Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1501135 Постинги: 1679 Коментари: 116
Постинги в блога от Март, 2017 г.
<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8  >  >>
 .

Методика за изследване индивидуалните особености на въображението

 

                Цел: Определяне нивото на сложност на въображението, степента на фиксираност на представите, гъвкавост или ригидност на въображението и степен на неговата стереотипност или оригиналност.

                Материали и оборудване:  3 бр. листове хартия с размери 10х16 чисти – без квадратчета и линийки, секундомер и молив.

·                     На първия лист в средата се изобразява контур на кръг с диаметър 2,5 см.

·                     На втория лист също в средата се изобразява контур на  равностранен триъгълник с дължина на страната 2,5 см.

·                     На третия лист – контур на квадрат с дължина на страната 2,5 см.

Процедура

Изследването може да се проведе индивидуално или с група до 15 човека.  При груповия формат изследователят трябва да следи  никой от ИЛ да не разговаря с други и да не показва рисунката си на други.

Тестирането протича в три етапа. На първия етап на Ил се дава листа с изображението на кръг, на втория – триъгълник и на третия етап – квадрат.  На всеки от етапите инструкцията се повтаря.

Инструкция: „Използвайки изобразения на този лист контур на геометрична фигура, нарисувайте рисунка.  Качеството на рисунката е без значение.  Това по какъв начин ще използвате контура е ваше решени е. По сигнал „Стоп!” рисуването се прекратява”.

Времето за рисуване на всеки етап от изследването се контролира със секундомер, като е равно на 60 сек.

След като приключи работата по теста ИЛ следва да даде самоотчет и в тази връзка се пита: „Хареса ли ти задачата” и „Какви чувства преживя по време на нейното изпълнение?”

Обработка на резултатите

Изследваните показатели (ниво на развитие на въображението; степен на фиксираност на представите; гъвкавост или ригидност, а също оригиналност или стереотипност) се постигат чрез съпоставяне съдържанието и анализ на трите рисунки.

Определяне нивото на сложност на въображението

Сложността на въображението се установява по най-сложната от трите рисунки, като се прилага скала с пет нива на сложност:

Първо ниво: Контурите на геометричната фигура се използват като основен детайл на рисунката, самата рисунка е елементарна, без допълнения и представлява една единна фигура.

Второ ниво: Контурите на геометричната фигура се използват като основен детайл на рисунката, но самата рисунка има допълнителни детайли.

Трето ниво: Контурите на геометричната фигура се използват като основен детайл, а рисунката представя някакъв сюжет, при който могат да бъдат открити допълнителни детайли.

Четвърто ниво: Контурите на геометричната фигура продължават да се използват като основен детайл, но рисунката вече има сложен сюжет с добавяне на фигурки или детайли.

Пето ниво: Рисунката представлява сложен сюжет, в който геометричната фигура е един от детайлите.

Определяне гъвкавостта на въображението и степента на фиксираност на представите.

 Гъвкавостта на въображението зависи от фиксираността на представите. Степента на фиксираност на образите се определя от количеството рисунки, съдържащи един и същи сюжет.

Въображението е гъвкаво когато всички рисунки имат различни сюжети и обхващат както вътрешните, така и външните части на геометричната фигура.

Фиксираността  е слаба и гъвкавостта е средно изразена, ако две рисунки имат един и същи сюжет.

Силна фиксираност на образите в представите и негъвкавост (ригидност) на въображението се наблюдава когато всички рисунки имат един и същи сюжет.  Ако всички рисунки имат един и същи сюжет независимо от нивото им на сложност, тогава се говори за ригидно въображение.

Ригидно въображение може да има и при отсъствие или слаба фиксация на образите  в представите, когато рисунките са изпълнени единствено във вътрешните контури на геометричните фигури.  В този случай вниманието на ИЛ е фиксирано във вътрешното пространство на контура. 

image

Рисунки:

1a – пет нива на сложност на въображението;

– различните степени на фиксираност на образите на представите;

Определяне степента на стереотипност на въображението

 Стереотипността се определя по съдържанието на рисунките. Ако съдържанието на рисунките е типично, то се счита, че въображението, както и самите рисунки са стереотипни, ако не са типични, т.е. оригинални, те са творчески.

Към типичните рисунки се отнасят следните сюжети:

·                     Рисунки с контур на кръг : слънце, цвете, човек, лице на човек или заек, циферблат и часовник, колело, глобус, снежен човек;

·                     Рисунки с контур на триъгълник: триъгълник и призма, покрив на къща и къща, пирамида, човек с триъгълна глава или туловище, писмо, пътен знак;

·                     Рисунки с контур на квадрат: човек с квадратна глава или туловище, робот, телевизор, къща, прозорец, допълнена геометрична фигура квадрат или куб, аквариум, салфетка, писмо.

Степента на стереотипност може да се диференцира по ниво.

Висока степен на стереотипност може да се констатира тогава, когато всички рисунки са с типичен сюжет.

Рисунката се приема за оригинална, а въображението за творческо  при отсъствие на стереотипност, когато във всички рисунки са изпълнени нетипични сюжети.

Анализ на резултатите

Получените резултати е важно да бъдат съпоставени с особеностите на включеността в изпитния процес, касаещи нагласите на ИЛ. За тази цел се използват данни от самоотчета.

На първо място е необходимо да се обърне внимание на ригидността на въображението.  То може да е резултат от преживян стрес и афекти.  Много често, макар и не винаги, хората, чийто рисунки поместват вътре в контурите на геометричната фигура, имат някакво психично заболяване.  Такива рисунки не се обсъждат в група.  Изследователят взима такива лица на отчет и провежда допълнителни изследвания.

ИЛ с пето ниво на сложност на въображението, при отсъствие на стереотипност и качествено изпълнение на рисунките обикновено са със способности в изобразителното изкуство (графика, живопис, скулптура и пр.).  Тези, които са ориентирани към техническите науки, чертане или логика, и философия, могат да изобразят някакви абстракции или геометрични фигури.  За разлика от тях, лицата с хуманитарна насоченост обичат сюжети, свързани с човешка дейност, рисуват хора, техните лица или антропоморфни предмети.

При обсъждането на резултатите от тестирането и изработването на препоръки е необходимо да се определят условията, способстващи за преодоляване стереотипността, за развитие на творчеството и да се набележат задачи за тренировка гъвкавостта на въображението.

image

Категория: Други
Прочетен: 617 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Изследване на кратковременна памет по метода на Джейкобсон
(7-11 г.)

 

        Материали и оборудване:  Бланка с четири набора числа, лист за записване, секундомер и химикал.

Процедура: Изследването може да се проведе в група (8-16) човека или индивидуално.  То включва четири аналогични серии. При всяка от сериите експериментаторът прочита на изследваното лице по един от наборите цифри по редове. 

Елементите от всеки ред се прочитат в интервал от 1 сек.  След прочитането на всеки ред, след 2-3 сек. По команда „Пишете”, изследваното лице записва на листа запомнения ред от цифри в този порядък, в който е казан от изследователят. Независимо от резултата във всеки набор сериите числа се четат до край. Инструкцията за всички набори е еднаква.Интервала между сериите е 6-7 мин. 

Инструкция: „Ще ти казвам поредица от цифри. Слуша внимателно и запомняй. След като свърша с четенето, ще подам команда „Пиши!”, тогава следва да запишеш в същия порядък цифрите, в който си ги чул. Внимание! Започни!”

