Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1469035 Постинги: 1643 Коментари: 116
Постинги в блога от 11.04.2017 г.
 .

Методика „Възприемателен индекс за вина“ (Perceived Guilt Index, PGI)

Автори: John R. Otterbacher, David C. Munz.

Цел: Измерване чувството за вина като състояние и като черта.

Описание: PGI се състои от две скали, които измерват емоционалните преживявания на чувство за вина като състояние (G-state) и като генерализирана Аз-концепция (черти) (G-trait).
Методиката е особено полезна при ситуации, в които е необходимо да се определи реакцията на вина на клиент в отговор на специфични събития или ситуации, които често възникват в хода на семейната терапия или при работа с непълнолетни деликвенти.  Когато и двете скали се използват съвместно, скала G-trait е желателно да се изследва първа.

 

Опишете Вашите чувства (1)

Инструкция (S): По-долу е представен списък от думи и фрази, които хората използват за да опишат своите чувства в различни ситуации. Моля,  отбележете (подчертайте) тази дума или фраза, която най-точно описва Вашите чувства в НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ.  Преди това трябва внимателно да прочетете целия списък от чувства. Обърнете внимание, че от всичките 11 трябва да посочите само ЕДНА дума или фраза, която най-точно описва как се чувствате ТОЧНО В ТОЗИ МОМЕНТ.

1.Обречен (осъден)

2.Невиновен

3.Потиснат

4.Засрамен

5.Спокоен

6.Недостоен

7.Разочарован

8.Сдържан

9.Намиращ се в състояние на упадък

10.Раздразнителен

11.Незаслужаващ прошка

 

Опишете Вашите чувства 2)

Инструкция (T):

По-долу е представен списък от думи и фрази, които хората използват за да опишат своите чувства в различни ситуации. Моля,  отбележете (подчертайте) тази дума или фраза, която най-точно описва Вашите чувства в ОБИКНОВЕНА СИТУАЦИЯ (ежедневно).  Преди това трябва внимателно да прочетете целия списък от чувства. Обърнете внимание, че от всичките 11 трябва да посочите само ЕДНА дума или фраза, която най-точно описва обикновено преживявано от Вас чувство за вина.

1.Обреченост (осъден)

2.Невиновен

3.Потиснат

4.Засрамен

5.Спокоен

6.Недостоен

7.Разочарован

8.Сдържан

9.Намиращ се в състояние на упадък

10.Раздразнителен

11.Незаслужаващ прошка

 

Обработка на данните

Могат да бъдат използвани два способа за обработка на данните:

(1) изчисляване индекса по всяка скала (G-trait и G-state) и по отделно и

(2) определяне реакцията на вина в отговори при специфична ситуация и сравнение на тази реакция със състоянието на изследваното лице, когато то се чувства „нормално“

Значение на пунктовете:

1 = 6.8,

2 = 1.1,

3 = 4.3,

4 = 9.4,

5 = 2.0,

6 = 7.8,

7 = 5.9,

8 = 3.4,

9 = 8.6,

10 = 5.3,

11      10.4.

Втория метод за обработка на резултатите е по-сложен. Използва се значението на пунктовете по-горе и след това се провеждат следните изчисления:

1. От значението на G-state се изважда значението на G-trait. 

2.Прибавете към получения резултат 10. (Константното число 10 се използва за да се премахне объркване със знаците «+» и «-»). 

Ако полученото значение е по-голямо от 10, това означава, че интензивността на реакция на вина е от  по-високо ниво от обикновените преживявания. Ако полученото значение е по-малко от 10, това означава, че интензивността на реакция на вина от по-ниско ниво от обикновените преживявания.

Категория: Други
Прочетен: 320 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 13.04.2017 07:34
 .

Скала за приемане на другите на Уйлям Ф. Фей (William F. Fey)

(Диагностика на междуличностни отношения)

Един от най-известните съвременни психолози д-р Карл Роджърс основава подхода си за разбиране на човешките грижи и проблеми върху онези от тях, които произлизат от труд­ността да приемем самите себе си такива, каквито сме. Други изследователи проявяват интерес към този проблем и проучват връзката между това колко добре приемаме ние самите себе си и до каква степен сме способни да приемем другите.

