Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1408907 Постинги: 1584 Коментари: 116
Постинги в блога
<<  <  54 55 56 57 58 59 60 61 62  >  >>
 .

Диагностика на семейните взаимоотношения при криза.

Системен семеен тест на Херинг – „FAST-тест” – втора част

image

Интервю, провеждано след репрезентацията на типична ситуация:

1. Показва ли изобразеното на тестовата дъска типична ситуация в семейството, ако – да, то каква?

2. От колко дълго време отношенията съществуват по този начин, т.е. стабилно ли е разположението на фигурите?

3. Как са се променили взаимоотношенията в сравнение по-рано, преди възникване на сегашната ситуация (търсят се различия)?

4. Каква е била причината за това, че отношенията да станат такива, каквито са показани от ИЛ?

5. Какъв е очния контакт (лицата как са обърнати, на къде са насочени, към кого) между фигурите и какво означават техните погледи?

6. Защо някои от фигурите (или определена фигура) са цветни?

7. Какви персонални  характеристики изразяват цветовете, които е избрало ИЛ?

8. До  каква степен тези характеристики влияят върху семейните взаимоотношения?

Следват коментари: …….

 

Забележка - 1: Следват коментари по всеки един въпрос. За всяко твърдение (определение), което ИЛ дава, например заявява, че баща му е деспотичен, санкциониращ, консервативен и пр. психологът иска обяснение. Най-добрия начин това да стане е да поиска от ИЛ разказ на конкретен пример, чрез който може да се установи динамиката на взаимоотношенията, а и да се операционализира самото понятие.

 Забележка - 2: При подреждането ИЛ първоначално използва фигури в един цвят и едва по-късно психологът  „позволява” на ИЛ, по негово решение и желание, да замени фигура (фигури) с такива, които носят цветове. 

 

2.2. Идеална репрезентация

Инструкция: „Семейните отношения не винаги са идеални. Покажете как бихте искали да видите отношенията във Вашето семейство или по какъв начин бихте изменили типичните отношения във Вашето семейство, за да съответстват на представите Ви за идеални отношения. Първо разположете фигурите на дъската, а след това регулирайте с блокчетата тяхната височина.”

Създадената от ИЛ конфигурация се записва от експериментаторът в тестова бланка под названието „Идеална репрезентация” (бланката е същата, но носи заглавие „Идеална репрезентация”).

image

Източник: Психология семейных кризисов. Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Велента Т. Ф.

Категория: Други
Прочетен: 121 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Диагностика на семейните взаимоотношения при криза.

Системен семеен тест на Херинг – „FAST-тест” – втора част

image

Интервю, провеждано след репрезентацията на типична ситуация:

1. Показва ли изобразеното на тестовата дъска типична ситуация в семейството, ако – да, то каква?

2. От колко дълго време отношенията съществуват по този начин, т.е. стабилно ли е разположението на фигурите?

3. Как са се променили взаимоотношенията в сравнение по-рано, преди възникване на сегашната ситуация (търсят се различия)?

4. Каква е била причината за това, че отношенията да станат такива, каквито са показани от ИЛ?

5. Какъв е очния контакт (лицата как са обърнати, на къде са насочени, към кого) между фигурите и какво означават техните погледи?

6. Защо някои от фигурите (или определена фигура) са цветни?

7. Какви персонални  характеристики изразяват цветовете, които е избрало ИЛ?

8. До  каква степен тези характеристики влияят върху семейните взаимоотношения?

Следват коментари: …….

 

Забележка - 1: Следват коментари по всеки един въпрос. За всяко твърдение (определение), което ИЛ дава, например заявява, че баща му е деспотичен, санкциониращ, консервативен и пр. психологът иска обяснение. Най-добрия начин това да стане е да поиска от ИЛ разказ на конкретен пример, чрез който може да се установи динамиката на взаимоотношенията, а и да се операционализира самото понятие.

 Забележка - 2: При подреждането ИЛ първоначално използва фигури в един цвят и едва по-късно психологът  „позволява” на ИЛ, по негово решение и желание, да замени фигура (фигури) с такива, които носят цветове. 

