкети за определяне училищната мотивация за учебна дейност;

-методики за изучване на самооценката;

-методика „Графична диктовка“;

18.

Феноменология – закъснява за час.

Възможни психологически причини:

-липса на умения за самоконтрол;

-ниско ниво на развитие на концентрацията и устойчивостта на вниманието;

-ниско ниво на развитие на произволност;

-възможни трудности в отношенията в семейството;

-причини – извличане на вторична изгода;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-методика „Образец“;

-методики за изучаване концентрацията и устойчивостта на вниманието;

-методика „Дом“;

-методика „Графична диктовка;

методика „Кинетична рисунка на семейството“;

-методика „незавършени изречения“.

19.

Феноменология – постоянно се разсейва в час, ляга на чина, играе си, навежда се, върти се, дъвчи нещо.

Възможни психологически причини:

-не е формирал отношение към себе си, в новата роля на ученик;

-водеща мотивация за учене – игрова;

-индивидуално-типологични особености;

-ниско ниво на развитие на концентрацията и устойчивостта на вниманието;

-ниско ниво на развитие на произволността;

-липса на умения за учебна дейност;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-анкети за определяне на мотивацията за учене;

-методика за изучаване на мотивацията (по Белополска);

-методика на Рене Жил;

-методика за изучаване концентрацията на вниманието (метод на Пиерон-Рузер);

-методика „Дом“;

-методика „Графична диктовка“;

-методика „Образец“.

20.

Феноменология – изпитва страх при въпроси на учителя.

Възможни психологически причини:

-ниска самооценка;

-възможни трудности в семейството;

-вътрешно стресово състояние;

-висока училищна тревожност;

-индивидуално-типологични особености;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-методика за изучаване на самооценката;

-методика „Кинетична рисунка на семейството“;

-методика на Люшер (цветен тест за отношения);

-методика на Рене Жил;

-тест на Айзенк за базови личностни черти.

21.

Феноменология – след проверка на тетрадките в края на часа се оказва, че детето не е писало нищо.

Възможни психологически причини:

-не е формирал отношение към себе си, в новата роля на ученик;

-водеща мотивация за учебна дейност – игрова;

-ниско ниво на развитие на произволността;

-липса на умения за учебна дейност;

-други психологични причини.

Психологични методики:

-анкети за определяне на мотивацията за учене;

-методика за изучаване на мотивацията (по Белополска);

-методика „Графична диктовка“;

-методика „Образец“.

22.

Феноменология – по време на час периодично излиза и отсъства продължително време.

Възможни психологически причини:

-липса на учебна мотивация;

Психологични методики:

-методика за изучаване на мотивацията (по Белополска);

           

Превод от руски, Кунчев.

image

Категория: Други
Прочетен: 54 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                     1175# Методика „Приемане – не приемане на себе си“ – IX-XII клас

                                                                  (Ана М. Прихожан)

 

1.Кратка информация за методиката.

Методиката е предназначена основно за индивидуално прилагане в процеса на консултативна, психотерапевтична и други видове беседи в качеството на инструмент с диагностично-корекционно значение.  При наличие на достатъчно опит тя може да се прилага и групово в условия на общо интервю.

Методиката е създадена през 1988г., а тук е представен преработен вариант.

2.Описание на методиката и процедура за прилагане.

Експериментален материал:

-лист хартия А-4, на който са нарисувани две еднакви окръжности (А и Б), всяка с диаметър например – 6 см. (виж рис. №1).

-два листа хартия А-4, на всеки от  които  е нарисувана фигура, която по конфигурация наподобява пясъчен часовник. Горната и долната част на фигурата представляват незатворени окръжности, например с диаметър 6 см., като тези две фигури са съединени  с стълб („канал“) с ширина например от 5 см. Горната фигура е обозначена с наименованието „СЕГА“, а долната – с „ПРЕДИ“ (виж рис. №2).

-обикновен черен молив и гума.  

image

image

Инструкция:

Първи етап. Представете си, че в тези две кръгчета (рис.1) се намира Вашето отношение към себе си. Всеки човек обича нещо в себе си, но има и нещо, което не обича.  Всеки носи добри, лоши и неутрални черти.  Опитайте се с помощта на тези два кръга, да изразите Вашето отношение към себе си.

