Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.05.2011 09:00 - Диагностика на свойствата на нервната система при ученици (темперамент)
Автор: kunchev Категория: Хоби   
Прочетен: 1961 Коментари: 0 Гласове:
1Диагностика на свойствата на нервната система при ученици


(1) Цел: Диагностика на тип темперамент – сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик.

(2) Описание: Тестът съдържа 12 теми (ситуации) към всяка от която се предлагат по 4 възможни поведенчески реакции. От изследваното лице (ученикът) се изисква да направи избор на една от четирите възможности и да маркира избраният отговор. Всеки от предложените варианти съответства на един от типовете темперамент, което позволява впоследствие при обработката на данните да се определи степента на изразеност  на отделните типове темперамент и от тук – характеристики на свойствата на нервната система.

(3) Инструкция: „Предлагаме Ви въпросник, включващ 12 теми от различни житейски ситуации. Всяка от темите има по четири възможни отговора, съответстващи на определен тип реакция.  Прочетете внимателно всяко твърдение и направете избор на един от предложените четири варианта. Избраният отговор маркирайте с кръгче”.

(4) Въпросник

1. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Неустойчиво настроение, с резки промени, от бурно веселие до раздразнение.

б. Еднообразно спокойно настроение.

в. Приповдигнато, весело, жизнерадостно настроение.

г. Подтиснато, тъжно настроение.

 2. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Активно поведение, висока подвижност, енергичност.

б. Спокойно поведение, равен и сдържан глас, жестовете и речта често са забавени.

в. Плахо, неуверено поведение, тих и слаб глас.

г. Суетливо поведение, винаги припрян, резки жестове, ускорена реч.

3. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. При неуспех  се старая да постигна поставените цели, не търся друг, по-лек начин.

б. При неуспех много преживявам и не желая отново да се захващам с това.

в. При неуспех се стремя да намеря друг, по-лек начин за решаване на проблема.

г. Бързо забравям за неуспехите и отново се залавям с любимата си работа.

4. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Бързо се уморявам, обичам да мечтая и фантазирам.

б. Работя хазартно с ентусиазъм, но не за дълго, мога да оставя или започна отначало.

в. Работя упорито, старая се да доведа нещата до край.

г.  Залавям се с любов за всяка работа, мога едновременно да върша няколко работи.

5. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. При общуване се държа емоционално, говоря високо, смея се, жестикулирам.

б. Постоянно се стремя към общуване с обкръжаващите ме хора, старая се да ги развличам, да повдигам настроението им.

в. В общуването с хората проявявам скромност и деликатност.

г. Не се стремя особено към общуване с околните, не обичам шумни компании, но често общувам с най-близките си роднини и приятели.

6. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Споделям с другите радостите и тегобите си.

б. Не желая да откровенича с непознати, чувствата си поверявам само на най-близките си.

в. Всички свои чувства се старая да преживявам сам.

г.  Бурно преживявам своите чувства, мога да ги споделям с обкръжаващите, дори с непознати, но не се стремя особено към това.

7. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Забележките на другите изслушвам спокойно, не споря, но се случва да повторя една и съща грешка.

б. Реагирам бурно на забележки, споря, оправдавам се.

в. Изслушвам всички забележки внимателно, старая се повече да не допускам тази грешка.

г. Изключително се огорчавам от всяка забележка, дълбоко я преживявам.

8. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. След изпълнение на една някаква работа, дълго не мога да започна друга, чувствам се уморен (а).

б. Рядко се уморявам, но и трудно се пренастройвам на друга работа.

в.  Леко се пренастройвам за друга дейност, но с лекота мога да я изоставя, да не я завърша.

г. След изпълнение на определена работа, мога бързо да се захвана с друга.

9. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Бурно преживявам обидите и огорченията, но и бързо забравям за тях.

б. Леко преживявам обидите и огорченията и бързо ги забравям.

в. Тежко преживявам обидите и огорченията и дълго ги помня.

г. Дълбоко преживявам обидите и огорченията, но външно не го показвам.

10. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Обичам шегите и хумора, не се обиждам, ако стана обект на шеги.

б. Рядко се шегувам, често се обиждам на шегите на другите.

в. Обичам и ценя добрата шега, но в смехотворни игри предпочитам да не участвам.

г. Обичам да шушукам за хората, като често не се замислям това дали им харесва или не.

11. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Преди да се захвана с нещо, обмислям всичко внимателно и правя разчет, ако планът ми се наруши, то често не мога да се пренастроя.

б. Заемам се с всяка работа без да се замислям какво ще последва, ако ситуацията се промени, то с лекота мога да се пренастроя.

в. Мога да създавам бързо планове за работа, като в хода на изпълнението също с лекота се настройвам.

г. С трудност създавам планове поради нерешителност, предпочитам да използвам вече известни м и начини за справяне; ако ситуацията се промени, то често не зная какво да правя по-нататък.

12. Изберете този отговор, който най-много описва вашето традиционно поведение:

а. Отличавам се с остра впечатлителност, особено в областта на естетическите впечатления.

