Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1208740 Постинги: 1460 Коментари: 116
Постинги в блога
<<  <  65 66 67 68 69 70 71 72 73  >  >>
Особености при прилагане на методики за диагностика на         кратковременна зрителна и слухова памет при деца  
При прилагане на комплекса от разнообразни методики за диагностика на кратковременната (оперативната) зрителна или слухова памет трябва да се отчитат следните особености: Прието е, че средния обем на кратковременната памет на възрастния човек е 7  плюс-минус 2 единици, т.е. намира се в диапазона от 5 до 9 единици. Ето защо по тази логика се приема, че средният обем на кратковременната памет  при деца в доучилищна възраст е приблизително равен на тяхната биологична възраст. Това дава основание за прилагане на десетобална система (скала) от стандартни показатели за оценка. Оценка на резултатите # 10 бала – получават деца, имащи обем на кратковременна памет, равна на 8 и повече единици. Това касае деца на възраст 10-12 години. Аналогично количество бал – 10, получават и децата на възраст от 6 до 9 г., при обем на кратковременната им памет 7-8 единици. # 8 бала – получават деца, имащи обем на кратковременна памет, равна на 5-6 единици, при възраст от 6 до 9 години. Същия бал получават и деца на възраст от 10 до 12 г., които показват обем на кратковременната памет равен на 6-7 единици. # 4 бала – получават 6-9 годишните деца, имащи обем на кратковременната памет съставляващ 3-4 единици. Със същия бал се оценява кратковременната памет при деца на 10-12 г., показали резултат 4-5 единици.

# 2 бала – получават деца, имащи обем на кратковременна памет, равна на 1-2 единици, при възраст от 6 до 9 години. Със същия бал се оценява кратковременната памет при деца на 10-12 г., показали резултат 2-3 единици.

# 0 бала – този бал се поставя на 6-9 годишни деца, с показател равен на „0” и на 10-12 годишни деца, с показател равен на 0-1 единица.

Изводи за ниво на развитие Изводите за готовността на 6-7-годишното дете за обучение в училище на основа оценката за обема на кратковременната памет се извеждат по следния начин: Счита се, че пълна готовност за обучение в училище имат децата, които са получили 10 бала. Приема се, че сравнително добра готовност за училище имат децата, които са получили 8 бала. Като недостатъчно готови за училище се определят тези с оценка 4 бала. Липсата на готовност за училище е оценена на 2 бала. Съвършено неготови за училище са деца, получили оценка 0 бала на кратковременната памет.

 

 

април 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 1667 Коментари: 0 Гласове: 0

Методика за диагностика на кратковременна памет при деца

„Запомни числата”


(1) Цел: Диагностика на обема на кратковременната зрителна памет и определяне нивото на развитие на оперативната памет.

(2) Описание: Методиката използва стимулен материал – табло с двуцифрени числа. При показване на таблото за време от 20 сек., от изследваното лице се иска да запомни колкото се може по-голямо количество цифри, а след скриването му – да ги възпроизведе.

(3) Инструкция: „Ще ти покажа табло с изписани на него двуцифрени числа. От теб се иска за времето от 20 сек. да ги запомниш и след това да запишеш на този лист колкото се може повече от тях”.

(4) Обработка на резултатите

Оценява се количеството правилно възпроизведени числа – показател за оценка на кратковременната зрителна памет.  Максималното количество информация, която може да се запази в кратковременната памет  (оперативната памет) е 10 единици от материала.  Средна норма – 6-7 единици.

(5) Стимулен материал
              .......................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

март 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1891 Коментари: 0 Гласове: 0

Диагностика на свойствата на нервната система при ученици


(1) Цел: Диагностика на тип темперамент – сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик.

(2) Описание: Тестът съдържа 12 теми (ситуации) към всяка от която се предлагат по 4 възможни поведенчески реакции. От изследваното лице (ученикът) се изисква да направи избор на една от четирите възможности и да маркира избраният отговор. Всеки от предложените варианти съответства на един от типовете темперамент, което позволява впоследствие при обработката на данните да се определи степента на изразеност  на отделните типове темперамент и от тук – характеристики на свойствата на нервната система.

(3) Инструкция: „Предлагаме Ви въпросник, включващ 12 теми от различни житейски ситуации. Всяка от темите има по четири възможни отговора, съответстващи на определен тип реакция.  Прочетете внимателно всяко твърдение и направете избор на един от предложените четири варианта. Избраният отговор маркирайте с кръгче”.

(4) Въпросник

1. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Неустойчиво настроение, с резки промени, от бурно веселие до раздразнение.

б. Еднообразно спокойно настроение.

в. Приповдигнато, весело, жизнерадостно настроение.

г. Подтиснато, тъжно настроение.

 2. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Активно поведение, висока подвижност, енергичност.

б. Спокойно поведение, равен и сдържан глас, жестовете и речта често са забавени.

в. Плахо, неуверено поведение, тих и слаб глас.

г. Суетливо поведение, винаги припрян, резки жестове, ускорена реч.

3. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. При неуспех  се старая да постигна поставените цели, не търся друг, по-лек начин.

б. При неуспех много преживявам и не желая отново да се захващам с това.

в. При неуспех се стремя да намеря друг, по-лек начин за решаване на проблема.

г. Бързо забравям за неуспехите и отново се залавям с любимата си работа.

4. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Бързо се уморявам, обичам да мечтая и фантазирам.

б. Работя хазартно с ентусиазъм, но не за дълго, мога да оставя или започна отначало.

в. Работя упорито, старая се да доведа нещата до край.

г.  Залавям се с любов за всяка работа, мога едновременно да върша няколко работи.

5. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. При общуване се държа емоционално, говоря високо, смея се, жестикулирам.

б. Постоянно се стремя към общуване с обкръжаващите ме хора, старая се да ги развличам, да повдигам настроението им.

в. В общуването с хората проявявам скромност и деликатност.

г. Не се стремя особено към общуване с околните, не обичам шумни компании, но често общувам с най-близките си роднини и приятели.

6. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Споделям с другите радостите и тегобите си.

б. Не желая да откровенича с непознати, чувствата си поверявам само на най-близките си.

в. Всички свои чувства се старая да преживявам сам.

г.  Бурно преживявам своите чувства, мога да ги споделям с обкръжаващите, дори с непознати, но не се стремя особено към това.

7. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Забележките на другите изслушвам спокойно, не споря, но се случва да повторя една и съща грешка.

б. Реагирам бурно на забележки, споря, оправдавам се.

в. Изслушвам всички забележки внимателно, старая се повече да не допускам тази грешка.

г. Изключително се огорчавам от всяка забележка, дълбоко я преживявам.

8. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. След изпълнение на една някаква работа, дълго не мога да започна друга, чувствам се уморен (а).

б. Рядко се уморявам, но и трудно се пренастройвам на друга работа.

в.  Леко се пренастройвам за друга дейност, но с лекота мога да я изоставя, да не я завърша.

г. След изпълнение на определена работа, мога бързо да се захвана с друга.

9. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Бурно преживявам обидите и огорченията, но и бързо забравям за тях.

б. Леко преживявам обидите и огорченията и бързо ги забравям.

в. Тежко преживявам обидите и огорченията и дълго ги помня.

г. Дълбоко преживявам обидите и огорченията, но външно не го показвам.

10. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Обичам шегите и хумора, не се обиждам, ако стана обект на шеги.

б. Рядко се шегувам, често се обиждам на шегите на другите.

в. Обичам и ценя добрата шега, но в смехотворни игри предпочитам да не участвам.

