Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.03.2017 16:00 - Програма - тренинг за ученици на тема „Толерантност” – осемнадесета част
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 401 Коментари: 0 Гласове:
0 .

Програма - тренинг за ученици на тема „Толерантност” – осемнадесета  част

ОТ ДУМИ КЪМ ДЕЛА

Целта на мероприятията в тази част са насочени, да помогнат на учениците да осъзнаят, че те лично биха могли да променят ситуациите, да противодействат на проявите на интолерантност.

Акцентът се поставя върху някои от лостовете за промяна:

1. Предубедеността на една спрямо друга група може да се преодолее,  ако хората общуват непосредствено. Тогава предубедените индивиди ще се натъкнат на реалността на собствения си опит, а не само на стереотипа; това постепенно ще доведе до по-добро познаване и разбиране.

               2. Общуването трябва да се осъществява, в ситуация, в която двете групи са на равностойни позиции.

             3. Промяната в поведението при общуването + информацията от реалния опит, води до постепенна промяна в нагласите на двете групи една за друга. Обратното – отчуждаването (отделянето; изолирането, сегрегацията) води до формиране или утвърждаване на предубеденост.

4. Премахването на сегрегацията позволява промяна в ценностите на двете групи („психологически аспекти на неизбежността”). Обединяването на двете групи ги въвежда в дисонанс. За да преодолеят дисонанса и за да се справят, хората се самоубеждават в обратното на предубедеността.

5. Промяната следва да се извърши при последователност: 1) първо в поведението, т.е. да е наличен контакта и 2) едва след това в познавателната сфера. Всъщност групите сами ще се въвлекат в познавателната сфера и то пряко, а не чрез просвещение, СМИ и пр.

6. Десегрегацията следва да засегне не само мнозинството, а и малцинството. Именно то трябва да промени и адаптира ценностната си система, критериите за оценки, поведенческите модели, убеждения и схващания към доказано печеливши ориентации. Това означава малцинството да се превърне в конкурентноспособно на мнозинството, а от тук да поддържа адекватна самооценка, да се стреми към успехи и развитие.  Обратното – ниска самооценка, самоизолация в свои групи, ново отделяне, самосегрегиране.

7. Преодоляването на враждебността и ненавистта, снижаването на конфликтността и омразата могат да се постигнат посредством обща дейност, при която едните не могат да получат резултат без другите, т.е. при ситуации на взаимна зависимост.

КАК ДА ПОСТЪПЯ

Възраст: над 9 години

Продължителност: 40-60 мин.

Цели: Упражнението има за цел да помогне на участниците да изследват ситуации, в които нетърпимостта може да се прояви в ежедневието и да открият възможни способи за реакция в такива случаи.

Провеждане на упражнението

Участниците се разделят по двойки. Всяка двойка получава по една картичка с текст (талон). От тях се иска да разгледат ситуацията и да изработят най-подходящ и най-неподходящ модел на поведение.

Всяка двойка прави презентация на своята ситуация.  Прочита талона със ситуацията пред цялата група. Разказва за възможните варианти и тези, които тя е подбрала за разрешаване на казуса. След това всяка група отговаря на следните въпроси:

= Кой се участва във всяка от избраните варианти и кой е въвлечен в тях?

= Кой печели от всеки вариант и кой губи?

= Може ли да има още варианти за решения, освен предложените?

= Кой може да помогне за да се разреши ситуацията?

 Обсъждане:

= Можете ли да приведете примери за подобни ситуации от вашия жизнен опит?

= Как сте се държали в такива случаи?

= Какво обикновено ни пречи да постъпим по начин, който разбираме, че е правилен?

= Какво (кой) може да ти помогне да се държим така, както считаме, че е правилно?

= Какво трябва да променим в себе си, за да постъпваме винаги правилно?

= Какво следва да правим дори тогава, когато не сме пряка жертва на интолерантност, а само свидетели?

Талон 1. ПРЯКОРИ

В училищен клас е приета лоша традиция, при която учениците-насилници – тези, които са интолерантни,  невъзпитани, които нарушават добрия тон на цивилизованите човешки отношения и в известен смисъл глупави, се обръщат към другата част от класа – ученици-отличници, добре възпитани, толерантни, уважаващи чувствата и достойнството на другаря си, като използват обидни прякори. По този начин „невъзпитаните” се опитват на компенсират своите липси на влияние в групата, като унижават другите. Освен това насилниците се възползват от факта, че „възпитаните” не могат да си позволят подобен речник, защото те знаят, че подобно поведение би унищожило не само собствения им авторитет, но и доброто име на родителите им. 