 

2.2. Идеална репрезентация

Инструкция: „Семейните отношения не винаги са идеални. Покажете как бихте искали да видите отношенията във Вашето семейство или по какъв начин бихте изменили типичните отношения във Вашето семейство, за да съответстват на представите Ви за идеални отношения. Първо разположете фигурите на дъската, а след това регулирайте с блокчетата тяхната височина.”

Създадената от ИЛ конфигурация се записва от експериментаторът в тестова бланка под названието „Идеална репрезентация” (бланката е същата, но носи заглавие „Идеална репрезентация”).

image

Източник: Психология семейных кризисов. Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Велента Т. Ф.

Категория: Други
Прочетен: 163 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Диагностика на семейните взаимоотношения при криза

Системен семеен тест на Херинг – „FAST-тест” (първа част)

Тестът е разработен в рамките на системната семейна терапия, а методологичната му основа е  структурната теория за семейството. Той представлява метод за репрезентация на структурата на семейните отношения, ключови параметри на които са:

(1) сплотеност;

(2) йерархия;

(3) гъвкавост;

(4) граници на семейството.

Системния семеен тест (ССТ) на Херинг се използва за диагностика и издигане на терапевтични хипотези при работа със семейството и отделните му членове, а също и за изследователски цели. С негова помощ биха могли да бъдат получени количествени и качествени данни за индивидуалното и групово възприятие (оценки) на членовете на семейната структура, регулиращи техните семейни отношения в различни ситуации.

1. Описание на методиката

Материалното осигуряване на методиката включва:

= квадратна дъска (може да бъде изработена и от хартия) с размери 81х81 см.;

= фигури, обозначаващи лица от мъжки и женски пол;

= цилиндрични блокчета с височина 1,5, 3 и 4, 5 см.;

На фигурките се поставят по две точки за обозначаване на очите (лицето);

Разстоянието между фигурките на дъската отразява степента на сплотеност в семейството (между членовете) и отделните негови субсистеми.  Височината на фигурките, регулирана с помощта на цилиндричните блокчета (поставят се на дъската под фигурките) показва семейната йерархия.  Посоката на погледа се явява допълнителен качествен параметър, отразяващ нюанси в взаимоотношенията между членовете на семейството.

За допълнително изследване на взаимоотношенията в семейството в теста има цветни фигурки в три цвята, с помощта на които изследваното лице (ИЛ) може да подчертае разликата в поведението и характера на различните членове на семейството.

Съществуват няколко варианта на ССТ:

а/ индивидуален;

б/ групов;

в/ комбиниран (започва като индивидуален с всеки член на семейството, а впоследствие преминава в групов с всички членове).

Тестират се лица над 6 годишна възраст.  Провеждането на теста с едно лице отнема около 20-30 мин.  Основните етапи при провеждането на теста са:

(1) Сумиране (събиране) на анамнестични данни.

(2) Инструкция по изпълнението на теста.

(3) Наблюдение върху поведението на ИЛ по време на тестирането.

(4) Запис на семейните репрезентации

(5) Интервю след всяка семейна репрезентация.

            Данните, получени в хода на попълване на теста се записват от експериментаторът в специална бланка, в която се внасят необходимите коментари. Тестът включва три репрезентации:

а/ репрезентация на типична семейна ситуация;

б/ репрезентация на идеална семейна ситуация

в/ репрезентация на конфликтна семейна ситуация.

 

2. Индивидуален тест

2.1. Типична репрезентация

Инструкция 1: ”Представете типичните отношения във Вашето семейство. Първоначално подредете фигурите върху дъската по такъв начин, че да показват колко близки помежду си са членовете на семейството. Всяка фигурка ще обозначава определен член на семейството.

Инструкция 2: Задава се след като ИЛ изпълни горната – „Сега с помощта на цилиндричните блокчета регулирайте височината на фигурките, с което да покажете, каква власт или влияние имат обикновено всеки член на семейството”

Създадената от ИЛ конфигурация се записва от експериментаторът в тестова бланка под названието „Типична репрезентация”.

