Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1501077 Постинги: 1679 Коментари: 116
Постинги в блога от 26.05.2012 г.

Тест за социална култура в трудовата сфера

Скали: (1) Работа, (2) комуникации, (3) управление, (4) мотивация и морал.
Инструкция: Оценете всяко от следните твърдения с оценка от 0 до 10
1.В нашето предприятие на новите работници се предоставя възможност да овладеят специалността.
 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0                                
2.При нас често се провеждат инструкции за всички категории работници.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
3.Нашата работа е много организирана.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
4.Системата за работна заплата не надвишава средната.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1`0
5.Това, което желаем е да привлечем нови специалисти.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
6.На нашето предприятие е наложена система за комуникация.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
7.При нас се взимат своевременни и ефективни решения.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
8.Инициативата при нас се поощрява.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
9.В нашето подразделение е наложена разумна система за повишение в нови длъжности.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
10.При нас се развиват разнообразни форми и методи на комуникация.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
11.Нашите работници участват в приемането на решения.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
12.Поддържаме добри взаимоотношения.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
13.Работните места при нас са преструктурирани.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
14.При нас не изтича вътрешна, фирмена информация.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
15.Създава се професионална оценка от дейността на работниците.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
16.Взаимоотношенията на работниците с ръководството са достойни за високи оценки.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
17.Всичко, което е необходимо на работниците при нас, винаги е подръка.
10  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0
18.При нас се поощрява двустранната комуникация.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
19.Дисциплинарните мерки при нас се използват по изключение.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
20.При нас се отделя внимание на индивидуалните различия при работниците.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
21.Работата ни харесва.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
22.В нашето предприятие се поощрява непосредственото обръщане към бригадири и ръководството.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
23.Конфликтните ситуации се разрешават с отчет от двете страни.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
24.Равенството в труда при нас се поощрява.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
25.Трудовата натовареност е оптимална.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
26.При нас практически се дават пълномощия на по-нисък ешелон на управление.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
27.В нашето предприятие цари кооперация и взаимоуважение между работниците.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
28.Нашето предприятие постоянно предприема нововъведения.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
29.Нашите работници изпитват гордост за своята организация.
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

Изчисляване на резултатите:
1. Изчисляване на общия бал.
2. Изчисляване на средния бал по секции:
Работа: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25
Комуникации: 2, 6, 10, 14, 18, 22
Управление: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 28
Мотивация и морал: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 29

Интерпретация
Индексът “социална култура” се открива по общия бал. Показателите свидетелстват за средното ниво на социална култура.
= 290-261- много висока; 
= 260-175- висока;
= 174-115- средно
= по-малко от 115- съществува тенденция към деградация.

Категория: Други
Прочетен: 2338 Коментари: 0 Гласове: 1

Гериатична скала за депресия(Име, презиме, фамилия) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Възраст  ……………………. год., образование ……………………………………
Професия  ……………………………………… дата на тестване  ………………………….

Инструкция: Изберете отговора, който съответства най-добре на начина, по който сте се чувствал през последната седмица. Направения избор обградете с кръгче.
1. Доволен ли сте като цяло от живота си? *                                             не / да
2. Изоставил ли сте много от вашите интереси и дейнос¬ти?                          не/ да
3. Имате ли усещането, че животът ви е празен? *                          не/да
4. Често ли се отегчавате?                                                                        не/да
5. Оптимист ли сте по отношение на бъдещето?                                         не/да
6. Ангажират ли ви мисли, които не можете да премахнете от
съзнанието си?                                                                                                         не/ да
7. В добро настроение ли сте в по-голямата част от време¬то?            не/да
8. Страхувате ли се, че нещо лошо ще ви се случи? *                                      не/да
9. Щастлив ли сте в по-голямата част от времето? *                                      не/да
10. Чувствате ли се често безпомощен?                                                          не/да
11. Често ли сте отчаян и нервничещ?                                                               не/да
12. Предпочитате ли да останете вкъщи, отколкото да из¬лезете навън
и да правите нови неща?                                                                        не/да
13. Често ли се притеснявате за бъдещето?                                           не/да
14. Имате ли усещането, че имате повече проблеми с па¬метта,
отколкото повечето хора?                                                                        не/да
15. Смятате ли, че е чудесно, че живеете сега?                                          не/да
16. Често ли се чувствате паднал духом и тъжен?                                          не/да
17. Чувствате ли се доста безполезен така, както сте по¬настоящем?      не/да
18. Тревожите ли се много за миналото?                                                       не/да
19. Намирате ли живота твърде възбуждащ?                                               не/ да
20. Трудно ли ви е да започвате нови проекти (планове)?                          не/да
21. Чувствате ли се изпълнен с енергия?                                                          не/да
22. Оценявате ли положението си като безнадеждно?                                  не/да
23. Смятате ли, че повечето хора са по-добре в живота си,
отколкото сте вие?                                                                                                         не/ да
24. Често ли се разстройвате от дребни неща?                                               не/ да
25. Често ли ви се плаче?                                                                                      не/да
26. Трудно ли се концентрирате?                                                                         не/да
27. Приятно ли ви е да се събуждате сутрин?                                                    не/да
28. Предпочитате ли да избягвате социалните събирания (сбирки)?       не/ да
29. Лесно ли вземате решения?                                                                           не/да
30. Разсъдъкът ви ясен ли е, както е бил преди време?                                  не/да


Бележки: (1) Отговорите се отнасят за 1 точка; (2) Ограде¬ните в скоби фрази се отнасят към алтернативните начини за из¬разяване на въпросите; (3) Въпросите в черно се отнасят към сък¬ратената версия.
Скалата оценява депресивното разстройство на 3 нива - пър¬вото включва въпроси от 1 до 10 и отразява леките депресивни симптоми; второто ниво оценява умерено тежките симптоми и обхваща въпроси от 11 до 20; третото ниво отразява тежките деп¬ресивни симптоми и включва въпроси от 21 до 30 (бел. ред.).
Таблицата е адаптирана по Yesavage JA 1А. Гериатрична скала за депресия Psychophfarmacol Bull. 1988; 24:709.