г. Обичам да шушукам за хората, като често не се замислям това дали им харесва или не.

11. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Преди да се захвана с нещо, обмислям всичко внимателно и правя разчет, ако планът ми се наруши, то често не мога да се пренастроя.

б. Заемам се с всяка работа без да се замислям какво ще последва, ако ситуацията се промени, то с лекота мога да се пренастроя.

в. Мога да създавам бързо планове за работа, като в хода на изпълнението също с лекота се настройвам.

г. С трудност създавам планове поради нерешителност, предпочитам да използвам вече известни м и начини за справяне; ако ситуацията се промени, то често не зная какво да правя по-нататък.

12. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Отличавам се с остра впечатлителност, особено в областта на естетическите впечатления.

б. Не се стремя към ново впечатления, добре се чувствам в позната и обикновена обстановка.

в. Обичам ярки и силни впечатления, постоянната им смяна, но не проявявам особена активност и стремеж към тях.

г. Активно се стремя към нови и по-нови впечатления, непрекъснато се срещам с хора и попадам в най-различни ситуации.

 

 

 

 

 

(5) Обработка на резултатите (ключ)

При съвпадение на отговорите на изследваното лице с ключа, се начислява по един 1 бал.

Вариант на    С         Ф        Х         М

поведение

==============================

1                         в       б          a          г

2                         a       б          г          в

3                         г       a          в          б

4                         г       в          б          a

5                         б      г          a          в

6                         a       в          г          б

7                         в       a          б          г

8                         г       б          в          a

9                         б      г          a          в

10                       a       в          г          б

11                       в       a          б          г

12                       г       б          в          a
С– сангвиник

Ф – флегматик

Х – холерик

М – меланхолик


(6) Интерпретация

а/ Сангвиник – силен, уравновесен, подвижен, оптимално възбудим  тип.

Нервната система се отличава с голяма сила на нервните процеси, с равновесие и значителна подвижност. Положителните условно-рефлекторни връзки се образуват бързо и са устойчиви. Интензивността на реакциите съответстват на силата на дразнение (стимула). Задържащите процеси също се образуват бързо и се отличават със сила и устойчивост.  Силните нервни клетки на кората и нормално възбудимото подкорие осигуряват добра приспособимост към изискванията на обкръжаващата среда. Всички отдели на главния му мозък работят съгласувано, в хармонично взаимодействие. Сангвиникът е бърз, лесно приспособяващ се към промените на ситуациите и условията на живот. Притежава висока съпротива към житейските трудности. Дейността на кората се отличава с висока подвижност. Този жив темперамент не създава трудности при възпитанието.  Речевите реакции се образуват бързо и съответстват на възрастовите норми. Като правило речта на сангвиника е силна, бистра, изразителна, с правилна интонация и ударения, уравновесена и плавна.  Тя се съпровожда от жива жестикулация, изразителна мимика и емоционален подем.

б/ Холерик – силен, неуравновесен, подвижен, с преобладаване на възбудните процеси в подкорието

Нервната му система се отличава с голяма сила и доминиране на възбудните над задържащите процеси.  Отличава се с голяма жизнена енергия, недостатъчно самообладание, избухливост и невъздържаност. Холерикът се отличава с силни условни реакции, подкрепени от огромното влияние на подкоровата област.  Повишената подкорова активност не винаги бива достатъчно добре контролирана от кората. Условните връзки се образуват по-бавно от тези при сангвиника, поради повишената възбудимост на подкоровите центрове, които задържат централната кора. Условните задържащи реакции на холерика са неустойчиви. Деца от този тип се обучават обикновено удовлетворително, но изпитват затруднения при приспособяване на своите реакции и емоции към изискванията на учебно-възпитателния процес. Речта им е бърза, но нервна и се формулира по-трудно от тази при сангвиника.

в/ Флегматик – силен, уравновесен, инертен, оптимално възбудим, задържащ  тип

Нервната му система се характеризира със значителна сила и равновесие на нервните процеси, но и по-малка подвижност. Последният показател е противоположност на сангвиника. Флегматикът реагира спокойно и бавно, не е склонен да променя обкръжението си. Подобно на сангвиника, добре се съпротивява на силни и продължителни дразнители. Той лесно се приспособява към социалната среда. Положителните условни рефлекси се образуват с нормална скорост. Те са силни и устойчиви, както задържащите условни реакции.  Адекватното взаимодействие между кората и подкорието се осигурява от доминиращия контрол на кората. Бързо се научава да говори, чете и пише. Неговата реч е по-забавена от сангвиника, равномерна е, без рязко изразяване на емоция, жестикулации и мимики.

г/ Меланхолик – слаб, неуравновесен, понижено възбудим.

Хората отнасящи се към този тип се характеризират със слабост на двата основни нервни процеса – възбуждане и задържане. На лице е понижена възбудимост на кората и подкорните дялове.   Понижената дейност на кората се съчетава със слаба активност на подкорните центрове, което се изразява в слаби (бледи) емоции. Трудно се съпротивяват на въздействието на силни положителни и задържащи дразнители и поради това меланхоликът често е пасивен, неуверен, застоен. За тях въздействието на силни дразнители може да стане източник на различни поведенчески нарушения. В дейността си бързо се уморяват и престават да реагират на силни и продължителни дразнители – стават неадекватни.  Безусловните рефлекси също са слаби. Условните реакции се образуват бавно, след многократно съчетаване на безусловни и условни дразнители. Интензивността на условните реакции често не съответства по сила на стимула.  За меланхоликът е характерно преобладаване на външно задържане в поведението и неспособност да изразява емоциите си. Речта му е тиха.

 

 

март 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 1855 Коментари: 0 Гласове: 1

Методика за диагностика на кратковременна  образна памет


(1) Цел: Диагностика на ниво на кратковременна памет при деца на възраст 11-13г.

(2) Описание: Методиката използва стимулен материал. Табло с 16 различни рисунки, изобразяващи предмети, геометрични фигури, символи и др. На изследваното лице се предлагат 20 сек., през които има възможност да наблюдава стимулния материал (таблото), като от него се иска да запомни максимално количество рисунки. След това, в продължение на 1 мин. следва да възпроизведе запомненото (да го запише или нарисува).

(3) Инструкция: „Сега ще ти покажа таблица с рисунки. Постарай се да запомниш колкото се може повече от тях. След това, когато прибера таблицата, ти трябва да запишеш или нарисуваш тези рисунки, които си запомнил”.

(4) Обработка на резултатите

Изчислява се количеството правилно възпроизведени рисунки.  За норма се приема 6 и повече правилни отговори. Количеството правилни отговори се превръща в бал:

# 9 бала – 15-16 правилни отговора;

# 8 бала – 13-14 правилни отговора;

# 7 бала – 10-12 правилни отговора;

# 6 бала – 7-9 правилни отговора;

# 5 бала – 6 правилни отговора;

# 4 бала – 5 правилни отговора;

# 3 бала – 4 правилни отговора;

# 2 бала – 3 правилни отговора;

# 1 бал – 1-2 правилни отговора;

           (5) Стимулен материал
            ...........................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

април 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 2106 Коментари: 0 Гласове: 1
 

Методика за диагностика на нагледно-действено мислене при деца

на възраст 4-6 години – „Повтори контура” 

(1) Цел: Диагностика на нивото на развитие на нагледно-действено мислене при деца на възраст 4-6 години.