Бланка „Типична репрезентация”

Бланката може да се изготви от психологът във вид на „екселска” таблица със следните колони и редове:

Най-горе в ляво: име, фамилия на ИЛ (други персонални данни по решение на психолога)

Първа колона отгоре надолу: фигура; възраст; пол; разположение; височина; цвят

Първи ред от ляво надясно: (след фигура”) – баща; майка; дете-1; дете-2; дете-3; … баба; дядо; други родственици; други персонажи, включени в семейната структура, така, както е репрезентира ИЛ;

 

Източник:Психология семейных кризисов. Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Велента Т. Ф.

Категория: Други
Прочетен: 374 Коментари: 1 Гласове: 1
 .

Въпросник за установяване наличие на тревожност при деца

(Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко)

Въпросникът се прилага за установява нивото на тревожност на детето в група от връстници (училищен клас)

1. Не може продължително да работи, уморява се.

2. Трудно му е да се съсредоточи върху определена работа..

3. Всяка поставена му задача предизвиква у него безпокойство.

4. По време на поставена му за изпълнение задача е много напрегнат

5. Смущава се (срамува се) от другите.

6. Често занимава родителите си (другите) със случки (ситуации) изпълнени с напрежение.

7. Като правило се изчервява при разговор или среща с непознати хора.

8. Оплаква се от страшни сънища.

9. Обикновено ръцете му са хладни и влажни.

10. Не може да стои продължително на едно място (например на стол).

11. Когато се вълнува силно се поти.

12. Няма добър апетит.

13. Спи неспокойно, заспива трудно.

14. Плашлив, много неща предизвиква у него страхове.

15. Лесно се разстройва, чувствителен е.

16. Способен е лесно да заплаче; не може да сдържа сълзите си.

17. Не му понася да чака нещо.

18. Не му харесва да се заема с нови, непознати неща – плаши се от тях, не поема рискове дори за игри.

19. Не е уверен в себе си, в силите и възможностите си.

20. Страхува се да не се сблъска с трудности.

 

Сумират се отговорите с „да“ и се проверява общия бал по нивата на скалата по-долу: 

Висока тревожност  — 15 - 20 бала;

Средна тревожност  —7 - 14 бала;

Ниска тревожност  — 1-6 бала.

Категория: Други
Прочетен: 136 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Въпросник за определяне ниво на невротизациеяна детето на Захаров А.И.

Цел:Въпросникът се използва за оценка на невротична симптоматика при деца от родители, учители, психолози и др.

Описание: Въпросникът съдържа 15 твърдения, описващи невротичния тип личностно реагиране при децата.

Инструкция: „Оценете степента на изразеност на всеки от признаците за невротизация в поведението  или състоянието на детето и в съответствие със предложената по-долу скала, запишете срещу твърдението съответния бал.“

Количествен анализ:

o    20 – 30 бала – наличието на невроза е доказано;

o    15 – 20 бала – имало е или ще настъпи нервно разстройство в близко време;

o    10 – 15 бала – нервното разстройство не е задължително да достигне стадий на заболяване;

o    5 – 10 бала – необходимо е да се обърне по-голямо внимание на детето (има данни за емоционална нестабилност; повишено напрежение на нервната система);

o    до 5 бала – отклоненията (признаците) не са съществени и се свързват най-вероятно с възрастовия преход на детето.

 

Качествен  анализ: Включва интерпретация на получените данни, чрез анализ на групите симптоми

o    сомато-вегетативни: 12, 14, 15;

o    емоционални трудности (чувствителност, лабилност, страхове, понижено настроение): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

o    самооценъчни: 11, 13

ТЕСТОВА БЛАНКА 

Име и фамилия на детето  …………………………………………………
възраст ….г.
дата ……………….
Име и фамилия на попълващият въпросника ………………………………

Инструкция: „Оценете степента на изразеност на всеки от признаците за невротизация в поведението  или състоянието на детето и в съответствие със предложената по-долу скала, запишете срещу твърдението съответния бал.“

o    Интензивно – 2 бала;

o    Периодично – 1 бал;

o    Отсъства – 0 бал;

image 

Категория: Други
Прочетен: 149 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Тестова батерия за изследване на тревожност и емоционално благополучие на първокласниците - втора част

Интерпретация на резултатите

Общото ниво на тревожност се оценява по броя на „неблагополучните“ отговори. При 6 и повече негативни отговори следва да се прави извод за повишено ниво на тревожност.

