Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1259767 Постинги: 1472 Коментари: 116
Постинги в блога
<<  <  65 66 67 68 69 70 71 72 73  >  >>
Мерки за профилактика на суицид при деца и подрастващи
-част 3-

            Предотвратяване на суицид
         Диагностиката на предсуицидния синдром е от изключително важно значение за профилактиката.  Хората, намиращи се в предсуициден период се нуждаят от индивидуална, групова и (или) семейна психотерапия.  Особена практическа значимост има анализа на факторите, които все още въздържат детето от извършване на самоубийство. Към тях се отнасят: 
        • отсъствието на психични заболявания, свързани и протичащи в условие на депресия;
         • адекватна интегрираност в семейството;
         • нормално когнитивно функциониране;
       • наличие на културни и духовно-религиозни фактори определящи като неприемлив суицида (табуиращи суицида);
         • готовност на клиента да участва в провеждане на своевременна индивидуална психотерапия, насочена към слаби страни в характера (акцентуации) или елементи на психотизъм (сензитивност, склонност към депресивни състояния, характерни за шизоидната и циклоидната личност). 
          Депресия
         Много от чертите, свидетелстващи за суицидност са сходни с признаците на депресията.  Основен съвпадащ симптом се явява загубата на възможност от изпитване на удоволствие от вещи, дейности и други стумули, които по-рано са носели удовлетворение (наслаждение) на личността. Индивидът губи вкус и апетит към любими дейности. На преден план излизат чувства сред които: за вина, безизходност, обреченост, самоосъждане и раздразнителност.  Значително се снижава двигателната активност или обратно – възникват пристъпи на неадекватна динамика (непрекъсната реч; говор на висок, силен, с бърз темп говор; непрекъснати оплаквания и капризи; обвинения или молби за помощ).  Често може да се наблюдава нарушение на съня или внезапни пропадания в състояние на умора и отпадналост.  Соматичните признаци на тревожност се проявяват най-вече със: сухост в устата, учестено дишане и изпотяване. Възможно е да се появят безпричинни соматични нарушения като: главоболие или болки в стомаха. Мислите са насочени към фиксация върху Аз-а за греховност и безполезност, нежеланост и отхвърленост, за безсмислието на живота. 
          Психогенните причини за депресията често са свързани със загуби: на близки хора, здраве или работа.  Депресията може да настъпи в годината (месеца) на загубата, без личността да осъзнава този факт.  Ако личността инкасира загуба на любим (желан, ценен) за нея обект, то тогава тя реагира не само с депресия, но и с гняв.  В този случай, ако тя не е способна или няма възможност да изрази своите чувства, то тогава тези чувства биват изтласкани в безсъзнателното. В резултат на този защитен механизъм вътрешното напрежение и фрустрацията усложняват процеса на страдание и мъка.  Важно е да се отчита, че почти винаги може да се намери физиологично или психологично обяснение на депресията.  Депресия не означава, че задължително човек трябва да се намира в състояние на психоза или да изпитва суицидни намерения.  Голяма част от преживяващите депресия не губят връзка с действителността, продължават да се грижат за себе си и не винаги постъпват в болнично заведение.  Когато те решават да направят опит за самоубийство, тогава те са обхванати от доминиращото чувство на отчаяние. 
          Интересни в суицидологически аспект са и други психични разстройства. Известни са три основни групи на тези заболявания. На първо място са неврозите, които се характеризират с безпричинен страх, вътрешно напрежение и тревожност.  Невротикът не губи връзка с обкръжаващата го действителност, но в него липсва доверие към света и той става подозрителен и тревожен. 
          На второ място са характерологични или личностни проблеми (акцентуации), възникващи в резултат на социални дефицити, било в резултат на морални норми, на липса на определени социални умения, на преживени травми и усвоени дисфункционални модели за адаптация, било в резултат на сложни взаимоотношения с обкръжаващите. Тези личности не страдат от някакво душевно разстройство, но са склонни към извършване на асоциални постъпки без възникване на чувство за вина.
На трето място са психозите, които протичат много по-тежко от неврозите. Личност, страдаща от психоза обикновено реагира неадекватно на повечето ситуации, идващи от външния свят.  Към психозите се отнася маниакално-депресивната психоза, която се характеризира с дълбоки промени в настроението от мания към депресия, която често е съпроводена от суицидни мисли.
          Широко разпространено заболяване се явява шизофренията. При която възникват налудно разстройство и лъжливо възприятие: зрителни и слухови халюцинации (видения, гласове).  За тези болни „нощните кошмари стават реалност”. Обкръжаващият свят магически променя своите очертания, а за значението, което се придава на определени факти, няма никакви реални основания.
Страдащите от психоза, шизофрения и маниакално-депресивна психоза, твърде често извършват суициди. Статистиката сочи, че техния брой заема 1/4 от опитите.  Необходимо е да се подчертае, че болните, страдащи от психотична депресия, често извършват суицидни действия в две фази на психозата – в нейното начало и при затихването й.  Сред болните от шизофрения, самоубийствата са от 3 до 12%, като рискът от суицид при шизофреника през целия му живот се колебае между 15 и 20%.    Болните от шизофрения често извършват суицид от отчаяние, ако внезапно осъзнаят неспособността да контролират своята съдба, силата на налудните си преживявания и постоянните си халюцинации.
          Продължителната депресия и самотата стават особено опасни, ако бъдат диагностицирани следните особености:
• чувство на враждебност към хора, към които по-рано е имал положителни чувства;
• пълна загуба на интерес към каквото и да било;
• наличие на здравословни проблеми (симптоми);
• поява на зависимост от лекарства или алкохол;
• избягване на контакти и изолиране в самота;
• обладаване от мисли за самоубийство.
 Предотвратяване на суициден опит
 Снемане на психологическото напрежение в психотравмиращата ситуация.
 Намаляване психологическата зависимост от причината, довела до появата на суицдното поведение.
 Формиране на компенсаторни поведенчески механизми.
 Формиране на адекватно отношение към живота и смъртта.
           Методики за изследване на суицидно поведение
          Освен провеждането на задължително диагностично интервю със снемане на семейна анамнеза, от важно значение е да бъдат приложени методики (въпросници, проективни методики, анкети) за установяване на следните показатели:
• тип налична акцентуация;
• нивото на социална адаптация (дезадаптация);
• нивото на функционирането на личността;
• определяне на ценности;
• нивото на тревожност;
• поведенчески модели за справяне със стресови ситуации;
• тип темперамент;
• модели за разрешаване на конфликти;
• самооценка;
• фрустрационна толерантност;
• социални дефицити (афилиационни умения и способности);
• наличие на дисфункции в семейната система и др. 
          Корекция
         Корекционните дейности са насочени основно към обучение за развитие на социални навици и умения за преодоляване на стреса. Важно е да се окаже на подрастващите социална поддръжка, като се използва помоща на семейството, училището, приятелите и пр.  Тази процедура може да бъде облечена във формата на социално-психологически тренинг за формиране на разрешаващо поведение и за търсене на социална подкрепа; за повишаване и корекция на самооценката, за развитие на адекватно отношение към собствената личност и емпатия; за увеличаване нивото на самоконтрол; замяна на «значимите други» с алтернативен кръг;  изработване на мотивация, ориентирана към постижения и успехи; извършване на корекция в прилагани дезадаптивни стратегии за справяне; повишаване нивото на самоуважение и т.н. 
           Помощ при потенциален суицид – интервенция
         Думата «интервенция» произхожда от латинските думи inter (между) и venire (идва).  Суицидната интервенция се явява процес на предотвратяване акта на саморазрушение.  Тя се изразява в контакт лице в лице с отчаяния човек и оказване на емоционална поддръжка, съчувствие и разбиране в социалната, психологическата и екзистенциална криза.
         Успехът на интервенцията се основава на факта, че не всички хора се явяват абсолютни суициданти.  Наблюденията свидетелстват, че типично за самоубийците е, че те проявяват амбивалентни емоции, например: «Скъпа Ники, аз трябва да приключа със себе си. Ненавиждам те. С любов,  Ед», т.е. самото желание да се самолиши от живот по своята психологическа същност е дълбоко противоречиво – от една страна личността желае своята смърт («...аз трябва да приключа със себе си.  Ненавиждам те.»,  а от друга желае да живее («С любов,..»). Следователно следва да се знае, че суицидалното настроение обикновено е неустойчиво – тези чувства могат да се появят, да изчезнат, а по-късно да възникнат отново, като почти винаги се променят. Именно тази закономерност се явява основата на суицидната интервенция. Освен това, от голямо значение е кой оказва помощ за спасяване живота на другия.
  Следва продължение - част 4
 
