Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.03.2017 06:30 - Програма - тренинг за ученици на тема „Толерантност” – шестнадесета част
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 322 Коментари: 0 Гласове:
0 .

Програма - тренинг за ученици на тема „Толерантност” – шестнадесета част


Трета фаза:

Водещият дава на двете групи списък от незавършени изречения, които трябва да бъдат допълнени устно. Момичетата отговарят на въпросите за момчета, а момчетата – на въпросите за момичета.

Момичетата …, а момчетата  …

Момичетата обичат …, а момчетата …

Момичетата добре се справят с …, а момчетата с …

Момичетата не обичат …, а момчетата …

Момичетата считат, че момчетата …, а момчетата считат, че момичетата …

След това групите се оттеглят за самостоятелна работа. Предоставя им се време от около 10 минути. От момичетата се иска да подготвят описание на „типично момче”, а от момчетата – на „типично момиче.”

След това групите се събират заедно и обсъждат проектите си.  Сравняват ги. Всяка група изразява съгласие или несъгласие с казаното от другата, като привежда примери и аргументи.

Обсъждане:

= По кои характеристики групите достигнаха до едно мнение?

= По кои характеристики групите не достигнаха до едно мнение?

= Защо според вас момичетата мислят за момчетата не това, което момчетата мислят за себе си и обратно?

= Всичките ли, намиращи се тук момичета съвпадат с описанието на „типичното момиче” дадено от момчетата и обратно?

= Кои елементи от описанията можете да определите, като стереотипи и предразсъдъци?

Обяснение на термина „секстизъм” – дискриминация по полов признак.

Домашна работа

Обърнете внимание как във вашето семейство са разпределени домашните задължения. Попитайте родителите си.  След това направете списък в две колонки на „мъжките” дейности – тези които извършва твоя татко и „женските „ – твоята майка. Преброите ги и напишете под колонките техния сбор. Сравнете  кой във вашето семейство извършва повече дейности, от които семейството се нуждае. Ако забележите големи разлики, помислете как бихте разпределили тези дейности, за да бъдат почти по равно разпределени. Попитайте отделно двамата си родители, като им поднесете списъка си: „Защо се случва така?” Донесете списъците си при следващата среща, на която ще обсъдим резултатите от вашите проучвания.

 

ДИСКРИМИНАЦИЯ

Дискриминацията е отношение, при което се извършва лишаване на определена група от хора или отделен член на тази група от права или възможност за реализиране на права, в качеството му на член на тази група.  Дискриминация може да възникне във всяка социална група – в училищния клас, в училището, дори в държавата.

Възраст: над 11 години

Продължителност: около 90 минути  

Цел:

=  запознаване на участниците с понятието;

=  привличане вниманието на участниците към проблема в обществото;

=  въвличане на участниците в ролята на дискриминирани;

=  иницииране търсене на възможности за адекватни реакции при дискриминация;

Провеждане на упражнението

Водещият обяснява на участниците понятието „дискриминация.”  След това се обръща към учениците: „Досещате ли се за някакъв пример за дискриминация в обществото (във вашето училище, във вашия клас)?”

След това водещият разделя групата на подгрупи от по 3-ма ученика.  Всяка група получава задача да работи по един вид дискриминация.  От групата се иска да помислят и изиграят сцена, илюстрираща този вид дискриминация.  След това, един от участниците е длъжен да обясни на всички, в какво се изразява дискриминацията и как трябва да бъде възстановена справедливостта.

Задачи:

Дискриминация на момичетата по време на спортните занятия

Дискриминация на представителите на някои етноси при наемането на квартира.

Дискриминация на немлади хора при приемане на работа.

Дискриминация на бременни и инвалиди.

Дискриминация на подрастващите по предпочитания към определено облекло в училище.

Дискриминация на бедно облечени хора, при посещения на обществени места (ресторанти, магазини)?

Дискриминация на хора, изповядващи различни религии.

Дискриминация на жените в армията.

Дискриминация на имигранти (чужденци).

Дискриминация по сексуална ориентация.