Аналогичен критерий е и нежеланието за отговор (мълчанието).  Или старателен стремеж ИЛ да опазва границите си.

Проективна методика „Училище за зверове“

             Цел: Диагностика на обща училищна тревожност

          Процедура: прилага се индивидуално и групово. След завършване на рисунката се поставят въпроси, позволяващи да се уточни сюжета и отношението на детето към отделните елементи.  За 1-2 клас въпросите се задават в индивидуален режим,а за по-големите може и в писмена форма, като въпроса трябва да е ясно формулиран.

Необходими материали: бял лист А-4, цветни моливи, гума, острилка.

Инструкция: «Моля, нарисувайте картина на вашия клас, но с една промяна. Представете си, че нашето училище се е превърнало в училище за животни, а не за деца. От вас се иска да нарисувате точно такава картина – вие не сте хора, не сте деца, а сте животни – всички вие тук във вашия клас, и учителите също са животни. Можете да нарисувате всичко което искате, но то наистина трябва да показва нашето училище и вашия клас като училище за животни.  Не се старайте да рисувате красиво. За мен не е важно колко красива ще бъде рисунката. За мен е важно какво ще нарисувате. Разбира се вие можете да нарисувате и себе си и съучениците си и учителите също“

Допълнителни въпроси по рисунката:

□ Кои са героите на рисунката?

□ С какво се занимават (какво правят) героите на тази рисунка?

□ Какво е тяхното настроение?

□ Кой от нарисуваните герои си ти? (ако детето не е нарисувало себе си се пита къде се намира автора на картината в този момент, когато се случват тези неща от самата картина)

Обработка на резултатите: Извършва се качествена обработка. Оценява се наличието или отсъствието на признаци на тревожност в рисунката и на това основание се прави извод за нивото на тревожност на детето, както и целесъобразността от включването му в група „риск“.

Интерпретация:
- формално-графическа;
- цветова;ниво на общоприети интерпретации;
- символика;
- сюжет;

image
image

* В таблицата са приведени максималните количества балове, които могат да се начислят по всяка скала.  В зависимост от изразеността на признаците на една или друга скала, количеството присвоен бал може да се колебае от 0 до възможно максималния показател. 


Категория: Други
Прочетен: 291 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Тестова батерия за изследване на тревожност и емоционално благополучие на първокласниците - първа част

(подготовка за родителска консултация – 09.01.2015г.)

1.Прилагане методика на Панфилов – код 407

Авторът е създал своеобразен синтез от две известни методики: модифицираната беседа на А.И. Захаров и теста „Червен дом“ – черен дом“.  Методиката на Захаров дава възможност да се установят и уточнят преобладаващите видове страхове (страх от тъмно; от самота; от смъртта; медицински страхове и пр.).

Преди да се помогне на детето да преодолее страховете си, е необходимо да се установи какви конкретно страхове то преживява. За страховете следва да се пита в условия на игра  или дружеска беседа.  В последствие самите родители от какво именно и колко се страхува детето.

Работата по предложеният по-долу списък от страхове има смисъл при деца над 3 годишна възраст. Беседата следва да се води търпеливо и обстоятелствено, като се следва списъка, а от детето се очаква да отговори с „да“ или „не“ / „страхувам се“ или „не се страхувам“.  Периодично е добре детето да се пита по два пъти, за да потвърждава отговорите си и за да се избягва нагласа и увличане в утвърдителни отговори, а също така и непроизволно внушение.

При стереотипни отговори на отричане на всякакви страхове, на детето се предлага да разгърне отговора си, като се пита „Не се ли страхуваш от тъмнината?‘ и се иска да мотивира своята смелост, а не да дава отговори „да“/“не“. Добре е изследващият да не чете списъка, а да води беседата по памет.

Получените отговори се обединяват в няколко групи по видове страх. Ако детето дава положителни отговори на 3 от зададени му 4-5 въпроса от една група, то този вид страх се диагностицира като наличен.

