Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.02.2017 08:52 - Проективна методика „Кинетична рисунка на семейството” (КРС) (Автори: Р.Бернс, С.Кауфман) - първа част
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 785 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 25.02.2017 08:53


 l

Проективна методика „Кинетична рисунка на семейството” (КРС) - първа част

(Автори: Р.Бернс, С.Кауфман) 

Цел: Методиката „Кинетична рисунка на семейството” (КРС) дава информация за взаимоотношенията в семейството, предизвикващи тревожност у детето; показва как то възприема останалите членове на семейството и своето място сред тях.

При прилагането на методиката трябва да се има предвид факта, че всяка рисунка се явява резултат от творческа работа и тя не само отразява възприятието на детето за своето семейство, но и му позволява да анализира и преосмисли семейните отношения.  По тази причина рисунката на семейството отразява не само  настоящето и миналото, но е насочена и към бъдещето:  по време на рисуването детето интерпретира ситуациите и на свой ред  разрешава проблемите в актуалните семейни отношения.

Методиката включва две части:

а/ рисунка на моето семейство;

б/ беседа след рисуването;

 За изпълнението на теста на детето се предоставя стандартен лист  хартия от блок за рисуване и молив (твърдост 2М) и гумичка.

Инструкция: „Моля, нарисувай своето семейство така, сякаш се занимава с някаква дейност”.

На всички уточняващи въпроси следва да се отговаря без някакви определени указания, например: „Можеш да рисуваш както искаш”.

По време на рисуването следва да бъдат записвани всички спонтанни изказвания на детето (фрази); да се регистрират неговите жестове, пози, мимики; да се следи за последователността в процеса на рисуване.  След като бъде завършена рисунката, с детето се провежда беседа по следната схема:

= Кой е изобразен на рисунката? Какво прави всеки един член на семейството?

= Къде работят или учат членовете на семейството?

= Как в семейството са разпределени домашните задължения?

= Какви са взаимоотношенията на детето с останалите членове на семейството?

1. Качествени оценки и интерпретация

В системата от качествени оценки на КРС се отчитат формални и съдържателни аспекти на рисунката. 

За формални особености на рисунката се приемат:

= качеството на линиите;

= положението на обектите;

= изтриване на цели фигури  или корекции на отделни части;

= щриховане на отделни елементи (части).

За съдържателни особености на рисунката се приемат:

= изобразената активност на членовете на семейството, представени на рисунката;

= взаимодействието между членовете;

= отношението на членовете към нещата и хората изобразени на рисунката.

При интерпретацията се обръща основно внимание на следните аспекти:

а/ Анализ на структурата на семейството (извършва се сравнение между състава на изобразеното семейство и реалния; разположението и взаимодействието между членовете на рисунката).

б/ Анализ на особеностите на нарисуваните отделни членове (различия в стила на рисуване; количество на детайлите; схема на разположението на отделните членове един спрямо друг и като цяло в контекста; анализ на процеса на рисуване (последователност в изобразяване на фигурите; коментари; паузи; емоционални реакции по време на цялото рисуване).

Ето няколко примера от всеки аспект на схемата за интерпретация:

(1) Детето не винаги рисува всички членове на семейството. Обикновено то не рисува тези, с които се намира в конфликт. Разположението на членовете често показва техните взаимоотношения. Така например, важен показател за психологическа близост са различните обекти, които служат като преграда между членовете.  Много често се среща рисунка, в която бащата седи, четейки вестник или е пред телевизионния приемник – предмети, които го отделят от останалите. Майката често се изобразява до (около) печката, която поглъща цялото й внимание.  Общата активност (дейност) на членовете на семейството обикновено разкрива някакви положителни, благополучни семейни отношения.  Често общата активност (целеустременост) обвързва няколко члена на семейството. Това може да свидетелства  за наличие на вътрешна групировка в семейството (съюз; коалиция). 

Рисувайки своето семейство някои деца изобразяват миниатюрни фигури и ги разполагат в долната част на листа.  Това е показател за депресивно състояние на детето и е израз на чувство за непълноценност в семейната ситуация.

На други рисунки могат да преобладават не толкова хората, а набор от вещи  (често мебели). Това е израз на загриженост на детето, а когато отсъстват всякакви вещи – силна емоционална значимост на хората. 

(2) Приема се, че детето най-добре детайлизира, украсява и отделя най-много време на онази фигура, която изобразява най-любимия му член от семейството. Обратно – ако детето е отрицателно настроено към някого, то този човек е нарисуван непълно, без детайли, понякога дори липсват части от тялото. Когато отношенията на детето са конфликтни и тревожни, емоционално нееднозначно украсени, то често използва щриховане на онзи член на семейството, детето не поддържа емоционална връзка. Същата интерпретация получава и прерисуването (повтарянето на линии).

