Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1552412 Постинги: 1763 Коментари: 116
Постинги в блога
<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8  >  >>
 


                    1084# Техники в семейната психотерапия – „Семейна скулптура”

                                                         (Р. Шерман, Н. Фридман)

 

Техниката „Семейна скулптура” се отнася към групата на социометричните техники. Те представляват изключително достъпен способ за изследване и реконструкция на дисфункционалната семейна структура на семейството и позволяват получаване на адекватна информация за функционирането му на всички нива – от индивидуално до мегасистемно.

1.Предназначение на техниката – изменение на структурата и функционирането на семейството. Тази техника широко се използва от семейните психотерапевти и като метод за диагностика на семейната система. В частност, техниката „Семейна скулптура” позволява да се определи мястото на индивида във вътрешно-семейната система и взаимоотношения, да се оцени степента на психологическа близост между членовете на семейството, да се установят наличието на структурни дисфункции (коалиции, алианси, нарушена йерархия), и да се определят основните зони на конфликта.

Същността на тази техника се състои в това, че скулптурираното пространственото разположение на хората (членовете на семейството) и на обектите, показват основните особености на структурата на семейството и разкриват вътрешно-семейното взаимодействие, от гледна точка на „архитекта” (членът на семейството, създаващ скулптурата).

По този начин всеки член на семейството създава пространствена репрезентация на семейната система – „жив портрет” на семейството, разполагайки своите родственици в зависимост от собствените си представи.

Несъмнено достойнство на техниката се явява нейния невербален характер, който позволява да се намали нивото на съпротива, да се подтиснат излишната интелектуализация и взаимни обвинения при обсъждане на проблемната ситуация в процеса на терапия.

 

2. Процедура на провеждане

За резултатно прилагане на техниката е необходимо да бъдат спазвани следните условия:

-Присъствие на членовете на семейството. Приема се, че минималното количество членове трябва да бъде 3-4 човека.

-Лека, подвижна мебел (например, стол).

-Наличие на предмети, които служат за обозначаване на отсъстващите на сесията членове.

-Достатъчно просторно помещение, което да позволи на клиента да създаде скулптурата по начин, който най-адекватно да отрази вътрешно-семейната ситуация.

 

3.Етапи на провеждане

Първи етап – Създаване скулптура на семейството, отразяваща особеностите на реалната ситуация в семейната система.

В началото психологът мотивира всички участници в психотерапията за изпълнение на предстоящата задача, като им обяснява, че тя ще им позволи в пълна сила да почувстват, какво значи да бъдат членове на семейство, намиращо се в сложна проблемна ситуация. По-нататък психотерапевтът предлага на всеки член на семейството да влезе в ролята на скулптор и да си представи, че другите членове са направени от глина, т.е. той може да моделира тяхното пространствено разположение и пози по такъв начин, че да покаже действията и чувствата им един към друг.

Инструкция: „Представете си, че сте скулптор. Опитайте сега да създадете скулптора, изобразяваща Вашето семейство. Представете си, че всички останали са направени от глина, т.е. Вие може да ги местите и поставяте на различни места и по различен начин така, както искате, така, както те изглеждат във Вашите представи. Едно обаче е важно, скулптурата, която Вие ще създадете, трябва да отразява ситуацията, която е възникнала във Вашето семейство в дадения момент”.

Ако членът на семейството, определен да създаде скулптурата изпитва затруднения, терапевтът може да му помогне, използвайки насочващи въпроси: Например към детето:

-„Виж, това е твоята майка, къде би могла да се намира тя? „Би ли стояла права или седнала на стола?”, „Как би държала ръцете си?”, „В каква посока и към какво  (кого) би обърнала лицето си?” „Кого би гледала?”, „Какво би било изражението на лицето й?”

-„Къде спрямо твоята майка би разположил баща си?”, „Какво би било положението на тялото му – седнал или прав?, „Колко близо би го поставил до майка ти?”, „В коя посока би гледал баща ти?”, „Какво би било  изражението на неговото лице?” и пр.

Извайването на скулптурата продължава до тогава, докато скулпторът не бъде удовлетворен от получения резултат. Много е важно останалите членове на семейството в действителност да позволяват скулпторът да работи с тях като с глина, отчитайки факта, че те също ще бъдат в неговата роля.  Целта е всеки член на семейството да извае скулптора на „семейната реалност”, отразяваща емоционалната ситуация в семейството в дадения момент.

 

Втори етап – Обсъждане на скулптурата.

След завършване на скулпторите, семейството навлиза в следващата фаза – обсъждане на получените резултати, което предполага получаване отговори на следните въпроси, зададени от психолога:

-към скулптора: „Какво име бихте дали на Вашето произведение?”

-към всеки член на семейството: „Как се чувствахте на поставеното Ви място, сред родствениците?”

-към цялото семейство: „Учуди ли ви създадената скулптора?”, „Кое най-много ви впечатли?”

-към всеки член на семейството: „Знаехте ли по-рано, че скулпторът Ви възприема така, както Ви изобрази?”

-към цялото семейство: „Съгласни ли сте с това, че вашето семейство изглежда така, както беше изобразено на скулптурата?”

-към скулптора или семейството: „Какво бихте променили сега в скулптурата?”, „Какво бихте променили в живота на Вашето семейство?”

В процеса на построяване и обсъждане на скулптурата, терапевтът фиксира на специална бланка пространственото разположение на фигурите (членовете на семейството); насочеността на погледите им; обръща внимание на дистанцията между тях; регистрира насочеността на погледа и изображението на лицето; обръща внимание на позите. Бележки се водят за всяка скулптора. При наличие на условия могат да се направят снимки.

На основание водените наблюдения се отчитат особеностите (сравняват се прилики/разлики) на всички създадени скулптори, като на този етап може да се получи повече или по-малко адекватна оценка за:

-степента на емоционална близост (сплотеност) между членовете на семейството, която е представена като дистанция между фигурите; 

-да се определи наличието на междупоколенчески коалиции и алианси;

-да се фиксира мястото и ролята на аутсайдер в семейната система;

-както и да се маркират участниците в основните конфликти.

 

Трети етап – Създаване скулптура на семейството, отразяваща представите на клиента за идеалното семейство.

След като всеки член на семейството е създал „реална” семейна скулптора (към дадения момент), психологът се обръща към членовете на семейството с молба, сега да пресъздадат своето разбиране (представа) за идеално семейство (такова, каквото биха искали то да бъде).

Процеса на извайване и получените резултати, помага на клиентите да осъзнаят своите позиции в семейството, като същевременно им предоставя уникална възможност да създадат единен модел за идеалното семейство – такова, каквото всички биха искали да имат.

 

4.Препоръки при използване на техниката

Представената техника може да бъде използвана при работа с отделните субсистеми на семейството (съпружеска, детско-родителска, сиблингова); при разширеното семейство в пълен състав (включва две субсистеми от различни поколения, например „родители-деца”; при разширеното семейство (включва повече субсистеми, например, „родителска”, „сиблингова”, родителска от трето поколение (баба-дядо). Разбира се техниката може да се прилага и при индивидуална работа с клиент, фокус на която се явяват семейни проблеми на клиента.

Техниката е ефективен инструмент за диагностика и интервенция в случаите при работа със семейства, склонни към манипулации (отнема им се вербалното предимство), а също така и при семейства с недостатъчно развито ниво на комуникационни навици – факт, който затруднява процеса на обсъждане на проблемната ситуация по време на сесията.

Източник: Психология семейных кризисов. Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Велента Т. Ф.

Превод от руски, Кунчев.

image

Категория: Други
Прочетен: 43 Коментари: 0 Гласове: 1
 

                  1083# Методика за оценка развитието на нравствени норми при

                               учениците
 
в начален курс „Какво ценим в хората?“

 

Предназначение: Оценка на нравствените ориентации на учениците в начален курс.

Описание теста: От детето се иска да избере двама свои познати: единият да е добър човек, на когото детето би искало да прилича, а другият да е лош. След това му се предлага да назове онези качества, които му харесват в добрия и тези, които не му  харесват в лошия, и да даде три примера за прояви на тези качества (да разкаже случаи, в които да обоснове избора на качества).

Изследването  се провежда индивидуално. Води се протокол, в който се записват емоционалните реакции на детето и неговите обяснения.

Детето трябва да даде морална оценка на постъпките, която разкрива отношението му към моралните норми. Специално внимание се отделя на оценката за адекватност на емоционалните реакции на детето към моралните норми: положителна емоционална реакция (усмивка, одобрение и т.н.) на нравствените постъпки и отрицателна емоционална реакция (осъждане, възмущение и т.н.) спрямо безнравствените. При обосноваването с пример, качествата задължително следва да присъстват в него. Ако не присъстват, дори да назове правилно нравствени норми (качества), то се прави извод, че детето няма устойчиви нравствени ориентири, не е способно само да направи избори и се приема вероятност тези качества да са му внушени от възрастните, но не са осъзнати, т.е. в живота то не би се съобразявало с нормите.

