Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.12.2017 06:00 - Тест за интелектуално развитие. Станфордска ревизия на Бине-Терман (Binet-Terman) (Л.Терман, М.А.Мерил - 1960)
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 1165 Коментари: 0 Гласове:
0 

                                                 Тест за интелектуално развитие.

                              Станфордска ревизия на Бине-Терман (Binet-Terman)

                                                     (Л.Терман, М.А.Мерил - 1960)

 

Методиката е приложима за проследяване на интелектуалното развитие във възрастта от 3 до 16 години. Адаптирана е през 1973 год., от Г.Пирьов. В стълбицата на всяка възраст са дадени по 6 тестови задачи за решаване. Към някои от тях има посочени по няколко субтеста. След всеки тест е посочен броя верни отговори необходим, за да се постави положителна оценка.

До 10 годишна възраст всеки решен тест се оценява като постижение за два месеца развитие, до 12 години - три месеца, 13-14 години- четири месеца, 15-16 години (средно развит възрастен) – пет месеца.

Изследването започва с поставяне тестовите задачи за навършената календарна възраст на изследваното лице. Ако детето реши успешно всички задачи за напр. 5 годишна възраст се преминава към тези от следващата възраст и така докато дава верни отговори. Ако не може да се справи със задачите за 5-годишна възраст се дават задачи за 4 години.

При изчисляване на реалната умствена възраст на изследваното дете, за основа се взема тази възраст, в която е дало сто процента верни отговори. Тази възраст се превръща в месеци развитие. Всички разрешени тестови задачи от по-горни възрасти (по тяхното стойностно значение) се прибавят към взетата за основа възраст. В резултат се получава реалната умствена възраст на изследвания в месеци развитие. Календарната възраст също се изчислява в месеци, след което получените стойности за умствена и календарна възраст се нанасят по формулата:

image

ЗА 4 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

1. Кажи ми на колко години си?

Оценка: Отговор без грешка.

 

2. Нареждане по подражание фигури от 3 кибритени клечки:

„Можеш ли да наредиш като мене фигури от тези клечки?”

Експериментаторът дава 3 кибритени клечки на детето и сам той с други 3 клечки нарежда последователно посочените фигури и изчаква детето да ги нареди по подражание.

Оценка: Най-малко 2 вярно подредени фигури.

 

3. Рисуване на квадрат с молив:

"Виж, аз какво ще нарисувам. (Експериментаторът рисува квадрат на бял лист с молив.) Сега нарисувай ти същото." Дава му същия лист, на който е нарисувал квадрата, но има място и за рисунка на детето.

Оценка : Фигурата на детето трябва да има 4 прави ъгъла.

 

4. Повтаряне на 4 числа:

"Аз ще ти кажа числа, а ти ще ги повториш. Искаш ли? (Експериментаторът прочита всяко число за 1 секунда.)"

а. 4-7-3-9;

b. 2-8-5-4;

с. 7-2-6-1;

Оценка: Най-малко една група трябва да повтори вярно.

 

5. Повторения на изречения с 12- 13 срички:

"Слушай сега, аз ще ти прочета нещо, а ти трябва да го повториш".

а. Името му е Иван и е добро момче.

b. Когато минава влакът, ще чуем свирка.

с. Ние прекарахме добре на полето.

Оценка: Най-малко едно изречение съвсем вярно(от трите).

 

6., Разбиране от първа степен: "Какво трябва да направиш..."

а. Когато ти се спи?

b. Когато ти е студено?

с. Когато си гладен?

Оценка: Най-малко два верни отговор.

 

ЗА 5 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

1. Именува (при показване) основните цветове: червено, зелено, жълто, синьо.

"Какъв цвят има това кубче (или кръгче)?"

Оценка: Не допуска грешка при нито един от цветовете.

 

2. От детето се иска да покаже последователно дясната си ръка, лявото си ухо и дясното си око:

"Покажи ми дясната си ръка, сега лявото си ухо, а сега дясното си око."

Оценка: Три верни отговора от три показвания, или пет отговора от 6 показвания.

 

3.Определение по употреба, или по-висше от употреба:

"Кажи ми какво е стол, вилица, кукла, молив, маса?"

Въпросът за всеки следващ предмет се поставя след като се получи отговор за предишния.

Оценка: Необходими са 4 верни определения от 6 искания.

 

4. Пасианс: От детето се иска да съедини правоъгълник, разделен по диагонал, като му се показва цял правоъгълник със същите размер (10х5 см). Двата правоъгълника се поставят на разстояние 2 см. "Можеш ли да направиш от тези парчета една цяла фигура като тази?" (Показва му се целия правоъгълник.)

