Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.09 06:00 - Методика „Конструктивно-деструктивно семейство“ (Ейдемилер, Юстицки)
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 77 Коментари: 0 Гласове:
1 

                               Методика „Конструктивно-деструктивно семейство“

                                                           (Ейдемилер, Юстицки)

 

Въпросникът е разработен от Е.Г.Ейдемилер и В.В. Юстицки. Предназначен е за анализ на конструктивните отношения в семейството, в което има проблемен член, например: алкохолик, дезадаптиран подрастващ, психично болен.  Въпросника се попълва от онзи член на семейството, който стои най-близо до проблемния член (идентифицирания пациент), например майката на подрастващия или съпругата на алкохолика.

Методиката принципно не може да замени клиничното изучаване на семейството, но може и действително играе ролята на „умен съветник“, позволяващ да се уточнят конкретни данни за клинично наблюдавания индивид., а в случай на различия – проява на още по-голяма прецизност към изучаваното лице.

Инструкция:  Уважаеми господине / госпожо! Предлагаме Ви въпросник, съдържащ твърдения за член на Вашето семейство, който изисква от вас внимание и грижи. Твърденията са номерирани. Всеки номер на твърдение ще откриете в бланката за отговори.

Прочетете по ред твърденията от въпросника. Ако Вие като цяло сте съгласен (а), обградете с кръгче номера на това твърдение в бланката за отговори. Ако Вие въобще не сте съгласен (а), то зачертайте  с „Х“ този номер.  Ако изпитвате трудност да дадете някой от горните отговори, то поставете въпросителен знак „?“ до номера на твърдението.  Старайте се  отговорите със знак „?“ да не са повече от три.

Във въпросника няма правилни и неправилни твърдения.  Отговаряйте както Вие мислите. По този начин Вие ще помогнете на Вашия член на семейството.“

Въпросник:

1.Уверен (а) съм, че могат да ми (и) помогнат само строги мерки.

2.Когато го (я), гледам си мисля, че съдбата е била несправедлива към мен.

3.Никога не зная какво той (тя) има на ум.

4.Понякога си мисля:“Би било по добре, ако той (тя) просто изчезне някъде“ 

5.Ако ние не правим нищо с него (нея), то ситуацията би била още по-зле.

6.Другите (обкръжаващите ме) считат, че аз съм виновен (а) за това, което се случва с нея (него).

7.Нерядко той (тя) изчезва и аз не зная какво се случва с нея (него).

8.Никой от обкръжаващите ме не иска да ми помогне.

9.Тя (той) не се съобразява с мен (не ме зачита).

10.Имало е случаи, при които не ми е било приятно да се занимавам с нея (него).

11.Никога не знам тя (той) какво ще измисли  (направи).

12.Тя (той) се отнася към мен враждебно.

13.Към нея (него) е невъзможно да се намери подход.

14.Заради нея (него) моите отношения с другите хора се влошиха (или прекъснаха).

15.Тя (той) всичко скрива от мен (или не казва истината).

16.Ако това не се беше случило с нея (него), моят живот би бил по-щастлив и по-интересен.

17.Дори тя (той) да реши да се оправи, аз знам: тя (той) ще си остане такава (такъв), каквато (какъвто) е бил.

18.Срам ме е когато говоря за нея (него).

19.Тя (той) постоянно ме лъже.

20.Нейното (неговото) подобрение (оздравяване) твърде малко зависи от мен.

 

 Скала „Влияние“ – при 5 бала и повече се диагностицира „деструктивно“ чувство на изчерпаност на всички средства и се свързва с безсилието за запазване члена на семейството по отношение на проблема. („Нищо не мога да направя заедно с него. Всички средства са изчерпани“).

Скала „Фрустрация“ – при 4 бала и повече се диагностицира „деструктивно“ чувство за отчаяние, песимизъм, че ситуацията ще се подобри.

Скала „Информация“ – при 5 бала и повече – отсъствие на информация за проблема на члена на семейството, особено за неговите мисли, чувства и пр.  Другите членове на семейството не разбират какво се случва, откъде идва проблема. Постъпките на идентифицираният пациент са непредсказуеми.

Скала „Отчуждение“ – при 3 бала и повече – членът на семейството, който е въвлечен най-много в проблема и най-много се чувства отговорен, се отчуждава и от проблема и от обкръжаващите.  Майка, която „спасява“ своя труден син, се оказва в центъра на критиката,  тя е обвинена за всичко което прави, тя е обвинена и от сина, тъй като се намесва и пречи в живота му.  По тази причина тя все повече остава сама, без морална и друга поддръжка.

