Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1469088 Постинги: 1643 Коментари: 116
Постинги в блога от 09.04.2017 г.
 .

Психодиагностика. Контролен списък от признаци за психопатия (тест PCL-R) - втора част

19. Многочислени краткосрочни бракове и разводи (отсъствие на продължителна привързаност и дългосрочни отношения с определен партньор).  

Да, често

Да, понякога

Не, никога

20. Антисоциално поведение и склонност, при първа възможност да наруши правилата, нормите, закона (проявява се и при лица, които никога не са били арестувани или осъждани).

Да, често

Да, понякога

Не, никога

21. Допълнителен признак — обмисляне и прилагане на стратегии на поведение с цел, да излъже или въведе в заблуждение.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

Обработката на резултатите може да се направи онлайн на адрес:

http://thesolution.ru/kontrolnyiy-perechen-priznakov-psihopatii/

Интерпретация/норми:

До 12,5 % – няма наличие на признаци в т.ч. и криминално минало.

Около 55 % – такова значение постигат повечето от непсихопатичните престъпници.

От 75% и повече – наличие на пасихопатия.

Близо 100% – идеален психопат.

 

                Вариант № 2 (Hare, Connolly, 1987)

                Въпросникът е съкратен до 15 пункта. Оценяват се следните черти на личността:

                1.Артистичност, на пръв поглед безобиден, с повърхностно очарование.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

2.Егоцентричност, преувеличени представи за значимостта на собствената си личност.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

3.Патологичен стремеж към лъжата и измамата,

Да, често

Да, понякога

Не, никога

4.Хитрост, недостатък на искреност.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

6.Слаба чувствителност, недостатъчна емоционална дълбочина, емоционална бедност.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

7.Дефицит на емпатия, неумение да съчувства на другите.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

8.Избухливост, неумение да контролира негативните си емоции и поведение.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

9.Безразборни сексуални контакти.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

10.Ранни прояви на поведенчески проблеми, девиантно поведение.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

11.Неспособност да планира реалистични и дългосрочни цели.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

12.Честа смяна на партньори, съпруги.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

13.Склонност към рецидиви след помилване, амнистия, условно освобождаване.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

14.Неумение да носи отговорност за своите действия.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

15.Разнообразни правонарушения.

Да, често

Да, понякога

Не, никога 

Обработка на данните:

Всеки пункт се оценява по 3 степенна скала (0,1,2) в зависимост от степента на изразеност на дадената черта. Баловете се събират, като най-висок общ бал – 30, а най-нисък – 0.

Предохранителни мерки

Очевидно е, че диагностиката на психопатия е твърде сериозна крачка, тъй като тя има важни последици за живота на човек и за неговия (нейния) партньор в семейството, за клиничните и съдебни решения.  Ето защо изследването се прилага само от професионалисти, които са обучени за неговото използване и са добре запознати с последните новости в изследванията на психопатията. Професионалистите администриращи диагностичните изследвания са длъжни да имат определена научна степен на медицинските, психологически или социални науки. Те трябва да са членове на авторитетни организации, наблюдаващи психологическите и психиатрични тестирания и диагностични процедури.  Други препоръки са натрупан опит при работа с осъдени или престъпници, или поне няколко години опит в друга близка сфера.  Тъй като резултатите от тях се използват по съдебни дела, то тези, които управляват процеса на диагностиката са длъжни да имат опит в качеството си на свидетели-експерти в съдебна зала.  Добре е, ако това е възможно да бъдат използвани двама независими експерти за провеждане на теста. Финалната оценка при този вариант ще бъде усреднената от двете експертизи.

Източник:

Източник:

http://www.hare.org

http://www.psi-test.ru/1/Psychopathy/About-Hare.html  

 

http://www.psi-test.ru/1/Psychopathy/About-Hare.html

 image

Категория: Други
Прочетен: 531 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Психодиагностика. Контролен списък от признаци за психопатия (тест PCL-R)

 

Много „психопати“ въобще не са официални престъпници, както е прието да се мисли за тях.  Точно обратното, те могат да заемат ръководни длъжности, да имат свой цветущ бизнес или да бъдат уважавани и признати специалисти във всяка една професия.

