Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.12.2017 14:00 - Тестова батерия за изследване на училищна готовност. (Е. Ф. Замбацявичене)
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 921 Коментари: 0 Гласове:
0


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 

                          Тестова батерия за изследване на училищна готовност.

                                                             (Е. Ф. Замбацявичене)

 

Скали:

-ниво на психосоциална зрялост;

-ниво на развитие на аналитично мислене и реч;

-ниво на развитие на произволно поведение (волево);

Предназначение на тестовата батерия.

Батерията съдържа 4 методики, насочени за изследване на психосоциална зрялост, нивото на развитие на аналитичното мислене и речта, а също и училищно необходимите функции във форма на способности за произволно поведение.

Процедура на тестиране.

Методика №1. Оценка за психосоциална зрялост по тестова беседа.  

В процеса на беседата психологът получава сведения за детето, относно неговите способности за ориентация в прости житейски ситуации и за положението му в семейството.  Беседата е необходима за установяване на контакт с детето,  създаване атмосфера на доверие в процеса на изследване.  Психологът предварително следван да е информиран за семейното положение на детето. При беседата психологът обръща особено внимание на отговорите на контролните въпроси.

Тестови материал.

1.Кажи своята фамилия, лично и бащино име.

2.Кажи фамилията, личното име и бащиното име на татко и мама.

3.Какво работи твоята майка (татко)?

4.Къде живееш, кажи домашния си адрес? (К)

5.Ти момиче ли си или момче?  Какъв ще бъдеш когато пораснеш: татко или дядо (майка или баба)?

6.Имаш ли брат или сестра? Кой е по-голям?

7.На колко си години? На колко ще бъдеш след една година, а след две години? (К)

8.Сега сутрин ли е или вечер? 

9.Кога закусваш – сутринта или вечерта?  Кога обядваш – сутринта или на обяд? Кое правиш по-рано: обядваш или вечеряш?

1о.Кое време е сега от годината:  зима, есен, пролет или лято?  Защо мислиш така? (К)

11.Кога е възможно да се пързаля със ски – през зимата или през лятото?

12.Защо има сняг през зимата, а не през лятото? (К)

13.Какво прави пощальонът, лекарят, учителят?

14.Защо е необходим училищния звънец, за какво служи ученическия чин, а чантата на ученика?

15.Искаш ли да ходиш на училище и защо?

16.Коя ръка вдигат учениците нагоре, когато искат да отговорят в клас?

17.Обичаш ли да рисуваш?  Какъв е цвета на този молив?

18.Покажи ми кое е лявото ти ухо, дясното ти око. За какво служат учите? За какво служат очите?

19.Кажи имената на животни, които знаеш. А на птици?

20.Кое животно е по-голямо: козата или кравата? Птицата или пчелата?  Кой има повече крака: кучето или петела? 

21.Кое е по-голямо: 8 или 5? Преброй от 6 до 9; от 5 до 3.

22.Какво трябва да направиш, ако без да искаш повредиш чужда вещ?  

Обработка на резултатите  

За всеки правилен отговор на всички подвъпроси от един пункт се дават по 1 бал. Например:”Аз съм момиче и когато порасна ще стана татко” се дава 1 бал.  Изключение правят само контролните въпроси. Детето може да получи и 0,5 бал за правилен, но непълен отговор на подвъпрос по един пункт.

За правилни се приемат онези отговори, които съответстват на поставените въпроси и са достатъчно пълни, например: „Татко работи като инженер в „Трансмаш”, „Кучето има повече крака от петела, тъй като той има 4, а петела само два.”

За грешни се приемат отговори: „Мама е Люси”, „Татко работи на работата”, а също и когато детето бърка годишните времена, техните признаци, „по-малко и повече”, без да използва нагледни примери.

Към контролните се отнасят следните въпроси:  4, 7, 10, 22, като те се оценяват по следния начин:

Въпрос №4 – за пълен домашен адрес с назоваване на града – 2 бала;

Въпрос №7 – ако детето може да изчисли, на колко години ще бъде след 1 или 2 години; и ако може да отговори с точност до месеци – 3 бала;

Въпрос №10 – за обоснован отговор с изброяване на признаци  (не по-малко от 3 признака)  - 2 бала; до 3 признака – 1 бал;

Въпрос №14 – за всеки правилен отговор на училищните атрибути – 1 бал;

Въпрос №22 -за правилен отговор: „Ще помоля за извинение и ще се извиня” – 2 бала.  

Пункт 15 се оценява съвместно с пункт 14 и пункт 16. Ако на п.14 детето е събрало 3 бала и е дало положителен отговор на п. 15 или 16, тогава се отбелязва налична положителна мотивация за обучение (за п. 14-16 трябва да бъдат събрани 4 бала).

Децата, желаещи да учат, могат да се ориентират не само към учебни (които се явяват най-благоприятни фактори), а и към други – външни атрибути (красиви форми, ученическа чанта; весели приятели и игри и пр.)

