Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Профил на kunchev
Име:
Кирил Кунчев

Възраст:
58

Пол:
мъж

Град:
София

Интереси:
Психология

Статистика
Популярни постинги:
2

Постинги този месец:
1

Гласове този месец:
0

Коментари този месец:
0

Любими блогове:
0

Блогъри добавили в любими:
129

Блог вълни:
0
Последни постинги
 

                                            Метод 2 „Определяне на убежденията“.

                                            Техника 10 „Обяснение на проблема“

                                              (когнитивно-поведенческа терапия)

 

Теоретична постановка: След като настъпи определено събитие, човек го сравнява със съдържанието на паметта си, намира причина (приписва/атрибутира), определя и назовава преживяваното чувство, оценява го, вслушва се във вътрешния си съветник (самоинструктиране) и пристъпва към действие – така той стига до определено заключение. Именно заключението придава значение и смисъл на събитието, обобщава опита, дава обяснение за това какво и защо се е случило и позволява планиране какво да се прави в бъдеще.

Съществуват три измерения на стила на обяснение (по Селигман):

-интернален-екстернален;

-стабилен-нестабилен;

-глобален-специфичен

Хората, които обясняват негативните ситуации с помощта на интернални, стабилни и глобални когниции, в по-голяма степен са склонни към депресия.

Ред за действие: Нека клиентът да състави списък на своите централни проблеми. Например: „Аз имам неприятности (трудности) във взаимоотношенията“

Помогнете му да оцени, колко от тези проблеми, включени в списъка се явяват дългосрочни и са останали непроменливи. Например: „Аз винаги се провалям във взаимоотношенията с …“ или „Аз изпитвам трудности в този момент“.

Изяснете заедно с клиента, колко много са глобалните му проблеми в сравнение с частните. Например: „Аз с никого не мога да създам добри взаимоотношения“ или „Аз имам неприятности в отношенията с Олег“.

Уверен ли е клиентът в това, че той самият предизвиква своя проблем или мисли, че някаква външна сила е причината? Например: „Нещо не е наред в мен, ако имам проблеми в общуването" или "на мен не ми върви във взаимоотношенията".

Помогнете на клиента да намери алтернативно обяснение. Ако той оценява своя проблем като вътрешен и постоянен, направете го външен и временен. Направете същото, ако клиентът е оценил проблема си като външен и променлив. Тогава помолете клиента да сподели какви промени са настъпили в усещанията и емоциите му.

image

Категория: Други
Прочетен: 35 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                                         Метод 2 „Определяне на убежденията“.

                                    Техника 9 „Определяне на скрити убеждения“

                                              (когнитивно-поведенческа терапия)

 

Между емоциите и поведението стои още една когниция, която се нарича „скрити убеждения“. „Скрити“, защото повечето хора не знаят за нейното съществуване. Това „В“ се появява тогава, когато клиентът преживява емоцията и малко преди да извърши някакво действие. Много клиенти отричат, че притежават такава когниция, защото практически тя е недостъпна за тях и може да бъде извлечена единствено с помощта на психотерапевта. Хората са убедени, че между чувствата и действията им няма промеждутък и още, че веднага след възникване на емоцията, същата ги заставя да се държат по определен начин.

Ред за прилагане: Помолете клиентът да се съсредоточи върху този момент, в който за последен път той се е държал импулсивно (спонтанно). Искайте от него да визуализира поведение (реакция, действие), например, ситуацията, в която той удря силно вратата; момента, в който е изрекъл обидна дума; мигът, в който е избегнал опасност и т.н.

Помогнете на клиента да си припомни онези светкавични мисли и ключови когниции, които са му позволили (подтикнали, активизирали) да действа именно така, а не иначе. Ето няколко примера за подобни убеждения, които могат да се наблюдават:

-„Аз съм длъжен да изразя своите чувства.“

-„Аз не мога да ги контролирам.“

-„Така аз ще избегна наказанието.“

-„Аз не съм виновен, нещо ме накара да го направя.“

-„Аз съм длъжен да го направя.“

-„Аз съм задължен да постъпя така.“

-„Аз не мога да избягам от това.“

-„Аз искам да го направя.“

Съсредоточете се върху една от мислите на клиента и се опитайте да я промените, за да се убедите, че наистина сте намерили търсената когниция. Нека клиентът да си представи, че мисли точно по противоположен начин. Нека да си представи, че е на сцената (в ситуацията) на живо колкото се може по-реално. Тогава го попитайте: „Ако мислехте различно, бихте ли постъпили по този начин?“ Ако той отговори отрицателно, то това означава, че скритото убеждение е открито, т.е. клиентът е въведен в състояние на рационално мислене и е готов да започне промяна именно на онова скрито убеждение, което е източник на неговите проблеми. 

image

Категория: Други
Прочетен: 27 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                                            Метод 2 „Определяне на убежденията“.

                                     Техника 8 „Определяне на самоинструктиране“

                                               (когнитивно-поведенческа терапия)

 

Човек постоянно води със самия себе си вътрешен диалог – сякаш в главата си има вътрешен съветник. Това са непрекъснати разговори, съвети, оценки, обсъждания на нови стратегии и принципи. В терапевтичната работа психологът трябва да открие достъп до този вътрешен диалог.