Категория: Други
Прочетен: 2740 Коментари: 0 Гласове: 1

Методическо пособие за работа с модифициран вариант на експериментална техника за изучаване на самооценка – Дембо-Рубинщейн

1. Ред за прилагане, инструкции, интерпретация.
 Препоръчва се прилагане на метода веднага след установяване на първоначалния контакт.
 След изследването задължително се провежда беседа /полуструктурирано интервю/ по въпроси, възникнали по време на експеримента.

ПЪРВИ ЕТАП НА ИСЛЕДВАНЕТО

 А) Първа инструкция
 „Представете си условно, че на тази линия са разположени всички хора, които познавате. Тук отгоре /показва се/ се намират най-здравите, а тук отдолу /показва се/ се намират най-болните точки. Между тях /показва се/ са останалите. Преценете по здравословно състояние къде в момента се намирате вие и поставете черта върху самата линия”
 2. Указания за работа
 Ако маркерът не е върху линията – имаме неразбиране на инструкцията, тревожност, неувереност, нежелание за саморазкриване. Отново се разяснява инструкцията и се наблюдава дали втория път ще е върху линията.
 Ако отново е в страни на същото ниво, с допълнително колебание или разлика във височината на оценката – имаме надежден показател за вътрешна тревожност, страхово преживяване, депресия.
 При маркер под 0,5 мм. отклонението, както и при допълнителна черта – показателите са същите.
 При миниатюрна чертичка /до 1-2мм – затвореност, граничеща с аутизъм и се среща при болни от шизофрения /дребен почерк/.
 При повтарянето на чертата – вискозност, стереотипност – показатели за органична симптоматика и за наличие на тревога.
 При задраскана черта /корекция/  + приповдигнати маниерни обяснения на тази тема – наличие на хистериозност.
 При наклонена черта – невротични отклонения, завишена самооценка, претенции за уникалност.
 При поставен „Х” маркер вместо черта – негативно отношение към изследването и нежелание за неговото продължаване, макар, че това вербално не се показва.
 При поставен „О” маркер вместо черта /среща се рядко/ - стремеж към прикритост, затвореност, нежелание да даде сведения за себе си.
 При характерен натиск на молива /моливът трябва да е с мек графит, добре подострен/, съпроводен със силен, повторен – налице е моментна слаба тревожност, астенични прояви на органична основа, но без наличие на тревожни и депресивни преживявания.
Забележка: „Астеник” – (от гр. asthenes – слаб) шизоиден темперамент, характерно с неадекватно на външни стимули поведение, повишена ранимост, емоционална студенина, нелокализиран страх, печал, униние, отказ от борба с трудности, отчаяние, повишено емоционално напрежение, учестено дишане, насълзени очи, застойно-раздразнителен характер, подозрителен, мнителен, педантичен характер (ананкаст), слаб, отпуснат, Телесна конституция – висок, слаб, дълъг нос, тесни рамене, продълговато слабо лице.
 Ако след поставяне на маркера моливът бъде поставен внимателно на масата – акуратност и изпълнителност или известна ограниченост в интересите, подчиняемост, конформизъм.
 Ако моливът е поставен с удар върху масата – власт, доминантност, завишена неадекватна самооценка, негативно отношение към критика, ограничения, забрани.
 Ако бъде хвърлен молива – безусловен показател за незаинтересованост или отрицателно отношение към изследването, демонстративно, формално оценяване, повърхностност, повишена раздразнителност, стремеж към самостоятелност, независимост, автономност, нежелание за саморазкриване и продължаване на контакта.
 Особено диагностично значение има височината, на която е поставена линията . Психически здравите, с адекватна самооценка по правило се оценяват по средата на линията (-20 до +20) в ляво и дясно от центъра. Случаи на излизане от тези граници, както и поставяне точно  в средата са диагностични показатели. Ако чертата е над +20 завишена самооценка, а при под - 20 – занижена. Над + 40 и под – 40 -  неспособност или нежелание за адекватна самооценка, стремеж към самоизтъкване, резоньорско мислене или самообвинение и търсене на съчувствие. Ако маркера е още в по-крайно положение от позиция „40” – отсъствие на самокритичност и ефективен контрол, както и стремеж да му се обърне внимание.
 Ако маркерът е под /над края на линията – неадекватна самооценка, като при последващото обсъждане трябва да се изясни до каква степен самооценката отговаря на обективното състояние.

Указания:
Не се разрешават коментари и обсъждания по поставяните маркери.
Не се разкрива замисълът, а само инструкцията на експеримента.
Провокиращите въпроси се отклоняват – „Както прецените”.