Оценка: Два верни от три опита. Всеки опит за една минута.

 

5.Сравняване на две тежести.

Материал: Две еднакви по вид кутийки (кибритени, но облепени по един и същ начин), с различно тегло . Згр. и 15гр. Кутийките се поставят пред детето последователно в три опита: Згр. - 15гр.; 15гр. – Згр.; Згр. - 15гр. „Искам да ми кажеш коя кутийка е по-тежка." (като се поставят на отворените длани на двете ръце и се сравняват.)

Оценка: От трите опита, най-малко два верни.

 

6.Изпълнение на три поръчки:

"Постави ключа на стола, затвори вратата и донеси кутията". Предметите за изпълнение на поръчките трябва предварително да бъдат поставени на съответното място.

Оценка: Трите поръчки трябва да се изпълнят от детето без грешка в същия ред, в който са дадени.

 

ЗА 6 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

1.      „Кажи ми сега сутрин ли е или след обяд?"

Въпросът се задава точно.

Оценка: Не се допуска грешка в отговора.

 

2. "Кажи ми можеш ли да разбереш какво липсва на тази картинка".

На детето се показват последователно човешки глави в профил, като на първата липсва окото, на втората устата, на третата носът. Една човешка фигура "анфас" на която липсват ръцете.

Оценка: Трябва да се получат три верни отговора от четири показани.

 

3.Повторение на изречения с 16-18 срички:

"Слушай, аз ще ти прочета нещо, а ти трябва да го повториш..

а. Днес беше весело, намерихме едно мишле в капана.

b. През лятото Иван ходи да лови риба.

с. Ще изляза на разходка. Моля, дай ми сламената шапка!

Оценка: Необходимо е да се повтори най-малко едно от трите изречения съвсем вярно, или две с по една грешка.

 

4.Завързване на възел.

На детето се дават две връзки за обувки и му се казва:" Завържи ги така, че да се развържат.

Оценка: Трябва да са завързани на възел. Отбелязва се времето за завързването.

 

5. Разбиране втора степен.

"Какво трябва да направиш?"

а. Ако вали дъжд и ти си на улицата.

b. Ако видиш, че къщата ви гори.

с. Ако заминаваш и изпускаш влака.

Оценка: Необходимо е най-малко два отговора да са верни.

 

6. Да преброи 13 еднакви копчета.

Можеш ли да преброиш колко копчета има тук?" Преброяването се извършва два пъти.(може ли да отброява.)

Оценка: Най-малко при единия от двата пъти преброяването да е вярно.

 

ЗА 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

1. Да докосне 4 кубчета в определен ред.

Пред детето се нареждат в права линия без да се долепят едно до друго 4 еднакви по цвят и големина кубчета. Експериментаторът казва на детето: „Гледай в какъв ред аз ще докосвам кубчетата, за да направиш и ти същото след мен." Правят се три опита. Ред на докосването за първия опит:1,3,2,4; за втория опит: 2,3,1,4; за третия опит: 2,4,1,3;

Оценка: От трите опита поне два трябва да са верни.

 

2. Да повтори 5 цифри в правилен ред.

„Аз ще казвам числа, а ти слушай, за да можеш след това да ги повториш!" Всяко число се произнася за една секунда. 3,1,7,6,9;       4,2,8,3,5;      9,8,1,7,6;

Оценка: От трите опита поне един трябва да бъде верен.

 

3. .Да завърже на фльонга, панделка (ширит).

На детето се дава 30 см. тясна панделка или ширит (по добре цветен) и му се показва от също такава панделка завързана фльонга на малка пръчка, и му се казва:  „Искам да завържеш тази панделка така, както е вързана тази тук. Ето ти пръчица." Моделът се оставя пред детето. Може да го разгледа по-подробно.

Оценка: Пълна оценка, ако завърже фльонга за една минута. Ако я завърже за по-дълго време, или ако завърже прост възел за една минута получава 1/2 оценка.

 

4. Разлика между два предмета.

Експериментаторът казва на детето : „Ти нали си виждал муха? А пеперуда? Сега ми кажи по какво се различават муха от пеперуда?" По същия начин - по какво се различават камък от яйце; дърво от стъкло.

Оценка: Необходими са поне два верни отговора от трите въпроса.

 

5. Експериментаторът дава на детето лист хартия и молив, показва му на друг лист нарисуван ромб и му казва: Прерисувай ми на твоя лист тази фигура!" Правят се три опита.