Обработка на резултатите:

За обработка на резултатите изследователят трябва да установи:

= редовете, възпроизведени напълно и в същата последователност, с която са казани. За удобство се препоръчва те да се обозначават със знак „+”;

= най-дългия ред от цифри от всички серии, който изследваното лице е успяло точно да възпроизведе;

= количеството правилно възпроизведени редове, по-големи от този, който е бил възпроизведен във всяка серия;

= коефициент обем памет, който се изчислява по формулата

image

Пкобем на краткосрочната памет;

Анай-голяма дължина на реда, който ИЛ е успяло да възпроизведе правилно;

Сколичество правилно възпроизведени редове;

nброй серийни опити, в случая 4 набора;   

Анализ на резултатите

За анализ на резултатите се използват следните оценки за определяне нивото на обем на кратковременното запомняне:

image

При анализа на резултатите от изследването трябва да се обърне внимание на крайните варианти

За получено ниво на запомняне. Запомняне, равно на 10,  като правило се явява  в следствие на използвани от ИЛ на логически средства или специални мнемотехники.  В редки случаи такова запомняне се явява особен феномен.

Ако е получен много нисък резултат, то изследването трябва да се повтори след няколко дни.

Ниско и средно ниво на кратковременно запомняне може да бъде повишено благодарение на систематични тренировки чрез използване на специални програми за мнемотехника.

Категория: Други
Прочетен: 409 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

 Тест за самооценка „Оцени себе си по качества” (7-10 г.)

 

Изследването е предназначено за деца на възраст 7-10г.

Стимулен материал

Набор от положителни и отрицателни качества и скала – вертикална линия, на върха на която се разполагат положителните значения, а в основата – отрицателните.

image

Инструкция: „Виж този лист. Тук са записани различни качества на хора – както добри, така и не толкова добри качества.  Избери от тях тези, които считаш за най-добри и за най-лоши.  А сега се опитай да оцениш себе си, разполагайки тези качества по тази вертикална линия.  Тези черти, които считаш, че са най-развити у теб в положителна насока, постави на върха на скалата, а тези, които не са така добре развити –в основата на скалата”.

Провеждане на теста

В началото на изследването вниманието на ученика се насочва само върху избора на качества от списъка. От него детето избира по 5-6 от най-привлекателните и от най-непривлекателните. Тези качества детето подчертава в списъка. След това на детето се предлага да се самооцени и се обяснява как да разположи качествата по скалата.  По време на работа изследователят не се намесва в процеса на оценяване, дори може да напусне за няколко минути стаята или да се занимава със свои неща. След окончателното завършване на работата, резултатите не се обсъждат с детето. Необходима е беседа, която може да се яви като начало на корекции, а тя се провежда едва след анализ на проведени с детето други личностни тестове.  

Анализ на резултатите

При анализа на резултатите се обръща внимание на разположението както на положителните, така и на отрицателните качества. За адекватна се приема самооценка, при която няколко положителни качества са поставени  в горната част на скалата, а 1-2 качества в долната или близо до нула.   

Ако отрицателните качества са разположени близко около нулата, едно от тях попада в долната част на скалата и има едно в най-горната част, може да се говори, че детето като цяло приема себе си и своя Аз-образ, но не се идеализира и вижда и свои отрицателни черти.

Ако детето разположи всички положителни качества в горната част на скалата и достатъчно високо, а отрицателните – в ниската или около нулата, неговата самооценка е неадекватна и си приписва отсъстващи достойнства.  Тази неадекватност може да бъде източник на агресивно поведение, конфликтност, тревожност или нарушения в общуването.  Тези негативни прояви са свързани с това, че образът, който детето създава за себе си не съвпада с представите на другите хора за него.  Такова несъвпадение възпрепятства контактите с другите и се явява причина за много трудности в социалната адаптация и асоциални реакции.

Ако детето обратно, разположи положителните качества близо до нулата или в ниската част на скалата, то независимо от това, къде са разположени отрицателните качества може да се говори за неадекватно занижена самооценка. Разполагането на отрицателните качества утежняват (ако са поместени към върха на скалата) или в известен смисъл подобряват общата структура на самооценката по отношение на адекватност.  За тези деца като правило са характерни тревожност, неувереност в себе си, стремеж да разполагат събеседниците си, особено възрастните, склонни са към отстъпки за тяхна сметка.  Понижената самооценка може да бъде свързана и с асоциалност, агресивност, особено в онези случаи, когато от детето настойчиво се изисква да изпълни свои задължения, от които то се страхува и изпитва неувереност в справянето с тях.

Стимулен материал

image

image

Категория: Други
Прочетен: 1198 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Изследване на фина моторика. Методика „Графическа диктовка”


              Цел: Методиката се използва за определяне нивото на развитие на произволната сфера на ученика и възможните области на перцептивна и моторна организация на пространството.

            Прилагат се 4 диктовки, първата от които е тренировъчна.

Инструкция-1: „Нека да нарисуваме първия образец. Постави молива на самия връх на точката. Внимание! Първо рисуваш надолу до другата точка. Не вдигай молива от листа. След това чертаеш една клетка в дясно, след нея – една клетка нагоре, после една клетка в дясно и т.н. А сега продължи сам (а).

image

Инструкция-2: „Сега постави молива върху следващата точка. Приготвили се? Внимание! Една клетка нагоре. Една клетка вдясно. Една клетка нагоре. Една клетка вдясно. Една клетка надолу. Една клетка надясно. Една клетка надолу. Една клетка надясно. Една клетка нагоре. Една клетка надясно. А сега продължи сам (а)

image

Инструкция-3: „Внимание! Три клетки нагоре. Една клетка надясно. Две клетки надолу. Една клетка надясно. Две клетки нагоре. Една – надясно. Три –надолу. Една клетка надясно. Две клетки нагоре. Една клетка надясно. Две клетки надолу. Една клетка надясно. Три клетки нагоре. Сега продължи сам (а)  да рисуваш по модела”.

image

Инструкция-4: „Постави молива  на най-долната точка”. Внимание! Рисувай сега три клетки надясно.  Една клетка нагоре. Една клетка наляво (думата наляво трябва да се различи в гласа, тъй като се споменава за първи път в теста). Две клетки нагоре. Три клетки надясно. Две клетки надолу. Една клетка наляво (думата наляво отново трябва да се различи в гласа, тъй като се споменава за първи път в теста). Една клетка надолу. Три клетки направо. Една клетка наляво. Две клетки нагоре. Сега продължи сам (а)  да рисуваш по модела”.

image

За самостоятелно изпълнение на всеки модел се дава по 1,5 – 2 мин. Общото време за изпълнение на методиката е около 15 мин.

Анализ на резултатите

= 4 бала – безгрешно възпроизвеждане на модела;

= 3 бала – допуснати са 1-2 грешки;

= 2 бала – допуснати са повече от 2 грешки

= 1 бал - ако грешките са повече отколкото правилно изпълнените участъци

= 0 бал – липсват правилно възпроизведени участъци.

Оценяват се само 2,3 и 4 задача (първа задача е тренировъчна).

На база получените данни са възможни следните нива на изпълнение:

= 10-12 бала – високо ниво;

= 6-9 бала – средно ниво;

= 3-5 бала – ниско ниво;

= 0-2 бала = много ниско.

            Стимулен материал

image

Категория: Други
Прочетен: 505 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Тест за откриване и разпознаване на букви и цифри

Диагностика на дислексия и дисграфия

Предназначен за прилагане на деца в предучилищна и училищна възраст – 6-8г.

Цел: Тестът служи за проверка на разпознаването на буквите и цифрите при диагностиката на дисграфията и дислексията.

Възраст на приложение:

При ограмотени лица с дислексия и дисграфия, лица с педагогически брак в ограмотяването.

Съдържание: Тестовата таблица е разделена на четири подсектора:

1.  Поредица от печатни букви на българската азбука и ред от цифри, всичките в разбъркан вид (блоков шрифт).

2.           Система от комбинации на 3-5 букви, които са написани чрез застъпване и имат сходни елементи в схемите.

3.           Система от знаци и букви, ориентирани в пространството и със сходна конструкция в последователен ред или с един елемент, който е съставна част от няколко букви.

4.           Думи, написани с различни шрифтове и едно изображение на мишле, съставено от групирани схеми на цифри.

Инструкция:

От лицето в разбъркан ред се иска да разпознава изображенията на буквите, цифрите или специалните диагностични схеми. Трябва да се внимава да не се имитира редът на азбуката, за да се избегне участието на паметта.