Ред за прилагане: Обяснете на клиента принципната постановка на вътрешния диалог и го помолете да обърне внимание на мислите, които нахлуват в главата му автоматично и светкавично, когато се намира в ситуация, предизвикваща в него проблем. Обяснете му, че този автоматичен разговор представлява своеобразно самоинструктиране. Помолете го да записва това, което мисли в тези моменти. Ако се нуждае от помощ, то психологът трябва да отработи процедурата по извличане на автоматичните мисли по време на редовна сесия.

Обяснете на клиента, че от него не се иска да съобщава тези мисли по обичайния начин. Отбележете, че не е необходимо да се опитва да конструира завършени изречения, да отхвърля неуместни или отвличащи го мисли, да не ги подлага на граматична и лична цензура. От него се иска просто всеки път, когато възникне автоматична мисъл, да я запише буквално (дословно). Психологът може да започне работа по определяне на самоинструктирането само тогава, когато клиентът разполага с умения, да извлича тези мисли, т.е., след първите няколко записа.

След тази процедура, помолете клиента да направи пауза няколко дни и да възстанови работата си след това, като този път от него се иска да сравни последните записи с предишни такива, при една и съща проблемна ситуация.

Обучението и извличането на автоматичните мисли трябва да продължи до тогава, докато психологът съвместно с клиента направят списък на тези мисли, които имат отношение към самоинструктирането.

image
Категория: Други
Прочетен: 23 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                                      Метод 2 „Определяне на убежденията“.

                                            Техника 7 „Определяне на оценки“

Интензивността на всяка емоция зависи от много фактори, един от които е начина, по който е била възприета. Някои клиенти преувеличават емоциите си. Негативната оценка на емоцията създава извънредно ниска търпимост към фрустрация. Ако клиентът говори, че не може да понесе емоционалното си състояние, това означава, че убеждението (оценъчното мислене за това състояние) ще му попречи да се справи с чувствата си.

Ред за прилагане: Помогнете на клиентът да състави списък на 10 събития от миналото, които са го разстроили силно.  След това го помолете да отбележи степента на това разстройство по скала от 1 до 7. (В континиума по-долу събитието е оценено с 6 бала).

image

След това клиентът трябва да оцени истинската вреда, която е претърпял в резултат на това събитие. На континиума е отбелязана оценка от 2 бала.

Разликата в баловете показва в каква степен клиентът преувеличава събитието: + 4.

Напомнете на клиента, че следващия път, когато той е разстроен (тревожен), да си припомни колко обикновено усилва опасността на събитието и да се опита да снижи своята тревожност до реалистично ниво. 

image


Категория: Други
Прочетен: 23 Коментари: 0 Гласове: 0
 

                                          Когнитивно-поведенчески упражнения

                                           (Упражнение "Кой съм Аз?" по Йоменс)

 

Това упражнение има за цел да Ви помогне за развитие на самосъзнанието и за установяване на своето истинско „Аз”. Упражнението се базира на предположението, че всеки от нас, подобно на луковица, има множество „обвивки”, скриващи централната му сърцевина. Тези обвивки на самовъзприятието могат да бъдат положителни и отрицателни. Те се явяват различни страни на нашата личност и нашите отношения със света. Някои от тях, подобно на фасада (маска) скриват онези черти, които ние не обичаме; някои могат да не ни харесват, а някои могат да бъдат скрити положителни страни на нашата личност, които ние не сме в състояние да признаем за такива. В тези „обвивки” всеки един от нас крие свое творческо жизнено ядро –истинската дълбока същност на нашата личност. С въпроса "кой съм аз?" ние постепенно се приближаваме към това истинско себе си по време на това упражнение.

Ред за изпълнение:

1.Изберете място (помещение), което да гарантира, че никой няма да ви безпокои. Вземете лист хартия, най-горе напишете датата и фразата „Кой съм аз?” По-долу напишете своя отговор на въпроса. Отговорът трябва да бъде колкото се възможно по открит и честен.  След това, като правите периодични паузи, поддържайте умствено този въпрос и напишете отговорите.

2.Седнете и се отпуснете. Затворете очи.  Опитайте се да не мислите за нищо.  Задайте си отново въпроса „Кой съм аз?” и се опитайте да създадете мислен образ. Не мислете и не расъждавайте върху това, а позволете на образа да обхване съзнанието ви.  След това затворете очи и колкото се може по-подробно опишете този образ;  опитайте се да идентифицирате чувствата, които възникват и кои от тях имат важно значение за вас.

3.Застанете на такова място, че около вас да има пространство за движение. Затворете очи и отново си задайте въпроса: „Кой съм аз?”  Този път обаче се опитайте да даде отговор на въпроса, чрез движения на своето тяло.  Доверете се на неговата мъдрост и нека движенията бъдат свободни и непринудени. Проължете с тях до тогава, докато почувствате тяхната завършеност и финал. Ако искате, движенията могат да бъдат съпроводени с музика или песен.  Лед приключване, опишете вашия опит.

Препоръчва се този комплекс упражнения да се изпълняват определен период от време. При повторните изпълнения ефектът им се усилва.

image

Категория: Други
Прочетен: 18 Коментари: 0 Гласове: 0
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1157034
Постинги: 1273
Коментари: 116
Гласове: 1070
Архив
Календар
«  Ноември, 2017  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930