Обработка и интерпретация на резултатите.

За обработка на резултатите може да се използва следната ориентировъчна скала:

-0 бал – детето няма ясни морални ориентири. Отношението към моралните норми е неустойчиво. Неправилно обяснява постъпките (те не отговарят на качествата, които е посочило – не може да ги докаже), емоционалните реакции са неадекватни или липсват.

-1 бал – налични са нравствени ориентири, но детето не иска да се съобразява с тях или смята, че това е недостижима мечта. Адекватно оценява действията, но отношението му към нравствените норми е нестабилно или пасивно. Емоционалните реакции са неадекватни.

-2 бала – налични са нравствени ориентири, оценките на постъпките и емоционалните реакции са адекватни, но отношението към нравствените норми все още не е устойчиво.

-3 бала – детето правилно обосновава своя избор; емоционалните реакции са адекватни, отношението към нравствените норми е активно и устойчиво.

Източник:

Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.113

Превод от руски, Кунчев.

image

Категория: Други
Прочетен: 29 Коментари: 0 Гласове: 0
 

   1064# Методика за определяне агресивност и значими ценности при учениците

           в гимназиален курс – „Вербален фрустационен тест“ (Людмила Собчик)

 

Забележка: Тук е представен превод от руски език на статия на Людмила Собчик, доктор на психологическите науки, публикувана в списание „Школьный психолог“ № 9/2002г. Людмила Собчик е автор на методиката „Вербален фрустационен тест“

Агресивността е психологическо качество, което за училищния психолог твърде често е обект на изучаване. Феноменът агресивност се тълкува много двусмислено. Често за агресията се говори в контекста  на противоправното  престъпно поведение. Тук тя се описва като импулсивни поведенчески действия на незрял човек (проблеми на юношеството) или като реакция на акцентуиран или психопатичен индивид, както и на възбудим тип личност.

В психиатрията болезнените прояви под формата на агресивни действия се оценяват като клиничен симптом.

Агресивното състояние може да бъде ситуационно обусловена реакция във вид на агресията на някого.

Агресията може да бъде насочена не само навън, но и към себе си. Такава емоционална реакция се разглежда като автоагресия: първо, това са самоубийствените тенденции при отчаяния индивид и второ, това е автоагресия, която не е провокирана от външно влияние. Последната обикновено е свързана с клинична депресия или с някакви ирационални, необясними от гледна точка на здравия смисъл мотиви. В широк смисъл на думата, агресивността може да се разбира и като настъпателност, настойчивост, упоритост на самореализираща се личност от лидерски тип, т.е. като функция, необходима за мениджъра, на военачалника, предприемача, политика, командира на екипаж, спортиста и др. В този случай агресивността е продължение и част от стеничността: комплекс от личностни качества, противодействащи на натиска на околната среда, на рутинните и утвърдени традиции, на консерватизма на обкръжението или висшестоящата власт.  Човек извършва такова противодействие за да осъществи своите конструктивни намерения или новаторски идеи. Този вид агресия не е разрушителна и отразява само една от личните характеристики на човека. Не е лесно да се направи разделителна линия между стеничните черти на характера и агресивността, която при определени обстоятелства може да се прояви като антисоциално действие.

 Поради това фразата „агресивност, като водеща тенденция“ е най-подходяща. Водещата тенденция като основна индивидуално-лична характеристика включва в себе си, както вродените свойства на темперамента, така и чертите на характера като личностни свойства.  Това се отнася и за други вродени стилистични характеристики, т.нар. „водещи тенденции – базови свойства на личността, които оцветяват човешката индивидуалност на всички етапи на развитието на психиката (Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. М.: ИПП, 1996, 2001).

Базовите свойства на личностни се откриват още при раждането под формата на индивидуални черти. По-късно тези свойства се проявяват под формата на характерови черти, които се формират в процеса на взаимодействие с индивидуалните черти и възпитаващото влияние на средата. Впоследствие, те се оформят на различни нива на самосъзнанието на зрялата личност (несъзнаваното Аз, декларираното субективно Аз и идеалното Аз, често съвпадат със социално желателния модел на Аз-ът и обективната картина на вътрешния Аз).

Ние отделяме следните водещи тенденции. Всяка тенденция има своя собствена полярна, противоположна антитенденция:

-интроверсия – екстраверсия;

-ригидност – емоционална нестабилност;

-спонтанност (рискова самореализация, разкрепостено самоутвърждаване);

-чувствителност (впечатлителност, чувствителност към потребностите на обкръжаващата среда);

-тревожност (повишена ранимост, преобладаване на страхови реакции);

- агресивност (стеничност, настъпателност, твърдост).

Когато всички тези свойства са умерено изразени и полярните характеристики са балансирани една с друга, тогава става дума за разнообразна структура на нормална, балансирана личност. Преобладаването на едно или друго индивидуално-личностно свойство, представено от неблагоприятното преобладаваща определена тенденция в качеството на водеща, се проявява като изразена черта на характера.

Острият дисбаланс трябва да се дефинира като акцентуиране на личността. Тогава за човек възникват известни трудности в социално-психичната адаптация. Ако обаче бъде активизирана противоположната тенденция, тогава може да се оптимизира взаимодействието на индивида със социалното обкръжение. Разбира се, този вариант  изисква от личността значителни  усилия и емоционално напрежение. Ако водещата тенденция не се компенсира от антитенденцията, тогава имаме работа с психопатичен модел на личност, който води до социална дезадаптация.

Училищният психолог обикновено се среща с различни аспекти на агресивността. Най-често става дума за поведенческа агресивност, която се проявява по различни причини.  Това може да бъде продължение на една личностна черта, включваща твърдост, настъпателност и стремежа към самоутвърждаване, което е по-характерно за момчетата.

Агресивността често носи подражателен характер, когато агресията се култивира чрез медиите: телевизия, филми, детективски романи и т.н.

Агресията също може да бъде защитна в природата или да бъде проява на защитна реакция към жестоки постъпки на другите, включително репресивните мерки на родителите.

Агресивността често има компенсаторен характер като свръхкомпенсация на уязвимостта и ранимостта на впечатляващата личност, маскирани като псевдоагресивни декларации и реакции, израз на страх и неувереност.

През последните години проблемът с агресивността на юношите, включваща  елементи на жестокост стана особено важен. Ето защо, за да се идентифицират различните форми на проявление на агресивност, е необходимо да се използват доказани и надеждни психологически тестове, насочени към изучаване на личността.

Личностните характеристики, както свидетелства опита, се проявяват по-ярко в състояние на емоционално напрежение. По тази причина, в своите тестове психолозите изучават личностните особености на човека, моделирайки ситуации на фрустрация. 

Под фрустрация най-често се обозначават ситуации, при които обкръжаващите лица (умишлено или неволно) или нарушават интересите на индивида, което води до блокиране на значими потребности или засягат неговото себелюбие и негативно въздействат върху неговата самооценка.

В ситуация на фрустрираност, емоционално състояние се проявява като:

-реакция на страх, безпокойство, отказ от самореализация (може да бъде придружена от чувство за вина, желание да избяга от конфликта);

-настъпателно, обвиняващо другите, активно или дори агресивно поведение, враждебни изказвания или действия;

-желание се да потискат едни и други реакции, пасивно или безразлично отношение към случващото се, стремеж да се  омаловажава, игнорира или отрича тежестта на конфликта.

Естествено, „изборът“ на типа реагиране до голяма степен зависи от базовите свойства на личността.

Известният фрустрационен тест на Сол Розенцвайг, адаптиран от Н.В.Тарабрина използва за стимулен материал контурни сюжетни картини (Тарабрина Н.В. Экспериментально-психологическая методика изучения фрустрационных реакций. Ленинград: МЗ РСФСР, 1982). На всяка рисунка (общо 24) се възпроизвежда незавършен диалог, в който едно действащо лице говори по адрес на друго нещо, което по един или друг начин причинява фрустрираност на последния. Картините моделират ситуациите на „препятствия“ и „обвинения“.

Реакцията към ситуацията се отразява в този произволен отговор, който изследваното лице дава от името на този персонаж.

В случая могат да се наблюдават три типа реакции:

-екстрапунитивни реакции (насочени навън към други хора или към околните обекти);

-интропунитивни реакции (насочени към самия себе си);

-импунитивни реакции: фрустриращата ситуация се разглежда от изследваното лице като малозначима, незначителна, не е свързана с вината на никого, като е способна да се нормализира сама по себе си.

Опитът от използването на тази методика обаче разкрива следните слабости.

Изследваното лице в значителна степен е подложено на влиянието на някои базови реакции, т.е. то може толкова добре да контролира себе си, че да не се прояви истинска реакция на стрес).

