Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.09.2019 10:00 - 1237# Проективна методика „Несъществуващо животно“ - ключ към теста (Наталья Александровна Годун) – част четвърта
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 568 Коментари: 0 Гласове:
0 

1237# Проективна методика „Несъществуващо животно“ - ключ към теста (Наталья Александровна Годун) – част четвърта


14.Ключ към теста „Несъществуващо животно“.  Очи.

Очите са символ на логически начин за възприемане на света. Те отразяват интереса на човек към обкръжаващия го свят.

1.Отсъствие или нетипично изобразяване на очите.  

-пълно отсъствие на очи – маркер за неблагополучно душевно състояние; признак за душевно изтощение, импулсивност, негативизъм или страхове; симптом за аутизъм, астения и субдепресия[1]. Аналогична е интерпретацията при изобразяване на очите във вид на точки; само кръгове без зеници; само кръгове, които са попълнени (щриховани).

 


[1] Бел. на прев. Субдепресия – състояние на лека депресия, характерна с понижено настроение, песимистични възгледи за бъдещето, снижена работоспособност; човек не вярва на своите възможности, съмнява се в правилността на постъпките си; трудно взима решения; често изпитва чувство на тревога или страх.

image

2.Изобразяване елементите на очите.  

-очи с мигли, зеници и клепачи – изследваното лице си поставя ясни цели (целеустременост); има ясна представа за случващото се около него;

image

-подчертано големи зеници с кръгли очни орбити – постоянен страх;.

image

-„празни“ очи, без зеница и ирис – астения, аутизация, понякога асоциалност, страхове (при деца на 6г.);

image

-„празни“ очи в съчетание с широко разперени ръце с много големи китки – страх от агресия в резултат на неумение за общуване;

3.Големина (размер) на очите.

-големи кръгли очи (очни орбити) – наличие на вътрешни страхове; възможни опасения от най-малки и незначителни неща;

-големи, широко разтворени (или с щрихован, запълнен ирис) – също признак на страх;

Големи, широко отворени очи (или големи почернели или с почернял ирис) също са признак на страх.

image

4.Количество на очите.  

По принцип по-големият брой на който и да е орган на сетивността издава наличие на тревожност. 

-по-голям брой очи от две – наличие на действащи страхове; склонност към тревожност от незначителни неща;

image

5.Допълнителни признаци.

Наличието на очи, които са изнесени (изпъкнали) напред или са способни да се въртят във всяка посока са показател за особена бдителност и избирателност на контактите.

6. Наличие на мигли.

Наличието на ясно изобразени мигли – кокетство и акцент на личността върху своята външност;

Ако рисунката е на жена, то може да се приеме наличие на хистероидно-демонстративни маниери на поведение.

Ако рисунката е на мъж – женствени черти на характера или особена заинтересуваност към възхищение и одобрение от околните.

По принцип рисуването на мигли се приема като показател за заинтересуваност на човек от възхищението спрямо собствената си личност от другите; като потребност от одобрение и всеобщо признаване на неговата привлекателност.

image

-дълги и гъсти мигли – склонност на човек да се държи демонстративно, а понякога дори да стига до истерия;

 

15.Ключ към теста „Несъществуващо животно“.  Глава или нейната замяна.

Главата или нейната замяна е символ на интелектуалните и умствени способности на човек. Това е семантичната част на фигурата на несъществуващо животно.

 

1.Посока на обръщане на главата.  

1.1.Глава, обърната вдясно – насоченост към реалността, към действителността; това е човек на действието. За такива хора е характерна висока целеустременост и активност (понякога се тълкува като излишна упоритост – инат). Те поставят пред себе си реални и осъществими задачи и почти винаги активно пристъпват към реализация на своите намерения. Ако рисунката е на дете, това означава, че то се нуждае от  помощ и подкрепа за да изпълни поставени пред него задачи.

1.2.Глава, обърната вляво – нерешителност; човек на намеренията, на дългото обсъждане, но не и на действието или импулсивните решения. Такива хора са склонни към размишления, фантазиране, самоанализ, рефлексия и внимателно обмислят своите постъпки. Често мечтите си реализират само в своето въображение. Те не са в състояние да проявят решителност и да реализират в реалния живот намеренията си (или реализират само част от тях). Те изпълняват дори само част от плановете си или ангажиментите, които са поели към други.

image

1.3.Глава в положение „анфас“  – наличие на егоцентризъм, който може да се изразява в концентриране върху собствените си преживявания и проблеми, а също и безконтролност на поведението.  Възможна е и друга интерпретация – личност която с лекота установява контакти.

image

2.Пропорционалност на главата спрямо тялото.  

При интерпретацията следва да се има предвид, че главата е символ на интелектуалните и умствени качества на човек, а тялото – на физическите.