Отчитане на резултатите:

1. Брой на верните отговори.

2.Качествен анализ на грешките /сходство, фантазми, грешки при разпознаването от характер на някои аномалии на сензориката ("огледално" писане) и др./.

                3.Особености на разпознаването при четирите вида задачи.

Категория: Други
Прочетен: 1591 Коментари: 0 Гласове: 0
 . Анкета "Как се чувствам в училище"

Инструкция: Представяме Ви 11 твърдения, които касаят процеса на адаптация на учениците към условията за обучение в училищна среда. От Вас се иска, да се запознаете внимателно с всяко твърдение и да направите един от двата предложени Ви избора, като отговорите:

= с "да" , ако сте съгласен (а) или

= с  "не", ако не сте съгласен (а) с твърдението.

Направения избор маркирахте със знак "Х".

 Бъдете искрени! От Вашето мнение зависят решения за подобряване условията на училищен труд. Анкетата е анонимна!

image

Категория: Други
Прочетен: 542 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Зрителна кратковременна памет предметна (обем)

 

                Описание:  Пред изследваното лице се показва експонира за време от 20 сек. табло с 16 обекта. След прибиране на таблото, изследваното лице следва да възпроизведе запомнените предмети на тестова бланка.

Инструкция: „Ще Ви покажа табло с таблица, в която има различни изображения за време от 20 сек.  От Вас се иска да ги запомните и след това да запишете в квадратчетата на бланката имената им или да ги нарисувате.”

Оценяване:  Оценява се броя правилни отговори. Норма – 6 и повече правилни отговори.

Прилага се за деца на възраст от 8 до 12 г.

image

Категория: Други
Прочетен: 404 Коментари: 0 Гласове: -1
 .

Методика за изследване избирателността на вниманието

Мнозинството от изследователите, проучващи вниманието приемат, че то е процес, при който се извършва концентрация на психически сили върху един основен обект. Той става своеобразен притегателен център на душевната енергия.

            У внимаващият човек протича сложен процес. От една страна той извършва ограничаване на обектите, а от друга - насочване на психическите сили само към един от тях.

            Водещото отличие на вниманието е, че то няма собствен продукт т.е. не е самостоятелен процес.

            Функцията на вниманието не се състои в сътворяването на психични продукти, а в това, да измени създаван образ или пораждаща се идея по посока на по-голяма отчетливост. В този смисъл то изпъква като регулатор, който само увеличава тяхната яснота в съзнанието.

            Съдържанието на вниманието - това е съдържанието на онзи психичен процес, който в момента е подложен на ускоряващо въздействие с цел, съответния образ или идея да изпъкнат по-ярко.  Всяко изменение на силата на вниманието неизбежно се отразява както върху темпа и дълбочината на функциониране на съответния процес, така и върху яркостта на продукта, представян в съзнанието на човека.

            Именно по такъв начин вниманието прониква в други психически процеси, ставайки „съпритежател” на техните продукти.

            Съдействайки образа или идеята да заемат господстващо място в съзнанието, вниманието упражнява своите „управляващи възможности”. Тези възможности се проявяват в превключването от един образ на друг.

            Именно тези възможности определят вниманието като феномен, който стои по-високо в сравнение другите психически процеси. Тъкмо тази управляваща роля на вниманието създава предпоставки за последователност, за подреденост във включването на други процеси.

Вниманието се проявява в насочване и съсредоточаване психичната дейност на личността. Благодарение на вниманието е възможна избирателна активност на психичните процеси.

Основните две функции на вниманието са: (1)  регулираща и (2) контролна.  В зависимост от нивото на психична регулация, на определени параметри на въздействащите стимули, наличието или отсъствието на цели и волеви усилия, вниманието може да бъде по вид: (1) произволно, (2) непроизволно и (3) послепроизволно.

Вниманието на човек се отличава със сила, широта и динамика. Към важните негови характеристики се отнасят:

= Избирателност – изразява се в способността за насочване към определен обект (дразнител) и активизиране на определен психичен процес.

= Устойчивост – изразява се с диапазона от време, през което се запазва онази интензивност на концентрация, необходима за оптималната продуктивност. Основното тук е възможността за разкриване на нови и стари връзки. Зависи от това дали обектът е подвижен или неподвижен и доколко човек е пасивно наблюдаващ или активно манипулиращ с обекта.концентрация,.

= Колебливост – то е противоположно свойство на устойчивостта. Изразява се в изтласкване на обекта от центъра на съзнанието. Същественото тук е, че колебанието има неволеви характер  и не може да бъде изключено от живота на човека. Работата обаче е там, че само след няколко секунди колебливост вниманието може да придобие своята устойчивост . като причини за колебливостта се посочват: биологични ритми ; умора на сетивните клетки ; изтощаване на нервните клетки и пр.

= Разпределеност – свързано е с факта, че в живота човек извършва едновременно повече дейности спрямо които трябва да съсредоточи вниманието си. Това свойство се поддава на формиране  и развитие до навици. Тук са възможни вариативности - едната дейност да е развита до ниво навик, а друга да не е

.= Превключваемост /гъвкавост/ – изразява се в преконцентриране на психическите сили от един на друг предмет. Всяко превключване е съпроводено с волеви процес.

= Отвлекаемост – свойство, което е сродно на превключването. Изразява се в това, че човек пренасочва, променя посоката на концентрация, но без предварително поставена цел.

Важно:

Устойчивостта, превключваемостта и разпределителността могат да бъдат волево регулирани.

Съществуват обаче и други свойство, които не подлежат на волеви контрол.

Например ОБЕМЪТ на вниманието. Той се характеризира с количествената, времевата, пространствената страна на полето на вниманието. По-конкретно тук става на въпрос за количеството обекти, които могат да бъдат обхванати, но за кратък период от време.

Възможността човек да възприема по-малък или по-голям брой предмети се обуславя от 2 условия:

·                    Възраст ;

·                    Смислова свързаност т.е. наличието на връзки между обектите ;

Друго свойство, което се проявява без участие на волята е разсеяността.Тя изпъква с две разновидности:

·                    Разсеяност, която е следствие на слабостта на волевото внимание. Изразява се в невъзможността от концентрация и задържане или разсеяност поради неизградена привичка за концентрация, умора, липса на мотивация ;

·                    Разсеяност поради свръхконцентрация на внимание известна като „Професорска разсеяност”.

Общото и в двата вида разсеяност е слабия самоконтрол върху концентрацията.

*   *   *

(1) Цел: Определяне нивото на избирателност на вниманието.

(2) Материали и оборудване: Тестова бланка, моливи, секундомер.

(3) Процедура на изследване: Изследването се провежда при активно участие на изследваното лице и експериментатора.  Последният прочита на ИЛ инструкцията, представя тестовата бланка и фиксира времето за изпълнение на задачата.

(4) Инструкция: „Ще Ви предоставя тестова бланка с напечатани на нея букви и думи. Вие трябва да откриете и да подчертаете думите. Старайте се да не пропуснете нито една дума и работете бързо, тъй като времето се фиксира. Ако нямате въпроси, тогава „Започнете!”.