Б) Втора инструкция:
„Вие се оценихте по отношение на здравето. Сега самостоятелно начертайте следващата линия и сам изберете показателя по който ще се оцените. Напишете го над линията и поставете черта там, където смятате, че се намирате в сравнение останалите ваши познати”
Тази част от изпълнението на инструкцията обикновено протича по-трудно. Изисква се по-голяма настоятелност и повече указания във връзка с по-голямата проективност на ситуацията и повишената самостоятелност на избора.
 При удължен период м/у инструкцията и изпълнението – колебливост, неувереност, нерешителност, прикритост, противоречия.
 Ако втората инструкция не бъде усвоена се пристъпва към второ разясняване, като се настоява лицето да начертае линия като първата. След това се настоява да се избере показател за самооценка и да се напише над линията, т.е. цифра, процент и пр. Накрая се иска да се извърши оценяване по сравнение с условията на „останалите други”.
 Ако третото разяснение отново не е разбрано – ограничен интелектуален потенциал, нежелание за саморазкриване, стремеж да се избяга от изследването или отрицателно отношение към забрани и ограничения.
 Ако лицето разбере инструкцията, но започне самостоятелно да разсъждава за смисъла, съдържанието, структурата на самооценяването – наличие на авторитарност, резоньорство, прикритост, малоценностни преживявания, снижена самокритичност, високо ниво на претенции, мнение за уникалност и неповторимост.
 Дължината и контура на новоначертаната линия – показател за склонността за саморазкриване, ангажираността със задачата им изпълнителността или обратното.
o Ако е права – целеустременост, акуратност, стремеж към показност в по-добра светлина, потребност от оценяване, социална желателност, стремеж към висока оценка.
o Ако е вълнообразна – небрежност, незаинтересованост, избягване на трудностите, икономия на усилия.

 Избор на показател за измерване – показва актуалните структури на самосъзнанието, които в момента на теста придобиват личностна значимост за изследвания. Оказва се, че те или са най-важните и субективно оценени характеристики или отговарят на субективно формирани критерии за добро и човешко въобще. Впоследствие при беседата този елемент следва да се изясни.


В) Трета инструкция:
„Сега начертайте още една права линия, обозначете показателя, по който ще се оцените и поставете черта на съответното място”. Подобни са и следващите инструкции.
На изследваното лице се дава възможност само да определя броя и вида на показателите, по които ще се оценява. Ако попита до кога трябва да чертае линии, се отговаря – „До края на листа”.
 В случа се оценяват: какви показатели за оценка избира лицето и  с каква степен на обобщеност и конкретност те се характеризират.
o Колкото повече критерият е обобщен и конкретно определен, в толкова по-голяма степен може да се очаква наличие на интелектуална, емоционална и социална зрялост, рефлексивност, произволност, по-висока степен на самопознание, с произтичащи от това личностни особености.

 Разстоянието между самостоятелно начертаните линии:
o При по-малко разстояние между 1-ва и 2-ра линия в сравнение 2-ра и следващи – слаба диференцираност на самосъзнанието, ниска рефлексивност, снижена самокритичност, формализъм, прикритост.
o При по-голямо разстояние между 1-ва и 2-ра линия в сравнение 2-ра и следващи – социална желателност, стремеж към саморазкриване, слабост в защитите, явно подценяване на експериментатора.

Забележка: Съдържанието на показателите и самата самооценка подлежат на обсъждане след изследването.

ВТОРИ ЕТАП НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

 След приключването на свободните избори за самооценяване се провежда втория етап на експерименталната процедура.
Листът се обръща обратно и се чертаят 13 прави линии с размерите на първата и на разстояние 1,5 – 2 см. Една под друга.
Отгоре се обозначават, както следва:
 Здраве
 Ум
 Характер
 Щастие
 Познаване на себе си
 Приятелство
 Амбиции
 Късмет
 Секс
 Семейство
 Уважение
 Воля
 Постижение

Забележка:  Индивидуалните особености на изследваните лица позволяват включването или заместването на поредицата и с други категории, като: дисциплина, самоконтрол, общителност, трудолюбие и т.н.
 Общителност
 Доминантност
 Консерватизъм
 Самоконтрол
 Трудолюбие
 Прагматизъм
 Достижения
 Активност и пр.

ОЦЕНЯВАНЕ
В случая от значение са същността на определения критерий, съотношението между оценките по показателите,  особеността на обясненията и диагностичната интерпретация.

 След обозначаване на критериите се дава първата инструкция, която се повтаря в съкратена форма до завършване на самооценяването.

 След това се съединяват всички точки отгоре до долу на листа и се получава графика. Ако най-високите и най-ниските показатели не излизат от границите на -20 и +20 от дължината на линията, то получените резултати и последващите ги обяснения обикновено нямат особено висока диагностична стойност, тъй като влизат в стандарта.
Изключение правят случаите:
 Ако оценките са в средата на линията – мнителност, подозрителност, прикритост, незаинтересованост, формално отношение. Особено интересни са обясненията по близки показатели, при които има съществени разминавания – противоречия.
 Ако оценките са отклонени значително от средата на линията – дисбалансираност на самооценката, наличие на остри субективни кризи, занижен самоконтрол.

ТРЕТИ ЕТАП НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
(Експериментално-провокираща беседа)

 Поводът за провеждането на беседата се свързва с оценяване извършеното от изследваното лице, но съдържанието и може да надхвърли далеч тази тема.. Този момент удачно се съчетава с анализ на документи и методите – опознавателна беседа, психологическа експлорация, наблюдение и пр., чийто описание, специфични прийоми на провеждане и интерпретации остават извън кръга на настоящата разработка.
> Обсъждането на поставените оценки обикновено започва от последната от тях. Например „УСПЕХИ” – където се поставят въпросите:
 „Какво е успял да постигне до сега?”
 „Защо иска да постигне именно това?”
 Аналогични въпроси се задават и по отношение на всички останали оценки, като дадените отговори се съпоставят помежду си  -  „постижения”, „воля”, „ум”, „характер”, „щастие” и пр.
 Търсят се взаимни връзки и се анализират противоречия
 Задават се въпроси свързани с „операционализиране” на критериите и на оценката, която я поставил, например: „Как разбирате думата „воля”, „характер” и т.н. „В какво се изразява щастието?”, „От какво зависи то?”, „Защо се оценихте тук по показателя „ум”?”. Всички тези въпроси са насочени към разкриване съдържателната страна на извършеното от изследваното лице.

