Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.02.2017 17:26 - Тест за диагностика на училищна тревожност на Филипс
Автор: kunchev Категория: Други   
Прочетен: 7780 Коментари: 0 Гласове:
0 +

Тест за диагностика на училищна тревожност на Филипс

  Цел: Установяване нивото на училищна тревожност при ученици от основния и среден курс на обучение.

  Инструкция: Пред теб има списък с 58 въпроса, които се отнасят до теб, до твоите преживявания и мисли по време на образованието и обучението ти в училище.  От теб се иска внимателно да прочетеш всеки един въпрос и да прецениш как да отговориш на него, ако отговора ти е положителен – „да”, запиши знак „плюс” (+) в колонката след въпроса, ако отговора ти е отрицателен – „не”,  запиши знак  минус (-) в същата колонка.
    Въпросник

1/  Трудно ли ти е да поддържаш високо ниво на успехи, както някои от класа?

2/  Вълнуваш ли се, когато учителят влезе в класа и каже, че предстои проверка на знанията?

3/  Трудно ли ти е да работиш в класа така, както иска учителят?

4/  Имаш ли спомен за моменти, в които учителят е гневен от това, че не си научил урока?

5/  Случвало ли ти се е някой от твоя клас да те удари нарочно?

6/  Често ли ти се иска учителят да не бърза толкова с преподаването на новия материал, за да можеш да разбереш?

7/  Силно ли се вълнуваш при отговорите при изпит или изпълнението на учебна задача?

8/  Случвало ли ти се е, да се въздържаш да вдигнеш ръка и да кажеш мнение, поради  страх да не направиш глупава грешка?

9/  Изпитвал ли си някога треперене в коленете, когато те вдигнат  за отговор?

10/ Често ли твои съученици ти се смеят, шегуват с теб, а някои дори подиграват, когато си с тях?

11/Случвало ли ти се е да ти поставят по-ниска оценка от тази, която ти си очаквал?

12/Вълнувал ли си се някога от въпроса, дали няма да останеш в същия клас за втора година?

13/Стремиш ли се да избягваш игри, в които играчите трябва да изберат някого, защото по правило теб никога не те избират?

14/Имал ли си случаи, при които да си усещал треперене на тялото, преди да те посочат за отговор (преди да дойде твоя ред за отговор)?

15/Често ли си имал усещане, че съучениците ти не искат да направят това, което се иска на теб?

16/Силно ли се вълнуваш преди да започнеш да работиш по определена контролна или класна работа?

17/Трудно ли ти е да получаваш такива оценки, които очакват от теб родителите ти?

18/Страхувал ли си се понякога, че би  могъл да се разболееш в класната стая (да се заразиш от друг)?

19/Считаш ли, че ако направиш грешка при отговор, твоите съученици биха ти се смели?

20/Имаш ли усещането, че често  наблюдаваш съучениците  си?

21/Когато изпълняваш определена училищна задача, изпитваш ли безпокойство от това дали ще се справиш успешно с нея?

22/Когато работиш в клас убеден ли си, че всичко ще запомниш?

23/Спомняш ли си понякога, че в училище не си могъл да отговориш на въпрос на учителя?

24/Вярно ли е, че повечето от съучениците  ти се отнасят с теб като истински приятели?

25/Работиш ли много по-усърдно, ако знаеш, че резултатите от твоята работа ще бъдат сравнявани с тези на съучениците ти?

26/Често ли ти се иска да се вълнуваш по-малко, когато те изпитват?

27/Страхуваш ли се да влезеш в спор с друг ученик по определен въпрос по време на час, за да докажеш своята правота и знания?

28/Имал ли си усещане, че сърцето ти започва да бие по-силно, когато учителят каже, че ще започне да изпитва по ред?

29/Когато ти получаваш високи оценки, мисли ли някои от твоите съученици за теб, че си голям „зубър” (читанка)

30/Добре ли се чувстваш с тези свои съученици, към които  другите се отнасят с особено внимание?

31/Имали ли си случай, при който да изпитваш безпокойство от това, че някои от твоите съученици може да те обиди и унижи?

32/Как мислиш, дали губят уважението на другите тези ученици, които не успяват да се справят с училищните задачи?

33/Имаш ли усещането, че повечето от съучениците не се обръщат към теб?

34/Често ли се боиш да не изглеждаш пред другите ученици глупаво?

35/Доволен ли си от отношението на учителите към теб?

36/Твоята майка /татко, други в семейството/ помага ли ти вечер при подготовката за следващия учебен ден?

37/Вълнуваш ли се от това, какво мислят за теб съучениците ти?

38/Надяваш ли се да започнеш да постигаш по-високи успехи в училище от преди?

39/Считаш ли, че се обличаш с дрехи и изглеждаш толкова добре, колкото и твоите съученици?

40/Когато те изпитват често ли се питаш, какво точно си мислят за мен съучениците ми?

41/Според теб, успешните ученици имат ли някакви особени права в сравнение другите?

42/Гневят ли се и завиждат ли ти някои твои съученици, когато ти имаш високи успехи?

43/Доволен ли си от отношението на съучениците ти към теб?