Оценка: От трите опита два трябва да бъдат верни, прерисуваната фигура да наподобява ромб.

 

6.Кажи ми дните от седмицата.

Оценка: Не се допуска грешка.

 

ЗА 8 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

1.Броене от 20 до 0.

Експериментаторът казва: „Ти нали знаеш да броиш до 20? Сега искам да изброиш от 20 до 0: 20,19,18... и т. н. Хайде започни!”

Оценка:Без грешка за 40 секунди. (В протокола се отбелязва времето за броене и направените грешки.)

 

2. Разбиране трета степен.

Експериментаторът казва на детето: „Какво трябва да направиш?”

а. Когато си счупил нещо, което не е твое?

b. Когато отиваш на училище и виждаш, че закъсняваш?

с. Когато някое другарче те удари без да иска?

Въпросите се задават последователно след като детето е отговорило на предходния.

Оценка: Необходими са два верни отговора от трите въпроса.

 

3. Загубената топка на поляната.

Пред детето се поставя нарисуван на бял картон кръг с диаметър 6 см., като се оставя отвор от 1 см. „Това е полянката на която е изгубена една топка. Сега искам да влезеш в тази поляна и да потърсиш топката. Ето с този молив ще отбелязваш къде ще я търсиш. Хайде започни! Влез в полянката (стадиона) през вратичката!"

Оценка: В зависимост от последователността на търсенето.

 

4. Сравнение на две неща.

„Кажи ми по какво си приличат?”

а. Дървата и каменните въглища;

b. Ябълката и прасковата;

с. Желязото и среброто;

d. Параходът и автомобилът

Оценка: Необходими са поне два верни отговора от 4-те въпроса.

 

5. Определение по-високо от употреба.

Експериментаторът пита детето: „Кажи ми какво е ?”

а. Автомобил;

b. Тигър;

с. Картоф;

d. Войник

Оценка: Необходими са два верни отговора от 4-те въпроса. Определението трябва да се направи чрез привеждане към съответно родово понятие - предмет, превозно средство, човек, зеленчук и т.н.

 

6.Познаване на шест монети.

Нареждат се: 5 стотинки, 1ст., 10ст., 2ст., 50ст., 20ст.

Оценка: Детето трябва да разпознава посочените монети.

 

ЗА 9 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

1.Експериментаторът пита детето: „Коя дата е днес?” Деня на седмицата, месеца, годината, деня на месеца

Оценка: Допуска се грешка до 3 дни в числото на месеца.

 

2. Сравняване на 5 тежести с разлика помежду им от 3 грама.

Пред детето се поставят 5 съвсем еднакви по форма, големина и цвят 7 кутийки, но с тегло: 3, 9, 12, 15, 18 грама. Експериментаторът казва: „Тези кутийки са еднакви на вид, но са с различно тегло. Искам да ги подредиш от най-леката до най-тежката последователно.”  Показва процедурата на сравнение две по две с двете ръце. Правят се три опита.

Оценка: От трите опита два трябва да бъдат верни.

 

3.Повтаряне 4-ри цифри назад.

„Внимавай аз ще ти кажа няколко цифри, които ти трябва да повториш в обратен ред: 6,5,2,8; 4,9,3,7;    8,6,2,9;”  Всяка цифра се чете за 1 сек.

Оценка: За трите опита е достатъчно един да е верен.

 

4. Съставяне на изречения от три думи.

Експериментаторът най-напред обяснява на детето: „Знаеш ли какво е изречение ? Няколко думи, които са свързани така,че да изразяват една мисъл, например: „Аз имам книга". Сега аз ще ти кажа няколко думи, които трябва да свържеш в едно изречение”:

а. Момче, река, топка;

b. Работа, пари, човек;

с.Пустиня, река, езеро

Оценка : Необходими са две изречения от три опита.

 

5. Кажи ми кои са месеците на годината?

Опита се повтаря три пъти. Времето за именуването на дванадесетте месеца във всеки опит - 15 секунди.

Оценка: Допуска се една грешка в именуването; от трите опита - два верни.

 

6. Обяснение на понятие, чрез подвеждане на две отделни понятия към едно родово.

„Можеш ли да ми кажеш кон и куче какво са?” Ако детето мълчи експериментаторът казва: кон и куче са животни и продължава. "Кажи ми какво са:

а. кукла и топка;

b. вилица и лъжица;

с. войник и ловец.

 

ЗА 10 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

1.Абстрактни думи - Кажи ми какво значи?

