Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1441055 Постинги: 1629 Коментари: 116
Постинги в блога от 21.02.2017 г.

Методики за изследване на конструктивен праксис

 

62. Конструиране от пръчици на 3 фигури (квадрат, ромб, сложна пречупена линия от 10 линейни части).

 

*63. Рисуване по вербална  инструкция:

звезда, дом, кубче, маргаритка, лице на човек, маса.

 

*64. Рисуване на триобемни геометрични фигури - куб, пирамида, отсечена пирамида, конус  (рис. 6).

 

*65. Рисуване на фигура със 180°  обръщане (огледална фигура) Рис. 7.

 

*66. Рисуване на геометрични фигури и графичен стереотип (по образец) в лявото поле на зрението (за десноръки)  (Рис. 8.)

Източник: Л. И. Вассерман, С. А. Дорофеева, Я. А. Меерсон. Методы нейропсихологической диагностики. Практическое руководство. Издательство  „Стройлеспечать“  Саанкт-Петербург, 1997.

Тестова бланка – конструктивен праксис (Васерман – проба № 64)

 

Име, фамилия …………….., дата на изследване …………, възраст …….

 „Нарисувай (копирай) вигурите така както ги виждаш“


image


Категория: Други
Прочетен: 407 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 21.02.2017 12:05
 

Тестова бланка – конструктивен праксис (Васерман – проба № 65)

 

Проба № 65. Рисуване на фигура със 180°  обръщане (огледална фигура)
Рис. 7.

Източник: Л. И. Вассерман, С. А. Дорофеева, Я. А. Меерсон. Методы нейропсихологической диагностики. Практическое руководство. Издательство  „Стройлеспечать“  Саанкт-Петербург, 1997.

 

Име, фамилия ……………………………………….., дата на изследване …………………………, възраст …….

„Нарисувай фигурите като ги обърнеш така, сякаш ги виждаш в огледало“

image

Категория: Други
Прочетен: 364 Коментари: 0 Гласове: 0
 Тестова бланка – конструктивен праксис (Васерман – проба № 66)
Проба 66.

Рисуване на геометрични фигури и графичен стереотип (по образец) в лявото поле на зрението  (за десноръки)  Рис. 8.

Източник: Л. И. Вассерман, С. А. Дорофеева, Я. А. Меерсон. Методы нейропсихологической диагностики. Практическое руководство. Издательство  „Стройлеспечать“  Саанкт-Петербург, 1997.

 

Име, фамилия ……………, дата на изследване ………, възраст …….

 

Инструкция: „Нарисувай фигурите така както ги виждаш в лявата част на вертикалната линия.“

image

Категория: Други
Прочетен: 406 Коментари: 0 Гласове: 0
 Методика за изследване на лицеви гнозис – идентификация на непознати лица  (Васерман – проба № 100 и 101)


     Проба 100 – идентификация на фотографии на непознати лица по зададен образец. На ИЛ се предлага табло с 3 фотографии на непознати лица. От него се иска  да разгледа материала и след това да открие тези три лица върху по-голяма бланка (табло) с 20 лица. Опитът се провежда 3 пъти с по 3 фотографии. Ако ИЛ  не се справи със задачата (всичките 3 проби са с грешка), то опитите се провеждат  3 пъти, но с 2 или 1 снимка (рис. 18).

     Проба 101 – Идентификация на фотографии на непознати лица при кратковременно показване на таблата.

На ИЛ се предлага да запомни едновременно 3 фотографии – еталони за време от 10 сек. След това му се показва табло с 20 фотографии, а от него се иска да разпознае тези от еталона. Опитът се провежда 3 пъти с по 3 фотографии. Ако ИЛ не се справи  (2-3 проби са с грешки), то опитът се повтаря но с 2 или 1 фотография. Пробата изследва кратковременната зрителна памет.

Източник: Л. И. Вассерман, С. А. Дорофеева, Я. А. Меерсон. Методы нейропсихологической диагностики. Практическое руководство. Издательство  „Стройлеспечать“  Саанкт-Петербург, 1997.

image

Категория: Други
Прочетен: 387 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 21.02.2017 11:41
 Методика за изследване на лицеви гнозис.
Идентификация на предмети (Васерман – проба № 102)

  Проба 102 – Идентификация на предметни изображения при временна експозиция.

    На ИЛ се предлага табло с 9 изображения. Експонира се 10 сек.  След това от него се иска да намери и назове  сред други 20 изображения първите девет.  Опитът се провежда 3 пъти с различни матрици  (пример матрици: 1, 2 и 3). Ако ИЛ не се справи – не запомни 4-5 изображения, то опитът се провежда с по-малко изображения 4-6.

    Източник: Л. И. Вассерман, С. А. Дорофеева, Я. А. Меерсон. Методы нейропсихологической диагностики. Практическое руководство. Издательство  „Стройлеспечать“  Саанкт-Петербург, 1997.
image

image
image

image

Категория: Други
Прочетен: 379 Коментари: 0 Гласове: 0
 Методика за изследване на лицеви гнозис.
Идентификация на фигури (Васерман – проба № 104)

 

 

    Проба 104 – узнаване на „полувербализирани“ графически изображения при кратковременна експозиция на образец.