Категория: Други
Прочетен: 1046 Коментари: 0 Гласове: 0
Мерки за профилактика на суицид при деца и подрастващи-част 2


               Как да забележим предстоящо самоубийство (признаци)?
             а/ Суицидно-опасни референтни групи:
             • Младежи: с нарушени междуличностни взаимоотношения; «самотници»; злоупотребяващи с наркотици или алкохол; отличаващи се с девиантно или криминално поведение, включващо физическо насилие.
              • Лица, свръхкритични към себе си (неадекватно ниска самооценка).
              • Лица, станали обект на непоносимо унижение или трагична загуба.
             • Подрастващи, които се отличават с фрустрирано несъответствие между очаквания за успехи в живота и реалните постижения.
              • Хора, страдащи от неизличима болест или отхвърлени от обкръжението си.
               б/ Признаци за емоционално нарушение:
               • Загуба на апетит или импулсивно преяждане, безсъние или повишаване на сънливостта в течение най-малко на три дни.
               • Чести оплаквания от соматични болки (главоболие; постоянна отпадналост; честа сънливост; болки в стомаха).
               • Необичайно пренебрежително отношение към външния си вид.
               • Постоянно чувство за самота, безполезност, вина или скръб.
               • Усещане за скука при пребиваване сред други хора, които по-рано са носели удовлетворение в общуването.
              • Бягство от контакти, изолация от семейството и приятелите, превръщане личността в единак-самотник.
             • Нарушаване на вниманието, свързано със снижаване качеството на извършваната дейност.
               • Поглъщане от мисли за смъртта.
               • Отсъствие на планове за бъдещето (Павлов я нарича «загуба на цели»)
              • Внезапни пристъпи на гняв, често възникващ без адекватен (незначим) повод.
               Симптоматична диагностична схема 
              (1)Външен вид и поведение
 Тъжно изражение на лицето (скръбна мимика)
 Хопомимия
 Амимия
 Тих, монотонен глас
 Забавена реч
 Кратки отговори
 Отсъствие на отговори
 Ускорена експресивна реч
 Патетична интонация
 Плач
 Склонност към хленчене
 Обща двигателна затормозеност
 Бездейност, адинамия
 Двигателна възбуда
              (2) Емоционални нарушения
 Скука
 Скръб
 Отчаяние (униние)
 Угнетеност
 Мрачна натъженост
 Злобност
 Раздразнителност
 Недоволство (капризност)
 Мърморене
 Враждебно отношение към околните
 Чувство на ненавист към благополучието на околните
 Чувство за физическо неразположение
 Безразлично отношение към себе си и чувствата на другите
 Редуциране на чувствата (емоционална пустота)
 Немотивирана тревожност
 Мотивирана (предметна) тревожност
 Очакване за непоправима беда
 Немотивиран страх
 Мотивиран страх
 Депресия, като постоянен фон на настроение
 Чувство на отчаяние и безизходност
 Дълбоко мрачно настроение, при наличие на радостни събития
             (3) Психични заболявания
 Депресия
 Неврози, характеризиращи безпричинен страх, вътрешно напрежение и тревога
 Маниакално-депресивна психоза
 Шизофрения
            (4) Оценка на собствения живот
 Песимистични оценки за своето минало
 Избирателно припомняне на неприятни събития от миналото
 Песимистична оценка на моментното си състояние
 Отсъствие на перспектива
           (5) Взаимодействие с обкръжението
 Необщителност, избягване на контакти с обкръжението
 Стремеж към контакти с обкръжението, търсене на съчувствие, апелация към лекари за помощ
 Склонност към хленчене
 Капризност
 Егоцентрична насоченост на своето страдание           (6) Вегетативни нарушения
 Сълзливост
 Разширение на зениците
 Сухота на устата («симптом на сухия език»)
 Тахикардия
 Повишено артериално налягане
 Усещане за недостиг на въздух (стеснено дишане)
 Главоболие
 Безсъния
 Повишена сънливост
 Нарушение в ритъма за сън
 Отсъствие на чувство за сън
 Чувство за физическа тежест, душевна болка в гърдите (стомах, глава)
 Рязка загуба на телесно тегло
 Рязко увеличение на телесно тегло
 Загуба на апетит
 Запек
 Загуба на вкусови усещания
 Снижаване на либидото
 Нарушение в менструалния цикъл (задържане)
          (7) Динамика на състоянието в дни
 Подобряване на състоянието вечерта
 Влошаване състоянието вечерта
          Психодиагностика на суицидното поведение
         Почти всеки, който сериозно обмисля решение за самоубийство, по един или друг начин  показва пред обкръжението си това свое намерение.  Самоубийството в повечето случаи не възниква внезапно, импулсивно, непредсказуемо или неизбежно.  То е последната капка в чашата на една влошена социална адаптация. Сред групата на лицата, които са имали намерение да извършат суицид, от 70-75% разкриват намеренията си. Понякога това могат да бъдат едва доловими намеци, а в други случаи заплахата е лесно разпознаваема. Много важно е да се отчита факта, 3/4  от тези, които са извършили самоубийство, са посещавали лекари, психолози, педагози, социални работници в продължение на седмици и месеци.  Те са искали да говорят и да бъдат изслушани.
         Суицидната личност много често се ръководи от амбивалентни чувства. Тя изпитва чувство за безнадеждност и в същото време се надява да бъде спасена.
Много често желанието «за» и «против» самоубийството са балансирани и поради тази причина, ако в момента на реализиране на суицида се появи необходимата доза разбиране, защита, топлота, емпатия, проницателност, грижа и пр., то изборът може да бъде направен в полза на живота.  Ето защо е особено важно да се знаят предупредителните признаци за самоубийство, когато се води беседата със суицидната личност. 
         Склонността към проява на суицидно поведение до голяма степен зависи от типа на личността.  Статистиката показва, че 36% от лицата са хистероидни личности, 33% - инфантилно-емоционално лабилни субекти и при 13% се откриват подчертани астенични черти.
        Изследванията върху способите за извършване на суицид показват, че най-често се прибягва към: отравяне с лекарствени средства; отравяне с химически средства от битовата химия; порезни рани и падания от височина и много рядко се прибягва към ПТП, като способ за самоубийство.
  Следва продължение - част 3
Категория: Други
Прочетен: 1183 Коментари: 0 Гласове: 0 

Мерки за профилактика на суицид при деца и подрастващи-част 1

 