Методиката не предлага диференциран подход към различни видове фрустрация, в зависимост от степента на значимост на едни или други ценности в индивидуалната йерархия на ценностите.

Освен това, при нея не се взема предвид степента на значимост на лицето, от което произлиза фрустриращото въздействие, т.е. не се уточнява насочеността на агресивността в различните сфери на междуличностните отношения.

При разработката на настоящия вербален фрустрационен тест, ние на първо място изхождаме от следните предпоставки:

1.Реакцията на фрустрацията зависи от типа на реагиране, т.е. от водещата тенденция, произтичаща от корените на конституционно зададената предиспозиция. 

2.Реакцията на фрустрация зависи от йерархията на ценностите на изследваното лице, т.е. от това, колко значима за изследваното лице е зоната на интереси, която се е оказала засегната.

3.Силата на тази реакция е толкова по-силно изразена, колкото по-малко значим е конкретния индивид за фрустрираното лице, тъй като се приема, че непосредствените реакции се проявяват по-свободно именно в тези контакти, които са по-малко значими. И обратно -  при общуването със значими други, индивидът контролира максимално своите изказвания и постъпки, особено агресивните си реакции.

При формализираното провеждане и отчитане резултатите от настоящия тест, на изследваното лице се предлага да отговори на поставени фрустриращи въпроси. Процедурата на изследването включва не само отговори-изказвания (Какво би казал?),  а и описание на чувствата (Какво би почувствал?). По този начин силата и насочеността на агресията се определя опосредствано, като се отчита значимостта както за фрустрираното лице, така и за фрустрираната за личността значима ценност.

В нашата версия на вербалния фрустрационен тест, въпросника е предназначен за ученици в горен курс (гимназиален курс), като в качеството на фрустриращи лица са включени: родители, учители, връстници. С други думи в групата от значими лица са включени тези, които реално съществуват, тези, с които изследвания ученик в една или друга степен е заставен да общува.

НЕОБХОДИМИ ПОЯСНЕНИЯ

Фрустриращите лица могат да бъдат избрани произволно или да бъдат адекватно заменени с други, тъй като независимо от техния брой, количествената оценка за агресивността се дели на n – общ брой фрустриращи лица.

Фрустрирани ценности:

A — външен вид;

B — здраве;

C — характер; 

D — благополучие;

E — социален статус;

F — кръгозор;

G — нравственост.

Оценки

Средните оценки по всеки пункт от въпросника от 1 до 6 бала се интерпретира по следния начин:  

-1 бал – изразена интропунитивна реакция, извънредна автоагресия;

-2 бала – интропунитивна реакция, автоагресия;

-3 бала – импунитивна реакция, сдържаност, висок самоконтрол на агресивните реакции;

-4 бала – умерено изразена обвиняваща реакция, стеничност и увереност в себе си, стремеж да отстоява своята позиция;

-5 бала – обвиняваща реакция, повишена агресивност; 

-6 бала – изразена външно-обвиняваща реакция, извънредна агресивност.

Оценките от 1 до 6 бала се интегрират в сумарно по две категории: изказвания и чувства. По този начин оценките 5 и 6 бала показват външно-обвиняваща агресия, а 1 и 2 – изразена автоагресия.

 

ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ

По време на отговорите на въпросите психологът попълва регистрационен лист (виж таблицата „Регистрационен лист“). Баловете се поставят в съответствие с критериите, описани в таблицата „Варианти за възможни отговори и оценки“. Препоръчва се цялото изследване да бъде регистрирано на звукозапис.

Във всяка клетка от регистрационния лист се отразяват балове за агресивност от два вида:

-за отговор „Изказвания или действия“ (а) - отляво;

-за отговор „Чувства“ (в) - вдясно.

Ако общият бал в категорията „Изказвания или действия“ е по-малък от този в категорията „Чувства“, то се приема, че агресивните емоции се контролират от разсъдъка. 

Ако общият бал в двете категории е еднакво висок, тогава контролът върху агресивността е отслабен.

Ако общият бал в категорията „Изказвания или действия“ е по-висок от този в категорията „Чувства“, тогава агресивността носи хиперкомпенсаторен характер. 

След това се определят сферите на отношенията, които предизвикват най-голямата агресия, както и най-фрустрираните ценности, което позволява да се построи  йерархия на ценностите на изследваното лице.

Следващи стъпки:

-сумират се баловете по вертикалните колонки и резултатът се дели на броя фрустриращи лица, което позволява да се изчисли средната оценка за степента на агресивност за всяка категория ценности;

-общата сума бал по хоризонталните редове се дели на 7  (брой на представените ценности), което позволява да се получи представа за най-интензивните потребности.

Максималните показатели по факторите А, Б, С, D, Е, F, G, разкриват значителни за изследваното лице ценности, фрустрацията на които предизвиква най-агресивна реакция.

Минималните показатели за факторите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, разкриват най-значимите лица за изследвания, в присъствието на които се увеличава неговият самоконтрол.

Е – представя сумата в балове по вертикала, делена на броя на лицата.

n – хората, предизвикващите фрустрация в изследваното лице; същите се избират в зависимост от ситуацията и възрастта на изследваното лице.  

image

(или обратно), то тогава се установява разликата в изразената агресивност при контактите с противоположния пол. В частност, в първия случай (когато първата величина е по-голяма от втората), мъжете предизвикват по-голяма агресия от жените, а във втория - жените предизвикват по-голяма агресия от мъжете.

Като цяло, преобладаването на оценките 3 и 4 бала е характерно за устойчива норма и добре контролирана личност. При това, оценка от 3 бала е типична за учениците от гимназиален курс с умерено изразени хипотимни, задържащи черти.

Преобладаването на оценка от 4 бала е по-характерно за стенични, активни, оптимистични момичета и момчета.

Агресивно външно обвинение (оценки от 5 или 6 бала) е свойствено за акцентуираните хипертимен тип и агресивните (експлозивни, възбудими, нестабилни и импулсивни) ученици с лош самоконтрол.

Агресивността, насочена към себе си (оценки 2 или дори 1 бала), е характерна за хипотимните акцентуанти, т.е. за ученици с тревожно-мнителни черти, сензитивни, песимистични интроверти.

При стандартизацията методиката установява значими количествени показатели за изразена агресивност (5-6 бала) при емоционално незрелите личности: възбудимия, емоционално лабилния, параноялния и експлоазивните типове гимназисти.  При сензитивните, интровертите, тревожните и индивидуалистичните типове личност са значими самообвиняващите реакции (1-2 бала).

Конфликтни зони, достигащи максимални балове, могат да бъдат семейната, учебната, интимната (отношения между половете) или генерализирана – при изразена афективна неустойчивост. По-високите балове на отговорите от типа „в“ в сравнение с отговорите от тип „а“ са типични за тези, които се стремят да не показват емоциите си открито, опитвайки се да ги сдържат..

Ниската агресивност, като правило се наблюдава в тази сфера на междуличностните отношения, която е свръхзначима и способства за блокиране на агресията или за усилване на контрола на разсъдъка, потискайки отрицателните емоционални прояви.

Максимална агресивност се разкрива при фрустрация, насочена към най-значимите за изследваното лице ценности.

Максимални балове се наблюдават в най-незначимите сфера на отношенията. За повечето хора това са външните, т. нар. улични контакти

Висока агресивност се разкрива също в зоната на най-неблагополучните контакти, в зоната на конфликта.  

При по-малките деца (особено при момчетата) външният вид рядко заема значимо място, докато при подрастващите (особено при момичетата) тази сфера става по-значима.

Най-честолюбивите тийнейджъри реагират най-агресивно на упреци в некомпетентност, като повечето проявяват раздразнителност при негативни изказвания по повод техния лош характер.

Рядко се наблюдава болезнена реакция на обвинения за морално-нравствени постъпки. Често обидата възниква в отговор на забележки, свързани с лоша материална осигуреност, бедност.

Тук обаче няма уеднаквяване и често идентифицираните значими ценности могат да подскажат и насочат обкръжението (учители, родители) правилния подход към детето, за да се снеме напрежението в отношенията.

Практическото прилагане на теста доказва неговата по-малка чувствителност към мотивационно изкривяване в сравнение с други тестове, насочени към измерване на агресивността.

 

ВЪПРОСНИК

Какво бих казал (а) и какво бих почувствал (а), ако … 

1. Баща ми каже:

A) Не виждаш ли, че прическата ти е глупашка!

B) Ти изобщо не се интересуваш от здравето си!

C) Какъв противен характер имаш!  

D) Наистина не трябва ли вече да започнеш да работиш нещо?

Е) Малко е вероятно да успееш да постигнеш нещо в живота си!

F) Ти не разбираш нищо, така че по-добре не спори с по-старите!

G) Ти си безсрамен човек, не искаш да направиш нищо за баща си!