Обработка на резултатите:

Събира се броя на „страшните страхове“ и се сравняват с възрастовите норми.

В норма са от 6 до 15 страхове от предложените 29. За децата от градовете страховете се доближават до 15.

От детето се иска да разсели (да настани да живеят) страховете си в два замъка: черен и цветен.  В черния страшните, а в цветния – нестрашните. Всеки номер страх се записва вътре в самия дом.

Ти страхуваш ли се от…?

1) когато останеш напълно сам (или на непознато място сам);

2) да не бъдеш нападнат от лоши хора (бандити, престъпници);

3) да не се разболееш; да не се заразиш; да не се простудиш; 

4) от смъртта (да не умреш ти самия; от гробище; от мъртви хора);

5) да не умрат твоите родители;

6) от някакви други хора;

7) да не загубиш мама и татко;

8) от наказание (от учителите; от родителите, забележка, мъмрене);

9) Баба Яга, вампири, вещици, дяволи, човекоядци, троли, орки; (приказни герои)

10) от закъсняване за училище, за час;

11) преди да заспиш вечер;

12) страшни сънища (кошмари);

13) тъмнина;

14) вълци, кучета, мечка, змии,  паяци (страх от животни);

15) автомобили, влакове, самолети, автобуси (транспортни средства);

16) бури, наводнения, урагани, гръмотевици, светкавици, земетресение (страх от стихии); 

17) когато е много високо (страх от височина);

18) когато е много дълбоко (страх от дълбочина);

19) да останеш сам в малка тясна стая, в тоалетната, в асансьор (страх от затворено пространство); 

20) вода (наводнение);

21) огън;

22) пожар;

23) война;

24) големи улици, площади;

25) лекари (освен зъболекари)

26) кръв;

27) инжекции;

28) болка;

29) резки силни звуци (нещо внезапно пада, чупи се, гръмва).


Методика „Незавършени изречения“

Цел: Позволява да се установят особеностите на емоционално отношение на ученика в различни компоненти на образователната среда.

Възрастови ограничения: Няма ограничения на възрастта.

Процедура: Може да се прилага индивидуално или групово, в зависимост от уменията за писане.

Необходими материали: Диагностична бланка-протокол върху която психологът записва точно отговора на детето. Може да се използва диктофон.

Инструкция.

За устна форма на диагностика: „Сега ние с теб ще играем една игра. Аз ще казвам началото на изречението, а ти ще измислиш неговия край. Казвай първото, което ти идва на ум“

Текст на методиката:  

1. Когато сутрин аз отивам на училище …

2. Когато учителката ме изпитва …

3. Когато не мога да отговоря на въпроса на учителката …

4. Когато учителката ме изправи пред дъската да отговарям ...

5. Ако получа слаба оценка …

6. Когато учителката задава въпроси аз …

7. Когато след почивните дни или ваканцията аз се срещна със съучениците си, аз …

8. Когато учителката извика на разговор майка ми или баща ми …

9. Когато си мисля за училище …

Обработка на резултатите.  При обработката на резултатите се оценява „емоционалното благополучие“ на детето при всеки отговор. Към „емоционално „благополучните“ отговори се отнасят тези, които указват позитивно или неутрално отношение към незавършената ситуация.  Отговорите, които показват преживяване на тревога, страх, обида, гняв или други отрицателни емоции, може да се разглеждат като „емоционално неблагополучие“ (виж таблицата).

image

Категория: Други
Прочетен: 189 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Диагностика на ученици с проблемно поведение. Въпросник на Т.М. Ахенбах за родители.  

 

 

Забележка: Въпросникът е адаптиран в НМЦ «ДАР» им. Л. С. Выготского (Москва, Русия) и Центъра за изследване на детето към Йелския университет  (Ню-Хейвън, САЩ). Copyright by T. Achenbach.

image
image
image
image
image
image

Категория: Други
Прочетен: 885 Коментари: 0 Гласове: 2
 .