           Въведение
          Суицид умишлено самоповреждане със смъртен изход (лишаване на себе си от живот). Психологическия смисъл на суицида се изразява в отреагиране на афект, снижаване на емоционалното напрежение, избран изход от фрустрираща индивида ситуация, в която той волево или неволево е попаднал.
Суицида е човешки акт. Хората, извършващи суицид обикновено страдат от силна душевна болка и се намират в състояние на стрес, като същевременно чувстват, че не са в състояние да се справят със своите проблеми. Те често страдат от дълбоки психични разстройства, емоционални нарушения, особено при депресия и разглеждат бъдещето си като безнадеждно. В това състояние личността губи интерес към живота и няма цел на съществуването си. 
         По данни на НСИ от последното преброяване, общо 11646 българи са се самоубили или са починали от умишлено нараняване от 2000 до 2010г. (мъже – 8626; жени – 3020). През последните 50г. в световен мащаб броят на самоубийствата се е увеличил 60 % - по данни на СЗО.  По данни на същия източник, опитите за самоубийства са 20 пъти повече отколкото броя на реализираните самоубийства.  Според специалистите, от общия брой суициди 90% се извършват от лица с психотично състояние и само 10% - без психотични разстройства. Други данни показват, че при подрастващите само при 10% суицидалното поведение има за цел самоубийството, а при 90% - насочване вниманието към себе си.
          Разпознаване на суицида – профилактика
        Думата „превенция” произлиза от латинската «praevenire» «предшествам, предвижда».Знанията за социалните и психологическите предвестници на суицида могат да помогнат за неговото предотвратяване.  «Защо той (тя) е устремил своята сила и своя ум, за разрушаването на тази сила и на този ум?» Този въпрос си задават почти всички, които са се сблъскали с жертва на самоубийство.
 Социологията разглежда самоубийството като измерител на социално напрежение, а психологията го интерпретира, като реакция на личността спрямо някакъв натиск.  И едните и другите обаче са съгласни с това, че самоубийството възниква тогава, когато у човека липсва приемлив път за съществуване.  Паралелно с това, не всеки, при който са нарушени връзките с обществото или са възникнали неуспехи, става жертва на самоубийство.  Явно е, че не съществува една причина поради която човек се самолишава от живот. Предразполагащите фактори също се различават при всеки индивид и е различно кой от тези фактори е водещ. 
         «Ако само знаех, че тя замисля самоубийство!», «Аз просто не мога и да си помисля, че е станало такова нещастие!» - възкликват обикновено близките. Същевременно почти всеки, който мисли за самоубийство подава сигнали за своите намерения към обкръжаващите го.
          Суицидно поведение
Суицидно поведение – това е проява на суицидна активност – мисли, намерения, изказвания, заплахи, опити и покушение.
Суицидното поведение се среща както в норма (без психопатология), така и при психопатия, и акцентуация на характера. При последния случай то се явява форма на девиантно поведение при остри афективни или патохарактерологични реакции.
          При изучаване на суицидалното поведение, следва да се различават следните типове:
          а/ Демонстративно поведение
За този тип поведение е характерно, че личността се опитва да извърши суицид, като използва средства, които не водят до мигновено отнемане на живот. Такива са опитите с разрязване на вените, приемане на неотровни лекарства.
          б/ Афективно суицидно поведение
За този тип поведение е характерно, че опитите включват използване на токсични и силнодействащи препарати, както и прибягване към самообесване.
          в/ Истинско суицидно поведение
Най-често използвания начин за самоубийство е чрез самообесване.
           Предсуициден синдром
        
Това е психологически симптомокомплекс, свидетелстващ за предстоящ суициден акт, т.е. това е етап на суицидна динамика, продължителността на който трае от няколко минути до няколко седмици, дори месеци. Наблюдава се често при юноши и възрастни при наличие на тенденция към суициден акт в сложна ситуация.
Децата-суициданти най-често са лишени от родителско внимание и грижа, при тях 75% от родителите са разведени или живеят отделно, често децата са живели или живеят в интернати или са изоставени на други роднини (приемни родители).
            Предразположени групи към суицид (рискови групи)
           
С висок риск за извършване на самоубийство са следните категории:
                Лица, извършили вече поне един опит за суицид (съставляват около 30%).
                Лица, отправящи суицидни заплахи (преки или завоалирани).
            Лица, демонстриращи тенденция на самоповреждащо поведение (автоагресия).
                Лица, които принадлежат към т. Нар. «суицидни семейства».
                Лица, злоупотребяващи с алкохол (алкохолна болест). Съставляват 25-30% от самоубийствата; сред младите хора този процент стига до 50%. Продължителната употреба на алкохол обикновено води до депресия, а чувството за вина още повече я изостря. Известно е, че депресията е предвестник на сауицида.
                Лица, хронично зависими от наркотици и токсични вещества. Употребата на наркотици и алкохол водят до отслабване на мотивационния контрол над поведението на личността, изострят депресията и дори могат да предизвикат психоза.
               Лица, страдащи от афективно разстройство, особено тежка депресия (психопатологичен синдром).
                 Лица, страдащи от хронична или неизбежна смъртоносна болест.
                Тежка, непоносима загуба (смърт на съпруг (родител), особено през първата година на траура.
                Лица, преживяващи семейни проблеми: разпад на семейството; развод на родителите; непрекъснато физическо, психично или емоционално малтретиране.
Специалистите, работещи с тази група лица, с техните приятели и семейства, следва да бъдат много внимателни при анализа, като недопускат прибързани решения. Факта, че определен човек е попаднал в рискова група не означава, че той непременно ще извърши суицид. Трябва да се знае, че не съществува само една причина за самоубийството.  Същевременно към всеки намек за суицид отношението трябва да е сериозно.  Особена бдителност да се проявява към сигнали (дори и да са съвсем слаби), които продължават дълго време.  Няма никакво съмнение във факта, че призива за помощ се нуждае от адекватен отговор – реакция на помагащата личност. Именно това е уникална възможност за намеса в кризата на самотника.

Следва продължение - част 2
 

Категория: Други
Прочетен: 1471 Коментари: 0 Гласове: 0

Методика за диагностика на математическо мислене при деца и възрастни „Числови редици”
 

(1) Цел: Изследване логическите аспекти на математическо мислене при деца и възрастни

(2) Описание: Методиката използва тестова бланка, на която са изписани 20 тестови задачи. Всяка от тях представлява редица от  шест числа. Подреждането на числата се подчинява на някаква зависимост. От изследваното лице се иска да открие именно тази зависимост и да запише следващите две числа, за да продължи редицата, като запази зависимостта. Тестът няма за задача да установи аритметичните знания и способности на изследваното лице, а способността му да открива зависимости при работа с числа. Тази способност презентира един от критериите за нивото на развитие на логическото мислене.

(3) Инструкции

Инструкция (вариант за деца): „Пред теб са представени 20  примера, всеки от които съдържа един ред с различни числа. Внимателно разгледай всеки ред и помисли, кои би трябвало да са следващите две числа. Каква зависимост в подредбата им откриваш, която би ти помогнала да дадеш правилен отговор. Ще ти дам няколко примера:

Пример №1:    2    4    6    8    10    12    ……

Отговор: 14, 16 – всяко следващо число е с две единици по-голямо.

Пример №2:    10   9    8    7    6      5 ……..    

Отговор: 4, 3 – всяко следващо число е с единица  по-малко.

Пример №3:    3    3    4    4    5      5 …….

Отговор: 6, 6 – всяка следваща двойка съдържа две еднакви числа, които са с единица по-големи от предишната двойка

Пример №4:    1    7    2    7    3       7    

Отговор: 4, 7 – числовата редица с увеличава с две числа,като първото от тях нараства всеки път с единица, а второто всеки път се запазва същото.

(4) Тестови материал

Тестови материал за деца

№1    3    4    5    6    7    8   

№2    5    10    15    20    25    30       

№3    8    7    6    5    4    3       

№4    9    9    7    7    5    5       

№5    3    6    9    12    15    18   

№6    8    2    6    2    4    2         

№7    5    9    12    13    16    17     

№8    27    27    23    23    19    19 

№9    8    9    12    13    16    17   

№10    1    2    4    8    16    32     

№11    22    19    17    14    12    9   

№12    4    5    7    10    14    19   

№13    12    14    13    15    14    16  

№14    24    23    21    20    18    17 

№15    16    8    4    2    1    1/2   

№16    18    14    17    13    16    12   

№17    12    13    11    14    10    15   

№18    2    5    10    17    26    37 

№19    21    18    16    15    12    10

№20    3    6    8    16    18    36       

    Инструкция (вариант за възрастни): „Представяме Ви 7 редици от числа. От Вас се иска да намерите закономерността, в която тези числа са подредени и да напишете в празните пространства онези числа, които също се подчиняват на тази зависимост. Имате време за работа 5 мин.