а. Милост

b. Любопитство

с. Тъга

d. Изненада

Оценка: Тестът е решен при три верни отговора.

 

2. Да повтори 6 цифри.

„Аз ще ти кажа няколко цифри и ти трябва да ги повториш в същия ред:

 а. 2,9,3,8,1,7;

b. 9,6,2,3,8,1;

с. 5,1,7,2,6,9

Оценка: Необходими са два верни отговора от 3 опита.

 

3. Разбиране четвърта степен:

a.Какво трябва да кажеш когато ти искат мнението за някого, когото не познаваш?

b. Защо трябва да ценим хората повече по делата им, отколкото по думите?

с. Какво трябва да направиш преди да започнеш нещо важно?

Оценка: необходимо е да са верни два верни отговора.

 

4. 60 думи за 3 минути.

"Искам когато кажа "почни" да кажеш колкото можеш бързо всички думи, които ти идват на ума. Дава пример: облаци, куче, стол, щастливи и пр. Хайде почни!" Думите се записват както се произнасят и се ограничават на 1/2 от минутата.

Оценка: тестът е разрешен при 60 и повече думи за 3 минути.

 

5. Повторение на изречения с 20-22 срички.

"Аз ще ти чета изречения, ти ги слушай добре, за да ги повториш точно":

а. Под крушата, където децата играят има хладна приятна сянка.

b. Вече минава един часа, къщата е много тиха и котката спи.

с. Лято дните са топли, зима вали сняг и е много студено.

Оценка: Тестът е решен при едно съвсем вярно повторение или при повторение на две изречения с по 1 грешка.

 

6.Назоваване на животни (12 за 1 минута)

„Ти познаваш много животни нали? Кажи ми кои знаеш, но колкото можеш по-бързо."

Оценка: Тестът е решен ако за минута детето назове 12 или повече животни.

 

ЗА 11 - 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

1.Кажи ми какво е :

а. Съединение

b. Сравнение

с. Завоевание

d. Послушание

е. Отмъщение

Оценка: най-малко 3 верни отговора.

 

2. Можеш ли да дадеш две основания - да дадеш две обяснения на  следните въпроси:

а. Защо в една страна трябва да има много железопътни линии?

b. Защо децата трябва да слушат родителите си?

Оценка: Тестът е решен ако се получат два верни отговора.

 

3.Кажи по какво си приличат следните 3 неща?

а. Змия.крава.врабче;

b. Роза,картоф,дърво;

с. Вълна,памук,кожа;

d. Резеца на нож,монета,тел;

е. Книга,учител,вестник.

Оценка: необходими са 3 верни отговора.

 

4.Попълване на пропуснати думи.

„Ще ти дам изречения, в които са пропуснати думи и ти трябва да ги попълниш." Изреченията се дават последователно написани на отделни картончета и се четат от експериментаторът.

а. Левски не е мислил за своята лична участ  ............  той не е бил егоист.

b. Вие да ............мислите, че моето мълчание се дължи на незнание.

с. ..............той не ни даде честна дума, аз няма да му вярвам.

Оценка: Необходими са два верни отговора. Отбелязва се времето за разрешаване.

 

5.Пословица

"Ти нали знаеш какво е пословица? Когато нещо се казва в една форма, а се разбира друго. Ето сега ти трябва да ми кажеш какво се разбира в следните пословици:

а. Всяка коза за свой крак.

b. Сговорна дружина планина повдига.

с. Каквото посееш това ще пожънеш.

Оценка: Необходими са поне два верни отговора от З пословици.

 

6.Аритметични задачи.

"Продължи моля те този ред от цифри с още две числа.

а. 1,4,7,10,13

b. 2,6,10,14

с. 1,6,11,16

Оценка: трите задачи - верни. Отбелязва се времето за извършване.

 

ЗА 13 - 14 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

1.Абсурдни картини:

"Погледни картината и ми кажи какво неправилно има изобразено в нея.

Оценка:Верен отговор.

 

2.Съгласуване на противоположности.

"Кажи ми по какво си приличат:

а. зима и лято

b. щастлив и тъжен

с. шумен и тих

d. много и малко

е. начало и край

Оценка: необходими са три верни отговора.

 

3.Разсъждение. Дава се на лицето картон с разказ за да го следи, докато експериментаторът   чете. "Искам да разбереш внимателно разказа: Моята къща беше ограбена миналата събота. Аз бях в къщи през целия преди обяд, но бях излязъл след обяд до 5 часа. Баща ми напуснал къщата в 3 часа след обяд, а брат ми бил там до 4 часа. През кое време е ограбена къщата?”

