Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1441102 Постинги: 1629 Коментари: 116
Постинги в блога от 15.10.2017 г.
                            Изследване на мислене – класификация на Зейгарник
                                              (стимулен материал)  четвърта част

Стимулен материал:
image

image

image

image

image
 
image

Категория: Други
Прочетен: 161 Коментари: 0 Гласове: 0
                                    Невропсихологическа методика на деца

                     Експресна диагностика „Лурия-90“ (Есфир Семерницкая)

                                                                (първа част)

Методиката е предназначена за определяне наличието на мозъчна дисфункция при деца в различни възрастови групи, започвайки от доучилищна възраст.  При децата в училищна възраст тя е ориентирана към установяване на механизмите, лежащи  в основата на училищните трудности на обучението, дава обективни ориентири за избор на оптимална система от коригиращи мероприятия.  При децата в доучилищна възраст позволява своевременно определяне на тези, които са в група риск.

Невропсихологическата методика за експресна диагностика включва 10 серии:

Серия 1: Запомняне на 2 групи от по 3 думи.

Серия 2: Запомняне на 5 думи.

Серия 3: Първо отсрочено възпроизвеждане на слухови стимули.

Серия 4: Запомняне на 5 букви.

Серия 5: Запомняне на 5 фигури.

Серия 6: Кръстосано възпроизвеждане на зрителни стимули

Серия 7: Второ отсрочено възпроизвеждане на слухови стимули.

Серия 8: Узнаване на думи

Серия 9: Трето отсрочено възпроизвеждане на слухови стимули.

Серия 10: Отсрочено възпроизвеждане на зрителни стимули.

Резултатите от всички серии се оценяват по 10 скали. Всяка от тях  отразява един от параметрите на психическа дейност (обем на слухова памет, зрителна памет, задържане на паметовите следи, сила и устойчивост на паметовите следи, пренос на информация между полукълбата). Всички скали имат ясно количествено изражение. Повечето скали оценяват няколко показателя, като общо всичките са 34.

Провеждане на изследването:

Серия 1: Запомняне на 2 групи от по 3 думи.

Стимулен материал: 1-ва група – студ, цвете, книга; 2-ра група: слон, вода, пол.

Инструкция: „Сега ще проверя твоята памет. Ще ти кажа 3 думи. Слушай внимателно и се  постарай да повториш думите в същия ред, в който аз съм ги казал“ (подава се 1-ва група думи).

Ако детето възпроизведе правилно думите, изследването продължава с втора група. Ако първата група не е била възпроизведена правилно, изследването се повтаря – отново се подава 1-ва група.

Тази част на изследването се нарича „първо непосредствено възпроизвеждане (Н1)“

1.                  Ако Н1 е изпълнено правилно (т.е. 1-ва и 2-ра група думи са възпроизведени в пълен обем и в определения ред), на детето се предлага още веднъж да повтори по памет от начало 1-ва, а след това и 2-ра група.  Тази част на изследването се нарича „първо повторно възпроизвеждане (П1)“.

2.                  Ако П1 е изпълнено правилно (т.е. 1-ва и 2-ра група думи са възпроизведени по памет безпогрешно), то за закрепване на паметовите следи се предлага на детето още веднъж да повтори отначало 1-ва, а след това и 2-ра серия думи. Тази част на изследването се нарича „второ повторно възпроизвеждане (П2)“.

3.                  Ако П2 е изпълнена правилно, серия 1 се счита за завършена.

При неправилно изпълнение на задачата (наличие на грешки, свързани с пропускания, замени, повторение на думи и др.), както в частта на непосредственото запомняне (Н1), така и в частта на повторното (П1 или П2), възпроизвеждането по думите продължава по описаната схема.

Отново се подава 1-ва група думи, които детето трябва да повтори, а след това 2-ра група.  След повторението на 2-ра група, на детето се предлага отново да си припомни 1-ра група, а след това и 2-ра група. Тази част на изследването се нарича „второ непосредствено възпроизвеждане (Н2)“.