Допуска се водещият да окаже съдействие на групи, които се затрудняват.

Обсъждане:

= Как се чувствахте,  изпълняващи ролята на „жертва” на дискриминацията.

= Как се чувствахте,  изпълняващи ролята на „дискриминиращи”

= Как намерихте път за решение на проблема?

= Срещу кого обикновено е насочена дискриминацията?

= Защо въобще се появява дискриминацията? Считате ли, че само конфликтът на интереси е причина за дискриминацията?  Има ли още нещо, което поддържа дискриминацията „жива”?

= Кой обикновено инициира акта на дискриминация?

= Как обикновено се държат хората, които присъстват на акт на дискриминация?

= Как се чувстват жертвите на дискриминация?

Домашна работа

Като използвате знанията си за понятието „дискриминация”, проведете разговор с родителите си и им задайте следните въпроси: „Били ли са обект на дискриминация някога? и Играли ли са ролята на дискриминатори?”

 

ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Възраст: без ограничения

Продължителност: 40-60 мин.

Цел: Да се обърне внимание и напомни на учениците, че заедно с нас живеят хора, които имат ограничени физически възможности и при това, те живеят един достоен живот.

Стимулен материал: необелени фъстъци, бонбони с хартиена обвивка, безалкохолна напитка, чаши за еднократна употребя, чувалчета за боклук; списък с ограничения на физически възможности.

Провеждане на упражнението

Водещият съобщава на участниците идеята си да направят експеримент. Учениците от групата се молят да заемат места на столовете си, които са поставени в две редици една срещу друга на разстояние 2-3 метра.  Групата се разделя на две подгрупи – такива, които нямат право да стават и други, които могат да се движат. Назначават се 2-3 асистенти-регистратори. На участниците се съобщават правилата:

„Сега ще бъде раздадена почерпка. Тя трябва да бъде споделена между двете групи и задължително да е съпроводена с почистване. Половината от вас нямат право да стават от столовете си.” След това водещият поставя пред себе си на маста нещата за почерпката и обявява: „Почерпката е открита!.”  По-нататък водещият и „регистраторите” наблюдават реакциите на учениците. тези, които имат право да се движат сами трябва да дойдат, без да се подканят до масата и да започнат да се черпят. Наблюдава се, дали тези ученици ще споделят почерпката си с тези, които не могат да се придвижват; колко от тях ще направят това; как ще реагират страните; кой първи ще се досети да помогне на другите; ще помогне ли за почистването на стаята.

След около 10 минути почерпката се прекратява. Водещият пита децата:

= С какви проблеми се сблъскахте?

= Какви чувства преживяха в началото всяка от двете подгрупи?

= Какво отразява изиграната сцена? Има ли подобни случаи в живота? Кои хора касаят тези случаи?

След това водещият моли участниците да разкажат за хора с ограничени физически възможности.

След това водещият раздава на групата списъка с различни видове ограничени физически възможности.  Провежда се обсъждане за затрудненията на тези хора.  С участниците се обсъждат въпросите:

= Как според тях се държат хората към тази група от лица, които имат ограничени физически възможности?

= Как тези хора се чувстват?

= Как здравите трябва да се отнасят към другите?

= В своя живот имали ли са случай, при който да помогнат да хора с увреждания или стари хора?

 

НАСИЛИЕ

Възраст: над 9 години

Продължителност: 1 час

Цели:

= Да се покаже на учениците как предразсъдъците и стереотипите водят до насилие.

= Да изработят учениците негативни нагласи към насилието.

Стимулен материал: картички със ситуации на насилие; музика; изрезки от вестници и списания; видеозаписи;

Водещият въвежда учениците в следната ситуация, като прочита фрагмент от радиосъобщение: „Уважаеми слушатели! Трагично събитие се е случило днес в 55-то училище. Една от ученичките в 5-ти клас, която е пълна отличничка, е направила опит да се самоубие. За щастие момичето  е било спасено.  На въпроса защо е постъпила така,  тя е отговорила, че момчета от класа и непрекъснало издевателствали над нея, наричали я с обидни думи, подигравали се, унижавали я, взимали и пари и други вещи, късали и учебниците и дрехите, плюели я, а понякога дори я удряли или блъскали.  Тя никога не можела да си закупи закуска, защото тази група я гонела от опашката, а в стола на обяд, все я пререждали.  Момчетата-насилници обиждали не само нея, а и нейните родители, които наскоро се преместили да живеят в този град. Други нейни съученици обаче са обяснили, че всъщност насилието на тяхната приятелка е заради това, че тя е от ромски произход.”

