Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.05.2012 11:00 - Занятие с елементи на тренинг - "Разрешаване на конфликти"
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 8219 Коментари: 0 Гласове:
2Примерни образци документи в полза на училищните психолози

ПРАКТИКА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ
(занятие с елементи на тренинг)

 

 Цели: Формиране на конфликтна компетентност на учениците и развиване на умения за толерантност.
Задачи:
• Определение за понятието „конфликтна ситуация” и „конфликт”
• Анализ на способите за справяне с конфликтна ситуация
• Формиране умение за разрешаване на конфликти
• Определяне нивото на конфликтност
Продължителност: 60 минути
Численост на групата: 8-10 ученика

ХОД НА ЗАНЯТИЕТО
1/ Организационен елемент

Упражнение „Скала за настроение” 
На участниците се раздават бели листове и цветни моливи (флумастери) като се иска, да нарисуват своето настроение в настоящия момент, например, във вид облаци, слънце, дъжд и т.н. След това картините се събират, разбъркват се и водещият раздава на всеки по една картина с искане да разкаже какво е настроението на този художник.
2/ Основна част
2.1. Запознаване с понятието „конфликт”, видове конфликти, възможни причини за конфликти, анализ на способите за решаване на конфликтни ситуации, начини за избягване и преодоляване на конфликти, определяне на нивото на конфликтност.
2.2. Нова тема:
- Случвало ли ви се е да се скарате с някой? Ако не, то Вие не просто сте щастлив,  а уникален човек.  Ако обаче сте преживели кавга, скарване, то вие със сигурност помните, колко е било неприятно, какво безпокойство носи кавгата. В психологията кавгата се нарича „конфликт”.  Думата „конфликт” произхожда от латински език и означава „стълкновение”, „сблъсък”.”
И така,  конфликтът представлява стълкновение на различни желания (интереси, цели и пр.). практически няма нито една сфера на живота, в която не може да възникне конфликтна ситуация.  Различните са причини, предмета на конфликта и намерения на хората, участващи в конфликта, но винаги те отричат последиците от него.

За да възникне конфликт е необходима конфликтна ситуация. Конфликтната ситуация представлява наличие на противоположни позиции, разногласия на страните по даден въпрос.  Но не винаги една конфликтна ситуация довежда до конфликт.  Трябва да има и още нещо – това е инцидента. Инцидентът представлява стечение на обстоятелствата, които се явяват повод за началото на непосредственото стълкновение на страните.
Когато позициите на двама или повече взаимодействащи хора встъпят в открито противоречие, възниква конфликтна ситуация.
Ако спорът е между двама или повече хора, този конфликт го наричаме междуличностен. Това е ситуация, при която мотивите, интересите и способите за действие на различните страни са несъвместими, противопоставят се една на друга.
Конфликтът може да бъде явен (открит) и скрит (подмолен). Явният конфликт по принцип започва с началото на разногласията, той предполага открита дискусия, която следва да доведе до общо решение.
Скритите конфликти са свързани с поведението на личността и имат следните характеристики:
• Рязко намаляване интензивността на общуването между страните.
• Значително се снижава активността и заинтересоваността от съвместна дейност.
• Страните биват обхванати от критично настроение една срещу друга (фиксират се).
• Постепенно се появяват различни форми на агресивност, които бележат развитие (агресивна раздразнителност, агресивно недоверие, опозиционно поведение, ревност и омраза). Конфликтът се затяга.
• Увеличава се количеството грешки в дейността с вероятност за инциденти.

Същевременно в противоречие могат да влязат мотивите на един и същ човек.  От една страна той има желание за победа в този двубой, от друга обаче, той не е в състояние по редица причини да осъществи това свое желание.  При такава ситуация в човек расте вътрешното напрежение, безпокойството, че не може да разреши своя вътрешен конфликт. Този конфликт  се нарича вътрешноличностен конфликт

3. Практическа задача
Водещия разделя групата на две подгрупи, като им поставя задача, да помислят върху формулиране на два междуличностни конфликта.

4. Нова тема
Всеки конфликт има свое развитие във времето и пространството.  Изследванията показват, че без значение на тяхното многообразие и уникалност, всички конфликти имат едни и същи фази, през които преминават.

Различават се три основни фази:
Първа фаза – предконфликт.  Тя се характеризира с възникване на разногласие по определен въпрос между две или повече страни.  Като правило това разногласие се приема от страните като формален довод.  Ако едната страна не е в състояние да се договори, в сила се привежда психологическия фактор.  Хората започват да се наблюдават един-друг, като взаимно развиват своето раздразнение, а понякога и неприязън.  Постепенно отношенията между участниците и разногласията между тях придобива повишена напрегнатост.  От опозиция постепенно страните излизат от укритията си и влизат в противопоставяне, което предхожда конфликта.
Втора фаза – същински конфликт.  В тази фаза на същинския конфликт всеки участник възприема своята конкретна цел, като несъвместима с целта на „противника”. Общуването преминава в открита „война”.
Трета фаза – разрешаване на конфликта.  Тук се отделят няколко способа за разрешаване на разногласията, довели до конфликта.
• Настойчивост, принуда (достигане на своите цели с всякакви способи, с агресивност, с използване на власт, заплахи, изнудване, физическо насилие и пр.)
• Отклоняване или бягство  (стремеж да се излезе от конфликтната ситуация, да се напусне, избяга от полесражението)
• Приспособяване (извършване на известни отстъпки, вземане на „половинчати” решения).
• Сътрудничество (решение на конфликта, с взаимно отчитане интересите на другата страна).

