Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1497581 Постинги: 1670 Коментари: 116
Постинги в блога от 12.09.2012 г.

Анкетна карта за психодиагностика на затруднения в плавността на речта на деца по време на интервю с родителите

Цел: Снемане на анаместична информация за вътрешносемейните отношения, нагласи и очаквания в родителската субсистема спрямо симптома
Описание: Картата включва 90 въпроса и се прилага отделно за всеки от родителите, преди невропсихологичната диагностика на детето.
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА БАЩАТА (МАЙКАТА)


Име, фамилия на детето ………………………………………………………………………..
Възраст на детето ……………. години
Име, фамилия на родителят, попълнил картата …………………………………………...
Инструкция: Предлагаме на вниманието Ви списък от затворени въпроси/твърдения, които се отнасят до симптоматиката на детето Ви, с цел събиране на допълнителна информация за изготвяне на анамнеза и последваща формулировка на случая. От Вас се иска да прочетете внимателно всеки въпрос/твърдение и да
дадете отговор с "да" (по-скоро, да) или "не" (по-скоро, не), в зависимост от това, кой от двата отговора е най-близо до истината.Попълнете анкетната карта в домашни условия самостоятелно, без помоща на други членове на семейството. За нас е важно да се запознаем с Вашето лично мнение.
Въпросник:
1 Трудността се проявява най-вече при комуникация с лица извън семейството.   
2 Трудността се проявява с еднаква тежест, както в семейството, така извън него.   
3 Трудността се проявява по-силно при комуникация с МАЙКАТА, отколкото с вас.   
4 Ако човекът, с който комуникира детето е познат, трудността не е така силно изразена.   
5 При комуникация с възрастни, трудността се проявява силно.   
6 При комуникация с връстници, трудността се проявява толкова силно, колкото с възрастни   
7 При комуникация с лица, от които детето е зависимо, трудността се проявява силно.   
8 Трудността се проявява постоянно.   
9 Трудността има цикличен характер (проявява се периодично, при определени ситуации)   
10 При проява на трудността, детето най-често избягва употребата на определени думи.   
11 При проява на трудността, детето най-често възобновява изказването (фразата).   
12 При проява на трудността, детето повтаря думата.   
13 При проява на трудността, удължава думата.   
14 При проява на трудността, детето блокира и прекъсва речта си.   
15 При проява на трудността, детето отмества погледа си от събеседника.   
16 При проява на трудността, детето извършва заучени еднакви движения с крайниците.   
17 При проява на трудността, детето извършва заучени еднакви движения с главата.   
18 При проява на трудността, детето прибягва към употреба на лесни думи (опорни думи)   
19 При проява на трудността, детето има силно изразена лицева експресия (мускулатура)   
20 При четене трудността се проявява по-силно, в сравнение с рецитиране на заучен текст.   
21 Трудността  се проявява при пеене.   
22 Трудността  се проявява при игра на роли по предварителен сценарий (пиеса)   
23 Има ситуации на комуникация, при които трудността не се проявява.   
24 Има ситуации на комуникация, при които трудността ВИНАГИ се проявява.   
25 Считам, че детето напълно осъзнава проблема.   
26 Детето съзнателно избягва определени ситуации на комуникация.   
27 Детето упорито избягва да говори за своя проблем с родителите си.   
28 Детето упорито избягва да говори за своя проблем с възрастни и връстници.   
29 Детето свободно говори и споделя за проблема си.   
30. Детето е склонно да приема помощ за справяне с проблема от други хора.   
31 Детето има потиснато самочувствие в резултат на трудностите в комуникацията.   
32 Детето по-често  търси вашата помощ и Ви моли да му помогнете за да се справи.   
33 Детето по-често  търси  помоща на МАЙКАТА и я моли да му помогнете за да се справи.   
34 Според вас МАЙКАТА е по-сериозно въвлечена в проблема, отколкото сте Вие.   
35 Считате ли, че детето е загубило увереност в себе си, че ще преодолее трудността.   
36 При проява на трудността, детето изпитва чувство на стеснение (притеснение)   
37 При проява на трудността, детето изпитва чувство на ярост (гняв).   
38 При проява на трудността, детето става агресивно.   
39 При проява на трудността, детето изпитва безпокойство, страх.   
40 При проява на трудността, детето изпитва тъга и потиснатост.   
41 Моля, класирайте по степен на изразеност (тежест) по скала от 1 до 7 чувствата, които детето преживява при проява на трудността, като запишете цифрата след тирето:
= притеснение –
= безпокойство –
= неувереност –
= страх –
= срам –
= гняв, ярост –
= тъга, печал, потиснатост -    
42 Моля, класирайте по степен на изразеност (тежест) по скала от 1 до 9 чувствата, които
Вие преживявате, когато сте свидетел на  проявата на трудността, пред други хора извън семейството, като запишете цифрата след тирето:
= притеснение -
= безпокойство -
= неувереност -
= страх -
= срам -
= гняв, ярост -
= тъга, печал, потиснатост -
= чувство за вина -
= тревожност -   
43 При проява на трудността, детето винаги си поема въздух (вдишвания)   