В кръг „А“ щриховайте  пространството, което отразява колко не харесвате себе си, като колкото повече е щрихованото пространство, толкова по-ярко ще е изразена Вашата неприязън към себе си.   В кръг „Б“, обратно – щриховайте пространството, което отразява колко много харесвате себе си. Тук колкото е по-обхватна щриховката, толкова повече тя показва любовта Ви към самите себе си. Преди да пристъпите към работа, в десния горен ъгъл нарисувайте два образеца (проби) на щриховане, които чрез честота на линиите, чрез преплитане на линиите или по друг свободно избран от Вас начин, да илюстрират силата на Вашето харесване/не харесване: а) силно и б) слабо.

Втори етап. Сега се опитайте да изпълните малко по-сложна задача. На тази фигура (рис.2) долният кръг обозначава вашето минало – това, което е било в миналото и по тази причина носи името „ПРЕДИ“. Горният кръг показва Вашето настояще и затова носи името „СЕГА“. Вашата задача е да покажете какво е съотношението между отношение към себе си преди и сега.

(Предлага се първи лист от рис. 2).

В долния кръг на фигурата щриховайте пространството, което отразява колко не сте се харесвали преди; след това щриховайте стълба („канала“) между двата кръга, като щриховката трябва да изобразява колко е свързано миналото с настоящето и накрая – в горния кръг покажете как стоят нещата сега. Както и преди, интензивността (честотата на линиите) трябва да илюстрира силата на Вашите чувства.

(Предлага се втори лист от рис. 2).

В долния кръг на фигурата щриховайте пространството, което отразява колко сте се харесвали преди; след това щриховайте канала между двата кръга, като щриховката трябва да изобразява колко е свързано миналото с настоящето и накрая – в горния кръг покажете как стоят нещата сега. Както и преди, интензивността (честотата на линиите) трябва да илюстрира силата на Вашите чувства.

С началото на работата психологът записва спонтанните реакции (вербални/невербални, времето за работа, използвано за изпълнение на всяка от задачите и особености на поведението, допуснати грешки, поправки (изтриване) и др.

3. Обработка и оценка на получените резултати.

Резултатът, представен в нагледен вид, обикновено е доста лесен за оценка и служи като добра основа за разговор с ученика. За по-точен анализ се прави количествена оценка. Както е  видно от инструкциите, за оценката са важни два параметъра.

1.Размер на щрихованата площ в съответния кръг или „канал“ се разделя на 5 степени:

-(1) липса на щриховка;

-(2) щриховка на1/4 от пространството;   

-(3) щриховка на 1/2 от пространството;  

-(4) щриховка на 3/4 от пространството;  

-(5) цялостна щриховка),

Всяка от степените се оценяват съответно в балове от 0 до 4 бала.

 

2.Интензивност на щриховката в 3 степени : – слаба, средна, силна – оценява се съответно от 0 до 2 бала.  

Нека разгледаме изчисленията на някои основни индекси.

По резултатите от първия етап се изчислява индекс „приемане-не приемане на себе си“, обозначен като „П“. За да се опрели „П“ трябва да се изчислят баловете по двата параметъра в кръг „А“ и кръг „Б“. Индексът „П“ се явява сума от баловете, получени по двата кръга и може да бъде в интервала от –6 до +6.

-бал, който е в рамките от –2 до +2, показа балансирано отношение към себе;

-бал, който е в рамките от –3 до –6, показва преобладаващо негативно отношение;

-бал, който е в рамките от +3 до +6, показва свръхположително отношение;

По резултатите от втория етап се изчисляват два индекса:

-индекс стабилност на отношението към себе си – „С“;

-индекс приемственост (непрекъснатост) – „Р“.

 

За определяне индекс на стабилност („С“):

-изчислява се сумата от балове за горния и долния кръг (за всяка фигура отделно);

-изчислява се разликата в балове между горния и долния кръг (за всяка фигура отделно), без да се отчита знака;

-сумират се (без да се отчита знака) баловете от двете фигури.

Диапазонът на индекса „С“ може да се намира от 0 до 12 бала, като:

-бал, който е в рамките от 0 до 3 бала, показа повишена статичност на отношението към себе си;

-бал, който е в рамките от 9 до 12 бала – повишена лабилност;

-бал, в рамките от 4 до 8 – балансираност в съотношението стабилност/променливост.

 

За определяне индекс на приемственост („Р“):

-изчислява се сумата по двата параметъра в „канала“ за всяка от фигурите;

-сумират се получените данни.

Диапазонът на индекса „Р“ може да се намира от 0 до 12 бала, като:

-бал, който е в рамките от 0 до 4 показва ниска приемственост;

-бал, който е в рамките от 8 до 12 – много висока приемственост;

-бал, който е в рамките от 5 до 7 – умерена приемственост (условно – норма).