Ако Н2 е изпълнено правилно (т.е. 1-ва и 2-ра група думи са възпроизведени в правилен ред), на детето се предлага да си припомни 1-ва, а след това 2-ра група още веднъж (П1).  При правилно изпълнение на задачата, детето се моли да ги повтори само още веднъж (П2).

При наличие на грешки, както в частта на непосредственото (Н1), така и при повторното (П1) или (П2) възпроизвеждане, се провежда ново подаване на стимулния материал от 1-ва и 2-ра група. Тазо част на изследването се нарича „трето непосредствено възпроизвеждане (Н2)“.

Тази процедура може да се предявява до 5 пъти.

Ако след някой от опитите детето възпроизвежда 1-ва и 2-ра група, но в неправилен ред, то му се предлага да ги повтори още веднъж, но в реда на П1. Ако П1 е изпълнено правилно, детето се моли още веднъж да възпроизведе 1-ва и 2-ра група (П2). При правилно възпроизвеждане на двете групи от думи, 1-ва серия се счита за завършена.

Ако П1 и П2 за изпълнени неправилно, се провежда нов опит с 1-ва и 2-ра група думи.

Ако грешките се възпроизвеждат и след последния 5-ти опит – детето не казва всички думи или не в определения ред, детето се моли по-точно да възпроизведе още веднъж (П1) и независимо от резултата и още веднъж (П2).

             Серия 2: Запомняне на 5 думи.

            Стимулен материал: дом, котка, гора, нощ, звън

Инструкция: „Сега ще ти кажа 3-та груп думи. Слушай внимателно и се  постарай да повториш думите в същия ред, в който аз съм ги казал“

Процедурата за провеждане на серия 2 е аналогична на серия 1.

Ако при непосредственото възпроизвеждане изпълнението е без грешка, от детето се иска да повтори думите още веднъж (П1), а след това още веднъж (П2). След правилното изпълнение на П2, серията се счита за завършена.

При наличие на някакви грешки, както ч частта на непосредственото, така и при повторното (П1 или П2) възпроизвеждане, изследването продължава по описаната вече схема. Както и 2 1-ва серия се допускат само 5 повторения. Ако и след 5-то повторение има грешки при възпроизвеждането, т.е. детето повтаря  не всички думи или ги назовава не в правилния ред, се предлага да възпроизведе по-точно по памет още веднъж (П1) и независимо от резултата от това повторение и още веднъж (П2).

 Серия 3: Първо отсрочено възпроизвеждане на слухови стимули

Инструкция: „Сега се постарай да си припомниш тези думи, които ти казах по-рано. Кои бяха думите от 1-ва група?“

След отговора, се предлага детето да си припомни думите от 2-ра група (серия 3а), а след това – думите от 3-та група (серия 3б). Преминаването към новата група думи се извършва независимо от количеството и точността на възпроизведените думи от предишните групи.

Ако детето не назове нито една дума от нито една от групите, може да му се подскаже. Първо се подсказва първата дума от 1-ва група, а след това, при необходимост и от 2-ра и 3-та група.  Не се допуска друго подсказване и подсещане, независимо от резултата от изпълнението на тази задача.

 Серия 4: Запомняне на 5 букви.

Стимулен материал:  

image

Инструкция: „Сега ще ти покажа табло с 5 букви. От теб се иска да ги препишеш, гледайки образеца с дясната си ръка.“ (Задачата се изпълнява с дясна ръка независимо от това, дали детето е дясноръко или ляворъко!).

След завършване на копирането, образецът се прибира, а резултатът от копирането се закрива и на детето се дава нова инструкция: „А сега се опитай да напишеш същите букви по памет със същата ръка“.

Ако задачата е изпълнена правилно (детето възпроизвежда всички букви и в правилна последователност), серия 4 се счита за завършена.