При анализа на самооценката трябва да отчитат различни нейни взаимосвързани структурно-динамични аспекти.
> Структурни компоненти – когнитивен и социален;
> Обща и частна самооценка, представени под формата на опозиции,т.е.:
 „висока-ниска”;
 „адекватна-неадекватна”;
 „ситуативна-стабилна”;
 „реална-демонстративна”;
 „осъзната-неосъзната”
> Процесуални характеристики, отразяващи процеса по формиране на самооценката, като механизъм на саморегулацията:
 „обоснованост”;
 „рефлексивност”;
 „надеждност”;
 „ефективност”
> Съотношение между частните самооценки.
> Съотношение между общите и частните самооценки:
 „съгласуваност”;
 „дисбалансираност”;
 „конфликтност”;
> Видове самооценки, в зависимост от времевата им отнесеност:
 „ретроспективна”;
 „актуална”;
 „прогностична”;
> Видове самооценки, в зависимост от съотношението „желано-постигнато”:
 „реална”;
 „идеална”;

Категория: Други
Прочетен: 4451 Коментари: 0 Гласове: 1

Примерни образци документи в полза на училищните психолози

ПРАКТИКА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ
(занятие с елементи на тренинг)

 

 Цели: Формиране на конфликтна компетентност на учениците и развиване на умения за толерантност.
Задачи:
• Определение за понятието „конфликтна ситуация” и „конфликт”
• Анализ на способите за справяне с конфликтна ситуация
• Формиране умение за разрешаване на конфликти
• Определяне нивото на конфликтност
Продължителност: 60 минути
Численост на групата: 8-10 ученика

ХОД НА ЗАНЯТИЕТО
1/ Организационен елемент

Упражнение „Скала за настроение” 
На участниците се раздават бели листове и цветни моливи (флумастери) като се иска, да нарисуват своето настроение в настоящия момент, например, във вид облаци, слънце, дъжд и т.н. След това картините се събират, разбъркват се и водещият раздава на всеки по една картина с искане да разкаже какво е настроението на този художник.
2/ Основна част
2.1. Запознаване с понятието „конфликт”, видове конфликти, възможни причини за конфликти, анализ на способите за решаване на конфликтни ситуации, начини за избягване и преодоляване на конфликти, определяне на нивото на конфликтност.
2.2. Нова тема:
- Случвало ли ви се е да се скарате с някой? Ако не, то Вие не просто сте щастлив,  а уникален човек.  Ако обаче сте преживели кавга, скарване, то вие със сигурност помните, колко е било неприятно, какво безпокойство носи кавгата. В психологията кавгата се нарича „конфликт”.  Думата „конфликт” произхожда от латински език и означава „стълкновение”, „сблъсък”.”
И така,  конфликтът представлява стълкновение на различни желания (интереси, цели и пр.). практически няма нито една сфера на живота, в която не може да възникне конфликтна ситуация.  Различните са причини, предмета на конфликта и намерения на хората, участващи в конфликта, но винаги те отричат последиците от него.

За да възникне конфликт е необходима конфликтна ситуация. Конфликтната ситуация представлява наличие на противоположни позиции, разногласия на страните по даден въпрос.  Но не винаги една конфликтна ситуация довежда до конфликт.  Трябва да има и още нещо – това е инцидента. Инцидентът представлява стечение на обстоятелствата, които се явяват повод за началото на непосредственото стълкновение на страните.
Когато позициите на двама или повече взаимодействащи хора встъпят в открито противоречие, възниква конфликтна ситуация.
Ако спорът е между двама или повече хора, този конфликт го наричаме междуличностен. Това е ситуация, при която мотивите, интересите и способите за действие на различните страни са несъвместими, противопоставят се една на друга.
Конфликтът може да бъде явен (открит) и скрит (подмолен). Явният конфликт по принцип започва с началото на разногласията, той предполага открита дискусия, която следва да доведе до общо решение.
Скритите конфликти са свързани с поведението на личността и имат следните характеристики:
• Рязко намаляване интензивността на общуването между страните.
• Значително се снижава активността и заинтересоваността от съвместна дейност.
• Страните биват обхванати от критично настроение една срещу друга (фиксират се).
• Постепенно се появяват различни форми на агресивност, които бележат развитие (агресивна раздразнителност, агресивно недоверие, опозиционно поведение, ревност и омраза). Конфликтът се затяга.
• Увеличава се количеството грешки в дейността с вероятност за инциденти.

Същевременно в противоречие могат да влязат мотивите на един и същ човек.  От една страна той има желание за победа в този двубой, от друга обаче, той не е в състояние по редица причини да осъществи това свое желание.  При такава ситуация в човек расте вътрешното напрежение, безпокойството, че не може да разреши своя вътрешен конфликт. Този конфликт  се нарича вътрешноличностен конфликт

3. Практическа задача
Водещия разделя групата на две подгрупи, като им поставя задача, да помислят върху формулиране на два междуличностни конфликта.

4. Нова тема
Всеки конфликт има свое развитие във времето и пространството.  Изследванията показват, че без значение на тяхното многообразие и уникалност, всички конфликти имат едни и същи фази, през които преминават.