Провеждане на упражнението

Водещият разделя класа на 4-5 подгрупи и на всяка от тях раздава картички със ситуации на насилие.  Всяка група трябва да прочете ситуацията пред цялата група.  

Списък с примери (картички):

(1) Вчера около 20.00 часа на ул. „Иван Вазов” в града, група подрастващи на възраст 11-14г. жестоко са пребили 12-годишния  Армен Хочианц.  Момчето се е връщало от училище по това време, тъй като е било на школа по музика.  Побойниците са задържани от полицията. На въпроса за причините за нападението един от тях е казал: „Момчето е ром, а миналата седмица роми са надраскали колата на баща ми.” Армен е настанен в болница. Състоянието му е тежко.

(2) Вчера сутринта в центъра на града са възникнали сблъсъци.  По главната улица в града са се движили две момичета с ромски произход.  Компания младежи, са се приближили зад тях и са започнали да закачат момичетата – първоначално с обидни и цинични думи, а след това започнали да ги дърпат за дрехите. Момичетата се опитали да се защитят – едната започнала да крещи за помощ, а другата е ударила силно в лицето единият от насилниците.  Започнали да се събират хора и групата се изпокрила в съседните улици.  Момичетата се прибрали в домовете си и разказали за случилото се. След това двете семейства обсъдили ситуацията и изпратили свои хора да разберат кои са насилниците. Скоро „разузнавачите” се върнали. Извършителите били установени. Семействата обещали жестоко да отмъстят на младежите.
                (3) Във вечерната емисия по телевизията са съобщили, че в Студентския град в столицата се наблюдава събиране на големи групи чуждестранни студенти, които се готвят да напуснат общежитията.  Един от тях дава интервю, в което казва: „От няколко дни група от 10-12 „скинхедс” обикалят студенстките блокове, дежурят пред входовете на общежитията, посещават заведенията, като провокират чужденците от Нигерия и Виетнам към сблъсъци. Вече има няколко случая на побои с отнемане на ценности.  Полицейските органи са известени, но не предприемат видимо никакви мерки.”

След това водещият пита:

= Колко човека участват в ситуацията?

= Колко от тях са насилници?

= Колко от тях са жертви?

= Кои са причините за насилието?

= Как са реагирали жертвите?

= Как са реагирали останалите участници в сцените на насилие?

= Какво може да направи голямата група от хора спрямо насилниците?

След това водещият може да помоли учениците да разкажат други случаи на насилие, за които знаят.

Забележка:  Много е важно водещият да създаде особена атмосфера за това упражнение.  Ако има възможност е целесъобразно да бъдат използвани подходящи фотографии, аудио- и видеозаписи.  Ако в самия град (училище или дори класа) има такива ситуации, е по-добре да бъдат използвани те като примери.  Възможен е вариант, вместо обсъждане, учениците да бъдат помолени да подготвят писмо до една от жертвите от тези ситуации.  Ако самият агресор-насилник (или група) е в самия клас, то тогава е възможен вариант класът да се раздели на няколко групи (4-5 подгрупи), всяка от които да подготви писмо до насилника и до жертвата на насилие, както и да бъде помолен насилника да подготви писмо до жертвата.

След това писмата на всяка група се прочитат пред всички и се обсъждат.

Домашна работа

= Намерете в средствата за масова информация (вестници, списания, телевизия, ИНТЕРНЕТ) примери за насилие около вас.  Опитайте се да откриете в тях елементи на предразсъдъци, стереотипи или дискриминация.
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1441015
Постинги: 1629
Коментари: 116
Гласове: 1130
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031