Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1440327 Постинги: 1629 Коментари: 116
Постинги в блога от 29.10.2017 г.
 

                                          Проективна методика „Моите празници“

                             (изследване емоционалната насоченост на личността)

 

Методиката е предназначена за диагностика на емоционалната насоченост на личността и нейната ценностна сфера. Прилага се от специалисти в процеса на психологическото консултиране и психодиагностика.

Под емоционална насоченост на личността тук следва да се разбира  съвкупност от сфери, в които човек изпитва най-силни положителни емоции, към които той проявява траен интерес и е склонен да проявява системна активност, от която в крайна сметка поличава положителни емоции.

Методиката има проективен характер и по тази причина изисква внимателна интерпретация на отговорите (резултатите).  Желателно е методиката да се използва съвместно (паралелно) с други психологически инструменти за изучаване емоционалната насоченост и ценностната система на личността.

Върху отговорите на изследваното лице оказва голямо значение моментното му психично състояние.  По тази причина е желателно диагностиката да се проведе в достатъчно спокойна обстановка.  Състоянията на апатия, вялост, умора, отпускане и пр. могат да повлияят отрицателно върху качеството на отговорите.

Методиката може да се приложи в индивидуален и групов вариант. При последния следва особено внимателно да се следи изследваните лица да не „преписват“ едно от друго и да не изразяват на глас своите идеи.

Методиката има ограничение – не се прилага повторно!

Оценявани качества: емоционална насоченост на личността.

Възрастова категория – 10+

            Ред за провеждане.

Изследваното лице се запознава с инструкцията. Времето не се ограничава, но ако в рамките на 15 мин. изследваното лице не е завършило, процедурата се прекратява.

Инструкция: Сега ни предстои известна творческа работа. Представете си, че от календара изчезнат всички празници. На вас са поставили за задача да помислите за нови дванадесет празника – за всеки месец по един. Наименованието и съдържанието на празниците трябва да бъде съвършено ново. Не трябва например да използвате известния „Нова година“ или пък празникът да се свързва само с един ден, както например 8-ми март или 31-ви декември. Празниците трябва да са абсолютно нови, такива, които досега никой не е празнувал или поне такива, за които вие не сте чували досега. Измислете дванадесет празника и ги разпределете по месеци. Не е задължително да посочвате дата на празнуването, достатъчно е да назовете месеца. Още веднъж обърнете внимание, че имената на празниците трябва да бъдат РАЗБИРАЕМИ, за да могат хората да ги приемат и ПРАЗНУВАТ.“

image

Обработка на резултатите

На първо място, от наличните дванадесет празника, създадени от изследваното лице следва да се изключат от по-нататъшния анализ онези, които носят наименования близки или съвпадащи с вече известните ни. (например: „Нова година“ или „ден на влюбените“).

Не така известните празници (например: „Ден на програмиста“ или „международен ден на родния език“) е желателно да се оставят: напълно е вероятно, изследваното лице да не е чувал за тях.   

Ако повечето наименования съвпадат или са близки с общоприетите празници, това може да свидетелства, че изследваното лице не е разбрало правилно инструкцията, има отрицателно отношение към изследването или преживява неувереност (страх) от самоизразяване.

Втората стъпка – количествен анализ.  Оценка на празниците по категориите емоционална насоченост на личността:

А – алтруистична насоченост (безвъзмездна помощ и грижа за другите);

К – комуникационна насоченост (общуване, обединение с другите);

Гл – глорическа насоченост (слава, известност);

П – практическа (активна дейност, движение);

Пг – приключенска (опасност, риск, адреналин);

Р – романтична  (любов, дружба);

Ак – аквизитивна (натрупване богатство, потребление)

Х – хедоническа  (телесни удоволствия, грижа за тялото си);

Гн – гностическа  (знания, открития, интереси);

Е –  естетическа (красота, хармония).

Всеки празник може да бъде оценен с до 2 бала. Ако се отнася само до една от категориите, то той носи на тази категория 2 бала, а ако се отнася до две категории, баловете се разделят по един за всяка.

Третата стъпка – качествен анализ по разпределените балове.

 

Забележка: Разпределението на празниците по месеци няма значение за изследването. Това искане е направено с цел мотивиране на изследваното лице за сериозно отношение към изследването. 


image


Категория: Други
Прочетен: 178 Коментари: 0 Гласове: 1
 

                                   Фамилно (семейно) консултиране и психотерапия.