За качествения анализ на данните, получени по тази методика имат важно значение допълнителните обозначения, направени от самите ученици (например, хоризонталната линия, разделяща горния от долния кръг често характеризира противопоставяне между минало и настояще).

 

Превод от руски, Кунчев.

 

image

Категория: Други
Прочетен: 20 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                       1168-Цвето-асоциативна методика за изследване на училищна

                                                тревожност (ЦАМ) (А. М. Парачева)

 

Цвето-асоциативната методика на А. М. Парачева (Парачева А. М., 1998) е модифициран вариант на известния Цветови тест за отношения и се отнася към групата на психосемантичните методики за психодиагностика. Основен методически способ в методиката е проецирането на множество обекти чрез определени алфавит-индекси. В случая, за ролята на алфавит-индекси се използват цветни картички от ранжировъчния тест на М. Люшер.

Цел: Методиката позволява да се изучи емоционално-оценъчното отношение на учениците към различни страни на училищния живот.

Възрастови ограничения: Може да се приложи на всеки етап от училищното обучение.

Процедура: Изследването позволява да се проведе индивидуално и групово.  В процеса на изследването от учениците се иска да определят с какви от осемте цвята асоциират предложените от психолога понятия (в зависимост от целите на изследването списъкът с понятия може да включва: изучаваните учебни предмети; фамилиите на учителите, преподаващи в дадения клас (група);  фамилиите на ученици от класа (социометрия); определени условия (елементи) от структурата на училищния живот, т.е. разнообразен спектър от множества, с които учениците взаимодействат и към които определено имат емоционално-оценъчно отношение). От децата се иска  да поставят номера на съответния цвят в определена клетка от бланката за отговори, касаеща точно оценяваното понятие (елемент). Всички оценявани понятия се прочитат на глас пред групата.  В края на процедурата, на учениците се предлага да ранжират в съответствие със своите индивидуални предпочитания цветовите картички в определен порядък – от най-харесван към най-нехаресван цвят. Данните от ранжировката се попълват в  специално подготвена за целта чиста бланка (таблица).

Необходими материали: За провеждане на изследването са необходими въпросник-бланка и комплект цветни картички на Люшер. При групово изследване се препоръчва цветните картички да бъдат отпечатани (принтирани) върху самата тестова бланка формат А-4.

Инструкция №1 (подава се преди началото на основната процедура).

Всичко в света около нас има цвят.  Според вас деца, какъв е цветът на Баба Яга? А на Снежанка? А на юнакът, който спасил царската дъщеря? Погледнете към дъската. Там се намира табло, на което са поставени картички в различни цветове. Те са 8 на брой.  Всеки цвят има свой номер: 1 — син, 2 — зелен, 3 — червен, 4 — жълт, 5 — виолетов, 6 — кафяв, 7 — черен, 8 — сив. Пред Вас се намира бланка (лист), на която са написани имената на ученици от класа. Помислете, с какъв цвят може да свържете (асоциирате) всеки един от тях. След като изберете цветовете, запишете номера на цвета в квадратчето под фамилията на ученика. Моля, работете много внимателно и не пропускайте никого.“

Инструкция №2 (подава се след приключване на цвето-асоциативната процедура).

 А сега от осемте цвята изберете този, който най-много Ви харесва. Този номер запишете в първата колонка в таблицата, която виждате най-долу на бланката. След това изберете втория по харесване цвят и го запишете в квадратчето във втората колонка и така продължавате докато стигнете до последния осми цвят, който трябва да е най-малко харесван от Вас.“

Стимулен материал: По-долу е представен образец на бланка за провеждане на Цвето-асоциативния тест. Още веднъж напомняме, че списъкът с понятията се съставя индивидуално от психолога, в зависимост от това,  каква е целта на изследването, т.е. спрямо кои компоненти от образователната среда трябва да бъде изследвано емоционално-оценъчното отношение на децата.

image

Обработка и интерпретация на резултатите:

Количествен анализ на резултатите е уместен преди всичко при групово изследване. По този начин психологът получава например, представа за актуалната ситуация в класа (както е представена инструкцията в този текст).  Тук могат да се изчислят редица коефициенти.

На първо място, коефициент „комфорт“, който се изчислява за всяко от понятията, включени в списъка по формулата:

image

Където,

Х  - честота на повторяемост на цветовете, а числата от 1 до 8 са номера на цветовете в стандартния цвето-ранжиран порядък.