 

2. Майка ми каже:

A) Трябва да ти дойде на главата, тогава ще разбереш!

B) Храниш се по такъв начин, че напълно съсипваш здравето си!

C) С теб никога и никой не трябва да се съгласява!

D) Отново си без пари, а майка ти трябва да те търпи! 

E) Срам ме е да кажа кой си и с какво се занимаваш!

F) Ти толкова малко знаеш, а толкова голямо мнение имаш за себе си!

G) И не те ли е срам, да се държиш така отвратително!

 

3. Приятеля ми каже:

A) Надул си се като мая в хляб!

B) Толкова зле изглеждаш!

C) А ти както винаги с особено мнение ли си?

D) Някак неусетно ти се е изплъзва богатството!

E) Ти все с двойкаджиите ли ходиш или въобще са ви изхвърлили от училище?

F) Как не можеш да отговориш на такъв прост въпрос?  На твоята възраст всеки човек знае това!

G) Слушай, постъпваш грозно, това не е по приятелски!

 

4. Приятелката ми каже:

A) Твоята прическа отдавна вече не е на мода.

B) Имаш болнав вид, отивай на лекар.

C) Да се спори с теб е излишно, твоя инат ми е известен.

D) А ти продължаваш ли да ходиш със скъсани дрехи?

E) Очевидно вече не очакваш да постигнеш нещо в живота си?

F) Боже, с теб не може да се говори за нищо: книга не си прочел, на театър не си стъпил. G) Трябва да те изостави човек – за нищо не ставаш.

 

5. Моят съученик ми каже:

A) В последно време си загубил форма.

B) Гледам те, че ходиш много внимателно – нещо да не те боли?  

C) Ох, колко си скучен!

D) Какво, пак не ти стигат парите ли? Да ти дам ли малко или какво?

E) Ти отново ли си сред изоставащите?

F) Имам един въпрос, но ти едва ли ще можеш да ми отговориш.

G) Кой ще ми помогне в труден момент? Може би ти? Но това за теб ще е голяма жертва.

 

6. Моята съученичка ми каже:

A) Дори външния ти вид е странно войнствен!

B) Напоследък забелязвам, че имаш уморен и болнав вид.

C) Мислех, че ще успея да се разбера с теб, но с твоя характер това е невъзможно.

D) Твоето непостоянство и несигурност напълно ли те устройват?   

E) Така ли ще бъдеш през целия си живот, ще бягаш след тези, които са постигнали нещо в живота си?

F) Можеш ли да ми разкажеш нещо за импресионистите или това е извън твоите интереси?

G) Що за егоизъм от твоя страна – така да подхлъзнеш всички!

 

7. Моят учител или директор (мъж) ми каже:

A) В такъв вид не може да влезеш в училище.

B) Ти отново ли си болен? А кой ще учи?  

C) С теб не можем да мелим брашно: аз казвам едно, а ти – друго! Имаш труден характер!

D) Всички ученици дават необходимата сума за събитието, а ти си по-бедни от другите или какво?

E) В скоро време добри оценки  едва ли ще заслужиш.

F) Не се решавам да ти възложа такава отговорна задача: тук са нужни знания по много въпроси.

G) На теб не може да се разчита в трудни моменти: ти можеш да подведеш и мен и всички останали!

 

8. Моята учителка или зам. директор (жена) ми каже:

A) Да не съм те видяла с тази дреха в училище

B) Ти си толкова бледен (бледна) Какво става с теб? 

C) Какъв непоносим инат и грубост!

D) Всички ученици са с нови ризи, само ти отново си със старата

E) Ти никъде не можеш да отидеш да учиш, защото просто нищо не знаеш.

F) Ти не си присъствал на контролното, защото се страхуваш от своето невежество ли?  

G) Трудно е да се разчита на теб в трудни моменти: ти можеш да подведеш и мен и целия колектив.

 

9. Непознат на улицата ми каже:

A) Минувач по мой адрес: „Ей, плашило!“  

B) Пътник в автобус: „Седнете, изглеждате болен, откога стоите прав“.

C) Пътник в метрото: „Вие сте конфликтна личност, трябва да се научите как да се държите!“

D) Продавач в магазин: „Не докосвайте стоките! Не можете да си го позволите!“

E) В киносалон, седящ зад вас: „Всякакви се мъкнат тук. Застават пред теб и иди гледай!“

F) Продавач в книжарница: „Е, тази книга не е за вас. Трудно ще е – няма да я разберете!“

G) Минувач на входа на метрото: „Веднага ме пуснете да мина! Не виждате ли –  бързам!“

 

image

image

image

Категория: Други
Прочетен: 33 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                       1080# Тестова бланка на скринингов въпросник ASSQ за

                 наличието на аутистични черти при деца на възраст от 6 до 16г.

 

 

Отговорете на всички въпроси !

Инструкция: Предлагаме Ви 27 твърдения, като на всяко едно от тях можете да дадете само един отговор“ „не“, „отчасти“ или „да“. Своя избор маркирайте със знак „Х“ в една от колонките.image

image

Категория: Други
Прочетен: 37 Коментари: 0 Гласове: 0
 

            1078# Методика за диагностика развитието на нравствените представи

                                           „Какво е добро и какво е лошо?“

 

Предназначение: диагностика степента на формиране на нравствените представи.

Възрастов диапазон:  7-10г.

Описание: На учениците се предлага да опишат (разкажат) определени житейски ситуации (да дадат примери) от своя и чужд житейски опит, темите за които се предлагат от водещия.

Тестови материал:

-принципиална постъпка;

-некоректна (лоша) постъпка, направено на теб от другите;

-добра постъпка, на която си бил свидетел;  

-справедлива постъпка спрямо твой познат;

-спонтанно действие;

-проява на безотговорност и т.н.

Интерпретация на резултатите

Степента на формиране на разбиране за нравствени качества се оценява на 3-балова скала:

-1 бал – неправилно формирани представи за нравствени понятия;

-2 бала – има разбиране за нравствени понятия, но представите не са достатъчно пълни и ясни;

-3 бала – формирани са пълни и ясни представи;

Получените резултати получават качествен оценка, но може да се изчисли в проценти нивото на формиране  на нравствените представи.

Освен това, възможно е да се проведе структурирана беседа по тема, например справедливост. Децата четат разказ на справедлива или несправедлива постъпка и го обсъждат. На детето се задават следните въпроси: „Как се нарича такава постъпка?“ и „Ти сам можеш ли да дадеш пример за справедлива постъпка?“

 

Източник:

Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.102-103.

 

Превод от руски –  Кунчев.

image

Категория: Други
Прочетен: 25 Коментари: 0 Гласове: 0
 


                            1129# Проективно интервю „Вълшебен свят“ (6-10г.)

 

Тази техника се използва за запознаване с основните проблеми на детето (ученик в начално училище). В сценария на интервюто детето трябва да се идентифицира с всемогъщ магьосник, който може да направи всичко което иска, намирайки се  в магическа страна и в реалния свят: да се превърне във всяко създание, всяко животно, да стане малък или възрастен, да бъде момче или момиче и т.н. В процеса на интервюто, идентификацията с всемогъщия магьосник постепенно отслабва и в неговия край психологът извежда детето от магьосническата му роля.

Тази методика е удобно средство за установяване на контакт с детето, позволявайки му да преживее значими за него моменти под формата на игра. В това се изразява и психотерапевтичният ефект на тази техника.  След всеки отговор на детето, психологът трябва да попита защо би направило едно или друго нещо, би се превърнало в някого и т.н. Тези обяснения са основа за съдържателна интерпретация на резултатите.

Препоръчва се изследването да се проведе самостоятелно с детето. Отговорите на въпросите от интервюто трябва да бъдат записани дословно (протоколират се). Може да се използва звукозаписващо средство, но само скрито. Откритото използване на магнетофон може да внесе напрежение в общуването, да предизвика скованост, да отвлече вниманието от разговора. От друга страна, емоционалният контакт с детето по време на интервюто е необходим за прехода към по-нататъшен етап от диагностичната работа или психокорекция.

Текст на методиката

1.Харесват ли ти приказките? Малките деца винаги обичат приказки. Ти разбира се, вече не си малък (малка), но мисля, че ще ти хареса една не много дълга приказна игра.  

2.Представи си, че имаш магическа ракета, с която можеш да се пренесеш в страната на приказките.  Там всичко е като в приказка: хората са приказни, а и ти също. Можеш ли да си представиш това?

3.Сега ми кажи какъв би искал да си в тази приказна страна? Защо?

4.А какъв не би искал да си в тази приказна страна? Защо? Нека да останем тук за минутка. Сега си представи, че си вълшебник (фея): Ти си много силен, с помощта на вълшебства можеш да направиш всичко, което искаш. Можеш да създаваш, променяш, преувеличаваш, да правиш нещата да изчезнат напълно.