   Тестови материал за възрастни

№1    24    21    19    18    15    13    -    -    7   

№2    1    4    9    16    -    -    49    64    81    100

№3    16    17    15    18    14    19    -    -       

№4    1    3    6    8    16    18    -    -    76    78

№5    7    16    9    5    21    16    9    -    4   

№6    2    4    8    10    20    22    -    -    92    94

№7    24    22    19    15    -    -               

(5) Обработка на резултатите (ключ)

Вариант за деца:

№1.    9     10     №11.    7      4

№2.    35    40    №12.    25    32

№3.    2      1     №13.    15    17

№4.    3      3     №14.    15    14

№5.    21    24    №15.    1/4   1/8

№6.    2      2     №16.    15    11

№7.    29    33    №17.    9     16

№8.    15    15    №18.    50    65

№9.    20    21    №19.    9      6

№10.  64    128   №20.    38    76

Вариант за възрастни:

№1.    12    9      №5.    13   

№2.    25    36    №6.    44    46

№3.    13    20    №7.    10    4

№4.    36    38   

(6) Интерпретация на резултатите

Ако изследваното лице се затруднява при решаването на подобни задачи, това може да означава, че то изпитва дефицит на способности за анализ на цифров материал, не е способно да разкрива в него определени зависимости, т.е. логическото му мислене е по-слабо развито. За норма се приема: при деца 8-9 решени задачи; при възрастни – 3-4 решени задачи.

 

 

март 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 3945 Коментари: 0 Гласове: 4

Тест за диагностика на отношението към нравствените норми при деца „Завърши изреченията”


(1) Цел: Установяване отношението на детето към нравствените норми.

(2) Описание: Тестът включва 6 ситуации, представени във вид на незавършени изречения. От детето се иска да довърши тези ситуации, т.е. да посочи как би реагирало то. За оценка нивото на нравствено ориентиране, социализация и социална адаптация, психологът използва скала с ориентировъчни критерии. Отношението на детето към нравствените норми с определя от това, доколко детето покрива или се отклонява от  допълнителен разговор с цел, детайлизиране на мотивите за поведението му.

(3) Инструкция: „Пред теб е поставен лист с 6 изречения, които представят някаква ситуация. Тези изречения не са завършени. От теб се иска, да се запознаеш внимателно със ситуацията и да отговориш, т.е. да завършиш изреченията, като посочиш какво би направил (а) ри самият (самата). Отговорите си запиши на листа. Работи толкова време, колкото ти е необходимо”.

(4) Въпросник

1. Ако зная, че съм постъпил (а) неправилно, то аз …….

2. Когато се затруднявам да взема правилно решение, то аз ……

3. Избирайки между интересните, но незадължителни и необходими, но скучни занимания, то аз …..

4. Когато в мое присъствие обидят някого, аз …..

5. Когато лъжата е единственото средство за да запазя доброто отношение на другите към мен, то аз ….

6. Ако аз бях учител, то ……

(5) Обработка на резултатите

За обработка на резултатите се използва следната ориентировъчна скала:

# 0 бал – Детето няма ясни нравствени ориентири. Отношението към нравствените норми е неустойчиво. Неправилно обяснява постъпките  (те не съответстват на тези качества, които то назовава), емоционалните реакции са неадекватни или отсъстват.

# 1 бал – Съществуват нравствени ориентири, но детето не се стреми към тях или ги счита за недостижими.  Адекватно оценява постъпките, но отношението му към нравствените норми е неустойчиво, пасивно. Емоционалните реакции са неадекватни.

# 2 бал – Детето притежава нравствени ориентири, оценките за постъпките и емоционалните реакции са адекватни, но отношението му към нравствените норми все още не е достатъчно устойчиво.

# 3 бал – детето обосновава своя избор със стабилни нравствени нагласи, емоционалните реакции са адекватни, а отношението към нравствените норми е активно и устойчиво.

 

април 2011г.

С о ф и я
Категория: Хоби
Прочетен: 4367 Коментари: 0 Гласове: 1

Тест за диагностика на тип мислене при деца


(1) Цел: Диагностика на тип мислене

(2) Описание: Тестът съдържа 40 твърдения, на които изследваното лице може да отговори по два начина, ако е съгласно, че твърдението се отнася за него с „да” и с „не”, ако счита, че твърдението не се отнася за него.  Оценката се извършва по скали за определяне тип мислене: предметно действено; абстрактно-символично; словесно-логическо; нагледно-образно и творческо (креативност).

(3) Инструкция:При всеки човек преобладава определен тип мислене. Предлагаме Ви въпросник с 40 твърдения. Ако сте съгласен (а), че твърдението се отнася за Вас, отговорете с „да”, ако сте несъгласен – с „не”

(4) Въпросник

1. По-лесно ми е да направя нещо, отколкото да го обясня на другите.

2. Интересно би ми било да съставям компютърни програми.

3. Обичам да чета книги.

4. Харесва ми живописта, скулптурата, архитектурата.

5. Дори при добре свършена работа, аз се старая да я усъвършенствам.

6. Добре разбирам нещата, когато ми ги обясняват чрез рисунки, схеми, предмети и др.

7. Обичам да играя на шахмат.

8. С лекота излагам мислите си както в устна, така и в писмена форма.

9. Когато чета книга, зрително си представям героите и ситуациите.

10. Предпочитам самостоятелно да планирам своята работа.

11. Харесва ми да правя неща с ръцете си.

12. В детството съм измислял шифри за кореспонденция с приятелите си.

13. Придавам голямо значение на казаното с думи.

14. Познатите мелодии често предизвикват спомените ми.

15. Разнообразните увлечение правят живота на човек богат и ярък.

16. При решаването на задачи с лекота прибягвам към метода „проба-грешка”.

17. Интересно ми е да разучавам природата на физическите явления.

18. Интересна ми е работата на водещите на TV и радиопрограми, на журналистите.

19. С лекота мога да си представям предмети или животни, които въобще ги няма в природата.

20. Повече ми допада самия процес на работа, отколкото резултата.

21. Като малък ми харесваше да правя конструкции от детайли.

22. Предпочитам точните науки (математика, физика)

23. Възхищавам се от точността и дълбочината на някои стихотворения.

24. Познатите миризми предизвикват у мен спомени за минали събития.

25. Трудно ми е да подчинявам живота си на определена система.

26. Когато чувам хубава музика, иска да затанцувам.

27. Харесвам и разбирам красотата на математическите формули.

28. С лекота говоря пред всякаква аудитория.

29. Обичам да посещавам изложби, панаири, спектакли, концерти.

30. Изпитвам съмнения дори в това, което за другите е очевидно.

31. Обичам да майсторя нещо с ръцете си.

32. Би било интересно за мен да разшифровам значението на древен символ.

33. С лекота усвоявам граматичните особености на езика.

34. Разбирам красотата на природата и изкуството.

35. Не обичам да преминавам винаги по един и същ път.

36. Харесва ми работа, която е свързана с физическа активност.

37. С лекота запомням формули, символи, условни обозначения.

38. Приятелите ми обичат да слушат, когато им разказвам нещо.

39. Лесно мога да си представя в образи съдържанието на разказ или филм.

40. Не мога да се успокоя, докато не доведа една работа до съвършенство.

(5) Ключ

№    Тип мислене (скали)                                        Въпроси

1     Предметно-действено             1    6    11    16    21    26    31    36

2     Абстрактно-символично         2    7    12    17    22    27    32    37

3     Словесно-логическо                3    8    13    18    23    28    33    38

4     Нагледно-образно                    4    9    14    19    24    29    34    39

5     Креативност (творческо)        5    10   15    20    25    30    35    40

(6) Оценка на резултатите

Всяка скала (тип мислене) съдържа по 8 въпроса, отнасящи се за нея. Събират се отговорите получили „да” по всяка скала. Скалата получила най-много отговори „да” показва доминиращия тип мислене. Приети са следните норми:

# 0-2 бала – ниско ниво;

# 3-5 – средно ниво;

# 6-8 – високо ниво.

 (7) Интерпретация на резултатите

1. Предметно-действено мислене

Свойствено е за деловите хора. Те усвояват с лекота информация чрез движенията. Обикновено те имат много добра координация на движенията си. Това са хора, които могат да постигнат много в области, в които работят с ръцете, с тялото си. Този тип мислене е типичен и нужен на спортистите, танцьорите, артистите и др.

2. Абстрактно-символично мислене

Притежават го хората, занимаващи се с наука – физици-теоретици, математици, икономисти, програмисти, аналитици.  Те могат да усвояват информация с помощта на математически кодове, формули и операции, за които не е необходимо артистично въображение.