(5) Стимулен материал:

БСЛЪНЦЕВТРГШОЦРАЙОНЗГУЦНОВОСТИХЕЪГЧАФАКТУИЗПИТТРОЧЛОСТОРИ ЯГШГЦПРОКУРОРГЦРСЕАБЕСТЕОРИЯЕНТСДЖЗБЪАМХОКЕЙТРОНЦДУРШРОЛП ФШУЙГЗХТЕЛЕВИЗОРБОЛДЖШЗХЮЕЛГШЬБПАМЕТШОГХЕЮЖИИДРОШЛПТСЛ ХЕНЗДВЪЗПРИЯТИЕЙЦУКЕНДШИЗХЪВАФПАПРОЛДБЛЮБОВЪАБФАРПЛОСЛДКН ЕСЛАСПЕКТАКЪЛЕЯЧСИМТУБАЮЖЮЕРАДОСТИВУФЦПЕЖДЛОРПНАРОДШМВТ ЛИЖТХЕГНЕЕКУКФЙШРЕПОРТАЖЗЖДОРЛАФЕВЮЭФБЪДЪКОНКУРСЗЖШНАПТ ЙФЯЧАЦУВСКАПРЛИЧНОСТЕХЖЕЪЕЮДШШГЛОДЖЕПРПЛАВАНЕДТЛЖКВАЛАК ЕЗБЪТРЛШШЖНПРКАВКОМЕДИЯШЛДКЦУЙФОТЧАЯНИЕЙФРЯЧАТЛДЖЕТЪБЮН ХТЗФТАСЕНЛАБОРАТОРИЯГШДШНРУЦГРГШЩТЛРОСНОВАНИЕЗШЕРЕМИТДТ НТАОПРУКГВМСТРПСИХИАТРИЯБПЛМСТЧАЙФЯОМТЗАЦЕЬАНТЗАХТДКННОП

 

След приключване на експеримента, ИЛ следва да даде отчет за това, как е изпълнил задачата.

(6) Обработка и анализ на резултатите

Показател за избирателността на вниманието се явява времето за изпълнение на задачата и количеството допуснати грешки, и пропуски при откриване и подчертаване на думите.

Ключ: В тестовата бланка са вмъкнати 25 думи:

1. Слънце

2. Район

3. Новости

4. Факт

5. Изпит

6. Прокурор

7. Теория

8. Хокей

9. Трон

10.Телевизор

11. Памет

12. Възприятие

13. Любов

14.Спектакъл

туба

15. Радост

16. Народ

17. Репортаж

18. Конкурс

19. Личност

20. Плаване

лак

21. Комедия

22. Отчаяние

23. Лаборатория

24. Основание

25. Психиатрия

Резултатите се оценяват с помощта на скала, в която баловете се начисляват в зависимост от времето, използвано в търсене на думите. За всяка пропусната дума се изважда по един бал.

Скала:

Време (сек.)   Бал     Ниво на избирателност

250 и повече  0          I ниско

240-249          1          I ниско

230-239          2          I ниско

220-229          3          I ниско

210-219          4          I ниско

200-209          5          I ниско

190-199          6          I ниско

190-189          7          II средно

170-179          8          II средно

160-169          9          II средно

150-159          10        II средно

140-149          11        II средно

130-139          12        II средно

120-129          13        II средно

110-119          14        III високо

100-109          15        III високо

90-99              16        III високо

80-89              17        III високо

70-79              18        III високо

60-69              19        III високо

59 и                 20        IV много високо

по-малко

 image
image

            Баловете в предложената скала за оценка дават възможност да се установят абсолютни величини на качествена оценка на нивото на избирателност на вниманието. В случай, че ИЛ има бал от 0 до 3, то е важно по самоотчета на ИЛ и от наблюдението на психолога в процеса на опита, да се изяснят причините за слабата избирателност. Такива могат да бъдат:  силно емоционално преживяване;  външни смущения, привеждащи в състояние на фрустрация ИЛ; скрито нежелание за тестиране и пр.

Повечето случаи на пропускане или намиране на скритите думи (в крайните им варианти) имат връзка с индивидуалния опит на ИЛ.

Избирателността на вниманието се поддава на тренировка. При ниски резултати,  на ИЛ могат да се предложат и други аналогични тестове за развитие на уменията.

Много високото ниво на избирателност (IV ниво) свидетелства за феноменална психическа активност.

 

                                                   МАТРИЦА С ПРАВИЛНИ ОТГОВОРИ

 image

 

БСЛЪНЦЕВТРГШОЦРАЙОНЗГУЦНОВОСТИХЕЪГЧАФАКТУИЗПИТТРОЧЛОСТОРИ ЯГШГЦПРОКУРОРГЦРСЕАБЕСТЕОРИЯЕНТСДЖЗБЪАМХОКЕЙЛТРОНЦДУРШРОЛП ФШУЙГЗХТЕЛЕВИЗОРБОЛДЖШЗХЮЕЛГШЬБПАМЕТШОГХЕЮЖИИДРОШЛПТСЛ ХЕНЗДВЪЗПРИЯТИЕЙЦУКЕНДШИЗХЪВАФПАПРОЛДБЛЮБОВЪАБФАРПЛОСЛДКН ЕСЛАСПЕКТАКЪЛЕЯЧСИМТУБАЮЖЮЕРАДОСТИВУФЦПЕЖДЛОРПНАРОДШМВТ ЛИЖТХЕГНЕЕКУКФЙШРЕПОРТАЖЗЖДОРЛАФЕВЮЭФБЪДЪКОНОКУРСЗЖШНАПТ ЙФЯЧАЦУВСКАПРЛИЧНОСТЕХЖЕЪЕЮДШШГЛОДЖЕПРПЛАВАНЕДТЛЖКВАЛАК ЕЗБЪТРЛШШЖНПРКАВКОМЕДИЯШЛДКЦУЙФОТЧАЯНИЕЙФРЯЧАТЛДЖЕТЪБЮН ХТЗФТАСЕНЛАБОРАТОРИЯГШДШНРУЦГРГШЩТЛРОСНОВАНИЕЗШЕРЕМИТДТ НТАОПРУКГВМСТРПСИХИАТРИЯБПЛМСТЧАЙФЯОМТЗАЦЕЬАНТЗАХТДКННОП

 

ТЕСТОВА БЛАНКА

 

Име, фамилия ………………………….

Клас ………………, възраст…………. г.

Дата на изследването …………………

 

БСЛЪНЦЕВТРГШОЦРАЙОНЗГУЦНОВОСТИХЕЪГЧАФАКТУИЗПИТТРОЧЛОСТОРИ ЯГШГЦПРОКУРОРГЦРСЕАБЕСТЕОРИЯЕНТСДЖЗБЪАМХОКЕЙТРОНЦДУРШРОЛП ФШУЙГЗХТЕЛЕВИЗОРБОЛДЖШЗХЮЕЛГШЬБПАМЕТШОГХЕЮЖИИДРОШЛПТСЛ ХЕНЗДВЪЗПРИЯТИЕЙЦУКЕНДШИЗХЪВАФПАПРОЛДБЛЮБОВЪАБФАРПЛОСЛДКН ЕСЛАСПЕКТАКЪЛЕЯЧСИМТУБАЮЖЮЕРАДОСТИВУФЦПЕЖДЛОРПНАРОДШМВТ ЛИЖТХЕГНЕЕКУКФЙШРЕПОРТАЖЗЖДОРЛАФЕВЮЭФБЪДЪКОНКУРСЗЖШНАПТ ЙФЯЧАЦУВСКАПРЛИЧНОСТЕХЖЕЪЕЮДШШГЛОДЖЕПРПЛАВАНЕДТЛЖКВАЛАК ЕЗБЪТРЛШШЖНПРКАВКОМЕДИЯШЛДКЦУЙФОТЧАЯНИЕЙФРЯЧАТЛДЖЕТЪБЮН ХТЗФТАСЕНЛАБОРАТОРИЯГШДШНРУЦГРГШЩТЛРОСНОВАНИЕЗШЕРЕМИТДТ НТАОПРУКГВМСТРПСИХИАТРИЯБПЛМСТЧАЙФЯОМТЗАЦЕЬАНТЗАХТДКННОП

  

 

1.       Слънце

2.       Куче

3.       Момче

4.       Кола

5.       Изпит

6.       Баща

7.       Море

8.       Царица

9.       Приказка

10.    Раница

11.    Телевизор

12.    Чанта

13.    Река

14.    Палто

15.    Елен

16.    Сладко

17.    Любов

18.    Кокошка

19.    Бебе

20.    Радост

21.    Родител

22.    Кораб

23.    Облак

24.    Обувки

25.    Кон

 

 image

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория: Други
Прочетен: 964 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Тестова батерия „Способност за обучение” на Вицлак - четвърта частЕдинадесета  задача: „Диференциация на цветове и форми” 

Пред детето се поставя табло с рисунки  на незавършени фигури 

image

Инструкция: „Тук са нарисувани правоъгълници (очертават се с молива в първата колонка). Във всеки от тях липсва по едно парченце във вид на фигура. От теб се иска, да подбереш от тези (показват се фигурите в хоризонталния ред) една фигура, която е най-подходяща за да с запълни празното място (показва се). Коя е тази фигура?

