Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 3611731 Постинги: 2135 Коментари: 116
Постинги в блога
2 3 4 5  >  >>
 Психосоциални особености на официалния брак и животът в съжителство, през погледа на системната семейна психотерапия
image

По данни на НСИ, към 07.09.2021 г. в съжителство без брак живеят 324 591 (17.4%) от всички семейства в страната.  Семейните двойки с деца, живеещи в съжителство без брак, са 27.3% от всички семейни двойки с деца в страната. В градовете относителният дял на тези семейства е 26.0%, а в селата - 31.2%.

***

Много от спорните въпроси за преимуществата и недостатъците на официалния и фактическия брак  могат да бъдат проследени с помощта на идеите на системната психотерапия, като се изследват различията във взаимоотношенията на различни етапи от семейния жизнен цикъл.

Базова идея на системната психотерапия е, че семейството е социална система, т.е. комплекс от елементи и техните свойства, намиращи се в динамични връзки и отношения помежду си.

Брачният съюз (бракът) е юридически формализиран свободен и доброволен съюз на жена и мъж, насочен към създаване на семейство и пораждане на взаимни права и задължения. Основава се на чувство на любов, истинско приятелство и уважение към моралните принципи за изграждане на семейството.

Семейната система е група от хора, свързани с общо място на пребиваване, съвместно домакинство и най-важното – взаимоотношения. Семейна система може да се образува от мъж и жена без да регистрират брак. Такива връзки се определят от обществото с един от следните термини: конкубинат, извънбрачно семейство, съжителство, фактически брак, гостуващ брак, но хората, създаващи тази връзка, често наричат ​​себе си семейство. Всяка система трябва да премине през своя жизнен цикъл.

Жизненият цикъл на семейството е определена последователност от променящи се събития и етапи, през които преминава всяко семейство.

Статистиката показва, че при двойки, които са живели заедно преди регистриране на граждански брак, рискът от развод е много по-висок, отколкото при двойки, които не са живели заедно преди брака, отчасти това се обяснява с по-високото ниво на напрежение в отношенията, които се подкрепят от такъв психологически феномен като неопределеността.

Когато партньорите съжителстват, те развиват определени стереотипи, определен формат на отношения един към друг и много специфичен способ на взаимно възприемане, въз основа на който има подсъзнателен фактор на отношение към живота „тук и сега“, определена временност. При фактическия брак у човек отсъства или присъства недостатъчно  психологическо съвместно бъдеще, което се явява фактор за нарастване на скрито напрежение и чувство за непълноценност. Всички тези моменти могат да бъдат проследени на различни етапи от жизнения цикъл на семейството.

Етап на монада (самотата, самостоятелност).

Официален брак

Това е много важен етап за психологическото развитие на личността. Това е времето, в което настъпва отделяне от семейството и формиране на собствени житейски цели, и планове. Човек става независима личност, прилагаща правилата, научени в родителското семейство, тествайки и коригирайки тези правила на практика; започва да живеете отделно, напълно се осигурявате финансово, но най-важното е, че психологически се чувства отделен човек и разбира, че само той е отговорни за живота си. Личността влиза в предбрачни отношения и се подготвя за брак.

Какво се случва, ако човек прескочи (не реши задачите на етапа) етапа на монадата и влезе направо в брачни отношения? Тогава кавгите и конфликтите са основните спътници на този съюз. Ако партньорите не са се разделили успешно от родителското семейство, то в отношенията си, освен родителските ценности и вярвания, от които все още не са успели да се разделят, допускат и самите родители, т.е. единият или двамата продължават да държат отворена вратата към родителските си семейства и всеки формира т. нар. „вертикални коалиции“ с родителите си, насочена срещу другия партньор.

Съжителство. На този етап отношенията, които прерастват във фактически брак или съжителство, във външните си прояви не се различават от отношенията, водещи до последваща регистрация на брака. Въпреки, че вече може да съществуват разногласия на ниво негласни вътрешни правила във връзка с регистрацията.

Етап на диада

Започва от момента на съвместно съжителство или регистрация на брака. Ритуалът, който за някои да изглежда повърхностен, може да бъде важна граница между етапите. Този ритуал може да помогне на всеки член на семейството да направи преход към нови отношения помежду си. В много култури церемониите около раждането, настъпването на полова зрялост, брака и смъртта са свещени и неприкосновени, тъй като се считат за критични точки за стабилен живот.

Новите отношения са и етапът на първата криза, защото двама партньори трябва да се разберат как да живеят. В съвместния живот има две категории правила – външни и вътрешни. Външните правила са тези, които лесно се съгласуват – просто казано, това са правилата на домакинството. Вътрешните правила са тези, за които е трудно да се споразумеят. Те са свързани с нашите чувства, емоции и усещания.

Ако на етапа на монадата човек е успял да се научи да разпознава своите чувства и емоции и да говори за тях, партньорите ще могат да се споразумеят както за външни, така и за вътрешни правила. И кризата на диадата ще премине много лесно или може изобщо да не настъпи.

На първо място, съпрузите трябва да решат следните задачи:

-установяване оптимален баланс на близост/дистантност за тях;

-решаване на проблема с йерархията;

-решаване на проблема със сферите на отговорност;

-научаване да се преговаря по различни въпроси (от ценности до навици);

-решаване на сексуални проблеми (поради неопитност, различия във възпитанието, ниво на желания и др.);

-съпрузите могат да осъзнаят, че са различни и да се страхуват от различията помежду си, в резултат на което да загубят интимността, разбирана като еднаквост, и започват да се борят с различията с разни средства.

Първоначално, те просто се опитват да не ги забелязват. Много често младоженците избягват критики и спорове, защото искат да поддържат приятелска атмосфера в семейството и да не нараняват чувствата на другия. Постепенно тези скрити противоречия нарастват и съпрузите откриват, че са на ръба на кавга и по някаква причина лесно и силно се дразнят, когато реагират един на друг.

Друг начин за преодоляване на различията е откритата борба. Съпрузите могат открито да се опитат да подчинят партньора си или да го манипулират с помощта на слабост или болест.

Официален брак. Кавгите и конфликтите водят двойката до намиране на компромиси, тъй като тяхната задача е да изградят семейни отношения. Външните супервизори, ако двойката се обърне към тях (приятели, роднини), обикновено не се намесват, като подчертават, че самите съпрузи могат и трябва да разрешат ситуацията, тъй като те вече са семейство. „Съпругът и съпругата са един Сатана“, „Както се карат – така се и утешават.“

Съжителство. Неспазването на условията на съпружеското съглашение – дори ако те никога не са били известни на другата страна – води до чувство на объркване и измама, на негодувание и гняв. Тези емоции обаче често се потискат, тъй като се осъзнава крехкостта на съюза и се появява страх от разрушаване на връзката. Една двойка (или единият в двойката) обикновено приветства такова потискане на негативни емоции, назовавайки го грижовно отношение един към друг, умение да се цени другия и отсъствие на собственически тенденции по отношение на партньора.

При двойката все още има силно убеждение, че влюбените трябва да се разбират без думи, така че в началото такова неизпълнение на условията на съпружеския договор благосклонно се опрощава. Това важи особено за фактическия брак, където често се набляга специално на силата на чувствата, на които правилата и взаимните задължения само пречат.

При търсене подкрепа от референтна група може да не се получи положителната подкрепа, когато изслушат двойката. От тях можете да чуе: „Вие сте свободни хора“, „Защо ти трябва това?“, „Никой не те задържа, никой не те принуждава“.

 

Семейни правила

Много хора считат, че регистрирайки брак, те са постигнали съгласие с партньора си. Всеки от младоженците тайно се надява, че „другата половина“ ще сподели неговите интереси и ще изпита същите чувства, но това се случва доста рядко. Практически този етап е първата криза, когато хората трябва да се договорят за правилата, по които ще се случи това. Има правила, които са лесни за съгласуване, но други са трудни за разработване: те трудно се осъзнават или „непосредствено“  са свързани със самооценката.

Официален брак. Когато разработват правила за семейно функциониране, младоженците могат да бъдат подпомогнати от общи социални идеи за семейните правила. Могат да бъдат привнесени представите на техните родителски семейства, избрани в този момент от живота като „правилни“. Те могат да бъдат причина за несъгласие, съгласие или намиране на компромис, но тези правила са много конкретни. За постигането на консенсус, семейството може да се опре на опита на предишни поколения.

Правилата могат да бъдат културно обусловени и след това да се споделят от много семейства и същевременно могат да са уникални за всяко отделно семейство.

Съжителство. Правилата, необходими за функционирането на семейството, се изработват бавно и по-аморфно. Доста бързо обаче се установяват правила по отношение на „забранените“ теми и въпроси-табу. Мисли се във формата: „Ние не говорим за това – например за регистриране на брак, чие фамилно име ще носи бъдещото дете, как ще се раздели придобитото заедно имущество и т.н. .." Двойките, живеещи в съжителство считат, че не бива сключват брачни договори, тъй като по този начин избягват разпоредби, които „намаляват остротата на чувствата“.

Неяснотата на правилата и нормите, тяхната противоречивост и негласност също представляват сериозна опасност за психичното здраве, способствайки за нарастване на тревожността, предизвикват объркване и водят до нестабилност на личността и семейството. Тъй като няма набор от правила за съжителство, обществото не може да налага никакви задължения, но и не може да помогне на двойката, предлагайки социално приемливи модели.

Двойката разработва правила, заимствайки ги от традициония брак, смятайки, че техният съюз се отличава само с това, че не е официално легализиран. Ефективно общуване, способно да защити човек от тревожността и самотата, е по-малко реалистично без установени ясни правила за двойката.

Много често за да се облекчи преходът към етапа на съжителство, се използват названия за партньора „съпруг“ или „съпруга“, тъй като няма аналози на наименования на ролите, различни от „съжители“, то тази форма се използва изключително рядко и по-често в иронична форма. Всеки път, произнасяйки „съпруг“ или „съпруга“, всеки партньор изпитва вътрешна съпротива, защото се чувства не като съпруг или съпруга, а само изпълнява ролята на съпруг или съпруга.

В резултат правилата, които е необходимо да бъдат разработени на този етап от отношенията, не са правила за семейство, а са правила за тези, които „играят“ на семейството. Семейните правила са взаимосвързани и в своята съвкупност съставляват система от взаимоотношения – стандарти за взаимодействие.

Официален брак. Стандартите за взаимодействие се развиват постепенно, включвайки предимно съгласувани съобщения, тъй като двойката има по-ясни правила и сфери на отговорност по отношение един спрямо друг. Има по-малко територия за недоверие, повече изговорени и съгласувани планове за бъдещето.

Съжителство. При този формат по подразбиране е подготвена почвата за несъгласувани съобщения, защото правилата на поведение не са добре дефинирани, частично са заимствани от традиционния брак, а отговорността към другия се основава на актуалните чувства. При съжителството съществува опасност от първите дни на взаимоотношенията да се развият патогенни стереотипи: принципът на двойния стандарт – „Ако всичко ни устройва, значи сме семейство, ако нещо не е наред - сме свободни хора“. В комуникацията може да се появи „двойно дъно“: ако напрежението, причинено от „неправилното“ поведение на партньора, е твърде високо, тогава партньорът може да откаже да продължи отношенията. Така в отношенията вместо развитие на умение за договаряне, може да се появи склонност към премълчаване. Освен това един от партньорите може да злоупотреби с това. Психологически съжителството обикновено представлява система за скрита манипулация на един партньор от друг (така че, ако човек каже, че за него няма значение дали да се ожени или не, тогава защо избира „да не се жени“?). Бъдещето не се обсъжда много, тъй като трябва да се избягват теми табу, например оформянето на собственост и др. В резултат на противоречиви стереотипи, когато съдържанието на въпроса и отговора се разминава с невербалния смисъл или предполага друга информация, тогава се натрупват напрежение, агресия и нарушения на соматичното и психичното здраве. Например въпросът: „Обичаш ли ме?“ винаги може да се прочете като „Кога ще се оженим?“ и отговорът „Да, обичам те“ може да се възприеме като уклончив и да не донесе радост.

Всяко семейство има параметри, които му дават сила и стабилност. Те се наричат ​​стабилизатори. Те действат като важни фактори за интеграция на семейството. Стабилизацията включва общо жилище, деца, общи материални и духовни ценности, традиции и ритуали, съвместни дейности и забавления, емоционални отношения между членовете на семейството и дори болести и проблеми.

Общото място на пребиваване в първите етапи от жизнения цикъл на семейството стабилизира семейната система, позволявайки й да изпълнява цялостно всички свои функции. Впоследствие въпросите за жилищната собственост могат да окажат значително влияние върху отношенията.

Ако жилището принадлежи еднакво на съпрузите, тогава и двамата най-вероятно ще се грижат, подобряват и увеличават площта за семейството. Ако жилищното пространство или част от него очевидно никога няма да принадлежи на съпруга, тогава е малко вероятно той (тя) да положи много усилия там, за да създаде уют. При отношения на съжителство този фактор може дори да стане дестабилизиращ. Например, начало на съжителство на територията на един от партньорите или върху съвместно наета под наем територия, или (рядко) съвместно закупена площ.

 

Традиции и ритуали

Те са важен фактор за стабилизиране на семейната система, опорен елемент, който я укрепва и редуцира тревожността сред нейните членове. Традициите и ритуалите правят семейството приятно предсказуемо и надеждно, а също така е възможност за проява и получаване на грижа и любов. Традициите и ритуалите на наказания и ограничения помагат за саморегулацията на всеки член на семейството.

Съжителство. Семействата с дефицит на традиции са склонни да бъдат разделени, а членовете им страдат от изолация и тревожност. Форматът съжителство започва с дискредитирането на брачния ритуал, което може да се дължи на протест срещу прекомерната ритуализация в родителските семейства или на обезценяване значимостта на ритуалите. Тази особеност се добавя към недостатъчното развитие на семейните правила и в крайна сметка може да доведе до дефицит на ритуали, което прави отношенията по-малко силни и устойчиви.

Принципно семейството се стабилизира от емоционални отношения, които на този етап могат да бъдат нарушени, степента на взаимно разбирателство да се снижи, тъй като има сблъсък на неизказани представи за това, какво трябва да бъде семейството и отклоненията в очакваното поведение на съпруга могат да се разглеждат като „Не ме обича!“ – това е най-значимият въпрос в този етап на брака.

Официален брак. При него е наличен общ фокус върху създаването на щастливо семейство, така че кавгите, конфликтите и последващите помирения помагат за договаряне, което на свой ред укрепва съюза.

Съжителство. FB. Емоционалните отношения се подкрепят чрез изучаване на навици, фокусирани върху поддържането на чувството на любов към партньора и неговото добро настроение. Но тази особеност често е характерна само за единия партньор. При тази ситуация отношенията веднага зациклят като пробни, с очакване по-нататък да се стигне до взаимност на чувствата един към друг. В този случай се предполага, че чувствата ще се запазят със същата интензивност и за същото дълго време или ще изчезнат веднага, което ще позволи раздяла по взаимно съгласие. Може да се кажем, че това е продължение на етапа на ухажване, чийто положителен аспект е, че основният акцент е върху контролиране на своето поведение, за да се закрепят отношенията.

 

Семейни граници

Всяка система има свои собствени граници, които определят нейната структура и съответно съдържанието на психодинамиката на семейния живот.

Външните граници са границите между семейството и социалната среда. Те се проявяват чрез факта, че хората се държат различно спрямо членовете на семейството и спрямо другите (външните).

Официален брак. Тъй като брачната церемония предполага, че на родителите също се вменяват роли: свекърва, тъст, тъща и свекър, то последните са принудени да ги играят лошо или добре в зависимост от собствените си представи. Развива се определена последователност от церемонии и взаимодействия, които може да не се харесат и приемат на младоженците, но които е по-лесно да се вземе предвид, тъй като са доста конкретни, при изграждането на граници с техните родителски семейства. Трудности възникват при патогенна (двойна) комуникация, при която вътрешния протест срещу брака на детето се прикрива от  външно демонстрирано приемане.

Съжителство. Тъй като двойката, която нарича себе си семейство, се възприема от другите просто като хора, които живеят заедно, границите на семейството се нарушават много по-често от други хора: продължава със същата интензивност или рязко се увеличава броя на приятелите на двойката, тъй като съвместният им живот често се разглежда като нова територия за срещи. От друга страна родителите са склонни по-безцеремонно да нарушават семейните граници на двойката, като изискват детето им да продължи да участва в живота на родителското семейство, считайки, че съвместното живеене не е семейство. Освен това, родителите могат да затворят собствените си семейни граници за единия от двойката, оставяйки ги отворени за своето детето, което неминуемо се отразява на отношенията. Това е условие са формирането на т. нар. „вертикални междупоколенчески коалиции“, които винаги са деструктивни, защото нарушават баланса на семейната структура. По този начин и без това сложният процес по изграждане на семейните граници става по-болезнен, в сравнение с официално призната съпружеска двойка.

 

Триаден етап (раждане на първо дете)

Официален брак. Бременността протича по-спокойно поради социалната сигурност на жената и нероденото дете. Разпределението на ролите протича на по-добър емоционален фон; родителските семейства се подготвят да станат законно баби и дядовци, предвкусвайки своята значимост за отглеждането на внуците. След раждането на детето настъпва преразпределение на роли, правила, стереотипи и семейни граници. В брачната двойка внезапно възниква нов триъгълник на майка и баща. Майката девет месеца влага себе си в ново „Аз“, но бащата е лишен от подобно биологично единство. Съпрузите на психологическо и социално ниво се опитват и правят всичко възможно да коригират тази ситуация на скрит „развод“.  Безусловното приемане, което майката получава от детето, се простира само в слаба степен върху бащата и въпросът кой с кого е съединен в този триъгълник непрекъснато тревожи новото единство, състоящо се от две поколения.

Жена, която отглежда дете, не може напълно да се реализира в обществото и следователно да осигури високо качество на живот за себе си и детето си, така че през този период тя може да разчита на съпруга си. Официалните роли, поети доброволно от нейния съпруг и бабите и дядовците й позволяват да разчита на помощ.

Тъй като вниманието на семейството е насочено към детето, мъжът често казва, че се чувства самотен, изоставен, необслужван, защото жената е заета или с бременността, или с детето си. На този етап от семейния жизнен цикъл изневярата е в своя пик. Изневярата в официалния брак се възприема по-болезнено, тъй като брачният ритуал се възприема като клетва за вярност, а изневярата се възприема като особено тежко предателство.

Съжителство. Бременността протича с повишен тревожен фон, тъй като това не винаги съответства на представите за свобода, които от двойката (или по-често един от двойката) е декларирала. Възникват проблеми, свързани с признаването на бащинството и избора на фамилно име на детето. По данни от изследвания, много двойки, които смятат процедурата за регистрация на брака само като формализиран акт, виждат раждането и отглеждането на детето си вече като официален брак. Биологичната триангулация, която е резултат от раждането на дете, предизвиква невероятно напрежение върху „ние“ в семейството. За бащата е по-трудно да се чувства „ние“, ако не е съпруг, а само баща.

Жена, която се е надявала, че с раждането на дете връзката ще бъде официално оформена и не получи очаквания резултат, сега може да провокира конфликти, като не изразява вербално истинската причина, тъй като преди това е подкрепяла идеята за съжителство. Според някои проучвания децата, родени при съжителство, са по-склонни да се раждат преждевременно и слаби. Този факт увеличава емоционалната дистанция между майката, която е принудена да отделя още повече внимание на детето и не е в състояние да изгради нови стереотипи на отношенията в триадата, и бащата на детето.

При съжителството естествените потребности на човек от вярност са насилствено блокирани. Подкреплението с мисълта, че не сме женени, дава психологическо разрешение за изневяра и я улеснява, използвайки като оправдание по-малкото внимание на жената към партньора. За една жена преживяването на изневярата може да бъде придружено от страх за разрушаване на отношенията, осъзнаване на своята безпомощност (ако няма родителска подкрепа), но протестът също може да остане неизразен. Обидата и недоверието могат да доведат до разрив, ако жената е финансово състоятелна. Свободата, която се е тълкувала като свободата да обичаш, сега се тълкува като свободата да не обичаш, да не преодоляваш трудностите в отношенията, да не спасяваш семейството.

 

Второ дете  (раждане на второ дете)

Официален брак. Раждането на второ дете принуждава семейството отново да преразгледа отношенията си, разширявайки семейните подсистеми. Когато се появи следващото дете, възникват нови проблеми на конкуренцията между децата за родителска любов, ревност и съперничество. Настъпва многократно преразпределение на функциите. По правило семейството е на етап компромис, на зряла съпружеска двойка  в етапа на средната възраст, след преодоляване на кризата. Второ дете се ражда като правило в семейства, които са достигнали етапа на компромис или зрели отношения или в семейства с нисък социален статус, където този процес е слабо регулиран поради ниската степен на отговорност за качеството на живот на деца.

Съжителство. В тези семейства второто дете се ражда по-рядко, отколкото при официалните бракове. Нежеланата бременност обикновено се прекъсва. Ако детето се роди против волята на мъжа, тогава той може да прекъсне връзката или връзката става нефункционална, при което детето, като стабилизиращ фактор, най-вероятно ще стане носител на симптом.

 

Проблеми, които възникват за съпрузите след раждането на дете.

Официален брак. Семейната двойка може да не е готова да има деца и появата на нежелано дете може значително да усложни проблемите с неговото възпитание.

-Хората, които са смятали брака си за пробен, установяват, че сега им е много по-трудно да се разделят.

-Раждането на дете може да се разглежда от майката като начин да компенсира липсата на любов към себе си. По време на бременността възникват илюзии, че тя ще придобие същество, което ще я обича, но е разочарована поради факта, че трябва да „даде“ толкова много от себе си.

-Следродилната депресия може да се разглежда като реакция на загубата на детството завинаги.

-Проблеми с преструктурирането на йерархията, близостта и дистантността и др. Нов вид ревност може да възникне поради факта, че един от съпрузите е по-привързан към детето. Двойката може да започне да решава проблемите си чрез дете: то може да бъде изкупителна жертва, помирител на конфликти, понякога единственото оправдание за брака.

-Брак, който преди се е смятал за временен, сега се признава за консумиран и приет.

-Липсата на самореализация на майката е спешен проблем, може да възникне чувство на неудовлетвореност и завист към съпруга, който продължава да води активен живот.

-Майката може да се ангажира прекалено много с проблемите на детето като компенсаторен механизъм и загърби професионалното си развитие.

Съжителство. Ако отношенията с партньора са емоционално хладни, тогава надеждите за безусловната любов на детето са особено значими за майката. Депресията може да се влоши от осъзнаването, че раждането на дете не е оправдало надеждите за официално сключване на брак; партньорът може да признае бащинството, но да не признае жената за своя съпруга. Отношенията с партньора могат да бъдат изпълнени с негодувание, кавги и конфликти. При жената се прокрадват мисли за своята юридическа незащитеност, което поражда нова поредица от конфликти.

Проблемът с дефицит на самореализация на жената може да се влоши във връзка с подчертаната свобода и безотговорност на мъжа, тъй като това е психологически мързел и консуматорска нагласа (определени от ригидност – недоразвитие и ниска психична подвижност, психологическа зависимост), които пречат на сключването на официален брак.

Типичен проблемен триъгълник със свръхангажирана майка може да съществува дори когато родителите са разведени или съжителстват, но взаимоотношенията им са дистанцирани и студени. Представяйки детето като проблем, тя се бори срещу „наследството” на бащата, закрепвайки и фиксирайки това поведение у детето.

При непълните семейства (семейства с един родител) често се среща феномена „борба през поколенията“. Например бабата се обединява с детето срещу майката, възприемайки и двете като свои деца. Такава борба може да стане очевидна едва когато детето бъде въвлечено в извънсемейни структура.

 

Детето постъпва в училище

На следващия етап от жизнения цикъл на семейството децата навлизат във външния свят.

Училището е своеобразен изпит за родителите, за да се види доколко е подготвено детето им за новите социални условия, проверява се степента на функционалност на семейството.

-Постъпването на детето в училище може да предизвика криза в семейството, тъй като продуктът на възпитателната дейност, провеждана от родителите сега става обект на публично гледане. За първи път родителите се сблъскват с проблема, че когато детето напусне семейството, те ще останат сами.

-Майката може да се сблъска с проблема да се върне на работа. В допълнение към нейните собствени страхове, съпругът й може да е против, защото се страхува да не загуби контрол над нея.

-Училищната фобия при дете може да е следствие от тревожност при раздяла, особено при депресирана майка, която рядко напуска дома.

Тези проблеми могат да бъдат по-изразени, тъй като усещането на жената, че не е била социално приета, изостря собствената й криза.

 

Етап на зрял брачен холон (семейна двойка)

Официален брак. Този етап може да продължи доста дълго време – 8-10 години. Може да се роди още едно дете. На този етап, ако семейството е функционално, взаимоотношенията са винаги стабилни. Ако семейството е дисфункционално, тогава следващият период може да бъде много труден.

Съжителство. Ако семейството е преминало през всички предишни етапи успешно, тогава в етапа на зрелия брачен холон те се чувстват доста комфортно. Вече е формирана система за принудително оправдание на „нежеланието да се регистрират официални отношения“, тъй като близките са спрели да питат и нови познати не се появяват толкова често. На този етап партньорите могат да регистрират брак, тъй като връзката е предвидима, надеждна и двамата имат желание да се премахнат негативните аспекти (юридически) на съжителството, които могат да бъдат единственият източник на напрежение.

Често отношенията могат да не са достатъчно комфортни. Ако жилището принадлежи на един от партньорите, тогава другият се притеснява, че територията, която той може да подобри, може да се счита за негов дом само в момента, в който връзката се поддържа, а когато се разделят, всичко ще трябва да се построи наново. Това поражда напрежение и намалява мотивацията за инвестиране на материални средства и усилия за подобряване на дома и създаване на уют. Възможно е да остане напрежение, свързано със страха от внезапна смърт на партньора и съответно от неговото наследяване на общото им имущество. Обикновено тези въпроси се обсъждат импулсивно по време на спорове и остават неразрешени.

Обикновено следващата фаза от развитието на семейството съответства на кризата на средната възраст на съпрузите, когато хората правят предварителна равносметка на живота си.

Официален брак. Често съпругът може да осъзнае, че няма да отиде по-високо по кариерната стълбица, за която преди е мечтал. Неговото разочарование може да засегне семейството му и най-вече съпругата му. Възможно е и обратното – може съпругът да постигне много, но това се забелязва от другите и не се цени в семейството.

Криза на средната възраст е етап, в който е налице силно желание да се промени всичко – работа, семейство, местоживеене, страна, образование. По-често не е възможно да се промени и човек остава с това, което е имал преди кризата. Особено важна е подкрепата на съпруга, интересът от негова страна, интересът към преживяванията на този, който пръв е влязъл в кризата. При официалните бракове съществуването на такъв аргумент като запазване на семейството, един вид фантом, но много мощен.

Съжителство. Повечето мъже, които съжителстват, се представят пред другите като необвързани, докато жените назовават себе си ​​омъжени. При криза на средната възраст се появява субективно усещане, че човек е спрял да се развива, страхува се да живее и мисли за смъртта. Обхванат е от страхове, че живота е на свършване и започва да жадува за любовни преживявания. Проблемите, които са били скрити, сега избухват в съзнанието и се усещат като непоносими. Често мъжете, достигнали средна възраст и определен социален статус, стават привлекателни за младите жени и, обратно, съпругата, за която физическата привлекателност е много по-важна, чувства, че е станала по-малко интересна за мъжете. Стереотипите за избягване на проблеми, които са били разработени до този момент, стават по-неадекватни.

Разпадането на семейните отношения се случва по-бързо и по-лесно, отколкото при официалния брак, тъй като се използват аргументи в полза на факта, че след като не са се оженили по-рано, това означава, че „нещо не е съвсем наред“ и е необходима нова пълноценна връзка. Състоянието на еуфория, характерно за период на страстна любов, позволява да се мисли, че това е човекът, когото е чакал (чакала) цял живот.

Интересът, вниманието и търпението от страна на съпруга (съпругата) не се проявяват в пълна степен поради потиснатост, свързана с необходимостта да се съхранят отношенията в самота.

 

Етап на „празното гнездо“

Официален брак. Най-интензивни кризи семейството преживява тогава, когато някой влиза в него или го напуска.

Криза може да възникне с напускането на всяко дете, но най-силно се преживява напускането на онова дете, което е играло най-важната роля във взаимодействието на родителите.

-родителите може да открият, че няма за какво да говорят.

-възможна е ескалация на стари, неразрешени конфликти (през този период броят на разводите е голям);

-самотен родител може да възприеме напускането на детето като преждевременна старост;

-при дълбок конфликтът, може да се стигне до опити за убийство или самоубийство.

Съжителство. По правило онези бракове, които все още са оцелели на този етап, не се различават от проблемите и преживяванията, характерни за официалния брак. Но в състояние на съжителство, когато партньорите имат деца от предишни бракове, могат да възникнат сериозни разногласия по отношение на наследяването на имущество.

Освен това сега онези въпроси от началото на отношенията, останали неизказани от самата двойка, се задават от вече пораснали деца. Проблемите с наследството в официална двойка са предвидени от закона и съпрузите може да не поемат отговорност за тяхното разрешаване, дори ако не всичко устройва децата. Но в отношения на съжителство голяма роля играе волята на родителите, което може да бъде причина за манипулация от страна на родственици и дори да доведе до разрив на двойката, особено ако един от съпрузите иска да се събере отново със собственото си дете без разрешаване на кризата на етапа „празно гнездо”.

 

Последният етап от жизнения цикъл

Официален брак. Пенсионирането може да направи проблема  „оставане сами един с друг“ по-остър. Липсата на себеактуализация може да доведе до появата на разнообразни симптоми. Често симптомите на единия съпруг помагат на другия да се адаптира към живота в пенсия. Когато единият съпруг умира, другият остава сам и е принуден да търси нови връзки със семейството.

Съжителство. Може би на този етап, при условие че партньорите не са сключили официален брак и имат деца от първите си бракове, недостатъчната себереализация и желанието да „бъде със семейството“ ще доведат до прекъсване на връзката.

 

***

Забележка:

Брачен холон

Системната семейна терапия приема за начална точка на създаване на семейството момента, в който двама души – мъж и жена, се съберат, за да създадат семейство. В същото време е важно да се отчита, че всеки партньор има свой специфичен набор от ценности и очаквания, съзнателни или несъзнателни, от малоценностни до идеални. Тези два набора от ценности трябва да бъдат съгласувани с времето, за да направят съвместния живот възможен. В хода на житейските взаимодействия всеки съпруг трябва да се откаже от някои от собствените си предпочитания и очаквания, губейки част от своята индивидуалност, но укрепвайки връзките, които обвързват. По този начин се създава нова система. Тези компромисни тенденции не се разпознават толкова директно в живота. Те просто съществуват и се реализират чрез метода на опита, придобит чрез конфронтация и дискусия.

Някои несъзнавани тенденции се усвояват лесно (например, двамата съпрузи са от патриархални семейства и тезата „Жената трябва да готви храната” не се оспорва от никого). Може да съществува и система на договаряне –  „Днес е твой ред да миеш чиниите.“

И в двата случая чувството за собствената личност и личността на партньора се формира в нова ситуация – брак. Този процес може да бъде болезнен, тъй като винаги има усещане за „предателство“, тъй като не са оправдани „надеждите“ – несъзнателни механизми на създадения идеал.

Една от важните задачи на съпружеската подсистема е да създаде граници, които защитават съпрузите, дава им пространство за задоволяване на собствените си психологически нужди без намесата на роднини, деца и други. Адекватността на тези граници е важен аргумент за постигане жизнеспособност на семейната структура.

Ако се разглежда само първичното семейство, тогава отношенията на съпрузите могат да се състоят само от едно – възрастен към възрастен. Съществуването на първичното семейство като отделна система в днешния индивидуалистичен свят, без поддържащи системи, може да създаде претоварване в съпружеския холон.

Маргарет Мийд разглежда тази ситуация като един от стресорите, пред които са изправени семействата в западния свят. В същото време брачната система може да се превърне в арена за утвърждаване и дисквалификация на единия от членовете и дори на самото семейство от други членове на семейството извън съпружеския холон. Брачната система може да бъде мощна подкрепа при взаимодействието с външния свят и може да бъде убежище от външен стрес. Когато обаче опитът, придобит от съпрузите в извънсемейния живот, се въведе в семейната подсистема и той е несъвършен, семейството ще става все по-нежизнеспособно. Като цяло, съпружеската подсистема е от съществено значение за растежа на децата. В тази система детето вижда начини за изразяване на обич, отношението между партньорите и начините за разрешаване на конфликти. Това, което научава от семейството на родителите си, ще стане част от неговите ценности и очаквания при съприкосновението му с външния свят. Всяка дисфункция в съпружеската подсистема се отразява на общия климат в семейството и на всеки от неговите членове. В едно семейство детето може да стане „жертвен агнец“ или да влезе в съюз с един от родителите, който е враждебен към другия. То може и да получи власт и да обърне йерархията на семейната структура и с това да обезсили родителите си от отговорността им да бъдат родители.  

 


Категория: Други
Прочетен: 39 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 30.11 08:28
 


Деца с родители, работещи зад граница

 

Има ли значение кой се грижи за децата – родителите или други?

До колко фатално е това състояние? Има ли риск за развитието им?

Темата за децата, на които единият или двамата родители напускат страната с цел работа и оставят децата си на грижите на други членове на семейството или родственици, стои на дневен ред от началото на трудовата миграция у нас преди близо 30 години.

Темата е актуална Това е сериозен социален проблем с мащабни и дългосрочни измерения, защото негативните последици поразяват немалко млади хора.

Днес в страната има училища, в които при половината от учениците единият или двамата родители отсъстват. Изследвания от преди няколко години (2018) показват, че над 43% от учащите се са засегнати от този процес, а сведенията за Северозападна България, която се намира в най-дълбока демографска криза сочат, че всяко трето или четвърто дете расте с родители-мигранти.

Без да се правят генерални заключения, следва да имаме предвид, че част от тези деца попадат в категорията „деца в риск“. Например, данни от изследвания на „Евростат“ сочат, че между 10-15% от тези деца развиват проблеми и се нуждаят от специализирана подкрепа. Същият източник обобщава, като извежда няколко зависимости, усилващи изразеността на риск в случаите, при които:

-първо, отсъстват и двамата родители;

-второ, детето е в предучилищна възраст или начален училищен етап;

-трето, продължителността на периода на отсъствие на родителите зад граница и липсата физически контакт, увеличават риска.

От значение е разбира се и кой се грижи за децата – баба, дядо, други роднини; тяхната възраст, отношенията им с детето, грамотност, образование и редица други индивидуални особености пр.

***

Децата, чиито родители са заминали в чужбина, формират нова категория деца, към които обществото има двояко отношение: проявява съжаление, особено към малките, и нетърпимост, предимно към големите деца, които по някакъв начин в разбиранията на обществото са се изолирали и са станали материалисти.

Тези деца често получават клеймо: „евросираци“, „скайп-деца“, „скай-семейства“, „изоставени”,  „деца без емоции”, „деца с материални желания”, „не виждащи нищо освен моментно удоволствие”, „лишени от способността да съчувстват”, „свикнали с всичко наготово” “, „хвърлящи пари на вятъра“, „деца, които сами са си родители“ и пр.

Когато родителите заминават, практически те напускат семейната среда. Отсъствието на майката и бащата де факто се преживява и осмисля от детето, особено когато е в по-ниска възрастност, като разпадане, като рухване на семейството, преживява се като шок с редица отрицателни последици.  Възниква ситуация на криза, в която децата и семействата са изправени пред отрицателни ефекти.

Критерий за състоянието на детето са емоционалните и поведенческите му реакции. От момента, в който родителите заминат зад граница, тези деца следва да бъдат наблюдавани с повишено внимание, както от лицата, които се грижат за тях, така и от институциите, работещи с деца.

Манифестира ли детето признаци за неблагополучие,  значи има проблем. Част от тези признаци са ярки, видими, други обаче са скрити, маскирани.

Сред видимите са:

-влошена успеваемост;

-чести отсъствия от училище;

-трудности при общуването в групи от връстници;

-конфликти при общуване с възрастни, вкл. лицата, които се грижат за детето;

-опортюнистично поведение;

-риск от отпадане от училище;

-прояви на агресия или автоагресия;

-социална изолация и отчуждение;

-консумация на алкохол и тютюн;

-включване в групи с асоциални прояви;

Сред скритите са:

-трудности при формиране на идентичност;

-неадекватна самооценка;

-чувство на самота;

-наличие на нереалистични стремежи за бъдещето;

-загуба на житейски цели;

-липса на жизнеутвърдаващи ценностни ориентации;

-негативни емоционални състояния, причинени от липса на обич и пр.

Практиката показва, че въздействието върху детето варира в зависимост от това дали майката, бащата или двамата родители отсъстват.

Ако липсва само бащата, майката най-често успява да изпълни отговорностите, свързани с грижите за детето, но възникват проблеми с влиянието на авторитет в подрастващия период.

Ако липсва майката, а бащата е с детето, тогава възникват други проблеми – бащата по-трудно се справя с всички задължения, свързани с грижите, отглеждането и възпитанието на детето.

Напускането на майката се преживява по-болезнено за детето, отколкото напускането на бащата, което се обяснява със специалната духовна връзка между детето и майката, включително момчетата. Децата, чиито майки са заминали в чужбина, са по-затворени, по-тъжни и трудно сдържат сълзите в сравнение с тези, чиито бащи заминават.

В крайна сметка, независимо от това, дали детето преживява отсъствието на единия или и на двамата родители, то винаги попада в извънредна ситуация, негативните последици от която не подлежат на компенсиране и могат да бъдат проследени дори след години. Нека погледнем фактите, след заминаването на родителите, семейната система като структура в представите на детето и като емоционално наситено взаимодействие, вкл. физическия контакт, е подложена на изпитание или обстоятелството, че детето е лишено от възможността да се учи чрез примери на родителство и съпружество.  

***

            Въпреки, че засяга и в близка и в далечна перспектива обществото като цяло, проблемът с децата, чийто родители работят зад граница в много случаи се игнорира, омаловажава, приема се за норма или просто не му се отдава нужното внимание. И този факт се признава от учители, психолози, социални работници, изследователи на трудовата миграция.

Всички те считат, че подкрепата на тази категория деца минава през задължителна видимост на тези случаи. Това, че дете, чийто родители отсъстват физически от неговия живот и е предадено за грижа и възпитание на други, и не е манифестирало проблеми, в никакъв случай не трябва да отпада от вниманието на обществото и в частност образователните институции.

Образователните институции – детската градина и училището са терена, на който се проявяват първите признаци за наличието на проблеми.  Възпитателите и училите са тези, които могат да доловят първите признаци, да потърсят причините за настъпилите изменения и евентуално да ги обвържат с липсата на родителите.  Тези образователни институции обаче няма необходимите ресурси, а и тази категория деца формално е извън техния обсег. Те не са в състояние за трайно, за продължително ангажиране.

Включването на училищните екипи за т. нар. „обща подкрепа“ се задействат едва тогава, когато поведенческите прояви станат видими. С други думи, намесата е постфактум.

В детската градина и училището е от ключово значение ролята на възпитателя или учителя, който детето на работещите в чужбина родители, идентифицира като свой родител. Тази особеност е типична за детските градини и началния училищен етап, в които детето се привързва по-трайно и изцяло се доверява на педагога. Тези референтни личности в живота на детето лесно могат да бъдат определени с елементарните въпроси: Към кого би се обърнал, ако …? От кого очакваш да получиш помощ? Кои са хората, които биха те разбрал истински? или Ако с теб беше мама, тя какво би направила сега?  

В този контекст, следва да се подчертае, че възпитателите и учителите имат нужната компетентност и умения за доверителен контакт с децата. Нещо повече, в редица училища и някои детски градини разполагат с психолог, от който педагозите могат да получат подкрепа.

Има разбира се и други институции, занимаващи се с проблемите на децата. Това са Дирекцията за социално подпомагане, отделите „Закрила на детето“, различни Центрове за психосоциална помощ, Центрове за работа с деца и пр.  Проблем е обаче, че отделите „Закрила на детето“ не осъществяват наблюдение над тази категория деца. Те работят по сигнали и се включват тогава, когато за детето има съмнения или вече е идентифицирано като „дете в риск“, а под риск се разбира дете жертва на злоупотреба и насилие, отпадане от училище, при опасност за емоционалното, нравственото, физическото, социалното развитие; деца, които страдат от увреждания и деца, останали временно или постоянно без грижа. С други думи, реагира се постфактум или липсва превенция.