Психологическия смисъл на коефициентът за комфорт се изразява в това, че колкото по-отхвърлени са „чистите“ цветове (син, зелен, червен и жълт) и колкото повече са предпочетени  „мръсните“ цветове (кафяв, черен, сив), толкова по-дискомфортно е психологичното състояние на детето.  Към психологически некомфортните понятия могат да се отнесат тези,  за които значението на коефициентът не превишава единица.

На второ място, коефициент „напрегнатост“, който се приема като съотношение между честотата на броя виолетови цветове и останалите цветове, предложени в набора.

За илюстрация по-долу са приведени реални заключения, написани по резултати от приложената методика.

При интерпретацията се използват стандартните психологически значения на цветовете по теста на Люшер:

1.Син: честен, справедлив, спокоен, емоционално уравновесен, добросъвестен, хладен.

2.Зелен: настойчив, самостоятелен, невъзмутим, последователен, напрегнат.

3.Червен: отзивчив, решителен, уверен, енергичен, напрегнат, чувствителен, силен, обаятелен, действен, раздразнителен, избухлив.

4.Жълт: речевит, безотговорен, открит, общителен, енергичен, весел.

5.Виолетов: несправедлив, неискрен, егоистичен, самостоятелен, емоционално напрегнат, неспокоен, търсещ емоционален контакт.

6.Кафяв: отстъпчив, завистлив, спокоен, добросъвестен, пасивен, отпуснат, зависим, раним.

7.Черен: непривлекателен, мълчалив, упорит, затворен, егоистичен, независим, враждебен, необщителен, отхвърлен.

8.Сив: нерешителен, вял, отпуснат, неуверен, зависим, подозрителен, слаб, пасивен, безразличен.

Практиката показва, че децата в доучилищна възраст обикновено идентифицират определени лични качества с цветовете по следния начин:

-Добър – жълт и червен цвят. Децата считат, че добрият човек е общителен, дружелюбен и открит.

-Лош – черен цвят, който символизира егоизъм, враждебност, отхвърляне.

-Честен – жълт, виолетов и червен.  Асоциират се с потребности за контакт, общителност, откритост, дружелюбие.

-Лъжлив/измамен – черен цвят, който се асоциира с враждебност, егоизъм, инат.

-Щедър – червен и виолетов. Към това понятие обикновено децата имат противоречиво отношение. Децата знаят, че да си щедър е добро качество, но да дадеш на някого нещо твое на този етап не се приема великодушно.  Тази особеност е много забележима при 5-годишните, които дори избират черен цвят. Децата в доучилищна възраст (5-7г.) вече не правят избор на черен или кафяв цвят, тъй като приемат това качество за положително, макар че все още отношението им остава неопределено.  Едва в начална училищна възраст (след 7 г.) децата правят правилни избори.

-Жаден – червен и черен цвят. Децата свързват понятието с решителност, сила, дори агресивност и враждебност.

-Трудолюбив – виолетов и жълт. Свързва се с трудолюбие, активност, енергичност, понякога дори суетливост.

-Мързелив – кафяв, сив, син. Децата правилно възприемат мързеливия човек като слаб, вял, пасивен, дори хладен.

 

Отчет за резултатите от проведено психодиагностично изследване на учениците от X-б клас.

Целта на нашето изследване е да се установи общия характер на емоционално отношение на учениците от  X-б клас  към два елемента от училищния живот: учебната дейност в различни  часове и междуличностните отношения в класа. За изпълнение на тази цел е приложена методика Цвето-асоциативна методика на А.М.Парчева.

image

В резултат на обработката на данните се получава поредица от коефициенти, количествено описващи различни аспекти на отношение към учебната дейност.

Първи е коефициентът за „комфорт“. Той показва доколко различните предмети се приемат емоционално от учениците.  Единицата е границата между областта на комфорт и дискомфорт. Колкото е по-голям коефициентът, толкова повече е изразено емоционалното приемане на дадения предмет. Получените данни са представени в таблицата.

Втори е коефициентът „самочувствие“. Той показва съотношението между стойностите на комфорт и компенсация от една страна и тревога и риск, от друга (виж таблицата).

image

За оценка характера на междуличностните отношения в класа се използва показателя коефициент за комфорт в класа, който показва, че 4 ученика от класа се явяват за своите съученици максимално дискомфортни, а за още 9 други този показател стига единица, т.е. намират се на границата между комфорт и дискомфорт. С други думи, 13 деца (това е половината от класа) изразяват или твърда неприязън или едва ги приемат. Тези данни свидетелстват за сериозно напрежение в социално-психологическия климат в класа и не могат да не предизвикат висока тревожност.