Диагностика на ученици с проблемно поведение. Въпросник на Т.М. Ахенбах за учители 

Забележка:Въпросникът е адаптиран в НМЦ «ДАР» им. Л. С. Выготского (Москва, Русия) и Центъра за изследване на детето към Йелския университет  (Ню-Хейвън, САЩ). Copyright by T. Achenbach.

image
image
image
image
image
image

Категория: Други
Прочетен: 509 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Методика за изследване нарушения в пространствената ориентация и конструктивен праксис при деца - втора част

(стимулен материал)

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Категория: Други
Прочетен: 216 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Методика за изследване нарушения в пространствената ориентация и конструктивен праксис при деца - първа част

(методика на Кос) 

                Модифицираният вариант включва вместо кубчета, табла с квадрати,  оцветени в подходящи за задачите цветове: 10 бели, 10 черни квадрата и квадрати наполовина оцветени  (щриховани) по диагонал оцветени.

                Прилагане: Всички картички се поставят на масата пред ИЛ. Предлага се на ИЛ да направи орнаменти по макетите, като те нарастват по сложност. (от №1 до №10). Ако детето се затруднява, то може да му се предложи да използва като помощ макетите с нанесени в тях квадрати.

Обработка на резултатите: Отчита се времето за изпълнение на задачите:

Ш  от №1 до №6 – 60 сек;

Ш  от №7 до №10 – 120 сек;

Ако ИЛ се справи преди изтичане на времето се приеме, че е налична  добра пространствена ориентация, високо ниво на развитие на нагледно-образно мислене и конструктивен праксис.

При ИЛ със съхранен интелект задачите от №1 до №8 не представляват трудност. Сложности се появяват едва при задачи №9 и №10, които с леснина могат да бъдат преодолени пори използване на макетното табло.

Използване на методиката по обучаващ експеримент на А.Я.Иванов

Експеримента се базира на разбирането на Виготски, който определя две нива на умствено развитие на детето:

а) „актуално ниво“ – това е запис на знания и умения, които са били формирани към момента на изследването на база на завършени психични функции и минал опит;

б) „потенциално ниво“ – способността на детето да овладява нови знания.  Приема се, че детето може да достигне високо актуално ниво, само с активното въздействие от страна на възрастните.  По тази причина най-съществения критерий за оценка на умствените възможности на детето се явява „потенциалното ниво“ на детето, т.е. способността му да усвоява нови знания с помощта на възрастните непосредствено в хода на изследването.

Провеждане на експеримента (стъпки):

1.Предлага се на ИЛ да подреди орнаменти №1 и №2.

2.Ако Ил не успее, тогава следва да му се обясни и му се помогне като пред него се демонстрира.

3.Обучението започва с орнамент №3.

Ш  Първият „урок“ се изразява в подбор от експериментатора на нужните за орнамента картички;

Ш  Вторият урок  се заключава в подреждане на орнамента от експериментатора, след това се разваля и се предлага на детето да го подреди;

Ш  Третият урок – съпровождащо обяснение при подреждането на орнамента от експериментатора с последващо повторение от детето.

Ш  Ако задачата е изпълнена, се предлага контролно задание (орнамент №4) с цел, установяване способностите на детето да пренесе способа на действие.

Анализът на резултатите се извършва по следните направления:

o    Променлива величина, зависеща от успеваемостта на детето  се явява броя на „уроците“, които са дадени от експериментатора;

o    Оценява се успеваемостта при пренасяне на способа на действие (алгоритъма) при изпълнение на аналогични задачи;

Децата със съхранен интелект имат активна ориентация, добра възпприемчивост към предлаганата помощ, способност да пренесат бързо способа при аналогичните следващи задачи, при това намаляват времето за изпълнение.

Умствено изостаналите деца изпълняват заданието по друг начин:

o    Ориентировъчната им дейност е пасивна и вяла;

o    Изискват много по-сериозна помощ (често се налага провеждането на 3-4 „урока“);

o    Пренасянето на опита често се оказва невъзможно (в онези случаи, при които успяват, постигат това след продължителен период от време).

Категория: Други
Прочетен: 328 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Психодиагностика. Детска психология. Методика „Възприемане и узнаване на фигури“

 

                Цел: Изследване процесите на възприятие, мислене и паметови функции.