 

***

За да се разбере по-добре тази категория деца и техните преживявания, хората, които поемат отговорност за тяхното възпитание и грижи, а и представителите на институциите, следва да имат предвид следното:

-Няма дете, което  да не страда от родителското отсъствие по свой начин. Някои стават тъжни и изолирани, други стават гневни, раздразнителни, възбудени, а трети се бунтуват срещу обкръжението си. Повечето деца изпитват чувство на несигурност след заминаването на родителите.

-Независимо от възрастта и пола, децата са в отчаяние и възприемат отсъствието на родителите си като проблем, който ги прави различни от другите, въвежда ги в етап, за който не са подготвени, не са зрели, кара ги да порастват рано.

-Децата нямат достатъчно развити психосоциални умения, за да се справят с пристъпа на емоциите, свързани с напускането на родителите, да организират ежедневието си, да поемат отговорности, надхвърлящи техните физически и психически възможности. Това е и причината децата често да развиват травматични или дезадаптивни реакции на стрес, като отпадане от училище, социална изолация, агресивно или ексцентрично поведение и др.

-Много деца проявяват амбивалентни чувства към напусналите си родители. От една страна, те са обхванати от меланхолия и тъга по време на раздялата, много се радват, когато родителите им се приберат, а след това нямат търпение те най-накрая да си тръгнат. Родителите, особено при подрастващите често се възприемат като източник на дискомфорт и контрол.

-Емоционалните и поведенчески реакции на детето зависят от редица фактори: възраст към момента, ниво на емоционална и умствена зрялост, възраст, на която родителите са напуснали, качеството на връзката с родителите преди да напуснат, как детето е било подготвено преди напускане, периодът на раздяла, връзката на детето с този, който поема възпитанието и грижите.

 

***

Кои са рисковите фактори, които правят уязвими децата от тази категория?

            Рисковите фактори са свързани със степента на удовлетвореност на определени жизнено важни потребности, които гарантират нормалното психосоциално развитие. Именно тези потребности трябва да бъдат във фокуса на вниманието на всички, ангажирани с възпитанието и грижите на детето.

Където и да са родителите, у дома или на работа в чужбина, всички деца имат едни и същи потребности, задоволяването на които допринася за тяхното здравословно развитие. При децата, чиито родители са заминали да работят в чужбина обаче, някои потребности са по-силно изразени:

-Потребност от обич и нежност. Липсата на родителска обич принуждава детето да търси човек, който да задоволи нуждата му от емоционално внимание, който да му осигури емоционален комфорт. Детето очаква проявата на обич, изразена в думи и действия. На едно дете трябва да се покаже, че е желано и че е обичано заради това, което е, а не заради това, кое е то, какво прави или не прави.

-Потребност от одобрение и приемане. Тази потребност се удовлетворява също чрез думи, изразяващи значимост и признаване на ценност. Наличието на позитивна социална среда оказва силно влияние върху в развитието на увереност на детето в себе си и укрепва положителната му самооценка.

-Потребност от сигурност и защита. Икономическото благополучие не предполага непременно безопасност и защита на детето; фактът, че едно дете има изкуствена свобода поради отсъствието на родители не означава, че то се чувства много добре. Това е така,  защото то все още има нужда от надзор, насоки, ограничения, правила, които да гарантират безопасността на живота му. Когато детето се чувства в безопасност, то е спокойно, възприемчиво, доверява се, разтваря своя потенциал, създава контакти, следва правила, учи се на законопослушно поведение, включва се в позитивни социални групи. Тогава расте и се развива пълноценно. Липсата на сигурност най-силно се проявява в ситуации на непредсказуемост, които генерират безпокойство, тревожност, страхове и в крайна сметка неувереност. 

-Потребност от привързаност: привързаността към някого означава абсолютна предразположеност към търсене на близост и контакт с този човек и на първо място в неясна, непредсказуема ситуация; дете, лишено от родителска привързаност, може да се привърже към предмети или възрастни, в които е уверено, че ще бъдат налични и достъпни, готови да го изслушат и помогнат, когато е необходимо.

-Потребност от общуване. Детето очаква да бъде изслушано, разбрано и подкрепено при вземането на определени решения. То иска да може да общува открито, без обвинения и критика. То има нужда да изразява своите емоции и преживявания с думи, пред човек, на когото вярва. Задоволяването на потребността от общуване допринася за себепознанието, формирането на идентичност, на адекватна самооценка и откриването на света около него с всичките му плюсове и минуси. Чрез общуването детето ще се научава да търси и моли за помощ в опасни/рискови ситуации.

-Потребност от насърчение, стимулиране и уважение. Тези потребности позволяват на детето да постигне по-добри резултати, да развива малките успехи, работещите поведенчески модели и постига цели.  Всеки човек, но особено децата се нуждаят от уверение, че това, което правят има своята ценност.

-Потребност от семейство: едно от притесненията на детето при заминаване на един или двамата родители в чужбина е свързано със стабилността на семейството; детето трябва да знае и чувства, че принадлежи към отделна клетка, в която царят хармония и любов, разбиране и търпение; неудовлетворяването на тази потребност създава погрешна представата за семейството.

-Потребност от информация за самото заминаване. В зависимост от възрастта, детето трябва да знае за промените, които ще настъпят след заминаването на родителите, за това как то ще живее по-нататък: къде и с кого, каква роля ще играе човекът, при когото остава, какво ще се промени за него в живота, кой ще му помогне с училището, кой ще организира рождения му ден, към кого ще се обръща за помощ и т.н.

Ако една от потребностите на детето не е задоволена, неговото психоемоционално състояние и поведение се нарушават. Детето не може да разбере какво се случва с него в емоционален план поради незадоволени потребности, то все още не е развило способността си да се справя с негативни емоционални състояния, които в резултат се трансформират в неадекватни реакции или поведение спрямо себе си или други хора.

Задачата на възрастния е да знае и да контролира потребностите, които водят до нежелано поведение на детето, и да намери адекватни начини за задоволяване на тези потребности, с което да елиминира на нежелано/неподходящо поведение.

Проблемното поведение не трябва да променя възприятието на възрастния за детето, а по-скоро да служи като сигнал за започване на превенция или интервенция.

Маркери за проблемно поведение, поради неудовлетворени потребности:

-изолация;

-вербална или физическа агресия;

-унилост, апатия и липса на мотивация;

-безпричинни отсъствия от училище;

-постоянен понижен фон на настроението;

-загуба на интерес и незаинтересованост към външния си вид;

-ексцентрично поведение;

-конфликтно поведение;

-нарушение в концентрацията на вниманието;

-раздразнителност, нетърпеливост, избухливост;

-чести състояния на отчаяние и потиснатост;

-враждебност към другите;

-страх и силно безпокойство;

-снижен емоционален контрол;

-загуба на житейски цели;

-трансформации в ценностната система;

Задоволяването на потребностите на децата е задължение и отговорност на възрастните. Децата, чиито потребности са удовлетворени се развиват и в бъдеще се оформят като уравновесени, отговорни, уважаващи и компетентни зрели личности.

 

***

И тъй като става дума за явлението трудова миграция, за последиците за най-уязвимата група в този процес – децата и как специалистите и институциите биха могли да въздействат, било с превенция или интервенция, на разположение са някои добри практики, въведени в страни от Източна Европа (Полша, Словакия, Молдова).

В тези страни е регламентирана законодателно възможността за „видимост“ на проблема, т.е. социалните институции за защита на детето събират информация за процеса и разполагат с данни за децата от посочената категория. От своя страна родителите предоставят информация за своето заминаване и получават възможност за индивидуални и групови срещи със специалисти, по време на които се провеждат превантивно-информационни мероприятия.

Специалистът в областта на закрилата на правата на детето, оценява и наблюдава положението на детето, чиито родители са заминали да работят в чужбина.

Дори ако само единият родител се е преместил, ситуацията на родителя, който е настойник, трябва да бъде внимателно оценена, за да се види до каква степен той е в състояние да посрещне физическите, емоционалните, образователните и медицинските нужди на детето.

По време на тези интервюта се прави оценка на положението на родителите, възнамеряващи да заминат в чужбина:

-оценява се семейната ситуация: колко деца има в семейството, на каква възраст са, коя образователна институция посещават;

-обсъждат се причините, които са подтикнали родителите да вземат такова решение, реалните им възможности за работа и сигурност на работното място в страната, в която те отиват;

-определя се до каква степен родителят е наясно с промените, които могат да настъпят;

-обсъждат се на плановете им, свързани с децата: кой ще се грижи за тях, как родителят си представя отношенията с детето в бъдеще (връщания, комуникация, събиране на семейството);

-възможни рискове за връзката родител-дете, за да не се формират илюзии или очаквания;

-уведомяват се родителите за потребностите и уязвимостта на детето, които могат да се задълбочат след напускането им;

-начини за общуване и поддържане на положителни взаимоотношения между родителите и детето;

-необходимостта от участието им  в живота и дейността на детето от разстояние;

-подчертава се необходимостта и значението от установяване на контакти с учители, семеен лекар, социален асистент, районен полицейски инспектор.

На тези срещи родителите получават ценна информация и препоръки, например:

Ако децата са ученици и родителят има конкретна информация за местоработата, ако семейството открито е обсъдило намерението си да замине, намесата на специалиста се свежда до осигуряване защита на детето: кой ще го наблюдава и грижи след тях, къде ще живее детето, кой ще поддържа връзка с институцията и как да се поддържа връзката дете-родител.

Преди заминаването на родителите специалистът, който наблюдава детето преценява степента на психо-емоционална и морална готовност на родителя и детето.

Препоръчва се семейство, в което единият или двамата родители решат да заминат за кратък или дълъг период от работа в чужбина, да се възползва от помощта на психолози, педагози, училищни съветници или социални асистенти в общността, за да научи как да подготви децата си, за да сведе до минимум травмиране на психиката, потенциални рискове, свързани с това житейско събитие.

Възпитателите и учителите (детска градина, училище) са длъжни да информират социалните институции при получаване информация за деца, чиито родители са напуснали са заминали да работят в чужбина.

Педагогическия състав предприема мерки за предотвратяване на негативни ефекти:

Спрямо родителите и лицето, грижещо се за детето:

-установяване и поддържане на връзка с родителите от разстояние чрез установен канал (Skype, e-mail, Viber, телефон и др.);

-поддържане контакт с лицето, при което живее детето;

-информиране на родителите в случай на заплаха или рискова ситуация;

Спрямо самото дете:

-откритост и отзивчивост към нуждите на детето;

-познаване на желанията и интересите на детето, кръга му от приятели;

-наблюдение на поведението и психологическите промени, настъпващи при него;

-оказване на помощ и емоционална подкрепа;

-въвличане на децата в различни дейности, включително извънкласни;

-интерес към отношенията на детето с този, при който е останало;

-организиране на групи за подкрепа на тази категория деца;

-организиране на групи за подкрепа на баби, дядовци и настойници, които да ги подпомагат и предотвратяват негативните въздействия върху децата;

-информиране на родителите и лицата, под чиито грижи се намират децата, за рисковете от миграцията върху развитието на детето, за рисковете от неподготвеността на детето за напускане на родителите, за рисковете от нездравословни отношения с детето;

-насочване на деца към други обществени услуги.

Ролята на психолога в работата с тази категория деца, трябва да се разглежда като принос към работата на мултидисциплинарния екип от специалисти, оценяващи случая и сътрудничещи за предоставяне на най-подходящите услуги на детето.

Психологическата оценка на децата, има за цел да идентифицира и приложи психосоциални мерки, насочени към детето и семейството.

Целите на психологическата оценка на дете, чиито родители са напуснали, включват:

-идентифициране на психоемоционални и поведенчески проблеми, налични при детето (характер, форма и интензитет на наличните нарушения или трудности в развитието, типове засегнати психични процеси);

-по какъв начин проблемите на детето са свързани с неговото развитие, с неговата семейна или социална история (качество на взаимоотношенията с членовете на семейството, тип привързаност, качество на взаимоотношенията с обгрижващия и семейството му, важни събития и промени в живота и др.);

-как детето се отнася към напускането на родителите си и настоящата ситуация, неговите психоповеденчески прояви.

Основната цел на психологическата интервенция, е да им помогне да се справят с периода на родителско отсъствие и да възвърнат чувството за сигурност в отношенията дете-родител.

Психологът в образователна институция заедно с класния ръководител могат да провеждат интерактивни занятия с деца (семинари, дебати, обучения, обучителни курсове) за предотвратяване на негативните ефекти от миграцията. Могат да се поставят следните задачи:

-формиране и развитие на умения за общуване и положително взаимодействие с други деца и възрастни;

-усвояване на умения за адаптиране, за да се справят възможно най-добре с промените, свързани с възрастта и възникващи проблеми;

-формиране и укрепване на реалистична самооценка и положително себеуважение;

-разбиране на собствените емоции и усвояване на стратегии за самоконтрол;

-развитие на отговорност за собствените действия и решения;

-развиване на положително отношение към света и другите хора;

-формиране на умения за учене и личностно развитие;

 

Митовете и предразсъдъци за тези деца

1.    Клеймото „Изоставени деца“

Това клеймо съдържа разбирането, че родителите умишлено са изоставили децата си, отказвайки се от родителска отговорност. Освен това има случаи, при които никой друг член на семейството не може или не желае да поеме родителските отговорности и да се грижи за детето.

Положението на децата, чиито родители са заминали да работят в чужбина, не е изоставяне, тъй като родителите не са се отказали от децата си, а са се опитали да им осигурят по-добър живот и по-добро бъдеще, като са били на разстояние. Освен това повечето родители възнамеряват да вземат децата си със себе си или след известно време да се върнат в страната. Повечето родители, които се отдалечават, живеят с чувството за вина, че не могат да бъдат около децата си и една от целите им е да направят всичко възможно, за да бъдат заедно.

2.ЕтикетаРазглезени, невъзпитани, непослушни деца“

Животът показва, че повечето деца получават редица привилегии от своите родители, които са заминали в чужбина, но много от тях не успяват да разберат жертвите, направени от техните родители. Ограниченото общуване на родителите с детето, отсъствието на привързаност и нефункционалните семейни модели малко или много се отразяват на поведението им.

Децата обаче не могат да бъдат „невъзпитани“ и „непокорни“, защото искат. Без непосредствена грижа и надзор на родителите, децата възприемат отрицателни примери на социално поведение и общуване. Те не могат да възпитават себе си без деликатно напътствие, без възприемане на знания за правилата и границите и как да се съобразяват с тях. Когато родителите, от една страна, компенсират липсата на обич с материални облаги, от друга страна, не са в състояние да регулират поведението на детето, което се държи точно като дете без надзор.

3.Клеймото „Непризнателни, без капка уважение към родителите си“

Практиката показва, че отношенията между заминалите родители и децата, които са останали в страната, в много случаи се охлаждат. Взаимното неразбиране и общуване на различни нива създават впечатление за неуважение и липса на почит към родителите и децата са обвинявани в това отношение.

Уважението и почитта се култивират чрез любов. Любовта към детето е благословия и ако я няма, всички радости на живота са загубени. Родители, които са заминали в чужбина, се опитват да спечелят отново любовта им, като безусловно предлагат облаги, без да формират уважително отношение.

Човек се учи да уважава, като следва примери, достойни за подражание. Какво да правят децата, които нямат примери за поведение и взаимоотношения, изградени на основата на уважение и почит? Какво трябва да направят децата, които чуват как другите осъждат родителите им за решението им да напуснат? Как едно дете се учи на уважение и почит в среда, в която тези качества вече не се ценят? Ето защо, на първо място, всеки възрастен трябва да проявява уважение, включително към собствените си родители, така че децата да видят пред очите си пример за уважение към родителите.

4.Клеймото „Деца без детство, преждевременно пораснали“

Заминаването на родителите в чужбина ускорява рязко процеса на израстване на много деца, които са натоварени с задълженията и отговорностите на възрастните (готвене, пране, плащане на месечни сметки и др.), грижи и отглеждане на по-малки братя и сестри. Децата, които са поели ролята на възрастни като подрастващи, не преминават през етапите на естественото си развитие.

В тази ситуация съществува риск от експлоатация на труда на детето от лицето, под чиято грижа детето оставено. Съществува риск децата от тази категория впоследствие да нямат желание да създадат собствено семейство поради изкривена представа за семейния живот и ранно насищане със семейни задължения.

Освен това, в подрастваща и юношеска възраст, младият човек търси обич и признание не само от приятели, но и от ранни сексуални връзки. „Отсъствието на адекватно просвещение по отношение половия живот и липсата на надзор често води до ранни интимни връзки, бягство от дома, съвместно съжителство, с всички произтичащи от това негативни последици: отсъствие от училище, напускане на училище, дори нежелана бременност.

В същото време има и деца с положителен опит, които успяват да се справят. Сред тях са тези, които се научават на ценни житейски умения: да бъдат отговорни, организирани и самостоятелни. Именно те поемат тежестта на грижите за по-малките братя и сестри и да управляват домакинството.

5.Клеймото  „Деца, живеят за моментно удоволствие“

Децата, чиито родители са в чужбина разбират, че материалните им желанията могат да се сбъднат много бързо. Това поведение се формира в резултат на обуславяне и подкрепление от родителите.

Всеки човек има нужда да изпитва положителни емоции. Преживяването на приятни емоции и чувства, свързани с положените усилия и постигната цел се срещат по-рядко при възрастните, отколкото при децата. Една от отличителните черти на детското поведение е стремежът на детето да задоволява потребностите си тук и сега. То се чувства и показва, че е истински щастливо, когато желанията му се сбъдват.

Кой обаче учи децата как и кога да изпитват тези положителни емоции и как да се справят с негативните емоции? В условия на отсъствие на единия или двамата родители, детето е принудено да потиска негативните емоции като тъга, разочарование, страх, гняв и да търси положителни емоции. Поради тази причина се създава впечатление, че тези деца живеят само за днешното си щастие.

6.Клеймото „Децата, които растат без родители, не могат да станат нормални възрастни“

Няма съмнение, че благоприятната семейна среда е ключов фактор за развитието на хармонична личност. В същото време житейският опит дава стотици примери, в които деца, израснали в семейства с един родител или отгледани от баба и дядо успяват да станат изключителни личности. Хиляди деца, израснали и възпитани без родители, са се реализирали в зряла възраст.

Следователно фактът, че родителите са заминали в чужбина, в никакъв случай не означава, че детето няма да може да израсне като успешен възрастен. Сред младежите и възрастните има много хора, които говорят за миналото си без родители като за тежко преживяване, като в същото време са пълни с признателност за полезните житейски уроци.

 

Оптимистично начало без щастлив край

Историите разказват за трудностите и преживяванията на техните участници. Те винаги започват оптимистично, но не винаги имат щастлив край.

 „Лена“

Лена е била на единадесет, когато майка й заминала за Германия, за да работи като медицинска сестра в старчески дом. Оттогава са минали 11 години. Майката все още работи в Германия и редовно изпраща на дъщеря си месечна издръжка. Днес Лена не работи, не учи, седи през цялото време в апартамента си и излиза само до магазина, където купува чипс и бързо хранене. Сега 22-годишното момиче тежи 120 кг. "Мразя се. Аз съм грозна и глупава, никъде няма да ме наемат, никой никога няма да ме обича. Изобщо не си струва да живея“, казва тя на свой познат, който я посещава от време на време.

Момичето разказвало, че бабата и други роднини не се безпокоели за нея. Бабата още в началото не я приела, не проявявала към нея особен интерес, единствено идвала периодично да я навестява през деня. Момичето живеело само в празен апартамент, където нямало дори кой да й пожелае лека нощ вечерта или да й предложи чай сутринта, и да я изпрати на училище. Тя не е станала нито наркоманка или хулиганка, просто загубила интерес към всичко. Два пъти Лена, повтаряла девети клас с мъка, опитала се с допълнителни курсове да овладее някаква специалност, но всеки път се отказвала, неспособна да се принуди да живее според режима и да посещава часове всеки ден.

 „Мая“

Осемгодишната Мая е родена в Англия. Майка й, след като завършила гимназия, постъпила в университета в Есекс. Защитила магистърска степен, омъжила се и родила Мая, с която останала вкъщи няколко години. Но семейният й живот не потръгнал и след развода жената си намерила работа като мениджър в туристическа агенция и тогава е довела  Мая за да живее при баба си и дядо си. „В Англия е забранено да се оставят децата сами вкъщи, те трябва да бъдат посрещнати и взети от училище, а бавачките са много скъпи, така че нямаше друг избор“, разказва бабата.

Мая постъпила в първи клас, бързо свикнала и се сприятелила със съучениците си, пред които обичала да показва знанията си по английски език и английските си дрехи. Говорела с майка си всяка сутрин и вечер по Skype и летяла да я посети през ваканциите. „Преди шест месеца всичко беше наред, но сега внучката ми стана неконтролируема – не слуша, груба е, може да се ядоса за всяка дреболия. По Skype тя отказва да общува с майка си или й казва: „Мамо, не те обичам“. Разбираме, че това е протест и момичето просто скучае без майка си, която току-що беше изпратена в Америка на стаж за една година. Веднага щом се върне, ще трябва да вземе Мая със себе си“ – разказва бабата.

„Ирина“

Тя завършва единадесети клас, интересува се от изучаване на чужди езици и планира да отиде в университет след училище. Тя е на четиринадесет, когато майка й, след като е съкратена, заминава за Германия, за да работи като бавачка, оставяйки момичето при баба й. Класният ръководител на Ирина си спомня, че известно време момичето било мрачно и дори започнало да учи по-зле, но след това се успокоило и казало: „Мама ми изпраща достатъчно пари – достатъчно за добри неща и за учители. Веднъж Ирина дори каза: „Не е страшно, че майка ми замина, ние с нея сме напълно различни хора, нямаме общи интереси и не се нуждаем един от друг.“

Според учителя децата имат различно отношение към факта, че родителите им отиват да работят в чужбина: „Някои деца се гордеят, че бащите им работят зад граница: семейството има пари, родителите правят ремонти в домовете си, купуват за децата нови компютри, изпращат ги на езикови лагери в чужбина през лятото. Но бащите идват поне веднъж месечно, а майките обикновено си стоят вкъщи и се грижат за децата. А когато децата остават само с бабите си, картината често е негативна – тъжни очи, отсъствия и изоставане в учението.”

Категория: Други
Прочетен: 52 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 29.11 19:11
 


Японска система за формиране на личността "икудзи"тайни за отглеждане на подрастващото поколение

 

Анотация

Статията е посветена на анализа на основните положения на японската система за отглеждане на деца „икудзи“ съвкупност от препоръки за формиране на личност, полезна за обществото и държавата. Авторите характеризират принципите на отглеждане на деца в Япония на различни етапи от живота им: до пет години, от пет до петнадесет и след петнадесет години. Правят се паралели и сравнения между японския и западния подход към отглеждането на децата. Авторите стигат до извода, че компонентите на системата „икудзи са най-ефективни за японското общество.
image

Япония е различна страна, различен манталитет, различно общество. Можем ли да научим нещо от японските родители или е безсмислено да възприемаме чужд опит?

Много често родителите задават въпросите: „Как да възпитаваме децата?“, „Правилно ли ги възпитаваме?“ Често отговорите на тези въпроси идват интуитивно, ние се придържаме или към това, което ни казва нашата родителска природа, или въз основа на това как сме били отгледани. А понякога също трябва да се огледаме и да съберем различна информация, която може би ще помогне за намиране на повече отговори на тези въпроси. Например, за много родители е интересно да научат как се отглеждат децата в Япония и какви особености има процеса на възпитание, които могат да бъдат заимствани.

Първото нещо, което трябва да се отбележа е, че децата в Япония като правило са добре дошли. И ако родителите планират раждането на дете, тогава това е голям празник за всички. Това се дължи на факта, че размножаването е много важно за японците и липсата на потомство е голямо бедствие.

Японската културна традиция се отнася с голямо уважение към традициите. Това се проявява във всичко, включително и в отглеждането на деца. Навсякъде, у дома, в детската градина, на улицата, важно място се отделя на ритуалите, обноските и учтивостта.

image

Сложният механизъм на японското възпитание се свежда само до три прости императива:

-до 5-годишна възраст родителите се отнасят с голямо уважение към децата, като към „господари на положението“;

-от 5 до 15 години – като бойци, с ясно установен формат на поведение;

-от 15-годишна възраст родителите гледат на децата като на приятели, равни (вж. например (Девис Осаму, 2006).

В Япония е разработена цяла система за формиране на здрава, силна и образована личност, която съдържа основните изисквания за отглеждане на деца и се възпроизвежда от поколение на поколение. Тази система се нарича „икудзи“ (育児; „възпитание на деца“).

Японската система за формиране на личността „икудзи“, е била съставена в продължение на векове от различни компоненти на образователния процес, които са били внушени на всеки японец от детството, на първо място чрез семейството, което задава основните правила на живот в общност. По този начин държавата разчита на факта, че след като съзреят, японците ще бъдат достойни граждани, полезни за обществото и страната си. Японската система за възпитание и днес е един от примерите за комплексен подход за формирането на морално и физически здрава личност, надеждна подкрепа за държавата. В тази система, всички детайли са обмислени до най-малкия детайл.

Основните препоръки за родителите в системата „икудзи“ са следните:

-всеки път, когато забраняват на детето да прави нещо, родителите трябва да преценят важността и необходимостта от забраната и непременно да обяснят защо точно това не може да бъде направено;

-родителите трябва да осъждат погрешните действия на детето, но не и самото дете;

-само по себе си наказанието на виновното дете не трябва да е „лошо“, то трябва да го лиши от нещо „добро“;

-родителите никога не трябва да унижават дете, физически или психически (виж. рис. N1);

Родителите не трябва да забравят за наказанието или да го отлагат за дълго време. Наказанието трябва да последва веднага след нарушението на правилата на поведение или груба (неучтива) постъпка на детето.

Особено внимание в системата „икудзи“ се обръща на формирането на специални взаимоотношения между родители и деца. Икудзи изхожда от факта, че когато се роди, бебето не може нито да говори, нито да ходи и следователно е изпълнено с голямо безпокойство в живота. Затова в първите тревожни месеци от живота то особено се нуждае от нежната грижа на родителите си. Родителското внимание и обич през този период позволяват на детето да не се чувства само и създават основа за психологическо спокойствие. Родителите са длъжни да гарантират удовлетворяването на потребността на детето от сигурност и защита. Още в най-ранните етапи от живота детето трябва да разбере, че е малък човек и че родителите му го подготвят за самостоятелен живот.

Връзката между майката и детето се установява буквално от първите часове на раждането му – акушерът прерязва пъпната връв, отрязва малко парче от нея, което японците изсушават и поставят в специална кутия с позлатени букви, указващи името на майката и датата на раждане на детето (Масару, 1970, 2011). Японците са сантиментални.

В тази връзка в Япония майките носят бебето на гърба си до една година, правят всичко с него, спят с децата и кърмят при поискване. Дори връхните дрехи на майката са пригодени за такава дейност – те са с отвор за детето.

Японските майки се смятат за покровителки на децата си през целия си живот. В Япония има понятие, наречено амае (甘え), което няма еквивалент на други езици. Тази дума идва от японския глагол amaeru (甘える), което означава да поглезя, да подсладя живота. Взаимоотношенията „амае“ са необходими за създаване на хармонично общуване в японското общество. В Япония е общоприето, че детето изпитва чувството на амае само шест месеца след раждането до момента, в който вече започва частично да различава света около себе си и да разпознава в него своята майка.

До една година майка и дете в Япония са единно цяло. Неразривният физически и духовен контакт между майка и дете в Япония е най-важният елемент от възпитанието в системата икудзи. В същото време авторитетът на майка му е непоклатим за него: за един японец няма нищо по-лошо от това да огорчи своята майка.

До петгодишна възраст на детето в Япония не е забранено да прави нищо, то не може да бъде наказано. Стилът на поведение на японските родители към техните деца може да се класифицира като „вразумяване“. Характеризира се с две основни черти. Първата от тях е опит да се научат децата да подражават, копират поведението на родителите си, според принципа „прави като мен“. В същото време родителите се опитват да сведат до минимум възпитателния метод на устни препоръки. Втората характеристика е, че японските майки винаги са склонни да адаптират отношението си към децата в зависимост от обстоятелствата, като същевременно избягват духовното отчуждение от своите родители, което е забележимо за детето. Майките се опитват да запазят обичта на детето на всяка цена.

Една японска майка се отнася с уважение към детето си, тя никога не крещи и не наказва, а детето й отвръща със същото.  Основите на възпитанието са учтивост към другите и уважение. Майката със своя пример показва как да се държи правилно, а детето, според нея, трябва да направи определени изводи.

В Япония жените работят по няколко часа на ден. Майката е длъжна да седи с детето до тригодишна възраст, след което може да го изпрати на детска градина само ако тя и съпругът й работят повече от 4 часа всеки ден. Във всички останали случаи, особено ако даде бебето в много малка възраст, тя се смята за лоша майка. Тоест отглеждането на деца и семейството е на първо място за жената. И това се подкрепя на държавно ниво и в обществото. Що се отнася до бащата, в японско семейство той практически не участва в отглеждането на деца. Работата за него е на първо място.
image

Културни различия

Интересно проучване за разликите в подходите за отглеждане на деца в Япония и САЩ е проведено през 1994 г. от Азума Хироши, професор в Педагогическия факултет на Токийския държавен университет, специалист в областта на детската психология и методи на преподаване (Хатано, 2012). Той предложил на изследваните лица (представители на японската и американската култура) да сглобят конструктор-пирамида с детето си. Азума установил, че японските майки първо показват на детето си как да изгради структура, а след това му предлагат само да повтори процеса на изграждане. Ако детето направи грешка, тогава японската майка започва да го прави отново. Американската майка тръгнала по различен път. Преди да започне да строи пирамидата, тя подробно обяснила на детето действията и едва тогава заедно изградили желаната структура.

Въз основа на установените различия в педагогическите техники, Азума идентифицирал фундаментална разлика в отглеждането на деца в Япония и Съединените щати: японските родители учат детето да бъде внимателно към хората и предметите около него. Японските майки учат децата си да правят заключения, след като са преживели въздействието на околната среда (Азуми, 2007, 2008).

Системата „икузи“ е насочена към създаването на „истински японец“. Подходите за разбиране на образа на „истински“ гражданин на страната се различават значително в Япония и в САЩ (Азуми, 2007). Японските майки, например, отдават голямо значение на изучаването на традиционни маниери и познаване на правилата на японския етикет, и способността да се държат учтиво с другите. Японските родители се грижат да научат детето си на способността да контролира емоциите, като възпитат чувство за сдържаност, послушание, развиват умения за грижи за себе си и за оцеляване в трудни условия – черти, крайно необходими за живот в общност.  Американските майки се фокусират върху възпитанието на способността на детето си, преди всичко, да изрази своята личност, да постави в центъра своето Аз.

За правилата на поведение децата първо чуват от устата на майките си, но не ги забравят през целия си живот. Тези правила не са просто набор от педагогически препоръки за правилното от японска гледна точка възпитание на децата, а са насочени към формиране и обучение на морално и физически здрави нови поколения японци, които са упорити в постигането на целите си и уважават себе си.

В разбиранията на японската майка „истинският японец“ никога не трябва да променя в кодекса на поведение нормите на морала и традиционната етика на живот в групата, заложени от детството. „Истинските американци“, от друга страна, са възпитани да отстояват собственото си мнение.

Японските майки учат децата си да се отнасят с разбиране и такт към хората около тях. Японският стил на общуване се основава на способността да „четеш мислите на другите хора“, „да умееш да четеш въздуха“. Когато например японско дете ритне вратата и дори я счупи, японската майка ще се опита тактично да му каже: „Причиняваш болка на вратата, тя може да се разплаче“. Докато една американска майка в такива случаи най-вероятно ще каже следното: „Не можеш да правиш така. Това не е прието. Това не е добро поведение." С други думи, ако японската майка се позовава на чувствата на детето в случай на неправилни действия, то американската майка командва детето, нарежда му как да се държи и веднага осъжда лошото поведение. Трябва да се отбележи, че японците като цяло рядко учат децата на дисциплина чрез принуда, използвайки сила или авторитетни методи.

Японските родители рядко повишават глас на децата си, не назидават с думи, а телесни наказания са немислими. Вместо това, напълно в контекста на чпонския колективизъм, е широко разпространен възпитателен метод, който условно може да се нарече „заплаха от отчуждение“. Факт е, че най-тежкото морално наказание за дете в Япония е отлъчването от дома и от общността. От детството си японците са свикнали с идеята, че е невъзможно да се живее извън колектива, извън групата, извън семейството. Японското общество е общество от малки групи. „Намери група, към която да принадлежиш“, гласи един от принципите на „икудзи“.

Японска майка никога не се опитва да наложи властта си над детето, тъй като това води до отчуждение от нея. Тя не спори с волята и желанието на детето, а ако трябва да изрази несъгласие с действията му, го прави индиректно, като ясно показва, че е много разстроена от поведението му (Хатано, 2012).
image

След три е твърде късно

Японските родители обръщат специално внимание на ранното развитие на умствените способности на децата. Японците са едни от първите в света, които започват да говорят за необходимостта от точно такъв подход към хармоничното развитие на личността. През 1971г. в Япония е публикувана книгата на известния японски специалист в областта на ранното детско развитие Ибука Масару[1] „След три е твърде късно“, която революционизира японската педагогика (Масару, 1971).

Ибука вярва, че малките деца имат способността да научат всичко. В книгата той разсъждава върху огромното влияние на околната среда върху новородените и предлага прости и разбираеми техники на обучение, които допринасят за ранното развитие на детето. Според него това, което възрастните научават много трудно, децата учат за удоволствие. Основната идея на неговата теория е, че през първите три години от живота детето има най-висок потенциал за учене и основната препоръка към родителите е да не закъсняват.

Според Ибука е необходимо да се вземат предвид следните основни принципи:

-стимулиране жаждата на детето за знания, чрез събуждане интереса му към околния свят;

-постоянно наблюдение в развитието на неговия характер като личност;

-насърчаване развитието на заложения му творчески потенциал;

-формиране на различни практически навици.

Според Ибука, в същото време родителите, не трябва да се изправят пред задачата да отгледат поредния гений: вместо това те трябва да предложат на детето образование, което може да го „научи да мисли и анализира събитията, да има здраво тяло и да го направи умно и добро. Днес този възглед от позиция на възпитанието в много страни изглежда очевиден, но през 1970г. той звучи революционно.


[1] Масару Ибука (井深大; 11.04.1908–19.12.1997) — японски инженер и предприемач, един от основателите на световноизвестната „Sony Corporation“, създател на новаторски концепции за възпитание и обучение на деца в ранна възраст, директор на организацията „Обучение на таланти“.

image

Ранно детство

Японската култура е колективистична. Японските деца се учат от родителите си да изграждат правилно взаимоотношения в колектив.  В процеса на формиране на личността на детето специално място заема периодът на престоя му в детската градина, където то свиква да бъде в колектив. Началото е на тригодишна възраст. В Япония има система за детски ясли, но възпитаването на деца в ясли не се насърчава в японското общество. По всеобщо убеждение децата в най-ранно детство трябва да бъдат гледани преди всичко от майка си. Ако една жена изпрати детето си на ясла, докато ходи на работа, това поведение се счита за егоистично, защото „детето трябва да се учи и развива у дома“.

Детските градини в Япония са разделени на два вида: хоикуен и йотиен. Децата прекарват повече от десет часа в Хойкуен, докато в Йотиен – не повече от седем часа (Ареширзе, Крупянко, 2014). Вътрешният интериор на детската градина оказва голямо влияние върху формирането на личността. Той е изключително стилизиран, без излишни украшения. Обикновено европейците са изумени от спартанската им простота.

Броят на децата в групите на детската градина не надвишава 6-8 души. Но по-важното е, че на всеки шест месеца съставът им се реорганизира. Това се прави, за да се предоставят на децата широки възможности за опознаване и адаптиране към деца с различни характери. Ако например едно дете няма добри отношения в една група, е напълно възможно то да намери приятели в друг детска колектив.

Учителите също постоянно се променят. Това се прави, за да не свикват децата с тях твърде много. Счита се, че силната привързаност поражда ненужна зависимост.

Основната педагогическа задача на японската детска градина не е образователна, а възпитателна: японската детска градина учи детето да се държи правилно в група, да се научи да общува конструктивно и бързо да усвои правилата на общността. Философията на „икудзи“ се основава на факта, че в бъдещия живот детето ще трябва постоянно да бъде в някаква социална група и уменията за здравословен контакт с други хора, и способностите за адаптация ще бъдат изключително полезни. Затова учителите в детските градини учат децата да „разбират“ причините за периодично възникващи конфликти и да разрешават спорове. В същото време, в процеса на общуване с децата, възпитателите се опитват да избягват случаи на съперничество или конкуренция между децата помежду си, тъй като „победата“ на единия винаги ще означава „загуба на лицето“ на другия.

Според философията на „икудзи“ най-продуктивното разрешаване на всякакви конфликти, които възникват в процеса на общуване между хората, е търсенето на компромиси. Още в първата имперска конституция на Япония от 1889 г. се отбелязва, че основната добродетел на достойния гражданин е способността да се избягват социалните противоречия (Стед, 1904).

Важно място в системата за обучение на деца в японските детски градини и училища заема хоровото пеене. Този тип музикална култура в Япония има редица традиционни характеристики. Например, според японските представи, отделянето на солист в детски хор не е педагогично. В същото време японските учители са убедени, че хоровото пеене помага да се култивира у децата чувство за единство с групата (Давис, Осаму, 2006).

Но пеенето не е единственият вид „колективно творчество“. Такава роля играят спортните игри: щафетни състезания, гоненичка, баскетбол, волейбол и др. Интересно е, че наравно с децата в игрите  участват и възпитателите. Около веднъж месечно старшите групи от детската градина отиват на групови походи в околностите на района за цял ден. Местата могат да бъдат най-разнообразни – няма ограничения: най-близката планина, зоопарк, полянка край река или ботаническа градина. На такива походи децата не само научават нещо ново, но и се учат да бъдат издръжливи, и да понасят трудностите на похода.

В детските градини се обръща голямо внимание на приложното творчество: рисуване, апликация, оригами, оятиро[1]: такива дейности развиват фината моторика на децата.


[1] Оятиро — плетене на възли от тънко въженце, нахлузено между пръстите, отчасти подобно на макраме.
image

След петата година

Следващият етап от 5 до 15 години е коренно различен от предишния. През този период детето се третира като роб. През него то свиква със суров живот в обществото.

Япония е проникната от духа на колективизма, който се внушава на децата от люлката. От 5-годишна възраст това е особено очевидно. Без подбор по талант, красота и т.н. Дори състезанията, които се провеждат, завършват не с избиране на победител, а с равенство.

Парадокс в японското възпитание е, че ако в началото на живота на детето всичко е позволено, след петата година родителите започват съзнателно да го ограничават в много неща. Това се счита за необходимо само за да може детето да израсне като дисциплиниран и законопослушен гражданин. Детето не може да не се подчинява на многобройни правила, тъй като точно това правят всички около него, а да действа по друг начин означава да „загуби лицето си“ и да се окаже извън групата. „Има време за всичко“, гласи един от основните принципи на икудзи.

Момчетата и момичетата в Япония се отглеждат по различен начин, защото според системата „икудзи“ те трябва да изпълняват различни социални роли.

Една от японските поговорки гласи: „Мъжът не трябва да влиза в кухнята“. Родителите виждат сина си като бъдеща опора на семейството, докато момичетата са научени да вършат домакинска работа от детството: да могат да готвят, шият и перат (Сато, 2012).

Докато детето расте, от особено значение за формирането на неговата личност е „правилното общуване“, под което японците разбират спазването на редица прости правила.  Например, родителите трябва да прекарват по-често свободното време с детето си. От тях се иска искрено да оценяват всеки, дори най-малкия успех на детето и да отдават заслуженото на реалните резултати, като вземат предвид възрастовите му възможности. Необходимо е да общуват възможно най-приятелски с детето си, като често използват топли, приятелски фрази. Силно препоръчително е да използват „вербални послания“ при общуване, т.е. фрази като „Безпокоя се за теб“, „Вълнувам се за теб“, използвайки „Аз-послания“. В този случай трябва да се избягват фрази като „Ти ме обиди“, „Твоето поведение ме дразни“. Счита се, че ответната реакция на детето може да бъде появата на чувство за вина, негодувание и дори агресия, тъй като от негова гледна точка то не заслужава такова отношение към себе си.

