Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.03.2017 08:19 - Програма - тренинг за ученици на тема „Толерантност” – девета част
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 446 Коментари: 0 Гласове:
0 .

Програма - тренинг за ученици на тема „Толерантност” – девета  част

РАЗЧУПВАНЕ НА ШАБЛОНА

Занятията в тази част имат за цел, да предложат на учениците ситуации, които сериозно се отличават от техния личен опит.   Преживяването на тези ситуации позволява на участниците на преразгледат своята гледна точка (в дадения случай) на малцинство и да способстват за развитие на толерантност, за разширяване на възможностите за възприятие на света въобще.  Тези упражнения изискват по-голям опит и умения от водещия.  На него ще му се наложи да стане малко актьор, като запази ролята си на психолог.   Освен това той ще трябва да проявява такт и чувствителност.

Голяма част от тези упражнения са построени на принцип, съгласно който определена част от участниците стават дискриминирано малцинство.  Понякога в голямата група може да присъстват реални представители на малцинства, а това съдържа опасност някои от тях действително да са чувствителни към дискриминация и да „заподозре” водещият, ако това лице попадне в „игрово малцинство.” Подобен ефект не бива да се допуска, особено при работа с малки деца.

 

РАЛИЧЕН СТАРТ

Възраст:  без ограничения

Продължителност: 40 мин.

Цели:

= Запознаване на участниците с чувствата, които изпитва човек, когато попадне в обкръжението на чужда за него култура.

= Обсъждане с възможните реакции на човек в такава ситуация.

= Обсъждане какво може да се направи, за да се помогне на човек попаднал в такава ситуация.

 Стимулен материал:  списания за изготвяне на колажи; ножици; лепило; хартия; лакомства за награди.

Провеждане на упражнението

Водещият разделя групата на четири части по произволен начин.  По време на цялото занятие членовете на групите нямат право да общуват помежду си.

На всяка група се раздават материалите. Групите се ситуират в различни краища на класната стая.  След това водещият се приближава до първата група и тихо и съобщава: „Вие направете колаж, изобразяващ пролет.”  След това, втората група – есен, третата – лято.

На четвъртата група съобщава: «Од авдарку мо парстахи кам», не отговаря на никакви въпроси на групата, но помага активно на останалите три.  Периодично водещият обикаля групите, дава съвети, отправя похвали, разглежда творенията.

Когато водещият пристигне при четвъртата група, той искрено следва да изрази възмущение, че нищо не са направили досега.  След критиката, водещият следва да се оттегли настрани огорчен.

След това водещият пита първата, втората и третата групи: „Колко време още ви е необходимо, за да завършите?” След  като се увери, че за приключили работата си, водещият отправя похвали към тях.  Взима работите им и ги поставя на дъската.

По-нататък той кани представителите на четвъртата група да покажат своето произведение пред изложбата и същевременно им казва: „Вижте как се работи! Виждате ли какво отговорно отношение имат останалите към задачата?” , след което водещият раздава награди на участниците в трите групи, а четвъртата група не получава награди. Тези участници се оставят да изразят спонтанно своите чувства.

Обсъждане:

Обсъждането започва с раздаване на вкусните призове за членовете на четвъртата група. От участниците в четвъртата група се иска да споделят своите чувства.

= Как се почувствахте, когато получихте неразбираемата задача?

= Как се развиха събитията след това, как се промениха вашите усещания във връзка с това?

= Как се почувствахте, когато бяхте игнорирани, отхвърлени и изоставени?

= Какво преживяхте, когато виждахте, че другите напредват и се справят успешно?

= Какво почувствахте, когато не получихте награда?

= Какви преживявания имахте останалите групи?

= Имахте ли желание  да изразите възмущение против несправедливостта или обратно, беше ви приятно, когато едните бяха хвалени, а другите порицавани?

= Защо никой не наруши забраната за общуване между групите и не помогна на четвъртата група ( в този елемент присъства елемент на провокация). Ако участниците заявят: „Но вие ни забранихте да общуваме”, то водещият може да отговори: „И какво според вас би се случило, ако нарушите тази моя забрана?.”

= Ако все пак, някой от трите групи е нарушил забраната, към него може да бъде отправен въпроса: „Разкажи какво все пак те накара да помогнеш на четвъртата група?”

= Какво научихте с това упражнение?

 = Как според вас се чувстват хората, които идват в България от различни страни, след като не знаят нашия език и не познават нашата култура?

= Как според вас би се почувствало едно момиче, което се явява нов ученик, пристигащо от друг град  и бъде разпределено да учи във вашия клас?

= Как обикновено се държат хората към други, които за тях са чужденци?

=  Обществото благоразположено ли е към тях или обратно? Защо според вас?

= Може ли да се промени отношението на другите хора и на обществото към различните и „чуждите”, за да направят животът им по-лек?

= Необходимо ли е нещо да се промени? Какво според вас пречи на хората да се променят?

= Кои други групи от хора може да посочите, които се намират в положението на „четвъртите”?

Домашна работа

Проведете разговор с вашите родители и ги попитайте:

= С какви трудности са се сблъсквали в своя живот, когато са били в позицията на „чужди” – когато за първи път са постъпили на работа в нов колектив; когато са променяли местожителството си в друг град или село; когато са постъпили в института или са попаднали в нова група (бригада) по месторабота. Имало ли е около тях хора, които са ги изолирали и са имали пренебрежително отношение към чуждите и такива, които са им помагали.

