Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1501144 Постинги: 1679 Коментари: 116
Постинги в блога от 23.03.2017 г.
 .

Как да помогнем на дете със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието в клас

(препоръки за учители)


ADDitude’s Classroom Accommodations to Help Students with AD/HD 
image

image

image

Източник:  http://www.additudemag.com/RCLP/sub/2739.html

Категория: Други
Прочетен: 558 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Как училището може да помогне на ученика със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието. (препоръки за учители) 

Когато детето с хиперактивност и дефицит на вниманието достигне училищна възраст се появяват редица проблеми, които трябва да бъдат взети под внимание, за да му се позволи пълна реализация на своя потенциал. Тези деца се нуждаят от много подреден и организиран околен свят – ясен порядък. За него не е добре да бъде в клас, в който често се сменят учителите – така детето не може да се справи с постоянните промени в реда и изисквания. При тях следва да се използват най-вече ясни, прости, достъпни и кратки методи за обучение и възпитание. Те много лесно усвояват знания, ако получат възможност за тактилни усещания. По тази причина е препоръчително да седят на първия чин, за да имат възможност да работят с ръцете си при наличие на модели, вещества, предмети и пр., използвани при урока; за да могат безпрепятствено за зрителното си поле да препишат от дъската или  да чуят факти и подробности.

По-долу са приведени 10 основни правила, които училището може да осъществи, за да помогне на децата със синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието.

1.Децата със синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието трябва да бъдат поставени в среда на общуване и работа с деца, които имат сходни на тях способности, не толкова в образователно-академично отношение, колкото до нивото им на зрялост. Често тези деца изостават в нивото си на зрялост от своите връстници. Системата на градация в класа по ниво на предпочитания е открита, паралелна или комбинирана, като детето, носител на синдрома трудно може да се справи с промените в тези нива.

2.В ежедневната работа е необходим строг, но удобен ред. Това позволява на детето да разбере какво се очаква от него, както и че неговата работа и поведение се контролират.  Тази категория деца се повлияват положително  от т. нар. „трите „П“: планомерност, повторение, постоянство. Те често имат ниска самооценка и по тази причина са склонни към самоизолация, като рискуват да станат жертва на другите. В обратна посока могат да станат агресивни по отношение на съучениците си и е необходимо да бъдат контролирани, за да се сведе до минимум тяхната агресия.  Добър способ за справяне с подобни ситуации е отвличане на вниманието в съвършено друга посока, като се използва слабостта им да се отвличат с лекота по други стимули.  При това положителна роля играе неумението им да се справят с рязко настъпили промени в обстановката, като ще бъдат въвлечени в опит да се справят с нова задача и нова обстановка, отвличайки се и забравяйки конфликтната ситуация.

3.Учителят е длъжен, както строго да контролира класа, така и да проявява съчувствие и топлота. П:овечето деца от категорията са много емоционални, експресивни и любещи. Те реагират незабавно и много положително при похвала и засвидетелствано лично внимание. Похвалата трябва да бъде кратка и ясна – едно единствено потупване по рамото в края на деня е достатъчно. Негативното отношение на учителя към тези деца може да бъде особено болезнено, особено за децата с ниска самооценка.  По тази причина е желателно през цялата учебна година с детето да работи само един учител. В обучението учителят трябва да се стреми (да търси) и поддържа непрекъснат зрителен контакт. Задачите трябва да се разделят на части, като се подават на детето едва когато е приключило с поредната – огромен набор от задачи или текст автоматично буди защитна реакция на бягство, нежелание за работа. Препоръчително е учителят да подтиква детето да повтаря условието на задачата на глас, за да е убеден, че е бил разбран, а детето – какво се очаква от него.

4.Ако системата позволява е препоръчително тези деца да останат да повторят един клас още в самото начало. Това би позволило на детето да се намира в среда от съученици, които са с равностойно ниво на зрялост, вместо непрестанно да се съревновава.

5.Тези деца е добре да бъдат в малки на брой класове, които по принцип предоставят по-добри условия за изграждане на взаимоотношения с връстниците и с учителите.

6.Средствата за обучение имат допълнителна ценност не само за децата с трудности в обучението, но и за надарените деца, носители на синдрома, които също се нуждаят от помощ, за да реализират способностите си в онези сфери, в които са най-добри. Корекционно-терапевтичните сесии с логопед и трудотерапията в училище биха били особено полезни за тези, които се нуждаят.