(2) Описание: Методиката използва две табла със стимулен материал (прилагат се №1 или №2) и две празни тестови бланки. На детето се показват матрица №1 или матрица №2 (поставят се в ляво от него), и му се обяснява, че трябва, гледайки тази рисунка, да възпроизведе същата линия върху празната бланка (поставена в дясно от него) с помощта на молив или флумастер (показват се). Дават се допълнителни указания в инструкцията.

(3) Инструкция: „Пред теб има две табла. С помощта на този молив (флумастер) ти трябва, гледайки лявата рисунка, да начертаеш върху дясната празна бланка линията, която виждаш. Важно е да работиш бързо, старателно и точно. Линията, която ще начертаеш не трябва да преминава на същото място както образеца и да не се различава от нея. Линиите трябва да са прави и да съединяват всички ъгълчета без да прекъсват”.

(4) Оценка на резултатите

Оценява се скоростта (времето за справяне) и точността на изпълнението в балове.

# 10 бала – детето е изпълнило задачата за по-малко от 90 сек., а линиите са прави и точно съединяват ъглите на фигурите. Всички линии следват точно контурите съгласно инструкцията. 

# 8-9 бала – за изпълнение на задачата е използвано време от 90 до 105 сек. Допуснати са следните недостатъци:

- 1-2 линии не са прави;

- в 2-3 случая начертаните линии не напълно точно съединяват ъглите на фигурите;

- в 2-4 случая линиите излизат от пределите на контура;

- в 4-5 случая ъглите са съединени неточно (прекъснати, заоблени, разминаващи се).

# 6-7 бала – използвано е време от 105 до 120 сек. Допуснати са следните недостатъци:

- 3-4 линии не са прави;

- 4-6 линии не напълно правилно съединяват ъглите на фигурите;

- 5-6 линии излизат от контура;

- 6-7 ъгъла са съединени неточно.

# 4-5 бала – за изпълнение на задачата е използвано време от 120 до 135 сек. Допуснати са следните недостатъци:

- 5-6 линии не са прави;

- 7-10 ъгъла са съединени не напълно правилно; 

- 7-8 линии  излизат от контура;

- 8-10 ъгъла са съединени неточно.

# 2-3 бала – използвано е време от 135 до 150 сек. с недостатъци:

- 7-10 линии не са прави;

- 11-12 ъгъла са съединени не напълно правилно; 

- 9-18 линии  излизат от контура;

- 11-17 ъгъла са съединени неточно.

# 0-1 бал – използвано е време повече от 150 сек.  Почти всички линии, с изключение на 1-2  не са прави; почти всички ъгли, с изключение на 1-2 не се съединяват правилно.

(5) Изводи за ниво на развитие на нагледно-действено мислене

# 10 бала – много високо;

# 8-9 бала – високо;

# 4-7 бала – средно;

# 2-3 бала – ниско;

# 0-1 бал – много ниско.

(6) Стимулен материал
             ....................................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1397 Коментари: 0 Гласове: 1

Методика за диагностика способностите на детето да копира сложен образец 

(1) Цел: Диагностика способностите на детето да копира сложен образец. Може да се използва за определяне готовността на детето за училищно обучение (училищна готовност). Прилага се спрямо деца на възраст 5-10 години.  Може да се прилага индивидуално и при неголеми групи.  Не се препоръчва прилагане на методиката спрямо деца с недобро зрение – резултатите ще бъдат необективни.

(2) Описание: Методиката  позволява да се установи умението на детето да се ориентира по образец и точно да го копира; да се определят особеностите в развитието на произволното внимание, пространственото възприятие, сензомоторната координация и сръчността на моториката на ръката.

Методиката използва: матрица (виж стимулния материал), лист хартия А4, обикновен черен молив

(3) Процедура

След като бъде дадена инструкцията и детето започне да работи, психологът следва да фиксира:

1. С коя ръка детето рисува (лява/дясна)?

2. Как то използва образеца: често ли гледа в него; прави ли въздушни линии над рисунката-образец, повтарящи контурите; сверява ли направеното с образеца или малко наблюдава матрицата и рисува по памет.

3. Бързо или бавно полага линиите.

4.  Разсейва ли се по време на работа.

5. Поставя ли въпроси, прави ли изказвания по време на работа.

6. Сравнява ли окончателната си рисунка с целия образец, след като приключи.

Когато детето съобщи, че е завършило работата си и е готово, психологът му предлага да направи още една проверка за това, дали всичко е вярно. Позволява му се, ако установи неточности или пропуски, да ги поправи, като това също се регистрира от изследващият.

(4) Инструкция:

Инструкция-1: „Пред теб съм поставил лист хартия и молив.  Ще те помоля, да нарисуваш точно такава картинка, каквато виждаш на този лист (показва се образеца). Не бързай, бъди внимателен, старай се, за да бъде твоята рисунка точно като образеца.  Ако това което рисуваш не бъде точно, не го изтривай, нито с гума, нито с пръсти (принципно детето не бива да разполага с гума, нито молива да е оборудван с гума).  Остави неправилното нарисувано така, както си е и до него нарисувай правилно.  Разбираш ли задачата? Имаш ли въпроси?  Тогава пристъпи към работа”.

Инструкция-2: (Дава се, след като детето е съобщило, че е завършило работата си): „Ако наистина си приключил с работата си, получаваш право да извършиш още една, последна проверка за това, дали наистина всичко е правилно и дали не си пропуснал нещо. Ако откриеш грешки или пропуски, имаш право да ги поправиш”.

(5) Оценка и анализ на резултатите

Обработката на крайните резултати се извършва посредством  сборуване на балове, получени от начислени грешки. За грешки се приемат:

1. Отсъствие на цели детайли от рисунката – 4 бала. От рисунката могат да отсъстват ограда (едната или двете половини), дим, ограда, покрив, щриховка на покрива, прозорец, линията, изобразяваща основата на дома.

2. Увеличение при отделни детайли на рисунката повече от два пъти, при относително  запазени размери на цялата рисунка (3 бала за всеки увеличен детайл).

3. Неправилно изобразен елемент от рисунката (3 бала). Неправилно могат да бъдат изобразени: кривата на дима, кривите на оградата, щриховките на покрива, прозореца, комина.

- Ако неправилно са нарисувани полукръгчетата на дясната (лявата) част на оградата, то 2 бала се начислява не за всяко неправилно полукръгче, а за цялата дясна (или лява) част на оградата.

-По същия начин се оценяват и кривите полукръгчета на дима и щриховките на покрива: 2 бала се начислява не за всяко неправилно полукръгче, а за целия неправилно копиран дим;  не за всяка неправилно копирана линия на покрива, а за всички линии на покрива.

- Дясната и лявата част на оградата се оценяват отделно:  Ако неправилно е нарисувана дясната част, а лявата е била копирана без грешка (или обратно), то изследваното лице получава за нарисуваната ограда 2 бала; ако са били допуснато грешки и в дясната и в лявата част на оградата, изследваното лице получава общо 4 бала (за всяка част по 2 бала).

- Ако само отделен елемент от едната част на оградата (дясната или лявата) е копирана неправилно, а останалата е вярна, то за тази ограда (дясната или лявата) се начислява 1 бал.  Същото правило се отнася и за дима и щриховката на покрива: ако само една част от дима или от щриховката е неправилна, а останалата е вярна – начислява се само 1 бал.

Забележка: Невярно възпроизведено количество от повтарящи се елементи в детайлите на рисунката  не се счита за грешка – игнорират се. Фактът колко на брой са полукръгчетата на дима, елементите на оградата, линиите на щриховката на покрива, не се вземат предвид. 