След това последователно се казва отново инструкцията за всяка следваща фигура, като детето се моли да подбере липсващата част.

Оценка на задачата: Всяко правилно решение се оценява с 1 бал.

Дванадесета  задача: „Възпроизвеждане на четиристишия” 
На детето се предлага да възпроизведе трета задача.

Инструкция: „Ние с теб учихме едно стихотворение. Помниш ли го? Опитай се сега да го кажеш”.

Ако детето допуска грешки или въобще е забравило стихотворението, то се повтаря същата схема, както при третото задание. За оценка на резултата се използват същите критерии както при изпълнение на работата при третата задача.


Тринадесета  задача: „Намиране на аналогии” 

Инструкция: „Аз ще ти задам няколко въпроса, а от теб се иска да помислиш и да ми отговориш. Готов (а) ли си?”

1. През деня е светло, а през нощта е …  (тъмно)

2. Птицата пее, а кучето... (лае)

3. Колата се движи по земята, а самолетът в (небето)

4. Гълъбите летят, а рибите … (плуват)

5.Рибите имат люспи, а птиците … (пера)

6. Дрехите са направени от плат, а ботушите от … (кожа)

Оценка на задачата: За всеки правилен отговор се начислява 1 бал.


Четиринадесета  задача: „Намиране на аналогии” 

За рисуване се предлагат фигури – квадрат, триъгълник, кръст и два примера и втора задача преписване на фигури.


image

Инструкция: „Тук са нарисувани две фигури и два примера (показват се). Опитай се, колкото можеш по добре да ги нарисуваш тук (показва се), а тук продължи примера така, както е показано”.

Оценка на задачата: Оценява се отделно всяка рисунка.  Промяната в големината на образеца и незначителни пространствени изкривявания не се отчитат.

=   6 бала – рисунката съвпада с образеца, има адекватни форми и пропорции;

= 3 бала – рисунката в общи линии съвпада с образеца, допуснати са някои незначителни изкривявания;

= 2 бала – рисунката частично съвпада с образеца; основните форми са неузнаваеми, само някои детайли могат да се разпознаят;

= 0 бал – рисунката изцяло не съвпада с образеца (драсканица).

  

Петнадесета  задача: „Описание на картинка” 

На детето се показват картинката и се пита: „Би ли ми разказал (а) какво се случва на тази картинка?”

image

Оценка на задачата:

а) Разговорна реч

= 2 бал – владее словото без заекване
= 1 бал – доста свободна рея, но допуска паузи;

= 0 бал – речта е прекъсната, с множество паузи и паразитни думи (звуци)
Оценка задания:
б) Построяване на изречения

= 8 бала – добре структурирани сложни изречения, използвани са съединителни съюзи;

= 6 бала – сложни изречения, стереотипно използван един съюз;

= 4 бала – преимуществено прости изречения;

= 1 бал – преимуществено непълни изречения;

= 0 бал – построяването на изречението е нарушено, липсват основни части.
в) Артикулация

= 2 бала – Ясно и отчетливо произнасяне на звуците..
= 1 бал – неясно произнасяне на звуците.

г) Фантазия, въображение

Оценява се с 1 бал, ако детето не просто разказва това, което вижда на картинката, но пресъздава преживявания (емоции) и мисли на героите, разкрива това което би могло да се случи и това, което се е случило в миналото и т.н.

Този начин на творческо мислене  се оценява с 13 бала.

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Изчисляват се сумите получени от баловете на всяка задача.  Общия сумарен бал от всички задачи  се сравнява с таблица с нормативи и се привежда в проценти. Получения резултат се явява показател за нивото на умствено развитие на детето, на неговата интелектуална готовност за училище.


ТАБЛИЦА С НОРМАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ


   Таблица 1

Проценти

4

10

20

30

40

50

60

70

80

90

98

100

Сумарни показатели

71

76

79

85

90

92

96,5

99

102

108,5

111

117

 

За усреднена норма на изследваното лице се приема показател на умствено развитие примерно 60% и повече.

Тестът позволява диагностика на актуалното ниво на умствено развитие на детето в три области:

Обучаемост, ниво на развитие на мисленето и ниво на развитие на речта.  Съществуват някои компоненти на умствено развитие, необходими за обучение в училище, които в своята съвкупност образуват интелектуалната готовност на детето за обучение. Тези компоненти се съдържат в конкретните задачи от теста в таблица №2.

                Дадената таблица улеснява анализа на отговорите на изследваното лице, като разкрива най-много и най-малко развитите компоненти на умствен капацитет.


Таблица 2

Компоненти на умствено развитие

Номер на задачата

1. Обучаемост (като способност за обучение)  

3, 8, 12

2. Ниво на образуване на понятия.

1, 4, 13

3. Ниво на развитие на речта

1, 15

4. Обща осведоменост (знания за обкръжаващия свят)

1, 4, 9, 13

5. Овладяване на отношения в множество.

5, 6, 7, 8

6. Знание за форми различията между тях.

9, 11

7. Способност за диференцирани усещания, ниво на развитие на възприятието.

2, 10, 11, 13, 14

8. Способност за работа с молив и химикал, ориентиране в малко пространство.

14

9. Умение за класификация на предмети

7, 9

10. Памет

3, 12


Регистрационна бланка на теста
Таблица 3

Категория: Други
Прочетен: 591 Коментари: 0 Гласове: 0
 Тестова батерия „Способност за обучение” на Вицлак - трета част

Девета  задача: „Разместване на фигури” 

Материали: използват се 3 контурни картички с рисунки на кръг, триъгълник, квадрат;  9 цветни изрязани геометрични фигури: кръгове, триъгълници, квадрати.

image

1 част: Детето се пита, като му се показва картичката: „Какво е нарисувано тук?” Допустимо е вместо „квадрат”, то да каже „правоъгълник” или „четириъгълник”. Ако детето не знае да назове фигурата, то изследователя я назовава: „Това е …..” или „Тази фигура е ….”

Оценка на задачата: За всеки правилен отговор се поставя по 1 бал.

2 част:  След това детето се пита: „Как мислиш, защо триъгълника се нарича триъгълник, четириъгълника – четириъгълник, а кръга – кръг”.

Правилни отговори: Триъгълника има три ъгъла, четириъгълника – четири ъгъла, а кръга е кръгъл.

Оценка на задачата: За всеки правилен отговор се поставя по 1 бал.

3 част:  Пред ученика се поставят в разбъркан ред 9 изрязани фигури  и отделно се поставят трите контурни картички с рисунки на квадрат, триъгълник и кръг, които са на един шаблон (не се изрязват).

От ученика се иска да класифицира отделните цветни фигури, като ги постави върху шаблона със съответстващите ги контурни фигури.

Инструкция:”Ето тук има триъгълник, тук квадрат, а тук – кръг. Събери и постави тук (показва се първо квадрата) всички четириъгълници, тук (показва се триъгълника) – всички триъгълници, а тук (показва се кръга) – всички кръгове.

Оценка на задачата: За всека правилно събрана купчинка от фигури се дава 1 бал.

 

Десета  задача: „Сравняване на картинки”  

Материали: Четири двойки картинки за сравняване.

image

image

image

image

imageimage
image
image

 

Последователно се подават на детето всяка от четирите двойки и се пита: „Как мислиш, защо тази картинка (показва се) изглежда различно от тази (показва се другата от двойката)”. При затруднение на детето, психологът му помага: „Какво на тази картинка е различно от другата?  Какво е нарисувано тук и какво тук (показва се картинката)?”