7.Лекарствата са част от ежедневието на децата, носители на синдрома. Учителят трябва да помага на родителите, като проверява дали детето е приело медикамента.  Това трябва да става незабелязано и с разбиране. Неотдавна ние чухме, че учител е обявил пред целия клас, че ученикът „Х“ приема специални „психични“ лекарства. Няма никаква разлика между детето, което приема медикаменти при синдром и детето, което взема таблетки при диабет, епилепсия, астма или друго продължително болестно състояние.

8.Много деца със синдром постигат добри резултати, изпълнявайки задачи, свързани с манипулация, а не с реч. Успехите в ръчната работа (сръчност) способстват са повишаване на самооценката.  Когато тези деца стигнат в горните класове, те често изпитват стресови състояния при постоянната смяна на учителите-предметници и при смяната на класните стаи (кабинети). При тези трудности е много важна помощта на училището.  Ако има възможност е целесъобразно и се препоръчва да се използва класен асистент (помощник на учителя), които да съпровожда детето от кабинет в кабинет.

9.Неорганизираността, неспособността да планират и да отделят главното от второстепенното се явяват за тези деца огромен недостатък по време на изпитни ситуации.  Добра форма за оценяването им е т. нар. „непрекъсната оценка“ на работата им в съчетание с периодични краткосрочни проверки.

10.Научете се да работите с удоволствие с тези деца, те имат много скрити таланти, които могат да бъдат разкрити при старание, търпение и последователна работа с тях.


image

Източник:  http://www.adders.org/info16.htm , "How Schools Can Help", Автор - Caroline Hensby 

Категория: Други
Прочетен: 499 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 24.03.2017 09:24
 .

Двадесет алтернативи на наказанието.

(препоръки за учители и  родители при работа с деца със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието)

 

 


1.Открийте и използвайте скрити потребности. Например, докато вие чакате на опашка, позволете на детето да поиграе под непосредствения ви поглед близо до вас..


2.Информирайте и обяснявайте причините. Например, ако детето ви е „рисувало“ по стената, обяснете, че рисунките се правят върху хартия и му покажете.


3.Открийте и използвайте скритите чувства. Признавайте, приемайте и се вслушвайте в чувствата на детето. Например, ако детето проявява агресия към по-малката си сестричка, насърчете и го насочете да изрази гневът и ревността си по начин, който няма да причини болка и страдание на друг. Накарайте го да се сърди или дори да крещи спрямо някакъв предмет.


4.Променете обкръжаващата среда. Понякога това е по-лесно, отколкото да се опитвате да промените самото дете. Например, ако детето непрекъснато отваря и изважда вещи от кухненския шкаф, то по-добре го заключете и преустановете достъпа до тях.


5.Намерете приемливи алтернативи. Насочете неприемливото поведение на детето в друго русло. Например, ако вие не искате детето да строи крепост в хола, не му казвайте „не“, а му осигурете условия и го насочете към детската стая.


6.Покажете на детето как вие искате то да се държи. Например, ако например детето дразни, като дърпа котката за опашката, покажете му как да я погали. Не разчитайте само на думите.


7.Препоръчително е да му предоставяте възможност за избор, а не указания. Вземането на решение е себеутвърждаващо за детето, докато указанието е подбуда за противодействие. Например, „Как мислиш, кое е по-добре. преди или след като облечеш пижамата  ще измиеш зъбите си?“


8.Правете малки отстъпки. Например, „Тази вече може да не измиеш зъбите си, тъй като си много уморен“.


9.Осигурявайте време за подготовка. Например, ако очаквате за обяд гости, отделете време за да му покажете как бихте искали то да се държи. Бъдете конкретни. Организирайте и проведете ролева игра, която ще помогне на детето да види и преживее различни сложни ситуации.


10.Позволете да се случи това, което трябва да се случи. Не е задължително да настоявайте на всяка цена. Например, ако детето не желае да постави мръсните си дрехи в коша за пране, то нека ги остави в банята.


11.Говорете за вашите собствени чувства. Позволете на детето да научи как неговото поведение се отразява на състоянието ви. Например, „Твърде много се изморих и се чувствам отпаднала от това събиране на разпилените трохи по пода на стаята“.


12.Предприемайте действие когато е необходимо. Например, ако детето много иска да тича напред-назад по улицата по време на разходката, то го хванете здраво за ръката (при такива обстоятелства това е опасно).


13.Пазете неотстъпчиво детето. Дете, което се държи агресивно или неприлично, трябва да го контролирате неотстъпчиво, но същевременно да му покажете любов и да му осигурите поддръжка. Това ще му позволи да насочи и отрази скритите си чувства например чрез сълзи на облекчение.