Нежеланието на детето да посещава училище може да бъде свързано с болезнен страх от правилата, установени в него или силно критично отношение към себе си, а също и  нежелание да се разделя с условията и начина си на живот извън училищния живот, страх от новости и стремеж за бягство от неуспех.

Обща оценка на резултатите по методиката                                     

Изчислява се общия бал по всички въпроси.

24-29 бала – високо ниво на училищна готовност (норма);

20-23 – средно ниво на училищна готовност;  

15-19 бала – условно неготови за училищен живот;

Децата с ниско ниво на готовност се нуждаят от разширяване на кръгозора, обогатяване на жизнените им впечатления, стимулиране на познавателните интереси. При тези деца адаптацията може да е съпроводена с конфликтни отношения с връстниците, с учителите и за тях е много важно да се съхранят потребността им да играят.

 

Методика 2. Имитация на написан  текст (вариант на тест за училищна зрялост на А.Керна и И.Ирасека)

Изпълнението на задачите по тази методика изисква от детето да прояви волево усилие на една не толкова интересна и привлекателна дейност, като изпълнява действия        по подражание на образец.

Принципно способностите на детето да извършва такъв род дейност е важна за училищните му успехи.  От особена важност е изпълнението на упражненията за фина моторика на ръката и двигателната координация.  Чрез методиката може да се прогнозира успешността по овладяване на навици за писане и рисуване и да се направи заключение за развитието у детето на способности за саморегулация и управление на своето поведение като цяло. Известно е, че новото на развитие на фината моторика се явява един от важните показатели на психично развитие.

Диагностичната процедура се заключава в предявяване на детето на по-рано написани на бял лист фрази:

„Той яде супа” или „Мама спи”

image

Фразата трябва да е написана с обикновен почерк, с едър шрифт и яснота. На детето се дава следната инструкция.

Инструкция:  „Виж, тук на листа е написано нещо. Ти все още не можеш да пишеш и да четеш, но опитай, дали би могъл/а да препишеш същото.  Разгледай внимателно, не бързай и след това опитай”.

Обработка на резултатите:

5 бал – написаното от детето може да бъде прочетено; то отчетливо се дели на три думи, размерът на които може да е не повече от 2 пъти по-голям от образеца, а отклонението в наклона не бива да е повече от   30°.

4 бала – написаното може да бъде прочетено.  Големината на буквите и наклона не съответстват на образеца.   

3 бала – в написаното може да се отделят две групи и да се прочетат не повече от 4 букви;

2 бала – на образеца са адекватни не повече от 2 букви. Написаното само наподобява на букви и писмо.  

1 бала – отделни или свързани драскулки, сред които не може да се определи нищо подобно на буква;

По резултатите от методиката могат да се направят следните изводи:

Деца, получили 1-2  бала се нуждаят от допълнителни упражнения с особено внимание, ако са в началния период на образованието си. При тях могат да се очакват в скоро време възникване на тежки трудности в усвояването на писмената реч и графиката. 

Деца, получили 3 бала, са готови за обучение в училище при условие на наличен контрол и внимание в първоначалния период на образование.  Към тях може да се приложат процедури за упражнения в домашни условия съвместно с родителите или  без тях с цел, развитие на фината моторика.: рисуване на фигури, линии по образец; копиране на модели; оцветяване на рисунки и др.

Деца, получили 4-5 бала се приемат за напълно готови за училищно обучение.

Методика 3. Мислене и реч

Изпълнението на задачите позволява да се получи ориентация за разбиране на множество предмети, наличност на понятията „един-много”, а също и граматически понятия като например  правилното използване на съществителните имена в множествено число.

Инструкция. Аз ще ти казвам дума за един предмет, а от теб се иска да промениш така думата, че да назовеш много предмети с нея. Например, ако аз ти кажа „играчка”, ти  трябва да ми отговориш с думата „играчки”. Ще имаш време за мислене 10 сек. за всяка дума.

Стимулен материал:

книга, лампа, молив;

маса, прозорец, град;

стол, ухо, брат;

флаг, дете.

Ако детето допусне грешка при първите две думи, може да му се помогне, като се повтори думата-образец: „играчка-играчки”. При отговорите следва да се държи сметка за правилното ударение.

За обмисляне на отговора – 10 сек.

Обработка на резултатите

3 бала – детето е допуснало не повече от 2 грешки;

2 бала – детето е допуснало от 3 до 6 грешки;

1 бал – детето е допуснало 7 и повече грешки;

За грешни отговори се считат както неправилното спрегнатите думи, така и неправилното ударение.

Децата, допуснали 7 и повече грешки се нуждаят от допълнителна работа за развитие на речта (беседа, преразказ, лингвистични игри).