При неправилно изпълнение (поява на грешки, пропуски) образецът се повтаря отново и се дава следната инструкция: „Погледни моля образецът още веднъж и се постарай добре да запомниш буквите в техния правилен ред. Когато си готов ми съобщи“.

Времето за експониране на таблото не е ограничено! След като детето само заяви, че достатъчно е наблюдавало таблото, процедурата се повтаря.

Ако задачата е изпълнена правилно, серия 4 се счита за завършена. Ако има грешки, задачата се повтаря до 5 пъти.

След 5-то повторение, независимо от наличието на грешки, серия 4 се приема, че е завършила.

 

Серия 5: Запомняне на 5 фигури.

 

Показва се табло със стимулния материал: 

image

Инструкция: „Сега ще ти покажа табло с 5 фигури и те моля, да гледаш внимателно таблото и да нарисуваш фигурите с лява ръка“.

(Както при предишната серия, задачата се изпълнява с лява ръка, независимо от това, дали детето е дясноръко или ляворъко).

След завършване на копирането, образецът се прибира, а резултатът от копирането се закрива и на детето се дава нова инструкция: „А сега се опитай да нарисуваш същите букви по памет също с лява ръка“.

Ако задачата е изпълнена правилно (детето възпроизвежда всички фигури и в правилна последователност), серия 5 се счита за завършена.

При неправилно изпълнение (поява на грешки, пропуски) образецът се повтаря отново и се дава следната инструкция: „Погледни моля образецът още веднъж и се постарай добре да запомниш фигурите в техния правилен ред. Когато си готов ми съобщи“.

Времето за експониране на таблото не е ограничено! След като детето само заяви, че достатъчно е наблюдавало таблото, процедурата се повтаря.

Ако задачата е изпълнена правилно, серия 5 се счита за завършена. Ако има грешки, задачата се повтаря до 5 пъти.

След 5-то повторение, независимо от наличието на грешки, серия 5 се приема, че е завършила.

 

Серия 6: Кръстосано възпроизвеждане на зрителни стимули.

            Инструкция: „Сега се постарай да си припомниш буквите, които вече написа, но сега искам да пишеш с лява ръка“ (серия 6а).

След изпълнението на задачата се дава нова задача и следната инструкция: „А сега си припомни фигурите, които рисува и искам да ги нарисуваш, но не с лява, а с дясната ръка“ (серия 6б).

Ако детето започне да възпроизвежда вместо букви – фигури или каже, че ги е забравил, може да му се подскаже с първата буква. По-нататък, независимо колко букви възпроизведе, повече не му се помага! След това от детето се иска да възпроизведе фигурите с дясната ръка. В случай на необходимост, също може да му се подскаже с първата фигура.  Друга помощ не се допуска.

Серия 7: Второ отсрочено възпроизвеждане на слухови стимули.

Инструкция: Сега отново ще се върнем към думите. Постарай се да си спомниш тези думи, които бях ти казал по-рано за научаване.  Коя беше първата група думи?“

След отговора на този въпрос, на детето се предлага да си припомни 2-ра група думи (серия 7а), а след нея  - думите, включени в 3-та група (серия 7б).

Ако детето не назове нито една дума от нито една група, може да му се подскаже с 1-ва дума от първа група, а след това, при необходимост от 2-ра или 3-та групи.

Серия 8: Узнаване на думи

Стимулен материал: ден, слон, листо, котка, сняг, звън, пол, кръг, чук, сняг, река, вятър, книга, вода, двор, студ, звук, цвете, гора, прозорец, дом, маса, нощ, трева.

Инструкция:“Сега ще ти кажа различни думи, едни от тях аз вече съм ти казал за научаване, а други сега ще ти кажа за първи път.  Слушай ги внимателно и след всяка дума, казана от мен, от теб ще се иска да ми кажеш, учили ли сме я досега или е нова.“

Думите се четат бавно – една дума за 1 сек.  Ако  след няколко думи детето отговаря неуверено или дава неправилни отговори, то след прочитане на списъка, тези думи се предлагат втори път.