Анализът на самия процес на рисуване също предоставя богата информация не само за семейните отношения, но и въобще за стила на работа. Много често изследваните лица (особено в средношколска и старша възраст), заявяват, че не могат да рисуват. Тази реакция трябва да се приеме от психолога като  напълно нормална и разбираема.  В случая, трябва да се посочи, че целта не е проверка на художествените способности и умения, а да се изобрази някаква дейност на членовете на семейството.   При тези случаи, ако респондентът продължи дълго с уговорките си „за” и „против” рисуване, както и ако започне да рисува, но скрива с другата ръка или тялото си това което прави, това поведение трябва да се тълкува като израз на недоверие в собствените сили, неувереност, потребност от подкрепа от страна на по-възрастния.

Много често децата започват да рисуват първо онзи член на семейството, който им е най-любим и който се отнася с тях най-добре. Това е и причината фигурата именно на този член да се окаже накрая заела най-голямо място в рисунката.  В други случаи могат да се наблюдават неестествено дълги паузи преди началото на рисуване на определена фигура. Този факт следва да се интерпретира като нееднозначно (амбивалентно) или дори отрицателно отношение към тази фигура (член).  В коментарите също може да се долови отношението на детето към един или друг член нас семейството.

Не бива да се забравя едно правило: По време на рисуването психологът не трябва да влиза в диалог с детето! Наблюдавайте, регистрирайте, оценявайте, преживявайте !

 

 2. Количествени оценки и интерпретация

Методиката предвижда използването на определени точни количествени оценки, които са разделени в 5 симптомокомплексни  блока: благоприятна семейна ситуация; тревожност; конфликтност в семейството; чувство за непълноценност; враждебност в семейните ситуации. Всеки блок включва конкретни симптоми, а всеки един от тях носи определен бал, както следва:

а/ Благоприятна семейна ситуация
= Обща активност на всички членове                                    - 0,2 бал;
= Преобладаване на хора в рисунката                                    - 0,1 бал;
= Изобразяване на всички членове на семейството             - 0,2 бал;
= Отсъствие и изолиране на член (членове)                          - 0,2 бал;
= Отсъствие на щриховка                                                         - 0,1 бал;
= Добро качество на линиите                                                   - 0,1 бал;
= Отсъствие на показател за враждебност                             - 0,2 бал;
= Адекватно разположение на хората                                     - 0,1 бал;
= Подчертаване на отделни детайли                                       - 0,1 бал;

б/ Тревожност
= Защриховане                                                                      - 0,1,2,3 бал;
= Линии, определящи пола                                                 - 0,1 бал;
= Линии над рисунката                                                       - 0,1 бал;
= Линии със силен натиск на молива                                - 0,1 бал;             
= Изтриване                                                                         - 0,1,2 бал;
= Детайлизация на определени елементи                    - 0,1 бал;               
= Преобладаване на вещи                                              - 0,1 бал;
= Двойни или прекъснати линии                                  - 0,1 бал;
= Подчертани отделни детайли                                      - 0,1 бал;
= Други  възможни признаци         - 0,1 бал;                                            

в/ Конфликтност в семейството
= Бариери между фигурите                                                      - 0,2 бал;
= Изтриване на отделни фигури                                               - 0,1; 2 бал;
= Отсъствие на основни части на тялото                                - 0,2 бал;
= Разделяне на отделни фигури                                                - 0,2 бал;
= Изолация на отделни фигури                                                 - 0,2 бал;
= Неадекватна големина на отделни фигури                         - 0,2 бал;
=Несъответствие м/у вербалното описание и рисунката                                                                                      - 0,2 бал;
= Преобладаване на вещи                                                            - 0,1 бал;
= Отсъствие на някои от членовете                                           - 0,2 бал;
= Членове, обърнати с гръб един към друг                    - 0,1 бал;             
= Други  възможни признаци                                   - 0,1 бал;             
г/ Чувство за непълноценност в семейната ситуация

= Собственият „АЗ” е неестествено малък                              - 0,2 бал;
= Разположение на фигурите в долната част                         - 0,2 бал;
= Линиите са бледи, прекъснати                                              - 0,1 бал;
= Изолация на автора от другите                                               - 0,2 бал;
= Малки фигури                                                                              - 0,1 бал;
= Авторът е неподвижен в сравнение другите                      - 0,1 бaл
= Авторът отсъства                                                                        - 0,1 бал;
= Авторът е обърнат с гръб                                                         - 0,2 бал;
= Други  възможни признаци                                                       - 0,1 бал;

д/ Враждебност в семейната ситуация
= Едната фигура е в единия край на листа или е нарисувана на гърба на листа                                                                                              - 0,2 бал;
= Агресивна позиция на фигурите                                             - 0,1 бал;
= Зачертана фигура                                                                       - 0,2 бал;
= Деформирана фигура                                                                - 0,1 бал;
= Обратен профил                                                                          - 0,1 бал;
= Ръце разперени в страни                                                           - 0,1 бал;
= Дълги, подчертани палци                                                         - 0,1 бал;
= Други  възможни признаци                                                       - 0,1 бал;

 
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1497534
Постинги: 1670
Коментари: 116
Гласове: 1142
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31