4. За неправилно разположение на детайлите в пространството се начислява 1 бал.  За грешки от този тип се приемат:

- разполагане на оградата не върху основата, на която се намира къщичката, а по-високо, сякаш виси във въздуха или по-ниско от тази линия;  

- сгъстяване на елементите на покрива (наклонените черти) в левия му край;  

- съществено преместване на прозореца в ляво или дясно от центъра;

- разположение на дима на повече от 30° от хоризонталната линия;

- основата на покрива по размер съвпада с размера на основата на къщичката (липсва стреха);

5. Отклоняване на правите линии на повече от 30° в дадено направление (1 бал). Същото правило се отнася и за пресечените хоризонтални и вертикални линии, оформящи къщичката и покрива

- наклоняване в повече от 30° на елементите на оградата;

- изменение в ъгъла на наклона на елементите на покрива (разполагане под тъп или прав ъгъл спрямо основата на покрива, вместо под остър);

- отклонение в линиите на оградата в ъгъл по-голям от 30 градуса спрямо хоризонтала;

6. Разминаване на линиите в онези места, в които следва да бъдат съединени (1 бал за всяко разминаване).  Например, ако линиите на щриховката не достигат до края на линията, очертаваща покрива, то 1 бал се начислява за цялата щриховка, а не за всяка  невярна линия.

7. Смесване (наслагване) на линии една върху друга (1 бал за всяко смесване). В случай, че линиите на щриховката на покрива се смесват с линиите на къщата, 1 бал се поставя за цялата щриховка, а не за всяка една невярно поставена линия.

Отлично изпълнената рисунка получава „0” бала.  Колкото по-зле е копирана рисунката, толкова е по-висок сумарния бал. 

При интерпретацията на резултатите обаче, следва да се отчита възрастта на изследваното лице.  Така например, деца на възраст 5 години почти не получават оценка „0” – те все още не са достигнали достатъчна зрялост на мозъчните структури, отговарящи за сензомоторната координация.  Ако детето е на възраст 10 години и получи повече от 1 бал, то се приема, че са налични неблагополучия при една или повече психични сфери, изследвани от методиката.

При анализа на детската рисунка е необходимо да се обърне внимание на характера на линиите: много дебелите или криви (лъкатушещи) линии могат да свидетелстват за повишена тревожност  (безпокойство, несигурност, емоционална лабилност, импулсивност) на детето.  Но изводи за повишена тревожност в никакъв случай не бива да се правят само на база резултатите от методиката. По-скоро този маркер трябва да се приема като признак, нуждаещ се от допълнителни аргументи.  Възникналото подозрение е необходимо да се провери  чрез специални експериментални методи за  определяне на тревожност.

Резултатите от прилагането на методиката „Дом” в балове осигурява възможност за сравняване състоянието (постиженията) на децата при групово изследване, а също така и определяне динамиката в развитието на едно и също дете в различна възраст.

(6) Стимулен материал
             
.................................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я 
 

Категория: Хоби
Прочетен: 1383 Коментари: 0 Гласове: 1

Експресна анкета за оценка признаци на агресия при детето


(1) Цел: Анкетата съдържа критерии за оценка агресивността на детето.  Може да се прилага спрямо деца в доучилищна и училищна възраст. Разработена е от американски психолози.

(2) Описание: Съдържа въпросник с осем въпроса. Попълва се от родителя или специалиста (учителя, възпитателя или психолога). Попълващият анкетата отговаря на въпросите чрез избор на един от два възможни отговора: „често” или „рядко”.

(3) Инструкция: „Предлагаме Ви осем въпроса, отнасящи се до поведението на Вашето дете, позволяващи експресна диагностика на признаци за агресивност. От Вас се иска, да прочетете въпроса и да направите един от двата предложени Ви избора: „често” или „рядко”, като отговорите с „да”.

(4) Въпросник:

1. Спори с възрастните, ругае ги.

2. Губи контрол над себе си.

3.Обвинява другите за своите грешки.

4. Завистлив и мнителен.

5. Сърди се и отказва да прави каквото и да било.

6. Целенасочено дразни другите.

7. Отказва да следва правила и указания.

8.Чувствителен, много импулсивно реагира на различни действия на обкръжението си, поведение, което много често ги дразни.

(5) Оценка на резултатите

Отчитат се само въпросите, получили  отговор „да”. Ако 4 от изброените 9 критерия се проявяват „често” при детето в продължение на повече от 6 месеца, то може да се приеме, че в поведението му се наблюдават признаци на агресивност. Необходима е допълнителна специализирана консултация и евентуално психологическа помощ.

 

 

април 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 2795 Коментари: 0 Гласове: 1

Методика за диагностика на нагледно-действено мислене

„Възпроизведи рисунката”


(1) Цел: Диагностика на нагледно-действено мислене при деца на възраст 3-4 години.

(2) Описание: Методиката използва стимулен материал (табло с 6 фигури и тестова бланка за попълване върху лист А4). Пред детето на масата се поставя таблото-образец и тестовата бланка, след което му се дава инструкция.  Времето за работа по теста е ограничено – 5 минути.

(3) Инструкция: „Пред теб съм поставил два листа. Левият (показва се) съдържа начертани и оцветени в черно 6 фигури, а десният съдържа само празни квадрати (показва се). От теб се иска, с помощта на този флумастер да нарисуваш в праните квадрати точно същите фигури и на същите места, които има на левия лист. Нужно е да проявиш старание, равномерно да ги оцветиш и да направиш прави линии. В тъмните полета не бива да оставяш празни (не потъмнени) участъци и да не излизаш навън от контурите. Трябва да работиш бързо. Имаш на разположение 5 минути”

(4) Обработка на резултатите

Оценява се броя на попълнените (нарисувани) фигури и качеството на резултата. Крайните данни се превръщат в балове:

# 10 бала – детето за 5 мин. или по-малко е изпълнило задачата, т.е. нарисувало е в тестовата бланка всичките шест фигури.  При това, нито една фигура не е останала незапълнена (оцветена), а контурите са спазени или не са нарушени с повече от 1 мм.

# 8-9 бала – детето е изпълнило задачата за 5 мин.  Във всяка фигура са останали незапълнени не повече от 1-2 участъка, а контурите са спазени или не се различават с повече от 1 мм. от оригинала.

# 5-7 бала – детето е изпълнило задачата за 5 мин., но в работата му са установени недостатъци -  почти във всяка фигура се наблюдават по 3-4 незапълнени участъци, а контурите са нарушени с до 1,5 мм. в сравнение оригинала.

# 4-6 бала – детето за 5 мин. е успяло да оцвети 4-5 фигури, като във всяка от тях се среща по един от следните недостатъци:  не по-малко от 1/5 част от фигурата е останала незапълнена, а контурите на някои фигури се отличават от оригинала с 2 мм.

# 2-3 бала – детето за 5 мин. е успяло да оцвети само 2-3 фигури и във всяка от тях се наблюдават следните недостатъци:  не по-малко от 1/5 част от фигурата е останала незапълнена, а контурите на някои фигури се отличават от оригинала до 2 мм.

# 0-1 бал – детето за 5 мин. е успяло да оцвети не повече 1 фигура и в нея се наблюдават следните недостатъци:  не по-малко от 1/4 част от фигурата е останала незапълнена, а контурите на някои фигури се отличават от оригинала до 3 мм.