Въпросът за обидите, които „невъзпитаните”  използват срещу „възпитаните” е поставян много пъти на общи обсъждания с класния ръководител. Многократно отделни „жертви” са се оплаквали и на директора и на своите ръководители.  Всички „възпитани” са на мнение, че родителите са виновни за това, да произведат некачествена стока в лицето на своите деца. Стока, която никой не иска да купи, защото тя няма хубав външен вид, развалена е – мирише лошо и в крайна сметка за нищо не може да послужи.  Всички „възпитани” на свое съвещание са стигнали до извода, че  родителите произвеждат „невъзпитани деца”, когато тези родители не обичат и не уважават достойнството на своите деца. Колкото повече тези родители ненавиждат децата си, толкова по „невъзпитани” са те.  От своя страна, с поведението си „невъзпитаните” си отмъщават на своите родители, като ги тормозят с проявите си в училище. Освен това, днешното „невъзпитано дете” е утрешния „невъзпитан възрастен” – съпруг, баща, майка, син или дъщеря. 

В крайна сметка класът е разделен на две групи – една голяма група от толерантни ученици и няколко невъзпитани от родителите си гамени.  Ето конкретната ситуация:

Ученикът „А” изпитва удоволствие да обижда ученичката „Б.” Ученикът „А” не е слаб ученик, но просто е невъзпитан. Той иска да се изявява, да бъде главен в класа, да бъде известен. Той е виждал своя баща, как разговаря с неговата майка. Чувал е цинични и обидни думи, с които баща му нарича съпругата си. Ученикът „А” е решил, че така трябва да се държи един мъж с другия пол. Освен това, ученичката „Б” е момиче, което с отличен успех, тя е толерантна, никога не би нарекла другия с обидна дума, защото самата тя знае как наранява обидната дума.  Ученикът „А” обаче не е успял да получи от майка си и баща си качеството състрадателност. Той не умее да общува с другите. Те го ненавиждат, дори мразят. Никой в класа не го иска за приятел. За него те казват: „Този ученик не може да има приятели. Той не признава приятели. На него не може да се разчита. Прекалено е разглезен, сякаш е малко дете.”

Ученикът „А” използва всяка удобна ситуация в час и извън часа да обижда ученичката „Б.” Той я нарича „Пикла”, „Грозна”, „Маймуна” и с други обидни думи.  Ученичката „Б” е казвала много пъти на ученика „А”, че тези обръщения към нея са и обидни и го е молела да се обръща към нея с името и – Марина.  Когато някой друг се обръщал към ученичката „Б” с името и, ученикът-насилник крещял: „Каква Марина, тя не е Марина, тя е „Маймуна.”  Когато се случвало това останалите ученици се възмущавали. Те знаели, че един ден и  те самите могат да станат жертва на насилника.

Задачи:

= Прочетете ситуацията пред класа.

= Според вас какви чувства е преживявала Марина?

= Според вас какви чувства е преживявал ученикът „А”?

= Можете ли да посочите други причини за поведението на ученика „А”?

= Какво бихте направили лично вие ако сте на мястото на Марина?

= Помислете за варианти, които да разрешат проблема;

= Споделете тези варианти пред класа и ги защитете; 

Талон 2. ПРЕДРАЗСЪДЪК

В съседство до вас живее момиче-инвалид. Тя се придвижва с помощта на инвалидна количка.  Вчера вие сте я срещнали в двора. Тя ви познава и кани на своя рожден ден. Какво бихте направили?

= Ще откажете.  Защо трябва да имате нещо общо с инвалид?

= Ще се съгласите, но всъщност няма да отидете. Ще измислите някаква лъжа по-късно, ако се наложи. Вие предполагате, че там ще е скучно.

=  Ще отидете, като вземете със себе си брат си /сестра си/. Ще споделите с родителите си. Ще закупите подарък.

Задачи:

= Прочетете ситуацията пред класа.

= Кой от вариантите бихте избрали и защо?

= Коя би била първата мисъл, която ще премине през ума ви, когато момичето ви покани?

= Как бихте се почувствали?

= Какво според вас е преживявало момичето, когато е решило да ви покани?

= Коя според вас е причината момичето да отправи към вас молба за гостуване?

= Как биха реагирали родителите ви?

= Какво ще обясните на родителите си?

= Какво биха ви посъветвали родителите?

= Ако отидете на рождения ден, как бихте се държали, какво бихте казали?

= Кое според вас е важно да направите, когато гостувате на момичето?

Талон 3. ПРОТЕСТ

Лора е доста странна.  Никой в класа не желае да се сближава с нея, защото тя се облича по начин, различен от останалите. Тази неделя в училището ще се проведе конкурс-спектакъл.  Вие сте ръководител на спектакъла и в момента сте много ангажиран с организацията. Лора е дошла при вас и е помолила да вземе участие като художник.  Вярно е, че Лора рисува много добре, но всички ваши приятели не искат да имат нищо общо с нея и не желаят да я допускат до мероприятието в неделя.  Фактът, че Лора е разговаряла с вас се е разпространил бързо и вече всички в класа знаят за това. Никой обаче не знае как ще постъпите. Приятелите ви се надяват, че ще постъпите така, както те самите.  Какви действия ще предприемете?

= Без да се съобразявате с протестите на приятелите, ще разрешите на Лора да бъде художник.