Различават се три основни фази:
Първа фаза – предконфликт.  Тя се характеризира с възникване на разногласие по определен въпрос между две или повече страни.  Като правило това разногласие се приема от страните като формален довод.  Ако едната страна не е в състояние да се договори, в сила се привежда психологическия фактор.  Хората започват да се наблюдават един-друг, като взаимно развиват своето раздразнение, а понякога и неприязън.  Постепенно отношенията между участниците и разногласията между тях придобива повишена напрегнатост.  От опозиция постепенно страните излизат от укритията си и влизат в противопоставяне, което предхожда конфликта.
Втора фаза – същински конфликт.  В тази фаза на същинския конфликт всеки участник възприема своята конкретна цел, като несъвместима с целта на „противника”. Общуването преминава в открита „война”.
Трета фаза – разрешаване на конфликта.  Тук се отделят няколко способа за разрешаване на разногласията, довели до конфликта.
• Настойчивост, принуда (достигане на своите цели с всякакви способи, с агресивност, с използване на власт, заплахи, изнудване, физическо насилие и пр.)
• Отклоняване или бягство  (стремеж да се излезе от конфликтната ситуация, да се напусне, избяга от полесражението)
• Приспособяване (извършване на известни отстъпки, вземане на „половинчати” решения).
• Сътрудничество (решение на конфликта, с взаимно отчитане интересите на другата страна).

5.Практическо занятие
Водещият предлага на участниците психотехническа игра „Писмо до губернатора” (участниците се разделят на 5 подгрупи, получават картички с имената на стратегиите на поведение в конфликтна ситуация.  Задачата е, да подготвят писмо-отказ или писмо-съгласие, придържайки се към стила).

Стъпки за разрешаване на конфликта:
= Установяване на скритите и явни причини за конфликта (какво се явява предмет на разногласие)
= Определяне на интересите и желанията на конфликтуващите.
= Разбиране на доводите, аргументите, интересите на опонента
= Запазване на позитивно отношение към опонента  (позволяване на партньора да „освободи парата на агресията”, като се запази пълно спокойствие по време на тази процедура); запазване на емоционална стабилност и въздържаност ( да не се дава на партньора отрицателна оценка, да не се коментират негови думи и действия, а да се говори само за собствените чувства)
= Диференциране на емоциите от самия проблем (премахване на отношенческия елемент в конфликта и съсредоточаване върху съдържателния) – спокойно да бъдат изложени претенциите, фактите, желанието за окончателни резултати, своите варианти за разрешаване на проблема, отстраняване на отношението на неприязън и враждебност един към друг.
= Искания за разумно и справедливо решение на проблема с отчитане на законните права и интереси на двете страни.

6. Практическа задача
Водещият предлага психотехническа задача „Sorry! Няма да има конфликт!”

7. Финализиране на занятието
= Беседа
= Какво ново научихте?
= Рефлексия

Флегматичният човек най-често е скучен и неинтересен за обкръжението си, но и извънредната активност, преминаваща в агресия, също никого не радва.  Предлагам ви теста „Ниво на конфликтност”, чрез който бихте определили достатъчно ли сте коректни в отношенията си с заобикалящите ви хора и лесно ли общувате с тях.

Занятието завършва с тест.

Тест за ниво на конфликтност

      Инструкция: Предлагам Ви въпросник с 14 въпроса, касаещи ситуации на общуване. От Вас се иска да се запознаете с всеки един въпрос и да прецените кой от трите отговора се отнася за Вас. Запишете буквата на избрания от Вас отговор в бланката за отговори, в това квадратче, в което е записан номера на въпроса 
       Въпросник:
 1/ Характерно ли е за Вас да се стремите към доминиране, т.е. да се стремите да подчините хората около Вас на своята воля?
А.  Не
Б.  Понякога
В.  Да

2/ Има ли в вашия клас ученици, които се страхуват от теб, а е възможно и да те ненавиждат?
А.  Да
Б.  Трудно ми е да отговоря
В.  Не

3/ какъв сте Вие в най-голяма степен?
А.  Миротворец
Б.  Принципиален
В.  Предприемчив

4/ Колко често Ви се случва да се самокритикуваш?
А.  Често
Б.  Периодически
В.  Рядко

5/ Какво би било най-характерно за Вас, ако трябва да оглавиш вашия клас?
А.  Бих разработил програма за развитието на класа поне една година напред и бих убедил всички съученици в нейната перспективност.
Б.  Бих изучил подробно кой кое в класа и бих установил контакти с лидерите.
В.  Често бих се съветвал със съучениците си.

6/ При неуспех, какво е най-характерното Ви състояние?
А.  Отчаян съм
Б.  В лошо настроение
В.  Обиден съм на самия себе си.

7/ Характерно ли е за Вас да се стремите да отстоявате и се придържате към традициите на вашия клас?
А.  Да
Б.  По-скоро, да.
В.  Не

8/ Принадлежите ли към хората, които предпочитат да кажат на другия истината в очите, отколкото да премълчите?
А.  Да
Б.  По-скоро, да
В.  Не

9/  С кое от трите качества Ви се стремите да се справите и се стараете да премахнете?
А.  Раздразнителност
Б.  Обидчивост
В.  Нетърпимост към критиката на другите.

10/ Какъв сте в най-голяма степен?
А.  Независим
Б.  Лидер
В.  Генератор на идеи

11/ Вашите приятели Ви считат най-вече, че сте …
А.  Екстравагантен (нестандартен, ексцентрик)
Б.  Оптимист (вярващ в положителното бъдеще)
В.  Настойчив

12/ С какво най-често Ви се случва да се борите в общуването с другите хора?
А.  Несправедливостта
Б.  Бюрократизма
В.  Егоизма

13/ Кое е най-характерно за вас?
А.  недооценяване на собствените ми способности
Б.  оценявам собствените си способности обективно
В.  Надценявам собствените си способности.