Мъжете, които събират най-голямото количество бал по първия фактор на този тест, могат да бъдат много, много успешни бизнесмени, да са с висок интелект и добри маниери и точно това създава илюзия за тяхната нормалност.

Проблемът с тези хора се състои в това, че те нямат в структурата на личността си висши морални чувства (съвест, срам, разкаяние, състрадание, съчувствие, любов, привързаност, честност, доверие).  Тези мъже всъщност само показват чрез лицемерие и притворност на другите, че преживяват, но всъщност не изпитват тези чувства. Те изучават психологията като инструмент за манипулация на хората.

Поради своята аморалност те създават непрекъснат емоционален хаос в своя живот, причинявайки немислима за тях болка и страдание на обкръжаващите ги,  било в работата, било в домът им.

Най-често и с най-тежки последици на страдание са жените, които встъпват в лични взаимоотношения със социално адаптираните, корпоративни психопати.  Отношенията с такъв мъж са изпълнени с психични травми на базата на злоупотреба с доверието на жената – хронично психологическо насилие, безброй изневери и унижение на нейната личност.

Мъжете, които събират най-голямото количество бал по втория фактор на този тест, имат често проблеми със закона. Установяването на отношения с такива мъже означава много висок риск от физическо и сексуално насилие над жената.

Жените, които дълго не могат да разберат съдържанието на това разстройство на личността на любимия им съпруг, трудно откриват причина за това отношение към тях и обикновено имат силно чувство за вина за това, че самите те не съответстват на идеалният и успешният си съпруг, имащ солиден обществен имидж на ръководител, на прекрасен човек, съпруг и баща.

Описание

Предложения въпросник Hare Psychopathy Checklist Revised (PCL-R) е предназначен не за самооценка, а за експертна оценка на изследваното лице. Създаден през 1990г., първоначално е бил прилаган за определяне степента на психопатичните тенденции и за оценка на психопатичната и антиобществена склонност на човек. Впоследствие намира широко приложение към обвиняеми и осъдени за престъпления, като е съдържал 20 симптома – пунктове за оценка, които позволяват на квалифицираните експерти да определят степента на психопатичност на субекта. Въпросника и сега е признат метод за определяне наличието и степента на психопатия на човек.

Впоследствие въпросника започва да се прилага за диагностика на възрастни мъже в затворите, затворническите психиатрични болници, очакващите психиатрична експертиза или съдебни дела и други изпитателни учреждения и места за лишаване от свобода. Резултатите от експертизите били използвани при съставяне на съдебни решения в качеството на фактори, влияещи  върху продължителността и типа на задържането и лишаването от свобода. Опитът показва, че PCL-R е ефективен при диагностика на сексуални престъпници. А също и при такива правонарушители като жени и подрастващи и юноши (13-17г).

Резултатите, получени при тестуването не трябва да се разглеждат като окончателни за поставяне на диагноза. Окончателно заключение може да бъде дадено само от специалист, който провежда задължително полуформализирано интервю с лицето и анализира личните сведения за него. Интервюто обхваща жизнения фон на субекта, в т.ч. и сферите на труд, образователна история, брак и семейно положение, престъпно минало. Тъй като психопатите с леснина и виртуозност лъжат, информацията която те представят трябва да бъде потвърдена с документи от неговото досие.

Психопатът разглежда другите хора като животни, използва обаянието си, лъжата, насилието и други методи, които му позволяват да получи това, което иска.

Вариант-1:

Въпросникът е експертна оценка на психопатия е създаден на основата на въпросника на Роберт Хер (Robert D. Hare) за установяване на психопатия при престъпници Hare Psychopathy Checklist Revised (съкратено – PCL-R)

Фактор 1: въпроси 1-8

Фактор 2: въпроси  9-17, 20

Въпроси на теста:

1.Измамно обаяние (умение убедително, аргументирано, интересно и увлекателно да  говори; умение да създава особено благоприятно първо впечатление; притворство; лицемерие).