                                           Техника „Парадоксални предписания“

                          (в помощ на училищните психолози, работещи със семейства)

 

При различни ситуации в семейното консултиране и психотерапия, симптомът изпълнява различни функции и някои от тях са много съществени за развитието на семейството, отколкото други.  Ако симптомът се явява главния начин за реакция  при криза или настъпили събития, то психологът не бива да се безпокои за последиците при промяната, тъй като самото семейство вероятно ще бъде напълно доволно от тези промени и бързо ще ги възприеме. В такива случай е най-подходящ директния подход, при който психологът просто определя проблема и съветва семейството какво да прави за неговото разрешаване.  От друга страна обаче, ако симптомът започне да се използва като секретно оръжие в тайната борба или се закрепи в постоянно повтарящ се цикъл на взаимодействие, то опитите  да се облекчи този симптом по стандартния начин (директен подход) ще бъдат обречени на неуспех. В такъв случай психологът ще се окаже в парадоксално положение, при което семейството ще търси от него помощ  за ликвидиране на симптома, в който всъщност то влага всичката си активност за да го поддържа, но не иска да признае това. В такива случаи най-целесъобразно ще бъде прилагането на косвения или парадоксалния подход, при който вниманието се съсредоточава върху последиците от разстройството на семейството от тази активност.

Често възниква въпроса, по какъв начин психологът  може да определи какъв тип функция изпълнява дадения симптом. Понякога това е видно, но има случаи, при които е невъзможно това да стане, докато не бъде направено вмешателство, тъй като тогава психологът получава обратна връзка, а именно тя осигурява на психолога необходимата информация.

Например: Случай, при който психолога провежда инструктаж (пряка намеса), но семейството не било в състояние да изпълни това, което се искало от него.  Когато семейството през цялото време се оказва, че не е в състояние да реагира адекватно на преките предписания, това означава, че са налични някакви тайни намерения или скрити договорености, които блокират промяната. При тях може да се наблюдава от време на време пораждащото симптома поведение да прекъсне, но само до толкова, доколкото да се появи отново в една или друга форма.

При някои семейства още от самото начало са видими признаци, че всяко логическо вмешателство, чрез преки предписания ще бъде обречено на провал. Например, семействата, при които има някакви ординарни договорености или семейства с високо ниво на безпокойство, несъгласие, бдителност, подозрителност, вина или омраза, които не позволяват на членовете на „чуят“ психолога. По тази причина и в такива случаи, психологът следва да обърне предписанията към онези условия, в които функционира семейството. Ако семейството функционира на основа, основаваща се на скрити убеждения или е подчинено на някакъв предразсъдък, свързан с традиция от миналото – подходите, основаващи се на здравия смисъл биха навредили или биха невъзможни. Именно в такива случаи се прилагат парадоксалните предписания, които поставят акцент върху усилване на самия симптом, обръщайки се към тайните убеждения, традиции, вярвания и пр. на семейните членове.  В процеса на работа разбира се могат да се редуват преки с парадоксални предписания, като обикновено пряката намеса се прилага при тестиране готовността на семейството за промяна, а парадоксалната – за непрекъснатото откриване на тайните споразумения, които пречат на семейството да извърши тази промяна.  

Има разбира се определени кризисни ситуации, като насилие, внезапна скръб, опит за самоубийство, загуба на работа или нежелана бременност, при които парадоксът не е подходящ, тъй като от психологът се иска бързо да овладее ситуацията, като осигури ясна структура и контрол. Към парадоксалните предписания е най-подходящо да се прибягва, когато са налице скрити, отдавна установени, често повтарящи се стереотипи на взаимодействие, които не реагират на логически обяснения или рационални предложения.

Психотерапевтичният парадокс се явява структурирана разновидност на парадоксални послания.

Парадоксална намеса може да се използва в тези случаи, когато симптоматичното поведение на клиента в семейството изпълнява определена роля в семейството и е ясно, че преките инструкции няма да бъдат изпълнени от семейството или отделни членове.