Описание: Психологът показва на детето табло с изображения на 9 различни фигури и му предлага внимателно да разгледа всяка една от тях, като се опита да ги запомни.  Време за експозиция – 10 сек. След това скрива таблото и показва второ табло с 25 изображения на включващи тези от първото.  От детето се иска да посочи фигурите от първото табло.

Първа инструкция: Сега ще ти покажа табло с изобразени на него различни фигури. Ще имаш 10 секунди, през които да ги наблюдаваш. Твоята задача е да запомниш колкото се може повече от тях.

Втора инструкция: Сега ще ти покажа второ табло с повече фигури. От теб се иска да ми посочиш онези фигури, които според теб е имало на първото табло.

Обработка на резултатите:

Психологът отбелязва количеството правилно и неправилно посочени фигури. Нивото на узнаване (Е) се изчислява по формулата:

 

                М

          Е = -  + N.

               9

 

Където,

-          М – брой правилно посочени фигури;

-          N – брой неправилно посочени фигури;

Най-оптималното ниво на узнаване е равно на единица. По тази причина колкото резултатът се приближава до единица, толкова по оптимални са процесите на узнаване на нагледен материал.  По аналогичен път могат да се изследват способностите за узнаване на друг материал“ буквен, словесен.

image
image

Категория: Други
Прочетен: 175 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Психодиагностика на възприятие. Експерименти за фигура и фон.

ТЕСТОВА БЛАНКА – СТИМУЛЕН МАТЕРИАЛ


image
image
image
image
Пренаситена структура на изображение, предизвикващо дискомфорт.

image

Илюзия на Мюлер-Лайер или илюзия дължината на стрелата

Категория: Други
Прочетен: 455 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Психодиагностика. Методика за диагностика на тип мислене – „Извеждане на съществени признаци”

 

(1) Цел: Диагностика на особености на мисленето – способности за диференциация на предмети и явления по съществени от несъществени и второстепенни признаци. По характера на изведените признаци се съди за доминантния тип мислене – конкретно или абстрактно. Тестът може да се прилага за деца (8-12г.) и за възрастни. Предназначен е само за индивидуално тестиране.

(2) Описание: Методиката използва стимулен материал (набор от думи, напечатани на бланка). Думите в задачите са подбрани по такъв начин, че изследваното лице е принудено да активира своите способности за улавяне абстрактното значение на едно или друго понятие, отказвайки се от много по-лесния и набиващ се на очи, но неверен способ за решение на задачата,  при който вместо съществените признаци, съществува уловка да бъдат изведени частни, конкретно-ситуационни признаци.

(3) Инструкция за деца: „Тук (показва се бланката) както виждаш са дадени редове от думи, които представляват 20 задачи. Всяка задача се състои от една дума, която е извадена пред скобите, а в скобите са поставени 5 думи (показва се на бланката).  От теб се иска, от тези 5 думи, да намериш само 2, без които думата пред скобите не би могла да съществува и да ги кажеш.  Например, думата пред скобите е „градина”, а в скобите са: „растения, градинар, куче, ограда, земя”. Тогава логиката на мислене може да бъде следната: градината може да съществува без куче, ограда и дори без градинар, но без земя и растения градината не може да съществува – тогава тя би била нещо друго, но не и градина.  Следователно избраните две думи са „земя’ и „растения”.

(3) Инструкция за възрастни: „На всеки ред на бланката има по една задача, състояща се от думи. Първата дума е поставена пред скоби, а в скобите има други 5 думи.  Всички думи в скобите имат някакво отношение към думата пред скобите, но две от тях се намират в най-голяма връзка с нея. От вас се иска да намерите точно тези две думи и да ги назовете.

Забележка:

= Индивидуалното тестиране се налага поради това, че по време на изпълнението на задачите с изследваното лице може да се общува, задавайки му въпроси. Нерядко в процеса на подобно обсъждане изпитваният дава допълнителна информация и поправя грешките си.

= Задължително всички решения на задачите, а също така и допълнителните обсъждания (въпроси, коментари и пр.) на изследваното лице се записват в протокол.