 

Отчет за резултатите от изследване на емоционалното отношение на учениците от X-б клас към класният ръководител.

Целта на изследването е да се установи характера на емоционалното отношение на учениците към класния им ръководител. За изпълнение на тази цел е приложена методика Цвето-асоциативна методика на А.М.Парчева. Анализът на резултатите дава основание да се направят следните изводи.

1.Класният ръководител предизвиква у учениците не много комфортни преживявания. Той се оказва класиран на второ място сред учителите, предизвикващи дискомфорт.

2.Най-силно преживяване на дискомфорт се наблюдава при общуване с А.А. (учителят), за което свидетелства максималната стойност на коефициента сред представените различни ситуации на взаимодействие.

3.В „цветовия портрет“ на класния ръководител преобладават жълти и червени цветове. Психологичната дешифровка на значението на тези цветове показва, че учениците приписват на класния ръководител следните личностни качества: висока активност, речевитост, откритост, общителност, импулсивност, енергичност, напрегнатост, решителност, суета, увереност, лесна раздразнителност и сила.

 

Превод от руски, Кунчев.

image
 

Категория: Други
Прочетен: 23 Коментари: 0 Гласове: 0
 


                               1173# Тест „Способността на педагога към емпатия“

                                                                    (И.М.Юсупов)

 

Предложената методика се използва за изследване на емпатията (способността за разбиране и съпреживяване на мислите и чувствата другия), т.е. умението на човек да се постави на мястото на другия, способността му за произволна (неволева) емоционална отзивчивост към преживяванията на другите хора.

Съпреживяването е приемане на чувствата, които някой друг изпитва, така, сякаш са наши собствени.

Емпатията предразполага към балансиране на междуличностните отношения. Тя прави поведението на човек социално обусловено. Развитието на способности за емпатия е ключов фактор за успех на тези дейности, които изискват емоционално съпреживяване на партньора в общуването  и особено във възпитанието и обучението. По тази причина, емпатията се разглежда като професионално-ценно качество за педагога. Както отбелязва В.А. Сухомлинский, „учител се става, като се започне с най-елементарното, но същевременно и най-трудното – формирането на способност за усещане душевното състояние на другия човек, с умението да поставиш себе си на мястото на другия в най-различни ситуации“.  И още, „Глухият за другите хора – остава глух за самия себе си: за него остава недостъпно най-главното в самовъзпитанието – емоционалната оценка за собствените му постъпки“.

Инструкция: Предлагаме Ви да отговорите на списък с 36 твърдения.  За да установите нивото на развити на емпатийни тенденции е необходимо, да отговорите на всяко твърдение, като използвате следната скала с отговори:

-отговор „не зная“;

-отговор „не, никога“;

-отговор „понякога“;

-отговор „често“;

-отговор „почти винаги“;

-отговор „винаги“.

Стимулен материал:

1.Повече ми харесват книги (филми) за пътешествия и приключения, отколкото такива от серията „животът на щастливите хора“.

2.Досадно е да се грижиш за пораснали деца.

3.Харесва ми да разсъждавам и анализирам причините за успехите и неуспехите на други хора.

4.От всички музикални стилове, предпочитам музика със „съвременни ритми“.

5.Прекомерната раздразнителност или несправедливите обвинения на болният трябва да се търпят, дори да продължават с години. 

6.На болният може да му се помогне дори само с думи.

7.Страничните хора не трябва да се намесват в конфликт между двама души.

8.Старите хора обикновено се обиждат без причина.

9.В детството си когато слушах тъжна история, очите ми сами се насълзяваха.

10.Мрачното настроение на родителите ми влияе (влияеше) на моето настроение.

11.Обикновено съм равнодушен към критики по мой адрес.

12.Повече ми харесва да разглеждам портрети, отколкото картини с пейзажи.

13.Мисля, че винаги съм прощавал всичко на родителите си, дори да не са били прави.

14.Ако един кон не тегли колата както трябва, то той трябва да бъде заставен.

15.Когато чета (гледам филми) за драматични събития в живота на хората, имам чувството, че това се случва със самия мен.

16.Всички родители се отнасят към децата си справедливо.

17.Когато видя каращи се (дърпащи се) деца, не мога да търпя и се намесвам.

18.Не обръщам (обръщах) внимание на лошото настроение на родителите ми.