Парадоксалните съобщения само на външен вид изглеждат противоречиви. Те съдържат двойно послание към семейството: едното послание показва какво трябва да променят, а второто – че тази промяна няма да им се хареса. При това и двете послания се предават едновременно.

Парадоксалното съобщение се основава на противодействието когато има убеденост, че членовете на семейството ще започнат да се съпротивяват на съобщение, което ги предпазва от промяна.

При разработването на системен парадокс, психологът съединява симптома с изпълняваната от него позитивна функция в семейството. Предвиждат се последиците от ликвидирането на симптома и психологът препоръчва  на семейството да продължи да разрешава своята дилема именно чрез симптома.

Разработването на системен парадокс преминава през три етапа:

1.Предефиниране. На този етап симптомът се дефинира като изпълняващ позитивна функция. Например, в случаи на насилие, самоубийство, кръвосмешение или противоправни постъпки, за положителна може да бъде определена мотивацията, стояща зад това поведение, а не самите постъпки; омразата, може да бъде предефинирана като силна любов, страданието – като саможертва; дистанцирането – като способ за увеличаване на близостта.

2.Предписание. Получилият позитивно определение симптом и изпълняваната от него функция се предписва на семейството..  Предписанието трябва да бъде кратко, ясно и нежелано от семейството. Това предписание е крайно важно за семейството. Ако то е приемливо, очакваната промяна няма да настъпи. За да бъде убедително, психологът е длъжен да използва всякакви доводи в негова полза и в никакъв случай не бива да бъде саркастичен или унизителен, а искрен и аргументиран. Психотерапевтът трябва да го изложи с искрена загриженост и вяра, а впоследствие да не отстъпва от тази формулировка, независимо от опитите на семейството да докаже неговата несъстоятелност.  Наблюдавайки реакциите на семейството, психологът определя мястото на всяко отделно взаимодействие в концептуалната рамка на предписанието.

Обща грешка, допускана при недостатъчно опит се явява стремежа да се формулира мащабно и сложно съобщение (предписание), в което симптомът не е свързан с нито  едно от конкретните взаимодействия, обвързани в система (Кой какво прави, преживява, говори, мисли и пр., когато се активизира симптома?). Друга грешка е да се предписва всяко поведение по отделно, без да се съединяват едно с друго. Например: „Сара, от теб се иска да продължиш да изпитваш главоболие;  майката – вие трябва както преди да преживявате силното си безпокойство; бащата – вие както и преди следва да стоите настрана; Джон, а от теб се иска да продължиш да се учиш все така повърхностно.“ Тук отсъства психотерапевтичен удар, тъй като поведенията на членовете на семейството не са свързани  функционално едно с друго.

3.Контрол. Ако психотерапевтът иска да бъде последователен в описаните първи два етапа, то  той следва да контролира семейството всеки път, когато в него се появят признаци на съмнение. Ако семейството настойчиво търси и иска да се промени, то психологът следва да промени тази тактика с по-голяма предпазливост и бдителност. В зависимост от конкретните обстоятелства, психологът може да планира незначителна промяна в условия на непрекъснато и непосредствено наблюдение, като на семейството се обяснява, че с това е необходимо да се провери неговата търпимост към измененията. Тази линия на поведение психологът удържа твърдо по време на цялата терапия, като в по-голяма степен следва да се безпокои и тревожи, отколкото да се радва на настъпващият прогрес.

Източници:
image

image

Категория: Други
Прочетен: 231 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                               Фамилно (семейно) консултиране и психотерапия.

                                                          Техника „Реверсиране“

                        (в помощ на училищните психолози, работещи със семейства)

 

Техниката „Реверсиране“ (ре́верс  - англ. reverse ← лат. reversus „обратен) е намеса (вмешателство), в хода на която психологът предлага на един от членовете на семейството да промени своята позиция или поведение в противоположно с идея, да се предизвика парадоксална реакция в другия (другите) член на семейството.

Реверсирането се основава едновременно и на противодействие и на съгласие.  То изисква осъзнато съдействие на единия член на семейството, който получава инструкция от психотерапевта за противодействие на другия член.

„Реверсирането“ може да бъде използвано в групов и индивидуален вариант.

Ако някой член на семейството откаже да посещава сесиите – отхвърля семейната терапия като възможност за корекция и промяна или проблемното дете не се явява на семейните сеанси, то на присъстващите членове може да бъдат дадени указания за коренна промяна на ситуацията, като променят своето поведение вкъщи и го заменят с коренно противоположното.