2.1.Пропорционалност на главата и тялото – отразява взаимното допълване (съчетаване, баланс) между двата компонента; интелектуалните качества се хармонизират с физическите.  

image

-по-голяма глава в сравнение останалите части на тялото – наличие на висок интелект; личността цени високо интелектуалните качества на другите.  

-много по-голяма (диспропорционална) глава, в сравнение останалите части – човек придава особено значение на ерудицията, високо цени умствените качества, грамотността, образоваността в себе си и в другите хора; проявява интерес и общува с хора, които са носители на такива качества и на нова информация.  

-малка глава и огромна мускулатура – високо се оценяват физическите качества. Ако рисунката е на дете, то е възможно тази ценност да е превърната в идеал, в цел за постижение, в модел, на който детето иска да прилича.

-малка и ярко несъразмерна глава в сравнение тялото – наличието на физическа сила и способността да се противопоставя се явява много по-важно качество, отколкото интелекта; има усещане за недостиг на защитеност.

-сливане на главата с тялото – тук следва да се обръща внимание на това, коя от двете части е „поглъщащата“ другата; приема се, че „поглъщащата“ е доминираща.  

3.Наличие на две и повече глави – свидетелство за наличие на вътрешен конфликт; противоречива натура; непоследователност на желанията (потребностите и целите); възможно е пред човек да има проблеми, на които не може да намери решение или алтернативи, които не може да избере.   

image

4.Отсъствие на глава – ако основните части (тяло, опашка, крайници) са налични и  като цяло пропорционални, но отсъства глава, то се приема хипотеза за наличие на импулсивност.

5.Наличие/отсъствие на очи, нос и уста – приема се, че ако не са нарисувани, то човек има трудности при адекватното възприемане на информацията от околния свят или просто не желае да се саморазкрива.

 

16.Ключ към теста „Несъществуващо животно“.  Пространствено разположение на рисунката върху листа.

Разположението на несъществуващото животно върху листа за рисуване се интерпретира като критерии за определяне как изследваното лице определя своето положение в обществото. Принципно се приемат две съотношения, които излизат от нормата: подчертано и ясно в горната или в долната част на листа.

Разположение на рисунката в средната (централната) част или малко над средната (вляво или вдясно) – норма; самооценката е адекватна; изследваното лице правилно оценява своите успехи и неуспехи;  наличие на способност да преследва целите и отстоява мнението си тогава, когато е уверен в правотата им.

image

Разположение на рисунката в горния край на листа  – свидетелства за неадекватно висока, дисхармонична самооценка, високо ниво на претенции (изисквания), които според личността не се реализирани напълно (не са достигнати); колкото по-близко е разположено изображението до горната част, толкова по ясно човек усеща неудовлетвореността си от положението в обществото (признак за дезадаптивност) и по-силно са изразени потребностите от самоутвърждаване и признание; такива хора приемат, че не са оценени достатъчно, не са получили признание от другите. Подобно разположение може да се интерпретира и като стремеж към лидерство, тъй като такива хора обикновено настойчиво преследват своите цели. Друга интерпретация включва излишна самоувереност и опит на човек да се заема и опитва да се занимава с прекалено много дейности. Ако рисунката от този тип е на дете, тази особеност се тълкува като неспособност да довършва до край започнатото. 

image

Интерпретация на пространственото разположението на рисунката (по И.Жоли)

Разположението на рисунката в най-горната част на листа – говори за това, че човек е склонен към отчужденост и затвореност (относително е по-недостъпен), отколкото другите хора. Той предпочита усамотение, самовглъбяване и извличане на удоволствие от своите фантазии. Такива хора често поставят пред себе си непостижими цели. На хората от  близкото обкръжение вероятно често ще им се налага да връщат лицето към реалността, да го отрезвяват и приземяват.

Колкото по-близко е изображението към края на листа, толкова е по-ниска самооценката. Личността е неуверена, нерешителна, потисната, не цени високо себе си.  Отсъства стремеж за самоутвърждаване. Такива хора дълго помнят своите неуспехи и провали. Те дори могат да се откажат от всякакви опити за действие, ако не са уверени, че ще постигнат положителен резултат. Сложността произтича от това, че човек е съсредоточен върху възможните препятствия при решаване на своите задачи, а не върху това, как да постигне резултат.

Ако рисунката е на дете, това е показател, че се нуждае от насърчаване и подкрепа, без да се поставя акцент върху допуснатите от него грешки.

Разположението на рисунката в най-долната част на листа – индивидът изпитва значими трудности при общуването с другите.

Разположението на по-голямата част от рисунката в долната част на листа – човек живее в реалността, в конкретния видим материален свят. Той е склонен към депресивни състояния, тъй като счита, че не може да повлияе на проблемите, а това води до формиране на чувство за незащитеност и неадекватност. Например, такъв човек може да възприема природните катаклизми като световен проблем или остро да реагира на съществуващата политическа нестабилност в страната.