44/Добре ли се чувстваш когато останеш сам с учителя – очи в очи?

45/Имал ли си случаи, при които съучениците да ти се присмиват на твоето облекло или поведение?

46/Считаш ли, че ти се безпокоиш повече за училищните си дейности, отколкото съучениците ти?

47/Ако по време на изпит не можеш да отговориш, искало ли ти се е да се разплачеш?

48/Когато вечер лежиш в леглото си, мислиш ли с безпокойство за утрешния училищен ден?

49/Работейки усърдно върху определена задача продължително време (дори някое твое умствено  увлечение), имаш ли си усещането, че по-лесно забравяш неща, които си знаел добре преди време?

50/ Усещал ли си леко треперене на ръката си, когато работиш с молив (химикал, четка и др.) върху определен проект (рисунка, графика, чертеж, надпис)?

51/Усещал ли си, че започваш да нервничиш, когато учителят заяви, че този час ще даде контролна работа?

52/Плашат ли те изпитванията в училище?

53/ Когато учителят каже, да се подготвите за контролна работа, изпитвал ли си страх, че няма да се справиш?

54/Имаш ли спомен за усещане, че съучениците ти могат да се справят с нещо, с което ти не можеш?

55/ Когато учителят преподава материала, имаш ли усещането, че твоите съученици го разбират по-добре отколкото ти?

56/Когато отиваш на училище имал ли си случай да се безпокоиш от това, че учителят би могъл да даде контролна работа?

57/Когато не успееш да се справиш добре с определена училищна задача, напр. контролно (тест), изпитвал ли си чувство на срам и обида от самия себе си?

58/Усещал ли си треперене на ръцете или тялото, когато учителят пита, кой ще излезе да отговори на въпроса на дъската, пред всички?

Обработка и интерпретация на резултатите

За обработка на резултатите се използва ключ (виж таблицата). Отговорите на въпроси, които не съвпадат с ключа получават 1 бал. Пример: Детето е отговорило на въпрос № 58 с „да”. Това означава, че отговорът е „+”, а той не съвпада с ключа и получава 1 бал, т.е. това се счита за проява на тревожност.

Въпросите в ключа са разделени в 8 скали., като във всяка скала са включени различен брой въпроси.

При обработката се събират всички балове на несъвпадащите с ключа въпроси. Ако общия бал надвишава 50%, т.е. повечето от половината отговори са с „да”, то може да се говори за повишена тревожност на ученика. Ако те са над 75% - за висока тревожност.

След определяне на общото ниво на тревожност, се изчисляват баловете на несъвпадащите с ключа отговори на въпросите, по отделните скали, както следва:

1. Обща училищна тревожност - 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; сума = 22 (един айтем = 4,5%)

2. Преживяване на социален стрес - 5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44; сума = 11 (един айтем = 9%)

3. Фрустрация на потребности от успех - 1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; сума = 13 (един айтем = 7,6%)

4. Страх от самоизява (инициатива) - 27, 31, 34, 37, 40, 45; сума = 6 (един айтем = 16%)

5. Страх от ситуации за проверка на знанията - 2, 7, 12, 16, 21, 26; сума = 6 (един айтем = 16%)

6. Страх от несъответствие с очакванията на другите - 3, 8, 13, 17, 22; сума = 5 (един айтем = 20%)

7. Ниска физиологична съпротива на стрес - 9, 14, 18, 23, 28; сума = 5 (един айтем = 20%)

8. Проблеми и страх в отношенията с учителите - 2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47; сума = 8 (един айтем = 12,5%)

Съдържателна характеристика на факторите (скалите):

Обща училищна тревожност – отразява общото емоционално състояние на детето, свързано с различни форми за изява в училищния живот.  Това са преживявания на социален стрес, емоционалното състояние на детето в развиващите се социални контакти в рамките на училището и учебната дейност като цяло (преди всичко с неговите съученици).

Фрустрация на потребности от успех  – отразява неблагоприятния психологичен фон, който не позволява на детето да развие своите потребности за успех и достигане на високи резултати.

Страх от самоизява (инициатива) – негативно емоционално преживяване на ситуации, съпроводени с необходимост от саморазкриване, представяне на себе си пред другите, демонстрация на своите възможности.

Страх от ситуации за проверка на знанията – негативно отношение и преживяване на тревога в ситуации на проверка (особено публична) на знанията, постиженията, възможностите.

Страх от несъответствие с очакванията на другите – ориентация към значимите други на оценките от своите резултати, постъпки, мисли; тревога по повод на оценки, които обкръжението поставя на ученика; наличие на очаквания за негативни оценки;

Ниска физиологична съпротива на стрес – особености на психофизиологичната организация, ниска приспособяемост на детето към ситуации със стресогенен характер, повишена вероятност от неадекватно, деструктивно реагиране на тревожни фактори от средата.

 

Проблеми и страх в отношенията с учителите – общ негативен емоционален фон по отношение на възрастните в училище, водещи до снижение на успеваемостта в обучението на детето.

image
Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 3611714
Постинги: 2135
Коментари: 116
Гласове: 1288
Календар
«  Декември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031