Ако сумата по колона „Д“ е по-голяма от 12, се констатира, че деструктивния тип отношение запазва симптома и буквално „залепва“ идентифицирания пациент към проблема.  Ако е по-малка от 5, то се диагностицират конструктивни отношения.  Между 5 и 12  - отношенията са неопределени.


image

Скала „Влияние“ – 1,5,9,13,17

Скала „Фрустрация“ – 2,6,10,14,18

Скала „Информация“ – 3,7,11,15,19

Скала „Отчуждение“ – 4,8,12,16,20

 

Обработка на резултатите:

Всеки положителен отговор се оценява с 1 бал. В случаите на съвпадение на всички номера от скалата със „съгласен“,  се прибавя по 1 бал за всяка скала. След това всички балове се събират и се определя деструктивността на семейството.

Норми и интерпретация

От 5 до 12 бала – неустойчив тип семейство.

За този тип семейство е характерно:

-високото нервно-психично натоварване  (напрежение) на всички членове (въвлечени са);

-отрицателното мотивационно въздействие на идентифицирания пациент предизвиква нервно-психичното разстройство на останалите членове;

-нарушение в семейните взаимоотношения, в частност снижаване социалния статус на семейството;

-наличен е натиск на социалното обкръжение (неодобрение, отхвърляне, изолация);

-възникват допълнителни социално-психологически конфликти;

-членовете изпитват скрита и явна неудовлетвореност;

-членовете са обладани от чувство на тревога и вина;

В резултат на изброените фактори се явяват, първо – „съпровождащи заболявания“, т.е. нервно-психични разстройства, базиращи се на  неблагоприятни психични състояния, като неврастения, декомпенсация на характерологични отклонения); второ – оформя се крайно неустойчива жизнена дейност на това семейство.  Животът на всички членове се намира под натиска на вътрешни и външни сили, обуславящи крайната необходимост от бързо разрешаване на неблагополучната обстановка в семейството.

 От 0 до 5 бала – конструктивен тип семейство.

За този тип семейство е характерно, че членовете са добре информирани за особеностите на идентифицирания пациент с нервно-психичното разстройство и намират резерви за усилване конструктивното си влияние над него.  Това е семейство, в което организацията в помощ на идентифицирания пациент става основна цел и активизира процеси на сплотеност и мобилизация.  Характерна черта на конструктивното семейство се явява добрия контакт и взаимодействие със социалното обкръжение.

 От 12 до 20 бала – деструктивен тип семейство.

Деструктивният тип семейство се характеризира с много противоположни свойства. Свалянето на нервно-психичното напрежение и неудовлетвореност, възникнали в резултат на нервно-психичното разстройство, водят до общо отчуждение от идентифицирания пациент, снемане на семейната отговорност за него, нарастване на конфликтите със социалното обкръжение, другите се стремят  да се изолират от индивида с проблем.

image

БЛАНКА

 

Име и фамилия на детето  …………………     

възраст ……….г.

дата ……………….

Име и фамилия на попълващият въпросника ………

 

Инструкция:  Уважаеми господине / госпожо! Предлагаме Ви въпросник, съдържащ твърдения за член на Вашето семейство, който изисква от вас внимание и грижи.

Прочетете по ред твърденията от въпросника. Ако Вие като цяло сте съгласен (а), обградете с кръгче номера на това твърдение . Ако Вие въобще не сте съгласен (а), то зачертайте  с „Х“ този номер. 

Във въпросника няма правилни и неправилни твърдения.  Отговаряйте както Вие мислите. По този начин Вие ще помогнете на Вашия член на семейството.“

Въпросник:

1.Уверен (а) съм, че могат да ми (и) помогнат само строги мерки.

2.Когато го (я), гледам си мисля, че съдбата е била несправедлива към мен.

3.Никога не зная какво той (тя) има на ум.

4.Понякога си мисля:“Би било по добре, ако той (тя) просто изчезне някъде“ 

5.Ако ние не правим нищо с него (нея), то ситуацията би била още по-зле.

6.Другите (обкръжаващите ме) считат, че аз съм виновен (а) за това, което се случва с нея (него).

7.Нерядко той (тя) изчезва и аз не зная какво се случва с нея (него).

8.Никой от обкръжаващите ме не иска да ми помогне.

9.Тя (той) не се съобразява с мен (не ме зачита).

10.Имало е случаи, при които не ми е било приятно да се занимавам с нея (него).

11.Никога не знам тя (той) какво ще измисли  (направи).

12.Тя (той) се отнася към мен враждебно.

13.Към нея (него) е невъзможно да се намери подход.

14.Заради нея (него) моите отношения с другите хора се влошиха (или прекъснаха).

15.Тя (той) всичко скрива от мен (или не казва истината).

16.Ако това не се беше случило с нея (него), моят живот би бил по-щастлив и по-интересен.

17.Дори тя (той) да реши да се оправи, аз знам: тя (той) ще си остане такава (такъв), каквато (какъвто) е бил.

18.Срам ме е когато говоря за нея (него).

19.Тя (той) постоянно ме лъже.

20.Нейното (неговото) подобрение (оздравяване) твърде малко зависи от мен.

image 
Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1497469
Постинги: 1670
Коментари: 116
Гласове: 1142
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31