Д-р Уилиям Фей създава скалата за приемане на другите (Acceptance of Others Scale) през 1955г. Прегледът на наличната изследователска работа показва, че изследователите трябва да изучат приемането на самия себе си и приемането на другите като комбинация на личността. Трудът му установява, че за повечето хора приемането на самия себе си и приемането на другите вървят ръка за ръка. Така начинът, по който сте отговорили на въпросите в тест като този, може до известна степен, да се отрази на това как се чувствате спрямо самия себе си. Също така е интересно да се отбележи, че според изследователите, това дали другите ви приемат, частично се определя от взаимоотношението  меж­ду вашето държане към себе си и чувствата ви към другите. Според д-р Фей „Напълно възмож­но е един човек, който истински и искрено приема другите, да не представлява заплаха за тях и те на свой ред да го възнаграждават, като и те го приемат."

Тестът се прилага с висока диагностична стойност към ученици от 5 до 11 клас и първокурсници.

Инструкция:  Внимателно прочетете всяко твърдение от въпросника. Вариантите за отговор по всички твърдения са дадени на специална бланка. Ако вие считате, че твърдението е вярно и съответства на вашата представа за себе си и другите, то в бланката за отговори отбележете срещу номера на твърдението степента на вашето съгласие, използвайки предложената по-долу скала.

1 = практически  винаги;

2 = често;

3 = понякога;

4 = случайно (рядко);

5 = много рядко.

Твърдения:

1. Хората лесно могат да бъдат въведени в заблуждение.

2. Харесват ми хора, които познавам*.

3. Хората в наши дни имат твърде ниски морални стандарти и принципи.

4. Повечето хора са доста самодоволни и никога не се замислят за наистина лошите си черти.

5. Мога да се чувствам удобно с почти с всеки човек*.

6. Изглежда, че всичко, за което хората могат да разговарят в наши дни, са киното, телевизията и други подобни глупости.

7. Ако някой започне да прави услуги и се сближи с друг, то останалите спират да го уважават.

8. Хората мислят само за себе си.

9. Хората винаги са недоволни и търсят все по-нови и нови неща.

10. Чудатостите на повечето хора много трудно се издържат.

11.  Хората се нуждаят определено от силен и умен лидер.

12. Харесва ми да бъда сам, далеч от хората.

13. Хората не винаги се държат честно с другите хора.

14. Харесвам ми да бъда с други различни хора*.

15. Повечето хора са глупави и непоследователни.

16.  Харесва ми да бъда с хора, чийто възгледи са различни от моите*.

17.  Всеки иска да бъде приятен и благоразположен за другия*.

18. Повечето хора не са доволни от себе си.

Обратните твърдения са отбелязани със звездичка (*). Тези твърдения се изчислява обратно на останалите

 

Ключ за установяване на резултата

 

Вариант отговори

Бал

Прави твърдения

(неса отбелязани със*)

Обратни твърдения

(отбелязани със *)

1             — практически винаги

1

5

2             — често

2

4

3             — понякога

3

3

4             — случайно (рядко)

4

2

5             — много рядко

5

1


Изчисление и интерпретация

60 бала и повече — висок показател за приемане на другите;

45-60 бала — среден показател за приемане на другите с тенденция към висок;

30-45 бала — среден показател за приемане на другите с тенденция към нисък;

30 бала и по-малко — нисък показател за приемане на другите;

Общ резултат

Интерпретиране на резултата

Нисък резултат - Ако сте в този обхват, то резултатът ви прилича на този на хо­рата, които често са смятани за нетолерантни към другите. Може би се чувствате по този начин, защото другите са ви „ужилили"; случили са ви се разни неща, които са ви накарали да изгуби­те вярата си в хората, както и илюзиите си спрямо тях. Тази липса на толерантност и приемане на другите може да отразява, както твърди д-р Феи, липса на приемане на самия себе си. Дру­ги тестове, които са ви на разположение като общият за личността, могат да ви помогнат да раз­берете тази част от личността си. Каквато и да е причината, липсата на приемане на другите може да направи живота ви празен. Този проблем, ако той наистина съществува във вас, изис­ква продължително изучаване на самия себе си.