19.В състояние съм дълго време да наблюдавам поведението на животни, отлагайки други неща.

20.Филмите и книгите могат да предизвикат сълзи само у несериозните и нестабилни хора.

21.Харесва ми да наблюдавам скрито изражението на лицето и поведението на непознати хора.

22.В детството си съм носил вкъщи бездомни котки или кучета.

23.Мисля, че всички хора са необосновано враждебни и озлобени.

24.Когато наблюдавам скрито някой човек, много ми се иска да отгатна как ще се развие живота му.

25.Когато бях дете,  по-малките от мен ходеха по петите ми.

26.При вида на страдащо животно се опитвам да му помогна.  

27.На един човек ще му стане по-леко, ако бъдат изслушани оплакванията му.

28.Когато виждам пътно-транспортно произшествие или някакъв инцидент навън, аз се старая да не попадна сред свидетелите.

29.По-младите харесват, когато им предлагам моя идея, за някаква работа или забавление.

30.Хората преувеличават способностите на животните да чувстват настроението на собствениците си.

31.От затруднена конфликтна ситуация човек трябва сам да намери изход.

32.Ако детето плаче, то си има свои причини.

33.Млади хора трябва да удовлетворяват всякакви молби на възрастните.

34.Бих искал да разбера защо някои мои съученици понякога са (бяха) твърде замислени.

35.Бездомните домашни животни трябва да се залавят и унищожават.

36.Ако приятелите ми започнат да обсъждат с мен своите лични проблеми, аз се опитвам да насоча разговора към друга тема. 

Обработка на резултатите

Преди да изчислите получените резултати, проверете още веднъж доколко честно сте отговорили. Не бързайте! От точността и искреността Ви зависи крайния отговор.

За изчисляване на резултат, всеки отговор носи определено количество бал, както следва:

-отговор „не зная“ – 0 бал;

-отговор „не, никога“ – 1 бал;

-отговор „понякога“ – 2 бала;

-отговор „често“ – 3 бала;

-отговор „почти винаги“ – 4 бала;

-отговор „винаги“ – винаги“ – 5 бала.

Ако сте отговорили с „не зная“ на твърдения №№ 3, 9, 11, 13, 28, 36 и с „да, винаги“ на твърдения №№ 11, 13, 15, 27, то Вие или не сте пожелал да бъдете изцяло искрен със себе си или съзнателно се опитвате да се покажете в най-добра светлина.  Резултатите по целия тест може да се приемат за достоверни, ако по посочените по-горе твърдения Вие сте дали такива отговори на не повече от три неискрени отговора,  при четири, вече следва да се усъмните в достоверността, а при пет – може да приемете, че попълването на теста е било напразно.

А сега сумирайте всички балове от отговорите, които сте дали на твърдения №№ 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 и 32. Накрая отнесете сбора към скалата за развитие на емпатийни тенденции представена в раздел интерпретация на резултатите.

Интерпретация на резултатите

-Сумата от 82 до 90 бала свидетелства за много високо ниво на емпатийност.  Вие имате болезнено развито съпреживяване. Изпитвате затруднения от факта, че самото обкръжение често Ви използва некоректно в качеството на „гръмоотвод“, прехвърляйки върху Вас своето емоционално състояние. Вие обикновено се чувствате зле в присъствието на емоционално „тежки“ хора. Възрастни и деца с готовност Ви доверяват свои тайни и търсят съвети.  Често се чувствате виновни от страх да не причините проблеми на хората – не само с дума, но дори и с поглед се страхува да не ги нараните. Не умеете да казвате „НЕ“. Податлив сте на външно внушение и манипулации. Във вярата към другите често стигате до наивна доверчивост. Безпокойството за  роднини и близки не Ви оставя и в същото време самите Ви сте много ранима личност. Можете да страдате при вида на бедстващо животно или да не можете да си намерите място само от един случайно студен поздрав на шефа ви. Вашата впечатлителност понякога Ви пречи дълго да заспите. Когато сте разстроен, самият Вие имате нужда от външна подкрепа. При такова отношение към живота Вие сте изправен пред опасност от невротични сривове. Целесъобразно е да се погрижите за своето психично здраве, като се замислите дали не е добре да се обърнете и вслушате  повече в собствения си вътрешен глас и да щадите себе си.