Японските родители предпочитат да говорят с децата си на нивото на очите на детето, т.е. лице в лице, избягване на разговори отгоре надолу, като по този начин не се демонстрира превъзходство. Когато общуват с деца, японците предпочитат да говорят повече за своите чувства, да споделят, как и колко ги обичат, и подкрепят. В същото време родителите се стараят да прегърнат детето няколко пъти през целия ден, демонстрирайки топли чувства.

Въпреки всички видими положителни аспекти на японската система за възпитание и формиране на личността, пристрастието към груповото съзнание нерядко води японските деца до липса на независимост при вземането на решения и способността да мислят самостоятелно атрофира. Освен това необходимостта от съобразяване с един стандарт на възпитание е толкова здраво вкоренена в съзнанието на японските деца, че ако някой изрази собствено, неунифицирано мнение, той става обект на подигравки и дори враждебност от другите.

Неслучайно в японските училища днес е широко разпространено такова негативно явление като „идзиме“ (苛め), понятие, близка до „омраза и „ненавист“. „Нестандартният“ ученик може да бъде тормозен от своите връстници, често дори бит. Не може да се каже, че японците не виждат негативните страни на своята възпитателна система, но проблемът остава нерешен и до днес.

Повлияни от западния либерален дух, в Япония също се наблюдават абнормни явления – нараства инфантилността сред подрастващите, младежите отхвърлят критиката на възрастните, появяват се елементи на агресия към по-възрастните, включително родители или учители.

image

Петнадесетата годишнина

Към петнадесетгодишна възраст детето в Япония се счита за практически оформена личност. В ежедневието то е в състояние да се грижи за себе си и знае правилата за учтиво поведение с другите, така че на тази възраст родителите се стараят да не се намесват в делата на подрастващия млад човек, освобождавайки го постепенно от веригите си.

Японските родители обаче са сигурни, че дори на 15-годишна възраст детето им се нуждае от родителска грижа, въпреки че в същото време запазват личното му жизнено пространство и свободата на действие непокътнати. Родителите винаги са готови да помогнат на детето, така че подрастващия е спокоен за живота и безопасността си, няма желание да прави нещо в противоречие с родителите си. Японските родители се опитват да гарантират, че дори след навършване на пълнолетие[1],  децата им да продължат да получават родителска топлина и да не се чувстват „изоставени“.

Съгласно новия закон, приет през 2022 г., след навършване на 18-годишна възраст на японците е позволено да се женят, да подписват договори и да теглят заеми без съгласието на родителите. Въпреки това, те до 20-годишна възраст са под запрещение по отношение пушенето, пиенето на алкохол и хазарт.

​​​​И въпреки че според западните разбирания японската образователна система „икудзи“ може да изглежда донякъде парадоксална, понякога наивна и дори странна, трябва да се има предвид, че в Япония тя „работи“ през всички етапи от националната история и помага да се възпитават дисциплинирани и родолюбиви граждани. Системата „икудзи“ е специфичен кодекс на поведение на японците, техния мироглед, тяхната ценностна система. Японският манталитет традиционно се основополага от родителите в ранното детството и се развива през целия му следващ живот.

 

Бележки:

1.Особенности воспитания детей в Японии // Лайфхакер. URL: > (дата обращения: 06.03.19).

Библиография:

1.Арешизде Л. Г., Крупянко М. И., Крупянко И. М. Воспитание по-японски: 63 правила японских мам. М.: Международные отношения, 2014. — 232 c.

2.Масару Ибука. После трех уже поздно. М.: Альпина нон-фикшн, 2011. — 120 с.

3.Параграфы Конституции, в истолковании ее составителя маркиза Ито Хиробуми «Права и обязанности подданных» // Японцы о Японии, сборник статей первоклассных японских авторитетов, собранных и редактированных А. Стэдом.СПБ, 1904. C. 38–43.

4.Дэвис Р. Дж., Осаму Икэно. Япония. Как ее понять: очерки современной японской культуры. М.: АСТ, Астрель, 2006. — 320 с.

 

„След три вече е твърде късно“ (на японски: 幼稚園では遅すぎる Yochien-deva ososugiru, Твърде късно е в предучилищна възраст) е книга от японския новатор в сферата на ранното детство Масару Ибуки. Година на написване – 1971. През 1977 г. книгата е преведена на английски - Kindergarten is Too Late.

Авторът вярва, че малките деца имат способността да научат всичко. Той разсъждава върху огромното влияние на околната среда върху новородените и предлага прости, ясни техники на преподаване, които насърчават ранното детско развитие. Според него това, което възрастните усвояват много трудно, децата научават чрез игра. И основното в този процес е своевременното въвеждане на нов опит. Но само тези, които са до детето ден след ден, могат да разпознаят това „навреме“. Книгата е адресирана към всички майки и бащи, които искат да открият нови прекрасни възможности за своите малки деца.

Преди няколко десетилетия теорията на Масару Ибуки преобъръща традиционните представи за ранното детско развитие. Книгата става популярна в цял свят (наречена е книга на века Book of the Century) и печели много последователи. Основната идея е, че през първите три години от живота си детето има най-голям потенциал за учене. Основното нещо е да не се закъснее.

Книгата отговаря на основния въпрос „Защо?“ Защо трябва да се занимаваме с развитието на детето под 3 години и защо е толкова важно за неговото бъдеще.

Глен Доман, във въведението към английското издание на книгата, го описва по следния начин: Тази книга е една от най-важните книги, писани някога. Мисля, че всички родители, живеещи на Земята, трябва да я прочетат.

 

 Автори:

Крупянко Михаил Иванович

Институт востоковедения РАН Российская Федерация, Москва

Арешидзе Лиана Георгиевна

Институт востоковедения РАН Российская Федерация, Москва

(превод от руски език)

 

 


[1] През 1876 г. възрастта за пълнолетие е определена на 20 години. На 13 юни 2018 г. е приет нов Закон, влизащ в сила от 2022 г., съгласно който възрастта за пълнолетие е намалена на 18 години.Категория: Други
Прочетен: 113 Коментари: 0 Гласове: 0
 

СТРАТЕГИЧЕСКА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ (Клоуи Маданес). ГЛАВА IX. ИЗВОДИ: МЕТАФОРА И СИЛА (превод от руски език).


ГЛАВА IX. ИЗВОДИ: МЕТАФОРА И СИЛА

В заключителната глава е направен обзор на ключовите елементи на стратегическата семейна терапия като самостоятелен подход и предлага кратко резюме с някои допълнителни коментари.

ЕДИНИЦА

Подходът, представен в тази книга, е част от семейно-ориентираната терапия. Разглеждането на проблема на клиента от гледна точка на семейството като цяло едва наскоро получи признание в нашата професионална общност. Нежеланието да се приеме като единица на терапевтично действие нещо по-голямо от индивида не може да не бъде озадачаващо. По някакъв начин възникна схващане, че третирането на индивид като част от по-голяма организация е равносилно на неговото унижение. Този вид пристрастие може да се сравни с объркването, което много от нас имат с мисълта, че ние подобно на мравки, пчели и термити, сме част от някаква колективна общност, която се държи като организъм. Разбира се, човек не може да гледа на собствената си природа без отвращение, мислейки в същото време, че колкото и уникален да е всеки индивид, той е само част, компонент от организация, притежаваща собствен интелект (Thomas, 1979 г.)

Фройд веднъж отбелязва, че през цялата си история науката е нанесла три удара на представата на човека за себе си: първият е свързан с откритието, че Земята не е центърът на Вселената; вторият – с теорията, според която човечеството води произхода си от животните; третият – с доказателство, че човек е мотивиран отвътре в себе си от несъзнателни сили, пред които е безсилен, неспособен да ги контролира. Хейли (1967b) правилно предполага, че четвъртият удар може да бъде тезата, че „причината“ за човешкото поведение вече не се крие в него, а във външен контекст. С други думи, единицата не е индивид, а нещо по-широко.

Но допускането, което отрича правото на индивида да бъде считан за единствения фокус на нашето прецизно внимание, все още не е толкова неприятно, колкото идеята, че такъв фокус може да бъде семейството – интегрална общност с независим интелект. Но не е ли група от връстници или приятели социална единица? Ами трудовите или училищните групи, както и различните сдружения? За много от нас този тип организации са толкова важни, колкото семейството, а понякога дори повече. Въпреки това, когато симптоматичното поведение постепенно придобива сила, точно както гласът на трагедията става все по-често чут в гръцката драма, семейството е това, което се явява като организъм, който обикновено доказва най-голямото си значение. Има моменти, когато развитието изисква намеса на терапевта в други организации и в тези случаи също може да се осъществи с най-голям ефект чрез семейството.

ВЛАСТ

Веднага щом семейството започне да фигурира като единица, нашите представи за власт трябва да претърпят промяна. Идеята обаче, че поведението на всеки един човек се определя от влиянието на друг, решително се отхвърля от много съвременни теоретици. Понякога дори се твърди, че властта е мит или по-скоро метафора, твърде опасна, за да предизвика доверие (Bateson, 1980). В качеството на предлог встъпва следния извод: такива проблеми като влиянието на една по-просперираща нация върху друга или господството на богатството над бедността все още не са намерили своето решение в света и по тази причина не могат да бъдат игнорирани.

За много хора всяко обсъждане на концепцията за власт предизвиква силна съпротива и те възразяват най-силно срещу идеята за манипулиране на властта в такава доброжелателна област като терапията. Властта обаче е важен фактор в човешките взаимоотношения. Следователно, когато едно семейство преминава през реорганизация, този проблем неизбежно става обект на първичен интерес. Трудно е да се разбере как може да се отрече тясната връзка между феномена на властта и човешките отношения, когато хората постоянно се сблъскват в различни видове битки, убиват се или посвещават живота си на това да си помагат. Дискредитирането на тази концепция най-вероятно е причинено от погрешно схващане, което пренебрегва разликата между властта и щетите, които хората могат да си причинят един на друг, когато злоупотребяват с власт или се използват взаимно с егоистични интереси. Този акцент обаче е по-подходящ за теорията на мотивацията, отколкото за теорията на властта. Властта и силата, която дава, в зависимост от това как се използва, може да бъде еднакво добра и милосърдна, както и разрушителна и зла. Ако изхождаме от убеждението, че хората са враждебни, агресивни и способни да се използват един друг само за собствените си интереси, тогава, разбира се, властта е ясно отрицателно понятие. Ако обаче допуснем възможността хората да имат естествено желание за добронамереност и доброта, да имат желанието и способността да бъдат полезни един на друг, тогава властта се превръща в средство, водещо до общото благо.

МЕЖДУЛИЧНОСТНО ВЛИЯНИЕ

Проблемът с властта е свързан с въпроса за междуличностното влияние, което се случва на нива, които понякога са трудни за разбиране. Можем да използваме пример от Томас (1980). Брадавицата е „умело проектиран репродуктивен апарат на вирус“. Това е груб израстък, под прикритието на който се размножават вирусите. Но въпреки силата на това покритие, брадавиците могат да бъдат премахнати чрез силата на хипнотичното внушение и този факт по никакъв начин не противоречи на съществуването на съвременни теории за наличието на сложни имунологични механизми, които допринасят за отхвърлянето на тези образувания. Томас се възхищава на способността на несъзнаваното, което „контролира механизмите, необходими за разпространението на този вирус и за разгръщането в подходящ ред на много различни клетки с цел отхвърляне на тъкани“. Той посочва, че дори ако имунологията няма нищо общо с това и всичко, което се случва, се свежда само до намеса, която се създава локално в кръвоснабдяването, тогава това е огромна задача. Ако имахме ясно разбиране какво точно се случва, когато една брадавица изчезне под въздействието на хипноза, „щяхме да проникнем в тайната природа на онази суперинтелигентност, която се крие във всеки от нас, като същевременно оставаме неизмеримо по-находчиви и владеещи технологиите на „ноу-хау” -хау”, които са далеч отвъд съвременните ни разбирания” (1980, стр. 63). Томас изглежда вярва, че собственикът на брадавицата я прогонва насила. Хипнотизаторът казва на "безсъзнанието" на субекта да накара брадавицата да изчезне и безсъзнанието се съгласява с това искане. Но все пак не друг, а хипнотизаторът кара брадавицата да изчезне, след като предварително е сключил договор със субекта, който му позволява да влияе върху неговите автономни телесни функции. Ако можехме да разберем как се реализира договорът между хипнотизатор и субект, бихме научили за природата на това междуличностно влияние, което има необичайна прецизност и сила. Ако можехме да разберем мистерията на взаимодействието, което се случва между хипнотизатора и вируса, който се е настанил в кожата на друг човек, както и същността на връзката между хипнотизатора, субекта и вируса, нашето разбиране на влиянието, което един човек може да упражни върху друг, ще се разшири значително. Ако е възможно един човек да повлияе на друг, което предизвиква включване на фини и сложни механизми, водещи до премахване на брадавици, тогава има ли други видове въздействие, подобни на това влияние и еднакво вероятни?

ПОЛЕЗНОСТ

Тази книга набляга на помагащите и защитаващите аспекти, съдържащи се в категориите власт и междуличностно влияние. Авторът изхожда от предположението, че членовете на семейството, въздействайки си един на друг с намерението да помогнат, не само че не намират адекватни средства, но освен това сякаш избират най-неподходящите: вместо да се справят с проблема, те само отвличат вниманието от него, предотвратявайки неговото решаване и създаване на нови трудности.

Девиантното поведение на детето принуждава родителите да се съсредоточат върху неговия проблем и им помага, като им позволява да избягат от проблемите си и да се издигнат над собствените си трудности. Например, една майка се потапя в грижите за страдащото си дете, вместо да се възмущава от недостатъците на съпруга си или ревностно да преследва собствената си кариера, като по този начин го изважда от равновесие. Трудностите на детето могат да накарат бащата да се почувства колко е необходим за семейството, дори ако отношенията му със съпругата му преминават през трудни времена. Всички тези начини, по които детето защитава родителите си, го карат да изглежда нещастно и безпомощно, въпреки че като помощник е надарено с очевидна власт в семейството си.

Симптоматичното поведение на един от съпрузите може да бъде защитно спрямо другия, позволявайки му да почувства собствената си сила и стойност в ролята на първи и основен помощник на своята страдаща половинка. Проблемите, на които един от съпрузите става носител, в известен смисъл са дори „полезни“, тъй като предизвикват приятелско взаимодействие между съпруга и съпругата и предотвратяват тяхното отчуждение.

Има много начини за взаимна защита и помощ в едно семейство. Например, ако един от неговите членове стане обект на заяждания и атаки от друг, винаги се намира трети, готов да се намеси и да отблъсне действията на нападателя, като ги поеме върху себе си или, като не издържи на напрежението, да отклони вниманието от жертвата и да я привлече към себе си. Случва се някой да се включи в атаките срещу жертвата, но по съвсем различен, по-мек и нежен начин, и така да измести прекалено буйстващия воин. Защитата има много форми и не винаги изглежда доброжелателна и мила. Други методи за защита са косвени по природа или включват щети, причинени на друг. Понякога, например, е невъзможно човек да се освободи от болката, която изпитва, без да преживее друга болка. Спасяването понякога приема много злополучни форми, напълно несъвместими с идеята за подкрепа, която би отговорила на очакванията на спасения човек. Някои форми на защита не само не водят до решение на проблема, но създават нови, още по-големи затруднения.

Когато се сблъскате с екстремни форми на симптоматично поведение на дете, не можете да не се запитате: не е ли твърде далеч отвъд възможните граници, за да се допусне идеята, че детето прибягва до такива екстремни действия, за да реши родителските проблеми, които на фона на поведението му изглеждат много по-умерени и толерантни? И отново е уместен пример от биологията. Бейтсън (1980) и други отбелязват, че природата винаги е прекомерна. Човек произвежда милиони сперматозоиди, за да запази един от тях жив. Рибата снася милиони яйца, така че от незначителна част от тях се излюпват малки, милиони семена са разпръснати наоколо, така че да расте едно дърво. Природата произвежда всичко, независимо какво, в такъв огромен мащаб, че да гарантира целта. Симптоматичното поведение може да се характеризира със същите характеристики, достигайки прекомерни, преувеличени форми, то гарантира постигане на цел, колкото и малка да е тя.

Томас (1980) отбелязва, че действията, които нарушават живота на сложна социална система, възпрепятствайки нейния нормален ход, често са резултат от усилия, предприети с най-добри намерения. Той стига до идеята, че най-добрата намеса понякога се крие не толкова в опит за промяна на средата, а в много по-просто действие - „внимателно вземете и извлечете самия източник на безпокойство“ (1980, стр. 90). Инициаторът или медиаторът, когото Томас възнаграждава с неприятни определения като „натрапчив“ и „неспокоен“, „вирещ носа си“ навсякъде, е от другата страна на системата и, оставайки извън нея, се намесва в нейните вътрешни закони. Един от примерите, които авторът посочва, е сифилисът, за излекуване на който е достатъчно, без да губите нито минута, да стигнете до причинителя на болестта, малък микроорганизъм, с възможно най-голяма скорост и да го елиминирате. Знаейки, че сифилисът се причинява от спирохета, медицината действа като споменатия по-горе прекалено нервен посредник, който в неефективните си опити да излекува пациента не само му навреди, но и го овкуси с доста обиди. Друг любим пример на Томас (1980) е професор Калхун, който, въз основа на своите експерименти върху плъхове, изложени на пренаселеност, демонстрира появата на злокачествена социална патология. Според Томас проблемът не се крие в тенденцията към необичайно поведение, наблюдавана при плъхове в условия на пренаселеност, а „в учения, който ги е извадил от огромния свят, в който са живели, и ги е поставил в малка тясна кутия“ (1980 г.). , стр. 92). Обсъжданите примери имат двойно значение за работата на терапевта. Първият извод, който пряко произтича от тях е, че дори терапевтът да е принуден да се намеси в живота на пациента, той трябва поне да го прави с известна доза предпазливост. Вторият предполага, че за да се елиминира „източникът на безпокойство“, се допуска интервенция с най-неблагоприятни последици за него (под формата на хоспитализация). Известно е обаче, че решението всъщност е много по-сложно, отколкото в примерите със сифилис или експериментите на професор Калхун.

Алтернативата, която се предлага в тази книга, е да се идентифицира „безпокойният посредник“, който се „намесва там където не му е работа“ не е без полза за цялото семейство, и да се осъществи такава терапевтична намеса, че да се видоизмени характера на тази „полезност“, за да стане по-благоприятна за всички засегнати от нея. Задачата за определяне на полезността обаче не е никак проста. Полезността, когато се реализира в живота, става възможна само чрез последователното участие на няколко членове на семейството. Едно дете, например, се държи симптоматично – поведение, което се оказва полезно за родителите му, тъй като това е уникална форма на помощ за тях. Родителите се фокусират върху детето, помагайки му да преодолее проблемите си. Тази полезност за родителите поддържа функциите на симптоматичното поведение на детето и то става все по-безпомощно по начин, който е полезен за родителите. Полезността е общо, обединяващо усилие; в семейството никога няма посредничество в единствено число.

СВОЕВРЕМЕННО ПЛАНИРАНЕ

Невъзможно е да се повярва, че едно дете е толкова умно, че да може умишлено да планира симптом, за да помогне на родителите си. И също толкова трудно е да си представим, че то може да предвиди предварително реакциите на другите към поведението му. Знае ли предварително, че бащата ще се излекува от проблема си, щом стъпи на пътя да помогне на сина си? Дали това е случайност, до която е стигнало чрез проба и грешка? Вярно ли е, че именно бащата е станал подбудителен фактор, довел до появата на симптом при детето – за да има възможност родителят да му помогне и да се почувства компетентен, възстановявайки се от преживените собствени трудности?

Колкото и невероятно да изглежда, че подобно предварително планиране може да възникне при човешкото взаимодействие, децата изглежда имат тази способност. Като птици, летящи във въздуха или животни в поле. Нека отново се позовем на примера на Томас (Ferris, 1980), в който той описва бръмбар, наречен „пръстен на мимозата“. Томас казва: 

Причината да харесвам толкова много този екземпляр е, че той е перфектен пример за предварително планиране, за истинска предвидливост в едно същество, което очевидно няма развита централна нервна система. Като начало той е привлечен от дървото мимоза. Не живее на други дървета. Женската на този бръмбар се изкачва по ствола на мимозата, сякаш по магистрала, стига до нейния клон и, работейки с челюстите си, прави надлъжен разрез върху него, където слага личинки, след което веднага го затваря, така че те стават почти невидими. След това тя пълзи обратно по клона и прекарва няколко часа в дъвчене на пръстена около клона. Това е фина дърводелска работа, подобна на тази, извършена от бобър. С посочената операция завършва работата. Пръстенът е изкопан достатъчно дълбоко, за да погуби клона. Движението на дървесния сок, необходим за живота му, е блокирано. Сякаш е отсечен от дървото. Клонът умира. Първият полъх на вятъра трябва да го пречупи. След това той пада и сега нищо не пречи на ларвите да се излюпят, защото са в мъртъв клон. И цикълът започва отново. Пита се: как развитието стигнало до тези два отделни и напълно несвързани акта на поведение? Всичко изглежда така, сякаш е много добре обмислено. Женският бръмбар се стреми да постави личинки в дървото на мимозата, защото по някакъв начин то я привлича. Но личинките не могат да оцелеят в живо дърво и най-добрият начин да убиеш дървото е да го прегризеш” (1980, стр. 128).

Колко по-сложни и неразбираеми могат да бъдат скритите ходове на прогностичното планиране при хората, ако те са толкова сложни в едно малко насекомо!

Буболечката има план, но женската буболечка не може да допринесе за формирането на този план, нито може да спре последващото му изпълнение. Може би е добре детето да помага на родителите си, но не може да спре. То може да има илюзията, че е способно да направи това и че действията му са независими, но всъщност детето е само част от система, която има свои цели.

ЙЕРАРХИЯ

Друг аспект на властта, на който се набляга в тази книга, е свързан с йерархията и организацията в семейството. Тъй като властта, в зависимост от своята мотивация, може да бъде зла или добра, разрушителна или полезна, съществуването на йерархия, в която една част от хората в известен смисъл се издига над друга, също може да се разглежда като нещо нежелано или напротив, като необходимост и полезно. В други случаи погледът върху йерархията зависи от функциите и целите, възложени на тези, които са на по-високи позиции. Веднъж в група за обучение на терапевти един баптистки свещеник коментира ползите от своята вяра по следния начин: „Няма никой над мен, който да се осмели да ми казва какво трябва да правя.“ А един католически учител, свидетел на това изказване, в частен разговор отбелязал тъжно за него: „Тези баптистки свещеници са толкова самотни! Няма никой над тях, който да им помогне.” Баптистът и католикът имат различни възгледи относно функцията на висшестоящото ръководство.

Във всяка организация има йерархия в смисъл, че един човек, принадлежащ към нея, има повече власт от друг и носи по-голяма отговорност за всичко, което се случва. Родителите естествено носят отговорността да осигурят на децата си всичко необходимо и да се грижат за тях. Докато децата стават подрастващи, се очаква родителите постепенно да започнат да се отказват от част от властта си, тъй като децата постепенно поемат повече отговорност за собствените си съдби. Когато подрастващите навлязат в юношеството, родителите вече не са юридически отговорни за децата си и отношенията започват да се изместват към все по-голямо равенство между родители и деца.

В брака въпросът за йерархията обикновено се решава чрез разделяне на сферите на власт и отговорност, извършвани по различни начини. Например, един от съпрузите може да поеме всички решения, свързани с проблема с печеленето на пари, докато вторият отговаря за отношенията с роднините. В друга двойка отговорността за решенията в областта на отглеждането на деца е концентрирана в ръцете на единия съпруг, докато сферата на отговорност на втория са контактите с приятели. Така в една двойка се формира не само една йерархия, а множество от тях; Всеки от съпрузите в една област заема по-високо и по-отговорно положение спрямо брачния си партньор, а в друга – подчинено.

Йерархичната организация на семейството предполага доминиране на неговите членове, поемане на отговорност и правото да се вземат решения за другите. Това също означава да помагаш, защитаваш, осигуряваш комфорт и грижа за другите. Поради самото естество на позицията, която родителите заемат в йерархията, те помагат и се грижат за децата си много по-често, отколкото децата помагат и се грижат за родителите си. В този смисъл родителите имат повече власт и разполагат с по-голяма сила в сравнение с децата. В брака съпрузите си помагат и се грижат един за друг по различно време и при различни обстоятелства.

Когато детето проявява признаци на симптоматично или проблемно поведение, родителите изразяват загрижеността си чрез помощ и защита, или наказание. Поведенческите разстройства на детето му дават власт над родителите му, които, въпреки че му обръщат цялото си внимание, все пак се провалят, установявайки, че тяхната помощ не води до никакви промени. В този смисъл детето придобива власт над родителите, като по същество определя какво може да прави семейството, за какво трябва да говорят родителите, как ще прекарват времето си и т.н. Тъй като поведението на детето продължава да се отклонява или симптомът продължава, родителите стават още по-защитни. С други думи, в семейството започват да действат две йерархии, които са в конфликт помежду си. И двете страни – и родителите, и детето – едновременно започват да заемат както позиция на власт, така и позиция на зависимост и подчинение един спрямо друг. Йерархичното несъответствие може да се превърне в йерархично анулиране, ако родителите окончателно загубят властта си над подрастващия или младежа, който започва да ги доминира, тероризирайки ги с неконтролируемост, жестокост и ексцентрично поведение.

Когато един от съпрузите стане източник на симптоматично или проблемно поведение, тогава в самата двойка царуват две несъответстващи йерархии. Всеки, който развие симптом, поради болестта и безпомощността на поведението си, се оказва в зависимото положение; другият съпруг, действащ като спасител и помощник, заема позиция на сила и превъзходство. В същото време съпругът, страдащ от симптома, също е доминиращ по своему – не е възможно да му се повлияе или да му се помогне. В този смисъл неговият брачен партньор се оказва в зависима, подчинена позиция, тъй като търпи едно поражение след друго и все повече подчинява живота си на грижата за пациента, организирайки го около неговия проблем.

Симптомът може да се разглежда като неконгруентно съобщение, ако имаме предвид, че лицето, страдащо от него прибягва до такива неподходящи и дори погрешни форми на поведение, като същевременно отрича, че е в състояние да контролира това поведение и се позовава на неговата непреднамереност. Да цитирам Хейли (1963, стр. 5): „От комуникативна гледна точка, симптоматичното поведение представлява несъответствие между едно от нивата на съобщението и метакомуникативното ниво. Пациентът довежда някои от действията си до крайна форма или избягва нещо, показвайки, че не прави всичко това, защото не може да си помогне. Симптомът е неконгруентно послание, но в по-широк контекст може да се окаже напълно съгласувано с неконгруентната позиция в йерархията. Човек, който по своята реална позиция е едновременно определян като властен и безпомощен, ще започне да се държи симптоматично, което ще отразява неконгруентността на неговата йерархична позиция. Когато човек е едновременно силен и безпомощен по отношение на другите, тези други също трябва да бъдат съответно силни и безпомощни. Силата и безсилието могат да бъдат определени само по отношение на другите. Неконгруентната йерархия е организационна структура, която включва симптоматично поведение.

МЕТАФОРА

Човешките комуникации се изграждат на принципа на аналогията. Техните съобщения могат да получат значение само в контекста на други съобщения. Аналогичното съобщение обикновено има скрит фон, който се различава от изрично изразеното и освен това експлицитно изразява определена молба или разпореждане. Например, когато съпругата каже на съпруга си „Имам главоболие“, тя ясно съобщава вътрешното си състояние. Въпреки това, според законите на аналогията, това съобщение може да служи в най-лошия случай като скрит израз на недоволството, което жената изпитва от жизнената си ситуация като цяло и в най-добрия случай като неизказана молба съпругът й да й помогне да се справи с децата.

Цялото човешко поведение може да бъде представено по един или друг начин на езика на аналогии или метафори на различни нива на абстракция. Определен тип поведение е подобен на друг, когато и двата типа са сходни един с друг в някакво отношение, дори ако в други отношения се различават един от друг. Едно поведение може да се счита за метафорично по отношение на друго поведение, когато първото символизира второто или се използва вместо него. Симптоматичното поведение при определени условия се счита както за аналогово, така и за метафорично.

1.Симптомът може да служи като съобщение за едно вътрешно състояние и в същото време като метафора за друго вътрешно състояние. Например, главоболието на детето изразява повече от един вид болка.

2.Симптомът може да служи като съобщение за вътрешното състояние на субекта, като в същото време действа като аналогия или метафора за симптом или вътрешно състояние, преживяно от друг човек. Например, когато едно дете отказва да посещава училище, то изразява чрез проблемното си поведение не само своя страх, но и страха на майка си. Неговият страх е подобен на този на майка му (по определен начин и двете преживявания са подобни едно на друго), но освен това е метафора по отношение на него (страхът на детето символизира или представлява страха на майката).

3.Взаимодействието между двама членове на семейството може да бъде както аналогично, така и метафорично, възпроизвеждайки и замествайки взаимодействието в друга диада от това семейство. Например, когато съпругът се върне у дома от работа, явно притеснен и разстроен за нещо, съпругата му най-вероятно ще се опита да го развесели или успокои, карайки го да се чувства комфортно. Да кажем, че по това време дете в семейството се разболява. Бащата, връщайки се от работа, ще се опита да насърчи и утеши малкия си син по същия начин, както жена му по-рано по отношение на него. Участието на бащата в състоянието на детето и неговата реална помощ предотвратяват (поне по време на болестта на сина) традиционното взаимодействие със съпругата му, в което главата на семейството изглежда толкова безпомощна. Взаимодействието между баща и син служи като заместител на взаимодействието между съпруг и съпруга.

4.Система от взаимодействия, възникнала около симптом, от който страда един от членовете на семейството, може да бъде метафора за система от взаимодействия, формирана на базата на друга проблемна ситуация в семейството, замествайки я. Например, майката, бащата и братята и сестрите се фокусират върху проблема на едно от децата по същия начин, по който са се фокусирали върху проблема на бащата, който съществува много преди да се появи симптомът при детето. Фокусирането върху проблема на детето предотвратява взаимодействия, които отдавна са били съсредоточени върху бащата.

5.Фокусът на взаимодействието в семейството се променя циклично: понякога се концентрира върху симптома на детето, а понякога върху проблема на бащата или брачните трудности, но самото взаимодействие остава същото по своята същност, ако имаме предвид неговата безпомощност и неконгруентност.

Разграничението между буквални и метафорични послания представлява проблем в сравнителната психопатология. Интересът към метафората може да бъде проследен в цялата история на развитието на психоанализата, теорията за шизофренията и гещалтпсихологията. Споменатите теории обаче страдат от факта, че пренебрегват разликата между самата комуникация и мисленето за комуникация. Корзибски (1941) внася необходимото пояснение по този въпрос, като подчертава: „картата не е територията“. Цялата психоанализа е теория за метафората, в която картата и територията са объркани: Едиповата драма, например, не е замислена като метафора или „карта“, а като буквално събитие. Шизофренията се описва като трудност при разграничаване на буквалните и метафоричните нива на посланията и поколения терапевти се борят да разберат метафорите на шизофрениците с надеждата, че разбирането ще доведе до решение на мистерията на психозата. Както динамичната, така и експерименталната терапия се основават изцяло на разбирането на метафоричния характер на езика на възрастните и детската игра.

Тази книга може да се разглежда като принос към общата традиция на интерес към метафората, но тя добавя нова сложност, като описва на метафоричен език връзките, които съществуват между семейните взаимодействия. Системната метафора и метафората на съня са явления от различен порядък. Фокусирането върху метафора, която намира своя израз в определена последователност от взаимодействия, не е същото като да се интересувате от метафора на съобщение или действие. Ние преминаваме към фундаментално различно ниво на анализ, когато разширяваме идеята за метафорична комуникация, намирайки форми на нейното изразяване в областта не само на индивидуалните съобщения, но и на вътрешносемейните отношения или системи на взаимодействие.

Стратегическата семейна терапия споделя с индивидуалната психодинамична и експерименталната терапия общ интерес, чийто фокус е разбирането на метафората. От своя страна тя споделя със семейните терапевти предмета на тяхната грижа – семейната организация. Тези два интереса се събраха в стратегическата семейна терапия, определяйки нейния фокус върху промяната както на метафорите на вътрешносемейното взаимодействие, така и на манипулирането на властта в семейството.

Категория: Други
Прочетен: 71 Коментари: 0 Гласове: 0
 

СТРАТЕГИЧЕСКА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ (Клоуи Маданес). ГЛАВА VIII. Мъж в депресия. Изучаване на случая – трета част. (превод от руски език).


Седмо интервю

Белсън: Е, как се справихте с всичко, за което се разбрахме, мисля, преди две седмици?

Съпругът: Снощи за първи път наистина се потопих в материята, събрах целия материал, анализирах го и след това планирах работата поне за една година. Останалото ще мине много по-лесно.

Белсън: Мисля, че трябва да бъдете поздравени.

Съпругът: Да.

Белсън (към съпруга): Искам да кажа, че заслужавате поздравления.

Съпругът: Тя е тази, която трябва да бъде поздравена.

Белсън: Не, вие заслужавате......

Съпругът: И двамата заслужаваме поздравления.

Белсън: Не, не. Не знам, не знам... Има ли някаква специално предзнаменование в това, че днес дойдохте тук с кучето си?

Съпруга (смее се): Не сме я довели. Тя сама дойде.

Белсън: Тя вероятно е решила да се присъедини към нашата среща, за да може също да ви поздрави. Но каквото и да е, наистина мисля, че това е потресаващо.

Съпругът: Не е истина, аз чувствам, че постигнах много снощи. Това е несъмнено. Ако жена ми не беше казала: „Не се прибирай вкъщи, докато не свършиш поне за една година работа, дори и да трябва да останеш буден цяла нощ“, вероятно щях да си тръгна в десет и половина, защото, честно казано, вече бях достатъчно уморен и си го заслужих, за да се прибера. Но аз останах до полунощ и завърших всичко.

Белсън: Мм-хмм.

Съпруг: Поне до точката, в която вече беше възможно да се сложи край.

Белсън: Наистина невероятно.

Съпругът: Да, изглежда, че моментът, когато всичко ще бъде изпълнено, е близо.

Белсън: Изглеждате по-сериозен и гласът ви звучи съвсем различно, когато произнасяте тези думи.

Съпругът: Всъщност съм почти сигурен, че краят на работата е близо.

Белсън (към съпругата): Изглежда съпругът ви най-накрая си е спомнил какво означава да управляваш собствения си бизнес.

Съпругата: Да.

Белсън: Имам впечатлението, че най-накрая оседла коня си.

Съпруга: Явно е така.

Съпругът: И ако завърша "х" и в същото време...

Белсън (към съпруга): Не е нужно да се извинявате за това, че се интересувате от собствената си работа. Сигурно сте усетили как ви нападнах, за да събудя тази загриженост?

Съпругът: Не, не. Защо трябва да имам това впечатление?

Белсън: Звучите така, сякаш вътрешно се защитавате, че правите всичко толкова добре. Това е напълно излишно.

Съпругът: Разберете, имам такова чувство... такова чувство...

Белсън: Мисля, че е невероятно.

Съпругът: Имам склонност, не склонност, а... не искам да си приписвам заслуги за нещо, което трябваше да направя отдавна.

Белсън: Можете да опитате и да свикнете с това.

Съпругът: Извинете?

Белсън: Можете да опитате и да свикнете...

Съпруг: Да. Но, разбирате ли, нямам особено желание да се потупвам по рамото.

Белсън: И не трябва.....

Съпругът: Радвам се, че го преодолявам.

Белсън: Не се потупвайте по рамото.

Съпругът: Имайки предвид чувството на болест, което разбирам, че съм имал...

Белсън: Но вие имате право да позволите на други хора да го правят.

Съпругът: Нека други хора... какво? Ооо, хвалите ме?

Белсън: Да. Искам да кажа, че може да не обичате да хвалите пищно себе си, но може да позволите на другите да го правят. Имам предвид…...

Съпругът: Но ме кара да се чувствам като малко момче.

Белсън: О, в такъв случай ще спра да говоря...

(Съпругът се смее.)

Белсън: Но все още мисля, че от време на време можете да позволите на други да го правят.

Съпругът: Добре.

Белсън: Знае ли, имам точно обратното чувство към вас. Мисля, че вие...... Мисля, че упоритата работа заслужава награда.

Съпругът: Добре, съгласен съм.

Белсън: Харесва ли ви, когато направи нещо? Имам предвид, когато се направи нещо наистина голямо и... 

Съпругата: Не, според мен тук всичко е малко по-различно. Струва ми се, че той продължава да върви напред.

Белсън: Така че......

Съпругата: И достига......

Белсън: И става, искате да кажете, това, което трябва да стане.

Съпругата: Той нахлува в това блато...

Съпруг: Резултат от шест години пълна безотговорност.

Белсън: Какво можете да кажете за себе си? Правите ли това, което трябва да правите спрямо него по отношение на живота му?

Съпругата: Разбира се.

Белсън: Какво ви липсва?

Съпругата: Какво ми липсва? Ами не знам. Възнамерявам да си припиша заслугите за всичко, което съм направила.

Белсън: Добре.

Съпруга: И да не си приписвам заслуги за това, което не съм направила.

Белсън: Страхотно.

Съпругата: Обаждам му се всеки ден, два пъти през деня и знаете ли, вчера наистина увеличих парното.

Белсън: Да.

Съпругата: М-хмм.

Белсън: Браво.

Съпругата: Да.

Белсън: Добре. Тъй като той ще свърши всичко до тридесети юни, мисля, че трябва да продължите в същия дух и да задържите вниманието си върху него. Разбирате ли, че всичко това, освен всичко друго, има и чисто символично значение – обажданията и всичко това, въпреки че са полезни и в интерес на каузата? Той трябва да знае, че сте на негова страна. Убеден съм, че това е важно.

Съпругът: Знаете ли, много е странно, но аз не реагирам по този начин, реагирам съвсем различно. Снощи всъщност се страхувах да се върна у дома, без да съм завършила определена част от работата.

Белсън: Отлично, това означава, че сте на прав път.

Съпруг: Когато казвам „страшно“, имам предвид, че не исках да изпитвам недоволството на жена си. Не ми харесва, когато е нещастна. Харесва ми, когато при нас всичко е лесно и приятно.

Белсън: Забележително. Това потвърждава, че сме поели правилния курс.

Съпругът (въздиша): Да, но в същото време съм обиден. Всичко това не ми харесва, чувствам се като малко момче.

Белсън: Нищо от това не е толкова важно.

Съпругата: Що се отнася до мен, аз се чувствам като някаква лисица. (Смее се).

Белсън: Не, не, вие изобщо не сте лисица, вие сте нещо точно обратното, да, точно обратното. Вие сте невероятно грижовна съпруга.

(По-късно в същото интервю.)

Съпругата (към съпруга): Мисля, че е време сам да се оправяш с делата си. Никога дори не ми е хрумвало, че мога да оказвам натиск върху теб.

Белсън: Да проявяваш дълбок интерес към делата на съпруга си не означава да бъдеш потисник.

Съпругата: Не, разбира се, но нещо трябваше да се случи, защото когато срещнеш такъв вид трудност, е като да се плъзгаш по хълм надолу.

Белсън: Знаете ли, когато хората са твърде автономни, те стават самотни. В някои случаи в човешките дела трябва да има малко повече взаимна интимност, сплотеност или нещо подобно. Дори и двамата да принадлежите към различни професионални светове, пак е много важно всеки от вас да се интересува от делата на другия. Не се съмнявам, че съпругът ви има нужда от вашето участие. Мисля, че ще изглеждате някак невнимателни, дори пренебрежителни, ако не проявите такъв интерес.

Съпругата: Нямах предвид това.

Белсън: Това е добре.

Съпруга: Що се отнася до работата, както се казва, няма въпроси. Тук не се отказвам от нищо и ще продължа всичко, което правех преди.

Белсън: Честно казано, не мисля, че вече имате нужда от мен.

Съпругът: Защо мислите така?

Съпругата: Тази сутрин говорихме точно за тази тема...

Белсън: Затова ли дойде тук днес с кучето си? Фактът, че кучето излезе от колата и се появи тук, може да е знак за сбогом, прав ли съм? И така, какво щеше да кажете?

Съпругата: Щях да кажа, че Дейви отбеляза тази сутрин, че смята, че би било загуба на време да продължи терапията повече.