3. Словесно-логическо мислене

Това са хора, притежаващи изразен вербален интелект – учени, преподаватели, преводачи, филолози, журналисти и пр. Те с лекота могат да организират мислите си и да ги вербализират.  Тези умения са особено важни за хора, занимаващи се със социални професии, ръководители, политици и обществено-активни хора.

4. Нагледно-образно мислене

Доминиращо мислене при хората с художествена ориентация на ума, които могат да си представят и това което е било и това, което ще бъде, и това което никога не е било, и това което никога няма да бъде – художници, поети, писатели, режисьори, архитекти, дизайнери, и др.

5. Креативност

Това е способността да се мисли творчески, нестандартно.  Това изключително ценно качество прониква почти във всички типове мислене.

Забележка: В чист вид посочените типове мислене се срещат рядко. За много от професиите е необходимо съчетаване на различни типове мислене. Този тип мислене се нарича синтетично мислене.

Диагностиката на тип мислене е особено важна при професионално ориентиране на учениците.

 

 

март 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 10623 Коментари: 0 Гласове: 2

Методика за диагностика на морално отношение към          нравствените норми при деца - „Сюжетни картинки”


(1) Цел: Изучаване емоционалното отношение към нравствените норми при деца

(2) Описание и процедура: Методиката използва стимулен материал (10 картинки, изобразяващи различни дейности и взаимоотношения (положително или отрицателно) между деца. Ситуациите са добре познати на детето. Изследването се провежда индивидуално.

Психологът показва на детето една по една рисунките, като за всяка една от тях дава инструкция. От детето се иска да разгледа рисунката да каже каква е изобразената ситуация (персонажи, действия и взаимоотношения), като по този начин се следи за отношението на детето към нравствените норми.  Особено внимание се обръща на оценката за адекватност на емоционалните реакции 9вербални и невербални) спрямо моралните норми: положителна емоционална реакция (усмивка, одобрение и пр.) на нравствената постъпка или отрицателна реакция (осъждане, негодувание, гняв, страх и пр.).

(3) Инструкция: „Пред теб съм поставил (а) 10 различни картинки, на които художникът е нарисувал ситуации, случващи се между деца. От теб се иска, разгледай внимателно картинките и ги раздели в две групи: едната група да бъде с картинки, на които виждаш добри постъпки, а другата група – лоши постъпки. Всеки път, когато решиш да поставиш една картинка в някоя група трябва да кажеш къде ще поставиш тази картинка и защо”

(4) Стимулен материал
             ......................................................

(5) Обработка на резултатите

Оценяват се: а/ правилно ли са разпределени по групи картинките; б/ адекватност и степен на проява на емоционални реакции. Резултатите се превръщат в балове, като са определени четири степени за оценка:

# 0 бал – детето неправилно е разпределило картинките (в една група се оказват картинки както с положително, така и с отрицателно съдържание), а емоционалните реакции са неадекватни или отсъстват;

# 1 бал – детето правилно е разпределило картинките, но не може да обоснове своите действия; емоционалните реакции са неадекватни.

# 2 бала – детето правилно е разпределило картинките по групи, обосновава своите действия защо е направило такива избори, а емоционалните реакции са адекватни, но слабо изразени.

# 3 бала – детето е направило е подредило картинките; обосновава своя избор (възможно е да назове дори самите морални норми); емоционалните му реакции са адекватни, ярки, проявяват се в мимика и активна жестикулация.

 

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

март 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 2571 Коментари: 3 Гласове: 2

Методика за диагностика на превключваемост и        разпределяемост на вниманието при деца 

(1) Цел: Диагностика на превключваемост и разпределяемост на вниманието при деца.

(2) Описание: Методиката използва стимулен материал – табло със с100 геометрични фигури – квадрат, триъгълник, кръг и ромб, по 25 от всяка, разположени разбъркано на редове по 10 на ред. В най-горната част на таблото е даден образец. От детето се иска, да постави във всяка фигура знакът, посочен в образеца. Времето за изпълнение на задачата е ограничено до 2 мин. Второто ограничение е, че детето не може да прескача фигури или редове, а работи последователно от първия ред, от ляво надясно фигура по фигура. 

(3) Инструкция: „Пред теб съм поставил (а) табло с геометрични фигури – квадрат, триъгълник, кръг и ромб. Когато ти кажа „Започни”, ти трябва да отбележиш с молива във всяка фигура този знак, който виждаш, че е поставен тук горе в образеца.  Нямаш право да прескачаш нито фигури, нито редове. Започваш работа от първия, най-горен ред с първата фигура (показва се) и записваш знаците фигура след фигура. Работи бързо, защото по някое време, когато ти кажа „Спри”, ще преустановиш работата. Старай се да запишеш колкото се може повече знаци във фигурите”

(4) Оценка на резултатите

Оценяват се: а/ времето за справяне със задачата; б/ количеството фигури, правилно маркирани и в/ количеството грешки (неправилно маркирани и пропуснати фигури).

Превключваемостта и разпределението на вниманието се определят по формулата:

S = (0,5N - 2.8n) : 120, където:

S – показател за превключваемост и разпределяемост на вниманието;

N – количество геометрични фигури маркирани без грешка в рамките на 2 мин.;

n – количество грешки, допуснати при изпълнение на задачата;

Полученият резултатS” се прехвърля в балове и се отнася към  таблица с норми:

# 10 бала – показателят S” е по-голям от 1;

# 8-9 бала – показателят S” е от 0,75 до 1,00;

# 6-7 бала – показателят S” е от 0,50 до 0,75;

# 4-5 бала – показателят S” е от 0,25 до 0,50;

# 0-3 бала – показателят S” е от 0,00 до 0,25;

(5) Ниво на развитие на „S”

# 10 бала – много високо;

# 8-9 бала – високо;

# 6-7 бала – средно;

# 4-5 бала – ниско;

# 0-3 бала – много ниско.

 

(6) Стимулен материал
             ................................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 3474 Коментари: 5 Гласове: 0
Последна промяна: 25.09.2011 01:33

Методика за диагностика на възприятие и узнаване при деца и възрастни „Познаване на фигури”


(1) Цел: Диагностика на нивото на възприятие и узнаване при деца и възрастни.

(2) Описание и процедура: Методиката използва стимулен материал  (две табла – табло „а” с  9 фигури и табло „б” с 25 фигури). Първоначално на детето се предлага внимателно да разгледа фигурите на табло „а” (10 сек.), а след това му се показва табло „б”.  Изследваното лице трябва да открие и да посочи колкото се може повече фигури, повтарящи се от табло „а” в табло „б”.

(3) Инструкция:

Инструкция-1: Сега ще покажа едно табло с изобразени на него фигури. Имаш само 10 секунди да наблюдаваш това табло. Постарай се да запомниш колкото се може повече фигури.

Инструкция-2: „Това е второ табло с повече рисунки. Разгледай ги внимателно и посочи онези фигури, които си видял и запомнил от първото табло”.

(4) Обработка на резултатите

Психологът регистрира и изчислява количеството правилно и неправилно узнати фигури. Нивото на узнаване (Е) се изчислява по формулата:

E = M : 9 + N, където

М – брой на правилно познатите фигури;

N – брой на неправилно познатите фигури;

Най-високото ниво на узнаване е равно на единица. Колкото по-близки са резултатите на изследваното лице до 1, толкова по-добре функционират процесите на узнаване на нагледен материал.

 (5) Стимулен материал

В качеството на стимулен материал може да се използват табла с букви, цифри, думи.
              ...........................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 3150 Коментари: 3 Гласове: 0

Методика за диагностика на мисловни операции при деца

„Последователност на събитията”


(1) Цел: Определяне способността за логическо мислене, обобщаване, умение за разбиране на връзка между събития и структуриране на последователни умозаключения.

(2) Описание и процедура: Методиката използва сюжетни картини (от 3 до 6), на които са изобразени етапи от някакви събития. В текстът е представен стимулен материал предложен от Х. Бидструп.

На детето в разбъркан ред се представя стимулния материал и му се дава инструкция.