= Попитайте родителите си какво мислят и какви чувства ги обземат, когато в този район, където се говори влашки език, пристигне човек от друг край на страната.  Поискайте да ви обяснят какво точно преживяват, когато такъв човек попадне в компания на местни жители и те разговарят пред него на местния език. Опитайте се да разберете защо правят това и дали са се замисляли, какви чувства предизвиква тяхното поведение в пришълеца.

= Помислете, кои ваши познати (съученици) може би изпитват подобни затруднения при общуването си с другите, при учението си и пр.

 

КУЛТУРНИ НОРМИ

Възраст: над 9 години

Продължителност: 40-60 мин.

Цели:

= Осъзнаване на културата, като съвкупност от норми и забрани.

= Осъзнаване относителността на тези норми и тяхното разнообразие в различните култури.

= Да се позволи на участниците да изпитат преживяването на чужденец.

Провеждане на упражнението

Водещият подбира няколко участника и ги моли да излязат от стаята.  Те ще бъдат „чужденци” (добре е тези ученици да бъдат активни участници на групи или лидери).  След това групата се запознава с правилата:

„Първо, преди да зададете въпрос е необходимо три пъти да кимнете с глава. Ако нарушите това правило – губите право на въпрос.

Второ, когато завършите  въпроса си, сте длъжни да се изплезите. Ако бъде нарушено това правило,  другия му казва: „Ти си най-скучния играч.”

Трето,  никой няма право да сяда на столовете, които са поставени насред стаята. Който наруши това правило е изключен от играта.

Четвърто, никой няма право да говори с чужденците. Имате само едно право – ако някой от „чужденците”  се доближи до вас и иска да ви попита нещо или направи опит за контакт, само да кажете „Ма-ме-ми-мо-му” – нищо повече.

След това учениците подреждат столовете така, че да седят по двойки един срещу друг.  Една двойка  заема столовете поставени в средата на стаята.

Назначава се дежурен, който следи  никой да не сяда на столовете в средата на стаята и да изключва нарушителите.  След това групата се моли, да не разказват на „чужденците” правилата на играта, докато те не ги нарушат.

След това се извикват „чужденците.”   Водещият поставя на групата задача. 

„Всеки ученик е длъжен да разбере за пет други участници  по три неща, които той не е знаел до този момент, задавайки му въпроси, на които другия може да отговори само с „да” или „не.”  Разговорите могат да се водят само, седейки на столовете.  След като бъде завършен един разговор, участниците стават и разменят местата си с други ученици.”

Водещият следи за случващото се. Ако „чужденците” започнат да се жалват, водещият отговаря „Такива са правилата.”

Изчаква се докато всички завършват задачите си и се преминава към обсъждане.

Обсъждане

Водещият обяснява, че „задачата”, която учениците са изпълнили не е толкова важна, важни са „правилата” и сблъсъка с тях на „чужденците.”

След това водещият поставя въпроси:

= Какво се случи с вас, когато влезнахте в стаята? (към всеки от „чужденците”)

= Бързо ли разбрахте, че тук става нещо по правила?

= Опитахте ли се да установите тези правила в разговор с „местните” или  се питахте помежду си?”

= Какво почувствахте, когато другите не ви обърнаха внимание?

= Беше ли ви обидно, когато другите не отвръщаха на опитите ви да установите контакт с тях и ви говореха неразбрано?”

= Някой нарушил ли е правилата на играта? Кой е той и защо е постъпил така?

= Хареса ли играта на „местните”?

= Изпитаха ли удоволствие „местните”, когато „чужденците” се обръщаха към тях, а те ги изолираха?

= Имали правила в реалния живот?

= За какво служат правилата в реалния живот?

= Могат ли да бъдат полезни правилата във вашия клас?

= Какво прави обществото, как реагира една група, когато нейните правила бъдат нарушени или определено лице не желае да се съобразява с правилата на тази група?

= Всички правила в живота ли са полезни? Ако – не, дайте примери за правила, които не са полезни, но ги има.

= Защо в различните култури има различни правила? (водещият дава пример)

= Винаги ли следва да бъдат наказвани тези, които нарушават правилата?

= Всички правила в живота ни правилни ли са?

= Кои хора не познават правилата на живота?

= Кои хора са длъжни да познават тези правила?

= Какво положително има в това, да се спазват правилата в обществото?

= Какво може да се прави с правилата?

Домашна работа

Проведете разговор с вашите родители и ги попитайте:

Има ли във вашето семейство правила, които регулират взаимоотношенията между родителите и между родителите и децата? Знаят ли всички в семейството тези правила? Има ли членове на семейството, които нарушават тези правила? Как семейството (групата) наказва тези, които нарушават правилата? Има ли някой в семейството, който иска да промени някои от правилата? Всички правила във вашето семейство ли са правилни? 

image

Забележка: Програмата е превод на  различни публикации и споделен опит от руски образователни и специализирани психологически сайтове.
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1440460
Постинги: 1629
Коментари: 116
Гласове: 1130
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031