Белсън: Съгласен съм.

Съпругата: Но смятам, че все пак трябва да идваме при теб от време на време. Никога не се знае как ще се развият събитията!

Белсън: Нека кажа какво мисля. Ако нямате нищо против, вероятно бих се съгласил с него. Според мен той е прав. Е, може би трябва да се срещнем отново за последен път. Може би трябва да се срещнем след около седмица, за да се уверим, че всичко върви както трябва. И тогава, ако желаете, можем да се срещнем наесен или по друго време, пак за да сме сигурни, че всичко е наред. И вие знаете: всъщност всичко е така, защото принадлежите към онези хора, които са способни да изградят собствената си съдба. Всъщност вие знаете много добре какво да правите и вече го правите. И нямаш нужда от съветите ми. Това са предложенията ми.....

Съпруг (към съпругата): Не, той е просто невероятен, винаги има какво да изненада.

Белсън: Но вие сами знаете всичко това! Мога само да се чудя. Вие самият стигнахте до същите изводи! Просто предпочитате това предложение да идва от мен, защото ако инициативата беше ваша, щях да съм принуден да ви обсипвам с комплименти. Както знаете, не обичате комплиментите. (Съпругата се смее.) Затова е по-добре аз да говоря, а вие да ми правите комплименти. Но вие сте стигнали до същото заключение като мен тази сутрин.

Съпругът: Да, вярно е. Трябваше да взема специално решение да говоря с нея за това тази сутрин.

Белсън: Отлично. Може да не харесвате похвалите, но това е закономерен резултат.

Съпругът: Да, може би наистина не е останало нищо в живота ни, което да изисква вашата намеса. Единственото, което се изисква сега, е наистина да застана начело на моя бизнес. Никой освен мен няма да направи това.

Белсън: Което е вярно, си е вярно.

Съпруг: Вероятно е време да похарча малко пари и да си намеря помощник...

Белсън: Вземете пари за да...

Съпруга: Да, професионалист.

Белсън: Между другото, не са необходими големи нововъведения. В допълнение, една промяна вече е очевидна и изглежда показва, че работите много повече заедно като екип, отколкото всеки поотделно.

Съпругата: Чувствам се много повече...

Белсън: Струва ми се, че сте станали по-въвлечени в много добри отношения.

Съпругата: Да, между другото, ние закусихме! Беше просто страхотно!

Белсън: Какво да кажа! Вече не искам да казвам на жена ви какво да прави. Но мисля, че вие ​​самият може да искате да направите нещо подобно, открито и естествено. Бих ви предложил да следвате това желание от време на време.

Съпруга: Несъмнено

Терапията изискваше седем интервюта. На следващите срещи, едната от които се проведе четири месеца по-късно, а другата осем месеца по-късно, двойката изглеждаше истински жизнерадостна. Съпругът наваксваше работата, която беше пренебрегвал толкова дълго. Те се подкрепяха взаимно в мъката, причинена от смъртта на майката на мъжа, и в радостта, която дойде в семейството им с раждането на първата им внучка. Съпругът призна, че сега знае цената на отговорността и работи с пълна отдаденост. И разбира се, той се съгласи с терапевта: няма смисъл да губи повече време в терапия.

 

Ключовите моменти в този терапевтичен процес са разгледани по-долу.

1. Разбиране на проблема.

Клиентът представи проблема си като състояние на депресия. Той отбеляза, че тази болест го преследва от пет години, през което време той напълно изоставя работата си. През същите тези години съпругата му се връща на учебната скамейка и става успешен терапевт. В близкото минало тя остава преди всичко съпруга и майка, осигурявайки на съпруга си емоционална подкрепа и защита. Първоначалната хипотеза беше, че докато съпругата се връща в училище и дъщерята напусна дома, отношенията между съпруг и съпруга се фокусират предимно върху кариерата на съпруга и отглеждането на деца. Когато съпругата вече има интереси извън семейството, а дъщерята има съпруг, семейството губи обичайните си цели и също толкова познати теми за обсъждане, които са ги държали заедно. Депресията на съпруга компенсира изгубения от него начин на живот. Това (депресията) беше повод, който предизвиква обща загриженост сред съпрузите, особено след като болестта не е могла да не се отрази на финансовото им състояние. На практика депресията беше част от професионалните интереси на съпругата и както може да се предположи, в сравнение с работата на съпруга й като счетоводител, тя предизвиква по-голям интерес от нейна страна. Но въпреки цялата доброта, излъчвана от нея и желанието да подкрепи съпруга си, опитите на съпругата да помогне на съпруга си остават безуспешни. Нейната позиция на лице, оказващо помощ на любим човек, й дава сила и влияние, докато очевидната й неспособност да помогне я поставя в зависима позиция по отношение на съпруга й, чийто източник на сила е неговата собствена безпомощност. Симптомът на съпруга предизвика добронамерено, но нещастно взаимодействие между съпруга и съпругата, стабилизирайки брака им на базата на нещастие. Беше необходимо да се организира всичко по такъв начин, че съпругата да може да помогне на съпруга си отново да стане богат и отношенията им да станат по-равностойни.

2.Интервенции

а) Дефиниране на проблема. На клиента е казано, че преди това е бил диагностициран погрешно. Истинският му проблем не е депресията, а безотговорността. И целта на терапията е да се опита да му помогне да стане отново отговорен. Беше необходимо да се предефинира проблемът поради редица причини:

-Депресията е вътрешно състояние, което не се променя лесно. Обратно, безотговорността се проявява в конкретни действия и може да се измери чрез същите тези действия. Оставянето на депресията като фокус на терапията би означавало акцентиране на човека върху вътрешните състояния. Измествайки фокуса върху безотговорността, терапевтът насочва вниманието на клиента към собствените си дейности.

-Успехът на терапията очевидно би засегнал съпругата и предишния терапевт в по-малка степен, като се свързва не с проблема, който те не са успели да разрешат, а със съвсем различен вид материя.

-Когато един професионалист започне своя бизнес, не е изненадващо, че изпада в депресия. Ето защо, за да се справим с депресията, е необходимо преди всичко да прекратим пренебрежителното отношение към работата.

б) Прехвърляне на ръководството на съпругата. Предписанието на терапевта към съпругата, изискваща от нея да контролира работата на съпруга си, служи на две цели:

-Да въоръжи съпругата със способ, който в сравнение с предишните безславни опити да насърчи съпруга си, сега да й позволи да го насърчи към дейност с по-голям успех.

-Да се предостави на съпругата, която вече е заемала висока позиция в семейството, още по-голямо влияние, довеждайки я до критичната точка, в която съпругът трябва да се разбунтува и най-накрая да поеме отговорност за своите дела.

в) Предписание към съпруга за симулативно поведение.  Терапевтът да помоли съпруга да симулира състояния, познати му от близкото минало – безотговорност, безпомощност и неадекватност. Съпругата му трябваше да предоставя критична обратна връзка за качеството на актьорската му игра. Функциите на тази директива са:

-Ако съпругът изглеждаше безотговорен, това беше само защото това беше изискването на терапевта; следователно съпругата вече не можеше да реагира на състоянието на съпруга си по обичайния начин, по който действаше, когато неговата безотговорност и безпомощност се проявяваха спонтанно.

-Ако на съпругата е било наредено да критикува представянето на съпруга си, тогава тя естествено се лишава от възможността едновременно да го подкрепя и насърчава, както обикновено се е случвало в миналото.

-Имплицитно това взаимодействие предполага факта, че опитът на съпруга да представи истинно безотговорен и неадекватен човек не трябва да завърши с успех, тъй като всъщност той не е безотговорен и неадекватен.

-Намирайки се в хватката на симптома, съпругът, според редица външни признаци, заемаше подчинена позиция по отношение на жена си, но в действителност той я превъзхождаше, тъй като всички опити на съпругата да му помогне се проваляха. По този начин тук е лесно да се открият две едновременни неконгруентни йерархии. Благодарение на задачата, изискваща симулация, един аспект от неконгруентната йерархия, отразяващ зависимото положение на съпруга, стана предмет на играта. Сега тя придоби статут на нереална, а само привидно съществуваща. В резултат вътрешносемейната йерархична неконгруентност стигна до разрешение.

3.Реорганизация

Връзката между съпруга и съпругата се трансформира в конгруентна йерархия. В опит да ги доближи до баланса, терапевтът препоръча на съпрузите да прекарват повече време заедно, като проявяват взаимен интерес към делата на другия. Тогава съпругата беше характеризирана като човек, който пренебрегва сексуалните отношения, а съпругът като поел пълна отговорност за този аспект от брачния живот. На съпругата е наредено да проявява голяма инициативност и упоритост в интимните отношения, стигащи до преследване и откровен тормоз над съпруга си. Ставайки този, който е тормозен, съпругът се чувства желан и отново усеща значимостта на фигурата си в брака. Това обстоятелство промени позицията му, като й придаде повече значимост и сила. Съпругът също получи подкрепа в представянето на своите очаквания и желания пред жена си по по-открит начин. Успехите, съпътстващи съпруга в работата, се определят като съвместни постижения на съпрузи, които се подкрепят взаимно. Положителните, романтични аспекти в отношенията между съпруга и съпругата бяха подчертани по време на терапията – особено под формата на препоръка в края на деня да закусват заедно, вместо да идват отново на сесията.

Категория: Други
Прочетен: 33 Коментари: 0 Гласове: 0
 

СТРАТЕГИЧЕСКА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ (Клоуи Маданес). ГЛАВА VIII. Мъж в депресия. Изучаване на случая – втора част. (превод от руски език).


Четвърто интервю

Белсън: И така, колко добре жена ви се справи с ролята на преследвач? Какво е успяла да постигне?

Съпругът: А, тя се справи доста добре, дори много добре.

Белсън: Какво правеше тя?

Съпругът: Правихме любов два пъти през последните няколко дни. Тя се държеше много агресивно.

Белсън: Тя последва ли ви до самия край?

Съпругът: Да, да, тя откри такива резерви на агресивност, че дори не успях да ги използвам.

Белсън: Да?

Съпругът: Разбира се, беше хубаво, защото непосредствено касаеше мен.

(От следващо интервю)

Белсън: Имате ли нещо против да кажа нещо, което звучи малко критично?

Съпруг: Не.

Белсън: Мисля, че сте твърде снизходителен към жена си.

Съпругът: Добре, аз...... Аз... Но коя друга линия мога да следвам? Вие знаете, какъв друг избор имам? Трябва да бъда снизходителен към нея. Прошката е единственият начин да направите живота си такъв, че да ви подхожда.

Белсън: Мисля, че заехте различна позиция през последната седмица. Въпреки че това звучи твърде силно, мисля, че вие ​​сте малко по-решителен в поставянето на жена си на мястото й, сексуално, изисквайки от нея това, към което сте се стремили.

(От следващо интервю)

Съпругът: Мисля, че започвам да разбирам стойността на терапията....... Постоянно се натъквате на такива неща......

Белсън: Мисля, че ще дойдете на себе си и всичко ще се върне към нормалното. Ето какво се случва сега......

Терапевтът изясни на съпруга си, че ще постигне по-голям успех, ако се научи открито да предявява изискванията си към съпругата си, вместо да се отдръпва и да чака нейното внимание, както по време на неговата депресия.

Пето интервю

Съпругата, присъстваща на тази сесия, съобщи, че успехът на нейния съпруг в работата се е увеличил неизмеримо през последното време и че той е весел и дори успява да направи някои осезаеми приноси в своята област. Съпругът се опита да смекчи градуса на нейната похвала, мърморейки раздразнено, че нещата не бързат да се променят към по-добро. Терапевтът отговори, като отбеляза, че изглежда има неразбирателство между тях и че се нуждаят от нови начини да тестват комуникацията си. След това на съпруга беше дадено предписание, съгласно което в течение на следващата седмица трябва да се държи безотговорно и неадекватно три пъти.

Съпругата беше натоварена със задължението да отгатва кога мъжът й се преструва и кога действа от искрени мотиви. Съпругът протестира – предложението на терапевта му се стори изключително нелепо, но след това той все пак неохотно се съгласи. По този начин, когато съпругът започне да изглежда безотговорен и неадекватен, на съпругата й остава да се чуди дали той наистина се чувства така или просто следва указанията на терапевта. Очакваше се, че при такива условия тя вече няма да може да се отнася с него както обикновено, следвайки обичайните си модели на взаимодействие.

Шесто интервю

Съпругата: Ако паметта ми не ме лъже, той не се е оплака нито веднъж през последната седмица.

Белсън: Имате предвид цяла седмица?

Съпругата: Абсолютно правилно. И не три пъти от шест...... (Смее се.)

Съпругът: Честно казано, изглежда съм стигнал до точката, в която става дума за такава вътрешна реализация, която никой не може да направи вместо мен. Трябва да работя усилено и да работя усилено и да изплащам дългове, докато преодолея този проклет проблем. Струва ми се, че цялата терапия на света не е в състояние да ми помогне, само аз трябва да се справя с това. Вчера останах на работа до полунощ, до полунощ, дори до дванайсет и половина.

Белсън: Искате да кажете, че през цялата седмица той нито веднъж не се оплака, че е бил принуден да работи сам по случая си, не плака, не показа колко е отчаян и т.н., и т.н., и т.н.?

(Съпругата поклаща отрицателно глава. Пауза.)

Белсън: Изпитвам нещо като разочарование. Не, трябва да поговоря с колегите си. (Белсън става от стола си и напуска стаята, за да се консултира със супервизора, който седи зад еднопосочното огледало.)

(Съпругът и съпругата се смеят.)

Съпруга (към съпруга): Той е разочарован. Нещата не вървят така, както би искал.

Терапевтът се престори на разочарован, че пациентът не следва инструкциите му. Едва ли е необходимо да подчертаваме, че всъщност той, разбира се, изпита дълбоко удовлетворение, защото целта на терапията беше постигната. Нито веднъж през седмицата съпругът не беше прибягнал до обичайното си хленчене, не се оплакваше, че нещата не вървят напред, не се разстройваше за дреболии, а вместо всичко това работеше усилено. В допълнение, той заяви, че е достигнал границите на това „вътрешна реализация“, която работата му трябва да стане отсега нататък. Директива, която изисква мнимо връщане към симптоматично поведение, често е придружена от прозрение, в което човекът внезапно има предчувствие какво „наистина“ трябва да направи и то незабавно. В този случай работата беше нещото, което трябваше да се свърши първо. Не беше обаче време терапевтът да почива на лаврите си. Беше твърде рано да се отказва от по-нататъшни искания за симулиране на симптома.

Терапевтът се консултира със супервизора. Тъй като съпругът избягваше играта на безотговорност и неадекватност у дома, ръководителят предложи, той да се опита да изпълни тази задача направо на сесията. В този случай терапевтът трябваше не само да критикува качеството на представянето си, но и да насърчава критиката от страна на съпругата. Традиционното взаимодействие за тази семейна двойка се свеждаше до факта, че съпругът като правило се оплакваше от проблемите си, а съпругата се опитваше по всякакъв начин да го подкрепи и поддържа. В ситуацията на играта всичко се промени радикално: съпругът изобрази обичайното си недоволство, а съпругата отправи критика, че уж не го прави достатъчно реалистично. Имплицитно този характер на взаимодействието предполага факта, че съпругът не може да се представи като безотговорен и неадекватен субект, тъй като всъщност не е такъв.

Белсън: Каква точно е неговата отговорност по време на работа? Това изобщо притеснява ли го?

Съпруга: Да, и то много забележимо. Снощи той приключи с кодирането и организирането на документи, работи чак до полунощ...... Стигна до последните букви от азбуката - X, Y, Z. Това означава, че е направил още една, много важна стъпка, за да излезе от тази ситуация.

Белсън: С други думи, като професионалист, той най-накрая става по-отговорен? Да?

Съпруга: Да, съдейки по всичко, можете да кажете това. (Смее се.)

Белсън: Но все пак според мен това е много сериозен пропуск: вие не направихте това, което трябваше да направите в тези три случая. (Белсън припомни своята предишна задача.)

Съпругата: Какво три пъти?

Белсън: Е, вие трябваше да...

Съпруга: Ооо!

Белсън: Има нещо, което бих искал да направя сега... Сигурен съм, че сте от хората, които знаят много за хумора и ценят играта.

Съпругът: Какво ценят? Играта?

(Съпругата се смее.)

Белсън: Да, мисля, че е точно това...... Трябва да призная, че в началото се заблуждавах за вас. Мислех, че и двамата сте много сериозни, но сега виждам: имате добро чувство за хумор. И ще ви помоля да освободите това чувство точно сега, тук в кабинета.

(Съпругът се смее.)

Белсън: Бих искал да говорите със съпругата си, но да го направите така, както не искахте да го направите на срещата ни миналата седмица.  Тогава от вас се изискваше да бъдете възможно най-убедителен три пъти, така че жена ви да не разбере дали наистина ви е грижа за вашите работи или просто се преструвате на разстроен или не, разбирате ли? Предлагам ви да осъществим този замисъл сега. Говорете с нея пет минути за работата си, за офиса си, сякаш сте ужасно разстроен, въпреки че всъщност не изпитвате нищо подобно. И бъдете убедителни.

Съпругът: Кажи й, че съм разстроен.

Белсън: Да, но те моля да бъдеш убедителен.

Съпругът: Добре. (Пауза.) Чувствам се почти отвратен от себе си заради секретарката, с която толкова се обърках. Вярвах, че за парите, които реших да платя (и платих на нея изцяло, тъй като тя все пак е интелигентна и способна да учи), ще получа човек с опит, който няма да има нужда от обучение. Страшно се ядосвам на себе си за това скрито желание да възпитавам и уча някого. Тя не разбира нищо от финанси или правна страна на нещата... ...

Белсън: Не, не. Темата трябва да е такава, че да може да се тълкува като истина, а може би и не. Трябва да попаднете на нещо, което изглежда доста правдиво. Проблемът със секретарката не е съвсем същият: жена ви вече е запозната с него. Вие знаете, че е истина и тя също го знае. Разбирате ли за какво говоря?

Съпругът: Случват ми се толкова много различни неща и всъщност има достатъчно неща, за които да се оплаквам.

Белсън: Намерете нещо, което може или не може да е вярно. Това, за което жена ви не знае.

Съпругата: Между другото, няма да вярвам на никакви глупости само заради вашите инструкции. Отлично разбирам, че това е фалшификат.

Съпругът: За какво мислиш например, че лъжа?

Съпруга: Лъжеш, когато казваш, че си разстроен.

Съпругът: Права си. Не виждам причина да се разстройвам. Всъщност наистина не съм разстроен за нищо.

Твърдение като „Не съм наистина разстроен от нищо“ беше точно желаната цел, към която беше насочена задачата на терапевта, инструктирайки съпруга да симулира една от проявите на своя симптом.

Съпругата: Това, което всъщност се предполага, е, че той наистина не се чувства така, както говори, а просто иска да изглежда, че изпитва тези чувства, нали?

Белсън: Точно така. Така че, когато той започне да говори за това през седмицата, вие никога няма да сте съвсем сигурни дали думите му наистина означават толкова много за него или напротив, не значат нищо.

Съпругът: Не, това е невъзможно. Аз...... Аз...... Мисля, че това е невъзможно.

Белсън: Погледнете се, вие се усмихнахте току-що, значи можете.

Съпругът: Но не знам какво, по дяволите, трябва да направя.

Белсън: Нека да го пробваме, да го пробваме и да видим.

Съпругът: Да опитаме какво? Какво трябва да направя? Дори не знам откъде да започна.

Белсън: Започнете и ще разберете всичко. Искам да разберете колко омерзително е за вас, че не правите нито едното, нито другото. Вие сами го знаете.

Съпругът: Добре, аз...... Въпросът е, че знаете, аз...... Аз...

Белсън: Не забравяйте, че можете да бъдете противен, но аз ви моля да се преструвате......

Съпругът: Добре.

Белсън: ......защото по душа не сте такъв. Това имам предвид.

Съпругът: В главата си мога да бъда такъв, но в душата си не.

Белсън: Справедливо.

Съпругът: Това са ваши думи.

Белсън: Съвършено вярно

Планът остана същият. Съпругът трябваше да направи четири опита да се представи като безполезен, неактивен, безотговорен и неадекватен, докато съпругата и терапевтът трябваше единодушно да критикуват посредствеността на представянето му. И едва след този четирикратен опит терапевтът можеше да спре да настоява играта да продължи.

Съпруг: В неделя излязохме на обяд и се върнах с чувство на тежест. Не без причина, тъй като бях малко подпийнал от шампанското, което пихме. Очаквах да отида в офиса и да работя, но навън беше много хубаво, слънчево и изведнъж се сетих, че има много работа в градината и си помислих: „Ще работя тук един час, след това ще се преоблека и ще отида в офиса". Но за един час работа не постигнах почти нищо; всичко е заради моята несръчност.....

Белсън: Използвайте думите безотговорен и неадекватен.

Съпругът: Занимавах се с храст от пиорея... или както там се казва.

Съпругата: О, Господи! (смее се) пиорея... (посочва устата си).

Съпругът: Този храст с горски плодове, забравих му името......

Съпруга: Пираканта.

Съпругът: Пираканта... достигна храст с огромни размери и аз я подрязах. Беше толкова голям, че закри климатика и се претовари. Помислих си: „По дяволите, трябва да те изкореня, защото ако трябва да продължим да използваме климатика, страхувам се, че няма да можем да го направим.“ Това беше грандиозна задача! И тогава погледнах стрелките на часовника си – часът така и не беше настъпил. И тогава си помислих: „По дяволите, моята безотговорност няма граници! Забърках се с тази пираканта тук... Но бих могъл да я отрежа, да я оставя там и да отида в офиса, както обещах, и да се заема с работата. Но денят беше толкова хубав! И не заслужавам ли да поработя малко сред тази красота? Освен това работата в градината ми доставя такова удоволствие! Освен това имам нужда от физически упражнения. По дяволите този офис!“

Белсън: Не, не, безотговорността от началото до края не е достатъчна. Всичко изглежда някак неубедително.

Съпругът: (отбранително) Никога не съм напълно безотговорен, защото дори и да не направя нещо, пак възнамерявам да го направя или да направя нещо друго. Аз винаги…...

Прозвуча изявление, което според първоначалния замисъл изискваше реплика от терапевта.

Белсън: Не, не, не го вярвам. Изобщо не си убедил жена си колко безотговорен си бил.

Съпругът: Тя знае, защото се прибра точно в пет часа.

Белсън: Съпругата ви ще прочете мислите ви отново следващата седмица, когато......

Съпругът: Тя се прибра в пет часа и беше ужасно ядосана, че ме намери вкъщи, а не на работа.

Белсън: Върни се назад и й разкажи историята си и в тази история трябва да бъдете още по-безотговорен. Иначе тя няма да ви повярва. Предупреждавам ви, ще ви критикувам на висок глас; Просто искам да играете колкото се може по-добре, това е всичко.

Съпруг: Дори не мога да си представя какво друго мога да направя. Аз...... казвам...... нищо не си измислям. Ще ви разкажа как стана всичко. Това, което почувствах... Това не е измислица. Дори не знам как можете да измислите нещо тук. Не съм в състояние да измислям такива неща.

Белсън: Вие сте също толкова способни да възпроизведете всяко нещо в живота си отново и отново, както всеки друг. (Към жената) Не ме интересува дали вашият съпруг е или не е бездействащ в живота си. Искам само едно: той да покаже, че е в състояние да изпълни тази задача както трябва и през следващата седмица все пак да постигнем необходимия резултат. Има ли нещо, което можете да предложите, за да се получи по-голям ефект?

Съпругата: Опитай се мислено да си представиш колко неадекватен си се чувствал. И тогава ми кажи колко неадекватен си се чувствал.

Този път съпругата произнесе фраза, която изискваше отговор от терапевта. Вместо да се опита да убеди съпруга си, че не е толкова неадекватен, тя го помоли да помисли и да говори за чувствата си на неадекватност.

Белсън: Бихте ли му дали някакъв пример? За да не си блъска главата дълго......

Съпругата: Дори не се сещам. Може би мисълта за купища документи в офиса би била подходяща?

Съпругът: Това е цяла история.

Съпругата: Добре. Кажи ми, докато се занимаваше с тази пираканта, мислеше ли за планината от документи, които те чакат в офиса?

Съпругът: Разбира се, че го направих. Но също така си мислех за пиракантата, а също и защо, по дяволите, ми трябваше всичко това. Нищо чудно, че хората искат хиляда и петстотин долара, за да подреди градинските лехи. Знаеш ли каква работа има! Един скапан розов храст и няколко други дървета – и четири часа изчезнаха.

Съпругата: Така, концентрирай се върху това, което си почувствал......

Съпругът: Да, но не си измислям – наистина го мисля.

Съпругата: В такъв случай не разбирам какво още се иска от теб.

Съпругът: Иска се да се преструвам, че съм отвратен от себе си и се чувствам неадекватен, а аз не чувствам нищо подобно, а напротив, чувствам се като на върха на света. Това е невероятно трудно за мен. Така си мисля и аз.

Съпругата: Наистина ли го усещаш така?

В този момент съпругата сякаш започна да разбира каква може да е целта на това упражнение. Тя беше изненадана, че съпругът й, вместо да се тревожи колко е „отвратителен и неадекватен“, се чувства „на върха на света“. Имплицитно в критиките на терапевта и съпругата се спотайва фактът, че въпреки че изглежда безотговорен и неадекватен, съпругът все пак не постига необходимата достоверност. Съпругата се държеше необичайно в тази ситуация. Вместо да подкрепи и насърчи съпруга си, тя критикува липсата на реализъм, с която той се прави на безотговорен и неадекватен. И тогава съпругът направи трети опит.

Съпругът: В неделя вечерта бяхме на курс по сексология. След лекцията отидохме в бара да пийнем малко и да хапнем. Оглеждайки се наоколо, изведнъж видях колко красиви жени има наоколо! Всъщност нямам нищо против да се запозная по-добре с някои от тях. Но къде е? Вече не съм от хората, които привличат красиви жени. И се почувствах толкова неловко...... стар пън. И между другото имаше една много хубава блондинка......

Белсън: Не, не. Усмихваш се. Това не е добро.

(Съпругът се смее.)

Белсън: Вижте, най-накрая попаднахме на добра история. Дълбоко в себе си знаеш, че нищо от това не е вярно, но искам да направиш това с изкривено лице и с цялата искреност, която можеш да събереш, опитай се да убедиш жена си, че жените изобщо не се интересуват от теб. Трябва да остарееш. Намерихме перфектен пример.

Съпругът: Успях да поговоря с няколко красиви млади жени. Имаше една руса жена, с която започнах да говоря и, разбира се, през ума ми мина мисълта, че би било хубаво да спя с нея, но тя изобщо не ми хвърли око. Тя се огледа, търсейки някой друг......

Белсън: Това достатъчно убедително ли ви се струва?

Съпругата (смее се): Ъглите на устата му се извиват нагоре, а трябва да са надолу.

Вместо да подкрепи мъжа си, съпругата прояви още по-голяма придирчивост. Обрисувайки своя провал както в професионален, така и в сексуален план, съпругът продължи да развива темата, повдигната по време на предишни срещи. И колкото по-неуспешни бяха опитите му да представи своята неадекватност в тези области, толкова по-завършен и адекватен изглеждаше той.

Белсън: Не, не вие не искате да работите както трябва.

Съпругът: Смея се, но не защото имам такова чувство за хумор. Смея се на себе си. Имам предвид ситуацията, на която се смея. Не, тук ситуацията е правилна, но от практическа гледна точка......

Белсън: Какво имате предвид под правилната ситуация? В крайна сметка ние се занимаваме със сериозна работа.

Съпругът: Знам, че е сериозно, но спецификата на тази работа се свежда до факта, че не разбирам абсолютно нищо. Играя с важен поглед, за да мога да кажа: това значи нещо... Но какво означава, не разбирам, честно.

Белсън (към жена си): Е, нека го оставим да започне отначало – тази история с жените?

Съпругата (смее се): Добре, добре, разкажи ни по-добре за онази хубава блондинка, която толкова много е тънала в душата ти.

Съпругът: Е, не можеш да я обвиняваш, че е обсебваща, защото другото момиче, с което ме видя, се мотаеше наоколо, явно проявяваше интерес към мен и накрая тя просто се прилепи към мен. Но не ми пукаше за нея. Просто не знаех как да изляза от тази ситуация. Но тогава се появи ти. Запознах те с нея и тогава тя разбра, че не съм сам, и при първа възможност изчезна.

Белсън (към съпругата): Не му вярвате.

Съпругата: Това не е...

Белсън (към съпруга): Продължаваш да говориш напълно неубедително за своята неадекватност в отношенията с жените. Историята ви е недостоверна.

Съпругата: Твоята история казва само, че не си харесвал тази жена, дори не си мислил, че е толкова добра, просто си искал да се отървеш от нея.

Съпругата продължи да критикува, без да отговори с дума на одобрение на усилията на съпруга си, след което той направи нов опит.

Съпругът: Ти излезе от стаята... Аз започнах в разговор с една млада дама, също клиент. Тя ме запозна с едно много красиво, младо същество, което преподава уроци по сексология. И докато новата ми приятелка ми изглеждаше много мила и всичко това, не можех да не забележа, че тя ме гледаше така, сякаш бях човек, който вече е много стар. Тя дори не се опита да бъде учтива. Имах това чувство, сякаш съм загубил нещо завинаги и никога повече в живота си няма да мога да събудя интереса на младите жени.

Белсън: Намирате ли историята му за убедителна?

Съпругата: Не съвсем.

Белсън: По-добре е, но не достатъчно.

Съпругата: Да, по-добре, въпреки че...

Белсън: Определено беше по-добре. Трябва да кажа, че работихте усилено и постигнахте нещо.

Съпругът: Истината ли казвате? Това наистина ли е вярно?

Белсън: Вие го изигра почти автентично, почти. Но все още е далеч от съвършенството, нали? Изглежда, че той не може да се справи напълно със задачата.

Съпругата: Гласът ти не беше достатъчно глух, а устата ти се сбръчка коварно от желание да се усмихнеш.

Целта можеше да се счита за постигната. Вместо съчувствено да подкрепи съпруга си в депресивните му настроения, съпругата критикува новосъздадения актьор за неспособността му да предаде надеждно желаното състояние. Съпругът търпеше провал след провал: образът на тъжен човек, живеещ с чувство за малоценност, определено не му беше даден. След това терапевтът попита за съдбата на другите си задачи, възложени на съпрузите по време на предишната среща и откри, че съпругата все още е много активна в секса.

Белсън: Прекарвахте ли половин час всяка вечер, както ви препоръчах?

Съпруга: Да, ние внимателно следвахме вашите инструкции, в по-голямата си част.

Белсън: А какво ще кажете за секса? Жена ви стара ли се е да бъде активна?

Съпругът: Да, много.

Белсън: Колко пъти седмично?

Съпругът: Миналата седмица се случи само веднъж.

Съпругата: Какво? (Смее се.) Два пъти.

Съпругът: Два пъти? О да.

Съпругата: Той някак си забрави за едно време, просто беше ......

Съпругът: Да, да......

(Съпругата се смее.)

Белсън: Знаете ли, има нещо, което непрекъснато отбелязвам по време на трудната ни дискусия: знаете ли, че вие ​​двамата сте много страстни хора? А, съгласни ли сте с мен?

Съпругът: За какво?

Белсън: Понякога съм толкова погълнат от подробностите на нашата богата дискусия, че забравям, че сте хора, които се любят.

Съпругът: Да. Не знам много добре какво означава думата "любят", но...

Белсън: Струва ми се, че имате способността да се радвате един на друг и то да се радвате много дълбоко.

Съпругът: Да, аз...... аз......

Белсън: Чакай малко, обикновено не забелязвам какво правят хората, но този път реших да се отклоня от моето правило.

Съпругът: Един ден миналата седмица казах......

Белсън: Какво каза?

Съпругът: Дори казах на Рейчъл онази седмица – не помня точно по какъв повод – колко радост получавам от общуването с нея като приятел, не само като съпруга или любовница, но и като приятел. Толкова е хубаво да чувстваш, че тя е наблизо и че можеш да споделиш буквално всичко с нея.

Съпругата: Наистина оценявам това.

Белсън: През цялото време подозирах, че имате голяма нужда от нея. Точно затова в началото забелязах, че вие (към жената) сте пренебрежителна. Не за да ви критикувам, а имайки предвид силата на потребностите на съпруга ви да сте близо. Нека ви попитам нещо. Искам да съм сигурен. Моето впечатление, въпреки че разбира се може и да греша, е, че той става по-отговорен и започва да разбира, че може да се справи с всичко и без помощта на терапия. Това е моето впечатление. Той разви желание да се грижи за някой друг, а не само за себе си... Прав ли съм?

Съпругата: Мисля, че е вярно. Във всеки случай той изпълнява всичко, което си е наумил.

Белсън: Но той разбира, че терапията е просто загуба на време и че всичко, което е важно за него, може да се направи добре без терапия? Правилно ли съм го чул?

Съпругата: Да, мисля, че той говори за това.

Съпругът: Всъщност наистина мисля така и неведнъж ми е хрумвало: защо, по дяволите, си губя времето тук?

Белсън: Да......

Съпругът: Това не ми помага за напредъка в работата.

Белсън: Е, най-накрая чухме разумна реч и мисля, че той трябва да бъде подкрепен тук: нека пропуснем една сесия и да се срещнем следващия път след две седмици.

Съпругът и съпругата ясно изразиха, че се чувстват по-щастливи заедно и че съпругът е успешен в работата. Терапевтът започна постепенно да отделя двойката от терапията. Ако съпругът продължи да поддържа равна позиция в отношенията със съпругата си, той вече не можеше да встъпи в ролята на пациент, нуждаещ се от терапевтична помощ.

Белсън: Мисля, че трябва да правите секс три пъти седмично, а не два пъти.

Съпругът: Е, добре, но нямам такава сили.

Белсън: Не става дума за теб, а за нея.

Съпруг: Ооо!

Съпругата: Не знам дали аз имам достатъчно сили.

Белсън: Разбирам......

Съпругата: Ще опитаме, да видим на какво сме способни.

Белсън: Що се отнася до секса, всичко е ясно. Колкото повече го правиш, толкова повече искаш. Три пъти седмично е точно това, от което се нуждаете за вашето физическо здраве. (Съпругът и съпругата се смеят.) И освен това (към съпругата) бих искал отново да бъдете в активна позиция.

Съпругът: Аз искам...

Белсън: Не искам да чувам повече оплаквания за липса на секс.

Съпругът: А, ами аз не се оплаквам…

Белсън: Бих искал да имате поне три пъти. Второ, вие (към жената) отново да заемете агресивна позиция, защото това явно касае и двама ви. Трето: много е важно поне половин час да споделяте чувствата си. И четвърто: всичко, което казвам, е от решаващо значение. Искам да кажа, че всичко трябва да бъде отиграно двойно. И тъй като не направихте това последния път, а  няма да те видя две седмици, това се превръща в изключително важна задача, изключително важна, супер важна, без значение какво казвате. Това трябва да е три пъти седмично. И ето какво също е важно: не забравяйте да оплаквате за своята неадекватност и безотговорност. Но тя няма...

Съпругът: Изглежда се разбрахме: стигнах до момента, в който вече не се чувствам неадекватен и безотговорен. Искате да се оплаквам? Не разбирам......

Белсън: Да, но имате три пъти пред вас, които трябва да изиграете, а тя няма да разбере дали наистина го чувствате или не. Там разбира се, допустимо е, да има други моменти, които си истински, но в това гнездо на времето трябва да има три птици, за които тя няма да знае нищо. Всичко, което се изисква от вас, е да правите всичко точно според модела, по който сте действали тук, до края на играта. Изпълнявайте тази тежка работа, за която жена ви няма да подозира. Всичко за теб, но не и за нея. Да, има още нещо, което аз, увлечен за съжаление, напълно пропуснах от поглед. Знаете ли, възпитан съм да спазвам закона, да уважавам закона...

Съпругът: Учили сте за юрист?

Белсън: Не, но нещо подобно, което е свързано със закона по много начини и сега ще бъда малко по-разумен в сравнение с другите. Но той... Мисля, че направих едно откритие. Понякога съм толкова антипсихологичен, че пропускам очевидни факти. (Към жената) Съпругът ви понякога е много поетичен, разбрах това, когато го слушах да описва цъфтящата ви градина. Какво бих искал от вас...... Бих искал следващата седмица, вместо да идвате тук, да намерите някое подходящо място, което той да смята за романтично и да закусите там... Съгласни ли сте?

Съпруга: Прекрасна идея. Просто фантастично.

Белсън: Добре, но това трябва да е място, където присъщият му навик да разочарова не може да излезе наяве и да съсипе цялото ви настроение.

Съпругата: Много мило.

Белсън: Трябва да ви поднеса малко извинение, че ви подцених в това отношение.

Съпругът (смее се): Имате предвид моята поетична привързаност към нашата градина?

Белсън: Не само това. Човек може да си припомни и редица други подробности. Показахте удивителна чувствителност и по други начини. Повярвайте ми, това не са просто помпозни думи, които се изричат ​​при раздяла като празен комплимент, така че след това никога повече да не се видят. Наистина ви подцених много. Когато хората идват тук и говорят за всичко наведнъж, понякога няма как да не пропуснете определени аспекти от тяхната личност, които са склонни да бъдат...

Съпругата: Да, вярно е.

Белсън: Знаете какво имам предвид.

Съпруг: Не, не знам.

Белсън: О, мисля, че знаете.

Съпругът: Нямам представа.

Белсън: Не бих искал да завърша срещата на толкова сериозна нотка, но мисля, че... подозирам, че направих грешка. И наистина не се чувствам добре от това.

Съпругата (смее се): Така ви изглежда.

Белсън: Не, аз наистина допусках това.

(Съпругата се смее.)

Съпругът: Не знам защо, по дяволите, говорите за това.

Белсън: Виждате ли, някои от жените, които посещават групата, ви забелязаха като много привлекателна двойка. А аз тук си помислих, че сте само двама оплакващи се.

Съпругът: О, наистина ли.

Белсън: Да, вярно е.

Съпругът: Просто исках, тъй като толкова много се хвалим, исках да си призная. Снощи казах на Рейчъл: „Дори и да не излезе нищо от всичко това, поне един приятен резултат вече е очевиден – нашият сексуален живот.“ Рейчъл беше изключително напориста същата вечер. Готвех се да си лягам, беше вече един през нощта, когато тя започна да ме настъпва, да ме подстрекава насам-натам. В един часа през нощта! Беше чудесно. (Смее се.)

Белсън: Всичко, което трябваше да правите, беше да не й пречите. Много е важно.

Съпругът: Разбира се, дори не си помислих да я овлажнявам. Знаех, че тя сама ще разбере колко е хубаво да си активен.

Съпругата: Да, това е прекрасно.

Предложението двойката да отиде на закуска заедно вместо следващата сесия послужи като още една стъпка на освобождаване преди наближаващия край на терапията. Те дойдоха на последната среща и отчетоха подобрение, което беше очевидно дори без думи. Двойката пристигна придружена от своя бял пудел.

(следва трета част)

Категория: Други
Прочетен: 37 Коментари: 0 Гласове: 0
 

СТРАТЕГИЧЕСКА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ (Клоуи Маданес). ГЛАВА VIII. Мъж в депресия. Изучаване на случая – първа част. (превод от руски език).


МЪЖ С ДЕПРЕСИЯ

ИЗУЧАВАНЕ НА СЛУЧАЯ

Главата съдържа извадки от стенограмата на терапевтичния процес, придружени с коментар. Случаят е представен накратко в глава трета. Терапевтът беше Ричард Белсън, а супервизор е авторът на тази книга. Клиентът е 60-годишен счетоводител (условно име Дейвид), насочен към съпружеска терапия след неуспешен опит за индивидуална психологическа помощ. Диагноза: депресия. Съпругата му, която е психотерапевт, не сметна за нужно да се появи на първата сесия за съпружеска терапия.