(5) Изводи за ниво на развитие на нагледно-действено мислене

# 10 бала – много високо;

# 8-9 бала – високо;

# 4-7 бала – средно;

# 2-3 бала – ниско;

# 0-1 бал – много ниско.

 

          (6) Стимулен материал
             .........................................................................

 

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1271 Коментари: 0 Гласове: 0

Методика за диагностика на вниманието при деца

„Намери и зачертай”


(1) Цел: Диагностика на продуктивност и устойчивост на вниманието при деца.

(2) Описание: Методиката предлага две тестови бланки със стимулен материал за изследване на деца. Първата е за учащи се от 3 до 4 клас, а втората – от 4 до 5 клас.  На детето се показва таблото (тестовата бланка), на която в случаен порядък са изобразени прости фигури:

а/ за деца в 3-4 клас: флагчета, триъгълници, квадрати, правоъгълници, кръгчета, полукръгчета, звезди.

б/ за деца в 4-5 клас: гъби, къщички, флагчета, топки, кофи, цветя, елхички. Преди да започне изследването на детето се дава инструкция.

(3) Инструкция: „Сега ние с теб ще поиграем на една игра. Аз ще ти покажа картинка, на която са нарисувани много различни, но познати на теб предмети. Когато ти дам команда „Започни!”, ти с този молив ще започнеш да търсиш по всеки хоризонтален ред (показва се къде точно) тези предмети, които аз ще ти кажа. От теб се иска, когато откриеш по реда дадения предмет, да го зачертаеш с една хоризонтална черта. Така ще работиш ред по ред, докато не ти кажа „Спри!”. Когато спреш, ти трябва да ми покажеш този предмет, който си открил последен. Аз ще отбележа мястото до което си стигнал и отново ще ти кажа „Започни!” След това ти ще продължиш да правиш същото, т.е. ще търсиш и ще подчертаваш този предмет. Така ще те прекъсвам и ще започваме отначало няколко пъти. Ти ще работиш до тогава, докато не чуеш да казвам „Край”. Тогава окончателно ще приключим работата”.

(4) Процедура: По представеният в инструкцията ред, детето работи в продължение на 2,5 минути, през които изследователят го прекъсва 5 пъти (на всеки 30 сек.), казвайки му „Спри!” и „Започни!”.  При всеки нов старт психологът може да поиска от детето, да зачертава различни фигури по различен начин, например, къщичките с кръстче, а гъбките с вертикална черта.  Изследователят е длъжен сам да отбелязва местата, до които е стигнало детето след команда „Спри!”.

(5) Обработка и оценка на резултатите

При обработката и оценката на резултатите се определя количеството на предметите на таблото, открити от детето за времето от 2,5 мин., т.е. за цялото време за изпълнение на задачата, а също така и поотделно за всяка 30-секундна серия. Получените данни се вписват във формула, чрез която се определя общия показател за нивото на развитие на детето едновременно по двете свойства на вниманието – продуктивност и устойчивост:

 

S = 0,5.N – 2,8n

                t               където,

 

S – показател за продуктивност и устойчивост на вниманието на детето;

N – количество на предметите, открити от детето по време на работата;

t – време за работа;

n – количество грешки, допуснати по време на работа. За грешки се приемат пропуснати правилни и зачертани неправилни изображения.

 

В резултат на количествената обработка на психодиагностичните данни по посочената формула се определят шест показателя: един за цялото време на работа по задачата (2,5 мин.), а останалите пет – за всеки 30-секунден интервал. Съответно показателят „t” във формулата ще бъде 150 и 30.

По всички показатели „S”, получени в процеса на изпълнение на задачата, се прави графика (виж приложението), която служи за анализ върху динамиката на изменения в двата параметъра: продуктивност и устойчивост на вниманието.  При построяване на графиката, двата показателя (всеки по отделно) се привежда в балове (десетбална система) по следните норми:

# 10 бала – показател S е повече от 1,25 бала;

# 8-9 бала – показател S е в пределите от 1,00 до 1,25 бала;

# 6-7 бала – показател S е в интервала от 0,75 до 1,00 бала;

# 4-5 бала – показател S е в границите от 0,50 до 0,75 бала;

# 2-3 бала – показател S е в пределите от 0,24 до 0,50 бала;

# 0-1 бал – показател S е в интервала от 0,00 до 0,2 бала;

Оценяване устойчивост на вниманието в балове:

# 10 бала – Всички точки от графиката не излизат извън пределите на една зона, а самата графика наподобява крива № 1 (виж графиката);

# 8-9 бала – всички точки на графиката са разположени в рамките на две зони, наподобяваща крива № 2 (виж графиката);
            (Графика)
             ..............................................................

На графиката са представени различните зони на продуктивност и типичните криви, които могат да бъдат получени в резултат на психодиагностиката на вниманието по предложената методика.

Кривите се интерпретират по следния начин (виж графиката):

# Крива №1. Тя очертава особено високо продуктивно и устойчиво внимание.

# Крива №2. Тя очертава нископродуктивно, но устойчиво внимание.

# Крива №3. Тя очертава среднопродуктивно и средноустойчиво внимание.

# Крива №4. Тя очертава среднопродуктивно, но неустойчиво внимание.

# Крива №5. Тя очертава среднопродуктивно и крайно неустойчиво внимание.

Особености в графиката:

# 6-7 бала – всички точки на графиката се разполагат в трите зони, а самата крива наподобява линия № 3 от графиката;

# 4-5 бала – всички точки на графиката се разполагат в четирите зони, а самата крива наподобява линия № 4 от графиката;

# 3 бала – всички точки на графиката се разполагат в четирите зони, а самата крива наподобява линия № 5 от графиката;

 (6) Изводи за ниво на развитие

# 10 бала – продуктивност и устойчивост на вниманието – много високо ниво;

# 8-9 бала  – продуктивност и устойчивост на вниманието – високо ниво;

# 4-7 бала – продуктивност и устойчивост на вниманието – средно ниво;

# 2-3 бала – продуктивност и устойчивост на вниманието – ниско ниво;

# 0-1 бал – продуктивност и устойчивост на вниманието – много ниско ниво;

(6) Стимулен материал
 image

image        
   

 
          

 

април 2011г.

С о ф и я

 


 

 

Категория: Хоби
Прочетен: 8382 Коментари: 2 Гласове: 4
Последна промяна: 10.10.2017 05:28

Методика за диагностика на тип мислене – „Извеждане на съществени признаци”


(1) Цел: Диагностика на особености на мисленето – способности за диференциация на предмети и явления по съществени от несъществени и второстепенни признаци. По характера на изведените признаци се съди за доминантния тип мислене – конкретно или абстрактно. Тестът може да се прилага за деца (8-12г.) и за възрастни. Предназначен е само за индивидуално тестиране.

(2) Описание: Методиката използва стимулен материал (набор от думи, напечатани на бланка). Думите в задачите са подбрани по такъв начин, че изследваното лице е принудено да активира своите способности за улавяне абстрактното значение на едно или друго понятие, отказвайки се от много по-лесния и набиващ се на очи, но неверен способ за решение на задачата,  при който вместо съществените признаци, съществува уловка да бъдат изведени частни, конкретно-ситуационни признаци.

(3) Инструкция за деца: „Тук (показва се бланката) както виждаш са дадени редове от думи, които представляват 20 задачи. Всяка задача се състои от една дума, която е извадена пред скобите, а в скобите са поставени 5 думи (показва се на бланката).  От теб се иска, от тези 5 думи, да намериш само 2, без които думата пред скобите не би могла да съществува и да ги кажеш.  Например, думата пред скобите е „градина”, а в скобите са: „растения, градинар, куче, ограда, земя”. Тогава логиката на мислене може да бъде следната: градината може да съществува без куче, ограда и дори без градинар, но без земя и растения градината не може да съществува – тогава тя би била нещо друго, но не и градина.  Следователно избраните две думи са „земя’ и „растения”.