При провеждане на тази серия не се разрешава подсказване или поправяне.  

Серия 9: Трето отсрочено възпроизвеждане на слухови стимули

Инструкция: „Повтори моля още веднъж думите самостоятелно. Спомняш ли си кои бяха думите в 1-ва група.“

След отговора на този въпрос, детето трябва да отговори за думите от 2-ра група (серия 9а), а след това  да си припомни думите, включени в 3-та група (серия 9б).

Редът за възпроизвеждане на 9 серия е идентичен с този от серия 7.

Серия 10: Отсрочено възпроизвеждане на зрителни стимули

Инструкция:“А сега отново да се върнем на нашата писмена задача. Спомни си моля т, какви букви ти бяха показани и ги напиши с дясната си ръка“ (серия 10а)

След изпълнението се дава нова инструкция: „А сега моля те, припомни си фигурите, които ти бяха показани и ги нарисувай с лявата си ръка“ (серия 10б).

Ако детето не може да си припомни нито една буква или възпроизвежда вместо букви фигурки, то може да се подскаже (напише) първата буква (фигурка).

Прехода към възпроизвеждане на фигурите се осъществява независимо от това, колко букви си е припомнило детето.

При необходимост се допуска подсказване само на първата фигурка. Друго подсещане или подсказване не се разрешава!

След изпълнението на това задание, изследването се счита за завършено.

 

Анализирани параметри на психична дейност.

1.Обем на слухово-речева памет.

2.Задържане на слухови следи.

3.Сила и устойчивост на слуховите следи,

4.Възпроизвеждане на дадения порядък от слухови стимули.

5.Възпроизвеждане на звуковата структура на думи.

6.Узнаване на думи.

7.Регулация и контрол на слухово-речева памет.

8.Обем на зрителна памет.

9.Възпроизвеждане на дадения порядък от срителни стимули.

10.Възпроизвеждане на пространствена конфигурация зрителни стимули.

11.Феномен на огледалното движение.

12.Сила и устойчивост на зрителните следи.

13.Регулиране и контрол на зрителната памет.

Категория: Други
Прочетен: 133 Коментари: 0 Гласове: 0
           Изследване на мислене – класификация на Зейгарник (стимулен материал) –
                                                                     трета част

Стимулен материал:

image

image

image


image


image

Категория: Други
Прочетен: 176 Коментари: 0 Гласове: 0
                           Изследване на мислене – класификация на Зейгарник
                                          (стимулен материал) – втора част
 

Стимулен материал:

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Следва продължение - трета част
Категория: Други
Прочетен: 226 Коментари: 0 Гласове: 0
                                                      Диагностика на мисленето

                                   Методика „Класификация” на Б.В. Зейгарник
                                                                (първа част)

Използва се предварително подготвен стимулен материл. Това са 70 броя картички (размер 6 х 4 см), като една част са цветни, а друга – черно-бели. Всички те са разделени в две големи групи:

а/ жива;

б/ нежива природа;

От своя страна тези групи се делят на подгрупи, както следва:
image

Ред за провеждане:  Изследването преминава през три етапа, стъпващи един върху друг, като за всеки се засича време.

I-ви етап – Дават се на лицето всичките 70 картички и му се поставя задача: да ги разгледа и подреди по групи по критерия коя с коя си схожда и има връзка, но така, че когато свърши, на всяка една група да даде име.

След като свърши с нареждането изследваното лице трябва да:

а/ каже първо името на групата;

б/ да назове последователно всяка картичка и да обясни, защо е в тази група;

в/ при преглеждането има право да се коригира, като прехвърли картичката в другата група;

г/ ако не се коригира, трябва да обясни защо;

д/ ако има отделни картички, да обясни защо не са в групите.

Оценява се:

а/ време на изпълнение;

б/ адекватност на името на групата;

в/ адекватност в обясненията защо е наименувал така;

г/ наличие на отделни картички и дискусия по тях, защо не са в групите. 