5.Кажи ми сега вълшебнико, какво ще направиш? И защо? Ти все още си вълшебник (фея). Влизаш в ракета и се връщаш в познатия свят. Нека първо, да отидем в твоя дом – представи си, че влизаш вкъщи.

6.Сега си у дома. Ти, всемогъщи вълшебнико, какво ще направиш за …? (допълнителни въпроси: за баща, за майка и т.н.)

7 След това вълшебникът попада в училището.  Сега ти имаш силата да правиш нещо: да промениш, да унищожиш, да правиш каквото искаш. Какво би направили в училището за … ? (допълнителни въпроси: за учители, съученици?) Защо?

8.Сега се пренасяш навън при децата, играеш с момчетата (момичетата). Какво ще направиш за тях? Защо?

9.Почти забравих за теб! Какво би направил лично за себе си? Защо?

10.Какво ще промениш или унищожиш? Защо?

11.А за мен вълшебнико, какво ще направиш? Защо?

12.Благодаря ти, ти си истински вълшебник!

13.Да не забравяме, че ти като вълшебник имаш силата да се превръщаш в това, в което искаш. Кажи ми, на кого или на какво би искал да се превърнеш? Защо?

14.А в какво в никакъв случай не би искал да се превърнеш? Защо?

15.Ти можеш да се превърнеш във всяко животно. Какво би избрал да бъдеш?

а) котка

б) лъв

в) малко козленце; еленче (сърна)

г) змия

д) орел

е) мишка

ж) маймуна

з) тигър 

и) заек

к) куче

л) птичка

16.Браво справяш се отлично. Сега си представи, че като истински вълшебник можеш да избереш едно от три неща: да бъдеш малко дете; да станеш възрастен; да останеш такъв, какъвто си в момента.

-Кажи ми, какъв искаш да бъдеш – малък, възрастен или такъв какъвто си? Защо?

-А защо не искаш да станеш ... (първи неизбран отговор)?

-А защо не искаш да станеш ... (втори неизбран отговор)?

 -Искаш ли да станеш момиче (момче)? Защо?

17.Ти се справи добре със задачата, но всяка игра завършва и нашата е към своя край. И сега отново не си вълшебник, а си …  (име, фамилно име на детето).

18.Между другото, ти харесваш ли името си? Не ти харесва? Защо? А фамилното име? Не ти харесва? Защо? Искаш ли да те наричат по различен начин? Защо? А как се обръщат към теб родители ти, а приятели в класа, а момчетата (момичетата)?

19.Много добре, нека сега си представим (но това вече не е приказна игра), че всички твои желания са изпълнени, всички, но само три не са.

а.Какъв вид животно би искали да бъдеш? Защо?

б.А какво животно не би искал да бъдеш? Защо?

-Разбира се, ти  знаеш имената на много животни. Аз ще ти казвам имената на различни животни, а ти  ще ми кажеш дали искаш или не искаш  да станеш като тях и защо – a, б, в …?

-Защо a, б, в?

-Страхотно.

20.А сега помисли:

а.От какво най-много се страхуват децата? Защо?  

б.Какво доставя на децата най-голяма радост. Защо?  

в.А кое най-много ги натъжава? Защо?  

21.Браво! Кое най-много ти хареса от тази игра?

 

Интерпретация на резултатите

Интерпретацията на данните до голяма степен се основава на отговорите на детето на въпросите „Защо?“ и „За какво?“,  защото в тях детето говори за своите потребности и значими преживявания. Друга основа за интерпретация е съдържателния анализ на отговорите, който позволява задълбочаване на разбирането за преживяванията на детето и за реалната житейска ситуация.

Невербалните прояви също предоставят много информация за практикуващия психолог. От тях може да се прецени дълбочината на преживяванията на детето, субективното значение на едни или други проблеми, които той споменава. Накрая, интересни резултати предоставя и формалният анализ на изказванията: тяхната дължина, обхват, лексика, граматическо конструиране, всички те могат да потвърдят или да оспорят хипотези, възникващи в процеса на интерпретацията.

В заключение следва да се отбележи, че идентифицирането на детето с вълшебник е дадено от инструкцията и следователно е осъзнато, в резултат на което изявленията на детето могат да бъдат обект на тенденция към социално одобрени отговори, т.е. желание да се представи в най-добрата светлина.

 

Превод от руски, Кунчев.

 

Източници:

http://azps.ru/tests/3/test4.html

http://childpsy.ru/lib/metodics/17481/

image
Категория: Други
Прочетен: 99 Коментари: 0 Гласове: 1
 

                  141# Методика за диагностика на емоционалното отношение към

                              нравствените норми при деца
„Сюжетни картинки”

 

Цел: Изучаване емоционалното отношение към нравствените норми при деца.

Възрастов диапазон: 5-8г. и по преценка на психолога деца със СОП в по-висока възрастност.

Описание и процедура: Методиката използва стимулен материал (10 картинки, изобразяващи различни дейности и взаимоотношения (положително или отрицателно) между деца. Ситуациите са добре познати на детето. Изследването се провежда индивидуално.

Психологът показва на детето последователно една по една рисунките. За всяка една от тях се дава инструкция. От детето се иска да разгледа рисунката да опише изобразената ситуация (местонахождение, време, обкръжение, персонажи, действия и взаимоотношения), като по този начин се следи за отношението на детето към нравствените норми.  Особено внимание се обръща на оценката за адекватност на емоционалните реакции (вербални и невербални) спрямо моралните норми: положителна емоционална реакция (усмивка, одобрение и пр.) на нравствената постъпка или отрицателна реакция (осъждане, негодувание, гняв, страх и пр.).

Инструкция: „Пред теб съм поставил (а) 10 различни картинки, на които художникът е нарисувал ситуации, случващи се между деца. От теб се иска следното, разгледай внимателно картинките и ги раздели в две групи: едната група да бъде с картинки, на които виждаш добри постъпки, а другата група – лоши постъпки. Всеки път, когато решиш да поставиш една картинка в някоя група трябва да кажеш къде ще поставиш тази картинка и защо.”

Обработка на резултатите.

Оценяват се:

-правилно ли са разпределени по групи картинките;

-адекватност и степен на проява на емоционални реакции.

Резултатите се превръщат в балове, като са определени четири степени за оценка:

-0 бал – детето неправилно е разпределило картинките (в една група се оказват картинки както с положително, така и с отрицателно съдържание), а емоционалните реакции са неадекватни или отсъстват;

-1 бал – детето правилно е разпределило картинките, но не може да обоснове своите действия; емоционалните реакции са неадекватни.

-2 бала – детето правилно е разпределило картинките по групи, обосновава своите действия – обяснява защо е направило такива избори; емоционалните реакции са адекватни, но слабо изразени.

-3 бала – детето е правилно е подредило картинките; обосновава своя избор (възможно е да назове дори самите морални норми); емоционалните му реакции са адекватни, ярки, проявяват се в мимика и активна жестикулация.

 

Стимулен материал

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
 Източник: Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. Дерманова И.Б. – СПб., 2002. С.35.

Превод от руски, Кунчев.

image

Категория: Други
Прочетен: 32 Коментари: 0 Гласове: 0
 


        143# Тест за диагностика отношението на детето към нравствените норми

                                                         „Завърши изреченията”

 

Цел: Установяване отношението на детето към нравствените норми.

Възрастов диапазон: подрастващи, тийнейджъри.

Описание: Тестът е вербален и включва 6 ситуации, представени във вид на незавършени изречения. От детето се иска да довърши тези ситуации, т.е. да посочи как би реагирало. За оценка нивото на нравствено ориентиране, социализация и социална адаптация, психологът използва скала с ориентировъчни критерии. Отношението на детето към нравствените норми с определя от това, доколко детето покрива или се отклонява от тези критерии. След като детето приключи работата по теста, с него се провежда допълнителен разговор с цел, детайлизиране на мотивите за поведението му.  За децата, които не могат да четат, психологът чете ситуацията, а на останалите се предоставя тестова бланка, на която сами записват отговорите си.  Изследването се протоколира.

Инструкция: „Пред теб е поставен лист с 6 изречения, които представят някаква ситуация. Тези изречения не са завършени. От теб се иска, да се запознаеш внимателно със ситуацията и да отговориш, т.е. да завършиш изреченията, като посочиш какво би направил (а) ти самият (самата). Отговорите си запиши на листа. Работи толкова време, колкото ти е необходимо”.

Въпросник

1.Когато разбера, че съм постъпил (а) неправилно, аз …

2.Когато се затруднявам да взема сам някакво решение, аз …

3.Избирайки между интересни, но незадължителни и необходими, но скучни занимания, аз обикновено …

4.Когато в мое присъствие обидят някого, аз …..

5.Ако лъжата е единствения начин да запазя приятелството си с някой, аз ….