След инструкцията психологът наблюдава действията на детето и води протокол. Крайната подредба на картинките също се записва в протокола.  (напр. 1,2,4,3). След това психологът моли детето да направи устен разказ по подредените картинки.

 (3) Инструкция: „Пред теб съм поставил (а) картинки, на които е нарисувано някакво събитие. Както виждаш редът на картинките е разбъркан. От теб се иска да подредиш така картинките, че да стане ясно точно какво се случва и в каква последователност. Можеш да местиш картинките както искаш и след като ги подредиш в някакъв ред, състави разказ за събитията, които изобразяват като цяло”.

(4) Оценяване на резултатите

Има случаи, при които при неправилна последователност на рисунките, детето изпитва трудности да състави смислен и логичен разказ. Такова изпълнение на задачата обаче се приема за вярно.

Ако детето правилно е наредило картинките, но не може да състави добър разказ, тогава е необходимо да му бъдат зададени въпроси за да се изясни причината за затруднението.  Така детето може интуитивно да разбере смисъла на картинките, но да не му достига или речеви запас за описание на случващото се на картинките, или да не е разбрало конкретната задача  за обяснение на това, което вижда.

Ако психологът прибегне към задаване на насочващи въпроси, то те задължително се отбелязват в протокола, както и отговорите на тези въпроси. Съдържанието на насочващите въпроси много зависи от опита и квалификацията на специалиста.  Съставянето на разказ с помощта на насочващите въпроси се оценява като справяне на средно ниво.

Ако детето правилно е наредило картинките, но не е в състояние да състави разказ дори с помощта на насочващи въпроси, то това изпълнение се оценява като неудовлетворително.

Особено внимание трябва да се обърне, когато мълчанието на детето е обусловено от личностни причини: страх от общуване с непознати хора; страх от допускане на грешка; ярко изразена неувереност в себе си и др.

Счита се, че изследваното лице не се е справило със задачата, ако;

а/  Не може да намери последователност в събитията и се отказва от разказа.

б/  По представената от детето последователност на картинките е съставен нелогичен разказ.

в/ Съставената от детето последователност не съответства на разказа ( с изключение на тези случаи, при които детето след поставени от психолога насочващи въпроси, променя  последователността на подредбата и самия разказ).

г/  Описва всяка картинка отделно, сама по себе си и не я свързва с останалите. В резултат не се получава цялостен разказ.

д/ Детето само назовава отделните предмети (обекти) на всяка картинка.

Ако психологът се сблъска с описаните феномени в пунктове „г” и „д”, то е необходима допълнителна внимателна проверка на интелектуалните способности на детето. Има данни, че във възраст 6-7 и по-висока, ако посочените два дефицита са налице, то е много вероятно да се касае за задръжки в психичното развитие или дори за умствена изостаналост.

В клиничния си вариант методиката съдържа допълнителен етап, позволяващ установяване  зоната на непосредственото моментно развитие на детето.  Той се състои в оказване на последователна помощ на детето.

Ако въпросите не осигурят правилното разбиране за последователността на изобразените събития, психологът просто показва на детето първата картинка и му предлага да подреди останалите.  По този начин детето прави втори опит за подреждане.  Ако и този опит се окаже неуспешен, психологът (старателно се записва в протокола порядъка при втория опит и обясненията на детето) сам разказва и показва  последователността на събитията. След това отново размества картинките  и предлага на детето трети опит за подреждане.

В случай, че детето подреди правилно изобразените събития, психологът му предлага нова серия от картиники с цел,  да се изясни дали е възможен „пренос” на усвоения способ при новата ситуация.

Съдържанието на методиката е аналогично на осми субтест от теста на Векслер за интелект.


            (5) Стимулен материал
             .............................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я


 

Категория: Хоби
Прочетен: 2539 Коментари: 2 Гласове: 0

Методика за диагностика ниво на невербална креативност при деца


(1) Цел: Диагностика ниво на невербална креативност

(2) Описание и процедура: Методиката използва табло, в което има нарисувани 10 незавършени фигури (това са линии). От изследваното лице се иска за определено време (15 минути) да се опита да завърши колкото се може повече от рисунките така, че от тях да се получи смислен образ (интересен предмет, сюжетна картина, животно, растение и пр.). Методиката не налага ограничения, напротив – предоставя пълна свобода на детето да рисува. Единственото ограничение е във времето и затова задължително при инструкцията му се казва да работи бързо, за да довърши по-голям брой фигури. 

(3) Инструкция: „Предлагам ти една увлекателна и интересна задача. За да я изпълниш ти е необходимо въображение и фантазия. Пред теб съм поставил (а) има табло (показва се), в което са включени 10 започнати, но недовършени от художника рисунки. Твоята задача е да проявиш старание и  фантазия, като довършиш колкото се може повече рисунки по такъв начин, че да се получи смислен образ  интересен предмет, сюжетна картина, животно, растение. Работи бързо, в определен момент ще те прекъсна.

(4) Обработка на резултатите

Количеството бал, получен от изследваното лице се явяват един от показателите за креативност, способност за постигане на цели, които са уникални и се различават от очевидното. Наличието на оригинални решения свидетелстват за способност за избягване на лесни и очевидни отговори. Максималното възможно количество бал е 20.

Критерии, използвани при анализа на резултатите:

§                    Рисунка № 1

# 0 бал – абстрактен модел, лице, човешка глава, очила, птица, чайка;

# 1 бал – очи, вежди, вълна, море, уста на животно, облак, сърце, сова, цвете, ябълка;

# 2 бала – всички останали по-малко стандартни и оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 2

# 0 бал – абстрактен модел, дърво, рогатка, цвете;

# 1 бал – буква, дом, символ, указател, следи от крака на птица, цифра, човек;

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки

§                    Рисунка № 3

# 0 бал – абстрактен модел, звукови и радиовълни, лице на човек, лодка, кораб, хора, тропически плодове;

# 1 бал – вятър, облак, дъжд, шишарки, детайли на дърво, път, мост, люлка, уста на животно, колела, лък и стрели, риба, цветя.

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 4

# 0 бал – абстрактен модел, вълна, море, земя, въпросителен знак, опашка;

# 1 бал – котка, кресло, стол, лъжица, мишка, гъсеница, червей, очила, черупка, гъска, лебед, цветя, лула за пушене;

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 5

# 0 бал – абстрактен модел, домакински съд, ваза, чаша, лодка, кораб, лице на човек, чадър.

# 1 бал – водоем, езеро, гъба, устни, брадичка на човек, таз, лимон, ябълка, лък и стрели, овраг, яма, риба, яйце

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 6

# 0 бал – абстрактен модел, стълба, стъпала, лице на човек;

# 1 бал – гора, скала, ваза, елха, блуза, риза, рокля, мълния, светкавица, човек, цвете.

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 7

# 0 бал – абстрактен модел, машина, ключ, сърп;

# 1 бал – гъба, черпак, лопатка, лице на човек, чук, очила, сърп и чук, ракета за тенис;

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 8

            # 0 бал – абстрактен модел, момиче, жена, очи и тяло на човек;

            # 1 бал – буква, ваза, дърво, книга, майка, ракета, цвете, щит, рокля;

            # 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 9

# 0 бал – абстрактен модел, хълм, гора, буква, уши на животно;.

# 1 бал – камила, вълк, кокошка, лисица, лице на човек, куче, човек, фигура;

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

§                    Рисунка № 10

# 0 бал – абстрактен модел, гъска, дърво, лице на човек, лисица, патица;

# 1 бал – Пинокио, момиче, птица, цифра, човек, фигура;

# 2 бала – всички останали по-оригинални рисунки.

(5) Критерии за изводи

Група „А” – ученици от 4 до 8 клас:

= норма за креативност – 5-13 бала;

= средни показатели – 9,6 бала;

Група „Б” – ученици от 9 до 11 клас:

= норма за креативност – 7-14 бала;

= средни показатели – 10,6 бала;

Група „В” – студенти и възрастни

= норма за креативност – 6-14 бала;

= средни показатели – 10,55 бала;

Средните показатели са получени при изследване на 500 лица от различните групи.