(3) Инструкция за възрастни: „На всеки ред на бланката има по една задача, състояща се от думи. Първата дума е поставена пред скоби, а в скобите има други 5 думи.  Всички думи в скобите имат някакво отношение към думата пред скобите, но две от тях се намират в най-голяма връзка с нея. От вас се иска да намерите точно тези две думи и да ги назовете.

Забележка:

= Индивидуалното тестиране се налага поради това, че по време на изпълнението на задачите с изследваното лице може да се общува, задавайки му въпроси. Нерядко в процеса на подобно обсъждане изпитваният дава допълнителна информация и поправя грешките си.

= Задължително всички решения на задачите, а също така и допълнителните обсъждания (въпроси, коментари и пр.) на изследваното лице се записват в протокол.

(4) Тестови материал

1. Градина (растения, градинар, куче, ограда, земя)

2. Река (бряг, риба, риболов, тиня, вода)

3. Град (автомобили, здания, тълпа, улица, велосипед)

4. Плевня (сеновал, кон, покрив, животни, стени)

5. Куб (ъгли, чертеж, страна, камък, дърво)

6. Деление (клас, делимо, молив, делител, хартия)

7. Колело (диаметър, елмаз, проба, закръгленост, злато)

8. Четене (очи, книга, текст, очила, думи)

9. Вестник (истина, произшествие, кръстословица, хартия, редактор)

10. Игра (карти, играчи, зарове, наказания, правила)

11. Война (самолет, пушки, сражения, оръжие, войници)

12. Книга (рисунки, разказ, хартия, заглавие, текст)

13. Пеене (звън, изкуство, глас, аплодисменти, мелодия)

14. Земетресение (пожар, смърт, колебания на почвата, шум, наводнение)

15. Библиотека (маси, книги, читалня, гардероб, читатели)

16. Гора (почва, гъби, ловец, дърво, вълк)

17. Спорт (медал, оркестър, състезание, победа, стадион)

18. Болница (помещение, инжекция, лекар, термометър, болни)

19. Любов (рози, чувства, човек, срещи, сватба)

20. Патриотизъм (град, приятели, родина, семейство, човек)

(5) Обработка на резултатите (ключ)

1. Растения, земя

2. Бряг, вода

3. Здания, улица

4. Покрив, стени

5. Ъгли, страна

6. Делимо, делител

7. Диаметър, закръгленост

8. Очи, текст

9. Хартия, редактор

10. Играчи, правила

11. Сражение, войници

12. Хартия, текст

13. Глас, мелодия

14. Колебания на почвата, шум

15. Книги, читатели

16. Почва, дърво

17. Състезания, победа

18. Лекар, болни

19. Чувства, човек

20. Родина, човек

(5) Интерпретация на резултатите

Наличието на голям брой погрешни съждения свидетелстват за преобладаване на конкретно-ситуационното мислене над абстрактно-логическото. Ако изследваното лице в началото дава погрешни отговори, но след това се поправя, тази реакция може да се разглежда като проява на импулсивност и прибързаност поради безпокойство, висока тревожност, прекалено старание за бързо справяне със задачите.

(6) Оценка на резултатите

Оценява се броя на дадените правилни отговори, превърнати в балове по таблица (норми):

# 9 бала – 20 правилни отговори (без корекции или с 1-2 корекции);

# 8 бала – 20 правилни отговори (с от 2 до 4 корекции);

# 7 бала – 19 правилни отговори;

# 6 бала – 18

# 5 бала –  16-17 (норма за възрастни)

# 4 бала –  14-15  (норма за деца)

# 3 бала – 12-13

# 2 бала – 10-11

# 1 бал – 9

 

април 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 1444 Коментари: 0 Гласове: 0

Методика за диагностика на активен речеви запас и мислене при деца на възраст 3-4 години – „Годишни времена”


(1) Цел: Изучаване на активния речеви запас и образно-логично мислене при деца на възраст от 3 до 4 г.

(2) Описание: Методиката използва стимулен материал (4 картинки на дете в различните  четири годишни времена). Таблото с четирите рисунки се показва на детето и се моли (инструкция), да ги разгледа внимателно и да каже, кое годишно време е изобразено на всяка част. За изпълнение на задачата са определени 2 минути. Детето трябва да назове не само годишното време, а и да обоснове своето мнение, т.е. да обясни защо така мисли, показвайки признаци, които по негово мнение свидетелстват именно за този сезон, а не за някой друг.

(3) Инструкция: „Пред теб съм поставил четири рисунки. Ти имаш право да ги разгледаш внимателно и да откриеш на коя рисунка какво годишно време е изобразено. На всяка една рисунка художникът е нарисувал предмети, по които можеш да определиш това годишно време. Ти трябва да кажеш кои са тези предмети”.

(4) Оценка на резултатите

Критерии за оценка са: наименование на сезона и изведените признаци, типични за този сезон. Оценката има количествено и качествено изражение, като резултатът се превръща в балове с цел, определяне нивото на развитие по десетобална скала.

# 10 бала – за определеното време детето правилно е назовало и е свързало всички картинки с годишните времена, указвайки за всяко от тях не по-малко от 2 признака за всяка картинка (всичко 8 признака за четирите);

# 6-7 бала – детето правилно е определило на всички картинки годишните времена, като е посочило от 5 до 7 признаци, потвърждаващи мнението му;

# 6-7 бала – детето правилно е определило на всички картинки годишните времена, но е посочило само 3-4 признака, потвърждаващи мнението му;

# 4-5 бала – детето правилно е определило годишните времена само на 1-2 картинки, посочвайки само 1-2 признака;

# 0-3 бала – детето не е могло правилно да определи нито едно от годишните времена и не е посочило правилно  нито един признак (разликата в баловете от 0 до 3, се  поставя в зависимост от това, опитва ли се детето или не да изпълни задачата)

(5) Ниво на развитие

# 10 бала – много високо;

# 8-9 бала – високо;

# 4-7 бала – средно;

# 2-3 бала – ниско;

# 0-1 бал – много ниско.

(6) Стимулен материал
             ..................................................................

Забележка: Файлът със стимулен материал може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1929 Коментари: 1 Гласове: 1

Методика за диагностика обема на активната памет при деца  на възраст 7-8 години - „Назови думи”


 

(1) Цел: Диагностика на речевия запас от думи, съхраняван в активната памет при деца на възраст 7-8 години.

(2) Описание: Изследователят назовава пред детето последователно названията (обобщаващи понятия) на групи и иска от него самостоятелно да назове имената на обекти  (предмети, животни, действия, качества и пр.), отнасящи се към тази група.  За всяка група е определено време до 20 сек., а за цялата задача – 160 сек.  Води се протокол, в който се записват резултатите. Изследването може да бъде записано на магнитен или електронен носител.

(3) Инструкция: „Сега ще поиграем на една игра, в която ти можеш да ми покажеш колко бързо можеш да мислиш и откриваш правилни отговори. Аз ще ти казвам една и по една различни думи към които могат да се включат (отнасят) други думи. Например, към думата „родители” се отнасят „мама” и „татко” или към думата „африкански животни” се отнасят думи като: „слон”, „лъв”, „зебра”, „хипопотам” и др.  Старай се да кажеш колкото се може повече  думи за най-кратко време.