6.Ако бях на мястото на учителя, аз …

(5) Обработка на резултатите

За обработка на резултатите се използва следната ориентировъчна скала:

-0 бал – Детето няма ясни нравствени ориентири. Отношението към нравствените норми е неустойчиво. Неправилно обяснява постъпките  (те не съответстват на тези качества, които то назовава), емоционалните реакции са неадекватни или отсъстват.

-1 бал – Притежава нравствени ориентири, но не се стреми към тях или ги счита за недостижими или ненужни.  Адекватно оценява постъпките, но отношението му към нравствените норми е неустойчиво, пасивно. Емоционалните реакции са неадекватни.

-2 бал – Детето притежава нравствени ориентири, оценките за постъпките и емоционалните реакции са адекватни, но отношението му към нравствените норми все още не е достатъчно устойчиво.

-3 бал – Детето обосновава своя избор със стабилни нравствени нагласи, емоционалните реакции са адекватни, а отношението към нравствените норми е активно и устойчиво.

 

Източник: Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.114

 

Превод от руски, Кунчев.

image
Категория: Други
Прочетен: 32 Коментари: 0 Гласове: 0
 


       1074# Методика за диагностика състояние на фрустрация (В.В. Бойко)

 

Инструкция. Предлагаме Ви списък с 12 твърдения. Ако сте съгласен с тях, поставете знак „+“ пред номера, а ако не сте съгласен – знак „-„

Текст на въпросника:

1.Изпитвате завист към благополучието на своите познати.

2.Недоволен сте от отношенията в семейството.

3.На мнение сте, че сте достоен за по-добра съдба.

4.Считате, че бихте могли да постигнете много повече в личния живот, ако не бяха различни обстоятелства.  

5.Чувствате се потиснат от факта, че не се реализират плановете си, не се сбъдват надеждите ви.

6.Често изпивате яд или силно раздразнен към някого или нещо.

7.Ядосвате се от факта че на други в живота им върви повече отколкото на вас.

8.Чувствате се огорчен, когато не ви се отдаде да прекарате свободното си време така, както сте планирали.

9.Такова е материалното ви състояние, че се чувствате угнетен и потиснат.

10.Считате, че животът преминава покрай вас, а вие живеете напрано.

11.Считате, че все  така се случва, че някой или нещо все ви унижава и потиска.

12.Нерешените битови ежедневни проблеми са способни да нарушат равновесието ви.

 

Обработка на резултатите.

За всеки положителен отговор се начислява по 1 бал. 

Интерпретация.

-0-3 бала  –  липсва на фрустрация;

-4-5 бала – незначителна, но изразена фрустрация;  

-6-8  бала – изразено състояние на фрустрация;

-9-12 бала – силно изразено състояние на фрустрация.

 

Превод от руски, Кунчев.

image

Категория: Други
Прочетен: 23 Коментари: 0 Гласове: 0
 

     1075# Методика за диагностика способностите за емпатия (В.В. Бойко)

 

Инструкция: Предлагаме Ви списък с 9  твърдения. Ако сте съгласен с тях, поставете знак „+“ пред номера, а ако не сте съгласен – знак „-„

Въпросник:

1.Ако хората около мен проявяват признаци на нервност, аз обикновено оставам спокоен.

2.Когато хората около мен са подтиснати и угнетени,  губя душевното си спокойствие.

3.Рядко взимам при сърце проблемите на своите познати и приятели.

4.Обикновено чуждият смях ме заразява бързо.

5.В състояние съм да остана спокоен, ако всички около мен се вълнуват за нещо.

6.Разстройвам се когато видя плачещ човек.

7.Когато приятелите ми започнат да говорят за своите неприятности, предпочитам да прехвърля разговора на друга тема.

8.Трудно ми е да разбера защо дреболиите могат да разстроят хората толкова много.

9.Ако видя, че някой от близките ми страда, то обикновено не нарушавам душевното му състояние и се въздържам да го разпитвам.

 

Обработка на резултатите.

По 1 бал се начислява за отговор „да“ на твърдения: 2,4,6 и за отговор „не“ на твърдения: 1,3,5,7,8,9. Баловете по ключа се сумират.

Интерпретация.

-от 6 до 9 бала – изразена емоционална отзивчивост към преживяванията на другите хора;

-от 0 до 2 бала – ниска или неизразена емоционална емпатия.

 

Превод от руски, Кунчев.

image

Категория: Други
Прочетен: 27 Коментари: 0 Гласове: 0
 

              1073#-Методика „Скала за избухливост“ (Е. П. Ильин и П. А. Ковалев)

 

Цел: Определяне нивото на емоционална възбудимост.

Инструкция: Моля, прочетете предложените 10 твърдения и дайте отговор – ако сте съгласен с тях, запишете знак „+“ пред номера, а ако не сте съгласен – знак „_“

Текст на въпросника:
1.Лесно се ядосвам, но също така бързо се успокоявам.
2.Ако някой се опитва да ме извади от кожата, обикновено не му обръщам внимание.
3.Мисля, че съм много по-раздразнителен, отколкото изглеждам на другите.
4.Винаги реагирам със спокойствие на критики, дори да ми се струва несправедливо. 5.Обхваща ме ярост, когато ми се присмиват.
6.Ъолкова съм спокоен, че никога не се е случвало да избухна.
7.Възмущавам се, когато хората ме бутат в транспорта или на улицата.
8.При конфликта ситуация винаги запазвам самообладание – напълно съм спокоен. 9.Често казано, не умея да се сдържам, когато някой несправедливо ме упреква. 10.Обикновено много трудно се ядосвам.  

Обработка на данните и изводи.

За отговор „да“ на твърдения: 1, 3, 5, 7, 9 и за отговор „не“ на твърдения:  2,4,6,8,10 се начислява по 1 бал. Баловете по ключа се сумират.

-от 8 до 10 бала – висока емоционална възбудимост;

-от 5 до 7 бала – средно ниво;

-4 и по-малко – ниско ниво.

 

Превод от руски, Кунчев.

image

Категория: Други
Прочетен: 57 Коментари: 0 Гласове: 0
 


             1076# Тест за изследване нивото на обидчивост, отмъстителност и

                                                              враждебност

                                                  (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев)

 

Инструкция: Предлагаме Ви списък с 20 твърдения. Ако сте съгласен с тях, поставете знак „+“ пред номера, а ако не сте съгласен – знак „-„

Текст на въпросника:

1.Често не получавам от другите това, което заслужават делата и работата ми.

2.Ако по отношение на мен някой постъпва несправедливо, бих измислил за него всякакви нещастия.

3.Обстоятелствата почти винаги се подреждат благоприятно за другите, но не и за мен.

4.Приемам за справедлива фразата „Око за око – зъб за зъб“.

5.Често се обиждам на забележките на другите, дори да разбирам че те са справедливи.

6.Често си представям наказанията, които биха могли да навредят на неприятелите ми.

7.Обиждам се, когато не получавам вниманието на другите.

8.Нито едно оскърбление не трябва да остава безнаказано. 

9.Винаги се обиждам, ако сред наградените за някаква работа, в която съм участвал, не бъда награден.

10.Обикновено не мога да се успокоя до тогава, докато не си отмъстя на този, който ме е обидил и унижил.

11.Имам усещането, че животът постъпва с мен несправедливо.

12.Мисля, че да направиш добро е по-ефективно от отмъщението.

13.Не се обиждам на подигравките на другите, дори да са много жестоки.

14.Уважавам хората, които не са злопаметни.

15.Не се засягам, ако при похвала за някаква екипна работа не са ме споменали.

16.Вярвам, че на злото може да се отговори с добро и живея в съответствие с това.

17.Прекалено обидчивите и чувствителни хора обикновено предизвикват у мен съжаление.

18.Имам отрицателно отношение към отмъстителните и злобни хора.

19.Не виждам нищо обидно в това, другите да говорят за моите недостатъци.

20.Справедливо е мнението, че ако са те ударили по едната буза, тогава трябва да се обърнеш и да подадеш другата.

Ключ към въпросника:

-Скала обидчивост: твърдения 1,3,5,7,9,11 (за всеки положителен отговор се начислява 1 бал) и твърдения 13,15,17,19 (по 1 бал се начислява за всеки отрицателен отговор).

-Скала отмъстителност: твърдения 2,4,6,8,10,  (за всеки положителен отговор се начислява 1 бал) и твърдения 12,14,16,18,20 (по 1 бал се начислява за всеки отрицателен отговор).

-Общата сума балове определя нивото на враждебност на изследваното лице. Степента на враждебност може да се изчисли в проценти.

 

Източник: Шувалов Ю.Н. Патопсихология/Учебное пособие (Для студентов факультета психологии) ТГПУ им. Л.Н.Толстого.