Последният маркер е много добър показател за нарушение в асоциативното мислене и невъзможност да схване общото и същественото. НОРМА – 30 мин. и над 10 групи. 

През цялото време психологът води протокол за всяка казана дума от пациента.  В протокола се пишат: имената на лицето, годините, посочват се етапите; записват се думите  на клиента (име на групите, имена на картичките, обяснения защо е постъпил така)

II-ри етап – Картичките не се взимат веднъж дадени стоят на масата. Могат само да се разбъркат.

Започва веднага след първия. Дава се следната инструкция: „А сега отново на принципа  кое с кое си схожда и има връзка, и прилика, се опитайте да направите по-малък брой групи, с повече картички в групите, но отново така, че накрая за всяка една група да дадете наименование”. Оценяват се показателите както на първия етап. НОРМА – 10-15 мин. и около 10 групи.  Води се протокол.

III-ти етап – Налагат се строги ограничения в работата на лицето. Дава се следната инструкция: „А сега отново на принципа  кое с кое си схожда и има връзка, и прилика, се опитайте да направите възможно  най-малък брой групи, не повече от 3-4 и то така, че накрая да можете да дадете име на всяка една група” . Оценяват се показателите както на първия етап.  НОРМА – 5 - 7 мин. и около 2 групи. 

Качествен анализ

– има ли плъзгане по несъществени признаци;

– има наличие на обстоятелствено мислене;

– годности за анализ, синтез, абстракция, асоциация и пр. функции на мисленето;

– годности за символно мислене;

– годности за индуктивно и дедуктивно мислене;

– резоньорско мислене;

– налудности;

– разноплановост;

– конкретно-ситуативно мислене;

– абстрактно-логическо мислене;

– ускорено мислене – при нарушение на нормата поне с 10 мин. по-малко

– забавено мислене – при нарушение на нормата поне с 10 мин. повече;

Забележка: Епилепсията води до обстоятелственост, голям брой групи и много единични, а шизофренията – много малък брой групи още на първия етап.

Справка:

При психичните болести мисленето може да бъде нарушено по:

-по протичане (скорост) -  ускорено и забавено мислене;

-по форма (структура) - обстоятелствено, резоньорско, инкохерентно, разкъсано и паралетично;

-по съдържание 


image
СТИМУЛЕН МАТЕРИАЛ:
image

image

image
image


image


image


imageСледва продължение - втора част (стимулен материал) 

Категория: Други
Прочетен: 253 Коментари: 0 Гласове: 0
    Изследване на  зрително-пространствен гнозис (бланка-проба на Васерман) 
image
Категория: Други
Прочетен: 448 Коментари: 0 Гласове: 0
                                  Изследване на  пространствена ориентация за място -
                                                              проби на  Васерман 
                                                     (бланка-стимулен материал)

          ПРОСТРАНСТВЕНА  ОРИЕНТАЦИЯ

 

84. Ориентировка в реално пространство.

Назоваване на адрес, град,  маршрут и пр. (данните се събират чрез  лица от обкръжението)

 

85.  Схема на пространствени отношения

На ИЛ се предлага да направи план (схема) на дома, стаята си, двора с разположени дървета, врати, прозорци, легло и пр.

*86. Части на света

Експериментаторът поставя бял лист на масата пред ИЛ, поставя една точка в средата, като обозначава с нея посока „север“. От нея ИЛ трябва да посочи посоки: юг, запад, изток, югозапад, северозапад, югоизток.

 

*87. Поставяне в центъра на чист бял лист точка, като се иска от ИЛ да обозначи местонахождението на определени градове.

 

*88. Узнаване на времето по „слепия часовник“. Рис. 13.

 

89. Нагласяне стрелките на часовник.