По време на тази сесия пациентът се оплака от депресията си, твърдейки, че не успява в нищо, отдавна е изоставил бизнеса си, не се е занимавал изобщо с него от няколко години и не е плащал данъци от пет години. Тези оплаквания се изляха по неприятен, дразнещо потискащ начин. Той спомена и жена си, която наскоро станала терапевт, майка си, чиито данъци също не плаща, и две дъщери, които усърдно се грижели за него. Едната чакаше дете, а другата също скоро щеше да стане терапевт и водеше дълги телефонни разговори с баща си, помагайки му да преодолее депресията. Случаят съдържаше достатъчно основания формулирането на проблема и планирането на стратегията да се базира не само на връзката на съпрузите, но и на майката на пациента, и неговите дъщери. Всички те изглеждаха еднакво задочно грижовни и привързаността на пациента към четирите жени също беше очевидна. Терапевтът и супервизора обаче решиха, че би било по-разумно и по-ефективно да се работи само със съпрузите. убедени, че промяната в положението на съпрузите ще доведе до подобряване на всички други отношения в семейството.

По време на първото интервю терапевтът предефинира проблема. Той каза на пациента, че е толкова дълбоко депресиран, защото безотговорно пренебрегва служебните си задължения. Така случаят беше квалифициран като пример за най-рядка безотговорност, а не като депресия. Задачата беше да се опитаме да помогнем на този човек да стане отново отговорен.

При второто интервю на съпругата беше възложена отговорността да следи дали съпругът започва да работи правилно.

Трето интервю

Белсън: Е, какво стана откакто се видяхме за последен път?

Съпруга: Дейвид най-накрая пое онези случаи на клиенти, за които имаше договори.

Белсън: Напомняхте ли му за тях, контролирахте ли го?

Съпруга: Да, постоянно му напомнях и го контролирах и, трябва да кажа, той се справи с всичко перфектно.

Съпругът: Да, но не се чувствам по-щастлив от това.

Белсън (към съпругата): Ти направи това, което обеща. Той си припомни, че има собствен бизнес......

Съпруга: Определено да.

Белсън: Много добре.

Съпруга: Освен това той участва в ангажиментите на майка си, като посвети цялата първа седмица на организационни въпроси и напълно се потапя в проблемите, възникнали там. Това дори отне повече от очакваното, така че засега не се наложи той да прави нищо друго. Към своите задачи той пристъпи едва тази седмица. Удивително е как добре се справи с всичко! Всички натрупани бизнес дела, които висяха на гърба на майка му, той напълно завърши.

Съпругата стриктно следваше инструкциите на терапевта и се обаждаше на съпруга си на работа всеки ден, наблюдавайки как изпълнява натрупаните задачи. Съпругът наваксваше, въпреки че не беше лесно. Възлагайки отговорността на съпругата за работата на пациента, терапевтът подчерта превъзходството на нейната позиция. Очакваше се съпругът да реагира на това, като в крайна сметка поиска да стане „не момче, а съпруг“, поемайки нещата в свои ръце. В близкото минало съпругата е подкрепяла съпруга си, горещо симпатизирайки му. Сега тя действаше като нещо като тласкач, насърчавайки го да работи усилено.

Можеше да се мисли, че депресията на съпруга съвпадна с някои промени, които един ден са настъпили в брачните отношения. Съпругата се е върнала на училище, когато децата вече са били пораснали и след това става терапевт. В ранния период на брака им съпругът заемал доминираща позиция в брака. Когато съпругата му започнала да преследва новата си кариера с нарастващ интерес, тогава възникват трудностите. Колкото по-осезаеми ставали проблемите му, толкова по-компетентна изглеждала жена му на този фон и тя толкова повече се концентрирала върху неговата безпомощност. Така при него започнала да се появява „депресия“. Този недъг беше пряко свързано със сферата на компетентност на съпругата като терапевт. Депресията на съпруга й беше източник както на слабост, така и на сила за него: слабост – защото жена му можеше да се грижи за него в болестта му, подкрепяйки го с полезни съвети, сила – защото въпреки всичките й усилия беше малко вероятно тя да успее. Съпружеската йерархия придобила черти на неконгруентност, тъй като съпругът и съпругата бяха едновременно силни и слаби един спрямо друг. Чрез умишлената парадоксалност на съпругата, поставена в по-висша позиция, терапевтът провокира двойката да реорганизира съюза си в посока на по-голямо взаимно равенство.

Съпруга (към съпруга): Изминаха няколко дни, откакто ти отново се захвана със старите глупости. Знаеш какво имам предвид. „Ще го направя“, „На път съм да се заема“, „Не мога да го поема това“ –  абсолютно същите приказки, както преди.

Белсън: Искате да кажете, че е безотговорен?

Съпругата: Точно така и затова казах: „Слушай, нека не се връщаме към старото. Искам да науча какъв е списъка с твоите задължения, натрупани към клиенти за петнадесет месеца, буквално към всеки от тях, посочени поотделно. Ще ти звъня всеки ден и ще те проверявам. Той обеща да подготви този списък и да го донесе у дома. Но нищо подобно не се случи.

Съпругът: Донесох го вкъщи, но го оставих в джоба си.

Съпругата: По този повод те предупредих тази сутрин, преди сесията: „Не забравяй да провериш с теб ли е този списък“, защото не искам да губя цял час и да се окажа лице в лице с собствената си безотговорност.

Белсън (към съпругата): Ние сме длъжни да поговорим за това, кога ще сте готови и ще се заемете с финансовите си дела.

Терапевтът заплаши, че съпругата сама ще се погрижи да подаде данъчни декларации. Това вече беше споменато в последната сесия и бе съпроводено с видимото недоволство на съпруга.

Съпруга: Мога да започна тази работа веднага, но съпругът ми няма да го позволи. Казва, че може да му струва много пари.

Белсън: Разбирам, но това, което правим сега, е пробив и оставяме задънените улици зад гърба си.

Съпругата: Исках да кажа същото.

Белсън: Мисля, че всичко, което направихте, е наистина добро, не сте ли съгласни? (Нямаше отговор.) Не е нужно да се съгласявате. (Съпругът и съпругата се смеят.)

Стилът на терапевта на смесване на игра и объркване се сблъска с обсебващия, депресивен стил на съпруга.

Белсън: Факт е, че нещо вече е направено...... Това е най-важното нещо. Благодарихте ли й? Между другото, благодарихте ли й за помощта?

Съпругът: Не, аз...

Съпруга (смее се): Защото съм такава кучка?

Съпругът: Това ме възмущава......

Съпругата: Неговото възмущение е на първо място. Междувременно се чувствам като майка. Мама, която трябва да напомня: „Написа ли си домашното?“

Белсън: Виждам всичко в съвсем различна светлина. Аз го виждам така: съпрузите си помагат.

За терапевта беше важно да подчертае доброжелателността, с която съпругата се намеси в делата на съпруга си, защото изобщо не беше необходимо той, като се обиди, да се кара с жена си. Целта беше просто той да си свърши работата.

(По-късен откъс от интервю)

Белсън: Нека да погледнем фактите. Първото (обръщайки се към жена си) е, че сте се грижили неуморно за него през цялата седмица, второто (гледайки съпруга) е, че ако искате да станете по-отговорни, тогава нямаше да има нужда от нейното участие. С други думи, това е чисто временно нещо, необходимо само сега, докато се върнете на пътя си. Ясно ми е, че правите точно това, от което се нуждаете. Наистина бих искал да разберете, че всичко това е само временно.

Съпругът: Разбирам, но ми се струва, че всичко това няма отношение към същността на въпроса.

Белсън: Същността на въпроса е следната: щом започнете да се грижите за бизнеса си, той веднага ще отлепи от мъртвата си точка.

Съпругът: Добре, знам, че Рим не е построен за един ден и не мога да поправя за една седмица това, което съм пренебрегвал три, четири или дори пет години.

Белсън: Би било невероятно, ако успеете.

Съпругът: Каквото и да искате, не мога да го направя.

Съпруга: Подредихме колосално количество документи за една седмица.

Съпругът: Да, права си, но не мога да направя всичко.

Белсън: Между другото, това неверие може да е свързано с думите ви, че не обичате да си приписвате заслуги за това, което сте направили.

Съпругата: Несъмнено той направи страшно много неща!

Съпругът: Да, не искам да си приписвам заслугите за това, което съм направил, защото за мен е много по-важно, че дълго време не съм правил абсолютно нищо и сега просто правя това, което трябва.

Белсън: В такъв случай не сте длъжен да си приписвате заслугите за успеха си. Просто си вършете работата.

Терапевтът умело обърна фокуса на възраженията на пациента срещу работата и желанието да я довърши срещу нежеланието му да си припише заслугите за стореното.

Съпругът: Това е единствената причина да опитам.

Белсън: Защото вие вероятно сте от хората, които не обичат да си приписват заслугите за успех, и в този случай не искате да изневерявате и на себе си.

Съпруг: Просто искам да правя всичко добросъвестно.

Белсън: Отлично.

Съпругът: И се радвам, че се освободих от всичко това.

Белсън (към съпругата): Не го хвалете.

Съпругът: Но аз не правя всичко, както бих искал.

Белсън: А-ха.

Съпругът: Но въпреки това го правя. Вярно, изхвърлям го от главата си и после пак трябва да се приготвям.

Белсън: Това е достатъчно. И така, какво трябва да бъде направено сега?

(По-късно в интервюто)

Белсън (към съпругата): Чудя се дали ще имате някакъв начин да си платите данъците, независимо колко високи са те?

Съпруг: В крайна сметка ще се окажа в затвора.

Белсън: От друга страна, ние ще следваме същия път. Мисля, че трябва да го държиш под око и да му се обаждате на редовни интервали. Какъв интервал според вас е най-добрият за протичане на работата?

Съпруга: Веднъж на ден и аз звъня привечер.

Белсън (към съпругата): Колко дни са нужни, за да започнете да плащате данъците си и каква сума мислите да върнете? Мисля, че ще трябва да приемете загубата на тези пари, защото това е единственият начин да разчистите пътя за бъдещето.

Съпруга: Мисля, че когато състоянието на Дейви се подобри, аз ежедневно или за всеки случай на два дни ще спестявам малка сума в седмицата. Само тогава ще може да се каже, че нещата се развиват добре.

В живота на съпрузите започнаха обнадеждаващи промени: поведението на съпруга стана по-отговорно. Терапевтът продължи както преди да назначава съпругата за глава, отговаряща за графика на съпруга, въпреки че съпругът се противопоставяше, настоявайки, че върши работата си съвестно и ще продължи да го прави. Наближаваше моментът, когато вече беше възможно да се насърчат съпрузите да установят конгруентна йерархия в семейството си, с присъщо за нея по-голямо равенство в партньорските отношения. Тъй като терапевтът предишния ден омаловажи позицията на съпруга, наричайки го безотговорен, сега той премина към съпругата, упреквайки я, че пренебрегва съпруга си. Като се извини за оскърблението, той подчерта сериозността на нейната постъпка. Веднага след думите на терапевта съпругът започва да говори за постоянното чувство на самота и промените в отношенията, настъпили, когато съпругата й започна да се намесва в кариерата му.

(Допълнително интервю)

Белсън: Идеята като цяло е той да стане по-отговорен и това ще помогне нещата да се развият в правилната посока. Веднъж появила се отговорността, тя ще се превърне пожизнено в самовъзпроизвеждаща се за цял живот, защото в душата си той се стреми към най-доброто. И освен това бих искал да кажа още нещо, не съвсем приятно, но все пак ще го кажа. И така, ще можете ли да слушате и приемате това, което имам да кажа? А?

Съпруг: Да.

Белсън: Мисля, че тя не беше достатъчно внимателна към вас. И аз... (към жената) не приемайте това като оскърбление...

Съпругата: Моля ви, моля ви......

Съпругът: Вие имате предвид, че ме пренебрегва ли?

Белсън: Да.

Съпругът: Невнимание към мен, какво означава това?

Белсън: Същото нещо......

Съпругът: Пренебрегва ме......

Белсън: Да, вярвам, че причината това да се случи е, че и двамата сте високи професионалисти. В такива случаи често се случва съпрузите да не отделят толкова време един на друг, колкото е необходимо, за да не се промъкне инерцията в отношенията им. Мисля (към жената), че трябва да прекарвате поне две вечери седмично с него в различни видове забавления.

(По-късно в хода на интервюто)

Белсън: Така че чувствам, че тя не е включена достатъчно в живота ви.

Съпругът: Да, тя не се задълбочава във всичко толкова, колкото е свикнала, но само защото преди й разказвах много повече от сега за това, което ми се случва. И сега тя има собствена работа.

Белсън: Липсват ми подробности. Бихте ли ни разказали малко повече за това?

Съпругът: Извинете. Имам дългогодишен навик, когато се връщам вкъщи от работа, да повръщам вътрешностите си, излагайки всичко, което се е случило в офиса ми. Всичко, което се е случило там, какво се случило и какво не се е случило, и съпругата винаги слушаше всичко това. Не знам дали е разбрала каквото е чула или не, но мисля, че имам чувството, че го е разбрала. Мисля, че тя ми съчувстваше, съпреживяваше и това ми помагаше да излагам всичко на дъно. Но в същото време, разбира се, това може би я притесняваше, защото тя все още не разбираше много. Често се занимавах с някакви дреболии, нещо формално, свързано с техническата страна на въпроса и се опитвах да й обясня. След това стана психотерапевт, за което й бяха необходими пет години. Ние си имаме собствени интереси, а нейната работа не може да се сравни с моята. Моята е суха, технична, нейната е жизнена. С една дума, вече не можех да споделям както преди, изливайки всички подробности върху нея. Освен всичко останало се чувствам зле като непрекъснато се оплаквам какво става. И тогава започнах да пиша писма. Например прочетох й няколко писма до сестра ми, които написах преди две години. И там – всичко е същото, както се чувствам сега – съсипан съм, не мога да се отърва от тези боклуци, оправдавайки се, че съм го разбрал твърде късно. Трябва да се отбележи, че нещата малко се промениха, дори всичко се влоши, а не се подобри. И аз не обсъждам с жена си нейната работа, освен може би в онези случаи, когато се случи нещо впечатляващо, необичайно. А всъщност много ми е интересно какво прави тя. Но, като правило, тя не споделя много. Тя вероятно смята обсъждането на терапевтичните си случаи за нарушение на конфиденциалността. Е добре, добре.

(От следващо интервю.)

Съпругът: С други думи, не виждам да има нещо силно отрицателно в това. Просто, както виждате, тя не е толкова тясно вплетена в живота ми, колкото ми се иска...

Белсън: Как бихте искали? Какво бихте искали? „Тя не е толкова тясно вплетена в живота ми, колкото бих искал.....“ Какво точно?

Съпругът: Исках да кажа каква бих искал да бъде тя, но не съм уверен какво точно искам.

Белсън: Добре, мисля, че трябва да проверим това.

Съпруг: Тъй като аз съм доволен от ума си, а при жена ми се появи нова, нейна сфера на интереси – нейният бизнес, работа, практика.

Белсън: Разбира се.

Съпруг: Нейните приятели. Това е невероятно. Но не мога да запълня тази празнина.

Белсън: Каква празнота?

Съпругът: Създаде се празнота, защото тя вече не живее толкова тясно с моите собствени дела.

Белсън: Да, да.

Съпругът: Например фермата, която купихме преди няколко години. Дом на учителя с малък парцел. Ние го обзаведохме с такъв ентусиазъм и ходехме там почти всяка седмица, може би дори в ущърб на нашите интереси тук в Ню Йорк. И сега тя малко се вълнува от това.

Белсън: Да......

Съпругът: И струва ми се, тя не изглежда много заинтересована да прави нещо значимо там.

Белсън: Мм-хмм.

Съпругът: Докато не й натрия носа.

Думите на съпруга за промените в брачните отношения, настъпили, когато жена му е получила собствена работа, потвърдиха хипотезата, която е в основата на терапевтичната стратегия. В миналото съпругът и съпругата са били обединени от общи интереси, съсредоточени около неговата работа, социалния им живот и селската им къща. След това съпругата развива свои собствени професионални интереси, нови приятели и живот, който протича далеч от съпруга й. И тогава съпругът изпада в депресия. Неговата депресия всъщност му осигури сигурно навлизане в новите интереси на жена му в психотерапията. Той извлича сила от болестта си, обвързвайки жена си с него с помощта на своите заболявания. И тогава терапевтът започна да събира отново съпрузите, прибягвайки до друг метод. Той ги съветва да говорят повече помежду си.

Белсън: Бих искал да ви препоръчам това. Започнете още следващата седмица. Разбирам, че сте много зает и така нататък, но бих ви пожелал и двамата да намирате време да прекарвате всяка вечер поне половин час един с друг. Няма смисъл да правите това механично, но (към съпруга) трябва да използвате половин час, за да говорите с жена си, без да прибягвате до оплаквания, да говорите за това как и защо обичате работата си. (обръща се към съпругата) Бих искал да използвате твоя половин час, като обсъдите някой свой случай със съпруга си. Съгласна? Нека да решим какво ще се направите в очакване на това време.

Съпругът: Не, това е невъзможно.

Белсън: Половин час не е толкова невъзможно. Всъщност този половин час ще ви даде прилив на нова енергия и ще запълни енергийния вакуум. Това е изключително необходимо.

Съпругът и съпругата повдигнаха различни възражения, но терапевтът настоя. Препятствията, които съпрузите срещнаха в търсене на половин час, който да прекарат заедно, свидетелстваха за сериозността на дистанцията, което ги дели.

Белсън: Знам, че за вас не е лесно да отправите такова изискване към жена си, но все пак смятам, че ще поемете инициативата в свои ръце.

Съпруга: Добре, искам да кажа, че мога да намеря време за тези цели, но не по-рано от десет и половина.

Белсън: Страхотно, да започваме. Днес е вторник? Добре, колко е часът днес?

Съпруга: Или десет и половина, или единадесет.

Белсън: Десет и тридесет или единадесет?

(По-късно в същото интервю)

Белсън: Той се колебае да го поиска.

Съпругът: Да допуснем.

Белсън: Всичко е въпрос на скрупульозност......

Съпруг: Не, не в скрупульозност. Просто не съм убеден в ползата от това мероприятие, не виждам никаква полза от него.

Белсън: Уверявам ви, полза има......

Съпругът: Знаете ли, има достатъчно безумие в живота ми...... Според мен вашите предложения са просто глупости. Не мисля, че ще ни доближат до същината на нещата.

Белсън: „Безумни“ предложения......

Съпруг: Без съмнение.

Съпруга: Какво имаш предвид, говорейки за същината на въпроса?

Съпругът: В сърцевината е моята неспособност да организирам собственото си време.

Белсън: Не искам да обсъждам сърцевината; искам да обсъдим точно......

Съпруга (смее се): Бели дробове......

Белсън: Белите дробове? Искам да обсъдим устата, устата, когато най-накрая и двамата започнете да говорите. Съгласни ли сте?

Съпругата: Добре.

Белсън: А за сърцевината ще говорим по-нататък.

Съпруга: Прекрасно.

Белсън: И така, в колко часът във вторник?

Съпруга: В единадесет.

Съпруг: Всеки път – в единадесет.

Белсън: Това е организация.

Съпруг: Звучи като английския начин на живот. В понеделник отивам в моя клуб, в сряда отивам в моя клуб, във вторник имам бизнес среща, а в четвъртък и петък имам приятелска среща.

(Съпругата и Белсън се смеят.)

Съпругата: Добре. Така.

Белсън: Поддържате ли сексуални отношения?

Съпругът: Понякога.

Белсън: Какво имате предвид „понякога“?

Съпруг: Веднъж на две седмици.

Съпругата: Шегуваш ли се?

(Съпругът се смее.)

Съпругата: Няма смисъл да се забавляваме!

Белсън: Изглежда, че няма съгласие по този въпрос.

(Пауза.)

Съпруга: Каза веднъж на всеки две седмици?

Съпругът: Добре, веднъж седмично.

Съпруга: Два пъти седмично.

Съпругът: Два пъти седмично?

Съпругата: Точно така.

Съпругът: Според теб това е два пъти седмично?

Съпругата: Според моите представи? Какво можете да кажете за календара?

Съпругът: Записваш ли това?

Съпругата: Не, искам да попитам, ти по различен начин ли го виждаш?

Съпругът: Нещо такова. Но като цяло не беше толкова зле.

Белсън: Какво се опитвате да кажете? Липсва ли ви сексът или сексът не е достатъчно добър?

Съпругът: Е, по малко и от двете.

(От следващо интервю)

Съпругът: Постоянно съм недоволен, че не мога да я раздвижа. Трябва да положа специални усилия, въпреки че имахме някои подобрения в миналото. В нея не достига инициативност и агресивност, с някои изключения в близкото минало. Ако започна сексуална игра, преди да си легнем или след като сме в леглото, тя изглежда доволна, но понякога е агресивна.

Съпругата: Да.

Съпругът: Предаваш се.

Съпругата: Какво лошо има в това?

Съпругът: Когато чувствам агресия, никога не се отказвам.

Съпругата: Това е твоят стил.

(Малко по-късно)

Съпруг: Да. Вече тридесет години я събуждам. (Съпругата се смее.)

Белсън (към жената): Всичко това е, за да видите, извинете, колко небрежни можете да бъдете. След това можете да го запишете към дълговете си... (Белсън посочва списък, в който съпрузите записват всичко, което се изисква от тях във връзка с терапията.)

Съпругът: Вече съм уморен да играя тази игра, непрекъснато се опитвам да се пусна......

Белсън: Да. Всъщност това вече се изчерпа.

Съпругата: Да.

Белсън: Независимо от това какво прави съпругът ви, дали работи или чете роман, искам да сте сигурни, че можете да доведете това до кулминация веднъж седмично, дори ако той да се съпротивява. Един път през следващата седмица.

(Съпругът се смее.)

Съпруга: Ще запиша за себе си: настойчивост и постоянство.

Белсън: Настойчивост...... С други думи, дори съпругът ви да тича из стаята, да бяга от вас, вие трябва да го настигнете и да го вземете на рамото си, като го притиснете правилно.

Съпругата: Той няма да направи това. Той няма да протестира толкова много.

Белсън: Не, той може...... Като един от начините да ви отхвърли. Но смятам, че това би било пренебрегване (към съпруга) на вашите сексуални нужди, на които според мен имате пълно право.

Съпругът: Без съмнение, аз мога да се опитам да разбера какво иска тя?

Белсън: Зависи от вас, всичко зависи от вас. Но честно казано, мисля, че това наистина се е превърнало в нещо напълно едностранчиво и тогава вие не трябва да правите нищо спрямо нея. Вие правите достатъчно. Нека това да стане нейна работа.

Съпругата: Съгласна съм.

Белсън: Добре.

(От следващо интервю).

Белсън: По отношение на всички неща, които жена ви пренебрегва. Но между другото вие й позволяваш да бъде пренебрежителна. Дори когато става въпрос за секс...... Поемате толкова много, че не й давате шанс да направи това, което уж може. Трябва да й дадете шанс.

Съпругът: Не мислех така. Не мислех, че......

Белсън: Да, вие по някакъв начин насърчихте нейното пренебрегване и сега е моментът, тя да поеме малко повече отговорност за неща, значението на които не трябва да се подценяват. Във всеки случай, нека да продължим и да позволим на жена ви поне веднъж да се погрижи за сексуалната страна на живота ви. Поне веднъж, става ли?

Съпругът: Добре, нека бъде мой гост. (Смее се.)

Чрез предефиниране на ролята на съпруга като човек, който носи основната отговорност за сексуалните отношения и ролята на съпругата като пасивна и пренебрегваща този аспект от брачния живот, и като инструктира съпругата да поема инициативата в секса веднъж седмично, терапевтът установи относително равно разпределение на властта между съпрузите. Очевидно позицията на превъзходство в тази ситуация премина към съпругата, тъй като тя се превърна в преследвач. Въпреки това, намирайки се в положението на преследван, съпругът трябваше да се чувства желан и значим. Рутината на сексуалния брачен живот се разпадна; съпрузите тръгнаха по път, който ги доведе до по-голяма интимност един с друг и напълно нова интимност за тях. Съпругът разказа как съпругата се е справила с инструкциите на терапевта по време на следващото интервю. Съпругата ми не дойде на сеанса, защото й попречиха неотложни неща в работата.

(следва втора част)

Категория: Други
Прочетен: 43 Коментари: 0 Гласове: 0
 

СТРАТЕГИЧЕСКА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ (Клоуи Маданес). ГЛАВА VII. Нощни кошмари. Изучаване на случая –  трета част. (превод от руски език).

Контролната среща една година по-късно потвърди, че симптомите на Раул не са се възстановили. Свири в оркестъра и играе бейзбол. Бележникът му беше пълна с отлични оценки, а майката му купи велосипед, както беше обещала по време на лечението, като награда за доброто му учене. Бащата на бебето продължи да живее при тях. Майката изглеждаше по-щастлива. Сега тя работеше като обществен асистент в местна болница.

Могат да бъдат идентифицирани следните ключови елементи в работата на терапевта:

1.Разбиране на проблема

Като проблем майката изтъква болестта на Раул, която се състои в това, че той чува гласове през нощта. Самият Раул, говорейки за проблема си, даде първо място по важност на ужасните сънища, които го преследват всяка нощ. Той открои един от тях, периодично повтарящ се – с вещица, която го гони и едва след това спомена женските писъци, които чуваше през нощта. Майката беше единственият член на семейството, който призна, че и тя сънува лоши сънища и понякога изпитва страх. Симптомите на момчето вероятно биха могли да се разглеждат като метафора за страховете на майката. Когато синът изпитвал страх, майката го насърчавала и защитавала, считайки проявите на страх за хитрости на дявола, което правело момчето още по-безпомощно. Хипотезата е, че чрез симптоматичното си поведение момчето е помогнало на майка си, събуждайки у нея компетентността на възрастен и изисквайки от нея активни усилия в ролята на възпитател. Помагайки на сина си, майката изтласка собствения си страх на заден план и събра всичките си сили, за да вдъхне чувство на бодрост в момчето. В същото време помощта на сина се изразяваше в поведение, което не можеше да не предизвика сериозно безпокойство у майката. И помощта на майката дойде под формата, която само увеличи безпокойството на сина. Беше необходимо да се организира тяхното взаимодействие по такъв начин, че майката да помага на сина си с голям успех, а синът от своя страна по някакъв друг, по-правилен начин да помогне на майката да се почувства като компетентен родител.

2.Интервенция

а) Дефиниране на проблема. Терапевтът се интересува от проблема с нощните кошмари, оставяйки настрана споменаването на нощните гласове. Тя обсъжда сънищата на момчето със семейството и принуждава майка и син да изиграят сюжета на един от тях. По този начин нощният страх беше идентифициран като проблем, феномен, който може по-разумно да се класифицира като нормален от звука на нереални гласове.

б) Включване на проблема в материала на интервюто. Благодарение на драматизацията на кошмара, страховете на момчето станаха обект на пряко разглеждане в сесията. В сравнение със ситуацията, в която страхът остава само тема, за която членовете на семейството говорят, този път терапевтът има повече контрол над проблема.

в) Терапевтът поставя задачата за имитация: за майката – собствения й страх, за сина – да й помогне. Терапевтът поиска да се разиграе ситуацията така, сякаш майката се нуждае от помощ и закрила от сина си, а той се втурна да й помогне. Благодарение на факта, че майката открито помоли сина си за помощ и синът също толкова открито й помогна – Раул вече нямаше нужда да се държи симптоматично, за да й помогне. Важно е да се отбележи, че нуждата на майката от помощ, демонстрирана по време на инсценировката, не е беше истинска, както и способността на сина да й се притече на помощ. Майка и син бяха въвлечени в игрови взаимоотношения, основани на имитация на игра. Когато синът страдаше от неговия симптом, майката сякаш заемаше по-висока позиция спрямо него в семейната йерархия. Но в действителност тя беше в позиция на подчинение, тъй като момчето й помогна не по-малко, отколкото тя на него. По този начин две несъответстващи йерархии действат едновременно в семейството. Искането на терапевта да се „преструва, сякаш...” допринесе за това, че един от аспектите на неконгруентната йерархия, където синът заема по-висока позиция спрямо майката, се превърна в обект на играта, което води до неконгруентността към разрешаване.

г) Инструкции, предписващи продължаване на играта у дома. Семейството беше инструктирано да повтаря сцената със „страшния сън“ всяка вечер у дома. Ако момчето, събудено от събитията от съня, започне да крещи посред нощ, драматизацията трябваше да се повтори през нощта, независимо колко сънливи са всички. Така кошмарите на момчето прераснаха в тежко изпитание за цялото семейство. В същото време на майката е предписана необичайна форма на реакция на страха на сина й. Обичайната й реакция беше блокирана от изискването на терапевта, който стриктно инструктира момчето да спи само в собственото си легло.

3.Препятствия

а) Училищен психолог. Училищният психолог неволно подкрепи и засили симптоматичното поведение на момчето с интереса си към неговите прояви и загриженост. Тя действаше като външен експерт, намесвайки се в живота на семейството и лишавайки майката от родителския й авторитет. Намесата на психолога беше преустановена, което даде възможност да се установи ясна йерархия, където терапевтът получи приоритет при справянето с проблема със страховете, а училищният психолог в областта на академичната успеваемост на момчето и др. училищни дейности. Въпреки това, момчето, отговаряйки на интереса на училищния психолог, говори за „страшните хора“, които се появяват в съзнанието му веднага щом затвори очи. В индивидуалната работа с пациента терапевтът го научи свободно да си представя, че вижда различни картини и също толкова свободно да променя това, което си представя.

б) Приятеля на майката. Терапевтът помоли партньора на майката, който действаше като пастрок в това семейство, да общува повече с момчето, като участва в дейности с него, които са най-подходящи за възрастта на доведения син. Опитът на терапевта обаче остана неуспешен.

4.Реорганизация.

Връзката между майка и син се трансформира в хармонична, конгруентна йерархия. Имаше дейности и за двамата, които отговаряха на възрастта и наклонностите на всеки, както и на общото им положение. Майката зае по-висока позиция по отношение на детето не само защото го въвежда в нови интересни за него дейности, но и защото му помага да преодолее проблемите си.

Категория: Други
Прочетен: 34 Коментари: 0 Гласове: 0
 

СТРАТЕГИЧЕСКА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ (Клоуи Маданес). ГЛАВА VII. Нощни кошмари. Изучаване на случая –  втора част. (превод от руски език).

Второ интервю

Лопес: Е, как са нещата, как се чувствате?

Майка: Прекрасно.

Мария: Горе-долу. Нека да видим...... В събота направихме... това... изиграхме една сцена, после си легнахме и този път никой не се събуди.

Лопес: Той не се ли събуди?

Мария: В неделя пак играхме спектакъл, но започна испанската програма. Пропуснахме понеделник.....

Лопес: Защо?

Мария: Защото тръгнахме......В понеделник аз......Щях да си лягам по-късно, но той си легна по-рано. Играхме отново в сряда, имам предвид вторник.

Лопес: Раул, а ти как си? Сънувал ли си нещо?

Майка: Да, той сънува, но не се събуди. Сънуваше, сутринта ми каза, но не се събуди, както преди, когато скачаше...

Лопес: Кажи ми, Раул, имаше ли сънища тази седмица?

Раул: Сънувах, но не помня какво.

Лопес: Хм?

Раул: Не помня.

Лопес: Не помниш ли? Много добре. И си спал сам?

(Раул кима утвърдително.)

Лопес: Значи през цялото това време дори не си спал с майка си една нощ? Отлично!

Майката: Снощи той стана и ми каза......какво ми каза? А? Това е ...... че той е забравил ролята на Господ, който е на небето.

Лопес: Ааа!

Раул нямаше симптоми през цялата седмица. Следващата стъпка на терапевта – да подкрепи майката в работата й като учител по танци. Колкото по-успешна и уверена се чувства една майка в работата си, толкова по-малко причини има нейният син да се грижи за нея и да я защитава.

Лопес: Мисля, че е чудесно, че можеш да преподаваш...

Майка: Да, давам уроци по класически балет, фламенко и преподавам „бетон“. Знаете ли какво е "бетон"?

Лопес: Ами...

Майка: ......а също и ориенталски танци, танго, западни танци, знаете, танго и други танци от същия тип.

Лопес: Да.

Майка: Имам три специалности - танци за деца, юноши и възрастни.

Лопес: Невероятно!

Майка: Всичко това е моя област.

Лопес: Чудесно.

Майка: Защото винаги съм живяла с танци, от деветгодишна възраст.

Лопес: И вие открихте...... разговаряхте ли с някой, който би могъл да ви помогне?

Майката: Да, и вече са ми намерили работа. Те казаха: „Можете да правите каквото искате там“ и че трябва да намерим място, където тези уроци могат да бъдат преподавани. Мога да правя каквото си поискам, тъй като мога абсолютно всичко. Така казват хората......

Лопес: Да.

Майка: ...И ако някой ден имам много голяма група, ще им благодаря.

Лопес: И вече имате ли голяма група? Колко души имаше?

Майката: В момента... Вече дадох два урока, третият тази вечер. Вечерта имам осем ученици в моя клас „бетон“.

Лопес: Забележително.

Майка: Четирима души са в групата по фламенко, трима са в групата по балетни танци.

Лопес: И всички те са пуерториканци?

Майка: Да, всички са пуерториканци, защото искам да организирам голяма група пуерторикански „бетон-твидлер“.

Терапевтът завърши интервюто, като помоли майката да направи нещо специално с работата си през следващите две седмици и да подготви изненада за следващото интервю. Инструкциите, получени на първото заседание, също останаха в сила.

Трето интервю

На третото интервю семейството не се яви. Майката обясни по телефона, че синът й вече няма проблеми и не вижда необходимост от продължаване на терапията. Независимо от това, майката получи покана да дойде с цялото семейство. Междувременно жена – психолог от училището, в което учи Раул, се обади в клиниката с намерението да представи случая му за разглеждане. Тя се тревожеше не само за нощните ужаси, но и за лошия академичен успех на момчето. Имаше известно забавяне във времето, като се започне от момента, в който психологът разбра за проблема на Раул и завърши с обаждането й в клиниката. Накратко, тя не знаеше, че семейството вече е преминало терапия. В отговор на обаждането психологът е помолен да дойде на сесията със семейството под претекст, че е необходимо да се установи контакт между нея и майката, тъй като едната говори само на английски, а другата на испански. По време на това трето интервю, което се проведе три седмици по-късно, Раул ясно можеше да бъде видян да споделя страховете и фантазиите си с училищния психолог, тъй като тя беше силно заинтересована от него и изрази загриженост за състоянието му. Под въздействието на живото общуване с експерта, индиректно, със силата на нейния интерес и загриженост, се затвърди симптоматичното поведение на момчето и сякаш това лиши майката от родителски права, Раул, против волята си, отново установи неконгруентна йерархия в семейството.

Психолог: Раул ми разказа за онези трудни дни, когато трябваше да седи в клас и като всички останали да слуша обясненията на учителя, и да отговаря на въпросите му, докато мислите му бяха заети със съвсем други неща.

Лопес: Мм-хмм.

Психолог: Знам, че сънищата му страшно го тревожеха. Мисля, че всичко това още не е приключило.

Лопес: Мм-хмм.

Психолог: Раул...

Лопес (обръщайки се към майката): Тя казва, че Раул й е признал, че докато е седял в час в училище, е мислил за съвсем различни неща......

Майката: Какво е имал предвид?

Лопес: Раул, искаш ли да отговориш на майка си?

Раул: Хм?

Лопес: Искаш ли да говориш с мама?

Майка: Какво си мислеше? За какви неща?

Раул: Добре, за моите сънища

Психолог: Присънил му се е силен човек......

Майката: Той сънуваше за много различни неща! Отделяше толкова много внимание на сънищата!

(Психологът казва нещо на сестрата.)

Клара: О, тя казва, че сънищата, които е имал, са сънища за човек, стоящ до колона, с качулка...... с качулка......

Лопес: В черна качулка.

Клара: В черна качулка.

(Психологът продължаваше да говори още няколко минути за това колко е загрижена за състоянието на Раул. Терапевтът я уверява, че майката и тя самата ще се грижат за момчето. След това психологът си тръгна.)

Лопес: Добре, как се справяме... със семейството? Случвало ли се е Раул да скочи през нощта с писъци, както преди?

Майка: Не.

Лопес: Раул, как си? Понякога събуждаш ли се посред нощ от страх, а? (Раул поклаща отрицателно глава.)

Лопес: Защо мислите, че той не се събужда и не крещи?

Майката: Защото не го чувам.

Лопес: Не го чувате ли? Какво мислиш, Клара, защо Раул вече не се събужда и не крещи?

Клара: Е, не знам, вероятно защото той вече няма лоши сънища. Сънищата, за които ми разказа, бяха предимно за супергерои или нещо като комикси.

Лопес: А...

Клара: Той често го сънува.

Раул: Понякога чувам гласове на хора.

Лопес: Чуваш гласове на хора и какво се случва, когато чуваш това?

Раул (кашля се): Все още виждам. (Кашля силно.)

Лопес: Какво виждаш? (Раул се изкашля.)

Майката: Кажи й, кажи й какво виждаш.

Раул: Хора.

Лопес: Как ги виждаш?

Раул: Е, всичко е същото като това, което видях в съня си.

Лопес: Но ти ми каза, че вече нямаш такива сънища......

Раул: Да, но сънят на г-жа Вайълет (психолог)... този сън...... знаете.

Лопес: Кога сънува този сън, Раул?

Раул: Не сънувах, а го видях, когато...

Лопес: Не беше ли сън?

Раул: Не.

Лопес: Ааа...... И какво беше тогава?

Раул: Когато г-жа Вайълет ми каза да затворя очи, аз затворих очи и видях всичко ясно. Разказах ѝ......

Лопес: Когато г-жа Вайълет.... говори ли с г-жа Вайълет?

Раул: Да.

Лопес: И какво точно видя? Какво беше това?

Раул: Тя ме помоли да затворя очи и тогава го видях.

Лопес: Когато затвори очи, видя ли това? Е, какво видя? А, Раул?

Раул: Човекът, знаете, е целият черен, с черно лице.

Лопес: С черно лице?

Раул: Видях всичко много ясно, но той беше на върха на стълба (развълнуван), високо, а след това се скри и... всичко изчезна. И тогава отворих очи, затворих ги отново и видях много хора до стълбата, които се снимаха с този човек или с някой друг.

Лопес: И ти видя всичко това, докато разговаряше с г-жа Вайълет?

Раул: Не, по това време си мислех.

Лопес: Мислил си... А, значи си го представил във въображението си. Значи всъщност не си виждал нищо подобно?

Раул: Хм?

Лопес: Не го видя наистина, нали?

Раул: Аз......знаете ли, когато тя......тя ми каза да затворя очи......

Лопес: Затвори очи и се замисли?

Раул: И тогава тя ми каза...... да...... да се отдам на мислите си......

Лопес: Ммм-мм... И тогава си помисли за черен мъж с черна качулка.

Раул: Не, не мислех за този човек, но тя ми каза да, нали знаете... „Оставете мислите си, оставете ги да текат свободно.“

Лопес: Ммм-хмм.

Раул: И тогава го видях.

Лопес: Ммм-хмм.

Супервизорът посъветва терапевта да предотврати продължаването на тези отношения, като поверително помоли психолога да разговаря с момчето в бъдеще само за училищни въпроси, без да засяга неговите сънища и страхове. В края на интервюто семейството преиграва сцената, в която Раул защитава майка си от крадец. Семейството получи отново инструкции – в случай, че Раул отново сънува кошмари, членовете на семейството трябва да повторят инсценировката у дома. Майката си спомни инструкциите, които беше получила от терапевта по време на предишно интервю и покани терапевта на шоу, в което тя представя самостоятелно скеч.

Четвърто интервю

На тази среща, която се състоя точно седмица по-късно, дойде мъж, неофициален член на това семейство. Посещението му беше подготвено след настоятелно искане на терапевта. Майката спомена за съществуването на този мъж в първите минути на шоуто, а в следващата отрече в семейството й да живее определен мъж. Очевидно тя се страхуваше да не загуби изплащаните й помощи, ако се разбере, че до нея живее човек, който също допринася за благополучието на семейството й. Мъжът беше по-малкият брат на бащата на Раул. Той се бе разделил със съпругата си, с която имаха четири деца, работеше на две места едновременно и рядко си беше вкъщи. Когато майката най-после открито призна съществуването му, тя допълни, че е недоволна от начина, по който той се отнасяше към децата й.

По време на тази среща терапевтът се опита да укрепи връзката между Раул и втория му баща и по този начин да стабилизира конгруентността на вътрешносемейната йерархия, включвайки не само майката, но и бащата в родителските отношения с момчето. Вторият баща обеща да помогне, но направи това неохотно. Той се позова на своята заетост: в живота му няма време дори за собствените си деца, да не говорим за чужди. Опитът, предприет от терапевта, не можеше да се нарече успешен.