Психологът трябва да е уверен, че детето е разбрало инструкцията преди да започне изследването. Ако след тези два примера детето все още не е разбрало какво точно се иска от него, може да бъдат дадени и други примери. Ако детето се затруднява да започне някоя от групите, психологът може да му помогне, като назове първата или втората дума от нея. И след това моли детето да продължи.

(4) Процедура

След като даде инструкцията психологът започва да казва една по една групите, като започва с първата група (най-елементарната):

1. Животни

2. Растения

3. Цветове на предмети.

4.Форми на предмети.

5. Други признаци на предмети, освен формата им.

6. Действия на човек.

7. Начини (средства) за изпълнение на човешки действия

8. Качество на изпълнение на човешки действия.

(5) Оценка на резултатите

Оценява се броя на правилно назованите и причислени към групите думи за определения времеви лимит. Броят думи се превръща в балове, по които по-късно се съди за нивото на развитие по норми.

# 10 бала – детето е назовало 40 и повече различни думи, отнасящи се към всички групи;

# 8-9 бала – детето е назовало от 35 до 39 думи, отнасящи се към всички групи;

# 6-7 бала – детето е назовало от 30 до 34 думи, отнасящи се към всички групи;

# 4-5 бала – детето е назовало от 25 до 29 думи, отнасящи се към всички групи;

# 2-3 бала – детето е назовало от 20 до 24 думи, отнасящи се към всички групи;

# 0-1 бала – детето е назовало до 19 думи, отнасящи се към всички групи;

(6) Изводи за ниво на развитие

# 10 бала – много високо;

# 8-9 бала – високо;

# 4-7 бала – средно;

# 2-3 бала – ниско;

# 0-1 бал – много ниско.

 

 

април 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 1832 Коментари: 0 Гласове: 0

Методика за диагностика обем (обхват) на вниманието при деца – „Запомни и разположи точките

 

Мнозинството от изследователите, проучващи вниманието приемат, че то е процес, при който се извършва концентрация на психически сили върху един основен обект. Той става своеобразен притегателен център на душевната енергия.

            У внимаващият човек протича сложен процес. От една страна той извършва ограничаване на обектите, а от друга - насочване на психическите сили само към един от тях.

            Водещото отличие на вниманието е, че то няма собствен продукт т.е. не е самостоятелен процес.

            Функцията на вниманието не се състои в сътворяването на психични продукти, а да измени създаван образ или пораждаща се идея по посока на по-голяма отчетливост. В този смисъл то изпъква като регулатор, който само увеличава тяхната яснота в съзнанието.

            Съдържание на вниманието - това е съдържанието на онзи психичен процес, който в момента е подложен на ускоряващо въздействие с цел, съответния образ или идея да изпъкнат по-ярко.  Всяко изменение на силата на вниманието неизбежно се отразява както върху темпа и дълбочината на функциониране на съответния процес, така и върху яркостта на продукта, представян в съзнанието на човека. Именно по такъв начин вниманието прониква в други психически процеси, ставайки „съпритежател” на техните продукти.

            Съдействайки образа или идеята да заемат господстващо място в съзнанието, вниманието упражнява своите „управляващи възможности”. Тези възможности се проявяват в превключването от един образ на друг.

            Именно тези възможности определят вниманието като феномен, който стои по-високо в сравнение другите психически процеси. Тъкмо тази управляваща роля на вниманието създава предпоставки за последователност, за подреденост във включването на други процеси.

 

(1) Цел: Диагностика на обема на внимание на детето

(2) Описание и процедура: Методиката използва стимулен материал. (лист А4, на който са разположени 8 квадрата). Квадратите са номерирани и във всеки един от тях са поставени на различни места точки, като в квадрат № 1 има най-малко точки (две точки) , във всеки следващ квадрат броя на точките се увеличава  за да достигне най-голям брой точки в квадрат № 8 (девет точки). Рисунките се показват една по една от № 1 до № 9. Всеки път след като психологът покаже поредната рисунка, задържайки я пред детето не по-вече от 1-2 сек., закрива рисунката и предлага на детето да постави на чистата бланка точките там, където ги е видяло и запомнило че се намират. Времето за тази дейност на детето е точно 15 сек.  След това работата по този квадрат се прекратява (ако детето още не е свършило) и се преминава към следващия квадрат. Така процедурата продължава за всеки един от осемте квадрата.

(3) Инструкция: „Сега ние с теб ще поиграем на една игра на внимание.  Аз ще ти показвам една след друга картички, на които са нарисувани квадрати с поставени в тях точки. След като ти покажа картичката,ти трябва да запомниш къде точно са поставени точките и след това имаш право да нарисуваш същите точки там където си ги видял, че се намират на този нов квадрат (показва му се чистата бланка).

(4) Оценка на резултатите

Оценява се максималното число точки, които детето е успяло правилно да възпроизведе на всеки квадрат (избират се квадратите, на които детето е успяло да възпроизведе безгрешно най-голямо количество точки). Резултатите от изследването се превръщат в балове, които по-късно се използват за определяне нивото на развитие по норми.

# 10 бала – за определеното време детето правилно е възпроизвело в квадрат 6 и повече точки;

# 8-9 бала – детето правилно е възпроизвело от 4 до 5 точки;

# 6-7 бала – детето правилно е възпроизвело от 3 до 4 точки;

# 4-5 бала – детето правилно е възпроизвело от 2 до 3 точки;

# 0-3 бала – детето правилно е възпроизвело на една картичка до 1 точка.

(5) Изводи за ниво на развитие

# 10 бала – много високо;

# 8-9 бала – високо;

# 6-7 бала – средно;

# 4-5 бала – ниско;

# 0-3 бала – много ниско.

(6) Стимулен материал
             .............................................................

(7) Допълнителни бележки за свойствата на вниманието.

1 Устойчивост - изразява се с диапазона от време, през което се запазва онази интензивност на концентрация, необходима за оптималната продуктивност. Основното тук е възможността за разкриване на нови и стари връзки. Зависи от това дали обектът е подвижен или неподвижен и доколко човек е пасивно наблюдаващ или активно манипулиращ с обекта.

2.Колебливост - то е противоположно свойство на устойчивостта. Изразява се в изтласкване на обекта от центъра на съзнанието. Същественото тук е, че колебанието има неволеви характер  и не може да бъде изключено от живота на човека. Работата обаче е там, че само след няколко секунди колебливост вниманието може да придобие своята устойчивост. Като причини за колебливостта се посочват: биологични ритми ; умора на сетивните клетки ; изтощаване на нервните клетки и пр.

3.Превключваемост /гъвкавост/ - изразява се в преконцентриране на психическите сили от един на друг предмет. Всяко превключване е съпроводено с волеви процес.

4.Отвлекаемост - свойство, което е сродно на превключването. Изразява се в това, че човек пренасочва, променя посоката на концентрация, но без предварително поставена цел.

5.Разпределеност на вниманието - свързано е с факта, че в живота човек извършва едновременно повече дейности, спрямо които трябва да съсредоточи вниманието си. Това свойство се поддава на формиране  и развитие до навици. Тук са възможни вариативности - едната дейност да е развита до ниво навик, а друга да не е.

Важно: Устойчивостта, превключваемостта и разпределителността могат да бъдат волево регулирани.

6. Обем на вниманието

То се характеризира с количествената, времевата, пространствената страна на полето на вниманието. По-конкретно тук става на въпрос за количеството обекти, които могат да бъдат обхванати, но за кратък период от време. Не подлежат на волеви контрол.