44 При проява на трудността, по лицето на детето се появяват тикове.   
45 Проявата на трудността е съпроводена със спазми при дишането.   
46 Проявата на трудността е съпроводена с предъвкания на езика.   
47 Проявата на трудността е съпроводена с мигане на клепачи.   
48 Проявата на трудността е съпроводена с напрежение в устните.   
49 Проявата на трудността е съпроводена с трептения на челюсти, устни, език   
50 Проявата на трудността е съпроводена с разширяване на ноздрите.   
52 Проявата на трудността е съпроводена с поява на лицеви гримаси.   
53 Проявата на трудността е съпроводена с "почукване с устните".   
54 Проявата на трудността е съпроводена с промяна височината на гласа.   
55 Трудността се проявява  когато е налице външен стимул, представляващ реална заплаха, опасност, натиск, изискване.   
56 Трудността се проявява когато е налице външен стимул, който не е реална заплаха,
опасност, натиск, изискване, но детето го оценява като реален.   
57 Моля, подредете по степен на тежест и интензивност по скала от 1 до … следните
соматични симптоми, съпровождащи проявата на трудността:
= треперене на тялото -
= изчервяване на лицето -
= изпотяване -
= сърцебиене -
= ритмични движения  (напр. "шиене" с крак; увиване на коса около пръста и др.)
= напишете за други и ги класирайте:
 = ....................................................
= .....................................................
= ....................................................
= ...................................................   
58 Трудността се проявява особено силно (неудържимо и непоносимо по тежест преживяване), когато детето трябва да говори пред публика.   
59 Трудността се проявява по-слабо, когато детето говори на по-висок глас.   
60 Трудността се проявява по-слабо, когато детето е само в стаята и преговаря на глас заучен урок.   
61 Трудността не се проявява при провеждане на упражнение, при което детето заедно с двама и повече хора изричат едновременно едни и същи думи    
62 Трудността не се проявява в ситуации, при които детето говори на животни или неодушевени предмети (напр. коте, кукла)   
63 При висок шум (напр. музика) трудността се проявява по-слабо, т.е. детето говори по-плавно. 
64 Трудността се проявява винаги в началото на изричане на фразата.   
65 Детето може да направи списък на думите, при които винаги изпитва трудност.   
66 Трудността се проявява винаги като повторение на срички.   
67 Трудността се проявява винаги като удължаване на звукове.   
68 Трудността се проявява винаги като блокада на речта.   
69 Трудността се съпровожда винаги с неволеви движения.   
70 Притеснението, което изпитва детето не винаги съответства на значимостта на трудността (нарушението).   
71 Детето има силно редуциран приятелски кръг - последица от трудността.   
72 Моля, подредете по степен на тежест по скала от 1 до … следните реакции на връстници,
попадащи в  обкръжението на детето, проявяващи се по време на общуване с него:
= смях (присмех) -
= имитиране -
= притеснение -
= отбягване от контакти -
= съчувствие и разбиране (емпатия) -    
73 Детето започна да говори по-късно, отколкото другите деца.   
74 Считам, че детето ми е много тревожно и емоционално експресивно.   
75 Считам, че по характер детето ми прилича повече на мен, отколкото на СЪПРУГАТА МИ   
76 Считам, че детето живее в условия на напрегнат семеен климат.   
77 Считам, че имам прекалено високи претенции към детето си.   
78 Считам, че за трудността, която изпитва детето ми, има значение по-скоро  преживяно
стресогенно събитие назад в детството, отколкото биологични и поколенчески фактори
 (наследственост)   
79 Считам, че има какво да променя в собственото си поведение и отношение към детето, за да му помогна при справяне с трудността.   
80 Считам, че понякога с поведението си и отношението си към проблема на детето, 
спомагам за стабилизирането на трудността.   
81 Считам, че детето ми не е уверено в себе си и има ниска самооценка.   
82 Мога да кажа, че детето ми расте като аутсайдер.   
83 Детето ми не се оплаква често от наличие на подигравки и неразбиране в училище.   
84 Детето ми преживява дълбоко и страда при всяка подигравка и неразбиране в училище.   
85 Смятам, че детето ми си дава сметка за наличния говорен проблем.   
86 Считам, че детето не се замисля върху проблема и той не го безпокои.   
87 На мнение съм, че трудността в говора на детето, не му пречи за социалната адаптация.   
88 Има ли интереси детето в областта на музиката, пеенето, художествените изкуства и др.   
89 Считате ли, че настоящите консултации и терапия биха помогнали за преодоляване на
трудността.   
90 Беше ли интересно попълването на анкетната карта за Вас?   

Дата на попълване - ………. ……….2012г.      Подпис,     ………………….

12.09.2012г.
 

Категория: Други
Прочетен: 2628 Коментари: 0 Гласове: 1
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1497581
Постинги: 1670
Коментари: 116
Гласове: 1142
Календар
«  Септември, 2012  >>
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930