= Ще се съобразите с приятелите ви и ще откажете на Лора, защото считате, че е по-важно да останете верен на приятелите ви.

= Ще откажете на Лора, като намерите някакъв предлог и по този начин ще запазите уважението на приятелите.

= Ще потърсите съвет, като разкажете за ситуацията на родителите си (или на друг човек, чието мнение уважавате) и ще постъпите така, както те (той) ви посъветват.

Задачи:

= Прочетете ситуацията пред класа.

= Кой от вариантите бихте избрали и защо?

= Защо Лора иска да помогне?

= Колко важно е за вас да останете верен на приятелите си?

= Колко важно е за Лора да вземе участие в спектакъла?

= Какви чувства според вас преживява Лора, когато е дошла при вас с молба?

= Какво ще преживее Лора, ако и откажете/съгласите?

= Какво бихте загубили, ако откажете/съгласите с Лора?

= Какво бихте спечелили, ако откажете/съгласите с Лора?

= Как биха реагирали останалите при всеки един вариант?

Талон 4. СВАСТИКА

На стената в училищната тоалетна вчера някой е нарисувал със спрей свастика.  Какво бихте направили вие?

= Ще преминете покай нея, без да обърнете внимание.

= Ще издебнете удобен момент и ще напишете до нея „Смърт на всички черни”

= Ще издебнете удобен момент и ще я зачертаете със спрей.

= Ще проучите с какво е нарисувана и има ли възможност да се изтрие. Ще започнете да я чистите.

= Ще уведомите класния си ръководител.

= Ще съберете най-добрите приятели и ще им кажете. Ще им предложите да организирате кампания срещу нацистките символи.

Задачи:

= Прочетете ситуацията пред класа.

= Кой от вариантите бихте избрали и защо?

= Какъв е смисъла на този символ?

= Защо според вас има ученици, които изобразяват подобни символи на места, в които другите не могат да ги видят?

= Защо правят това тези ученици?

=Какви чувства преживяват тези ученици, когато нарисуват по стените неща, за които знаят, ще обществото не одобрява?

= Има ли връзка действието на тези ученици с обстановката, в която живеят в домовете си. Какви според вас са техните родители.

= Имате ли идея какво липсва на подобен род ученици?

Талон 5. СКИНХЕДС

Във вашето училище сред момчетата е станало модерно да бъдат привърженици на младежка субкултура, наречена „скинхедс.”  Тази група много бързо става популярна. Много момчета, а по-късно и някои момичета се присъединяват към нея, защото тя им позволява да покажат смелост, че са различни, дава им и свобода.  Да принадлежиш към групата означава голяма гордост. Всеки, който е скинхед е защитен от групата. Всеки, който е скинхед има неограничени права и власт над другите в училище.  Групата води задружен живот – винаги са заедно, вечер обикалят по заведенията, всички се плашат от тях, те са силни, непобедими. Да си скинхед означава, да си свободен. 

Справка: Скинхедс (на английски: skin - кожа, head — глава), разговорно "скинове", "скинари", е название на представители на младежка субкултура, появила се в Лондон през 60-те години. Въпреки произхода на думата, традиционните скинхедс никога не са бръснели главите си изцяло, нула номер. Скинхедс се обявяват се против Това са групи младежи, които се отличават от останалите по външния си вид, облекло, прически, обувки. Най-характерното за тях е, че това са групи от интолерантни младежи, чието основно оръжие е насилието, а основни обекти  за нападение са отделни социални групи, като емигрантите, наркоманите, хомосексуалистите и други.  В България движението се появява през 90-те години на 20-век, като техен основен обект на нападение става ромската етническа общност, а с увеличаване на имигрантския поток от Третия свят и срещу чуждите граждани, пристигащи у нас. През 90-те години  има регистрирани сблъсъци между тях и цигани в София, хулигански прояви и насилие по улиците.

Задачи:

= Прочетете ситуацията пред класа.

= Посочете кой от вариантите бихте избрали и защо:

= Ще се присъедините към групата, като приемете всички нейни ритуални действия и отличителни знаци, за да получите сила и свобода.

= Ще се присъедините към групата, за да получите защита от други насилници в училище и за да си отмъстите.

= Не бихте обърнали голямо внимание на тази група, защото считате, че скоро ще се разпадне.

= Ще потърсите съвет, като разкажете за ситуацията на родителите си (или на друг човек, чието мнение уважавате) и ще постъпите така, както те (той) ви посъветват.

= Ще поговорите със своите най-близки приятели. Ще изразите безпокойството си от възникването на подобна група и ще обмислите начин да предотвратите разширяване влиянието на групата.

 

Забележка: препоръчително е водещият да представи видеоклип или филм на тази тема. 

Забележка: Програмата е превод на  различни публикации и споделен опит от руски образователни и специализирани психологически сайтове.
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1437888
Постинги: 1620
Коментари: 116
Гласове: 1128
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031