Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.09 09:00 - Тест за оценка на склонност към рисково поведение
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 83 Коментари: 0 Гласове:
0 

                           Тест за оценка на склонност към рисково поведение

 

Характерът представлява устойчиво съчетание от психични свойства на човек, които изразяват неговото отношение към обкръжаващия свят, способите на поведение и моделите на реагиране.  Характерът е единство на индивидуалното и типичното, защото всеки симптомокомплекс от свойства има свои особени подструктури с техните неповторими взаимоотношения. Приема се, че главния симптомокомплекс на характера са волевите черти, които при интеграция с други свойства на личността определят силата или слабостта на характера.  В резултат на това, характерът не е някаква проста съвкупност или случаен сбор от отделни черти.  Всички негови свойства са взаимосвързани и взаимозависими. В резултат на тази закономерност взаимосвързаните черти на характера представляват йерархична структура.  В тази йерархия едни черти са основни, определящи, водещи, а други – подчинени.  Всяко от структурните свойства на характера се оформя през живота на човек, като способ за реализация на отношение към дейността и общуването.

В структурата на характера могат да преобладават интелектуални, емоционални или волеви компоненти.

Физиологична основа на характера се явява динамичния стереотип. Неговите особености, също както и възпитанието, и сложността на отношенията с другите хора, могат да породят акцентуации на характера, т.е. извънредно усилени отделни черти, които въвеждат в дисхармония общуването на човек с обкръжението му, неадекватно отношение към себе си, към дейността и пр.

За изучаване свойствата на характера в психологическата диагностика се прилагат редица методики, една от които е насочена към изучаване склонността на човек към рискови ситуации.

(1) Цел на методиката: Оценяване склонността към риск.

(2) Описание и процедура: Тестът включва въпросник с 50 твърдения. Изследваното лице трябва да направи избор от два възможни отговора: ако е съгласно, че твърдението се отнася за него   – „да”, ако не е съгласно – „не”. При изследването е възможен както индивидуален, така и групов вариант. При втория случай е важно да се осигури независимост и самостоятелност при отговорите на изследваните лица.  Всяко изследвано лице получава текста на въпросника с инструкция и бланка за отговори, състояща се от номерата на въпросите и разположени до тях графи за отговор.

(3) Инструкция: „Пред Вас е списък от 50 твърдения. Внимателно прочетете всяко твърдение и решете дали то е вярно за Вас. Ако е вярно, то в листа за отговори срещу номера на твърдението поставете знак  (+), а ако не е вярно – знак (-)”

(4) Въпросник

1.Аз често обмислям думите си, преди да кажа нещо. 

2.Харесва ми бързата езда (скоростно шофиране).

3.Често променям интересите и увлеченията си.

4.Най-добрият способ да имаш истински приятели е да им казваш това, което мислиш за тях.

5.В много случаи по време на изпит, въпросът може да бъде поставен така, че той да се окаже съвършено несвързан с темата и цялата подготовка да се окаже безполезна.

6.Ако животът е без опасности, то той би ми се струвал твърде скучен.

7.Ако искаш да заемеш високо положение в службата, то най-добре е да следваш девиза:  „Бавно и тихо върви – далече ще стигнеш”.

8.Хазартните игри в прекия и преносния смисъл на думата, пречат на човек да развие чувство за отговорност и да взема обмислени решения.

9.Бързо изпитвам чувство на скука, ако се занимавам с каквато и да е дейност, която извършват и други хора.

10.По-добре да тръгна пеш и да премина край 1-2 спирки, когато дълго няма автобус, отколкото да чакам.  

11.Интересно ми е да се закачам с някого.

12.Само неочакваните обстоятелства и чувството за опасност ми позволяват да мобилизирам всичките си сили.

13.Не получавам никакво удоволствие при рискови ситуации.

14.Само истински смели и непоколебими действия биха позволили на човек да получи известност и признание.

15.Не ми харесват тези хора, които  превръщат сериозните неща в лекомислени игри.

16.Когато подготвям някакъв конкретен план за действие, аз винаги съм уверен (уверена), че ще успея да го осъществя.

17.Когато виждам, че на небето грее слънце, аз никога не взимам със себе си чадър, дори ако прогнозата обещава дъжд.

18.Често се стремя да изпитам възбуда.

19.Неприятно ми е да искам гаранции (залог), дори когато съм напълно уверен (а), че обещанието няма да бъде изпълнено от другия.

20.В някои случаи не бих  се въздържал (а) да излъжа, ако е необходимо да направя добро впечатление.

21.Истински умният човек избягва прибързаните решения – той трябва да изчака момента, в който може да действа със сигурност.

22.Не мисля, че триковете на цирковите акробати, изпълнявани без да използват осигурителни въжета са по-впечатляващи.

23.Предпочитам работа, включваща непрекъснати промени, дори ако тя не е безопасна.