При оценяване данните от този раздел се отчитат сведенията от анамнезата, способността болният да се ориентира за своето жилище, улиците на града, самостоятелно да намери дома си и пр. Маркер за нарушения в топографската памет е нивото на описание, което дава болният за познати места.

image

Категория: Други
Прочетен: 204 Коментари: 0 Гласове: 0

                                   Изследване на  мислене - съществени признаци
                                                   (бланка-стимулен материал)
image

 

                          
Категория: Други
Прочетен: 360 Коментари: 0 Гласове: 0
                         Изследване на  мислене - прости и сложни визуални аналогии
                                                       (бланка-стимулен материал)

image


image

Категория: Други
Прочетен: 641 Коментари: 0 Гласове: 0
   Изследване на  мислене - прости вербални аналогии  (бланка-стимулен материал)

image

Категория: Други
Прочетен: 255 Коментари: 0 Гласове: 0
                             Изследване на  мислене и автоматизирана реч (бланка)

image

 

Категория: Други
Прочетен: 674 Коментари: 0 Гласове: 0
                             Изследване на мислене - сложни аналогии (бланка)

image
Категория: Други
Прочетен: 493 Коментари: 0 Гласове: 0

                                                    Въпросник „Завистливост“

Инструкция:  Прочетете твърденията и отбележете с кръгче една от предложените ситуации, която е най-типична за вас.

Въпросник

1. Познат (позната) се хвали с новия си костюм, който му (й) стои идеално.  Вие:

а) казвате, че тук-там не му стои добре (прави го пълен, нисък и пр.) – намирате недостатък;

б) признавате, че вие също бихте искали такъв;

в) искрено се възхищавате.

2. Представете си, че богат роднина е оставил наскоро завещание, но се оказва, че това не сте вие. Вие:

а) напомняте, че само Бог може да дели и разпределя;

б) оспорвате завещанието в съда;

в) казвате, че такава е била волята му.

3. По време на вечерно парти забелязвате, че присъстващите са облечени във вечерно облекло, а само вие сте в строг костюм. Вие:  

а) няма никакво значение, значението не е в дрехите;

б) неудобно ми е, но все пак съм приемлив;

в) ужасно е, не ми харесва, че съм облечен най-зле от всички.

4. Как се отнасяте към фразата: „Парите – това са всичко!“ 

а) така е, вярно е;

б) здравето и щастието на близките е най-важно;

в) парите не са главното, но без тях не можеш да живееш.

5. Как мислите, завиждат ли ви?

а) да, безусловно;

б) един-двама човека ще се намерят;

в) не съм се замислял за това.

6. Приятел (приятелка) ви предлага да организирате съвместен бизнес. Вие:

а) защо, а с друг не може ли;

б) рисковано е, приятелството ни може да пострада;

в) ще опитам с един (една), не съм длъжен (длъжна) на никого.

7. Съпругът ви (съпругата) дава ваша приятелка (приятел) за пример. Вие:  

а) ядосвате се;

б) разказвате за нея (него) някакъв неприятен, уронващ името й (му) случай;

в) признавате, че има към какво още да се стремите.

8. Приятел (приятелка) ви се оплаква, че отскоро някой периодично прониква в личния му автомобил. Вие си мислите;

а) въобразява си, а ако е така – пада му се;

б) трябва да се проследи този, който прави това;

в) лоша работа, колко ли пари е дал за тази кола.

Ключ

-за избрани отговори: 1а, 2б, 3в,4а, 5а, 6в, 7а, 8а – получават по 3 бала;

-за избрани отговори: 1б, 2а, 3б, 4в, 5б, 6б, 7б, 8б — получават по 2 бала;

-за избрани отговори: 1в, 2в, 3а, 4б, 5в, 6а, 7в, 8в — получават по 1 бал.

Събират се баловете и се отнасят към скалата:

-ниско ниво на завистливост  0–8 бала;

-средно 9–16 бала;

-високо  17–24 бала.

 

Източник: „Психология зависти, враждебности, тщеславия“, Е. П. Ильин 

image
Категория: Други
Прочетен: 168 Коментари: 0 Гласове: 1
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1441102
Постинги: 1629
Коментари: 116
Гласове: 1130
Календар
«  Октомври, 2017  >>
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031