Да, често

Да, понякога

Не, никога

2. Нездраво самолюбие (силно завишени представи за своите способности; болезнено чувство за собствено достойнство; високомерие и чувство за превъзходство над другите хора).

Да, често

Да, понякога

Не, никога

3. Патологична лъжливост (проницателност, хитроумие при умерена психопатия; измама, лукавство, интригантство и недобросъвестност, непочтеност — при изразена психопатия).

Да, често

Да, понякога

Не, никога

4. Коварство, хитрост и склонност към манипулиране на другите, с цел извличане на лична изгода (корист).  

Да, често

Да, понякога

Не, никога

5. Неспособност да изпитва висши морални чувства - разкаяние, състрадание, съпреживяване, съжаление, чувство на вина и срам.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

6. Повърхностни емоции (неспособност да изпита дълбоки чувства; емоционална бедност — ограничен диапазон на чувства; притворство в чувствата; хладнина в междуличностните отношения; егоцентричност).

Да, често

Да, понякога

Не, никога

7. Упорита жестокост, отсъствие на емпатия, хладнина, презрение, невнимателност по отношение на другите хора.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

8. Безотговорност (отказ от поемане на отговорност за собствените си постъпки; отричане отговорност за своите думи; опити за манипулиране чрез думи; изопачаване съдържанието на думи; отричане на поети ангажимент; манипулиране на другите хора с цел, бягство от собствена отговорност и формиране на вина у другите).

Да, често

Да, понякога

Не, никога

9. Потребност от постоянна психическа възбуда (извънредна потребност от нови, завладяващи впечатления; склонност към риск и избягване от скуката).  

Да, често

Да, понякога

Не, никога

10. Финансов паразитизъм (преднамерена манипулация в отношенията с другите хора с цел осигуряване условия за живот на чужда сметка; финансова експлоатация на другите; егоистично отношение към финансите и собствеността на други хора, проявяващо се в стремеж да се използват тези ресурси като свои; използване на финансова зависимост спрямо други хора с цел, получаване на лична изгода).

Да, често

Да, понякога

Не, никога

11. Слаб поведенчески контрол (бурно изразяване на негативни чувства, словесно оскърбление и неуместни и неприемливи способи за изразяване на гнева).

Да, често

Да, понякога

Не, никога

12. Неспособност да постави пред себе си реалистични дългосрочни цели (неспособност да разработи и изпълни дългосрочен план, да постигне поставени цели в своя труд).

Да, често

Да, понякога

Не, никога

13. Импулсивност (склонност да извърши необмислени и неочаквани постъпки, без да отчита последиците).

Да, често

Да, понякога

Не, никога

14. Неспособност да изпълни поети ангажименти или отказ от изпълнение на поети ангажименти.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

15. Антисоциално поведение в подрастваща и юношеска възраст (13-18 г.)

Да, често

Да, понякога

Не, никога

16. Проблемно поведение в детството (разнообразни дисфункционални прояви на проблемно поведение до 13г.)  

Да, често

Да, понякога

Не, никога

17. Отмени на условно осъждане, осъдени на пробация,  амнистирани осъдени или нарушение на изискванията на дългосрочна условна присъда.

Да, често

Да, понякога

Не, никога

18. Промискуитет (безпорядъчен полов живот;  многобройни полови връзки със случайни партньори;   липса на избирателност на полов партньор).

Да, често

Да, понякога

Не, никога

 

Категория: Други
Прочетен: 478 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Психодиагностика. Самооценка на личността.

Модифициран вариант на методика „Q-сортировка" (В. Стефансон) – четвърта част


image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Категория: Други
Прочетен: 208 Коментари: 0 Гласове: 0
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1469088
Постинги: 1643
Коментари: 116
Гласове: 1134
Календар
«  Април, 2017  >>
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930