5.Практическо занятие
Водещият предлага на участниците психотехническа игра „Писмо до губернатора” (участниците се разделят на 5 подгрупи, получават картички с имената на стратегиите на поведение в конфликтна ситуация.  Задачата е, да подготвят писмо-отказ или писмо-съгласие, придържайки се към стила).

Стъпки за разрешаване на конфликта:
= Установяване на скритите и явни причини за конфликта (какво се явява предмет на разногласие)
= Определяне на интересите и желанията на конфликтуващите.
= Разбиране на доводите, аргументите, интересите на опонента
= Запазване на позитивно отношение към опонента  (позволяване на партньора да „освободи парата на агресията”, като се запази пълно спокойствие по време на тази процедура); запазване на емоционална стабилност и въздържаност ( да не се дава на партньора отрицателна оценка, да не се коментират негови думи и действия, а да се говори само за собствените чувства)
= Диференциране на емоциите от самия проблем (премахване на отношенческия елемент в конфликта и съсредоточаване върху съдържателния) – спокойно да бъдат изложени претенциите, фактите, желанието за окончателни резултати, своите варианти за разрешаване на проблема, отстраняване на отношението на неприязън и враждебност един към друг.
= Искания за разумно и справедливо решение на проблема с отчитане на законните права и интереси на двете страни.

6. Практическа задача
Водещият предлага психотехническа задача „Sorry! Няма да има конфликт!”

7. Финализиране на занятието
= Беседа
= Какво ново научихте?
= Рефлексия

Флегматичният човек най-често е скучен и неинтересен за обкръжението си, но и извънредната активност, преминаваща в агресия, също никого не радва.  Предлагам ви теста „Ниво на конфликтност”, чрез който бихте определили достатъчно ли сте коректни в отношенията си с заобикалящите ви хора и лесно ли общувате с тях.

Занятието завършва с тест.

Тест за ниво на конфликтност

      Инструкция: Предлагам Ви въпросник с 14 въпроса, касаещи ситуации на общуване. От Вас се иска да се запознаете с всеки един въпрос и да прецените кой от трите отговора се отнася за Вас. Запишете буквата на избрания от Вас отговор в бланката за отговори, в това квадратче, в което е записан номера на въпроса 
       Въпросник:
 1/ Характерно ли е за Вас да се стремите към доминиране, т.е. да се стремите да подчините хората около Вас на своята воля?
А.  Не
Б.  Понякога
В.  Да

2/ Има ли в вашия клас ученици, които се страхуват от теб, а е възможно и да те ненавиждат?
А.  Да
Б.  Трудно ми е да отговоря
В.  Не

3/ какъв сте Вие в най-голяма степен?
А.  Миротворец
Б.  Принципиален
В.  Предприемчив

4/ Колко често Ви се случва да се самокритикуваш?
А.  Често
Б.  Периодически
В.  Рядко

5/ Какво би било най-характерно за Вас, ако трябва да оглавиш вашия клас?
А.  Бих разработил програма за развитието на класа поне една година напред и бих убедил всички съученици в нейната перспективност.
Б.  Бих изучил подробно кой кое в класа и бих установил контакти с лидерите.
В.  Често бих се съветвал със съучениците си.

6/ При неуспех, какво е най-характерното Ви състояние?
А.  Отчаян съм
Б.  В лошо настроение
В.  Обиден съм на самия себе си.

7/ Характерно ли е за Вас да се стремите да отстоявате и се придържате към традициите на вашия клас?
А.  Да
Б.  По-скоро, да.
В.  Не

8/ Принадлежите ли към хората, които предпочитат да кажат на другия истината в очите, отколкото да премълчите?
А.  Да
Б.  По-скоро, да
В.  Не

9/  С кое от трите качества Ви се стремите да се справите и се стараете да премахнете?
А.  Раздразнителност
Б.  Обидчивост
В.  Нетърпимост към критиката на другите.

10/ Какъв сте в най-голяма степен?
А.  Независим
Б.  Лидер
В.  Генератор на идеи

11/ Вашите приятели Ви считат най-вече, че сте …
А.  Екстравагантен (нестандартен, ексцентрик)
Б.  Оптимист (вярващ в положителното бъдеще)
В.  Настойчив

12/ С какво най-често Ви се случва да се борите в общуването с другите хора?
А.  Несправедливостта
Б.  Бюрократизма
В.  Егоизма

13/ Кое е най-характерно за вас?
А.  недооценяване на собствените ми способности
Б.  оценявам собствените си способности обективно
В.  Надценявам собствените си способности.

14/ Кое Ви довежда най-често в сблъсък и конфликт с хората?
А.  Излишната ми инициатива
Б.  Излишната ми критичност
В.  Излишната ми праволинейност

Обработка на резултатите
Всички отговори на всеки въпрос имат своя оценка в балове.  Заменете избраните от Вас букви с балове, като използвате дадената Ви таблица (ключ) и изчислете чрез събиране общия бал.

№  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
А  1  3  1  3  3  2  3  3  2  3  2  3  2  1
Б  2  2  3  2  2  3  2  2  1  1  1  2  1  2
В  3  1  2  1  1  1  1  1  3  2  3  1  3  3

 Получената сума в балове, характеризира нивото на конфликтност:
=  от 14 до 17 бал – много ниско;
= от 18 до 20 – ниско;
= от 21 до 23 – по-ниско от средното;
= от 24 до 26 – близко до средното;
= от 27 до 29 – средно;
= от 30 до 32 – близко до средното;
= от 33 до 35 – по-високо от средното;
= от 36 до 38 – високо;
= от 39 до 42 – много високо.

Бланка за отговори

№  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
А                         
Б                       
В                         

 


Източник: http://festival.1september.ru/articles/419466/
 
Гласувай:
2
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1441076
Постинги: 1629
Коментари: 116
Гласове: 1130
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031