Оценка на задачата: Оценява се всяка двойка по отделно. Максимален бал за четирите картинки – 8 бала.

= 2 бала – правилно решение без помощ;

= 1 бал – правилно решение с помощ;

= 0 бал – няма решение

Категория: Други
Прочетен: 712 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Тестова батерия „Способност за обучение” на Вицлак - втора част

Четвърта  задача: „Назоваване на предмети” 

Пред детето се поставя табло с 9 цветни отделни картинки, подредени една под друга три във ред и четири в колонка: ябълка, морков, роза, круша, лале, зеле, слънчоглед, вишна, карамфил.  След това на детето се предлага да назове всеки предмет. При отговор: „Това е цвете”, детето се моли да покаже кое точно. Ако детето посочи неправилен предмет, то психологът в края на задачата е длъжен да поправи тези грешки.

 

Оценяване на задачата: Всеки правилно посочен и назован предмет получава по 1 бал.
image

Пета  задача: „Процес на смятане” 

Използва се стимулния материал от четвъртата задача. Детето се пита: „Кажи сега, колко на брой предмета има на картинката”. Ако детето се затруднява в отговора или дава погрешен отговор, психологът му подсказва: „Можеш ли да броиш? Изброй ги едно по едно на глас”. След това, при необходимост може да се предложи още едно изброяване.

Оценяване на задачата:

·                     5 бала – изчислява без моторни компоненти (например, смятане на пръсти);

·                     4 бала – изчислява чрез беззвучно проговаряне (движение на устни);

·                     3 бала – изчислява шепнешком, възможни са кимвания с глава;

·                     2 бала – изчислява и показва с палец картинките, като не ги докосва;

·                     1 бал – изчислява, като докосва с палец картинките или ги премества;

·                     0 бал – отказва да отговори.

 

Шеста  задача: „Ред за броене” 

След справяне с петте задачи, изследователят предлага на детето: „А сега брой до колкото можеш”. Ако детето не разбере задачата, изследователят му помага: „1, 2, 3 …”.  След това отново се предлага на детето да брои от самото начало.  При прекъсване на броенето изследователят казва: „Правилно, а кое е следващото число?”. Не е необходимо броене повече от 22.

Оценяване на задачата: В качеството на оценка се записва числото, до което детето е стигнало.


Седма  задача: „Класификация на предмети” 

Използва се същото табло, както при четвърта и пета задача. Пред детето се поставя табло с три кошници и се дава следната инструкция: „Тук пред теб на листа има три кошници. Тази е за плодове  (показва се), тази за зеленчуци (показва се), а тази за цветя (показва се). Събери моля те, тук всички плодове, тук всички зеленчуци, а тук всички цветя (съответните кошнички се посочват)”.

Оценяване на задачата: За всеки правилно класифициран предмет се поставя по 1 бал. 

image
image
image


Осма  задача: „Възприятие за количество” 

Включва две части.

1 част: Материалите от седмата задача се намират на масата в последната позиция. Кошничката със цветя се закрива с бял лист и се пита: „Кажи сега, според теб колко предмета има тук?” Ако детето не отговори правилно, психологът му помага:

Първа помощ: Предметите се изваждат от кошничката (откриват се) и се разполагат в една редица,  но между плодовете и зеленчуците се оставя разстояние. Пита се: „Колко са предметите?”

Втора помощ: Премахва се дистанцията между плодовете и зеленчуците, като се плъзгат по масата и се пита: „Колко са предметите?”. Ако детето се затруднява, психологът моли да ги изброи.

2 част: След това същото се прави по отношение на трите кошнички, т.е. пита се колко са всичките предмети в кошничките, при същата система за оказване на помощ.

Оценяване на задачата:

Правилните, самостоятелни отговори се оценяват с по 3 бала за всяка част от задачата, т.е. максималния бал е 6 бала. За всеки вид помощ се изважда по 1 бал, т.е. колкото повече се помага, толкова по-малка е сумата балове. Отсъствието на решение или неверен резултат получава 0 бал. 

Категория: Други
Прочетен: 365 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Тестова батерия „Способност за обучение” на Вицлак
първа част

 

                Цел:  Диагностика на психологическата готовност на деца от 5 до 7 години за училищно обучение и установяване нивото на умствено развитие на детето.

                Описание: Тестът включва 15 задачи. Всяка една от тях предвижда своя система за оценяване, която отговаря на ръководството на теста.  Всички резултати се вписват в бланка към теста.  Прилага се само индивидуално и изисква добра предварителна подготовка на психолога.

                Ръководство на теста

                Входна задача – Не се оценява, тъй като има за цел установяване на контакт с детето, а също така и за улесняване разбирането на същността на първата задача. Задачата включва серия от три последователни картинки със сюжет „История за построяване на кула” (рис. 1 - 3).  Картинките трябва да бъдат подредени в правилната последователност пред детето. След това психологът разказва историята, отразена в инструкцията, показвайки всяка една от картинките, обвързвайки ги с текста на случващото се във всяка фаза от историята.

Инструкция: „Разгледай тези картинки. Те разказват една история.  Малкото момиче стои кула от кубчета. Тя се радва, че кулата става красива (1-ва картинка).  Изведнъж дошло едно момче, което нарочно бутнало с крака си кулата (2-ра картинка).  Момиченцето много се разстроило. Станало му мъчно и заплакало с тъжни сълзи (3-та картинка).

След това картинките се прибират, а детето се моли да повтори изслушания разказ, но вече без да гледа картинките.  Изследователят, независимо от качеството на разказа още веднъж накратко формулира съдържанието на сюжета: „Много добре. Момчето разрушило кулата на момиченцето и затова тя е заплакала”

image

Първа задача: „История в картинки”  (рис.4 - 6)

Задачата включва три картинки, които последователно се разполагат пред детето с молба да разкаже историите, които вижда на тях.  При това не се оказва никаква помощ. След като детето състави разказ, картинките се прибират и му се предлага още веднъж да преразкаже съдържанието на историята.

Оценяване на задачата:

·                     7 бала – детето много добре отразява смисловата връзка между трите картинки, като ги обвързва в един сюжет.  В резюме съставя кратко съдържание на историята като едно цяло. 7 бала – детето много добре отразява смисловата връзка между трите картинки, като ги обвързва в един сюжет.  В резюме съставя кратко съдържание на историята като едно цяло.

·                     5 бала – Детето добре отразява смисловата свързаност на картинките. Същественото и второстепенното са описани с еднакво внимание. При преразказа второстепенното отново е внесено.

 

 

·                     3 бала – Детето може правилно и самостоятелно да отрази смислово връзката само между две картинки. В резюмето основно внимание  е отделено на второстепенните детайли.

·                     2 бала – Детето не може да намери смислова връзка между картинките, описва ги отделно една от друга

o    0 бал – Детето не може да състави разказ. 

image
image
image

Втора задача: „Знание за цветове” 

Пред детето се поставя „дъска” с 12 цветове във вид на квадрати (червен, оранжев, жълт, зелен, светлосин,  син, виолетов, розов, черен, сив, бял, кафяв). Психологът му предлага отделно един след друг да назове цветовете на квадратите, които вижда. След първото изреждане тестът се повтаря в разбъркан ред.

image

Оценяване на задачата:а всеки правилно посочен цвят се поставя по 1 бал.

 

Трета задача: „Заучаване на четиристишие” 

Инструкция (включва три етапа):

Входна част: „Сега ние с теб ще научим едно хубаво стихотворение, които ти ще се постараеш да запомниш, за да може после да го кажеш на мама (татко, баба, сестричката си …). Сега ме слушай:

(за момичета)

ПЪРВИТЕ УРОЦИ
„Много съм послушна,
много съм добричка,
много грижи имам –
аз съм ученичка!”

Елисавета Багряна

(за момчета)

УЧИЛИЩЕ
Детенце хубаво,
пиленце любаво,
къде под мишница
с таз малка книжчица?

Иван Вазов

 

        1 етап: „Сега ще ти кажа  първата част на стихотворението, а ти след мен ще я повториш.”