(6) Стимулен материал
             ...................................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1897 Коментари: 1 Гласове: 0

Методика за диагностика ниво на развитие на речта при деца


(1) Цел: Ниво на развитие на речта при деца. Предназначена е за установяване на активния словесен запас.

(2) Описание и процедура: Методиката използва 4 табла, всяко от които съдържа  различен брой картинки на познати за детето ситуации  от ежедневието. В изследването се използва това табло, което в най-голяма степен съответства на възрастта (жизнения опит) на детето.  Психологът представя пред детето определеното табло, дава инструкция за работа и го задържа в продължение на 2 мин.  Ако детето се разсейва или не може да разбере какво точно е изобразено на картинките, психологът дава допълнителни указания и се стреми да активизира вниманието му. След като премине визуализацията,  таблото се скрива и от детето се иска да направи разказ. На всяка картинка от таблото се отделят по 2 минути.

(3) Инструкция: „Пред теб съм поставил табло с няколко рисунки в него. Ти имаш право да разгледаш внимателно рисунките до тогава, докато скрия таблото. След това от теб ще се иска да разкажеш какво си видял на картинките”.

(4) Оценка на резултатите

Психологът, провеждащ изследването фиксира резултатите в таблица, в която се отбелязва наличието и честотата на употребяваните от детето различни части на речта, граматичните форми и конструкции.

Показатели за оценка

За оценка резултатите от протокола се използва количествената форма на набор от критерии:

1. Съществителни  имена - ….. брой (честота)

2. Глаголи - ….. брой (честота)

3. Прилагателни имена (в обикновена форма) - ….. брой (честота)

4. Прилагателни имена (в сравнителна форма) - ….. брой (честота)

5. Прилагателни имена (в превъзходна форма) - ….. брой (честота)

6. Наречия - ….. брой (честота)

7. Местоимения - ….. брой (честота)

8. Съюзи - ….. брой (честота)

9. Предлози - ….. брой (честота)

10. Сложни умозаключения и конструкции - ….. брой (честота)

Оценка в балове

# 10 бала – в разказа на детето се срещат всички 10 критерии от частите на речта;

# 8-9 бала – в разказа на детето се срещат 8-9 критерии;

# 6-7 бала – в разказа на детето се срещат 6-7 критерии;

# 4-5 бала – в разказа на детето се срещат 4-5 критерии;

# 2-3 бала – в разказа на детето се срещат 2-3 критерии;

# 0-1 бал –  в разказа на детето се срещат не повече от 1 критерий.

(5) Ниво на развитие

# 10 бала – много високо;

# 8-9 бала – високо;

# 4-7 бала – средно;

# 2-3 бала – ниско;

# 0-1 бал – много ниско.

 

(6) Стимулен материал
            ....................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

април 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1760 Коментари: 0 Гласове: 0
Особености при прилагане на методики за диагностика на         кратковременна зрителна и слухова памет при деца  
При прилагане на комплекса от разнообразни методики за диагностика на кратковременната (оперативната) зрителна или слухова памет трябва да се отчитат следните особености: Прието е, че средния обем на кратковременната памет на възрастния човек е 7  плюс-минус 2 единици, т.е. намира се в диапазона от 5 до 9 единици. Ето защо по тази логика се приема, че средният обем на кратковременната памет  при деца в доучилищна възраст е приблизително равен на тяхната биологична възраст. Това дава основание за прилагане на десетобална система (скала) от стандартни показатели за оценка. Оценка на резултатите # 10 бала – получават деца, имащи обем на кратковременна памет, равна на 8 и повече единици. Това касае деца на възраст 10-12 години. Аналогично количество бал – 10, получават и децата на възраст от 6 до 9 г., при обем на кратковременната им памет 7-8 единици. # 8 бала – получават деца, имащи обем на кратковременна памет, равна на 5-6 единици, при възраст от 6 до 9 години. Същия бал получават и деца на възраст от 10 до 12 г., които показват обем на кратковременната памет равен на 6-7 единици. # 4 бала – получават 6-9 годишните деца, имащи обем на кратковременната памет съставляващ 3-4 единици. Със същия бал се оценява кратковременната памет при деца на 10-12 г., показали резултат 4-5 единици.

# 2 бала – получават деца, имащи обем на кратковременна памет, равна на 1-2 единици, при възраст от 6 до 9 години. Със същия бал се оценява кратковременната памет при деца на 10-12 г., показали резултат 2-3 единици.

# 0 бала – този бал се поставя на 6-9 годишни деца, с показател равен на „0” и на 10-12 годишни деца, с показател равен на 0-1 единица.

Изводи за ниво на развитие Изводите за готовността на 6-7-годишното дете за обучение в училище на основа оценката за обема на кратковременната памет се извеждат по следния начин: Счита се, че пълна готовност за обучение в училище имат децата, които са получили 10 бала. Приема се, че сравнително добра готовност за училище имат децата, които са получили 8 бала. Като недостатъчно готови за училище се определят тези с оценка 4 бала. Липсата на готовност за училище е оценена на 2 бала. Съвършено неготови за училище са деца, получили оценка 0 бала на кратковременната памет.

 

 

април 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 1683 Коментари: 0 Гласове: 0

Методика за диагностика на кратковременна памет при деца

„Запомни числата”


(1) Цел: Диагностика на обема на кратковременната зрителна памет и определяне нивото на развитие на оперативната памет.

(2) Описание: Методиката използва стимулен материал – табло с двуцифрени числа. При показване на таблото за време от 20 сек., от изследваното лице се иска да запомни колкото се може по-голямо количество цифри, а след скриването му – да ги възпроизведе.

(3) Инструкция: „Ще ти покажа табло с изписани на него двуцифрени числа. От теб се иска за времето от 20 сек. да ги запомниш и след това да запишеш на този лист колкото се може повече от тях”.

(4) Обработка на резултатите

Оценява се количеството правилно възпроизведени числа – показател за оценка на кратковременната зрителна памет.  Максималното количество информация, която може да се запази в кратковременната памет  (оперативната памет) е 10 единици от материала.  Средна норма – 6-7 единици.

(5) Стимулен материал
              .......................................................

Забележка: Файлът може да получите на предоставен от Вас e-mail. 

 

 

март 2011г.

С о ф и я

 

Категория: Хоби
Прочетен: 1910 Коментари: 0 Гласове: 0

Диагностика на свойствата на нервната система при ученици


(1) Цел: Диагностика на тип темперамент – сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик.

(2) Описание: Тестът съдържа 12 теми (ситуации) към всяка от която се предлагат по 4 възможни поведенчески реакции. От изследваното лице (ученикът) се изисква да направи избор на една от четирите възможности и да маркира избраният отговор. Всеки от предложените варианти съответства на един от типовете темперамент, което позволява впоследствие при обработката на данните да се определи степента на изразеност  на отделните типове темперамент и от тук – характеристики на свойствата на нервната система.

(3) Инструкция: „Предлагаме Ви въпросник, включващ 12 теми от различни житейски ситуации. Всяка от темите има по четири възможни отговора, съответстващи на определен тип реакция.  Прочетете внимателно всяко твърдение и направете избор на един от предложените четири варианта. Избраният отговор маркирайте с кръгче”.

(4) Въпросник

1. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Неустойчиво настроение, с резки промени, от бурно веселие до раздразнение.

б. Еднообразно спокойно настроение.

в. Приповдигнато, весело, жизнерадостно настроение.

г. Подтиснато, тъжно настроение.

 2. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Активно поведение, висока подвижност, енергичност.

б. Спокойно поведение, равен и сдържан глас, жестовете и речта често са забавени.

в. Плахо, неуверено поведение, тих и слаб глас.

г. Суетливо поведение, винаги припрян, резки жестове, ускорена реч.

3. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. При неуспех  се старая да постигна поставените цели, не търся друг, по-лек начин.

б. При неуспех много преживявам и не желая отново да се захващам с това.

в. При неуспех се стремя да намеря друг, по-лек начин за решаване на проблема.

г. Бързо забравям за неуспехите и отново се залавям с любимата си работа.

4. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Бързо се уморявам, обичам да мечтая и фантазирам.

б. Работя хазартно с ентусиазъм, но не за дълго, мога да оставя или започна отначало.

в. Работя упорито, старая се да доведа нещата до край.

г.  Залавям се с любов за всяка работа, мога едновременно да върша няколко работи.

5. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. При общуване се държа емоционално, говоря високо, смея се, жестикулирам.

б. Постоянно се стремя към общуване с обкръжаващите ме хора, старая се да ги развличам, да повдигам настроението им.

в. В общуването с хората проявявам скромност и деликатност.

г. Не се стремя особено към общуване с околните, не обичам шумни компании, но често общувам с най-близките си роднини и приятели.

6. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Споделям с другите радостите и тегобите си.

б. Не желая да откровенича с непознати, чувствата си поверявам само на най-близките си.

в. Всички свои чувства се старая да преживявам сам.

г.  Бурно преживявам своите чувства, мога да ги споделям с обкръжаващите, дори с непознати, но не се стремя особено към това.

7. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Забележките на другите изслушвам спокойно, не споря, но се случва да повторя една и съща грешка.

б. Реагирам бурно на забележки, споря, оправдавам се.

в. Изслушвам всички забележки внимателно, старая се повече да не допускам тази грешка.

г. Изключително се огорчавам от всяка забележка, дълбоко я преживявам.

8. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. След изпълнение на една някаква работа, дълго не мога да започна друга, чувствам се уморен (а).

б. Рядко се уморявам, но и трудно се пренастройвам на друга работа.

в.  Леко се пренастройвам за друга дейност, но с лекота мога да я изоставя, да не я завърша.

г. След изпълнение на определена работа, мога бързо да се захвана с друга.

9. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Бурно преживявам обидите и огорченията, но и бързо забравям за тях.

б. Леко преживявам обидите и огорченията и бързо ги забравям.

в. Тежко преживявам обидите и огорченията и дълго ги помня.

г. Дълбоко преживявам обидите и огорченията, но външно не го показвам.

10. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Обичам шегите и хумора, не се обиждам, ако стана обект на шеги.

б. Рядко се шегувам, често се обиждам на шегите на другите.

в. Обичам и ценя добрата шега, но в смехотворни игри предпочитам да не участвам.

г. Обичам да шушукам за хората, като често не се замислям това дали им харесва или не.

11. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Преди да се захвана с нещо, обмислям всичко внимателно и правя разчет, ако планът ми се наруши, то често не мога да се пренастроя.

б. Заемам се с всяка работа без да се замислям какво ще последва, ако ситуацията се промени, то с лекота мога да се пренастроя.

в. Мога да създавам бързо планове за работа, като в хода на изпълнението също с лекота се настройвам.

г. С трудност създавам планове поради нерешителност, предпочитам да използвам вече известни м и начини за справяне; ако ситуацията се промени, то често не зная какво да правя по-нататък.

12. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Отличавам се с остра впечатлителност, особено в областта на естетическите впечатления.

б. Не се стремя към ново впечатления, добре се чувствам в позната и обикновена обстановка.

в. Обичам ярки и силни впечатления, постоянната им смяна, но не проявявам особена активност и стремеж към тях.

г. Активно се стремя към нови и по-нови впечатления, непрекъснато се срещам с хора и попадам в най-различни ситуации.

 

 

 

 

 

(5) Обработка на резултатите (ключ)

При съвпадение на отговорите на изследваното лице с ключа, се начислява по един 1 бал.

Вариант на    С         Ф        Х         М

поведение

==============================

1                         в       б          a          г

2                         a       б          г          в

3                         г       a          в          б

4                         г       в          б          a

5                         б      г          a          в

6                         a       в          г          б

7                         в       a          б          г

8                         г       б          в          a

9                         б      г          a          в

10                       a       в          г          б

11                       в       a          б          г

12                       г       б          в          a
С– сангвиник

Ф – флегматик

Х – холерик

М – меланхолик


(6) Интерпретация

а/ Сангвиник – силен, уравновесен, подвижен, оптимално възбудим  тип.

Нервната система се отличава с голяма сила на нервните процеси, с равновесие и значителна подвижност. Положителните условно-рефлекторни връзки се образуват бързо и са устойчиви. Интензивността на реакциите съответстват на силата на дразнение (стимула). Задържащите процеси също се образуват бързо и се отличават със сила и устойчивост.  Силните нервни клетки на кората и нормално възбудимото подкорие осигуряват добра приспособимост към изискванията на обкръжаващата среда. Всички отдели на главния му мозък работят съгласувано, в хармонично взаимодействие. Сангвиникът е бърз, лесно приспособяващ се към промените на ситуациите и условията на живот. Притежава висока съпротива към житейските трудности. Дейността на кората се отличава с висока подвижност. Този жив темперамент не създава трудности при възпитанието.  Речевите реакции се образуват бързо и съответстват на възрастовите норми. Като правило речта на сангвиника е силна, бистра, изразителна, с правилна интонация и ударения, уравновесена и плавна.  Тя се съпровожда от жива жестикулация, изразителна мимика и емоционален подем.

б/ Холерик – силен, неуравновесен, подвижен, с преобладаване на възбудните процеси в подкорието

Нервната му система се отличава с голяма сила и доминиране на възбудните над задържащите процеси.  Отличава се с голяма жизнена енергия, недостатъчно самообладание, избухливост и невъздържаност. Холерикът се отличава с силни условни реакции, подкрепени от огромното влияние на подкоровата област.  Повишената подкорова активност не винаги бива достатъчно добре контролирана от кората. Условните връзки се образуват по-бавно от тези при сангвиника, поради повишената възбудимост на подкоровите центрове, които задържат централната кора. Условните задържащи реакции на холерика са неустойчиви. Деца от този тип се обучават обикновено удовлетворително, но изпитват затруднения при приспособяване на своите реакции и емоции към изискванията на учебно-възпитателния процес. Речта им е бърза, но нервна и се формулира по-трудно от тази при сангвиника.

в/ Флегматик – силен, уравновесен, инертен, оптимално възбудим, задържащ  тип

Нервната му система се характеризира със значителна сила и равновесие на нервните процеси, но и по-малка подвижност. Последният показател е противоположност на сангвиника. Флегматикът реагира спокойно и бавно, не е склонен да променя обкръжението си. Подобно на сангвиника, добре се съпротивява на силни и продължителни дразнители. Той лесно се приспособява към социалната среда. Положителните условни рефлекси се образуват с нормална скорост. Те са силни и устойчиви, както задържащите условни реакции.  Адекватното взаимодействие между кората и подкорието се осигурява от доминиращия контрол на кората. Бързо се научава да говори, чете и пише. Неговата реч е по-забавена от сангвиника, равномерна е, без рязко изразяване на емоция, жестикулации и мимики.

г/ Меланхолик – слаб, неуравновесен, понижено възбудим.

Хората отнасящи се към този тип се характеризират със слабост на двата основни нервни процеса – възбуждане и задържане. На лице е понижена възбудимост на кората и подкорните дялове.   Понижената дейност на кората се съчетава със слаба активност на подкорните центрове, което се изразява в слаби (бледи) емоции. Трудно се съпротивяват на въздействието на силни положителни и задържащи дразнители и поради това меланхоликът често е пасивен, неуверен, застоен. За тях въздействието на силни дразнители може да стане източник на различни поведенчески нарушения. В дейността си бързо се уморяват и престават да реагират на силни и продължителни дразнители – стават неадекватни.  Безусловните рефлекси също са слаби. Условните реакции се образуват бавно, след многократно съчетаване на безусловни и условни дразнители. Интензивността на условните реакции често не съответства по сила на стимула.  За меланхоликът е характерно преобладаване на външно задържане в поведението и неспособност да изразява емоциите си. Речта му е тиха.

 

 

март 2011г.

С о ф и я

Категория: Хоби
Прочетен: 1881 Коментари: 0 Гласове: 1
<<  <  65 66 67 68 69 70 71 72 73  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1259767
Постинги: 1472
Коментари: 116
Гласове: 1093
Архив
Календар
«  Март, 2018  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031