14/ Кое Ви довежда най-често в сблъсък и конфликт с хората?
А.  Излишната ми инициатива
Б.  Излишната ми критичност
В.  Излишната ми праволинейност

Обработка на резултатите
Всички отговори на всеки въпрос имат своя оценка в балове.  Заменете избраните от Вас букви с балове, като използвате дадената Ви таблица (ключ) и изчислете чрез събиране общия бал.

№  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
А  1  3  1  3  3  2  3  3  2  3  2  3  2  1
Б  2  2  3  2  2  3  2  2  1  1  1  2  1  2
В  3  1  2  1  1  1  1  1  3  2  3  1  3  3

 Получената сума в балове, характеризира нивото на конфликтност:
=  от 14 до 17 бал – много ниско;
= от 18 до 20 – ниско;
= от 21 до 23 – по-ниско от средното;
= от 24 до 26 – близко до средното;
= от 27 до 29 – средно;
= от 30 до 32 – близко до средното;
= от 33 до 35 – по-високо от средното;
= от 36 до 38 – високо;
= от 39 до 42 – много високо.

Бланка за отговори

№  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
А                         
Б                       
В                         

 


Източник: http://festival.1september.ru/articles/419466/
 

Категория: Други
Прочетен: 8561 Коментари: 0 Гласове: 2

Примерни образци документи в полза на училищните психолози

Харта за толерантност на учениците от .... клас
                                                       

       УЧЕНИЦИТЕ:

      „Ние, учениците от ..... от СОУ ........, единодушно приемаме настоящата „Харта”. За нас тя е договор с висока стойност и чрез нея, ние обявяваме нашата готовност да приемем задължения и отговорности, с надежда да създадем един истински клас от приятели. Класът ни да стане сплотена група от съученици, които взаимно уважават правата и чувствата на другите, които си помагат и подкрепят в трудни моменти, които общуват с доверие и обич помежду си, които разбират своята отговорност и като ученици и като деца на своите родители. 
      Ние разглеждаме този документ, като споразумение между самите нас, между нас и нашите родители и нашите учители.  Подписвайки я, ние дълбоко вярваме и сме убедени, че всеки един от нас ще се обърне към добродетелите в себе си, вярваме, че ще получим безрезервната подкрепа на нашите родители и учители.
      С настоящото споразумение всеки един от нас заявява:
1. Аз съм отговорен за собствените си действия - за това, което правя и говоря.
2. Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със съучениците си.
3. Аз нося всички необходими неща за урока,  изпълнявам домашните работи и се стремя към успех в обучението.
4. Аз се представям по най-добрия начин и нито един ден не е загубен за мен.
5. Аз участвам в работата на класа и нося винаги своите учебници и тетрадки за часа.
6. Аз помагам на другите и всички работим за общото добро.
7. В клас работя съсредоточено, спокойно, тихо и изслушвам този, който говори.
8. Аз следвам насоките, дадени от учителя.
9. Аз слушам внимателно и оставам на мястото си, когато някой от съучениците ми говори.
10.Аз винаги идвам навреме за час.
11.Аз опазвам училищното имущество и се грижа за чистотата в класната стая.
12.Аз съм винаги любезен, учтив и почтителен. Не дразня и не обиждам другите.
13.Аз уважавам чувствата и правата на другите.
14.Аз съм внимателен и говоря с останалите учтиво.
15.Аз винаги вдигам ръка, когато искам да взема думата.
16.Аз мога и искам да преуспея.
17.Аз строго спазвам горните правила."

        РОДИТЕЛИТЕ:

      „Ние, родителите на учениците от ....... от СОУ ......, единодушно приемаме настоящата „Харта за толерантност на учениците от .... клас”, солидаризираме се и подкрепяме нашите деца, нашето бъдеще и всеки един от нас заявява:
1.Аз участвам активно в работата на класа.
2.Аз съм отговорен за редовното изпълнение на домашните работи и подготвянето на уроците от страна на моето дете.
3.Аз съм отговорен за възпитанието на детето си в духа на правните и морални норми.
4.Аз подкрепям всички инициативи на училищните органи за образованието, възпитанието, обучението и цялостното развитие на детето ми,  за да израсне като достоен гражданин на страната ни.
5.Аз съм обърнат с лице към проблемите и трудностите, към успехите и радостите на моето дете, разбирам го, общувам с него, съпреживявам с него, подкрепям го."

      УЧИТЕЛИТЕ:

   „Ние, учителите от СОУ ......., единодушно приемаме настоящата „Харта за толерантност на учениците от ....клас”. Ние разбираме нейната значимост за учениците и за техните родители. Ние изразяваме нашата благодарност към възпитаниците си и признателност към техните родители. Всички ние, чрез подписите на служителите, представляващи институцията заявяваме:
1.Аз вярвам в равния шанс на всички.
2.Аз се старая да помагам на учениците в максималната възможна степен.
3.Аз изслушвам и уважавам мнението на всеки.
4.Аз със всички мои сили, знания и педагогически опит, подкрепям и помагам всеки един ученик, за да стане една успешна и достойна личност.
5.Аз обгрижвам майчински /бащински/ своите ученици и съм до тях всеки път, когато те имат нужда от съвет, от насока, от обич и ласка, от разбиране и подкрепа."

Подписи на учениците от ......клас:               Представителите на училището:       

…………… …………… …………… …………       Класен ръководител.........……………   ……………  ……………  ………       Училищен психолог ........
…………… …………… …………… …………       Директор                   ........…………… …………… …………… …………               …………… …………… …………… …………           
 

Забележка: Препоръчително е приемането на "хартата" да стане в условия на ритуал, при необходимата тържественост и официалност. Добре е да се разработи сценарий с използване на интерактивни методи, технически средства, подходяща сцена, персонално участие на учениците и пр.
В следващ постинг ще бъде публикувана идея за сценарий!