(4) Тестови материал

1. Градина (растения, градинар, куче, ограда, земя)

2. Река (бряг, риба, риболов, тиня, вода)

3. Град (автомобили, здания, тълпа, улица, велосипед)

4. Плевня (сеновал, кон, покрив, животни, стени)

5. Куб (ъгли, чертеж, страна, камък, дърво)

6. Деление (клас, делимо, молив, делител, хартия)

7. Колело (диаметър, елмаз, проба, закръгленост, злато)

8. Четене (очи, книга, текст, очила, думи)

9. Вестник (истина, произшествие, кръстословица, хартия, редактор)

10. Игра (карти, играчи, зарове, наказания, правила)

11. Война (самолет, пушки, сражения, оръжие, войници)

12. Книга (рисунки, разказ, хартия, заглавие, текст)

13. Пеене (звън, изкуство, глас, аплодисменти, мелодия)

14. Земетресение (пожар, смърт, колебания на почвата, шум, наводнение)

15. Библиотека (маси, книги, читалня, гардероб, читатели)

16. Гора (почва, гъби, ловец, дърво, вълк)

17. Спорт (медал, оркестър, състезание, победа, стадион)

18. Болница (помещение, инжекция, лекар, термометър, болни)

19. Любов (рози, чувства, човек, срещи, сватба)

20. Патриотизъм (град, приятели, родина, семейство, човек)

(5) Обработка на резултатите (ключ)

1. Растения, земя

2. Бряг, вода

3. Здания, улица

4. Покрив, стени

5. Ъгли, страна

6. Делимо, делител

7. Диаметър, закръгленост

8. Очи, текст

9. Хартия, редактор

10. Играчи, правила

11. Сражение, войници

12. Хартия, текст

13. Глас, мелодия

14. Колебания на почвата, шум

15. Книги, читатели

16. Почва, дърво

17. Състезания, победа

18. Лекар, болни

19. Чувства, човек

20. Родина, човек

(5) Интерпретация на резултатите

Наличието на голям брой погрешни съждения свидетелстват за преобладаване на конкретно-ситуационното мислене над абстрактно-логическото. Ако изследваното лице в началото дава погрешни отговори, но след това се поправя, тази реакция може да се разглежда като проява на импулсивност и прибързаност поради безпокойство, висока тревожност, прекалено старание за бързо справяне със задачите.

(6) Оценка на резултатите

Оценява се броя на дадените правилни отговори, превърнати в балове по таблица (норми):

# 9 бала – 20 правилни отговори (без корекции или с 1-2 корекции);

# 8 бала – 20 правилни отговори (с от 2 до 4 корекции);

# 7 бала – 19 правилни отговори;

# 6 бала – 18

# 5 бала –  16-17 (норма за възрастни)

# 4 бала –  14-15  (норма за деца)

# 3 бала – 12-13

# 2 бала – 10-11

# 1 бал – 9 

Категория: Други
Прочетен: 280 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Тест за зрително запомняне и конструктивни умения

(тест с пръчици на Голдштейн — Ширер)

 

Тестът е за деца на 5-6 г. На ИЛ се предлага да възпроизведе от пръчици с различна дължина 6 различни фигури по образец (табло). Първите три фигури се изпълняват от детето, като му се предоставя таблото с образеца, а останалите след 3-5 сек. наблюдение и скриване на таблото.

Инструкция: Разгледай тази фигура внимателно и след това се опитай да я направиш от пръчици (при втория вариант – да я конструираш по памет).

         Оценка: Правилно възпроизведените фигури № 4, 5, и 6 се оценяват с 1 бал, при грешка – 0 бал.  Фигурите № 7, 8, и 9 се оценяват с 2 бала, а при промяна на размера, но със запазена форма – 1 бал; при други грешки – 0 бал.

Норматив

За деца на 5 г. се допускат 1-2 грешки, с обръщане на фигурата или промяна на размерите.

За деца на 6г. Задачата не би трябвало да представлява трудност. 

image
Образци на фигури - тест на Голдщейн-Ширер

Категория: Други
Прочетен: 245 Коментари: 0 Гласове: 0
<<  <  54 55 56 57 58 59 60 61 62  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1408907
Постинги: 1584
Коментари: 116
Гласове: 1113
Архив
Календар
«  Септември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930