Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1469077 Постинги: 1643 Коментари: 116
Постинги в блога от 06.11.2017 г.
                                                          Работа с „труден“ клас. 
                              Програма за адаптация на ученици с проблемно поведение
                                                        в
V клас (групова работа).

 

Тренингът се явява първия от система от развиващи занятия, провеждани в етапа на адаптация на учениците от IV към V клас  към новите социални условия на обучение.

Преходът от IV към V клас  традиционно се приема за един от сложните педагогически проблеми. Това е труден период в училищното обучение за учениците. Те се намират в период на криза на младшата подрастваща възраст . За него е характерно преобладаването на ниска самооценка. При този преход някои деца изграждат своите взаимоотношения с другите отново, като търсят и искат да заемат ново място в системата от междуличностни отношения в класа.

Във връзка с това, основната цел на тренинга е  да развие навици са самоанализ на основата на позитивно възприятие за себе си и за другите.

От тук произтичат задачите:

-          Формиране адекватна самооценка.

-          Формиране позитивен Аз-образ“.

-          Развитие на комуникативни навици.

Оборудване: аудиосистема, музика за релаксация, хартия за рисуване, топка, флумастери, табели с надписи „ПРОДАВАМ“, „КУПУВАМ“, бланки за телеграма с имената на всички участници.

Ред за провеждане:

Инструкция: Днес в нашето занятие ще се опитаме да открием достойнствата на всеки един от нас. Именно достойнствата ни помагат в общуването и в съвместната работа с другите да изпитваме удоволствие и да бъдат приятни за нас.  Човек не може да живее без да общува с другите.  Вие общувате ли един с друг?  А какво е онова нещо което правите когато се срещнете за първи път в деня?  Нека сега да направим кръг и да се поздравим един с друг.

1.Енергизатор – създаване позитивно настроение за работа

Упражнение „Весел поздрав“ – на участници се предлага да застанат по двойки.

             Как се поздравявате обикновено?

            Знаете ли другите народи как правят това?

            Ето някои варианти на поздрави между хората в различни краища на света, които ще тренираме.

            - Прегръдка с трикратно поредно целуване по двете бузи (Русия).

            - Лек поклон със скръстени пред гърдите ръце (Китай).

            - Ръкостискане и целувки по двете бузи (Франция).

            - Лек поклон, ръцете стегнати в юмрук поставени пред челото (Индия).

            - Лек поклон, дланите на ръцете са разширени и поставени отстрани на двете бедра (Япония).

            - Целувка по бузата, а ръцете хващат предмишниците на другия (Испания).

            - Обикновено ръкостискане с поглед в очите на другия (Германия).

            - леко ръкостискане с двете ръце, като се докосват само краищата на палците (Малайзия).

            - Потриване на носов (Ескимоска традиция).

Знаете ли съвременни варианти на поздрави?

Нека сега отново да се поздравим по различни начини. Децата застават в два кръга (вътрешен и външен) под звук на музика външния кръг се върти крачка по крачка в страни, а вътрешния стои на едно място. Водещият подава команда „Поздрави!“, при което децата спират и кой срещу който е застанал го поздравява. Подаването на командата е съпроводено със спиране на музиката.

Анализ: Кой поздрав най-много ви впечатли?  Защо?  Бяхте ли чували за някой от тези поздрави? Приятно ли ви беше да се поздравявате по различен начин?

 

Упражнение „Нежни имена“

Инструкция: Деца, сигурен съм, че вкъщи мама и тати се обръщат към вас с някакво специално за вас име. Родителите често правят това. Знаете ли защо?  Какво искат да покажат към вас? Случва ли се с тези имена да се обръщат към вас и ваши съученици?

Водещият предлага да се образува кръг.  А сега си припомнете как нежно ви наричат вкъщи. Нека сега всеки да каже това свое нежно име. Опитайте се да запомните тези имена. Аз ще ви дам топка. Всеки, който хване топката трябва да изрече своето нежно име. След като всички кажат нежните си имена ще се опитаме да проверим дали сме ги запомнили, като този който подава топката ще изрича името на този на който я подава.

-          Как се чувствахте когато чувахте нежните си имена?

-          Приятно ли ви е да ви наричат така?

-          Имаше ли случаи да подадете топката на някой, чийто име чувахте за първи път?

-          Кои нежни имена ви впечатлиха?

-          Кои имена бяха трудни за запомняне и на кого?

 

2.Работа по темата

Инструкция: Сега ще ви помоля да отговорите на няколко въпроса.

-          Винаги ли когато общувате със свой съученик това става успешно и приятно ли е да го правите?

-          С всички ученици ли при общуването изпитвате удоволствие?

-          Има ли такива съученици, с които отбягвате да общувате?

-          Какво според вас е нужно, за да изпитва човек удоволствие от общуването?

-          Можете ли да кажете някакви правила?

-          Кои черти на характера ни помагат в общуването и кои ни пречат?

-          Нужно ли е да се учим да общуваме?

-          Как мислите, за какво е нужно да се учим да общуваме ?

