Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.12.2017 16:00 - Въпросник за измерване на личностни черти „Черната триада“ – макиавелинизъм, психопатия, нарцисизъм или анатомия на злото.
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 508 Коментари: 0 Гласове:
0


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 

                 Въпросник за измерване на личностни черти „Черната триада“ –

               макиавелинизъм, психопатия, нарцисизъм или анатомия на злото.

 

Въпросникът за измерване на основните черти макиавелинизъм, психопатия, нарцисизъм, познати като „черната триада“ включва 12 пункта, по четири за всяка от скалите.

На изследваното лице се предлага да оцени степента на своето съгласие с всяко твърдение по петобална скала от 1 (несъгласен) до 5 (съгласен).

image

Ключ:

Сумират се баловете по трите скали:

- нарцисизъм: 9, 10, 11, 12

-психопатия: 5, 6, 7, 8

- макиавелинизъм: 1, 2, 3, 4

 

„Черната триада“ в психологията е група, която включва три личностни черти: нарцисизъм, макиавелинизъм и психопатия. Определението за „черно“  означава злонамерено, негативна за обкръжаващите особеност на дадените личностни черти.

Нарцисизъм се характеризира с претенции, гордост, самовлюбеност и липса на емпатия.

Макиавелинизмът включва манипулирането и експлоатацията на другите, цинично и  пренебрежително отношение към нравствеността, фокусиране върху собствените интереси и измама.

Основните характеристики на психопатията са асоциално поведение, импулсивност, егоизъм, безсърдечност и безпощадност.

И трите характеристики са свързани с безсърдечно-манипулативен междуличностен стил. В резултат на анализа на факторите, направен в Каледонския университет в Глазгоу, е установено, че сред „големите пет“,  чертата доброжелателност е слабо представен в черната триада, докато невротизмът и недобросъвестността имат пряка връзка с някои от тях.

Изучаването на личностните черти, представени в черната триада, преминава изолирано едина от друга. Терминът „макиавелианство“ датира от XVI век, докато „нарцисизмът“ и „психопатията“ са известни от XIX век.

През 1998г. MakHoskey, Vorzel и Szyarto излизат със становище, че нарцисизмът, макиавелинизмът и психопатията са повече или по-малко взаимозаменяеми при нормални проби. Това научно съобщение предизвикало полемика. Delroy Paulhus и McHoskey обсъждат този въпрос на последваща конференция на Американската психологическа асоциация (APA), като по този начин предизвикват по-нататъшни изследвания. Поулс и Уилямс откриват достатъчно поведенчески, личностни и когнитивни различия между „черните“  черти, което предполага, че те са различни конструкции, но заедно с това посочват, че са необходими допълнителни изследвания, за да се определят моментите, в които те се припокриват.

Субклинични прояви на разстройствата.  

Две особености на черната триада, нарцисизмът и психопатията традиционно се обединяват в рамките на личностното разстройство. Нарцисизмът се разглежда в трудовете на Зигмунд Фройд, а психопатията като клиничната диагноза се споменава за първи път в ранните трудове на Харви Клекли, по-специално в „Маската на разума“.

По отношение на емпирични изследвания, психопатия не е научно изследвана до 1970 г., когато се появява новаторското изследване на Робърт Хеър под формата на „контролен списък за признаци на психопатия“ (PSL) и неговата редакция (PSL-R). Хеър посочва в книгата си „Лишени от съвест“, че въпросникът за психопатия е самооценъчен и не  осигурява точни и обективни данни. Въпреки това, по-късно се правят опити за изучаване на  психопатията с по-прецизни инструменти, като например въпросника на Левенсон (първична и вторична скали), описание на психопатичната личност в личностна скала за самооценка.

До създаването на въпросника за определяне на нарцистичната личност на Раскин-Хол през 1979 г., оценката на нарцисизма е изисквала задължително  клинично интервю.  След този въпросник се създават и други инструменти за изучаване на „патологичния“ нарцизъм, за разлика от „помпозния“ нарцизъм, който според мнозина е открит именно с помощта на въпросника.

Макиавелиализмът никога не се споменава в която и да е било от версиите на диагностични и статистически ръководства за психологическите разстройства. Тази черта се разглежда като строго личностна конструкция. В момента за емпирични изследвания най-широко  за измерване на тази черта се прилага оригиналната версия на скалата Мак-4.

Взаимовръзка между ниелизъм, нарцисизъм и психопатия.

Всяка от чертите, съставляващи „черната триада“ допринася повече или по-малко за такива характеристики като чувство за собствено превъзходство, пренебрежително отношение към общоприетите норми на поведение, социална доминантност, егоцентризъм, егоизъм, нечувствителност към проблемите на другите, недоброжелателност, отсъствие на емпатия, емоционална студенина, както и склонност към лъжа, манипулация и използване (експлоатиране) на другите. Съдържателите на „черната триада“ са готови да лъжат, ако с това могат да постигнат своите цели или това им носи изгода.

Всички черти на „черната триада“  имат почти едно и  също ниво на значимост и са свързани с ориентация към социално господство по отношение на социалните малцинства; с възприемането на имигрантите като заплаха за интегритета на вътрешно-груповата цялост;  с предразсъдъци за имигрантите; повечето изследвания показват отрицателни връзки с показателите за емоционална интелигентност и с такъв фактор от „големите пет“ като „доброжелателност“.