„Много съм послушна,

много съм добричка,

2 етап: Ако детето допусне грешки при повторението, психологът казва: „Добре го каза, но все още не е достатъчно правилно”. Показват се какви грешки е допуснало детето и как фразата трябва да звучи правилно.  След това му се предлага да я повтори още веднъж. Ако детето отново допусне грешки, то повторението може да се потрети, но не повече от три пъти.

След това по аналогия се заучава втората част на стихотворението:

много грижи имам –

аз съм ученичка!”

                3 етап: Когато двете части на стихотворението бъдат повече или по-малко заучени, изследователят казва: „Много добре. Сега да повторим стихотворението. Аз ще ти го кажа сега още веднъж, а след това ти ще го повториш след мен цялото”. Прочитат се двете части. При наличие на грешки се постъпва както при първата част.

Процес на научаване (количеството грешки и количеството предполагаема и приета (коригирана) помощ) се фиксира в бланка за регистрация.

Оценяване на задачата:

·                     8 бала – правилно изпълнение на трите етапа.

·                     5 бала – прекъсване, пропускане или добавяне на думи в някоя част.

·                     3 бала – Възпроизвеждане на смисъла на четиристишието със свои думи.

·                     2 бала – Отделните смислови връзки са запазени, но цялостния смисъл е нарушен.

·                     0 бал – Набор от безсмислени думи или пълен отказ.

Категория: Други
Прочетен: 495 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Методика „Есе” 

 

С помощта на тази методика може да се получи информация от учениците, за техните интереси, ценностни ориентации, отношението им към класа, към възрастните (авторитети) към самите съученици и едновременно с това, да се включат децата в активно, творческо обмисляне на живота им в училище, ролите които всеки играе в класа, потребностите, които не са удовлетворили в училище, желанията, опасенията, страховете и надеждите им.  Темите могат да бъдат различни, в зависимост избраната цел. Ние предлагаме на вниманието на учениците следните теми:

·         „Моят клас” или „Аз и моят клас”

Цели: Изучаване самочувствието на учениците; изясняване отношението им към съучениците им; разкриване нивото на удовлетвореност/неудовлетвореност от присъствието им в класа (групата); саморазкриване на преживяванията им.

·         2.  „Ако аз бях класен ръководител”

Цели: Установяване отношението на учениците към възрастните (авторитети, учители), потребностите им от подкрепа и помощ от педагогическия и административния персонал; дефицитите в стила на работа на учителите;

·         3. „Моите радости и огорчения”, „Моят живот в класа”, „Моите страхове в училище”, „Писмо до себе си”

Цели: Разкриване на чувствата на учениците, които съпровождат взаимоотношенията им със съученици и учители.

След като детето Ви направи определи някоя от посочените теми или направи свой избор, следва да обясните, че този текст няма да бъде оценяван от учители. Детето трябва да е мотивирано да изложи в писмен вид онова, което до сега не е споделяло, а го е тревожело или е очаквало да бъде променено.  Най-ценното при прилагането на подобни методики е свободата (полета) на мисълта, креативността и емоционалната наситеност на текста. Колкото повече в материалът изобилстват преживяванията (емоциите, чувствата), толкова той е по-ценен.  Посъветвайте детето да избягва да дава оценки, да прави коментари, да разказва конкретни случаи (случки). Задължително трябва да говори от свое име – „Аз …” и да не допуска местоименията „той, тя, те”. (да не описва другите).  Този подход наречен „Аз-послание” е единствения правилен за да може детето да опознае себе си, да започне да се самонаблюдава, да развие критичност към собствените си недостатъци и същевременно го спасява от вероятността да преживее чувство на гняв, раздразнение, озлобение и пр.

Информирайте детето си, че текстът няма да бъде оценяван, може да бъде с различен обем, дори не е необходимо да бъде подписан с името му.  Нека детето да напише това, което иска. Най-важното е да изложи своето мнение по темата открито и чувствено.

Представяме схематично един пример на тема „Моят клас”:

= С какви по съдържание (трудови, познавателни, развлекателни, други) и  по насоченост (за своя клас, за себе си, за определена група в класа, за определен съученик и пр.) дейности се свързва живота на детето в класа. Какво харесва най-вече ученика в тези дейности и хора, и защо?

= Какви отношения поддържа ученика със своите съученици? Удовлетворяващи ли са те за него и защо?  Колко ценни са тези контакти?  Какво е неприемливо за него или не е удовлетворяващо го?, Какво според него е нужно да се промени? Харесва ли учителите си и защо?

= Каква е неговата роля в класа?  Удовлетворен ли е от нея? Според него какъв е личния му принос в интерес на класа?  Чувства ли се сигурен в обкръжението на съучениците си или обратно – изпитва неприязън, раздразнение, гняв?  Има ли позиция ученика и какво би променил лично той?

След приключване на задачата, отделете достатъчно време за да го прочетете и обсъдите заедно с детето си. Използвайте възможността да се ориентирате по-добре за неговия училищен живот. Интересът, който ще проявите със сигурност ще бъде посрещнат с радост от Вашата дъщеря или Вашият син.   Не забравяйте, че училищния клас за ученика е нещо много ценно, там протича неговия по-интересен и по-свободен живот, там той има поле за да експериментира, да примери сили с връстниците си в една конструктивна форма, каквато е образователния процес, там той се сравнява с другите, получава и има право да дава оценки, т.е. да удовлетворява социалните си потребности на живот в група. 

Категория: Други
Прочетен: 377 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Въпросник за интолерантно/толерантно общуване

код-229

Име: ………………………………………………………..…,
клас …………………,
дата на изследването …………………………………

Инструкция: Представяме Ви 12 въпроса, отнасящи се до ситуации на общуване с другите. От Вас се иска да се запознаете с всяка една и да посочите по един от трите възможни избора.  Отговора, който в най-голяма степен се отнася до Вас, моля, обградете с кръгче.

 

1.Има ли във Вашия клас ученици, по отношение на които Вие изпитвате твърда неприязън, обусловена от това, че „те не са като Вас”, в смисъл, че техните личностни особености не отговарят на „нивото” на останалите?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

2. Считате ли, че на тези ученици не им е мястото във Вашия клас?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

3. Има ли във Вашия клас ученици, които Ви дразнят с различно от другите поведение, интереси, възгледи, особености в културното възпитание?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

4. Често ли Ви се случва да оказвате морално или физическо въздействие над други хора, за да им покажете с това, че не бива да бъдат „такива” каквито са?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

5. Трудно ли Ви е да разберете тези хора, да се поставите на тяхното място, да почувствате това, което чувстват те?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

6. Възниквало ли е у Вас желание да не отидете на училище, поради усложнения в отношенията, неприязън и неразбиране между съучениците?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

7. Възниквало ли е у Вас усещане, че другите в класа Ви възприемат като „друг” човек, различен от другите, което е предизвиквало агресия от тяхна страна.

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

8. Възниквали ли са у Вас мисли, че в класа не Ви разбират, не Ви обичат, не Ви приемат?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

9. Често ли изпитвате чувство за самота, за изолираност, за отхвърляне от другите, за „вакуум” около себе си в класа?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

10.Често ли изпитвате нервно напрежение и чувство за безсилие, свързано с невъзможност да промените Вашите отношения със връстниците си?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

11. Възниквали ли са у вас фантазии, в които Вие проявявате агресия, жестокост, отмъщение към някой от съучениците си?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

12. Преживявали ли сте ситуации, в които сте чувствали, че другите не Ви разбират и Ви отхвърлят просто само заради това, че: материалното състояние на семейството Ви е различно от това на другите или културните особености не са такива като на всички останали?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

Обработка на резултатите:

Сумират се баловете на съответните отговори и въпроси, като 1 точка получава всеки отговор „да”. Въпросите от 1 до 6 и 11 въпрос открояват тенденция към интолерантно взаимодействие, а въпроси от 7 до 10 и 12 въпрос, разкриват наличното ниво на интолерантно взаимодействие.