Превод от руски: Кунчев

image

Категория: Други
Прочетен: 27 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                      1048# Заключение по резултати от психологическо изследване

                                               (за предоставяне по месторабота)

 

Всяко заключение се пише така, че за всяка дума психологът да може да отговори, ако се намира в съда. Тук е предложена кратка схема.

 

1.Анкетни данни, оплаквания, заявка.

Лично, бащино, фамилно име; дата на раждане; образование; място на обучение или работа; възраст в момента на изследването; кратко описание на семейството; адрес; телефон. 

Заявката за изследване е постъпила от (кого) …, във връзка с оплакване на …

Лични оплаквания на клиента (ако има): …

Заявката е постъпила за ….. (описва се психологическата задача: „диагностика  на/за … и получаване препоръки за оптимизация на …“; „корекция на …“; „получаване на консултация за …“ и т.н.).

Кратко описание на работата на психолога. Лицето беше изследвано с помощта на методиките … (списък). Ако в изследването е включено нещо друго (наблюдение на реални дейности; консултации с членове на семейството; разговори с учители и т.н. – всичко се описва тук).

2.Анамнеза и данни от наблюдението за поведението и дейността.

Вижте схемата за съставяне на анамнези. Тук се описва всичко, което е узнато за клиента, плюс данните от наблюденията му, плюс особеностите на поведението в ситуация на изследване (всичко това е описано в „Схемата за съставяне на анамнеза“).

3.Резултати от изследването.

В експерименталното психологическо изследване при  NN е наблюдавано (установено) – изброяват се симптомите и се дава основанието, като например: „конкретно мислене с намалена способност да абстрахира и обобщава, с преимуществено използване на ситуативни връзки между предмети и понятия, проявяващи се поради трудностите: неспособност да се разграничат съществени признаци, недостатъчно развитие на речта и слабост при вербализация на мислите. Така например при вербална  методиката „Четвърто излишно“, при поредицата „стенен часовник, ръчен часовник, будилник, монета“, изследваното лице избира един от часовниците (стенен часовник с кукувичка), като изброява изобразените предмети: „часовник, часовник, пари, кукувичка – ето това  трябва да е (излишното) – кукувичката – както у баба ми; и при нея има къщичка и от там ку-ку, ку-ку; там някой е пробил дупка и птицата от там излиза; тя се удари се в стената, а дядо я поправи.“

Описва се всичко открито (установено) по време на изследването, но не хаотично, а спазвайки определена системата при представяне на резултатите. Например: интелигентност; запас от знания и сведения за себе си и за света; волеви качества и самоконтрол; спецификата на емоционалното състояние; особености на личността (черти); взаимоотношения в семейството; лични отношения; критичност към своето състояние; самоотношение и т.н.

4.Заключение (отговор на психолога за получената заявка).

Тук е необходимо да се формулира много конкретно общата картина на развитието на клиента. Този раздел е известен още като „диагноза“. Трябва да се подходи много внимателно; може да се използва МКБ-10, но тогава трябва да е много ясно на основание кои критерии е съставена (поставена) диагнозата.

На преден план в клиничната картина се поставят признаците … (изброяват се). За това свидетелстват … (описват се симптомите). Ярко изразените …, …, и … (няколко основни симптома, синдрома, особености в развитието), свидетелстват в полза на … (диагноза: умерена степен на умствено изоставане; дидактоневроза, психопатия мозъчен тип; депресивна невроза …). Генезисът на отклонението, вероятно е … (причината за възникналото явление).

5. Прогноза.

Във връзка с гореизложеното, … - дава се вариативна (променлива) прогноза:

-при запазване на съществуващата ситуация, най-вероятно ще (очаква се) ...

-за усложняване на ситуацията могат да повлияят такива фактори като ...

-за оптимизиране на ситуацията е необходимо да бъдат изпълнени следните условия: ... (тук се посочват основните стратегически принципи за коригиране на състоянието на конкретния клиент).

6.Препоръки.

Конкретни, изпълними, психологически разгърнати, на езика на клиента.

Ако се използват психологически и медицински термини в този раздел и като цяло в заключението (а те трябва да се използват, защото това е професионален документ), задължително следва да бъдат обяснени на „човешки език“.

Единствената ситуация, в която не е нужно да се прави такова обяснение е тогава, когато се пише заключение за друг психолог (този, който ще поеме за по-нататъшна работа клиента, за психологическа комисия и пр.)

Ако трябва да се прикачи нещо към заключението, то в края му се пише: „Към настоящото заключение прилагам  (копия от изпълнени тестове; протоколи от изследвания и др.)

Дата …

Длъжност, име и фамилия на психолога, подпис

Печат (ако заключението се предава на друг специалист или институция).   

image

Категория: Други
Прочетен: 29 Коментари: 0 Гласове: 0
 

      202# Методика за оценка нивото на формирана толерантност при учениците

                                                                    (IX-XII клас)

 

Инструкция: Предлагаме Ви бланка с 45 твърдения. Моля, прочетете ги внимателно и определете доколко сте съгласен или несъгласен с тях. Оценете степента на Вашето съгласие или несъгласие, като използвате следния образец:

image
 

Постарайте се да сте искрен. Оценките си можете да запишете срещу номера на всяко твърдение. Благодаря!

Стимулен материал:

1.Група хора, в която има различни мнения не може да просъществува дълго време.

2.Напредналите държави не са длъжни да подпомагат населението в изостаналите (например в Африка) – нека сами решават проблемите си.  

3.Подкрепям възможността малцинството да критикува решенията на мнозинството.

4.Децата от богати семейства не трябва да имат право да учат в специални училища, дори срещу заплащане.

5.Считам за правилно имигрантите от други държави да бъдат настанени в отделни райони (зони, населени места, квартали) и да се образоват в отделни училища, за да се ограничат контактите им с останалите хора.

6.Видът на млад човек с дълга невчесана брада и дълги коси е неприятен за всички.

7.Малцинствата в една държава, трябва да имат право без да уведомяват и искат разрешение от държавните органи, да установяват в тяхната общност свои правила, свързани с техните обичаи и традиции.

8.На мнение съм, че всички бездомници и просяци трябва да бъдат накарани да работят.

9.Хората не са създадени и никога не могат да бъдат еднакви: едните винаги са по-добри от другите.

10.Не е справедливо хора с тъмен цвят на кожата да бъдат ръководители на хора с бял цвят на кожата.

11.Мисля, че външния вид на хората, които не са от бялата раса е някакво отклонение от нормата.  

12.Източниците на съвременния тероризъм трябва да се търсят в ислямската култура.

13.Мисля, че подобряването на живота в райони, в които живее бедно население е безполезна загуба на пари.

14.Циганите са точно толкова полезни за обществото, колкото и другите малцинства.

15.Дори най-странните хора с най-необичайни увлечения и интереси, трябва да имат право да защитават себе си и своите възгледи.

16. Въпреки че някои от тъмнокожите хора изостават от белокожите в икономическото си развитие и финансово състояние, аз съм уверен, че между двете раси не съществуват никакви различия в умствените им способности.

17.На мнение съм, че хората, които показват чувства на преклонение, възхищение, обич към друга държава или работят за нея повече отколкото за своята, трябва да бъдат наказвани.

18.Считам, че трябва да се ограничава влизането и настаняването на хора от други държави в нашата страна.  

19.На мнение съм, че е несправедливо имигрантите от арабски, азиатски или африкански страни, дори когато станат граждани на България, да не могат да си намерят добра работа или да заемат високи държавни позиции на равна основа с останалите.

20.Всички цигани по своята природа са еднакви.

21.Ако се вземат предвид всички „за“  и „против“, то между представителите на различните раси съществуват сериозни различия в способностите и талантите.

22.Честно казано, когато срещам нечистоплътни и занемарени хора, въобще не реагирам – това си е тяхна лична работа.

23.Има нации и народи, които не заслужават добро отношение.

24.Трудно ми е да си представя, че човек с друго вероизповедание може да ми бъде приятел.

25.Считам факта, че в нашата страна хората имат различни, дори понякога противоположни възгледи за благо и ценност за самата държава.

26.Дразня се от текстове, които изобилстват от чужди и непознати думи.

27.Един човек трябва да се оценява по неговите морални и делови качества, а не по неговата националност (народност).

28За мен истинска религия може да бъде само една религия.

29.Според мен, човек, който е извършил престъпление никога не може да се промени към по-добро.

30.Фактът, че в България живеят различни малцинства (цигани, евреи, арменци, власи и др.) обогатява нашата национална култура.

31.Хората, които не са съгласни с моето мнение, обикновено предизвикват раздразнение в мен.

32.Наясно съм кое е добро и кое е лошо за всички нас и мисля, че другите трябва да знаят същото.

33.Най-добре е човек (мъж или жена), да се ожени (омъжи) за човек от своята националност.

34.С удоволствие бих поживял малко в чужда страна.

35.Всички, които просят са мързеливи и измамници.