Възможността човек да възприема по-малък или по-голям брой предмети се обуславя от 2 условия: възраст  и смислова свързаност т.е. наличието на връзки между обектите.

7. Разсеяност

Тя изпъква с две разновидности:

·                    Разсеяност, която е следствие на слабостта на волевото внимание. Изразява се в невъзможността от концентрация и задържане или разсеяност поради неизградена привичка за концентрация, умора, липса на мотивация ;

·                    Разсеяност поради свръхконцентрация на внимание известна като „Професорска разсеяност”.

Общото и в двата вида разсеяност е слабия самоконтрол върху концентрацията.

  

image

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 3361 Коментари: 1 Гласове: 0
Последна промяна: 06.10.2017 08:18

Методика за диагностика на зрително възприятие и мислене при деца „Какви предмети са вплетени в рисунките?” 

(1) Цел: Диагностика на зрително възприятие и мислене при деца на възраст 4-5 г.

Методиката позволява да се оцени възприятието на детето от различни страни: характеристиките на самите перцептивни процеси; способността на детето да формира образи; да прави свързани умозаключение и да представя тези умозаключения във вербална форма.

 (2) Описание: Методиката използва стимулен материал  (3 отделни картички, на които е изобразена една основна фигура и допълнително вплетени в нея други няколко фигури на предмети). Преди да започне изследването на детето се казва, че ще му бъдат показани няколко рисунки на известни за него предмети. След това изследователят показва всичките три рисунки наведнъж (поставя ги на масата пред детето) и дава инструкция.  Времето за изпълнение на всички задачи е 1 минута. Ако детето се справи за време по-малко от една минута, изследователят фиксира времето.

Забележка:  Практиката сочи, че  тъй като всички картички са поставени пред детето, то обикновено бърза и преждевременно, без да установи и назове всички предмети, преминава от една към друга картичка. Ако детето следва този модел, психологът трябва да спре и върне на предишната картичка, казвайки му:”Провери внимателно, дали не си пропуснал (а) нещо”. Към следващата рисунка може да се премине едва тогава, когато всички предмети от предишната са були назовани. Общото число на всички предмети вплетени в рисунките е 14.

(3) Инструкция: „Пред теб съм поставил (а) три картички с нарисувани предмети. От теб се иска да я разгледаш внимателно и да кажеш какви предмети виждаш във всяка една картичка. Да започнем с първата (показва се)”.

(4) Оценка на резултатите

Оценява се времето за решаване на задачата. Резултатите се превръщат в балове, които при анализа служат за определяне нивото на развитие по норми.

# 10 бала – детето е назовало всичките 14 предмети, за по-малко от 20 сек.;

# 8-9 бала – детето е назовало всичките предмети, за време от 21 до 30 сек.;

# 6-7 бала – детето е намерило и назовало всичките предмети, за време от 31 до 40 сек.;

# 4-5 бала – детето е намерило и назовало всичките предмети, за време от 41 до 50 сек.;

# 2-3 бала – детето е намерило и назовало всичките предмети, за време от 51 до 60 сек.;

# 0-1 бала – за време по-голямо от 60 сек. детето не е успяло да реши задачата по откриване и назоваване на 14-те предмета вплетени в трите рисунки.

(5) Изводи за ниво на развитие (норми)

# 10 бала – много високо;

# 8-9 бала – високо;

# 4-7 бала – средно;

# 2-3 бала – ниско;

# 0-1 бал – много ниско.

 

 

(6) Стимулен материал

 image. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1801 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 13.10.2017 03:24

Методика за диагностика на образно-логическо мислене при деца от 4 до 5 г. - „Раздели на групи”


(1) Цел: Диагностика на образно-логическо мислене при деца на възраст 4-5 г.

(2) Описание и процедура: Методиката използва стимулен материал (табло с  24 геометрични фигури). На детето се показва таблото и се дава инструкция. Засича се времето за изпълнение на задачата. Ако детето в рамките на 3 минути не е приключило с решаването на задачата, психологът прекратява изследването. След като бъде дадена инструкцията, психологът засича времето и повече указания не се дават, а се изчаква контролното време от 3 минути.

Методиката е аналогична на тази, създадена от Б.В Зейгарник „Класификации”.

Забележка: В оригиналния вид на стимулния материал фигурите са цветни. Тук е приложен черно-бял образец, просто като пример, но не представлява проблем психологът сам да изработи такова цветно табло. Показаният черно-бял образец също може да се използва като разделянето се извършва по признак различия при щриховането, макар, че по-добрия и интересен стимулен материал е цветния. При цветния материал щриховането липсва. 

(3) Инструкция: „Внимателно разгледай картинката и раздели показаните на нея фигури колкото е възможно в по-голям брой групи. Във всяка една група трябва да има фигури, които имат нещо общо помежду си.  Назови  всички фигури от всяка група и посочи  признака, по който си ги разделил.

(4) Оценка на резултатите

Оценява се времето за справяне със задачата; броя на групите, които детето е създало; адекватност на името на групата; правилно ли е определило признака, по който ги е обединило. Резултатите получават балово изражение, на базата на което по-късно, чрез норми  се правят изводи за нивото на развитие

# 10 бала – детето е разделило всички фигури за време по-малко от 2 мин.;

# 8-9 бала – детето е разделило всички фигури за време от 2 до 2,5 мин.;

# 6-7 бала – детето е разделило всички фигури за време от 2,5 до 3 мин.;

# 4-5 бала – за време от 3 мин.  детето е назовало само от 5 до 7 групи;

# 2-3 бала – за време от 3 мин.  детето е назовало само от 2 до 3 групи;

# 0-1 бала – за време от 3 мин.  детето е назовало не повече от 1 група.

След като приключи или се прекрати изследването психологът поставя въпроси към изследваното:

а/ да каже първо името на групата;

б/ да назове последователно всяка фигура (кръг, ромб) и да обясни, защо е в тази група;

в/ при преглеждането има право да се коригира, като прехвърли фигура в другата група;

г/ ако не се коригира, трябва да обясни защо;

д/ ако има останали отделни фигури, да обясни защо не са в групите;

е/ ако има фигури, които могат да се отнесат и към друга група също да ги назове.

През цялото време психологът води протокол (интервюто може да се запише на магнетофон или електронен носител) за всяка казана дума от изследваното лице.  В протокола се пишат: имената на детето, годините, записват се обясненията (име на групите, имена на картичките, обяснения защо е постъпило така).

(5) Ключ

Фигурите могат да се групират както следва:

= по форма – триъгълници; кръгове; квадрати; ромбове;  

= по цвят – на черно-белият образец оцветяването е показано по следния начин:  със син цвят (фигури с вертикални или хоризонтални щрихи); с жълт цвят (фигури с преплетени вертикални или хоризонтални щрихи във вид на клетки);

= по размер – големи и малки фигури;

При класификацията една и съща фигура може да принадлежи към няколко групи.

 (6) Изводи за ниво на развитие (норми)

# 10 бала – много високо;

# 8-9 бала – високо;

# 4-7 бала – средно;

# 2-3 бала – ниско;

# 0-1 бал – много ниско.

(7) Стимулен материал
             .....................................................

image

 

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1522 Коментари: 1 Гласове: 0
Последна промяна: 13.10.2017 03:35
<<  <  65 66 67 68 69 70 71 72 73  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1208740
Постинги: 1460
Коментари: 116
Гласове: 1084
Архив
Календар
«  Януари, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031