Анализът на получените резултати позволява да се получи ориентировъчна оценка за изразеността на тенденции към интолерантно поведение и наличното ниво на интолерантно взаимодействие на подрастващия с други подрастващи.

 

Скали за тенденции към интолерантно взаимодействие (въпроси: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11)

=      0 бал – отсъствие или скриване на тенденция;

=  1-2 бал – слабо изразена тенденция;

=  3-4 бал – средно изразена тенденция;

=  5-7 бал – силно изразена тенденция;

 

Скали за ниво към интолерантно взаимодействие (въпроси: 7, 8, 9, 10, 12)

=      0 бал – отсъствие на интолерантно взаимодействие или скрито преживяване;

=  1-2 бал – слабо и средно изразено интолерантно взаимодействие;

=  3-4 бал – високо изразено интолерантно взаимодействие;

=  5-6 бал – изразеността на интолерантното взаимодействие е на критично ниво.

 

Категория: Други
Прочетен: 339 Коментари: 0 Гласове: 0
 .
Познавателна част на тест за коефициент на емоционална интелигентност (Автор: Д. Голман, адаптирал: К. Тодоров)

 

Инструкция: Представяме Ви 40 твърдения. Моля, направете по един избор, който е най-близо до Вас от предложените пет възможности, като го обградите с кръгче. Не пропускайте нито едно твърдение.

1.                   Когато ми е тъпо, не зная какво или кой е причината.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

2.                   Дори когато дам всичко от себе си, се чувствам виновен, ако начинанието ми не е успяло.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

3.                   Зная, че всеки си има проблеми, но моите са толкова много, че не мога да се понасям.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

4.                   Когато съм разстроен, мога точно да кажа кое и/или кой е проблема.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

5.                   Някои хора ме карат да се чувствам зле независимо какво правя.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

6.                   Купувам неща, които не мога да си позволя.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

7.                   Когато се проваля в нещо или объркам действията си, си казвам наум “Какъв съм тъпак”, “Тъпанар, тъпанар, тъпанар” или “Ама че съм несретник”.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

8.                   Срамувам се от това как се държа и изглеждам.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

9.                   Чувствам се неудобно в ситуации, в които трябва да се покаже привързаност или обич.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

10.               Чувствам се странно, когато трябва да прегръщам някой извън семейството ми.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

11.               Когато видя нещо или някой, когато харесвам или искам, не мога да го изкарам от ума си, докато не го получа.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

12.                Макар и аз да си имам трески за дялане – то кой ги няма? Харесвам се такъв, какъвто съм.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

13.               Казвам неща, за които впоследствие съжалявам.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

14.                Приемам поведение, при което се чувствам силен, способен и компетентен.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

15.                Паникьосвам се, когато трябва да се изправя пред ядосан човек.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

16.                Имам чувството, че реакциите на околните са като гръм от ясно небе.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

17.                Имам нужда да разграничавам и анализирам постъпките на хората преди да реагирам.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

18.               Не мога да се отърва от чувството си на вина за глупавите грешки и постъпки, които съм допускал и/или извършвал в миналото.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

19.                Когато се реша да свърша или направя нещо, се натъквам на непреодолими препятствия и/или трудности и проблеми, които в крайна сметка ми попречват да реализирам целите си.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

20.               Непрестанно мисля за проблемите си.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

21.                Докато не опознаеш човека отсреща, е най-добре да запазиш дистанция и благовъзпитание.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

22.                Ще направя всичко по силите си, за да не заплача на публично място.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

23.                Трудно ми е да кажа някому “Обичам те”, дори и да го чувствам.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

24.                Харесва ми да прекарвам време с приятелите си.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

25.                Полагам сериозни усилия във всичко, дори и да няма кой да ги забележи.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

26.                Тъпо ми е и съм стегнат.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

27.                Правя комплименти на всички, които ги заслужават.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

28.                Притеснявам се за неща, за които другите дори и не помислят.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

29.                Нуждая се от нечий тласък, за да продължавам все напред.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

30.                Емоционалните хора ме притесняват.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

31.                Когато някой ми направи услуга или нещо полезно за мен, без да съм го искал, започвам да се питам какви са истинските му мотиви.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

32.                Животът ми е безизходица.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

33.                Когато някой не похвали работата ми, не съм доволен от нея.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

34.                Когато споделят проблем с мен, веднага давам множество възможни решения.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

35.                Правя каквото околните очакват от мен, дори и да не съм съгласен.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

36.                Околните ми казват, че се престаравам и преигравам за дребни проблеми.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

37.               Завършвам това, което съм си поставил за цел.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

38.               Независимо от това, което съм постигнал, имам чувството, че мога да направя много повече.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

39.                Нещастен съм поради лични причини, които не мога да обясня.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

40. Имам доверие в способностите си.

а) пълно;      б) голямо;        в) известно;            г) малко;             д) никакво

Ключ:

0 т. – 1а; 2д; 3а; 4а; 5а; 6а; 7а; 8а; 9а; 10а; 11а; 12а; 13а; 14д;15а; 16а; 17д; 18а; 19а; 20а; 21д; 22д; 23а; 24д; 25д; 26а; 27д; 28а; 29а; 30а; 31а; 32а; 33д; 34д; 35д; 36а; 37д; 38а; 39а; 40д

 

0,25 т. –1б; 2г; 3б; 4б;5б; 6б;7б;8б;9б;10б;11б;12б;13б;14г;15б;16б; 17г; 18б; 19б; 20б; 21г; 22г; 23б; 24г; 25г; 26б;27г;28б;29б; 30б; 31б; 32б; 33г; 34г; 35г; 36б; 37г; 38б; 39б; 40г

 

0,5 т. –1в; 2в;3в; 4в;5в; 6в;7в;8в;9в;10в;11в;12в;13в;14в;15в;16в; 17в; 18в; 19в; 20в; 21в; 22в; 23в; 24в; 25в; 26в;27в;28в;29в; 30в; 31в; 32в; 33в; 34в; 35в; 36в; 37в; 38в; 39в; 40в

 

0,75 т. – 1г; 2б; 3г; 4г; 5г; 6г; 7г; 8г; 9г; 10г; 11г; 12г; 13г;14б;15г;16г;17б; 18г; 19г; 20г; 21б; 22б; 23г; 24б; 25б; 26г;27б;28г;29г; 30г; 31г; 32г; 33б; 34б; 35б; 36г; 37б; 38г; 39г; 40б

 

1 т. – 1д; 2а; 3д; 4д; 5д; 6д; 7д; 8д; 9д; 10д; 11д; 12д;13д;14а;15д;16д;17а; 18д; 19д; 20д; 21а; 22а; 23д; 24а; 25а; 26д;27а;28д;29д; 30д; 31д; 32д; 33а; 34а; 35а; 36д; 37а; 38д; 39д; 40а

Обработка и интерпретация на резултатите:

Събира се броят точки, разделя се на броя въпроси (40), резултатът се умножава по 100 и се добавя 50.

Под 85 точки – емоционално нестабилен.

85-94 т. – трудно установявате и се справяте с емоциите си, което Ви пречи пълно да разгърнете възможностите си.

95-106 т. – повечето хора попадат в тази категория. Понякога реагирате твърде емоционално. Не умеете да контролирате добре емоциите си. Справяте се със стреса, задачите и ежедневните си проблеми. Надценявате способностите си.

106-115 т. – контролират емоциите си, оптимистично сте настроен.

116-130 т. – умеете да контролирате емоциите си и ги насочвате в повечето случаи в положителна насока.

Над 130 т. - умеете да контролирате и разпознавате емоциите си и ги насочвате в полезна за момента насока.

Категория: Други
Прочетен: 322 Коментари: 0 Гласове: 0
<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1501135
Постинги: 1679
Коментари: 116
Гласове: 1142
Календар

Номер  на задачата

Отговор на детето

Бележки

Оценка

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     
«  Март, 2017  >>
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031