Пето интервю

Супервизорът посъветва терапевта да се фокусира директно върху момчето и да проведе индивидуално интервю с него. Целта – да му помогне да контролира по-добре фантазиите си, като по този начин освободи място за нови взаимоотношения, за да може да сподели с другите нещо различно от страховете си. Терапевтът трябваше да помоли момчето да види произволно образа, който му е внушил такъв ужас, а след това да се опита да го преобразува, променяйки облеклото на този човек, позата и жестовете му, целия му външен вид, докато се превърне в също толкова привлекателен личност като Супермен или Бъгс Бъни. След това терапевтът трябваше да обясни на детето, че мозъкът му в някои отношения е същият като телевизора и че той може да промени мислите и фантазиите си по същия начин, по който може да смени един телевизионен канал с друг. По-долу е представен откъс от интервю с момчето.

Лопес: Раул, ти ми каза, че вече нямаш нощни кошмари. (Раул кима утвърдително.) Сега бих искала да направиш нещо за мен. Искам да затвориш очи (Раул затваря очи) и да се опиташ да си представиш... този човек. Онзи, който, както каза, ти се яви във въображението...... Искам да го видиш...... Виждаш ли го? (Раул поклаща отрицателно глава.) Кажи ми как изглежда. Какъв цвят е лицето му?

Раул: Като праскова......

Лопес: Като праскова. Добре.

(Дълга пауза. Раул седи с глава в ръцете си. Очите му са затворени.)

Лопес: Виждаш лицето му. Появява се пред вътрешния ти поглед. Искам...... Искам да видиш фигурата му (пауза) в черно наметало. (Раул навежда глава по-ниско, опитвайки се да се концентрира.) В черно наметало...... в черно наметало и голяма шапка. Така ли изглежда той в представите ти? Как го виждаш? Виждаш ли го, Раул? Не се ли смее? (Раул поклаща глава в знак на отрицание.) Опитай се да го накараш да се смее. Не му ли се смее? Има ли шапка на главата си? Виж дали можеш да му сложиш шапка, Раул... как изглежда с шапка? (Пауза.) Да му облечем палто вместо пелерина; да му облечем палто, за да изглежда по-добре. Е, не мислиш ли, че изглежда малко по-добре с палто? Как изглежда той? Да, а той има ли шал, Раул? Дори добре ли е облечен? (Раул кима утвърдително.) Добре, нека му свалим шапка, става ли? Е, той вече е без шапката си, Раул? Сега е ред на шала. Готов ли си? Сега му свали палтото...... А сега ще го облечем в дрехи на Супермен, нали? Можеш ли да сложиш всички неща на Супермен върху него? Пелерина на Супермен? (Раул кима утвърдително.) Сега той ще излети. (Кима в съгласие.) Сега можеш да си го представиш как лети. Добре? Представи си, че пред теб има телевизор. Виждаш ли бутоните? Виждаш ли контролните бутони? Натискаш едно и виждаш Супермен да лети, нали? (Раул кимва.) Виж сега какво можеш да направиш, като промениш бутоните на телевизора. По един канал гледаме Супермен. Гледайки екрана, го виждаш да лети. Отново гледаш панела с бутони, виждаш ли ги? Натисни друг, сменете канала. Кой е там, Мики Маус? (Раул поклаща глава в знак на отрицание.) Не ли? Кой е там? (Дълга пауза.) Кого виждаш там сега? Супермен? Никой? (Раул поклаща глава.) Когато промени канала, Супермен изчезна, нали? Значи ти можеш да променяш и това, за което мислиш, нали? (Раул кима утвърдително.) Добре. Сега ще се опитаме да си представим нещо друго, става ли? Но просто вдигни глава, защото не мога да те видя добре. Сега ще се опитаме да представим Бъгс Бъни. (Дълга пауза.) Виждаш ли го? Добре, но мисли, че го виждаш, става ли? Може да мислиш, че го виждаш, Раул, а? (Раул кима с глава утвърдително.) Съгласен ли си? Сега той бяга, приближава се, нали? Изкачва ли се на стълба? Да? (Кима с глава.) И сега се готви да скочи. Той скача ли, Раул? Сега той се готви да бяга. Той побягна. Той се изкачи на стълба. Така? (Раул кима утвърдително.) Сега си представи, че той слиза от стълба и бяга. (Кима с глава.)

(Минават още няколко минути и терапевтът моли Раул да отвори очи.)

Лопес: Искам да запомниш, когато си в училище, например, когато тези мисли, за които говориш, че виждаш този страшен човек, спомни си какво ти каза: че имаш нещо като телевизор, мозъкът ти е като телевизор и винаги е готов за промяна. Можеш да използваш това. Разбираш ли какво имам предвид? (Раул кима утвърдително.) Какво казах?

Раул: Ами ако в училище......

Лопес: Да...

Раул: ...като помисля за този човек, трябва да си спомня, че умът е устроен като телевизор. Трябва да променя това, което виждам.

Лопес: И ти можеш да го направиш. Можеш да направиш това, защото вече си го правил тук. Така че в училище, когато имаш мисли като тези, за които говорихме, си казваш: Дай да видя какво има по другия канал.

Шесто интервю

Лопес: Кажи ми, сънувал ли си?

Майка: Да, тази сутрин той сънува. Каза, че сънувал, че се катери по стълб. (Смях.)

Лопес: Представяше си го, а, Раул? (Раул поклаща глава, несъгласен.)

Лопес: Не?

Майка: Сънуваше, че се катери по стълб. (Смее се.)

Лопес: Имаше ли нощни страхове, Раул? Имаше ли нощни крясъци? (Раул отговаря със същото движение.)

Лопес: Не ли? И никога повече не си си представял този ужасен човек? (Поклаща глава.) А успя ли да си представиш нещо приятно? (Същият отказ.) Не ли? Но ти все пак успя да промениш този образ, така ли е? Когато си помисли за този страшен човек, успя ли да го промениш с нещо по-приятно? (Раул се съгласява.) (Към майката.) Е, как се чувствате сега, когато Раул вече не се буди нощем и не крещи от страх?

Майка: Чувствам се много по-добре, защото преди се тревожех през цялото време, той се събуждаше и всеки път с тази ужасна идея, върху която беше толкова фиксиран. Струва ми се, че Раул се чувства някак по-щастлив сега...

Лопес (към Клара): А ти, как го намираш?

Клара: Какво?

Лопес: Как намираш Раул сега, след като той спря да сънува тези сънища?

Клара: По-добре.

Лопес: По-добре ли ти изглежда?

Клара: Ами...

Лопес: Защо мислиш, че той вече няма тези сънища?

Клара: Не знам. Просто знам само, че той вече не ги вижда.

Лопес (Към Мария): Защо мислиш, че Раул вече няма тези сънища?

Мария: Защото вече не се буди нощем както преди и не вика мама.

Майка: Той ставаше и...

Мария: Обикаляше из цялата къща.

Майка: Мина доста време откакто спря да става нощем.

Сега Раул участва в нови дейности с други деца. Когато по време на четвъртото интервю терапевтът обяснил на втория баща, че Раул има нужда от приятели, майката не се намесила, а само слушала мълчаливо. Този път с чувство на гордост тя разказа колко усилия е положила, за да вкара Раул в рок група и футболен отбор. И сега, докато майка му се посвети толкова ентусиазирано на новата си работа, Раул също не седеше без работа, далече от другите деца.

Лопес: Отлично. Трябва да кажа, че всички вие проявихте голям интерес семейството ви да получи помощ и много подкрепяхте Раул.

Майка: Да, давам всичко от себе си, разбирате ли? Сега срещнах негов приятел, той свири на тромбон с него.

Лопес: Какво говорите!

Майка: Той каза на Раул, че понякога може да го заведе на оркестъра.

Лопес: Да?

Майка: Започнаха от миналата събота...

Лопес: Щастлив ли си, Раул?

Раул: Да.

Майката: В събота, когато отидохме там, попаднахме на представление, където имаше момчешки оркестър. Раул остана на сцената с тях. (Смее се.) Трябваше да го отведа оттам, защото музиката беше ужасно силна.

Лопес: Хареса ли ти там, Раул? И как се чувстваш сега, когато имаш такъв приятел?

(Раул се усмихва.)

Майката: После се появи друг, американец, и той също го взема......

Лопес: А този е испанец, нали?

Майка: Първият е испанец, а вторият е американец. Той живее в квартала, близо до къщата ни. Той събира всички деца от квартала и ги води... на бейзбол. На Раул беше дадено всичко необходимо – фланелка, бухалки и всичко. И той тръгна заедно с другите. Давам му пари, долар и половина минимум, плюс нещо друго за ядене. Винаги му давам, всяка неделя. Така стоят нещата. Никога преди не е имало нещо подобно в живота му.

Лопес: Е, как се чувстваш сега, Раул, когато можеш да играеш с топка и да играеш......

Раул: Добре. (Усмихва се.)

Майка: Много добре, можем да кажем, че е щастлив. (Раул кима с глава в знак на съгласие.)

Майка: И аз също се чувствам много по-щастлива, защото знам, че всичко с него е наред.

Терапията беше към своя край. По-нататъшната  цел на терапевта беше да стабилизира промените, както и да раздели майката и тийнейджъра. Затова беше важно да се отдадат всички възможни почести на майката за всичко постигнато. Терапевтът също благодари на Раул и сестрите за тяхното приятелско сътрудничество.

Лопес: Доведохте го навреме, затова беше сравнително лесно да се справим със страховете му, с всички тези фантазии и сънища.

Майка: О, да...

Лопес: И като вземем предвид вашата помощ, защото вашата помощ беше просто невероятна......

Майка: Какво мислите?

Лопес: За момчето....

Майката: Така ли мислите?

Лопес: Определено не съм направил нищо специално, вие направихте всичко сами.

Майка: Благодаря ви.

Лопес: С вашата помощ и участието на вашите момичета Раул успя да овладее сънищата си, да ги преодолее.

Майка: Наистина ли?

Лопес: Сега той не скача с писъци, уплашен от това, което е видял в съня си. Той дължи всичко на вас, защото в крайна сметка вие сте направили всичко.

Майка: Направих всичко, което можах.

(Малко по-късно в същото интервю.)

Майка: Затова му казах, че може да се занимава с бейзбол и музика, може всичко...... да учи и......

Лопес: Как си, Раул?

Раул (на английски): Искам да бъда учен и музикант.

Лопес: Искаш да бъдеш учен и музикант?

Раул (продължава да говори на английски): Музикант. И аз искам да бъда певец и актьор.

Лопес: Искаш да бъдеш певец и актьор?

Раул: Аз също искам да играя бейзбол......

Лопес: Боже мой!

Майката: Точно така.

Лопес: Добре, все още имаш много време да помислиш за всички тези неща.

Майка: Без съмнение.

(Малко по-нататък, докато интервюто напредва.)

Майка: Ще ти дам един долар, когато се приберем, ако се опиташ да го направиш (танцуваш фламенко) правилно. Хайде!

Раул: Наистина ли?

Майката: За Бога! Виж, тук имам няколко монети, ще ги разменим и ще ти дам един долар.

Раул (на английски): Обещаваш ли?

Майката: Вярвай!

Раул (на английски): Добре!

Лопес: Да видим! Да видим!

(Раул танцува фламенко.)

Майката: Тук. Вижте какво може да направи.

Лопес: Ах! Еха! (Аплодисменти) Много добре! Просто прекрасно.

Клара: Той упражнява това през цялото време.

Лопес: Добре. Имате артистично семейство, всички сте истински артисти.

(Майка се смее.)

Седмо интервю

Това беше последното интервю. На него присъстваха майката, Клара, Мария и Раул. Симптомите не притесняваха Раул от дълго време. Терапевтът първо разговаря с цялото семейство, а след това остана сам с майката.

Лопес: Веднъж ми каза, но забравих, от колко време живееш със съпруга си?

Майката: Около... година и половина, по-точно година и осем месеца.

Лопес: Защото те смятам за много отговорен човек... Вярно е, че имаш такова уважение към мен и...... ти постигна толкова много с децата си, просто е невероятно. Това е толкова голяма промяна! Може би......може и да опиташ, ако видиш, че този човек наистина е достоен за теб......

Майка: В някои отношения той е това, от което се нуждая, да, в много отношения той ми подхожда.

Лопес: Имайки предвид, че имаш син......

Майката: Но... в същото време той е толкова безотговорен.

Лопес: Може би ще се осмелиш да опиташ...... Може би си струва да го изслушаш, в случай че внезапно предложи нещо, нали знаеш......

Майката: Ами......

Лопес: Може би ситуацията ви може да бъде въведена в ред...... Струва си да помислите......

Майка: Аз, ъъ...... що се отнася до мен, имам най-доброто отношение: борба! Мисля, че трябва да се борим. Разбираш ли? Никога...... когато аз......... се случва да мисля за раздялата ни, нали? Но аз казвам, че когато мога да се боря, се боря.

(По-късно в интервюто).

Лопес: Раул изглежда много... напълно различно, нали?

Майка: Да, промяната е просто невероятна.

Лопес: Забелязвате ли промяна в него?

Майка: Да, според мен това е просто невероятна промяна.

Лопес: Какви точно са промените, които са най-очевидни за вас?

Майка: Той стана по-спокоен, по-уверен. Сега заспива по-бързо и се събужда по-спокоен, за разлика от преди, когато имаше тези кошмари. Той изглежда щастлив. А преди това винаги... си лягаше с някакъв страх, бързаше напред-назад преди лягане, защото от страх не искаше да стои сам в стаята. Е, всички знаете това.

Лопес: Да.

Майка: Той никога не е спал спокойно.

Лопес: И сега той заспива.

Майката: Да.

Лопес: Как се чувствате вие?

Майката: Какво?

Лопес: Как се чувствате?

Майка: Чувствам се благодарна......

Лопес: О........

Майка: За това, че сте толкова... наистина се интересувате, че приемате всичко толкова лично, защото ако се огледате наоколо, можете да видите, че пуерториканците тук не проявяват голям интерес един към друг, разбирате ли? Когато получат определена работа, те отстъпват и се държат като всички останали. Е, и много повече. Ето защо мога да оценя всичко по достойнство.

Категория: Други
Прочетен: 37 Коментари: 0 Гласове: 0
 

СТРАТЕГИЧЕСКА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ (Клоуи Маданес). ГЛАВА VII. Нощни кошмари. Изучаване на случая –  първа част. (превод от руски език).


ГЛАВА VII. НОЩНИ КОШМАРИ

ИЗУЧАВАНЕ НА СЛУЧАЯ

Тази глава предоставя избрани, най-значими извадки от пълен препис на терапевтичния процес, както и коментар върху тях. Кратко изложение и анализ на този конкретен случай са представени в глава четвърта на тази книга. Терапевтът е Вирджиния Лопес, преминала обучение във Филаделфийската детска консултативна клиника. Авторът на книгата е бил неин супервизор. Седейки зад еднопосочно огледало, тя наблюдава напредъка на терапията, създава план за действие за терапевта въз основа на стратегически подход, беседва с нея по телефона по време на сесията, вика я, за да обсъдят някои спорни или решаващи моменти  и по този начин си сътрудничи с нея до самия край на психотерапевтична работа. Целта на прегледа на тези стенограми, както и на стенограмата на друг случай, към който ще преминем в следващата глава, е да запознае читателя с това какъв е реалния процес на работа в този вид терапия.

Жена е потърсила терапевтична помощ, от която се нуждае десетгодишният й син, защото нощем го обземат страхове. Освен момчето тя има още две по-големи дъщери (на дванадесет и четиринадесет години) и седеммесечно бебе. Цялото семейство, с изключение на бебето, е от Пуерто Рико и е живяло в Съединените щати през последните осем години. Майката, 29-годишна учителка по танци, е била омъжена два пъти. Тя се развежда с първия си съпруг и се разделя с втория малко преди смъртта му, която е настъпила преди година.

На първото интервю пристигна цялото семейство – майката и четирите деца. Всички са слаби, с дълги, тъмни, прави коси и откровено испанска външност. В очите на десетгодишния Раул се чете трайно настанила се тъга; върху смуглото му лице косо са падали прави кичури тъмна дълга коса. Майката е пълна и изглеждаше по-стара от годините си. В началото на интервюто тя неспокойно дъвчеше дъвка. Семейството седеше в полукръг – майката в единия край, Раул в другия, Мария и Клара в средата. Четиринадесетгодишната Мария държеше бебето в ръцете си. Терапията се провеждаше на испански език: въпреки че децата говореха английски, майката говореше само на родния си език.

Терапевтът и супервизорът се срещат вечерта преди първата сесия и супервизорът предлага следния план за терапия:

1.Започнете, като разпитате подробно майката за проблема на нейния син.

2.Разберете как децата и майката се настаняват за нощта, къде са леглата на всеки.

3.В търсене на ключ към метафората, изразена от симптома на Раул, попитайте всеки от членовете на семейството дали имат аналогични признаци и дали нещо подобно са забелязали в миналото.

4.Помолете момчето да имитира симптома по време на сесията, за да въведе активно проблема в терапията под наблюдението на терапевта.

5.Установете обстоятелствата, предхождащи симптома и настъпващи след завършване проявите на симптома, за да определите кой от членовете на семейството е най-въвлечен във взаимодействието с момчето на тази основа.

6.Определете как майката се опитва да разреши проблема на сина си и към каква теория се придържа по отношение на причината за страховете на сина си. Не се препоръчва да се спори с нея или да се опровергават нейните възгледи.

Първо интервю

Лопес: Вече ме въведохте частично по телефона, но бихте ли ми казали по-подробно какво се случва?

Майка: Да, добре. Работата е там, че понякога Раул не може да заспи дълго време, въпреки късния час и казва, че чува гласове, които го викат, или чува някой да крещи...

Лопес: Колко време продължава това?

Майката: Около месец и половина, може би малко повече.

Лопес: И преди това да започне, той никога не...

Майката: Никога, никога не се е оплаквал и никога не ми е казвал такова нещо.

Мария: Мамо, това започна, когато се преместихме в новата къща и ти го премести в отделна стая.

Майка: Да, защото, знаете ли, преди нямахме толкова удобна къща и тримата се тъпчехме в една стая. Така че, когато се преместихме, първото нещо, което направих, беше да му дам стая, защото той е момче и трябва да има собствена стая, нали? Да, наистина, тогава започна.

Лопес: А Клара? И тя ли спи сама?

Майката: Не, момичетата спят заедно.

Лопес: В същата стая. И вие ли сте там?

Майка: Аз спя с него. (Посочва бебето.)

Супервизорът се обажда на терапевта по телефона и го е молили да попита за страховете и сънищата на други членове на семейството. Това искане има две цели. Първо, това да доведе непосредствено до предефиниране на проблема, т.е. до тълкуване на симптома като по-обикновено явление: страховете и сънищата принадлежат към категорията на детските фантазии в сравнение с въображаемото възприемане на гласове, което може да означава психично разстройство. Второ, отговорите на майката и момичетата биха могли да дадат ключ за това кои членове на семейството са въвлечени в представения проблем. Ако майката е изпитвала подобни страхове, тогава е разумно да се предположи, че симптомът на сина е метафора за проблемите на майката и по този начин изпълнява защитна функция по отношение на майката.

Лопес: И не ви е страх?

Майката: Може би, някой друг, но не аз! (С кратък смях.)

Лопес: И спите ли добре през нощта?

Майка: А-а-а.

Лопес: И не сънувате ли нещо подобно или каквото и да е от този род?

Майка: Разбира се, но не придавам никакво значение на такива неща. (Кратко се смее.)

Лопес: И все пак що за сънища са това?

Майка: Е, понякога сънувам, че някой нахлува в къщата, нещо от този род.

Лопес: Мм-хмм.

Майката: Знаете ли, имам тази особеност, понякога когато съм сама чувам нещо такова и започвам да си мисля, че някой иска да влезе при нас. Такива неща се случват, но това е естествено, нали знаете.

Лопес: Разказвате ли на децата си за сънищата си?

Майка: Понякога. И понякога ги обсъждат с мен.

Тази информация, която говори за вътрешното състояние на майката, беше напълно достатъчна, за да се формулира хипотезата, че проблемът на момчето е метафора на страховете на майката, като в същото време действа като форма на помощ. Въпреки това, преди да се предпише конкретна стратегия, беше необходимо да се получи допълнителна информация за функцията на симптома и степента, в която сестрите на нашия пациент са включени в него.

Лопес: Мм-хмм. Бихте ли ми казали какво сънувате?

Клара: Понякога сънувам, че намирам пари. ...

Лопес: О, за какво намирате пари? (Общ смях.)

Клара: Винаги намирам пари. (Смях.)

Лопес: И къде ги намирате?

Клара: На улицата.

Лопес: Наистина ли?

Майка: А-а-а.

Лопес: Колко добре! (Към Мария) Как каза, че се казваш?

Мария: Мария.

Лопес: Мария... Не разбирам как мога да забравя, защото името на дъщеря ми също е Мария.

Майка: Ммм-мм.

Лопес: Ти също ли имаш сънища, Мария?

Мария: Да.

Лопес: Да? И какви сънища виждате?

Мария: Не помня какво съм сънувала. Не, наистина, не помня.

И така става ясно, че сестрите, за разлика от майката, не са били измъчвани от кошмари и по първо впечатление не са били въвлечени в симптоматичното поведение на брат си. Но с целия си външен вид те изразяваха дружелюбност и желание да помогнат, така че трябваше да бъдат включени в терапевтичния план.

След това терапевтът започна да разпитва Раул подробно за неговия симптом. Момчето разказа за периодично преследващи го нощни кошмари, в които го гони вещица, както и за чувството на ужас, което го е обхващало в тези сънища.

Лопес: Какво виждаш?

Раул: Е, лоши, опасни хора.

Лопес: Какви лоши хора са тези?

(Мълчание.)

Лопес: Какво сънуваш? Разкажи ми един сън.

Раул: Веднъж сънувах вещици и... ...

Лопес: Мм-хмм.

(Мълчание.)

Лопес: Какво ти направиха?

Раул: Хм?

Лопес: Какво правеха?

Раул: Искаха да влязат в къщата.

Лопес: Да влязат в къщата?

Раул: В къщата, в която живеехме, на Четиринадесета улица.

Лопес: И от какво се страхуваш?

(Мълчание.)

Лопес: Когато си лягаш вечер, страхуваш ли се?

Раул: Понякога.

Лопес: От какво се страхуваш?

Раул: Понякога чувам писъци.

Лопес: Чуваш писъци?

Раул: Понякога.

Лопес: Кой мислиш, че крещи? Мъж, жена или дете?

Раул: Жена.

Лопес: Хм?

Раул: Жена.

Лопес: Жена крещи?

(Мълчание.)

Лопес: Често ли чуваш това?

(Раул кима с глава в потвърждение.)

Лопес: Колко пъти сънуваш нощем?

Раул: Винаги сънувам. Рядко, може би общо три пъти, не сънувах нищо.

Лопес: Около три пъти? Откакто се преместихте в новия си дом?

Раул: Не, винаги сънувам. И в старата къща също.

Лопес: О, и там си имал сънища! И какви бяха тези сънища, които видя там?

Раул: За това вече ви казах

Лопес: За вещицата? Винаги ли сънуваш вещици?

Раул: Не.

Лопес: А какво друго сънуваш?

Раул: Понякога не сънувам нищо в тази къща... Например, три нощи подред не сънувах нищо.

Семейството дойде с оплакване, че през нощта Раул чува гласове, които го плашат. В дадения момент от интервюто терапевтът, за изненада на семейството, вече е преформулирал изложения проблем, който неусетно се трансформира в проблема за нощните ужаси. Не слухови халюцинации, а нощни страхове, които почти всеки има. Супервизорът се е обадил на терапевта по телефона и предложил да поиска инсценировка сън с участието на майка и син. На майката беше възложена ролята на вещица, която трябваше да нападне спящото момче. По този начин симптомът престава да бъде просто въпрос на обсъждане за членовете на семейството по време на терапията, превръщайки се в нещо, което всъщност се случва в дома им, извън контрола на терапевта. Имитирането на симптома в кабинета на терапевта служи като първата стъпка към промяната му.

Раул: Вещица...... вещица......

Майката: Тя се приближава и вдига нож над него.

Лопес: Добре. Мислиш ли, че можем да драматизираме съня, който си имал?

(Мълчание.)

Лопес: Хм?

(Мълчание.)

Лопес: Женски глас крещи и заплашва да те убие? Вещица? Добре, нека приемем, че мама е вещица, която е дошла да те убие, а ти спиш и сънуваш. Съгласен?

Раул: Не, не мога да го направя.

Лопес: Защо?

Раул: Защото... вещицата беше по-висока.

Лопес: Разбирам, но нека приемем, че е тя, става ли?

Раул: Тя беше по-голяма от нея; и толкова голяма......

Лопес: А какво мислиш? Каква мислиш, че е майка ти?

Раул: Е, тя наистина е висока жена.

(Майка се смее.)

Лопес: Много висока?

Мария: Раул казва, че когато разбере...... когато види, че тя ще го намушка с нож, той замръзва и не може да помръдне...

Майката: Да, той става напълно неподвижен...

Лопес (превключвайки към Раул): Добре.

Раул (Говори, заеквайки от вълнение): Събуждам се, като... това... (напрегнат, протяга ръце покрай тялото). Когато това се случи с мен, не мога... не мога...... не мога да спя... и... и тогава се събуждам, но не мога да мръдна.

Майка: Ммм-мм.

Лопес: Добре, сега точно това ще играем, нали? Мама ще бъде вещица и ще си представиш, че е огромна, нали? Така че, първо ни разкажи съня, а след това ще го изиграем.

Раул: Но...... но аз се събуждам, когато тя се обръща към мен...

Лопес: Добре, значи когато тя надвисне над теб, ти се събуждаш.

(Смях.)

Майката: Пусни я (посочва една от дъщерите), остави я, нека да видим...

Лопес: Не, искам да си ти, става ли?

(Смях.)

Майката: Добре, тя знае, че съм актриса.

(Смях.)

Лопес: Прекрасно. Така че ти ще бъдеш вещицата, а той ще спи. Ще вземеш това като нож (подава й молив). Добре? Ето,  той спи.

(Раул седи, очите му са затворени, ръцете му са скръстени на гърдите. Майката бавно се надига от стола си, държейки молив в ръцете си, сякаш е нож, отива при сина си и спира пред него, след това, хващайки молива с две ръце, го вдига над главата на момчето. Раул отваря очи и я гледа със страх.)

След това терапевтът разбра какъв е хода на събитията, които обикновено се случват у дома, когато Раул сънува своите кошмари. Оказа се, че майка му обикновено го води в леглото си, като го инструктира да мисли за Бог и да се моли. Тя прави кръст на челото му, за да го предпази от дявола. Майката е убедена, че Раул дължи нещастието си на обладаване от дявола.

Лопес: Така ли се събуждаш?

Раул: Да.

Лопес: Страхуваш ли се?

(Раул кима утвърдително с глава.)

Лопес: Какво се случва тогава?

Раул: Казвам всичко на майка ми. Тя ме кръсти и аз заспивам.

Лопес: Да, и след това спиш по-спокойно?

Раул: Аз сякаш...... Аз съм като, че повече...... мммм...... вие разбирате ли...... след това...... Аз не мога да се движа.

Лопес: Не можеш да се движиш?

Раул: Дори не мога да помръдна ръката си.

Лопес: Не можеш да движиш ръката си?

Раул: Не мога. Нито едната, нито другата.

Лопес: Така ли изглежда (прави жест с ръцете)?

Раул: Сякаш се парализирам.

Лопес: Нека да видим какво се случва с ръцете ти, когато се чувстваш сякаш си болни от паралич.

Раул: Изглежда така (заема поза, в която тялото му се вкаменява).

Лопес: Хммм, а какво стаава след това?

Раул: Освен това не мога да издам звук.

Лопес: Не можеш да издадеш звук. И след това какво се случва?

Раул: След това, когато легна отново, всичко се повтаря.

Лопес: Значи два пъти за една нощ?

Раул: Понякога дори три.

Лопес: Три пъти за една нощ. И трите пъти - все същата вещица, която се готви да те убие?

Раул: Не,...три пъти е това, което знаете......че не можех...да мръдна.

Лопес: Три пъти се случи да не можеш да се движиш. А какво направи майка ти?

Майка: Сложих го в моето легло. Нали така. Сложих ли те в леглото с мен?

Лопес: Значи виждаш съня, след това мама идва и говори с теб, оставя те при нея и всичко изчезва?

Раул: Да, тя го отнема.

Лопес: След като говори с теб?

Раул: Да, за някои сънища......

Лопес: И тогава най-накрая ти се успокояваш за да заспиш?

Раул: Мм-хмм.

Лопес: За какво говорите с него, г-жо Санчес?

Майката: Казвам му да се моли.

Лопес: Моли ли се.

Майката: Аз му говоря за себе си и за мъките, и да мисли за Бога, да пита Бога...... защото няма по-висок от Бога, питай Бог, няма по-висок от Бог.... ..няма зло....

Лопес: Мм-хмм.

Майката: Всичко това е работа на дявола.

Лопес: Мислите ли, че това е дело на дявола?

Майката: Разбира се.

В случая терапевтът не оспори вярата на майката в силата на дявола, нито се опита да промени нейната система от вярвания. Настъпи благоприятният момент да формулираме хипотезата в нейния окончателен вид. Нощният ужас на Раул служи едновременно като метафоричен израз на страховете на майка му и като опит да й помогне. Ако синът се страхува, тогава майката трябва да е достатъчно силна и подготвена, за да може да го насърчи и успокои. Следователно тя самата няма право да се страхува. Но когато майка му взема Раул под своята защита и се опитва да му помогне, тя му внушава още по-голям страх. Майката и синът попадат в капан: и двамата се опитват да си помогнат, като прибягват до неподходящи средства.

Първото интервю имаше за цел да блокира странния начин, по който момчето защитава майка си и майката защитава него. Супервизорът извиква терапевта в кабинета си, въоръжавайки я с нова задача. Членовете на семейството трябваше да инсценират ситуация на майчински страх. Трябваше да си представят как са били у дома, как тогава някакъв шум достигна до ушите на майката и тя разбра, че сега семейството й ще бъде нападнато. Една от сестрите трябваше да играе ролята на крадец, който се опитва да проникне в чуждо жилище, синът трябваше да играе защитника на майката, готов да даде на неканения гост достоен отпор. Така от майката се изискваше не толкова реалистично да предаде как всъщност се нуждае от помощта на сина си, а да инсценира появата на нужда от нея. И синът се вдъхнови да играе как помага на майка си. С други думи, и потребността на майката от помощ, и готовността на синът да помогне сега бяха включени в играта. Така премина първата инсценировка на тази драма.

Лопес: Сега трябва да изиграем сцена (към Мария), в която ти си крадец, който възнамерява да проникне тук.

Мария: Коя съм аз?

Лопес: Крадец. (Тя повтаря тази дума на английски.) Този, който обира апартаменти.

Мария: О!

(Майката приключи с храненето на детето и Клара, като взе бебето на ръце, започна да се разхожда из стаята с него.)

Лопес (към майката): Вие трябва да покажете, че сте много уплашени, всичко е въпрос на нерви. Ясно ли е? (децата се смеят.) Отлично (към Мария). Ти трябва да се промъкнеш тихо, защото ще ограбваш къщата, разбираш ли? И тогава... …

Майка: Не мисля, че децата ми са способни да ограбят някого.

Лопес: Но това е, от което имаме нужда в момента. Разбирате ли? Сигурно сте уплашени, много уплашени. И Раул..., ти ще се опиташ да помогнеш на майка си. Така?

Мария: Да видим. Ако някой друг нахлуе в къщата ви, какво ще направиш ти? Ще направиш ли така (прави се, че се крие)?

Майката: Той ще избяга. (Всички се смеят.)

Лопес: Да видим как ще се получи. Готови? (всички деца говорят едновременно; Мария става от стола и се насочва към вратата на стаята.)

Лопес: Раул, ти ще помогнеш на майка си, помниш ли? Мама е ужасно уплашена: грабители са на път да нахлуят в къщата.

Мария: Мамо, ставай, защото...

Лопес: Тя не е задължително да стои.

Мария: Просто казвам...

Лопес: Отидете там и влезте, сякаш се готвите да ограбите.

(Мария излиза от стаята.)

Раул: А аз какво да правя?

Лопес: Помисли сам какво ще правиш.

(Раул търси нещо в джобовете си. Мария влиза на пръсти в стаята. Никой не мърда. Майката прошепва нещо на Раул. Няколко секунди по-късно Мария и майката срещат очите си и се усмихват. Мария връзва косата си на възел. Раул се изправя и започва да търси нещо в джоба на сакото си, което лежи на стола. Мария се смее.)

Колкото и да се репетираше тази сцена, тя не се получи. Майката се нахвърляше върху крадеца и оказваше отпор, преди синът й да има време да й се притече на помощ. Посланието, което се появи от неуспешното представление, беше ясно – майката е силен, богат човек, който е способен да се защити; тя не се нуждае от грижите на сина си.

Накрая терапевтът каза, че ще наблюдава играта от друга стая. Този път сцената се доближи до замисъла.

Лопес: Оставям ви сами, оттеглям се, а вие опитайте да разиграете сцената от самото начало. Ще гледам играта от съседната стая. Наистина, много ми се иска да се опитате да изиграете тази сцена по-близо до живота, нали разбирате... когато почувствате нужда да крещите – дръжте се като в реалността. Раул, ти какво ще правиш?

Раул: Не знам.

Лопес: Ще те наблюдавам, за да видя какво мислиш.

(Терапевтът напуска стаята. Майката кани Мария да излезе. Мария излиза и няколко секунди по-късно отново влиза в стаята като крадец. Майката грабва стол и го вдига над главата на Мария със заплашителен поглед. Раул все още седи.)

Раул: Но, мамо, тя трябва да вземе нещо.

Майка (Стои в средата на стаята, държейки стол в едната си ръка, крещейки на Раул): Слушай, трябва най-накрая да станеш и да направиш нещо. Какво ще направиш, ако нещо наистина ми се случи?

Раул (на английски): Добре, добре, започвам, започвам.

Майка: Твърде късно е, вече направих всичко, което можах.

(Майката връща стола на мястото му, докато Мария отново излиза от стаята. Раул се насочва към вратата. Когато Мария влиза, майката отново грабва стола, но Раул е по-бърз: той избутва Мария от стаята, като я удря ръката.)

Докато терапевтът, застанал зад еднопосочното огледало, наблюдаваше тази сцена, супервизорът предложи следния план: 1) Обсъдете възстановката със семейството и кажете на майката, че е свършила лоша работа с изобразяването на страха си, като се е държала обратно, така че синът също се провали в ролята си на защитник. 2) Похвалете майката за желанието й да помогне на Раул и след това осигурете съгласието й да следва по-нататъшните инструкции на терапевта. 3) Инструкциите предвиждат две точки: а) Раул винаги трябва да спи в стаята си; б) всяка вечер за няколко минути семейството трябва да изиграе сцена, в която крадец се опитва да проникне в къщата им, майката се страхува, а синът й се притичва на помощ; в) в случай, че Раул се събуди с писъци посред нощ, майката трябва да вдигне цялото семейство на крака и всички те отново ще трябва да изиграят същата сцена, която са репетирали на сесията и възпроизвели вечерта у дома.

Терапевтът се върна в залата за срещи, обсъди възстановката със семейството и разкритикува майката, че е твърде сдържана в играта и не е достатъчно изразителна в изобразяването на страха. Следващият текст разкрива как майката реагира на критиките. Тя с достойнство заяви, че тъй като по природа е доста независим човек, способен да подбере всеки, който посегне на нейната сигурност, за нея е непоносимо трудно да играе тази роля. Тя нямаше нужда от подкрепата на сина си.

Майката: Всичко е, защото аз не...... не...... всъщност това не е моята роля. Когато аз......ако се сблъскам с подобно нещо, първото нещо, за което се замислям е как да предпазя себе си и как да предпазя децата си. Всъщност не изпитвам страх.

Лопес: А какво всъщност чувствате?

Майка: Бих отвърнала на всеки, който се опита да влезе в къщата ми.

Лопес: Мм-хмм.

Майката: Разбирате ли? Чуя ли нещо подозрително, винаги ставам и проверявам какъв е шумът. Винаги правя това.

Лопес: Добре, да кажем, че разберете и тогава какво?

Майка: Научавам, за да отбия удара. Разбирате ли?

Лопес: Но......

Майката: Тоест, аз не...... Искам да кажа, че няма да му дам възможност дори да говори с мен или нещо друго. Разбирате ли?

Лопес: Сега, да!

Майка: Имам само една мисъл: да дам отпор! От дете съм голям фен на битките.

Лопес: А? Значи сте боец ​​с опит?

Майка: Ами да.

(Лопес се смее.)

Майка: Знаете ли, в моя живот е имало поводи, когато е трябвало да отвърна се съпротивявам, разбирате ли?

Лопес: Мм.

Майка: ... ... защото израснах почти сама и трябваше да мога да се защитя, разбирате ли. Дори защитавах други. Приятели, например. Случвали са се различни обстоятелства.

Лопес: Да...

Майката: Разбрахте ли ме сега? В случая постъпих напълно естествено, постъпих така, както ми се струва, трябваше да постъпя, ако......

Лопес: Мм-хмм.

Майката: Другите хора...... другите хора в такива случаи дори губят съзнание, крещят и прочие, но не и аз.

След като разказа за инсценировката, която отне няколко минути, терапевтът благодари на майката за помощта на сина й, след което отбеляза, че ако иска Раул най-накрая да се отърве от симптома, е необходимо нещо друго, а именно безпрекословна изпълнение указания на терапевта.

Лопес: Ти ми каза, че си научил Раул да бъде отговорен, нали?

Майка: Това, което най-много искам от него, е да е инициативен, разбирате ли? Така че, когато се събуди сутрин, бързо да подреди стаята си. Винаги му казвам, че свалените дрехи трябва да висят, а не да лежат наоколо; той не трябва да играе или да ходи из къщата облечен с това, което носи на училище.

Лопес: Страхотно, всичко е страхотно. Но ако искате да помогнете на сина си да стане човек...

Майката: Искам да стане напълно самостоятелен човек... Знам, че има деца, горе-долу на неговата възраст, които дори сами си перат чорапите. Това той още не го прави, защото хвърлям всичко в машината... и се оказва, че пера всичките му неща. Практически правя почти всичко сама.

Лопес: Разбирам, но има и други начини да научим децата на отговорност.

Майка: Вероятно.

Лопес: Ако искате да му помогнете да стане възрастен... ...

Майката: Да.

Лопес: Тогава през следващата седмица трябва да направите три неща.

Първо, Раул трябва да спи в собствената си стая и при никакви обстоятелства да не спи отново в стаята на майка си. Второ, всяка вечер семейството трябва да се събира, за да продължи представлението, започнало по време на сеанса, където се случват всички тези събития: някой нахлува в къщата, майката хваща главата си от страх, Раул я защитава. Трето, през същата седмица, ако Раул крещи в съня си и майката, лежаща в стаята си, чуе вика му, тя трябва да стане, да събуди сина си, да вдигне сестрите си от леглата им и да възобнови инсценировката, която семейството репетираше всяка вечер. Те трябва да следват тази инструкция, независимо колко са уморени през деня и независимо колко часа показват стрелките на часовника. Този тест беше поръчан с единствена цел, да накара майка и син да променят стария начин, по който се защитаваха взаимно. На Мария беше възложено да записва в кои дни и колко точно семейството изпълнява тези задачи. Втората сесия се проведе пет дни по-късно.

(следва втора част)

 

Категория: Други
Прочетен: 35 Коментари: 0 Гласове: 0
 

СТРАТЕГИЧЕСКА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ (Клоуи Маданес). ГЛАВА VI. Случай N 15. Момиче със саморазрушително поведение. (превод от руски език).

СЛУЧАЙ 15. МОМИЧЕ СЪС САМОРАЗРУШИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Случаят разглежда въпроса за разпределението на властта между родители и деца в семейството, и стратегиите на терапевта за възстановяване на семейната йерархия.