     На ИЛ се предлага табло с 9 изображения (матрици 1, 2 и 3). Експонира се 10 сек.  След това от него се иска да намери и назове  сред други 20 изображения първите девет.  Опитът се провежда 3 пъти с различни матрици. Ако ИЛ не се справи – не запомни повече от 2-3 изображения, то опитът се провежда с по-малко изображения 4-6.

Източник: Л. И. Вассерман, С. А. Дорофеева, Я. А. Меерсон. Методы нейропсихологической 
диагностики. Практическое руководство. Издательство  „Стройлеспечать“  Саанкт-Петербург, 1997.image

image

image

image

Категория: Други
Прочетен: 382 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 21.02.2017 11:24
 Невропсихологически  методики за изследване на деца. 
Методика за изследване на орален праксис. 
(Васерман)

image

Оценява се точността на движенията и способността за превключване при възпроизвеждане на серии от 3 движения.

Оценки за всяка проба:

o        Невъзможност да изпълни – 1 бал;

o        Движението е изпълнено неточно – 0,25 бал;

o        Наличие на синкинезия (съпътстващи движението паразитни движения на устни, челюсти) – 0,5 бал;

o        Асиметрично изпълнение на движението – 0,5 бал;

Здравите деца на 6 г. и по-големи практически не допускат грешки при тези  проби.  Симптомите за орална диспраксия свидетелстват за дисфункция или незрялост  на теменно-централния дял на кората (Тонконогий И. М., 1973). Нарушенията на оралният праксис обикновено се срещат при деца с артикулационна диспраксия, дизартрия и нерядко при моторна алалия.  В първите два случая тежестта на оралната апраксия корелира с изразено нарушение на звукопроизношението.  При съпоставяне резултатите на изследвани деца със спастични хиперпарези е установено, че симптомите на оралната апраксия често се срещат както при дясно, така и при ляво полукълбо с ранни увреди на мозъка. 

Източник: Л. И. Вассерман, С. А. Дорофеева, Я. А. Меерсон. Методы нейропсихологической диагностики. Практическое руководство. Издательство  „Стройлеспечать“  Саанкт-Петербург, 1997.

Категория: Други
Прочетен: 565 Коментари: 0 Гласове: 0
 Графична методика на Елис - 10 фигури

За деца на 8 и повече години е целесъобразно да се приложи графическия тест на Елис „10 фигури“ (рис. 9). Фигурите се възпроизвеждат от ИЛ по памет.  В зависимост от грешките  при възпроизвеждането на фигурите, всяка една от тях се оценява с бал от 1, 0,5 или 0 (рис. 10). След това оценките се сумират. Причина за ниски резултати при тази задача могат да бъдат: диспраксия, конструктивна апраксия, зрителна агнозия.  За диференциация на разстройство на зрителния гнозис от диспраксия, резултатите от задачата следва да се съпоставят с резултатите, получени от изследванията на пръстов гнозис (тест на Голдштейн-Ширер). Графическият тест на Елис се явява достатъчно чувствителен към резидуално-органическа енцефалопатия при деца.

Източник: Л. И. Вассерман, С. А. Дорофеева, Я. А. Меерсон. Методы нейропсихологической диагностики. Практическое руководство. Издательство  „Стройлеспечать“  Саанкт-Петербург, 1997.

image

imageКатегория: Други
Прочетен: 442 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 21.02.2017 11:03
 Методика за изследване на мислене – разбиране смисъла на сюжетни картини  (Васерман – проба № 108)

Проба 108 – На ИЛ се представят последователно 3 сюжетни картини. От него се иска в лаконична форма да оцени като цяло сюжета и да състави кратък разказ от 2-3 фрази. Времето за експозиция не е ограничено.  Пробите са ефективни при относителна съхраненост на експресивната и импресивна реч. При анализа на резултатите е важно да се отбележи в каква степен ИЛ отделя съществени признаци на изображението или прави импулсивни заключения за сюжета на база случайни признаци, активност (действие), инициативност, критичност и други особености. Рис.: а, б, в.

За улесняване на анализа е целесъобразно отговорите на ИЛ да се запишат дословно в протокол (или аудиозапис).  Важно е да се запишат въпросите, има ли улесняващи такива, да се обърне внимание на пространствената ориентация, на взаимоотношенията, речевия статус, граматичния строеж на изречението, генериране на вероятности (хипотези, предположения), изводи, детайли или глобалност на мисленето, оценка на речевия статус.


Източник: Л. И. Вассерман, С. А. Дорофеева, Я. А. Меерсон. Методы нейропсихологической диагностики. Практическое руководство. Издательство  „Стройлеспечать“  Саанкт-Петербург, 1997.
image
image
image

Категория: Други
Прочетен: 486 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 21.02.2017 11:04
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1441055
Постинги: 1629
Коментари: 116
Гласове: 1130
Календар
«  Февруари, 2017  >>
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728