-Сумата от 63 до 81 бала манифестира  високо ниво на емпатийност.  Вие сте чувствителен към нуждите и проблемите на обкръжаващите, великодушен сте и склонен да им прощавате.  Отнасяте се с неподправен интерес към нуждите на другите. Трудно казвате „НЕ“. Харесва Ви да „четете“  техните лица и да „наблюдавате“ бъдещето им – впечатлителен сте за детайлите в постъпките и състоянието на другите. Определено Вие сте  отзивчив, общителен, бързо установявате контакти и намирате общ език. Привличате децата като магнит. Обкръжаващите ценят Вашата душевност и изтънченост. Вие се стараете да не допускате конфликти и се стремите да намирате компромисни решения.  Сравнително спокойно понасяте критиката по свой адрес. Когато оценявате ситуации и събития, обикновено се доверявате на интуицията си и по-малко на аналитичните разсъждения. Предпочитате работата с хора, отколкото работа с машини или самостоятелна дейност.  Особено много държите на мнението на другите за Вас и се нуждаете от одобрението им за Вашите действия. При всички изброени качества, Вие не винаги сте прецизен, търпелив и точен в работата си – човек лесно може да наруши равновесието Ви. Влиянието на другите върху Вас е достатъчно силно и често Ви подтиква да загърбвате собствените си нужди и интереси в името на групата и на другите хора.

-Сумата от 37 до 62 бала показва нормално ниво на емпатийност, присъщо за повечето хора.  Определено обкръжаващите не могат да кажат за Вас, че сте „дебелокож“, но в същото време не сте сред особено чувствителните лица. По-вероятно е в междуличностните взаимоотношения да оценявате и правите изводи за другите по действията и резултатите им, отколкото да се доверявате на личните си впечатления. Емоционалните прояви на другите не са чужди за вас, но в по-голямата си част успявате да се самоконтролирате и да не им се поддавате.   В общуването сте внимателен, опитвате се да разберете повече от това, което е казано с думи, но излишните излияния на чувства тип „мелодрама“ Ви карат да губите търпение. Предпочитате деликатно да не изразявате своята гледна точка, без да сте уверен, че ще бъде приета от другата страна. Когато четете книга или гледате филм, обръщате повече внимание на действията, отколкото на преживяванията на героите.  Изпитвате затруднения в прогнозиране развитието на отношенията между хората, тъй като много пъти постъпките им се оказват неочаквани за Вас.  Вие не поемате рискове и не се въвличате в емоционалните драми на другите и това в известна степен пречи на пълноценното възприемане на другите хора.

-Сумата от 12 до 36 бала говори за наличие на ниско ниво на емпатийност. Вие изпитвате затруднения при установяване на контакти  с хората и обикновено не се чувствате добре в шумни многолюдни компании. Емоционалните прояви в постъпките на обкръжаващите хора за Вас са лишени от смисъл, считате ги за смешен театър. Предпочитате уединени занимания с конкретни задачи, зависещи само от Вас, а не работа с много хора, сред които отговорността за крайния резултат се размива.  Застъпник сте на строго формулираните изисквания, правила и рационални решения. Вероятно имате малко приятели, а тези които имате цените повече заради деловите им качества, точност, отговорност и организираност. Другите Ви се отплащат със същите отношения – има моменти, в които се чувствате самотен, излишен, неприет. Това Ваше състояние сред другите обаче е поправимо, ако отворите защитната си „броня“ и се опитате да се вгледате и приемете благосклонно своите близки с техните потребности, нужди и постъпки.

-Сумата от 11 и по-малко разкрива много ниско ниво на емпатийност.  Способностите Ви за емпатия не са развити.  Изпитвате трудности първи да установите контакт с другите, а когато той е наличен, трудно можете да го задържите, ако в основата не стои някакъв конкретен интерес или взаимна зависимост. Сред колегите се ползвате с името на особен човек.  Особено трудни са контактите Ви и отношенията с деца и с лица, които са по-възрастни от Вас. В междуличностните отношения често изпадате в неудобно положение. Много често не намирате разбиране и подкрепа в лицето на другите.  Обичате острите усещания. В дейността си твърде много се фиксирате върху самия себе си. Обичате да работите индивидуално и в това състояние сте особено продуктивен, но във взаимодействието с другите не винаги изглеждате в добра светлина. Отнасяте се с ирония към проявите на сантименталност.  Болезнено понасяте критика, въпреки че може да не реагирате бурно на нея.

 

Превод от руски, Кунчев.