Когато на сесиите се явява цялото семейство, а само един от членовете се съпротивява. Тогава не е необходимо да се оказва натиск върху последния, тъй като успехът зависи от това, доколко спонтанната реакция, породена от изненадата от поведението на останалите ще доведе до промяна в неговото поведение.

Техниката се планира и прилага на три етапа:

1.Мотивиране (подбуда). Ефективността зависи от умението на психолога да мотивира членовете на семейството, да променят своята позиция, касаеща основния проблем на коренно противоположна.

2.Поддръжка. След като изпълни задачата от първия етап, психологът трябва да осигури на всеки член на семейството постоянна поддръжка пред лицето на могъща система, която неотклонно противодейства на всяко движение в противоположно направление. Често цялото семейство започва с удвоени сили да възстановява стария (дисфункционален) порядък. Такава реакция винаги трябва да се предвижда.

Възможно е да се върнем към парадоксална намеса, а отказът да изпълним задачата се обяснява с интересите на семейството. Възможността за връщане към парадоксалното вмешателство обикновено се обяснява с интересите на семейството.

3.Преглед на отношенията. Ако отделният член на семейството успее да промени своята позиция на противоположна и му се отдаде да я удържи известно време, тогава възниква необходимостта от изработване на нови отношения, основаващи се на тези позиции.

Психотерапевтът трябва да бъде готов и за отрицателни и за положителни реакции, и да помага на своите клиенти да отиграят взаимоотношенията в различни условия.

Резултатите от парадоксалната намеса водят до устойчиво позитивни промени в отношенията между членовете на семейството. 
Източник:

image

Категория: Други
Прочетен: 152 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                                        Три техники на етап запознанство с класа.

                                       (в помощ на учители и училищни психолози)

 

1.Мозъчна карта”

Всеки ученик представя себе си и своите интереси пред другите. Целта е, учениците да се запознаят помежду си, да се преодолеят съпротивите, да се открият пространства за сближаване.

Сценарий:

= Всеки трябва  да се представи с името си, годините си, рождения си ден.

= Всеки следва да каже, дали харесва името си: „Харесвам ли името си?”

= Всеки следва да каже, дали се гордее с името си и защо: „Гордея ли се с името си?” – Да/Не – Защото ……”

= Всеки трябва да представи това, което най-много обича да прави: „Обичам да се занимавам с ……”

= Всеки трябва да уведоми другите от какво се интересува: „Интересувам се най-много от ….”

= Бих искал да се занимавам с: „Ако имам възможност, бих се занимавал /интересувал/ с …”

Правила:

= Всеки представя себе си, отговаряйки кратко и точно само на въпроса, следвайки подреждането на въпросите.

= Ако някой наруши правилото, всеки член на групата има право когато забележи това нарушение, да вдигне ръка стегната в юмрук право нагоре. Тогава този член става „рефер” и следва без да става от стола, да обясни на другите какво е нарушението. Останалите взимат решение дали има нарушение и преценяват дали члена на групата има право да продължи представянето си или да бъде поставен на резервната скамейка.  Решението се гласува и приема с квалифицирано мнозинство т.е. с 75 % от учениците или  при 13 ученика седем са достатъчни, при 14 ученика – 8 и т.н. Ако играчът бъде поставен на скамейката с резервите, той губи правото си да участва в следващата игра.

= Забраняват използването на нецензурни, обидни или уронващи доброто име и престижа на други членове на групата думи, докато за себе си играчът може да използва всякакви определения.

2. „Алитерация на името”

Цел: Учениците да се запознаят помежду си, да се преодолеят съпротивите, да се открият пространства за сближаване, да се придобие информация за отношението на всеки към себе си и за това, как и доколко той иска да бъде приет в групата.

Сценарий:

Всеки ученик представя себе си в момента, в който получи в ръката си гумената топка. Това той прави  с име, което счита, че би му подхождало най-много, използвайки герой от приказка. След това обяснява защо е направил този избор.

При второто завъртане, представя себе си с допълнение към името си. Допълнението трябва да покаже какво е най-характерното за този ученик, което той иска другите да знаят за него, напр. „Аз съм Сергей-сериозният”.   След това ученикът предава топката на следващия участник.