Оценка: правилен отговор – между 4 и 5 часа

 

4.Ориентиране.

„Искам да ми кажеш към коя посока на света ще бъдеш обърнат с лице ако:

а. дясната ти ръка е насочена към север (на запад)

b. лявата ръка е към изток (на юг)

c.дясната ръка сочи към запад (на юг)

Оценка- два верни отговора.

 

5.Съобразителност.

„Имаме да решаваме сложна и много интересна задача. Слушай добре! "Една майка изпратила сина си до реката да и донесе точно 2 литра вода. Тя му дала 2 кофи - една от 5 литра, а друга от З литра. Кажи ми как може момчето да измери точно 2 литра вода, като не използва нищо друго освен тия две кофи.”

Оценка: верен отговор. (Налива първо кофата от 5 л. и изсипва от нея 3 л. в другата, останалото е 2 л.)

Повторение на задачата не се допуска.

 

6.Повторение на цифри в обратен ред.

а. 9-4-7-5-1

b. 3-8-6-2-5

с. 7-0-3-9-2

Оценка: без грешни отговори

 

СРЕДЕН ВЪЗРАСТЕН

1.Абстрактни думи. Какво е :

а. щедрост

b. независимост

с. завист

d. власт

е. справедливост

Оценка: необходими са 4 верни отговора.

 

2. Съобразителност.

Какво трябва да направите:

а. ако имате една кофа от 5 литра, а друга от 3 литра и трябва да отмерите точно 2 литра вода? ( ако се затруднява може да му се подскаже, че трябва да започне с напълването на кофата от 5 литра.)

b. Имате две необозначени кофи - едната от 5 литра, другата - от три литра. Разполагате също така и с неограничено количество вода. Как ще отмерите в голямата кофа точно 4 литра вода?

(Пълниш 5-те с вода, от тях преливаш 3 в другия съд. Остават 2 литра в съда с 5-те. Сипваш ги в съда, който побира 3. Пълниш 5-те пак, от тях допълваш 3-те и готово)

с. Войник получил заповед да премине през мост, издържащ до 70 кг, като пренесе едновременно и 3 ябълки. Теглото на войника е 69 кг, а всяка от ябълките е по 0,5 кг. Войникът стриктно изпълнил заповедта.

Как според Вас? (трябва да жонглира с ябълките)

Оценка: необходимо е да се решат вярно 2 от задачите.

 

Допълнителна задачи: Един овчар искал да пренесе през реката агне, сено и вълк, А реката била широка, та трябволо да ги носи едно по едно. Хубаво, ама ако пренесе най-напред вълка, додето се върне, агнето ще изяде сеното, вълкът ще изяде агнето, Ако ли пренесе най-напред вълка, а после агнето, докато се върне за сеното, вълкът пак ще изяде агнето, Как да ги пренесе, без нищо да пострада?

Цаката на това е, май че на връщане може да се пренесе също по едно животно.
Отиване/връщане:
1)агне/нищо
2)вълк/агне
3)сено/нищо
4)агне/готово

 

3.Противоположни аналогии.

"Аз ще Ви кажа нещо, а Вие трябва да допълните:

а. Заекът е страхлив, лъвът е ........

b. Дървото е на земята, звездите са на...........

с. Едно цяло, което е образувано от различни неща е хетерогенно,едно цяло образувано от еднакви неща е .........

Оценка: необходими са два верни отговора.

 

4.Пословици

"Обяснете ми смисъла на следните пословици:

а. Всяка коза за свой крак

b. Само вятърът ме може да помогне на моряка, ако той не направлява кораба.

с. За книгата не бива да съдим само по корицата.

Оценка: необходими са 2 верни отговора.

 

5.Съществени различия.

Каква е главната разлика между:

а. Работа и игра

b. Способност и постижение

с. Оптимист и песимист

Оценка: необходими са два верни отговора.

 

6. Ориентиране.

От лицето се иска да каже името на посоката.

а. Кажете ми към коя страна ще бъдете обърнати с лице, ако дясната ви ръка показва север? (запад)

b. Ако вървите на изток и след това се обърнете на дясно, в каква посока ще вървите? (юг)

с. Ако вървите на изток и след това се обърнете наляво и после надясно, в каква посока ще вървите? (пак на изток)

d. Ако вървите на север, след това се обърнете надясно и после на наляво, в какво направление вървите? (пак на север)

Оценка: необходими са два верни отговора.

image

image
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1501179
Постинги: 1680
Коментари: 116
Гласове: 1142
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31