б. Не се стремя към ново впечатления, добре се чувствам в позната и обикновена обстановка.

в. Обичам ярки и силни впечатления, постоянната им смяна, но не проявявам особена активност и стремеж към тях.

г. Активно се стремя към нови и по-нови впечатления, непрекъснато се срещам с хора и попадам в най-различни ситуации.

 

 

 

 

 

(5) Обработка на резултатите (ключ)

При съвпадение на отговорите на изследваното лице с ключа, се начислява по един 1 бал.

Вариант на    С         Ф        Х         М

поведение

==============================

1                         в       б          a          г

2                         a       б          г          в

3                         г       a          в          б

4                         г       в          б          a

5                         б      г          a          в

6                         a       в          г          б

7                         в       a          б          г

8                         г       б          в          a

9                         б      г          a          в

10                       a       в          г          б

11                       в       a          б          г

12                       г       б          в          a
С– сангвиник

Ф – флегматик

Х – холерик

М – меланхолик


(6) Интерпретация

а/ Сангвиник – силен, уравновесен, подвижен, оптимално възбудим  тип.

Нервната система се отличава с голяма сила на нервните процеси, с равновесие и значителна подвижност. Положителните условно-рефлекторни връзки се образуват бързо и са устойчиви. Интензивността на реакциите съответстват на силата на дразнение (стимула). Задържащите процеси също се образуват бързо и се отличават със сила и устойчивост.  Силните нервни клетки на кората и нормално възбудимото подкорие осигуряват добра приспособимост към изискванията на обкръжаващата среда. Всички отдели на главния му мозък работят съгласувано, в хармонично взаимодействие. Сангвиникът е бърз, лесно приспособяващ се към промените на ситуациите и условията на живот. Притежава висока съпротива към житейските трудности. Дейността на кората се отличава с висока подвижност. Този жив темперамент не създава трудности при възпитанието.  Речевите реакции се образуват бързо и съответстват на възрастовите норми. Като правило речта на сангвиника е силна, бистра, изразителна, с правилна интонация и ударения, уравновесена и плавна.  Тя се съпровожда от жива жестикулация, изразителна мимика и емоционален подем.

б/ Холерик – силен, неуравновесен, подвижен, с преобладаване на възбудните процеси в подкорието

Нервната му система се отличава с голяма сила и доминиране на възбудните над задържащите процеси.  Отличава се с голяма жизнена енергия, недостатъчно самообладание, избухливост и невъздържаност. Холерикът се отличава с силни условни реакции, подкрепени от огромното влияние на подкоровата област.  Повишената подкорова активност не винаги бива достатъчно добре контролирана от кората. Условните връзки се образуват по-бавно от тези при сангвиника, поради повишената възбудимост на подкоровите центрове, които задържат централната кора. Условните задържащи реакции на холерика са неустойчиви. Деца от този тип се обучават обикновено удовлетворително, но изпитват затруднения при приспособяване на своите реакции и емоции към изискванията на учебно-възпитателния процес. Речта им е бърза, но нервна и се формулира по-трудно от тази при сангвиника.

в/ Флегматик – силен, уравновесен, инертен, оптимално възбудим, задържащ  тип

Нервната му система се характеризира със значителна сила и равновесие на нервните процеси, но и по-малка подвижност. Последният показател е противоположност на сангвиника. Флегматикът реагира спокойно и бавно, не е склонен да променя обкръжението си. Подобно на сангвиника, добре се съпротивява на силни и продължителни дразнители. Той лесно се приспособява към социалната среда. Положителните условни рефлекси се образуват с нормална скорост. Те са силни и устойчиви, както задържащите условни реакции.  Адекватното взаимодействие между кората и подкорието се осигурява от доминиращия контрол на кората. Бързо се научава да говори, чете и пише. Неговата реч е по-забавена от сангвиника, равномерна е, без рязко изразяване на емоция, жестикулации и мимики.

г/ Меланхолик – слаб, неуравновесен, понижено възбудим.

Хората отнасящи се към този тип се характеризират със слабост на двата основни нервни процеса – възбуждане и задържане. На лице е понижена възбудимост на кората и подкорните дялове.   Понижената дейност на кората се съчетава със слаба активност на подкорните центрове, което се изразява в слаби (бледи) емоции. Трудно се съпротивяват на въздействието на силни положителни и задържащи дразнители и поради това меланхоликът често е пасивен, неуверен, застоен. За тях въздействието на силни дразнители може да стане източник на различни поведенчески нарушения. В дейността си бързо се уморяват и престават да реагират на силни и продължителни дразнители – стават неадекватни.  Безусловните рефлекси също са слаби. Условните реакции се образуват бавно, след многократно съчетаване на безусловни и условни дразнители. Интензивността на условните реакции често не съответства по сила на стимула.  За меланхоликът е характерно преобладаване на външно задържане в поведението и неспособност да изразява емоциите си. Речта му е тиха.

 

 

март 2011г.

С о ф и я
Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1443241
Постинги: 1629
Коментари: 116
Гласове: 1131
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031