Дясна – лява част на листа

Изместването на рисунката в дясната част показва стремеж към контрол на ситуациите и склонност към екстраверсия. Колкото по-близо е изображението към десния край, толкова по-ярко се проявява екстраверсията (ориентация към другите), акцентирането върху бъдещето и стремежът към контрол върху ситуациите. Такова разположение може да символизира още акцентуиране върху типично мъжки черти на характера (касае се и за жени), за агресивна сексуалност, т.е. за своеобразно демонстриране на важните неща в живота на изследваното лице. Това са активни хора, „хора на действието“.

image

Разположение на рисунката в крайно дясно – свидетелства за нежелание  на човек да се подчинява, говори за непредсказуемост, подчертана конфликтност, а в екстремални ситуации дори за агресия, насочена към себе си.  Разполагането на рисунката вдясно на листа е признак за насоченост на личността към съзнанието, към рационалното. Такива хора са способни да се самоконтролират; ангажирани са с търсене на удовлетворение в интелектуалната сфера; те живеят с очакване на бъдещите събития.

Разположение на рисунката в десен горен ъгъл – възможно е лицето активно да се стреми за ролята на лидер в своето обкръжение. Негови съперници могат да бъдат родителите, учителите (за децата), колеги, партньори, лица, ползващи се с авторитет в колектива.

Разположение на рисунката в ляв горен ъгъл (в този случай рисунката трябва да бъде с малък размер) – високо ниво на тревожност.

image

Изместването на рисунката вляво – социална пасивност, застойност, консерватизъм, изразено чувство за вина, интроверсия, акцент върху миналото.  Такива хора потъват в мислите си и много внимателно обмислят своите постъпки.  Те практически винаги избягват конфликтните ситуации.

Забележка: Тази интерпретация не се отнася за рисунки, при които изображението не се побира на листа (излиза извън рамката).

Разположението на фигурата в лявата част (според И. Жоли) – обръщане на човек към несъзнаваното. За него са характерни импулсивност, емоционалност (преобладаващите емоции в живота получават акцент), фиксация върху миналото.

image

Допълнителна интерпретация за разположението на рисунката в горната и долната част на листа е представена в таблицата:

image

Разположението на несъществуващото животно на листа се явява един от опорните елементи на интерпретацията, който задължително трябва да се уточни и дори може да се промени неговото значение в процеса на анализ.  Важно е да се обръща внимание на това, какво значение има за изследваното лице самото разположение на рисунката върху листа.

 

17.Ключ към теста „Несъществуващо животно“.  Размер на рисунката. Обръщане на листа.

Процедурата и критерия за оценяване размера на изображението се отнасят за всяка рисунъчна проективна методика.

Малкият размер на рисунката символизира неувереност и скованост.

Ако рисунката не се побира на листа – това показва, че върху лицето се упражнява външен натиск или по този начин се проявява неговата твърдост.

Ако рисунката заема целия лист, може да се предполага висок егоизъм, ориентация към себе си.

Приема се, че колкото е по-голямо изображението върху листа, толкова повече човек е ориентиран към собствената си личност и толкова по-високо цени вниманието на другите към себе си. Такива хора са енергични, възбудими и уверени в себе си.

image

image

Ако изследваното лице обърне листа и го постави във вертикално разположение (в инструкцията задължително се изисква хоризонтално разположение), това означава, че изследваното лице не следва строго указания и инструкции, а се опитва да приспособява условията към себе си.  Разбира се, подобна интерпретация може да се направи само в случай, че изследваното лице е обърнало листа не поради небрежност и вече е казало нещо в стил: „Защо да го поставям така. Аз може пък да искам да рисувам върху листа по този начин“.

 

Практика.

Ако изследваното лице е нарисувало несъществуващо животно с много малки размери, психологът задължително следва да проследи с какви размери ще бъдат изображенията в други негови рисунки. Например, ако изследваното лице е нарисувало малко животно, а при следващата методика („Дом-дърво-човек) не му е достигнал листа, то психологът трябва да се запита: Защо несъществуващото животно е било толкова малко, а вторият чертеж толкова огромен, т.е. каква функция изпълняват двете рисунки: комплементарни или компенсиращи? Отговорът е от особена важност. 

 

Интернет-ресурси:

https://www.youtube.com/watch?v=X_xSRcfhfq0

https://www.youtube.com/watch?v=wflwqL4jF2A

https://www.youtube.com/watch?v=o9FDYqybnEk

http://detskiefantazii.ru/detskij-risunok/gordon-dialogi-zagadki-detskih-risunkov.html

http://detskiefantazii.ru/risunochnie-testi/metodika-nes-jivotnoe/protokol-k-testu-nesushhestvuyushhee-zhivotnoe.html

http://testoteka.narod.ru/pm/1/11.html

http://www.nekrasovspb.ru/doc/18givotnoe.pdf

 

 

 

Превод от руски език,

К. Кунчев

 

 

30.08.2019г.

 

 

image
 
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 2540304
Постинги: 1922
Коментари: 115
Гласове: 1216
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930