Инструментариум:  Използва се малка гумена топка.

3.„Име и жест”

Цел: Учениците да се запознаят помежду си, да се преодолеят съпротивите, да се открият пространства за сближаване.

Сценарий:

Всеки участник, изричайки своето име, допълва жест, който по някакъв начин според него допълва името му, респ.неговата индивидуалност. Следващият участник казва своето име, добавя към него своя жест и след това казва името и показва жеста на предишния. Така се върви докато се стигне до последния.

image

Категория: Други
Прочетен: 159 Коментари: 0 Гласове: 0
 

        Невропсихологическа диагностика. Методики за изследване на моторика.

                                             (Васерман, Дорофеева, Мерсон)

 

Изследване   на моторика

Скалата за „моторна зрялост“  на Н. И. Озерецки и нейните модификации позволява да се даде комплексна, макар и не диференцирана характеристика на двигателните анализатори като цяло.  Някои от задачите от тази методика намират приложение в невропсихологическата практика (Лурия А. Р., 1969).

Тест на Н.И.Озерецки за реципрочна координация на ръцете.

След демонстрация се предлага на детето едновременно да удря по масата с двете ръце – дясната свита в юмрук, а лявата, разтворена длан.  След това обратно: лявата в юмрук, а дясната с разтворена длан. Упражнението се повтаря 3-4 пъти. Оценява се ритмичността на движенията и способностите синхронно да сменя положението на двете ръце едновременно.

Според автора, заданието може да бъде адекватно за деца на 12г. и повече.  При резудуални поражения на двигателната система на мозъка изпълнението на този тип упражнения обикновено е затруднено: наблюдават се синкенезии, превключването към следващо движение на двете ръце се извършва неравномерно.  Задачата, както и следващите проби се оценяват по степен на изразеност на затрудненията.  Възможна е количествена оценка на успеваемостта, като се проведат от 6 до 12 проби и се изчисли процентното отношение.

Тест за реципрочна координация

Представлява ритмично почукване с дланта на едната ръка няколко пъти, а с другата – 1 път. Във втората половина на теста се извършва смяна на ръцете.  Възрастовата допустимост е около 12 години.

Проба за динамичен праксис „юмрук-ребро-длан“ (Лурия A. P., 1969)1

В тази версия се предлага на детето да възпроизведе серия от 9 движения, състоящи се от по 3 повторения на 3 последователни движения.  Ако детето не се справя със задачата, то психологът може да му покаже образеца до 5 пъти.  Оценява се броя на показванията, необходими за правилното възпроизвеждане По данни на автора заданието е достъпно за повечето здрави деца на 6г. и повече. Тестът е чувствителен не само към поражения на двигателната система, но и към модални неспецифични дефицити на сукцесивните функции. Първият и вторият вариант на разстройство реагира с различни видове грешки.  В първия случай често страда превключването от едно на друго движение в автоматизиран режим: детето повтаря (персеверира) или прави дълги паузи между движенията.  Във втория случай детето губи последователността на движенията или пропуска някои от тях. Според автора, избирателните трудности в това задание  са характерни за лица със специфични трудности в овладяването на училищни навици (дислексия, дисграфия, дискалкулия).  Предполага се, че затруднението при тази задача е свързано с функционална недостатъчност на лява хемисфера.

Изброяване на пръсти

Предлага се на детето подред да докосва всеки пръст с палеца, започвайки от втория (показалеца). След това да направи същото, но с пръстите на другата ръка, но да започне от малкия пръст.  Оценява се точността, диференцираността на движенията на пръстите и способността да превключва  от едно на друго движение (без забавяне/паузи).  Изпълнение без грешки се оценява с 0 бал. Всяка синкинезия се таксува с 1 бал; пропускането на пръст и нарушение в порядъка на пръстите – с 2 бала.; наличието на множество синкинезии – 4 бала. Според автора,  задачата е достъпна за изпълнение за деца на 6г. с малки трудности, а за деца на 8г. и повече  - безгрешно.

Източник:

image

Категория: Други
Прочетен: 477 Коментари: 0 Гласове: 0
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1440327
Постинги: 1629
Коментари: 116
Гласове: 1130
Календар
«  Октомври, 2017  >>
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031