Методика 4. Умозаключения

Позволява да се установят:

-способностите на детето да прави умозаключения по аналогия и предложен образец;

-умения за установяване на логична връзка и отношения между понятия;

-способите за разсъждение;

-способности за диференциране на съществени признаци;

Отношенията между понятията във всяка задача са различни и ако детето не е способно да отделя съществени признаци на понятията, то ще използва умозаключението от предишните аналогии, което ще направи отговора грешен.

Ниво на развитие на словесно-логическо мислене по показателя логическо действие – „умозаключение”

Няма ограничение на времето.

В случай на явно затруднение, психологът не трябва да настоява за отговор, а да премине към следващата задача.

Текстът на задачата е напечатан (написан)  с големи букви на лист хартия.  Психологът ясно чете задачата на детето,  ако то може да чете, тогава може да му се позволи да следи по текста.

Задачата се изпълнява в няколко етапа.

Инструкция 1 етап:  „Сега ние  с теб ще подбираме думи една с друга по двойки. Например, краставица – растение; „карамфил” - …….

Стимулeн материал: трева; роса; градина; цвете; пръст

Инструкция 2 етап:  „Хайде сега да опитаме: краставица: растение - карамфил: … След пауза се прочитат всички думи. „Коя дума подхожда на „карамфил”

Не се задават допълнителни въпроси и не се пояснява повече.

При изпълнението на задачата  е възможна стимулираща помощ. Ако се забелязва у детето неувереност в отговора, може да се предложи да помисли още и тогава да отговори.  Такава помощ се отчита при изчисляване на баловете.  Колкото по-бързо детето се откаже от допълнителното стимулиране и започне самостоятелно да се справя, толкова по-високо е нивото на неговата обучаемост, следователно може да се приеме, че то бързо ще запомня алгоритмите за решаване на упражненията и ще може да действа по образец (да схваща).

image

Обработка на резултатите

Оценката за успеваемостта на задачата се изчислява по следния начин:

1 бал – изпълнение на задачата от първото представяне;

0,5 бала – задачата е изпълнена при втори опит, след оказана помощ;  

Интерпретация: (Л.Переслени, Е.Мастюковой, Л.Чупрова)

Високо ниво на успешност – 7 и повече бала – детето има сформирани мисловна операция „умозаключение”;

Средно нивоот 5 до 7 бала: детето осъществява мисловна операция „умозаключение” «зоната на близко развитие». В процеса на обучение на такива деца е добре да се дават задачи за индивидуална работа за развитие на мисленето, като им се оказва минимална помощ.

Ниско ниво –  по-малко от 5 бала – отсъства навик за мисловна операция „умозаключение”; необходимо е да се развие навик за логическо мислене в познавателната дейност;

Оценка на резултатите

Общия бал за успешност по програмата се изчислява в балове, получени по всички методики.  Определени са три нива на училищна готовност за обучение:

високо ниво – от 39 до 47 бала;

средно ниво – от 28 до 38 бала;

низко ниво – от 17 до 27 бала.  

Разпределението на резултатите по ниво е достатъчно ориентировъчно и позволява на психолога да насочи учителя в първи клас за проблемите, които могат да възникнат.  Особено е важно да се отделят децата с много високи и много ниски показатели, защото именно при тях може да се очаква снижаване на мотивацията за учене. При първите,  поради леснотата и лекотата на учебните задачи, а при вторите, поради тежестта и сложността им.

Допълнителни диагностични възможности

По време на изследването психологът може да долови някои индивидуални особености, които са от значение за целите на индивидуализацията на обучението:

Социална зрялост – разбиране на детето за необходимостта от достатъчно сериозно отношение към процеса на диагностика.  Социалната зрялост се проявява в отношението на детето към  факта на постъпването му в училище, като значимо събитие, променящо неговия живот.

Самосъзнание и самооценка – тази индивидуална характеристика съществено влияе върху успешността при обучението като цяло.  Психологът може да попита детето, как то оценява своите резултати: като успешни или неуспешни.

Тревожност – проявява се като общо психическо напрежение в ситуация на общуване. Високотревожните деца често не смеят да дадат отговор, страх .  По правило внимателно слушат, но не винаги разбират поради страх от изпитната ситуация.

Емоционална възбудимост – за тях са характерни бързата смяна на емоциите, бърза емоционална реакция, спонтанност, импулсивност, липса на баланс в поведението, сприхавост, лесна раздразнителност.   При тях лесно се появяват и смях и сълзи. Емоциите не са устойчиви, а полярно-амбивалентни и неадекватни на външни стимули.

Разбиране за контекста на общуване – от особена важност е детето да може бързо да се включва в изпълнението на задачите, т. нар. вработване, да разбира бързо  ин инструкциите, съдържанието на задачите и да влиза в диалогов режим.

Уморяемост – важно е да се обърне внимание на показателя ниво на работоспособност, т.е. да се определи колко време детето може да работи продуктивно.

image

image

image

Източник:

image

image
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1501484
Постинги: 1686
Коментари: 116
Гласове: 1142
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31