 

Източник: Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ВЛАДОС, 1999. - 480 с. (с. 48-52)

image

Категория: Други
Прочетен: 23 Коментари: 0 Гласове: 0
 

     1020# Стимулен материал "Работна тетрадка за развитие на фина моторика" 

                                                  за деца в доучилищна възраст.


image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image


Категория: Други
Прочетен: 29 Коментари: 0 Гласове: 0
 

         1114# Кинотерапия и кинотренинг. Примерна рамка за анализ на филм

Анализът на филм се основава на традиционните принципи и етапи за анализ на произведение на изкуството: сюжет, идея, композиция, изразителни средства, история на създаването, позиция на автора; филмът, като въплъщение на всеки компонент (сценарий, режисура, актьорско майсторство, музика, костюми, декори, монтаж, специални ефекти т.н.) с включени към тях елементи от традиционния анализ, т.е. подробен и внимателен разбор именно на психологическите съставляващи: анализ на личността и поведението на героите; на техните отношения; причини и последици от постъпките им, а също и разкритите сравнения със своя жизнен опит. 

Психологическият анализ на филма не е традиционна рецензия, представяща експертна оценка за качеството на работата на неговите създателите, а опит да се видят изобразените ситуации и героите, през очите на външен свидетел или участник в събитията; да се почувстват предизвиканите филмови усещанията и емоциите; да се осъзнаят възникващите мисли и да се извлекат някакви изводи, способни да внесат необходимите промени в личността и живота на зрителя.

Условия за постигане на висококачествен анализ на филма:

-внимателно нееднократно гледане на филма (2-3 пъти);

-изучаване историята за създаване на филма и по възможност – първоизточника (идеята за сценария, биография, екранизирано поведение);

-подробен разбор на представените за анализ въпроси;

-четене на рецензии;

-обсъждане с близки, със специалисти (психолози, психиатри) и в група;

Най-често поставяни въпроси при анализ на един или друг филм са:

1.Харесва ли Ви филма – да или не? Защо? Какво конкретно Ви хареса; какво не Ви хареса; какво привлече вниманието Ви?

2.Какъв е сюжета на филма, последователност на събитията, действащи лица?

3.Какъв е психологическия портрет  на всеки герой: личностни особености; нравствени принципи; черти на характера; маниер на поведение; жизнена история и пр.

4.Какви са отношенията между героите, тяхната история и характеристики?

5.Наблюдавани ли са подобни ситуации и взаимоотношения в реалния живот?

6.Кой от героите в най-голяма степен ми е симпатичен/антипатичен и защо? На кого съчувствам и защо? На кой от героите в най-голяма степен приличам аз или мои познати? На кого бих искал да приличам и защо?

7.Какъв е стилът на общуване между героите във филма?  Как решават проблемите си?

8.Какво бих променил в ситуацията и как бих действал на мястото на героя / героите?  Какво е необходимо да направя във връзка с това?  Какво бих взел за себе си като модел за подражание? Какво мисля, че е правилно или неправилно? Кой според мен е прав, кой греши, кой е виновен и защо?

9.Какво би станало, ако един или друг герой би постъпил по различен начин?

10.Открих ли във филма нещо ново и непознато до сега за мен?  Направих ли някакво откритие за себе си?

11.Какви емоции предизвика в мен филма? Какво ме забавляваше, какво ме радваше, какво ме разстрои, раздразни, разгневи, обиди, изплаши, отблъсна и т.н.?

12.Какъв е този филм? Какъв е основния проблем / конфликт и как го решава режисьорът? Какви художествени и технически прийоми му помагат в това? Какво иска да ми каже?

13.Защо филмът носи точно такова название? Как заглавието разкрива смисъла на филма?

14.Какви метафори, символи, архетипи се срещат във филма?

15.Какви изразни средства се използват във филма?

16.По какъв начин според вас ще се развият събитията, ако режисьорът снима втора серия на филма?

17.Какви психологически, морални, философски проблеми засяга филма? Кои от тях ме вълнуват в момента или се ме вълнували в миналото?

18.Как този филм резонира в живота ми? Какви уроци извличам за себе си и какви изводи съм направил?

19.Кои филми / произведения засягат подобни проблеми?

20.Как би се отнесъл към филма някой от моите познати (приятел, приятелка, майка, баща, съпруга, съпруг, дете и т.н.) и защо? На кого бих препоръчал да гледа този филм и защо?

21.Кои сцени бих гледал втори път?

 

Източник: http://kinoterapia.info/psychoanalysis-of-film/

Превод от руски, Кунчев.

image

Категория: Други
Прочетен: 21 Коментари: 0 Гласове: 0
2 3 4 5  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1552301
Постинги: 1762
Коментари: 116
Гласове: 1155
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031