14.Отделете детето от конфликтната ситуация и останете с него. Използвайте времето за да го изслушате, да определите вида и тежестта на чувствата му, да окажете поддръжка и да разрешите конфликта.


15. Съвместни дейности. Много от конфликтните ситуации могат да се предотвратят чрез игра.Например, „Докато почистваме и подреждаме твоята стая, нека да си представим и да се държим като джуджета“ или „Хайде да се опитаме да измием зъбите си един на друг“.


16.Разреждайте конфликта посредством смях. Например, ако детето ви се сърди, предложете да излее гневът си в една съвместна битка с възглавници, като в нея вие драматично се предавате. Смехът позволява елегантен изход от гнева и чувството за безпомощност.

17.Сключвайте сделки и договори, водете преговори. Например, ако вие сте решили, че е време да напуснете детската площадка и да се приберете, а детето все още не иска това, започнете преговори и се договорете следващия път той да получи правото следващия път то само да определи кога ще си тръгнете.

18.Вземайте взаимни решения. Обсъждайте с детето конфликтната ситуация, изтъкнете вашите потребности и искания и го помолете за помощ за тяхното решаване или удовлетворяване. Заедно определяйте правила. Провеждайте семейни срещи.


19.Правете периодично ревизия на очакванията и претенциите си. Малките деца имат много силно изразени чувства и потребности и поради това за тях е съвсем естествено да бъдат шумни, любопитни, нерешителни, инатливи, нетърпеливи, разсеяни, изискващи, настояващи, плашливи, егоистични и пълни с енергия.  Старайте се да ги приемате такива каквито са.


20.Правете почивки и се оттегляйте за размисъл и чувства.  Понякога е необходимо човек да остане сам. Когато назрее конфликтна ситуация е по-добре да напуснете стаята, да се усамотите, да размишлявате, да вземете душ, да проведете телефонен разговор, дори да поплачете.

 image

Източник: По материали от статията "Twenty Alternatives to Punishment"  by Aletha Solter, Ph.D.:  http://www.awareparenting.com/twenty.htm 

Категория: Други
Прочетен: 646 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Препоръки към учителите за работа с хиперактивни деца

 

 

1.Въведете знакова система за оценяване. Възнаграждавайте успехите и доброто поведение.  Не се скъпете да похвалите детето, ако то успешно се е справило дори с минимално по обем задание.

2.Променете режима на урока – предоставяйте минутка за активен отдих, съпроводен с леки физически упражнения и релаксация.

3.В класната стая е препоръчително да има минимално количество отвличащи вниманието предмети. Разписанието на занятията трябва да бъде постоянно, тъй като децата със синдрома често го забравят за него.

4.Работата с хиперактивните деца следва да се води индивидуално. Оптималното място на хиперактивното дете е в централната част на стаята, срещу дъската. Той винаги трябва да бъде пред погледа на учителя.  То трябва да има възможност да се обръща бързо към учителя за помощ в случай на затруднение.

5.Насочвайте енергията и ентусиазма на хиперактивното дете в полезно русло – по време на урока го помолете да изчисти дъската, да събере тетрадките,да ви асистира и пр.

6.Управлявайте проблемното поведение на детето, като повишавате мотивацията му за участие, като въвеждате игри и съревнования. Избягвайте монотонни задачи и поставяйте акцент върху творчески и развиващи задания. Препоръчва се честа смяна на упражненията с неголям брой въпроси.

7.През определен отрязък от време давайте на детето само една задача. Ако все пак ученикът трябва да реши повече задачи, то предложете и насочвайте дейността му това да стане в определен порядък и периодически контролирайте работата по всяка част, внасяйки необходимите корекции.

8.Давайте задачи в съответствие с работния темп и способностите на ученика. Избягвайте завишаване или занижаване на изискванията към детето.

9.Създавайте ситуация, при която хиперактивното дете да може да изяви силните си страни. Научете го как по-добре да използва тези свои качества за да компенсира дефицитите си. Препоръчително е да бъде „възпроизведен“ в класен експерт по определена дейност или в определени знания.

10.Съвместно с училищния психолог помагайте на детето да се адаптира в условията на училището и класния колектив – възпитавайте в него навици за учебна работа в екип, обучавайте го на приемливите социални норми на общуване и развивайте такива навици.

 

 image

Източник: Материалът е взет от сайта "Наши невнимательные гиперактивные дети" – http://adhd-kids.narod.ru.

Категория: Други
Прочетен: 633 Коментари: 0 Гласове: 0
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1501144
Постинги: 1679
Коментари: 116
Гласове: 1142
Календар
«  Март, 2017  >>
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031