Среден резултат - Ако сте в този обхват от точки, по всяка вероятност живо­тът ви е смесица от предпазливост и приемане на другите. Били сте наранявани от други хора или дадени видове хора. Но дори и с предпазливост, вие имате близки приятели и желание за близки приятелства и връзки. По всяка вероятност сте по-придирчив и подбирате повече от хо­рата с най-висок резултат.

Висок резултат - Високият резултат се получава при доста щастливи хора. Те в общи линии приемат другите, чувстват се приети от другите и показват тенденция да са приемани от тях. Може да сте в този обхват, но да изпитвате чувството: „Но другите изглеждат като че ли не ме приемат". Това е напълно възможно, според изследването на д-р Фей. Той из­тъква, че хората с висок резултат както в себеприемането си, така и в приемането на другите -„прототипът на добре приспособилата се личност" - може да не са много харесвани: „Може би средният човек не може лесно да се идентифицира с открития образец на съвършенство и емо­ционално добро здраве. Такъв човек може да изглежда, че „не се нуждае" от приятелство... Може хората да не харесват самата му психологическа праволинейност." Дори и такъв да е слу­чаят, вие без съмнение притежавате самоувереност и разполагате с подкрепата на значими за вас близки по всяко време.

 Източник: Диагностика принятия других (по шкале Фейя) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. C.157-158.

Категория: Други
Прочетен: 309 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Психодиагностика. Девиантно поведение на „трудни“ подрастващи.

Скала за манипулативно поведение на Бант. 

Инструкция

Внимателно прочетете съжденията от въпросника. Вариантите на отговори са дадени по-долу. Ако считате, че твърдението е вярно и съвпада с вашето разбиране, то в бланката с отговори запишете степента (номера) на вашия отговор. Ако не сте съгласни – прескочете твърдението.

5 — практически винаги,

4 — често,

3 — понякога,

2 — случайно,

1 — много рядко.

Твърдения

1.            Повечето хора отговарят на грубото отношение с грубост.

2.            Повечето хора не вярват в каквото и да е  ново до тогава, докато не го изпитат върху себе си.

3.            Този, който изцяло се доверява на другите хора, често попада в затруднено положение.

4.            Повечето хора работят с пълна сила тогава, когато ги заставят да правят това.

5.            Дори най-отвратителните и закоравели престъпници имат поне малко благоприличие.

6.            Всеки нормален човек ще се бори за това, което е важно за него, дори с цената на работното си място, без да го интересуват последиците.

7.            Повечето хора не се замислят върху това, кое е добро и кое е лошо за тях.

8.            Някои от най-известните хора, притежават отвратителни пороци.

9.           Повечето хора по-лесно забравят (преживяват) смъртта на близките си, отколкото загубата на богатството си.

10.          Много хора обичат да се хвалят дори тогава, когато нямат основание за това.

11.          На повечето хора им харесва да преодоляват трудни ситуации.

12.          Повечето хора се отличават с огромна храброст.

13.          Природата на човек е устроена така, че той винаги иска да постигне повече отколкото е способен.

14.          Най-голямата разлика между престъпниците и другите хора е, че престъпниците са били по-глупави щом са позволили да ги хванат.

15.          Най-добрия начин да се разбереш с хората е да им говориш това, което искат да чуят.

16.          Важно е да се помни, че хората имат пороци, които могат да проявят в неочаквани ситуации. 17.  По природа всички хора са добри.

18.          Не е вярно, че в света всяка минута се ражда подлец.

19.          За човешката природа е характерно да преследва само  своята изгода.

20.          Повечето хора са доволни  от това което прилича на истина, макар че не е така.

Обработка и интерпретация на данните

Изчислява се общия бал от събраните точки.

80 бала и повече — висок показател;

60—80 бала — среден показател с тенденция към висок;

40—60 бала — среден показател с тенденция към нисък;

40 бала и по-малко — нисък показател.

Източник: https://refdb.ru/look/1308817.html 

Категория: Други
Прочетен: 298 Коментари: 0 Гласове: 0
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1469035
Постинги: 1643
Коментари: 116
Гласове: 1134
Календар
«  Април, 2017  >>
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930