-          Защо според вас е необходимо да знаем своите силни и слаби страни?

-          Кой от вас се е замислял какво му пречи в общуването?

-          Кой от вас може да сподели 2-3 свои слаби страни, които му пречат в общуването?

Водещият обобщава: В хода на дискусията участниците се водят към извода, че общуването играе важна роля в живота на хората и е нужно да се учим, за да ни нови радост и полза. За да се научи човек да общува позитивно с другите на първо място е необходимо да познава своя характер, да има положително отношение към другия, да умее да слуша с уважение другия, да се съобразява с неговото мнение, да не накърнява достойнството му. А сега нека да се опитаме да създадем звездна карта на своите качества.  Не забравяйте, че всеки човек има както положителни, така и отрицателни качества.

 

Упражнение "Моята вселена"(възможности на личността).

Цел: Развитие на  позитивно самовъзприятие.

Инструкция:  Вземете по един лист А-4 и напишете на него с големи букви „АЗ“ . Представете си, че това „АЗ“ е планета, на която живеете.  Нарисувайте около тази планета звезди, под всяка звезда трябва да напишете  по 10 свои положителни и 10 отрицателни качества.  Това ще бъде вашата звездна карта, която ще даде отговор на въпроса „Кой съм аз?“.

Време за работа: 10 мин.

След това от децата се иска да кажат кои качества са повече положителните или отрицателните.

Иска ли някой да прочете своите качества? (по желание).

Анализ

-          Кои качества бяха повече?

-          Кой има само положителни качества?

-          Има ли някой, който е посочил само отрицателни качества?

-          Кои качества ви затрудниха повече?

-          Искате ли да нямате въобще отрицателни качества?

-          Опитвал ли е някой от вас да промени тези отрицателни качества и да се спаси от тях?

-          А сега ви предлагам да направим една по-голяма звездна карта – карта на нашия клас.

Участниците се разделят на групи от по 5 човека и им се предоставят 4 листа А-3, като се иска да направят карта на класа си.

На участниците се предоставя голям картон с надпис в средата ‚НАШИЯТ КЛАС“ и нарисувани в страни звезди, в които се иска да запишат качествата на класа си.

Изобразяването на картата става след обсъждане на всяко качество, което е било посочено при работата по групи.

 

Упражнение "Пазар за достойнства"

Цел: Формиране адекватна самооценка

Участниците получават листове с надпис „ПРОДАВА“ и „КУПУВА“ и по 5 гроша за да пазаруват.

Инструкция: Нека сега всеки един от вас да напише под надписа „ПРОДАВА“ всички свои недостатъци , от които иска да се избави или достойнства, които би желал да сподели с другите.  На другия лист с надпис „КУПУВАМ“ напишете достойнства, които искате да придобиете.  След като сте направили списъците си, а за това ще имате 10 мин. заедно ще отидем на пазар за достойнства.

А сега за време от 15 мин. имате право да пазарувате свободно договаряйки се на пазара. Проучете пазара. Проверете първо какво се предлага. Имайте предвид, че всяко достойнство струва по 1 грош. Когато искате да купите нещо, което ви липсва, а искате да притежавате попитайте продавача, защо продава  това свое достойнство, а вие трябва да го убедите защо точно това достойнство търсите.

Анализ

Провежда се обсъждане:

-          Кой успя да продаде нещо?

-          Кое беше по-лесно за продаване – отрицателните или положителните качества? Защо?

-          Имаше ли купувачи на отрицателни качества?

-          Кои качества не успяхте да продадете? Защо?

-          Как мислите, нужна ли е на човек смелост за да признае своите слабости и недостатъци?

След обсъждането психологът, подтиква участниците към обобщението, че не трябва да се страхуваме да признаваме своите недостатъци  - това е достойна постъпка.  Само ако човек може да признае пред себе си, а след това и пред другите своите слабости е способен да се промени в положителни.

 

3.Обобщаване на тренинга – упражнение „Телеграма“

Инструкция:  До момента ние говорихме за себе си, самооценявахме се.  А искате ли да разберете какво мислят за вас вашите съученици?  Какви качества те виждат във вас? Това ще направим  като изпратим на другия телеграма

Цел: Формиране на навици за позитивно възприятие към другия.

На участниците се раздават бланки на „телеграма“ с празни полета за адресата. Иска се да напишат името на другия по най-красив начин, а в телеграмата да опишат негови достойнства. След написването адресата получава телеграмата.

Иска се всеки, който е получил телеграма да изрази мнение по  текста. Ако има желание.

 

4. Рефлексия

- Какво ви хареса най-много от днешния тренинг?

- Какво ново научихте днес?

- Кое според вас беше най-важното в днешния тренинг за вас?

 

Времетраене на тренинга:  4 занятия по 60-70 минути

image

Категория: Други
Прочетен: 658 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 07.11.2017 23:35
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1469077
Постинги: 1643
Коментари: 116
Гласове: 1134
Календар
«  Ноември, 2017  >>
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930