Всички характеристики на „черната триада“ допринасят за девиантното поведение на подрастващите. Носителите на всички черти на триадата имат склонност да прибягват към манипулативни стратегии и лъжа (заблуда) в междуличностните взаимоотношения, особено при отношенията с партньори от противоположния пол.

„Черната триада“ в качество на личностно разстройство.

Като цяло лекарите разглеждат  тези черти като патологични, че се нуждаят от лечение и по същество са нежелателни, тъй като се осъждат от обществото и са личностно контрапродуктивни. Има обаче и друго твърдение, че адаптивните свойства са придружени от дезадаптивни такива.

Обикновените версии на тези черти се появяват в извадките сред учащите се и обществото като цяло, където високи нива могат да се наблюдават при лица в ежедневието. Дори в тези примери, проучванията показват висока зависимост на тези черти от агресивността, расизма и тормоза в сравнение с други форми на социална агресивност.

„Черната триада“ на работното място.

Оливър Джеймс определя, че всяка от трите черни триадични личностни черти е обичайна и много разпространена по месторабота.  Макиавелинизмът се проявява под формата на удържане на властта, тактика на твърдо управление, манипулативно поведение. Нарцисизмът се проектира в склонността към контрапродуктивно трудово поведение, особено когато самооценката е застрашена. Психопатията на работното място се характеризира с агресия, конфликт, стрес, чести отсъствия и закъснения, намалена производителност и безотговорност.

„Черната триада“ и интернет-тролингът.

Последните изследвания показват, че хората, които попадат в определението за „тролове“, са съдържатели на изразени „черни“ черти, като показват признаци на садизъм, антисоциално поведение, психопатия и макивелиализъм. Между антисоциалната дейност и тролинг-тормоза има черта на сходство – това е своеобразна форма на ежедневен садизъм. Проучвания показват, че тролирането, свързано с тормоза, е характерно както за подрастващите, така и за възрастните.

„Черната триада“, като брачна стратегия.

Предполага се, че характеристиките на черната триада показват предразположението на хората към непосредствени ползи и дългосрочни взаимоотношения при получаване на облаги и изгоди. Въпреки че в развитото общество насърчаването на дългосрочни перспективи (опазване на околната среда, спестяване на пари за пенсиониране и др.), съществуват репродуктивни преимущества за лично размишление и краткосрочните действия. Освен това, мъжете с такива черти изглеждат са по-сексуално привлекателни за жените. В съответствие с тази гледна точка, както показват изследванията, от средата на тези, които притежават черти от черната триада имат:

-ускорена брачна стратегия, проявена в голям брой сексуални партньори;

-по-благоприятни нагласи към случайния секс;

-понижени стандарти към своите краткосрочни партньори;

-тенденция да примамват и да отнемат партньори от други;

-повишен риск от злоупотреба с наркотични вещества;

-тенденция да предпочитат незабавни, макар и по-малко пари, отколкото със закъснение, но по-голяма сума;

-ограничен самоконтрол и повече случаи на СПИН;

-прагматичен и игрив стил на любов.

Тези черти са определени като част от бърза жизнена стратегията, която изглежда е приета като експлоатационен, опортюнистичен и многостранен подход към живота като цяло и към работата. Съществуват противоречиви доказателства за точна връзка между черната триада и репродуктивния успех. Например, няма достатъчно данни за репродуктивен успех в случаите на психопатия. Освен това тези характеристики не са универсално ориентирани в краткосрочен план и не всички са импулсивни.  В допълнение, повечето от изследванията, свързани с тези черти, се основават на статистически процедури, които възприемат черната триада като отделна конструкция, независимо от генетичното и метааналитичното доказателство за обратното.

Уязвимост на "черната триада"  

Уязвимостта  на черната триада включва три взаимосвързани и сходни конструкции: уязвим нарцисизъм, фактор 2 психопатия и гранично личностно разстройство,  които, както показват изследванията, са тясно свързани помежду си и показват подобни номологически мрежи. Въпреки че характеристиките на чертите са свързани с отрицателната емоционалност и антагонистичен междуличностен стил, те също са тясно свързани с интроверсията и депресията.

Как да познаем психопатите по лицето?

Фотографията илюстрира резултатите от забележителната работа на американския психолог Николас Холцман, който идентифицира специфични черти в структурата на лицето, типични за представителите на черната триада. Той показва колективни портрети, получени чрез цифрово съчетаване на десетки снимки на типични представители.

На горния ред отляво надясно: момиче с ниско ниво на макиавелинизъм, момиче с високо ниво на макиавелинизъм, млад мъж с ниско ниво на макиавелинизъм, млад мъж с високо ниво на макиавелианство.

На средния ред отляво надясно: момиче с ниско ниво на нарцисизъм, момиче с високо ниво на нарцисизъм, млад мъж с ниско ниво на нарцисизъм, млад мъж с високо ниво на нарцисизъм.
На долния ред отляво надясно: момиче с ниско ниво на психопатия, момиче с високо ниво на психопатия, млад мъж с ниско ниво на психопатия, млад мъж с високо ниво на психопатия.

image

Източник:

image

image
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1501448
Постинги: 1686
Коментари: 116
Гласове: 1142
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31