36.Хората от други култури, с други навици, обичаи и привички, обикновено предизвикват страх или поне тревожат местните.

37.Всички форми на нарушаване на права, основаващи се на националност, следва да бъдат строго наказани.

38.Особено важно е за една държава да се защитават правата на тези, които са малцинство и имат различни възгледи, интереси и поведение.

39.В нашата страна е необходима по-голяма търпимост към хората, които търсят съгласие и са готови на отстъпки в името на мира и добрите отношения.

40.Убеден съм, че всеки междунационален конфликт може да се разреши по пътя на преговорите и взаимните отстъпки.

41.Човекът от друга раса или националност е като мен, но все пак за приятел не бих го предпочел.

42.Повечето от престъпленията в нашия град (село) се извършват от приходящи хора.

43.В държавата ни ще бъде много по-сигурно, ако се избавим от психично болните хора.

44.Според мен, отстъпката е проява на слабост.

45.Властта е длъжна да забрани достъпът на бежанци от икономически изостанали държави, тъй като увеличаването им води до ръст на престъпността.  

 

Обработка и интерпретация на резултатите

За оценката на всяко твърдение респондентът получава определен бал. Ако той оценява:

- с (2), то получава 2 бала;

- с (1) – получава 1 бал;

- с (0) – получава 0 бал;

- с (-1) – получава -1 бал;

- с (-2) – получава -2 бала.

 

Резултатите се получават чрез събиране на баловете, като се отчита вида на знака:

Така при въпроси:

а) -3, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 40 – знакът не се променя;

При въпроси:

б) -1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45 – знакът се променя с противоположен.

 

 Крайният сбор балове определя нивото на толерантност/интолерантност:

-от -90 до -45 бала – високо ниво на интолерантност; 

-от -45 до 0 бала – средно ниво на интолерантност;

-от 0 до 45 бала – средно ниво на толерантност;

-от 45 до 90 бала – високо ниво на толерантност; 

 

image

image 

Категория: Други
Прочетен: 62 Коментари: 0 Гласове: 0
 


                         1070# Кинотренинг и кинотерапия – тематични програми

                     (Филми Изход от сложни житейски ситуации, преодоляване)

 

Забележка: Наименованията на филмите са на руски и английски език.

 

Тематични филми – (Изход от сложни житейски ситуации, преодоляване)

1.Ангел-А (Angel-A), реж. Люк Бессон, 2005.

2.Бессонница (Insomnia), реж. Кристофер Нолан, 2002.

3.Болеро (Bolero), реж. К.Лелуш, 1982.

4.Бьютифул (Biutiful), реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту, 2009.

5.Гравитация (Gravity), реж. Альфонсо Куарон, 2013.

6.В Америке (In America), реж. Джим Шеридан, 2002.

7.Васька, реж. Елена Погребижская, 2015.

8.В погоне за счастьем (The Pursuit of Happyness), реж. Габриэле Муччино, 2006.

9.Время (In Time), реж. Э.Никкол, 2011.

10.Выжить (Alive), реж. Фрэнк Маршалл, 1992.

11.Грязные прелести (Dirty Pretty Things), реж. Стивен Фрирз, 2002.

12.Далеко-далеко (Far and Away), реж. Рон Ховард, 1992.

13.Детский час (The Children’s Hour), реж. Уильям Уайлер, 1961.

14.Дикая (Wild), реж. Жан-Марк Валле, 2014.

15.Дитя Человеческое (Children Of Men), реж. Альфонсо Куарон, 2006.

16.Джой (Joy), реж. Дэвид О. Расселл, 2015.

17.Джон Кью (John Q), реж. Ник Кассаветис, 2002.

18.Дом из песка и тумана (House of Sand and Fog), реж. В.Перельман, 2003.

19.Дорога (The Road), реж. Дж.Хиллкоут, 2009.

20.Дрейф (Open Water 2: Adrift), реж. Ганс Хорн, 2006.

21.Жить, реж. Василий Сигарев, 2011.

22.Заговорщица (The Conspirator), реж. Роберт Редфорд, 2010.

23.Заклинатель лошадей (The Horse Whisperer), реж. Р.Редфорд, 1998.

24.Заложница (Taken), реж. Пьер Морель, 2007.

25.Запах женщины (Scent of a Woman), реж. Мартин Брест, 1992.

26.Игрок (The Gambler), реж. Руперт Уайатт, 2014.

27.Игры разума (A Beautiful Mind), реж. Рон Ховард, 2001.

28.Идентификация Борна (The Bourne Identity), реж. Д.Лайман, 2002.

29.Изгой (Cast Away), реж. Роберт Земекис, 2000.

30.Империя Солнца (Empire of The Sun), реж. С.Спилберг, 1987.

31.Интерстеллар (Interstellar), реж. Кристофер Нолан, 2014.

32.Колония Дигнидад (Colonia), реж. Флориан Галленбергер, 2015.

33.Кон-Тики (Kon-Tiki), реж. Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг, 2012.

34.Король говорит! (The King’s Speech), реж. Том Хупер, 2010.

35.Куб (Cube), реж. Венченцо Натали, 1997.

36.Марсианин (The Martian), реж. Ридли Скотт, 2015.

37.Место в сердце (Places in the Heart), реж. Роберт Бентон, 1984.

38.Мечтая об Аргентине (Imagining Argentina), реж. Кристофер Хэмптон, 2003.

39.Мирный воин (Peaceful Warrior), реж. Виктор Сальва, 2006.

40.Мотылек (Papillon), реж. Ф.Дж.Шаффнер, 1973.

41.Мы — одна команда (We Are Marshall), реж. МакДжи, 2006.

42.Невезучие (La chиvre), реж. Франсис Вебер, 1981.

43.Невозможное (Lo imposible), реж. Хуан Антонио Байона, 2012.

44.Несломленный (Unbroken), реж. Анджелина Джоли, 2014.

45.Нобл (Noble), реж. Стивен Брэдли, 2014.

46.Нокдаун (Cinderella Man), реж. Рон Ховард, 2005.

47.Отель Руанда (Hotel Rwanda), реж. Терри Джордж, 2004.

48.Охота (Jagten), реж. Томас Винтерберг, 2012.

49.Переговорщик (The Negotiator), реж. Ф. Гэри Грей, 1998.

50.Песня (The Song), реж. Ричард Рамси, 2014.

51.Побег из Шоушенка (The Shawshank Redemption), реж. Фрэнк Дарабонт, 1994.

52.Полуночный экспресс (Midnight Express), реж. А.Паркер, 1978.

53.Посетитель (The Visitor), реж. Том МакКарти, 2007.

54.Последний дюйм, реж. Никита Курихин, Теодор Вульфович, 1958.

55.Приговор (Conviction), реж. Тони Голдуин, 2010.

56.Приговор (Winslow Boy), реж. Д.Мамет, 1999.

57.Проблеск гениальности (Flash of Genius), реж. Марк Абрахам, 2008.

58.Рожденный четвертого июля (Born on the Fourth of July), реж. Оливер Стоун, 1989.

59.Скандальный дневник (Notes on a Scandal), реж. Ричард Эйр, 2006.

60.Скафандр и бабочка (Le scaphandre et le papillon), реж. Джулиан Шнабель, 2007.

61.Скорость (Speed), реж. Ян де Бонт, 1994.

62.Сомнение (Doubt), реж. Джон Патрик Шенли, 2008.

63.Только представь (Imagine), реж. Анджей Якимовский, 2012.

64.Триумф: история Рона Кларка (The Ron Clark Story), реж. Рэнда Хейнс, 2006.

65.Тэмпл Грандин (Temple Grandin), реж. Мик Джексон, 2010.

66.Уличный кот по кличке Боб (A Street Cat Named Bob), реж. Роджер Споттисвуд, 2016.

67.Ураган (The Hurricane), реж. Норман Джуисон, 1999.

68.Чудесный пробег (Miracle Run), реж. Грегг Чемпион, 2004.

69.Экзамен (Exam), реж. Стюарт Хэзелдайн, 2009.

70.Эксперимент (The Experiment), реж. Пол Шойринг, 2010.

71.Эмигранты (Utvandrarna), реж. Ян Труэль, 1971.

72.Эта замечательная жизнь (It’s a Wonderful Life), реж. Ф.Капра, 1946.

73.Это очень забавная история (It’s Kind of a Funny Story), реж. Анна Боден, Райан Флек, 2010.

74.Юнайтед. Мюнхенская трагедия (United), реж. Джеймс Стронг, 2011.

75.42, реж. Брайан Хелгеленд, 2013.

76.33 (The 33), реж. Патрисия Ригген, 2014.

77.127 часов (127 Hours), реж. Дэнни Бойл, 2010.

image

Категория: Други
Прочетен: 25 Коментари: 0 Гласове: 0
<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1552412
Постинги: 1763
Коментари: 116
Гласове: 1155
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031