24.Винаги заплащам при превоз на багаж с наднормено тегло в обществения транспорт, дори когато зная, че няма опасност от проверка.

25.Уверен съм в моя шанс дори тогава, когато ситуацията не е в моя полза.

26.Мисля, че в творческата дейност най-главното е смелия и дързък замисъл, дори ако в резултат възникнат някои неуспехи поради нелепи случайности.

27.Не бих пожалил (а) пари, за да изглеждам състоятелен (а) и привлекателен (а) човек в даден момент.

28.Когато при случайна среща някой познат не ме вижда, аз не бих бил първият (та), който ще му се обади (поздрави).

29.Повечето от хората не разбират, до колко голяма степен съдбата им зависи от случая.

30.Ако при покупка на автомобил трябва да избирам, от една страна скорост и комфорт, а от друга безопасност, бих избрал безопасността.

31.Чувствам се превъзходно, когато изпитвам остър интерес към нещо

32.Предпочитам да се облека такава дреха, за които съм убеден (а), че е надеждна и с нея изглеждам добре, независимо от модната тенденция.

33.Когато играя различни игри, обичам да поемам инициативата дори тогава, когато зная, че противникът очаква и иска да направя точно това.

34.По време на пътешествия обичам да се отклонявам от известните маршрути.

35.Често попадам в такива ситуации, от които искам да изляза по най-бързия начин.  

36.Ако веднъж дам обещание, то практически винаги се придържам към него, независимо от това дали е удобно то за мен или не.

37.Ако моят непосредствен началник блокира мои новаторски идеи, аз имам достатъчно смелост да уведомя за тях началника от по-висок ранг.

38.Хазартните игри развиват у човек способности да взима смели решения в сложни житейски ситуации.

39.Когато чета книга, никога не бързам да разбера как завършва, а с удоволствие чета лист след лист.

40.Бих искал (а) да скоча с парашут (бънджи).

41.Най-добрия начин да предизвикаш искрено отношение към себе си, е да се довериш на хората.

42.Чувствам се отлично, когато изпитвам щастливо усещане за покой и комфорт.

43.Случвало ми се е да изпитам затруднение когато трябва да купя една скъпа вещ, вместо  няколко евтини неща на същата стойност.

44.Ако играя, предпочитам да се състезавам или да споря за нещо.

45.Хората твърде често безразсъдно унищожават здравето си, надценявайки неговите възможности.

46.Ако ме грози наказание, аз ще премина по друга улица въпреки, че е забранена, а не по тази, която е разрешена.

47.Не рискувам да закупя дреха или обувки, без предварително да я примера.

48.Само истински смелият човек е способен на дълбоко благородно отношение към хората, независимо от това, как те се отнасят към него.

49.При отборната игра най-важно е взаимното презастраховане и поддръжка.

50.В живота на хората често се налага да играя опасната игра „печеля или губя”.

(5) Обработка на резултатите

Показателят за нивото на склонност към риск се изчислява в зависимост от съвпадението на отговорите с тези от ключа. За всеки отговор, съвпадащ с ключа се начислява по 1 бал.

Ключ: 2+, 3+, 4+, 6-, 7-, 8-, 9+, 11+, 12+, 13-, 14+, 15-, 17+, 18+, 19-, 21-, 22-, 23+, 25+, 26+, 27+, 28-, 3-, 31+, 32-, 33+, 34+, 37+, 38+, 39+, 40+, 41+, 42-, 43-, 44+, 45-, 47-, 48+, 49-, 50+.

За оценка отношението на изследваното лице към теста, във въпросника са поместени твърдения, които свидетелстват за искреността на отговорите му:

Скала за честност: Отговор „не е вярно” ("-") по твърдения: 1, 5, 10, 16, 20, 24, 29, 35, 36, 46. Всеки отговор „не е вярно” на посочените твърдения получава също 1 бал. Сбор  равен на 8 и по-голям, свидетелства за недостоверност на резултатите от теста. В този случай е нужно повторно тестиране, като се обърне допълнително внимание на изследваното лице.

(6) Анализ на резултатите

Склонността към риск като черта на характера има важно значение за психологическото прогнозиране на процесите за вземане на решения в ситуация на неопределеност.  При анализа на резултатите е необходимо да отчита, че показателя „склонност към риск” може да варира от 0 до 40. Колкото е по-голяма величината на показателя, толкова е по-голяма склонността към риск.

Ако показателят възлиза на 30 и повече, то нивото му се приема за високо. Такъв човек може да се приеме за рисков тип, при условие, че отговорите му са искрени. Ако показателят е в границите от 11 до 29 – склонността към риск е средна, а ако е под 11 единици – ниска. Последният тип хора не обичат да рискуват, те са особено предпазливи.

При интерпретацията на резултатите следва да се обърне внимание, че високата склонност към риск свидетелства не само за решителност, но може да се изрази и в авантюризъм.

image 
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1497469
Постинги: 1670
Коментари: 116
Гласове: 1142
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31