Петнадесетгодишно момиче прави няколко опита за самоубийство. Освен това поведението й се характеризирало с редица крайности: тя забивала игли в ръцете си, нарязвала китките си с бръснарско ножче и си нанасяла други наранявания. Тя чувала гласове, които я наричали с нецензурни имена и я тласкали към всички тези разрушителни действия. В терапията са участвали момичето, майка му и пастрокът му. Вторият баща имал много привлекателен външен вид, бил десет години по-млад от майката и десет години по-възрастен от осиновената си дъщеря. Момичето не му отстъпвало по привлекателност и както станало ясно впоследствие, тя била ужасно заинтересована от брака на майка си. На една от сесиите момичето споделило с терапевта: „Баща ми обича да чете литература за тийнейджърския секс и майка ми е много притеснена от това.“ Било явно, че момичето създавало заплаха, която подкопавала стабилността на брака на майка й, тъй като вторият баща бил принуден да търпи доведена дъщеря, която не само била твърде стара, за да се смята за негова дъщеря, но и се държала неадекватно, опитвайки се многократно да сложи край на живота си чрез самоубийство. Опасното поведение на момичето плашело майката и бащата, но отговорността за ситуацията в крайна сметка била изцяло на дъщерята. В хода на няколко сесии, по време на които терапевтът се опитал да внуши на родителите чувство за отговорност към момичето, поведението на девойката се подобрило значително, но тя започнала да пропуска часове в училище и да пие. Тогава на родителите било казано: въпреки че поведението на момичето се е подобрило, състоянието й не може да се счита за проспериращо, така че майката и бащата трябвало да дойдат на една от срещите, за да говорят за брака си, тъй като терапевтът вярвал, че брачните им отношения могат да бъдат по някак си начин, свързани с проблемите на момичето. Майката заявила, че не иска да засяга тази страна на въпроса, защото смятала, че подобен обрат в терапията е опасен за отношенията й със съпруга. Доведеният баща, който изглеждал кротък и спокоен човек, измърморил нещо неясно, от което се разбрало, че е съгласен с жена си. Дъщерята великодушно заявила, че проблемите й нямат нищо общо с брака на родителите й. Терапевтът настоял с аргумента, че дори и темата да е неприятна за говорене, брачните трудности трябва да се обсъждат открито и това би била жертвата, която майката трябвало да направи за дъщеря си. Майката се разплакала и казала, че вече е преживяла веднъж развод и знае, че този брак ще се разпадне, ако направи това, което терапевтът поискал от нея. Дъщерята също плачела, крещейки през сълзи, че бракът на майка й няма нищо общо с нейните проблеми и че в този случай тя няма никакви проблеми и в бъдеще няма да създава и най-малки проблеми на никого. Доведеният баща мълчал. Терапевтът припомнил, че момичето е давало същите обещания и преди, така че не може да й се вярва и продължил да настоява родителите да засегнат проблемите на брака си. Тази сцена продължила около час и половина; всеки упорствал в аргументите си. Интервенцията на терапевта демонстрирала тези сили, които обладавали деструктивното поведение на дъщерята, поставяйки под угроза родителския брак. Семейството напуснало кабинета след сесията, която така и не разрешила нищо.

След сесията момичето започнало да се държи нормално. През следващата седмица тя видяла своя роден баща, който живеел на няколко мили от бившето й семейство. Тя му признала, че има нужда от него и иска да го посещава редовно. Не били се виждали от няколко години. Бащата останал възхитен от посещението на дъщеря си, а още повече от нейното признание, като обещал, че сега ще се виждат често. Продължавайки да се държи нормално, момичето се опитало да даде сила на тази връзка. Като се свързала със собствения си баща, тя изоставила деструктивната разрушителна позиция, която заемала по отношение на брака на майка си.

Прехвърляне на власт към други роднини

Колкото по-нарушено е психическото равновесие на младия човек в началото на терапията, толкова е по-голяма вероятността, йерархичната организация на семейството да става все по-съгласувана – близките, които са тясно свързани с младия човек, ще се изявят, ще окажат влияние върху него и всички те ще се солидаризират. В резултат на това съществува опасност в семейството отново да се установят две неконгруентни йерархии. В такива случаи терапевтът трябва да отстрани родствениците, да им попречи да сключат съюз с подрастващия и да подкрепи родителите в усилията, които полагат, за да отгледат своя син или дъщеря.

Самообвинение за неадекватност

Докато се борят да осигурят необходимото възпитание на своя подрастващ, родителят може да опознае по-добре себе си, не само силните си страни, но и недостатъците си, и в резултат на това да се почувства несигурен, дори разочарован от себе си, да падне духом и т.н. Спадът в настроението понякога може да бъде причинен от сблъсъци със собствените родители, чието желание за съюз с младежа, заобикаляйки майката и бащата, трябва да бъде пресечено.

Когато ситуацията на младия човек започне да се променя към по-добро, отношенията между членовете на семейството също могат да претърпят промени, понякога доста болезнени за въвлечените. Вече не синът, а родителят може да заплашва със самоубийство или нервен срив и може да се наложи провеждането на редица нови сесии на единия или двамата родители, за да бъдат подкрепени в този труден за семейството период.

Заплаха от разрушаване на брака

Когато отношенията се променят, родителските трудности могат внезапно да се влошат. Като поставят по-големи изисквания към подрастващия, родителите стават по-взискателни един към друг, което води до нови конфронтации. В тези случаи понякога е полезно донякъде да се преувеличава силата на подрастващия, за да се сближат родителите, принуждавайки ги да се грижат за детето заедно, с оглед на нови изненади в поведението му. Ако властта над родителите е фундаментално добронамерена, т.е., включва грижа за детето и дори готовност за саможертва, тя не може да предизвика антагонизъм в семейството, тъй като в крайна сметка никой не може да бъде осъден за лоши намерения. В резултат семейството се реорганизира по по-адекватен начин. Този тип интервенция е подобна на техниките, описани от Палацоли и нейните колеги (1978). Фактите ни убеждават, че крайностите на юношеското поведение обединяват родителите чрез съвместната им грижа за техния син или дъщеря и че видът власт, която подрастващият има над родителите си, изисква най-високо участие от тяхна страна, принуждавайки ги да изоставят всички други привързаности. Въпреки това, предотвратявайки раздялата на родителите, поведението на младия човек може да причини толкова много болка и страдание на семейството, че сближаването на родителите да бъде лишено от радост и щастие.

РОДИТЕЛ ДИСКВАЛИФИЦИРА ДРУГИЯ РОДИТЕЛ

Понякога единият съпруг обвинява другия в родителска некомпетентност и непълноценност. Ако един от родителите не може или не е подходящ да отгледа детето си и да носи отговорност за него, тогава сътрудничеството между съпрузите в тази област става невъзможно. Има серия от тактики, които терапевтът може да използва, за да противодейства на „маневрите“ на обвинителя. В такива случаи обикновено се казва, че миналите грешки и провали на неуспешния родител нямат значение, независимо колко груб и взискателен е той или обратно –  слаб и мек, прекалено самовглъбен, в депресията си и т.н. . Всичко това в тези моменти не е толкова важно, защото възниква напълно нова ситуация, в която с родителите ще работи специалист, който ще им помогне да постигнат взаимно разбирателство и да обединят усилията си в грижата за сина или дъщеря си. Терапевтът може да преформулира тези черти, които единият родител разобличава в другия, така че слабостта да се трансформира в чувствителност; грубостта и твърдостта в безславен опит да се укрепи дезориентирания юноша с ясни инструкции; депресията и емоционалната неуравновесеност в заинтересовано състрадание и дълбока въвлеченост. Щом слабостта се превърне в достойнство, тя наистина избледнява.

Понякога и двамата родители настояват на мнението, че взаимното съгласие между тях е невъзможно, тъй като те са напълно различни хора и имат полярни възгледи за това как да възпитават младия човек. В такива случаи терапевтът може да отбележи, че имат шанс да придобие напълно нов опит в практиката за постигане на споразумения и е готов да действа като посредник, който ще им помогне да намерят основата за съгласие. Понякога съпрузите започват да се карат по време на сесии. Без да позволява на емоциите да излязат извън контрол, терапевтът кани всеки от родителите да се обърне директно към него вместо към съпруга, предлагайки себе си като „преводач“, който ги свързва един с друг. Обикновено подобни тактики помагат на родителите да станат взаимно по-учтиви и им позволяват да спрат ескалацията на кавгата, която може да доведе до напускане на един от съпрузите на кабинета.

Дискредитирането на единия родител от другия може да бъде избегнато или коригирано, ако терапевтът преформулира поведението на разобличителя, като всяко преподреждане в никакъв случай не налага точно съответствие с истината, а по-скоро то трябва да е много по-близо до това, което терапевтът очаква от родителя, отколкото до реалния му облик и постъпки. Ако прекалено придирчив родител се характеризира от терапевта като човек, оказващ подкрепа, терапевтът всъщност ще открие по-голяма готовност именно той да подкрепи другия.

Може да се даде малък пример в потвърждение на тази позиция[1]. „Родителите на седемнадесетгодишна употребяваща фенциклидин хидрохлорид (ФЦП), синтетичен халюциногенен наркотик, я доведоха насила на семейна терапия. По време на първото интервю майката възрази срещу видеозаписа на сесията и наблюдението на хода на терапията от консултанти, седнали зад огледалото. Тя също възрази срещу идеята, че дъщеря й се нуждае от насоки и установяване на ясни граници, които ограничават нейното поведение. Тя искаше да определи защо дъщеря й е измъчвана от депресия, което я принуждава да прибегне до лекарства. Жената напълно разбра от терапевта всичко за неговата квалификация и ефективността на използвания метод, пренебрегвайки съветите на специалисти, които са препоръчвали наблюдение в клиниката, където дъщеря й била хоспитализирана преди това. В края на първата сесия бащата вече одобряваше подхода на терапевта. Той представи на майката редица правила за дъщеря си и също така определи мерките, които тя ще трябва да понесе, ако бъдат нарушени. Майката се поколеба, не искаше да бъде прекалено груба към дъщеря си и се страхуваше, че чувствата й няма да бъдат взети под внимание. По време на второто интервю родителите успяха да постигнат по-голямо взаимно разбирателство, въпреки че бащата все още беше упрекван от майката, обвинявайки го, че не разбира дъщеря си, не общува с нея и не я обича. Преди края на тази среща бащата предложи на дъщерята всяка седмица да дава сметка за парите, които харчи, тъй като в миналото парите по правило се харчели за лекарства. Терапевтът преценил, че това е добра идея и преди майката да успее да възрази, казал: „Съпругата ви има такава невероятна способност да ви подкрепя, че тя със сигурност ще се присъедини към вас.“

Майката: О, да, винаги го подкрепям.

Терапевтът: И в този момент също.

Майката: Да, винаги се споразумяваме и се подкрепяме. Поне за нас не е проблем.

Майката беше трогната, очите й се овлажниха, бащата наблюдаваше със задоволство промяната, която настъпваше в нея, родителите се съгласиха, че финансовите разходи трябва да бъдат контролирани и сесията завърши в атмосфера на добро настроение, която беше споделена и от двамата.“

Когато единият родител е дискредитиран от другия от позицията, която заема в семейната йерархия, терапевтът има право да игнорира атаките към партньора и да продължи терапията, сякаш нищо не е казано. Липсата на реакция е достатъчно осезаемо послание, което позволява ясно да се разбере нежелателността на подобни изявления.

Понякога може единият родител да намекне за съществуването на някаква тайна, някакъв осъдителен факт относно другия родител и да го лиши от възможността да заеме достойно място в семейната йерархия. Например, бащата кара терапевта да вярва, че съпругата му е изневеряваща, като има сексуални отношения извън брака или забелязва, че майката има абсолютно същия темперамент като необузданата си млада дъщеря. Майката може небрежно да каже, че бащата се занимава със съмнителен вид бизнес и следователно не е в състояние да даде необходимото морално възпитание на сина си. В такива случаи терапевтът трябва да реагира на тези недружелюбни маневри по същия начин, както в случая, когато единият родител излага другия на провал. Той може да подчертае, че терапията е напълно различна ситуация и в тази ситуация няма нужда да се придава толкова голямо значение на миналото или да се преформулира разобличаването, така че дефектът да се превърне в положителна черта, и накрая просто да се игнорира компрометиращото съобщение.

Често намеци за съществуването на тайна, някаква неприятна история, свързана със съпруга, се правят само за да събудят любопитството на терапевта и по този начин да изместят фокуса на вниманието му от въпроса за споделената родителска отговорност за детето към родителските трудности. Терапевтът трябва да е готов да се съпротивлява, да не позволява да бъде подведен. Той може да каже на родителя, че ще го изслуша с интерес, ако желае и заедно ще обмислят трудностите му, но едва след като заблуденият млад човек отново започне да води нормален живот. На първо място е проблемът на подрастващият има нужда родителите му да поемат контрола върху живота му и да проявяват искрена загриженост за него. Този вид послание предполага, че без значение какви тайни и каквито и неприлични факти да притежава родителят, той и тя трябва да носят отговорност за детето си, давайки насоки в неговото възпитание. В допълнение, терапевтът не отхвърля, а просто отлага за по-дълъг период молбата на родителя за внимание. Това забавяне е необходимо, защото в противен случай терапевтът ще се окаже до шия в брачни кавги и в резултат нито проблемите на юношата, нито родителските трудности ще бъдат решени.

РОДИТЕЛИТЕ ДИСКВАЛИФИЦИРАТ ТЕРАПЕВТА

Съпрузите могат да игнорират исканията на терапевта да поемат отговорност за тяхното потомство, нещо повече – да се опитат да срият чувството му за професионализъм. Ако клиентите уронят професионалното достойнство на терапевта, едва ли той ще може да им помогне да направят подходящата за ролята им стъпка по стълбицата на семейната йерархия. Няма смисъл да следвате инструкциите на професионалист, към когото не изпитвате уважение.

Родителите могат да дисквалифицират терапевта с твърдението, че е некомпетентен и не знае какво прави. Те често изразяват недоволство от пола и възрастта на терапевта, и не се доверяват на неговите пълномощия и степени. Те се позовават на мненията на други професионалисти, чиято позиция е напълно различна или твърдят, че той е също толкова невеж, колкото и други терапевти, с които са имали работа. За да се противодейства успешно на този вид манипулация, терапевтът трябва преди всичко да разбере, че за много родители, е по-лесно да обсъждат компетентността на терапевта, отколкото действително да решат да се грижат за семейството си. В същото време пациентите имат право на информация за квалификацията на терапевта. Следователно на терапевта не е забранено да описва своята квалификация в кратка и неутрална форма.

Ако в полемиката възникнат препратки към мненията на други специалисти, терапевтът може да възрази, че знае за съществуването на различни позиции в засегнатата област, но не е съгласен с някои от тях. Понякога пациентът е съзнателно скептичен, влизайки в кабинета с обезсърчаващото очакване, че този конкретен терапевт няма да успее да се справи с проблема по същия начин, както неговите предшественици. Терапевтът трябва да подчертае, че неговият подход е различен от другите и семейството трябва да му даде шанс да си свърши работата. Може да предложи на родителите пробен период, например три месеца, през който те ще трябва да проверят силата на въздействието на избрания подход. След три месеца те уверено ще решат дали да продължат да работят. Освен всичко друго, след три месеца младият мъж вече може да стъпи на краката си и необходимостта от продължаване на терапията да изчезне.

Понякога родителите отказват да се съобразят с изискванията на терапевта, като ясно показват, че не признават правото му да „командва“. Когато терапевтът моли бащата да говори със съпругата си, бащата многозначително се обръща към дъщеря си и говори с нея. В разгара на спора, когато всеки се опитва да надвие другия, членовете на семейството често напълно игнорират опитите на терапевта да гарантира, че в определени моменти единият говори и всеки слуша другия. Случва се и родителите да отказват да разгледат въпросите, които терапевтът смята за приоритетни и вместо това започват разговор по въпроси, които не са свързани с терапията. Членовете на семейството отказват да участват в разговора, след което внезапно скачат и напускат стаята. Най-простите задачи на терапевта, които клиентите трябва да изпълняват у дома, могат да бъдат „забравени“ и семейството ще идва на сесията седмица след седмица, за да съобщи, че бащата не се е сетил всяка сутрин да изучава обявите за работа във вестниците със сина си, а майката не е докладвала всяка вечер на бащата за това какво е правил малкият им потомък през деня.

Съществуват определени тактически стъпки, които служат на терапевта като гаранция, че ще се изпълняват указанията му. Той никога не трябва да се уморява да напомня за конкретните цели на терапията, които могат да бъдат например, предотвратяване на хоспитализация, лишаване от свобода на младия човек или нормализиране на живота му и т.н. Полезно е членовете на семейството да бъдат запознати с типичния цикъл, в който младият човек ще бъде потопен, ако не се спазват инструкциите на терапевта, който се състои от хоспитализация, изписване от болница, повторно приемане... Случва се исканията на терапевта да бъдат отхвърлени на основание, че поведението, което той изисква, вече е безрезултатно изпробвано от семейството в миналия му опит. Терапевтът трябва да обясни: включването на специалист в живота на семейството, което те придобиват в негово лице, коренно променя ситуацията. Трябва да се напомня за искането му отново и отново, докато не бъде постигнат успех. Много от терапевтичните тактики, разработени в рамките на този подход, разчитат на повторение и постоянство.

Ако отклоненията в поведението на младия човек приемат крайни форми, родителите често са склонни да вземат решение за хоспитализация. Сред другите негативни последици хоспитализацията обикновено означава, че отговорността за случая преминава в ръцете на друг екип и терапевтът губи контрол над него. Струва ли си да се обяснява, че хоспитализацията отрича всички усилия на терапевта, насочени към това родителите да поемат отговорност за изхода от проблема. Ако една двойка заплашва да изпрати млад човек в психиатрична болница, терапевтът може твърдо да възрази, че те нямат право да правят този избор, тъй като преди това са взели съвместно решение, че целта на терапията е да се направи всичко необходимо, за да се предотврати хоспитализацията. Когато се предпазва млад човек от повторна хоспитализация, понякога е необходимо да му се предпише краткотраен курс на лечение, за да се намали тежестта на симптомите, а оттам и тревожността на родителите. Терапевтът ще помогне на родителите, ако им предложи редица алтернативни „заключения“, към които те могат да прибягнат в случай на нарушения на поведението от страна на младежа: лишаване от пари, ограничения на храната, домашен „арест“ и др. Когато родителите се сблъскат с жестокост или агресивни заплахи от страна на детето, терапевтът трябва да предложи на родителите да се обадят в полицията. Ако обаждането е било предшествано от болница, полицията може да реши отново да хоспитализира младежа, но това все пак е по-добре, отколкото ако родителите сами предприемат действието. Идеалната ситуация е, когато терапевтът има достатъчно власт да заяви, че пациентът няма да бъде приет в болница и да подкрепи твърдението си със специално предназначени за това мерки. Въпреки това, дори ако той действително има такава реална власт, родителите винаги ще имат възможност да настанят сина или дъщеря си в друга болница. Ето защо е толкова важно да се получи ангажимент от родителите, че те няма да хоспитализират младия мъж. Друга мярка, която терапевтът може да предложи на родителите, е домашният арест на техния син или дъщеря в неговата (или нейната) стая. Ако е необходимо, тогава под ключ. Наказанието трябва да се представя благопожелателно за младия човек – като възможност за придобиване на опит, което служи като слаба аналогия на лишаването от свобода. Друг вариант е да заключите вратата и да оставите младежа извън къщата за една нощ. Подобна мярка е допустима в случаите, когато младежът не се прибере вкъщи в уговорения с родителите си час. Понякога младият човек сам иска да бъде приет в болница. И както беше споменато по-горе, би било за предпочитане да се избегне такъв резултат. Ако обаче младият мъж реши сам да отиде в болницата, не му се намесвайте: оставете го да постигне целта си. Ако хоспитализацията стане факт, терапията ще трябва да се поднови от самото начало, като се повторят всички вече извършени веднъж стъпки.

Нека обобщим казаното. По време на целия терапевтичен процес терапевтът трябва едновременно да се придържа към две цели: 1) промяна на организацията на семейството, където вместо неконгруентна трябва да преобладава пряка еднолинейна йерархия, оглавявана от родителите;  2) преодоляване на родителската некомпетентност: вместо да се борят помежду си, без да забелязват, че властта в семейството е напълно преминала към подрастващия, майката и бащата трябва да обединят усилията си, като поемат отговорността за своето потомство в свои ръце.

КОГАТО РОДИТЕЛЯТ Е ЕДИН. В случаите, когато в семейството има само един родител, в процеса на лечение е необходимо да се привлече подкрепата на роднини – баба, леля или приятел на майката. Тези роднини съставляват кръга на онези най-значими хора, които заместват отсъстващия родител в живота на младия мъж. Терапевтичният процес остава същият, с изключение на една точка: вместо двамата родители, единият ще дойде на сеанса, придружен от лицето, което замества другия. Ако няма роднини (поне тези, които могат да бъдат включени в терапията), тогава в този случай планът и етапите на лечение трябва да останат непроменени. Единственото, което ще се промени е, че вместо двама родители да говорят помежду си и да вземат решение заедно, терапевтът, обсъждайки проблема, използва в по-голяма степен себе си. Той трябва да подкрепя родителя с голям ентусиазъм, като го подтиква към онези решения, които са продиктувани от хода на терапията.

ОРГАНИКА. Въпросът дали определен тип патология, характерна за юношеството, има органична основа, е напълно чужд на описания тук подход. Дори въпросната патология да не е лишена от органична или генетична основа, известните днес медикаменти, макар и ефективни в острата фаза, са безсилни по отношение на психосоциалната рехабилитация на пациента. Поради опасност от странични ефекти, лекарствата трябва да се използват пестеливо и с изключително внимание. Основната цел на терапевта, която той постига, като държи младежа извън психиатричната болница, е да организира живота му възможно най-близо до нормалния. Подобен подход е използван при млади хора, страдащи от умствена изостаналост или необратими неврологични промени в резултат на употребата на PCP, както и при епилептици.

КРАТКО РЕЗЮМЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ СТРАТЕГИИ. В случаите на тежки поведенчески отклонения в юношеска възраст терапевтът, като правило, се сблъсква със ситуация, която се характеризира с несъответствие на семейната йерархия. Чрез поведенческите си отклонения и безпомощност младежът започва да заема по-високо място в семейната йерархия спрямо родителите си.

Йерархията в семейството се определя от неизменно повтарящата се последователност, с която единият член на семейството казва на друг какво трябва да прави. Редът на съобщенията, в които родителите казват на децата какво трябва да правят, се среща много по-често в семействата, отколкото обратното. В семействата, в които поведението на децата се характеризира със сериозни отклонения, терапевтът се сблъсква с особена ситуация, в която подрастващите, продължавайки да бъдат икономически и емоционално зависими от родителите си, отказват да изпълняват това, което по-възрастните изискват от тях. Случва се родителите вече дори да не казват на своите тийнейджъри какво трябва да правят, а само да се оплакват от това, което правят. И накрая, случва се и подрастващите да казват на родителите си какво трябва да правят, а родителите се оказват доста послушни.

Терапевтичната интервенция е предназначена да трансформира този ред на нещата в нормален, при който родителите казват на децата си какво трябва да правят и те го изпълняват. В резултат на многократното повторение на такова взаимодействие в семейството се установява йерархия, в която родителите започват да заемат по-висока позиция по отношение на младите хора. Съдържанието на комуникацията между родители и деца включва съобщения за родителските очаквания, адресирани до децата, както и за правилата, които възрастните очакват да бъдат спазвани, и накрая за мерките, които ще последват в случай на нарушаване на установените правила. Тъй като родителите са в неравностойно положение в началото на лечението, терапевтът трябва да им повлияе, като настоява за разработването на правила и последствия, които са достатъчно силни, така че да се възстанови властта на родителя vis-a-vis над тяхното малко потомство. Когато един млад мъж загуби власт над родителите си, той започва да се държи нормално и постепенно става независим.

Стратегията, използвана в този терапевтичен подход, се основава на манипулацията на властта. С други думи, терапевтът преразпределя властта между членовете на семейството. Прилагането на тази стратегия включва определяне, от една страна, на последователност от комуникации между членовете на семейството, която формира адекватна йерархия, и от друга, противодействие на комуникативните маневри, които подкопават нормалната структура на йерархията.


[1] Водещ терапевт на случая е Жанна Шмел-Маскаро

Категория: Други
Прочетен: 42 Коментари: 0 Гласове: 0
 

СТРАТЕГИЧЕСКА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ (Клоуи Маданес). ГЛАВА VI. Връщане към родителската отговорност. (превод от руски език).


ВРЪЩАНЕ КЪМ РОДИТЕЛСКАТА ОТГОВОРНОСТ  

Основната част от терапевтичната работа с посочения тип семейства се свежда до установяване на такава йерархия, при която родителите да възстановят авторитета си в очите на своите млади наследници.

На първо място, родителите трябва гласно, на всеослушание да  заявят, какво очакват от младия човек. Искат ли те, синът им да се върне в училище и да учи или предпочитат да се захване за работа?  Как според тях как трябва да се държи в къщи? По кое време да се събужда и става сутрин?  В колко часа да се прибира вечер в къщи? По всички тези и други от този род въпроси родителите трябва да постигнат пълно съгласие и едва след това, да закрепят своите очаквания към сина си във формата на правила, които той трябва да следва. Правилата трябва по възможност да са колкото се може по практични и определени и освен това, трябва да включват последици, ако не бъдат спазвани. Обсъждането на правилата и последиците от тяхното неспазване, съставляват основа на терапевтичната работа в подобни случаи.

Всяка седмица по време на сеансите, терапевтът изяснява какъв е успеха на приетите правила, успели ли са родителите да ги приложат спрямо своето потомство, а ако не – какви изводи са направили от това. Ако родителите все пак успеят да наложат на младия човек по-адекватно поведение, то тогава терапевтът продължава да разработва нови правила и все по-нови мерки за отговорното им изпълнение. Когато семейството навлезе в тази фаза, подрастващият може да подложи на изпитание силите на родителите си В отговор, терапевтът следва да направи всичко необходимо за да удържи родителите в по-висока позиция.

Йерархията определя последователността в комуникацията.  С други думи, ако „А” говори на „В” какво да направи, то „А” се самоутвърждава като лице, йерархически заемащо относително по-висока позиция от „В”. Ако „А” и „В” започнат да обсъждат какво трябва да направи „С” и достигнат в това до съгласие, то „А” и „В” определят себе си не само като равни, но и стоящи в относително по-висока позиция в йерархията от „С”. Доколкото терапевтът се стреми да установи такава йерархия, в която родителите съвместно да носят отговорността за своето дете, то той естествено се стреми и към постигане на съответстващата последователност в комуникацията между членовете на семейството. С други думи, терапевтът трябва да успее да подтикне майката и бащата да обсъдят и да достигнат до взаимно съгласие по въпроса какво трябва да прави детето им, а младият човек да възприеме мнението на родителите си и да изпълни установените за него правила.

Какво се случва на практика пред терапевта? За каква реакция на родителите трябва да бъде подготвен той?

Много често родителите предприемат ред от маневри, за да избегнат налаганата от терапевта йерархия, при която те поемат властта над детето. С тези маневри родителите се опитват да избягат от отговорността си, защото те вече са изгубили изходно принадлежащата им по-висока позиция в йерархията, а също и защото младият човек е по-силен от тях, и обществото в лицето на различни институции (полиция и особено служби за защита на детето и пр.) обикновено също се стреми да ги детронира от полагащото им се място. При едни подобни екстремални условия, майката и бащата се  страхуват, че всяка една тяхна грешка ще нанесе на детето им още по-голяма вреда, за която ще винят себе си. И не на последно място, те просто се боят да не загубят детето си.  Ето защо родителите избягват да приемат своето място в йерархията, което им дава родителска власт над подрастващия или юношата. Те обикновено казват: (1) той (тя) не е готов, той дори няма право да участва в терапията, тъй като не може да заема в йерархията на семейството някаква позиция, съдържаща изпълнителна власт; (2) другия родител не е готов да участва в терапията; (3) терапевтът не е упълномощен да отговори на подобни въпроси в терапията.  Всичко това са „маневри”, на които терапевтът е длъжен да противодейства, за да може на финала да бъде установена необходимата йерархия.

Родителите дисквалифицират себе си. Нерядко в началото на терапията родителите дисквалифицират своята собствена позиция на вътрешносемейни авторитети, единият прехвърля влиянието си върху другия родител, отказвайки се от своята компетентност в полза на сина (дъщерята) или предава своите пълномощия на други родственици, характеризирайки себе си като неадекватен, дори заплашващ с разрив брачния съюз.

В случая, отказът от родителските пълномощия е от полза за експерта, защото той се явява мотив на родителя да потърси помощ от специалисти, да възложи на терапевта или на служители от службите за социален контрол опеката върху сина, в чийто поведение са забелязани отклонения. В подобни случаи на терапевтът му остава само един изход – да отклони предаването на родителските права на професионалиста, в т.ч. и на него. Но връщайки властта на родителя, сега терапевтът следва да преименува проблема на младия човек по такъв начин, че той да попадне в сферата на родителския опит и знания. Заедно с това, въвеждайки специални термини („психическо заболяване”; „шизофрения”; „емоционален проблем”; „психологически конфликти” и пр.), терапевтът започва да разговаря с младия пациент: за грешките в неговото поведение, за заплетените му проблеми, липсата на опит, за инфантилността, за съпротивите му, за нуждата от помощ и ръководство. Възможно е родителите да почувстват страх пред своята отговорност и да протестират срещу подобен способ за описание на детето им. Подобна реакция на родителите е напълно разбираема: сега за техния проблем се говори на друг език, различен от този на предишни експерти (полиция, социални работници и пр.), те за първи път разбират за необходимостта от продължителна терапия. Страхът на родителите провокира у тях реакция в полза на детето и най-често изразяват мнение, че не бива то да се подлага на допълнителен стрес. Тук терапевтът трябва да използва цялото свое влияние и авторитет на професията си, и на институцията, която представлява, като твърдо се противопоставя на подобна родителска „маневра”, независимо от това, дали родителите се позовават на мнението на други специалисти или не. В противен случай целите на терапията ще останат недостижими.

По-нататък, всяко отклоняващо се поведение на младия човек следва да бъде внимателно преформулирано по такъв начин, че то да престане да се възприема като психиатричен проблем, а да придобие вид на поведенческо нарушение, на което родителите са в състояние да повлияят. За терапевта е безкрайно важно да съумее да представи дори само едно ексцентрично поведение под формата на комуникация, която всичко на всичко е лишена само от признаци на вежливост или възпитаност – нищо повече. Едва тогава родителите ще могат да чуят молбите на младия човек, едва тогава неговите послания ще бъдат разбрани по-ясно и ще отговорят на неговите потребности с вежливост. Например, ако проблемът е наречен „апатия”, то тя може да бъде преформулирана просто в мързел и по този начин  родителите ще бъдат подтикнати да изискат от сина или дъщеря си по-голямо усърдие и активност. Ако проблемът засяга влечение по наркотици, терапевтът може да подчертае, че този опит все още не е достигнал нивото на физиологична зависимост, която е трудно да се преодолее. С други думи, родителите трябва да бъдат убедени, че проблема на младия човек се отнася към онзи тип задачи, които могат да бъдат решени при наличието на ясни правила и ясно определени последици от тези нарушения.  Ако младият човек се намира в процес на лечение (например при наркозависимост или поведенческо разстройство), терапевтът може да обещае съкращаване на неговия срок  или дори спиране в най-скоро време. През този период, когато подрастващият се намира в лечебно заведение под наблюдението на психиатри, той вече е получил социално клеймо на „душевноболен” и много често родителите поставят въпроса, дали е възможно младият човек да получи документ за инвалидност. Ако терапевтът допусне да бъде приета подобна възможност, той наистина ще определи младия човек като душевноболен, неспособен да води живот както всеки нормален човек. 

Родителите нерядко дисквалифицират себе си пред лицето на задачите, които им поставя терапевта, те се опират непрекъснато на своята неспособност и неумение, да определят ясно своите очаквания и претенции към сина или дъщеря си, заявяват, че не могат да определят правила или какви да бъдат мерките при нарушение на тези правила. Те демонстрират безпомощност и пълно незнание в отговор на серията от въпроси, които поставя терапевта (от типа: „Какво очаквате от своя син?”), дори ако тези въпроси касаят обикновен практически проблем (например, „Дали е възможно синът Ви да се възползва от Вашия автомобил в събота вечерта?”).  Типични са отговорите: „Не зная”, „О това трябва допълнително да се обмисли”, „Този въпрос не е толкова елементарен”, „Това зависи от много неща”, „Аз не съм в състояние да променя правилата, които следваме, всичко може да се случи”, „Откъде да зная кое ще е добре за него?” и пр. Противодействайки на този род съобщения, на терапевтът ще се наложи отново и отново да повтаря целта на терапията, както и целта, поради която цялото семейство се намира в терапевтичния кабинет. И тук терапевтът има правото да използва целия си авторитет за да удържа фокуса на вниманието на клиентите си върху поставените цели. На терапевтът може да се наложи да повтаря своите искания многократно, подкрепяйки ги с нови и нови рационални обяснения, до тогава, докато родителите преустановят своята съпротива.  Така например, ако родителите проявяват упоритост, заявявайки, че не знаят как да бъдат установени правила за сина им, терапевтът следва да отбележи: „Разбирам Ви, не е лесно да бъдат определени такива правила. Вашият син обаче е хоспитализиран, защото в напълно объркан. Ако Вие като баща действително искате душевната яснота да се завърне в сина Ви, то тогава сте задължен при общуването с него да бъдете пределно ясен. Преди всичко това става посредством правила, към които синът Ви следва да се придържа когато се завърне от болницата в къщи”.  Ще е голяма грешка, ако терапевтът действително повярва на демонстрираното незнание и неспособност на родителите, относно мерките за възпитание на своето дете. На практика всички маневри в поведението им преследват една цел – да заставят друг да прояви отговорност. Може да се предположи, че родителите активизират верига от комуникативни актове за да стабилизират йерархията, в която те снемат отговорността от себе си.

Като първа стъпка терапевтът може да призове родителите да споделят своите очаквания,  т.е. от позиция на родители да споделят това, което считат за важно. Ако родителите отговорят и на този пределно общ въпрос със заявление, опиращо се на тяхната несъстоятелност, тогава терапевтът следва да стесни обсега на въпроса (чрез закрити въпроси), свеждайки го до конкретен, частен, непредставляващ трудност за разрешаване.  Например, терапевтът може да помоли родителите да съгласуват своите очаквания и да се разберат за правилата, които трябва да бъдат поставени пред сина (дъщерята), след завръщането му от болницата.  Ако родителите не са в състояние да формулират нито едно правило, което се случва често, терапевтът трябва да направи първата крачка: „На практика става дума за каквото и да е просто и конкретно указание за Вашия син. Например, позволено ли му е да поврежда мебелите в дома Ви? или Има ли представа синът Ви за това, кога всъщност той трябва да се събужда и става от леглото си сутрин?”  Закритите въпроси, изискващи едно лаконично „да” или „не” автоматично форсират процеса, в който родителите започват да заемат по-решителна позиция и постепенно започват да достигат до все по-голямо съгласие. Сега вече от получения резултат може да се съди и преценява дали е поставено началото на промяната във вътрешно-семейната йерархия.

Често родителите прибягват към абстрактни заявления, изпълнени с многозначителен смисъл (например, „Искам синът ми да стане достоен човек”), зад които се опитват да избегнат личната си отговорност.  В отговор на такава родителска реплика терапевтът може да отбележи: „Само по себе си това желание е великолепно, но означава ли това, че всяка вечер синът Ви трябва да се прибира след дванадесет часа или означава ли това, че той има право да малтретира своите родители?”  Тук основната задача на терапевта е да върне разговора от абстрактния към конкретния въпрос и конкретното поведение. Това обикновено, земно ниво на обсъждане не позволява на родителите да се отклонят към фразеология и да избегнат своята отговорност (позиция).

Друго правило е, че терапевтът следва да избягва да поема върху себе си задачи, с които предстои да се справят самите родители. Например, многократно цитираните правила, които трябва да следва сина или дъщерята. Докато трае процеса, при който терапевтът се стреми да установи в семейството такава йерархия, в която майката и бащата да заемат полагащото им се място, той в никакъв случай не бива да дискредитира тяхната роля, приписвайки на себе си някаква родителска позиция.  Само в случаи, при които терапевтът чувства, че родителите биха взели грешно, способно да нанесе още по-големи вреди на детето решение, той може да атакува пряко техния авторитет, настоявайки за алтернативни решения. При това и тази процедура трябва да се запази далеч от очите и ушите на подрастващия.

Предаване на пълномощията на проблемния подрастващ. Понякога родителите в резултат на характера на своите действия сами предлагат властта в семейството на подрастващия.  Например, много често в отговор на въпрос на сина (дъщерята) кое решение да вземе, родителите заемат позиция, в която заявяват, че решението зависи от неговите планове.  В такъв случай терапевтът трябва да подчертае, че младият човек се нуждае от родителско ръководство и че само когато се научи да се грижи за себе си по съответния правилен начин, младият човек ще придобие способност да отговаря за себе си.

Ако в отговор на това последва възражение от страна на подрастващият, терапевтът може да опише всички преимущества, които предлаганият подход обещава на младия човек. Следва да се изтъкне, че юношата би живял в един предсказуем свят, познавайки точно своите задължения и своите привилегии, ще му спести авантюристични начинания, последвани от санкции, наказания и жестока разплата. В такива моменти родителите встъпват в разговор помежду си и тогава на хоризонта започва да просветва надеждата, че в края на краищата, ако те стигнат до съгласие, несъмнено ще укрепят своята власт над трудното си дете.

Перспективата родителският алианс да бъде създаден зависи от това, доколко родителите изцяло са се фокусирали върху своето неординатно дете.  Тук следва да се отбележи, че терапевтът трябва да бъде готов за това, че още в началото на терапията детето в повечето случаи се опитва да привлече вниманието върху себе си, като често се намесва (прекъсва) всеки път когато родителите започнат общуване помежду си.  Необходимо е терапевтът да успокои младия човек или да помоли родителите да го умиротворят.

Описвайки веригата (алгоритъма) на подобно взаимодействие, Хейли (1980) твърди: „Ако детето непрекъснато се намесва в разговорите на родителите, заставяйки ги да прекъсват беседата, той прави това от желание да ги предупреди за разногласието между тях”.  Според Клоуи  Маданес, в такова поведение на детето могат да бъдат открити две функции: първо, подчертава, че благодарение на вмешателството на детето, родителските разногласия и конфликти се отлагат с по-късен срок и второ, обратно, предполага се, че служи да възпрепятства пътя към съгласие. 

Най-често срещаната интерпретация в рамките на стратегическата семейна терапия е интерпретацията, че дебнещото вмешателство на подрастващият в родителската беседа пречи за разбирателството между родителите да реализират тази възможност. Изследвания сочат, че когато родителите беседват помежду си при участието на терапевта, който с надеждата да достигне до тяхното чувство за отговорност се старае да ги подтикне към единство, а юношата непрекъснато се намесва в този разговор, подобно вмешателство служи само за една цел – да не се даде възможност да се състои родителския съюз, обещаващ връщане на родителския авторитет. Дори ако беседата с родителите започне с разногласия, трябва да се знае, че  това е добър индикатор – все пак те встъпват в разговор, това означава също, че има възможност те да открият сривовете в своите разсъждения и договаряйки се по същество, могат да достигнат до желаното съгласие.  Именно тази възможност младият пациент блокира със своята намеса. Разбираемо, че различията в интерпретацията на тази функция в поведението на подрастващия води до съвършено различни терапевтични стратегии. 

Няма съмнение във факта, че когато семейството предлага на терапевта сериозно отклонение в поведението на порасналото дете, между родителите съществува разкол. Също така обаче е много вероятно този разкол да се явява резултат, а не причина за техните страдания – главоболие, взаимни укори и вина и пр., които неизбежно съпровождат болния за тях проблем, а както вече беше подчертано, самото отклоняващо поведение на юношата увековечава този проблем.  Възможен е и феномен, при който юношата проявява еднакво разрушително поведение в полярни ситуации: и когато родителите прекомерно се отдалечават един от друг, създавайки заплаха за развод, и когато те прекалено се сближават, стават близки, укрепват своите позиции, това е така, защото и в единия и в другия случай младият човек губи властта си над тях.

Понякога родителите предават властта на своето проблемно дете („вдигат ръце от него”), като го изоставят, напускайки родителските си позиции, т.е., отказвайки се от отговорност и грижи за своето дете. Подобни действия трябва да бъдат блокирани. Терапевтът трябва да подчертае, че отделянето на детето от родителите може да бъде реализирано само тогава, когато младият човек в социален план започне да се грижи за себе си достатъчно компетентно, а родителите да бъдат осведомявани за това къде, как и с кого той живее и одобрително да се отнасят към неговите планове. Изгонването от дома обикновено е заплаха, която родителите често използват, но тя практически рядко получава реализация. Независимо от ситуацията, във всички случаи има достатъчно шанс, след известно време родителите и детето отново да се съберат, като опасността да се възобнови обикновения и добре познат цикъл на взаимоотношения е голяма.