                                                                  

Категория: Други
Прочетен: 3686 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 27.05.2012 06:04

Примерни образци документи в полза на училищните психолози
                                                       

АНКЕТНА КАРТА

                  Относно: Проучване нагласите и потребностите на учениците за създаване

                                    на „Училищен ученически омбудсман”

 

       Представяме Ви кратка, експресна анкета, чиято цел е, да проучи потребностите на учениците от по-голяма свобода за личен избор, защита на интересите и нагласите им за да се самоуправляват.

1. В качеството си на ученици, имали ли сте случай, в който сте искали Вашите права на човек, гражданин и ученик, да бъдат защитени от някакъв авторитетен и независим орган, пред училищното ръководство?

2. Имали ли сте ситуации във Вашия ученически живот, при които Ви се е искало, да потърсите помощ от определено овластено с правомощия лице, за да разреши конфликт, да възстанови нарушена справедливост или някакъв друг Ваш интерес, пред училищните власти, в качеството си на арбитър.

3. Считате ли, че ако учениците получат повече права и по-малко ограничения, и контрол от училищните власти,  биха били в състояние да се самоуправляват?

4. Считате ли, че ако учениците разполагат със свой официално ситуиран в училището и упълномощен с права орган или отделно лице, това би Ви дало по-голяма сигурност от гледна точка защита на личните Ви интереси и би разширило възможностите Вашият глас да се „чуе” от училищната администрация?
 АНКЕТНА БЛАНКА

резултатите от проучване нагласи и потребности на
учениците от …………….. клас, за създаване на  
„Училищен ученически обмудсман”
Графи на таблицата:
= въпроси брой на учениците по списък 
= брой присъствали 
= брой положителни отговори - "да" 
= брой отрицателни отговори  - "не"
  
 Забележка: Положителните отговори се приемат за подкрепящи инициативата. Бланката се попълва от класният ръководител, връща се в администрацията и се съхранява в архива на омбудсмана.

 

Категория: Други
Прочетен: 4499 Коментари: 0 Гласове: 1

Примерни образци документи в полза на училищните психолози
      

 

СТАТУТ  НА  „УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН”

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1.
(1)Този Статут урежда правното положение, организацията и дейността на омбудсмана.
(2) Правна основа  за дейността на омбудсмана са международните и национални законодателни актове: Конвенция за правата на детето, приета през 1989 г. от общото събрание на ООН; Минимални стандартни правила на ООН относно правораздаването при непълнолетни лица (Пекински правила); Указания на ООН за предотвратяване на малолетната престъпност; Правилник на ООН за защита на непълнолетните, лишени от свобода; Конвенция на ООН за правата на детето; Харта на основните права на Европейския съюз; Декларация за правата на детето; Конституция на Република България; Закон за закрила на детето; Семеен кодекс; Конвенция за защита правата на човека и основните свободи.
Чл. 2.
Омбудсманът се застъпва с предвидените в този документ средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата на учениците отСОУ ..................– гр. ..........., 
Чл. 3.
(1) В своята дейност омбудсманът е независим и се подчинява само на Правилника на СОУ  ..................– гр. ..........., като се ръководи от личната си съвест и морал.
(2) Омбудсманът осъществява дейността си въз основа на Правила за организацията и дейността му. Правилата се изготвят от омбудсмана, одобряват се с решение от Ученическия съвет и се оповестяват в сайта на СОУ ..................– гр. ...........,
(3) Омбудсманът осъществява своята дейност само в рамките на образователния процес и по отношение лица, в качеството им на участници в този процес.
(4) Омбудсманът няма право да извършва действия, които биха засегнали законните права и интереси или представляват незаконно вмешателство в частния живот на участниците в образователния процес.
Чл.4.
Дейността на омбудсмана е публична.
Чл. 5.
 Омбудсманът се подпомага в своята дейност от заместник-омбудсман.
Чл. 6.
Ръководството на училището, Педагогическият съвет, училищния психолог и Ученическият съвет са длъжни да предоставят информация и да оказват съдействие на омбудсмана във връзка с жалбите и сигналите, които са изпратени до него.
 

Глава втора
ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ. ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ


 Чл. 7.
Омбудсманът се избира от учениците в СОУ ..................– гр. ...........,  за срок от 1 година и може да бъде преизбиран на същата длъжност само за още един мандат.
Чл. 8.
(1) За омбудсман се избира ученик от IX , Х или XI клас, който притежава високи морални качества и отговаря на условията, определени в този Статут:
1. Успех над Много добър 4.50;
2. Няма наложени наказания по Правилника за дейността на СОУ ..................– гр. ...........
Чл. 9.
(1) Предложение за избор на омбудсман могат да правят всички ученици от СОУ ..................– гр. ...........
(2) Учениците избират омбудсман с тайно гласуване. Избран е кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите ученици .
(3) В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, който е получил гласовете на повече от половината от гласувалите ученици.
Чл. 10.
(1) Заместник-омбудсманът се избира от Ученическия съвет в срок един месец след избирането на омбудсмана, по негово предложение и за срока по чл. 7.
(2) Заместник-омбудсманът трябва да отговаря на критериите за избираемост по чл. 8.
Чл. 11.
Омбудсманът встъпва в длъжност след полагане на следната клетва пред Ученическия съвет: "Заклевам се в името на добрите традиции на СОУ ..................– гр. ..........., като изпълнявам добросъвестно и безпристрастно правомощията си."
Чл. 12.
Изборът за нов омбудсман се произвежда не по-късно от един месец преди изтичането на мандата. Омбудсманът продължава да изпълнява задълженията си до встъпване в длъжност на новоизбрания омбудсман.
Чл. 13.
(1) Училищният омбудсман и заместник-омбудсмана се освобождават от длъжност от Ученическия съвет при:
1.  предсрочно поради несправяне със задълженията си и при нарушаване на Правилника за дейността на СОУ ..................– гр. ........... или общоприетите морални правила за поведение в обществото, чрез внасяне вот на недоверие;
2.   оставка;
3.   изтичане срока на пълномощията.
(2) Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на омбудсмана или на заместник-омбудсмана по ал. 1, т. 1,2 се приема от У С по искане най- малко на една пета от представителите на класовете.
(3) Освен в случаите по ал. 1 заместник-омбудсманът се освобождава от УС и по мотивирано предложение на омбудсмана.
(4) Омбудсманът и заместник-омбудсманът имат право да бъдат изслушвани от УС и ПС в случаите по ал. 1, т. 1, 2, а заместник-омбудсманът - и по ал. 3.
 Чл. 14.
(1) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на омбудсмана, нов омбудсман се избира в срок един месец от влизането в сила на решението за прекратяване по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2 .
(2) В случаите на предсрочно прекратяване правомощията на омбудсмана заместник-омбудсманът встъпва в неговата длъжност до избирането на нов омбудсман.

Глава трета
ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 15.
 (1) Омбудсманът:
1.   приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права на учениците от СОУ ..................– гр. ...........
2.    прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;
3. отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок; ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е 45 дни;
4. отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права пред Ученическия съвет и Педагогическия съвет;
5. посредничи между съответните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;
6. прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата ;
(2) Омбудсманът действа и по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата на учениците.
(3) Омбудсманът може да възлага на заместник-омбудсмана някои от своите правомощия.
(4) Омбудсманът взима активно участие съвместно с администрацията на училището за проверка на действия (бездействия) на участници в образователния процес, относно които омбудсманът разполага с информация за груби нарушения правата на участниците в образователния процес или унижение на тяхното достойнство.
(5) За популяризиране и за практическо изпълнение на своите права и задължения, по негова преценка  обмудсманът  може да организира и участва в мероприятия, в т.ч. часа на класа с цел, правно информиране на учащите се.
 Чл. 16.
(1) Омбудсманът има право:
1.     на достъп до ПС, УС и Директора, включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения от тях по чл.15(1)т.1;
2.   да иска и получава навременна, точна и пълна информация от ПС, УС, училищния психолог и ученицитe. 
(2) Омбудсманът няма право да огласява обстоятелства, станали му известни при изпълнение на неговите функции, които са от личен характер.
Чл. 17.
Омбудсманът поддържа регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение.
Чл. 18.
(1) Омбудсманът внася до 30.06 всяка година ежегоден доклад за своята дейност в УС и пред Директора.
(2) Докладът съдържа информация за:
1.   постъпилите жалби и сигнали, по които проверките са приключили;
2. случаите, когато намесата му е имала резултат;
3. случаите, когато намесата му е останала без резултат и причините за това;
4. направените предложения и препоръки, както и дали са били взети предвид;
5. зачитането на правата на ученика и ефективността на действащия Правилник за дейността на СОУ ..................– гр. ........... в тази област;
6. изводи и препоръки;
7. резюме.
(3) Докладът по ал. 1 е публичен.
(4) Годишният доклад се публикува на сайта на училището и училищния вестник.
(5) По искане на УС или по своя инициатива омбудсманът изготвя доклади по отделни случаи от неговата практика.

Глава четвърта
ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ


 

Чл. 19.
Жалби и сигнали пред омбудсмана могат да подават ученици от СОУ ..................– гр. ...........
 Чл. 20.
(1) Жалбите и сигналите могат да бъдат писмени или устни, подадени лично от потърпевшите.
(2) Жалбата трябва да съдържа името и постоянния адрес на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, лицето, срещу които се подава жалбата. Към жалбата могат да бъдат приложени и писмени доказателства.
(3) Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат.
(4) Ако жалбата е устна, се съставя протокол, в който се съдържа информацията, изискуема по ал. 2.
(5) При разглеждане на жалби, молби, предложения, сигнали и пр., обмудсманът е длъжен да предостави на лицето (лицата), чийто решение или действие (бездействие) са довели до нарушение, правото да дадат свои обяснения по всеки въпрос, подлежащ на изясняване в процеса на проверката, а също така, да мотивират своята позиция като цяло.
(6) В случай на систематически нарушения на правата на учащите се, омбудсманът има право, да изложи в устна форма доклад пред Ученическия съвет или Педагогическия съвет.
Чл. 21.Получените жалби и сигнали се вписват в регистъра по чл. 17. В регистъра се отбелязват и предприетите по всеки конкретен случай мерки и резултатът от тях.
Чл. 22.
Органите и лицата по чл. 2, до които се отнасят становищата, предложенията и препоръките на омбудсмана, са длъжни да ги разгледат в 14-дневен срок и да уведомят омбудсмана за предприетите от тях мерки.

Допълнителни разпоредби

§ 1. В едномесечен срок от встъпването в длъжност омбудсманът внася за одобрение в Ученическия съвет Правилник  за организацията на  дейността си.
§ 2.  В настоящия статут могат да се внасят допълнения и изменения съгласувано с Ученическия и Педагогическия съвет.


                                 

Категория: Други
Прочетен: 2534 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 27.05.2012 01:51
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1501077
Постинги: 1679
Коментари: 116
Гласове: 1142
Календар
«  Май, 2012  >>
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031