Често родителите се различават във възгледите си за прилагане на крайната мярка и наказание, като изгонване от дома. По-често е срещан варианта, при който бащата заплашва да остави сина си от вън, докато майката заема страната на сина си, защитавайки го от бащиния гняв и същевременно тайно съобщавайки информация пред сина си за това, колко страшна е заплахата на бащата, преувеличавайки вероятността от нейното изпълнение.  Случва се така, че майката започва да заплашва бащата с развод, ако той изхвърли детето им на улицата.  На свой ред бащата генерира своя алтернатива: ако синът не напусне сам дома, той самият ще го изхвърли от там. Във всички случаи заплахата за отлъчване на детето от дома служи за възпрепятстване пътя на родителите към взаимно съгласие – необходима предпоставка за съвместни грижи и надзор над сина или дъщерята. По този начин детето заема висша позиция в семейната йерархия, то получава власт, позволяваща му да разделя родителите си. В подобен случай терапевтът е длъжен да използва целия свой авторитет за да неутрализира тази заплаха, за да може отлъчването от дома да се отложи във времето до онзи момент, в който това предложение няма да бъде вече превантивна мярка, а ще стане стъпка, позволяваща на юношата  да се отдели от семейството си в пълно съгласие с тях.

Не са редки и случаите, при които младият човек за да удържи властта си, прибягва към последното и най-мощно средство – заплахата за самоубийство.  В тези случаи терапевтът разполага с две основни възможности: 1) хоспитализиране на младия човек, като се предполага възобновяване на терапията след стационарното лечение; 2) да възложи (предпише) грижата за него на родителите, помагайки им да предприемат всичко необходимо, за да предотвратят самоубийството.  Това е много сериозен избор, изхода от който зависи не само от сериозността на заплахата, но и от цял ред други моменти.   В този смисъл излизат на дневен ред следните въпроси: имал ли е юношата аналогични опити в миналото; способни ли са родителите действително да удържат детето си от тази рискова стъпка; доколко сериозна е тяхната готовност за тясно сътрудничество и пр.  Ако терапевтът направи избор в полза на второто решение, той е длъжен внимателно да проучи как подкрепата на родителите ще осигури всичко необходимо, за да не се повтори гибелната стъпка.  Той е длъжен да организира 24-часово наблюдение над младия човек, да бъде разписан график за дежурства, така че юношата нито за момент да не остава сам.  Обикновено подобен опит е тест за изпитание, от една страна на границите на родителското търпение, а от друга – на твърдостта на тяхната позиция в битката за достигане до нормално поведение на детето им. Когато младият човек прибягва към екстремална заплаха и извършва опит за суицид, терапевта следва да отчете опасността, която надвисва над родителския брак, която има допълнително разрушително действие – опасност, която ще причини на родителите допълнително страдание, ако те продължат и в бъдеще да се държат един към друг в този дух.  В тези случаи терапевтът следва парадоксално да хиперболизира една от двете неконгруентни йерархии, а именно, йерархията, в която младият член на семейството обладава властта над своите родители.  Очакванията от този подход са, че в отговор семейството ще бъде принудено да преустрои йерархията си в конгруентна[1].


[1] Терапевт в следващия случай е Диана Джимберт (Diane Gimbert), а в качеството на супервизор е авторът на книгата.

Категория: Други
Прочетен: 48 Коментари: 0 Гласове: 0
 

СТРАТЕГИЧЕСКА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ (Клоуи Маданес). ГЛАВА VI Деструктивно поведение на подрастващите и отговорно родителство. (превод от руски език).


ГЛАВА VI. ДЕСТРУКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ И ОТГОВОРНО РОДИТЕЛСТВО

Комуникация и „обърната йерархия” в семейството.

В поведението на подрастващите и юношите много често се срещат сложни и тежки проблеми – агресивно или саморазрушително поведение, злоупотреба на наркотици и алкохол, екстремални депресивни състояния и пр. В подобни ситуации неконгруентността (несъгласуваността) на семейната йерархия обикновено встъпва като продължително действащ фактор, устойчивостта на който се поддържа от повтарящите се цикли във вътрешносемейното взаимодействие. Поради тази причина, когато става дума за подобно поведение винаги се препоръчва единен, вътрешен последователен подход. Това е така, защото в сравнение с другите подходи, този допуска по-голяма ригидност и по-малка свобода в областта на промяната.  Ригидността на метода позволява на терапевта да удържа собствените си граници и го предпазва от опасността да бъде притиснат от различни непредвидими обстоятелства, които могат да възникнат във връзка с хоспитализацията на тези пациенти, предпазват го от опасността симптомът да се превърне в хроничен недъг и пр.

В подобни случаи, трудностите на младите хора, безпокойството, което те причиняват на своето обкръжение, неуспехите им и социалната дезадаптация, се превръщат в основна грижа на родителите.  Наред с това, родителите могат да преживеят и други проблеми: неприятности в службата; конфликти с своите поостарели родители или прекомерна грижа за тях; заплаха за разпад на семейството и развод със съпруга (съпругата); депресивни състояния, едни или други заболявания. Всички тези несгоди обаче отстъпват на заден план, те изглеждат малки и незначими в сравнение с трагедията, в която се оказва детето на прага на своята възрастност.  Тогава родителите изцяло се концентрират върху младия човек, а потребността да му бъдат от полза става тяхна главна жизнена цел. На тях им остава само една възможност – да игнорират своите собствени трудности, да се държат заедно, за да не загубят възможността за оказване помощ на детето си.  Колкото и да звучи странно, в известен смисъл разрушителното поведение на младия човек може да има позитивно влияние върху родителите, дори ако то се възприема като тирания, като пряко издевателство, лишаващи ги от дееспособност и подриващо самите основи на техния живот. Синът или дъщерята могат да заплашват родителите си, че ако бъдат притискани, ако не получават това което желаят, могат да направят със себе си каквото поискат или дори пряко да заплашват родителите си с физическа разправа.  В подобни ситуации родителите попадат в капана на страха. Пред заплахата от автоагресия или враждебна ненавист, те започват все по-осезаемо да чувстват, че губят надеждата за спасението на своето дете.

Две неконгруентни йерархии в семейството

Именно в подобни случаи, в семейството симулативно се установяват две неконгруентни (несъгласувани) йерархии:

Първа йерархия – При нея родителите заемат превъзходна позиция над детето. Тук младият човек страда от определен проблем – той е зависим от родителската опека, той се нуждае да бъде нахранен, облечен, да бъде осигурен с пари и вещи, а родителите осигуряват на своето дете всичко необходимо, проявявайки грижа за него.

Втора йерархия – При нея над родителите доминира детето, което ги управлява посредством своята безпомощност или посредством опасността, която крие неговото поведение, насочена към себе си или към самите родители.  В случай, че родителите проявят своите права и поискат от сина си (дъщеря си) поведение, съответстващо на неговата възраст, те ще се изправят пред факта, при който могат да го подтикнат към постъпки, граничещи с краен риск. Едва когато детето бъде въведено в норма, тогава то ще загуби властта си над родителите, а последната то си осигурява посредством заплахата от екстремално поведение.

Както едната, така и другата форма на йерархия, не просто не са съгласувани, те дори се намират в отношение на парадоксална конфликтност. В единия случай юношата е безпомощен и се намира в подчинението на доминиращите си родители, а във втория случай, младият човек ги управлява и контролира.  Това е повече от парадоксално – от една страна да бъдеш главен, да управляваш, и същевременно да бъдеш в подчинение на тези, които контролираш.

Йерархическата неконгруентност представлява симулативно съществуване в рамките на една йерархична структура на две взаимно изключващи се йерархии, където едната формира другата и едни и същи хора участват в двете йерархии.

Хипотетично може да се допусне, че властта която подрастващият или юношата получава над своите родители, изпълнява по отношение на тях протекционно-защитна функция, позволяваща им да останат заедно[1]. И наистина, има голям брой случай, при които детето неволно доминира над своите родители благодарение на симптома на своята безпомощност и същевременно ги покровителстваКогато обаче подрастващият започне открито да проявява своето деструктивно поведение (когато упражнява физическо насилие над родителите си, отнемайки им пари или вещи; когато започне открито да говори за самоубийство; когато напръска с бензин стаята си и започне да си играе с кибритени клечки и т.н.), вече няма място за съмнение в чий ръце се намира властта в семейството. Тези факти ни карат да мислим, че единствената функция, която изпълнява подобен род разстройство на поведението на младия човек, произтича от неговата експлоататорска власт. Първоначално разрушителното поведение на подрастващия може да има протекционно-защитна функция.  Постепенно обаче неконгруентната йерархия става все по-устойчива и системата на взаимодействие в семейството придобива хроничен характер, т.е., нарушенията в поведението на подрастващия се запазват като функция на семейството, чиято цел е неговото разрушаване. От един момент нататък е възможно неконгруентната йерархия въобще да не съществува. Вместо нея възниква „обърната йерархия” – младият човек малтретира своите родители в условия, в които за подобна реверсия се съдържат минимум или въобще не се съдържат каквито и да било реални основания.

Забележка: Този формат е типичен за случаите на девиантност, жестокост, насилие, зависимости и понякога при психози.

Когато младият човек притежава власт над родителите си, последните обикновено се опитват да върнат загубените си позиции и в този си стремеж се обръщат за помощ към службите за социален контрол (полиция и психиатрични заведения). Тогава младият човек бива настаняван в съответното учреждение, пребиваването в което за съжаление много често го довежда до още по-голяма безпомощност и още повече намалява способностите му да се самоконтролира. Безизходността на положението добавя още повече власт на подрастващият над родителите, поради факта, че те в своите настойчиви опити да му помогнат са принудени изцяло да се фокусират върху него. Така се създава „порочен кръг”.  Колкото повече се активизира и стереотипизира постоянното родителско съдействие, толкова повече нараства властта на подрастващият над родителите, и толкова повече намалява способността му да се самоконтролира. Той получава все повече и повече власт, извличайки я чрез своята безпомощност. По този начин дефектната система на взаимодействие настойчиво се възпроизвежда и дори се увековечава, особено ако върху младия човек вече е било поставено диагностично клеймо, съхранявано в социалните служби (детски педагогически стаи; служби за защита на детето и пр.) При факта за подобен финал почти не е важно, дали в началото поведението на подрастващият е изпълнявало протективна функция за запазване на семейството, дали е имало сигнална функция, предупреждаващо за опасността от развод или се е свеждало само до опит за завземане на властта в семейството. Изводът е един: решението на проблема трябва да доведе йерархията в такова състояние, че детето, стремейки се да бъде възрастен, да не доминира над родителите си,  нито посредством своята безпомощност, нито посредством произвола.

Понякога при подобни случаи може да се срещне определено сходство между поведението на подрастващия и поведението на единия родител. Ето няколко примера:

-дъщерята преживява апатия и на тази основа – отвращение към каквато и да било активност (учебна или трудова дейност), а в процеса на работа се установява, че майката се намира в депресивно състояние;

-дъщерята се отличава с невротична зависимост, а майката с алкохолна зависимост;

-юношата чува гласове, а баща му често разговаря сам със себе си;

-при синът се забелязват прояви на крайна жестокост, а бащата малтретира майката и пр. 

Тези примери ни убеждават в един факт, че много често отклоненията в поведението на младия човек са метафорични по отношения на дълбоки разстройства, характеризиращи поведението на родителите.

Когато терапевтът среща крайни форми на разстройство в поведението на младите хора, не е достатъчно да се търси метафорична връзка с родителските проблеми. Тази дейност е на ниво символична комуникация в семейството и е свързана с промени в метафората и аналогии.  Сега, при крайните форми на разстройства се препоръчва друг подход – много по елементарен и по-директен.  Фокусът се поставя непосредствено върху проблема за неконгруентната семейна йерархия.  Терапевтът последователно се стреми към такова решение, което да помогне на родителите да заемат съответната позиция в семейството. Ако родителите станат по-силни, те ще могат да разрешават собствените си проблеми с по-голям успех и по-голяма надежда, а детето ще престане да чувства нуждата от метафорично изразяване на родителските трудности.  При този подход, терапевтът се фокусира само върху буквалното (дигитално) изменение в съобщенията. Когато степента на патология действително е сериозна, терапевтът може леко да навлезе в метафоричния им смисъл. При тази ситуация единственият способ, позволяващ да се избегнат капаните и грешките в техните противоречия на нивото на което членовете обменят своите послания, е те да станат пределно точни и конкретни, като засегнат само болезнените, базови проблеми и напълно земни въпроси. Желателно е например, терапевтът да се придържа към твърдото убеждение, че младият човек е длъжен или да работи, или да учи като всички – да посещава занятията си в училище, да изпълнява домашните си задължения, да избягва алкохол, да не употребява наркотици, да не проявява агресия, да има няколко добри приятели.

В теорията за двойната връзка на Бейтсън (Bateson and others, 1956) се описва вътрешното противоречиво ниво на посланията в семейството на шизофреника[2]. Терапевтите, следващи тази теория, в продължение на много годни са се опитвали да дадат възможност на семействата, с които са работели, да развият  способности и умения за предаване един на друг съобщения в ясна и вътрешно съгласувана форма. По това време никой не е разбирал, че неконгруентните, т.е. вътрешно разсъгласуваните послания са следствие на неконгруентни позиции в йерархията:  ако родителите  искат да разговарят с детето си от позиция на родители, те са длъжни реално да се намират на родителски позиции. 

Теорията за двойната връзка е ограничена в рамките на комуникационната теория.  Понятието йерархическа неконгруентност предполага много по-широки организационни рамки, които включват в частност и процеса на комуникация. Ако родителят встъпи в ролята на човек, върху който лежи отговорността за семейството, но който в същото време се явява и тиранин, и изтезател на своето дете, то членовете на семейството в такава ситуация ще разменят вътрешно разсъгласувани съобщения, които отразяват разсъгласуваните им позиции в йерархията. 

Терапевтичният подход, който се предлага днес, в рамките на стратегическата семейна терапия се основава на идея, съгласно която терапевтът трябва да отговори само на едно от двете приведени определения за йерархията, а именно, че родителите отговарят за своите деца.  Иначе казано, на терапевта е позволено да игнорира това което е видимо и представено за своя вътрешна организация от семейството, което поставя в центъра ролята на подрастващия. Той е длъжен максимално да поддържа само една йерархия – тази, в която родителите носят отговорността за своите подрастващи деца.

От терапевта се изисква способност, да долови  в разказа на родителите тази информация, която ги характеризира като компетентни, отговорни възрастни и тази, която ги дискредитира, където те изглеждат слаби, безпомощни, неуверени и неумели хора. При цялото демонстрирано уважение на терапевта към младия човек, съобщенията, които свидетелстват в полза на неговата власт над родителите и безсилието на последните, следва да бъдат развенчани, а юношата да се насърчи и подтикне да определи своята позиция на човек, който представя по-младото и по-неопитно поколение. Този подход допуска и поощрява само определени послания на определени членове на семейството, за разлика от комуникационният подход, който преследва само яснота при изразяването на всички видове съобщения.  Тук фокусът се поставя не само върху конгруентните съобщения, но и на конгруентните отношения. Счита се, че ако проблема с реверсията в комуникацията, а така също и проблема с йерархическата организация на семейството бъдат решени, ще се нормализира и поведението на младия човек.

Вероятното съществуване в определени семейства на феномена „обърната йерархия”[3], не винаги трябва да се възприема като фактор, налагащ реконструкция на семейното минало.  Тази хипотеза е релевантна в голяма степен на тези силно действащи фактори, които изцяло принадлежат към настоящето.  Подобен възглед е продиктуван от определена потребност, а именно: от всички многообразни данни, характеризиращи младия човек и неговото семейство, да се подберат само тези събития, които формират патерни и са полезни от гледна точка на целта – изменение личността на младия пациент и преустройство на неговата ситуация.  Не бива да се забравя, че твърде сложната природа на „обърнатата йерархия” е в състояние съществено да затрудни търсенето и разработването на такива терапевтични действия, които са способни да доведат до промени.

Поведението на младите хора може да се разглежда като протекционно по отношение на родителите, т.е. удържащи единността на родителската двойка и предотвратяващи тяхната раздяла и развод (Haley, 1980). Паралелно с това обаче, е възможно разрушителността на тяхното поведение да бъде пречка за съгласие и алианс между родителите.

Според Маданес, при случаи на първа криминална постъпка или незначителен брой епизоди, свързани например с наркотици, терапевтът е длъжен много внимателно да разгледа вероятна връзка, съществуваща между поведението на подрастващия и протекционната функция, която той може да изпълнява в семейството.  Необходимо е да се провери, дали поведението на подрастващият не изразява в метафорична форма родителски проблем? Има ли в това поведение елементи на саможертва?  От друга страна, когато става дума за отклонения в поведението, придобили хроничен характер (за това може да свидетелстват повторна хоспитализация или нееднократна намеса на органите за социален контрол), терапевтът е длъжен да мисли в термините на йерархическата реверсия: да види проблема в разрушителните поведенчески актове, които позволяват на младия човек да запази властта си в семейството. Изхождайки от тази гледна точка, терапевтът следва да постави акцент върху йерархическата неконгруентност в организацията на семейството и на тези комуникативни маневри, които използват родителите, дисквалифицирайки себе си в позицията на родителски авторитет.  Този възглед се поддържа от редица изследователи, предмет на работата на които са били семейства с особености в комуникацията, присъщи за родители на шизофреници, деликвенти, деца, страдащи от хероинова зависимост (Sojit Madanes, 1969, 1971; Madanes, Dukes, and Harbin, 1980; Singer, 1967). Когато терапевтът овладее способността да разпознава и предвижда комуникативните маневри на децата и родителите, насочени към удържане на status quo в семейството, той може да намери способ за лишаването им от ефективност.


[1] С по-прецизна и разширена формулировка, която доказва, че нарушенията в поведението на детето в подрастваща и юношеска възраст изпълняват функция, позволяваща да се предотврати родителския развод, а също и подробно описание на етапите на терапията, необходими в подобни случаи, могат да се открие в работата на Haley, 1980.

[2] Ситуация, характеризираща двойна връзка е описана по следните начини: 1) „Индивид, включен в интензивни отношения, при които счита за жизнено важно точно да разпознае и да разбере смисълът на предаваното съобщение, за да има възможност да му отговори в точно съответствие с неговото съдържание“. 2) „Индивидът попада в капан, който се заключва в това, че партньорът предава съобщение, съдържащо едновременно две послания, от които едното отрича другото“. 3) „Индивидът е лишен от възможност да обсъди несъвпадението на тези послания или казано по друг начин, той не е в състояние да направи метакомуникативно заявление“ (Bateson and others, 1956, p. 257). Предполага се, че човек в подобни ситуации смесва двете нива на комуникация, буквално и метафорично, като не е в състояние да открие различията между тях. Състоянието на такова объркване, изразяващо се в неспособността да се различи към кой вид се отнася съдържанието на полученото послание, води, съгласно дадената теория, към сериозни патологии.

[3] Изследователски данни, потвърждаващи феномвна „обърната йерархия“ в семейства от този род, могат да бъдат намерени в работите на Madanes, Dukes, и Harbin (1980). Изводи, произтичащи от терапията също говорят в полза на този подход. Също така в процеса на обучаващите програми, водени във факултета по психиатрия на Мерилендския университет и Института за семейна терапия във Вашингтон, с участието на автора и Джей Хейли в ролята на супервизори, при проследяване развитието на 28 млади хора във възрастов интервал от 16 до 20 г., които до терапията са били хоспитализирани и са се намирали на лечение. Шест от тях (21%) са хоспитализирани повторно след терапията. Периодът между прекратяване на терапията и провеждането на интервю варира от 6 месеца до 2,5 години – средно 1,5 години. Случаите са били сразлични диагнози, но всеки един от тях е белязан поне веднъж с хоспитализация преди началото на терапията. 

Категория: Други
Прочетен: 39 Коментари: 0 Гласове: 0
 

СТРАТЕГИЧЕСКА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ (Клоуи Маданес). ГЛАВА V. Родителски проблеми – изменения в детско-родителското взаимодействие. Изводи и заключение по Глава V. (превод от руски език).


ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

При всички описани случаи („Нощни кошмари”, „Самонараняване”, „Очите на дявола” „Дете в депресия” и „Отказ от училище”), терапевтът изхожда от предположението, че разстройството е аналог на родителските трудности и се появява като опит и сигнал за разрешаване на тези трудности. Вътрешно-семейното взаимодействие, в центъра на което застава симптома, става в такива случаи метафора на взаимодействието, сформирана на основата на даден родителски проблем.  Когато при детето се появи отклонение в поведението, системата на взаимодействие включваща родителските трудности се замества от нова система, фокусът на която се явява вече проблема на  детето.

В тези случаи задачата на терапевта е да измени симптоматичното поведение на детето, а заедно с него и участието на родителите в системата за взаимодействие, изпълняваща полезна функция за семейството. За да се изпълни тази задача, терапевтът трябва да разпознае аналога скрит в симптоматичното поведение на детето.

Изгодата, която семейството като цяло и в частност детето извличат от неговото проблемно поведение се изразява в това, че взаимодействието фокусирано върху симптома става метафора на система за взаимодействие, породена от родителските трудности – именно този тип взаимодействие трябва да се промени. Добре е известно, че едни взаимодействия в семейството в сравнение с други съдържат по-малък риск за тези, които участват в тях и именно те се оказват по-предпочитани.  Посочените преимущества се свеждат до наличието на някои междуличностно „изгоди”, които детето и родителите извличат от детското симптоматично поведение. Описаните вече три терапевтични стратегии са построени по такъв начин, че от една страна желаната от семейството междуличностна изгода да се запази в цялост, а от друга симптомът да изчезне.  Терапевтът помага да бъде запазена тази изгода, прилагайки различни способи, които да позволят на детето (или само на терапевта) да помогне на родителите („помагащо поведение”) да се справят с трудностите.

За постигане на тази цел терапевтът следва следните стъпки:

(1)  Издига хипотеза, съгласно която симптомът на детето се явява метафоричен или аналогичен израз на родителския проблем.

(2) Терапевтът открива каква именно е метафората, изразена в поведението на детето и на кого точно от родителите детето помага с това поведение.

(3) Терапевтът определя системата за взаимодействие, във фокуса на която се намира симптома и метафората, превърнала се във фокус.

(4) Терапевтът планира интервенция, чиято насока е да се измени най-вече метафоричното действие, с което да се осигури или алтернативно действие на метафората, или да се изменят последиците, която метафората играе за родителите. Терапевтичната интервенция приема формата на разяснение на причините, намиращи се в основата на проблема и описание на възможните последици. Тя може да намери израз и във вид на директивна задача, предписваща на членовете конкретен план за действие в рамките например на една седмица, като се посочва какво точно следва да правят родителите.

Накрая следва да се подчертае, че стратегията на терапевта се гради индивидуално за всяко отделно семейство – за всяко семейство се разработва специфичен терапевтичен план.

Теоретично отстъпление

В предложения модел, симптомът на детето установява система на взаимодействие в семейството, която е аналогия и заместител на друга система на взаимодействие, причинена от родителски проблеми. От това твърдение логично следва (въпреки че липсват данни в подкрепа на това), че е възможна и обратната зависимост, а именно: трудностите в поведението на родителите могат да породят система от взаимодействия, която метафорично изразява и замества взаимодействията, фокусирани върху проблемното поведение на детето. С други думи, както детето може да служи като метафора за родителите, така и родителите често действат като метафора за детето. Фокусът на взаимодействието в семейството е обект на циклична промяна: от дете към родител, от родител към дете, от детски проблем към съпружески проблем и обратно към проблем на детето. Що се отнася обаче до самия цикъл, в който членовете на семейството си помагат взаимно чрез взаимно използване на метафорично поведение, той остава непроменен.

Има основания да се смята (въпреки че тази идея все още не е намерила значителна емпирична подкрепа), че индивидите растат и се развиват в рамките на семейството, помагайки си взаимно чрез действия, които метафорично възпроизвеждат поведението на всеки друг член на семейството. С други думи, цикличните промени във фокуса на взаимодействията са характерни не само за патологията, но и за нормалния растеж и развитие в семейството. Например едно момиче може да се бори със задачата на професионалното си самоопределение, докато един ден майка му внезапно разбере неопределеността и несигурността на собствената си професионална позиция. Фокусът на семейното участие ще се измести от грижите на по-младия член на семейството към проблемите и скърбите на майката. Докато майката се опитва да се справи с професионалната си дилема, като промени, да речем, мястото си на работа, момичето ще бъде по-успешно в решаването на своята, вземайки избори и решения относно личното си бъдеще. И майката, и дъщерята ще преодолеят трудностите, срещани по пътя, и ще продължат напред към нови житейски препятствия и възможности. Може би основната разлика между нормалността и патологията е, че нормалното семейство се движи напред, придружавайки своя опит с положителни дефиниции, докато семейството, което изпитва различни видове разстройства, живее, подчертавайки предимно негативните признаци на съществуване.

От гледната точка, представена в тази книга, терапията може да причини вреда, ако се намесва във колебанията, които възникват в цикъла. Намесата на професионалисти може да доведе до фиксиране на цикъла във всяка конкретна точка (особено при продължителна терапия), което ще прекъсне спонтанния му ход или ще блокира цикличните колебания във фокуса. Понякога терапията твърде бързо предизвиква колебания на фокуса – от детето към родителя или от родителя към детето, създавайки у терапевта илюзия, че настъпва истинска промяна. Ако целта на терапията е да сложи край на този повтарящ се цикъл, терапевтът трябва да подреди нещата така, че родител и дете да си помагат взаимно за да преодолеят общите си трудности, не като прибягват до симптоматично поведение, а като използват други, по-надеждни средства.

Позицията на терапевта

Каква е позицията на терапевта, когато се сблъска с проблемите, представени за терапия? Какво трябва да поиска от пациента, за да получи информацията, необходима за формулиране на хипотеза? Какви въпроси трябва да си зададе, за да разбере по-ясно семейната ситуация? Хората рядко представят проблемите си във форма, от която пряко следва необходимата и единствено правилна терапевтична стратегия. Всеки път самият терапевт трябва да търси и намира нещо особено в ситуацията, което да му позволи да формулира проблема във форма, която да го направи по-достъпен за разрешаване.

Въпроси, които терапевтът трябва да зададе на семейството.

За да започнете, трябва да формулирате хипотеза за проблема. И за да направите това, трябва да съберете определена информация за семейството. Кога се е появил симптомът, как, къде и при кого? Какво прави всеки член на семейството, когато симптомът е станал очевиден? Какво е било направено, за да се отърве от него? Кой е бил най-разстроен от проблема, кой се е чувствал тъжен, тревожен, ядосан, засрамен или объркан? Кои членове на семейството страдат или са страдали преди от подобен проблем? Кой на кого прилича в семейството? Кой за кого работи или в кой клас учи? Работата и обучението вървят добре или зле? Има ли някакви специални обстоятелства или грижи, които отличават семейството? Кои роднини са включени в проблема и как? Дали членът на семейството изпитва симптом, подобен на някой от тези роднини и дали техният проблем е подобен на това, което изпитва? Кой в семейството се е сближил един с друг благодарение на проблема и кой се е отдалечил? Какво трябва да се промени, за да изчезне проблемът? Тъй като членовете на домакинството отговарят свободно на тези въпроси, ще бъдат изяснени и други точки, по-специално кой получава защита (грижи, помощ) от носителя на симптома, кой получава междуличностна „полза“ от симптома и какво е естеството на тази полза и т.н. По време на тези въпроси и отговори системата на взаимодействие, установена в семейството около симптома, постепенно ще започне да се разкрива пред терапевта. В същото време ще стане очевидно как това взаимодействие е метафорично свързано с други взаимодействия в семейството.

Въпроси към терапевта.

Разсъждавайки върху представения проблем, терапевтът трябва да си отговори на редица въпроси. 1) Каква е метафората, изразена чрез симптома? 2) До какво се свежда изискването, имплицитно включено в симптоматичното поведение? 3) Как встъпва в качеството на фокус, предизвикващ загриженост идентифицираният пациент (с други думи, към кого в семейството е адресирана неговата помощ и от кого пациентът очаква помощ и защита)? 4) Каква е междуличностната полза, получена от симптоматичното поведение – за семейството като цяло и за самия носител на симптома? 5) По какъв начин ползата или междуличностната изгода могат да се съхранят извън симптоматичното поведение? 6) Как трябва да бъдат организирани членовете на семейството, така че да имат други възможности да си помагат и да бъдат полезни един на друг?  7) Как може да се възстанови и освободи йерархията от двойна връзка в семействата с деца, в която отговорността за децата е на родителите, а не обратното? 8) Как могат да се установят по-равноправни отношения в семейната двойка? Отговорите, получени на всеки един от тези въпроси кара терапевта да формулира следващия, докато цялостната картина на ситуацията се оформи с достатъчна пълнота. Разбира се, получената идея  за комплексната система от взаимодействия в семейството, в сравнение с реалната сложност, страда от значително опростяване. Но въпреки всичките си ограничения, тя ще предостави перспектива, от която може да започне да се развива терапевтична стратегия.

Въпроси, водещи до формулирането на йерархията.

Терапевтът ще трябва да постави пред себе си въпроси, без които спецификата на йерархичното устройство на семейството ще остане неразгадано. Кой за кого е отговорен в това семейство? Кой от кого иска разрешение и по какъв повод? Какви са правилата, на които се подчинява живота в дома? Какво се случва, когато правилата са нарушени? Какви очаквания имат родителите за децата си, достигнали подрастваща или юношеска възраст? Важно е да се научи също, колко власт дават членовете на семейството на социалните работници и други професионалисти, когато става въпрос за необходимостта от тяхната намеса. Когато планира стратегията на своите интервенции, терапевтът трябва да има представа за вътрешносемейните източници на власт, освен това трябва да ги вземе предвид, за да намери в тях не пречка, а надеждна опора за своите действия. Когато се изучава структурата на властта в едно семейство, е важно да се определи кой кого контролира в следните области на семейния живот: 1) собствеността върху парите; 2) разпределение на времето (кой взема решения за това как другият член на семейството да прекарва времето си и контролира този аспект от живота му пряко или чрез изисквания и забрани; кой съпруг определя колко време могат да прекарват заедно); 3) обмен на информация (кой споделя информация и кой я пази в тайна; кой решава какво може да се съобщава на другите в и извън семейството, и какво не подлежи на публичност); 4) кой член на семейството е „пазач на вратата“ (кой определя критериите и дава разрешение кои лица могат да гостуват на семейството и семейството (или отделни негови членове да посещават). Ако единият съпруг взема всички финансови решения, определя кога и колко време двойката прекарва заедно и не е особено комуникативен, то е ясно, че той е грабнал много повече власт от партньора си в брака. И може би на обезвластеният не му остава нищо друго, освен да се обърне към помощта на симптом, за да се възползва от безпомощността си, за да балансира вътрешносемейната йерархия. Въпреки това, ако жадният за власт съпруг загуби позицията си на власт, той също може да прибегне до симптоматично поведение, за да си върне загубеното. Когато се сблъскате със случаи на тежки поведенчески разстройства при юноши и млади мъже, когато те крадат от времето и парите на родителите, безразсъдно губейки и двамата, като правило откривате съответния фон – семейна атмосфера, пълна с различен род премълчавания, табута, тайни и липса на взаимно разбиране. Случаи от този вид са едни от най-типичните доказателства за господството на неконгруентна или несъгласувана йерархия в семейството.

Когато общата картина на вътрешносемейните отношения стане повече или по-малко оформена, започва да става по-ясно от какъв ъгъл да се подходи към проблема с йерархичната неконгруентност. Какво трябва да стане фокус: проблемът с парите и времето или самият симптом?

Очертавайки стратегията за интервенция, терапевтът неизбежно ще трябва да стесни перспективата за разглеждане на проблема, жертвайки ценна, но в известен смисъл излишна информация, за да избере от редица възможни хипотези единствената, която изглежда най-практична и икономична от гледна точка на психотерапевтичната цел.

Представеният на терапевта проблем се разбира в неговата цялост само когато се доведе до решение. До този момент всички отговори на семейството на стратегиите на терапевта трябва да се приемат като част от информацията, която допринася за по-дълбоко разбиране на нейните трудности.

Формулиране на проблема.

Формулировката на проблема, намерена и развита от терапевта за себе си, не трябва буквално да съвпада с интерпретацията, която той прави  за семейството. Нещо повече, понякога членовете на семейството изобщо не са запознати с неговото предефиниране: терапевтът се ограничава до конкретно предписание какво трябва да направят във връзка с проблема и относно него. Една от причините за тази резервираност е нежеланието да се прибягва до безсмислени спорове. Когато едно обяснение или предефиниране на проблем намери място в терапевтичния процес, то винаги е отчасти вярно. Намеренията на терапевта, разбира се, не са за да измами семейството, а да даде такова определение и обяснение на проблема, въз основа на което членовете на семейството да действат така, че да дадат възможност на терапевта да ръководи семейството да се промени.

Планиране на стратегията.

Когато терапевтът достигне до разбиране на проблема и ясно формулира същността му за себе си, той може да премине към следващия етап – планиране на стратегия за разрешаването му. Стратегията обикновено се свежда до поредица от предписания, които семейството трябва да следва. Тези предписания правят наличието на симптома ненужно. Броят на потенциално възможните терапевтични стратегии е толкова голям, колкото са безброй възможностите за преформулиране на проблема.

След като терапевтът е формулирал основата на стратегията си, той трябва да я преведе в конкретни действия, чрез които тя да бъде приложена. Тези действия представляват същността на предписанията и обясненията, които терапевтът дава на семейството.

Изпълнение на стратегията.

Обмислянето на стратегия и дори превръщането й в действие още не означава постигане на нейното изпълнение. Естествено е да се очаква, че членовете на семейството ще се противопоставят на терапевтичните предписания. В отговор на съпротивата, терапевтът предефинира и преформулира ситуацията, предлагайки нови предписания. Последните трябва да се основават на внимателно планирано преформулиране на проблема и неуморни усилия на терапевта да насърчи членовете на семейството да изпълняват неговите предложения. Предписанието на терапевта може да предвижда сериозно изпитание за пациента. Предписанието може да има за цел да обезсърчи пациента да се държи по начин, диктуван от симптома. Директивите могат да бъдат директни или парадоксални, адресирани директно към носителя на симптома или неговите родители, както и към съпруга, като изискват и двамата да поддържат или дори да засилят симптома. Обикновено наистина дълбоката интервенция се комбинира. В случаите, когато предписанието на терапевта не постига целта, се търсят други тактики. Работата със семейства всеки път включва напълно уникална комбинация от интервенции, необходими за осъществяване на промяна в това конкретно семейство.

Завършване.

В случаите, когато разрешаването на основния проблем не освобождава семейството от други много осезаеми трудности, терапевтът трябва да насочи вниманието си към тях. Често, след като елиминира симптома, той трябва да се справи с проблема с йерархичната организация на семейството. Когато работи със съпружеска двойка, терапевтът има за цел да установи по-равностойни отношения между тях, така че никой от съпрузите да не търси източника на силата си в безпомощността, която симптомът предоставя. Когато носителят на проблема е дете, терапевтът се опитва да даде повече сили на родителите, за да се почувстват отговорни както за децата си, които са призвани да подкрепят и възпитават, така и за себе си, собствения си живот и организацията на тяхното семейство. Но често реорганизацията на йерархията се случва заедно и едновременно с решаването на основния проблем, така че не са необходими допълнителни намеси.

След разрешаване на представения проблем терапевтът трябва да е готов да довърши работата, оставяйки на пациентите правото и възможността да потърсят помощ отново, ако възникнат нови затруднения. Те трябва да си тръгнат с идеята, че терапията ще доведе до промяна, но семейството ще продължи да се променя по-нататък по своя собствена воля и преценка. Лесно е да се разбере колко е важно терапевтът да отдаде дължимото на семейството и без да се преструва, да изрази благодарност към тях. Накратко, интензивните терапевтични изменения често настъпват толкова бързо, че семейството не се сеща да ги припише на участието на терапевта. Също толкова важен момент е, че терапията трябва да се прекъсне, когато необходимостта от нея вече не е необходима. Най-доброто нещо за човек е да попадне в ситуация, в която сам се справя с проблемите и преодолява житейските трудности, без да зависи от никого и без да е пациент.

Категория: Други
Прочетен: 31 Коментари: 0 Гласове: 0
 

СТРАТЕГИЧЕСКА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ (Клоуи Маданес). ГЛАВА V. Родителски проблеми – изменения в детско-родителското взаимодействие. Преформулиране (предефиниране) на проблема. (превод от руски език).


ПРЕФОРМУЛИРАНЕ (ПРЕДЕФИНИРАНЕ) НА ПРОБЛЕМА

В два от описаните до сега случаи терапевтът прибягва към прилагане стратегия за преформулиране на проблема  на детето.

При случая „Самонараняване”, диагнозата за самоувреждащи действие е редуцирана в качеството на елементарна грешка на пациента, който намира „неподходящо място, в която да поставя карфиците”. 

При случая „Дете в депресия”, терапевтът променя местата на причината и следствието. Докато майката счита, че „депресията на сина й е причина той да не посещава училище, терапевтът обръща местата – не посещаването на занятия е причина за депресията”.

И в двата случая обаче проблемът не е преформулиран кардинално (обикновено кардинално се преформулира проблемите на възрастни пациенти.

В описаните случаи, когато от симптома страда детето в семейството, родителите в много голяма степен са отворени да съдействат и се стремят да разберат естеството на проблема. Игнорирайки, недооценявайки или подлагайки на съмнение ролята и обективността на родителите в този случай, терапевтът неволно отслабва позицията на родителите и работи против собствените си цели, преследващи такава реорганизация на семейната йерархия, при която родителите еднозначно да заемат своите полагащи им се места в йерархията (висши, горни позиции) по старшинство и отговорност по отношение своето дете.

Следва да се отбележи, че казаното при работа с детски проблеми не означава, че проблемът не може или не бива да бъде предефиниран изцяло. Тук препоръката по-скоро се отнася до това, да се проявява по-голямо внимание и усет.

Към преформулиране следва да се прибягва при определени обстоятелства – когато например, определеното заболяване подлежи на ревизия, а източник са други специалисти, а не родителите, или когато терапевтът види, че родителите благосклонно приемат новото виждане за симптома, без да се сърдят на терапевта или да изразяват съмнение в неговата правота (липса или наличие на ниска съпротива).

Накрая следва да се отбележи, че преформулирането на проблема следва да се ограничи между неговата причина и следствие.

Скритата тук опасност се заключава в следното: ако преформулирането на проблема не бъде извършено достатъчно умело, без необходимото уважение към неговия смисъл (това означава и недостатъчно убедително), терапевтът автоматично ще се окаже противник на семейството, а не негов съюзник. При дадения подход конфронтацията се използва крайно рядко, като една от главните позиции на терапевта е уважението към хората, включени в проблема.  Възможно е именно благодарение на това уважение, родителите, въпреки очакванията си да не окажат съпротива в процеса на терапията и да не се стигне до сериозен сблъсък с терапевта.  Не бива да се забравя и друго – терапевтът не бива да прибягва към открити интерпретации, които могат да предизвикат съпротива.

Има още една особеност, която трябва да се подчертае. Преформулирането на проблема в дадения случай не предполага задължително позитивна конотация или позитивна категоризация на пациента. Смисълът на предефинирането се състои в промяна на определението за проблема по такъв начин, че да го направи достъпен за разрешаване. Например, безотговорността е индивидуална черта на характера, която може да се окаже много по-негативна отколкото депресивността, но тя е по-достъпна за разрешаване.  Мускулните спазми могат да се подадат на изменение по-лесно, отколкото истеричния плач.  С подрастващите, които отказват да ходят на училище се работи много по-лесно, отколкото подрастващите, страдащи от депресия. С други думи, към проблема трябва да се подхожда не с намерение да се минимизира или да се представи поведението на пациента в позитивна светлина, а да се определи проблема така, че неговото разрешаване да бъде възможно.

Категория: Други
Прочетен: 39 Коментари: 0 Гласове: 0
2 3 4 5  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 3611731
Постинги: 2135
Коментари: 116
Гласове: 1288
Календар
«  Декември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031