Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Моят блог в Blog.bg
Автор: kunchev Категория: Други
Прочетен: 1501193 Постинги: 1680 Коментари: 116
Постинги в блога
<<  <  67 68 69 70 71 72 73 74 75  >  >>
 Тестова батерия „Способност за обучение” на Вицлак - трета част

Девета  задача: „Разместване на фигури” 

Материали: използват се 3 контурни картички с рисунки на кръг, триъгълник, квадрат;  9 цветни изрязани геометрични фигури: кръгове, триъгълници, квадрати.

image

1 част: Детето се пита, като му се показва картичката: „Какво е нарисувано тук?” Допустимо е вместо „квадрат”, то да каже „правоъгълник” или „четириъгълник”. Ако детето не знае да назове фигурата, то изследователя я назовава: „Това е …..” или „Тази фигура е ….”

Оценка на задачата: За всеки правилен отговор се поставя по 1 бал.

2 част:  След това детето се пита: „Как мислиш, защо триъгълника се нарича триъгълник, четириъгълника – четириъгълник, а кръга – кръг”.

Правилни отговори: Триъгълника има три ъгъла, четириъгълника – четири ъгъла, а кръга е кръгъл.

Оценка на задачата: За всеки правилен отговор се поставя по 1 бал.

3 част:  Пред ученика се поставят в разбъркан ред 9 изрязани фигури  и отделно се поставят трите контурни картички с рисунки на квадрат, триъгълник и кръг, които са на един шаблон (не се изрязват).

От ученика се иска да класифицира отделните цветни фигури, като ги постави върху шаблона със съответстващите ги контурни фигури.

Инструкция:”Ето тук има триъгълник, тук квадрат, а тук – кръг. Събери и постави тук (показва се първо квадрата) всички четириъгълници, тук (показва се триъгълника) – всички триъгълници, а тук (показва се кръга) – всички кръгове.

Оценка на задачата: За всека правилно събрана купчинка от фигури се дава 1 бал.

 

Десета  задача: „Сравняване на картинки”  

Материали: Четири двойки картинки за сравняване.

image

image

image

image

imageimage
image
image

 

Последователно се подават на детето всяка от четирите двойки и се пита: „Как мислиш, защо тази картинка (показва се) изглежда различно от тази (показва се другата от двойката)”. При затруднение на детето, психологът му помага: „Какво на тази картинка е различно от другата?  Какво е нарисувано тук и какво тук (показва се картинката)?”

Оценка на задачата: Оценява се всяка двойка по отделно. Максимален бал за четирите картинки – 8 бала.

= 2 бала – правилно решение без помощ;

= 1 бал – правилно решение с помощ;

= 0 бал – няма решение

Категория: Други
Прочетен: 712 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Тестова батерия „Способност за обучение” на Вицлак - втора част

Четвърта  задача: „Назоваване на предмети” 

Пред детето се поставя табло с 9 цветни отделни картинки, подредени една под друга три във ред и четири в колонка: ябълка, морков, роза, круша, лале, зеле, слънчоглед, вишна, карамфил.  След това на детето се предлага да назове всеки предмет. При отговор: „Това е цвете”, детето се моли да покаже кое точно. Ако детето посочи неправилен предмет, то психологът в края на задачата е длъжен да поправи тези грешки.

 

Оценяване на задачата: Всеки правилно посочен и назован предмет получава по 1 бал.
image

Пета  задача: „Процес на смятане” 

Използва се стимулния материал от четвъртата задача. Детето се пита: „Кажи сега, колко на брой предмета има на картинката”. Ако детето се затруднява в отговора или дава погрешен отговор, психологът му подсказва: „Можеш ли да броиш? Изброй ги едно по едно на глас”. След това, при необходимост може да се предложи още едно изброяване.

Оценяване на задачата:

·                     5 бала – изчислява без моторни компоненти (например, смятане на пръсти);

·                     4 бала – изчислява чрез беззвучно проговаряне (движение на устни);

·                     3 бала – изчислява шепнешком, възможни са кимвания с глава;

·                     2 бала – изчислява и показва с палец картинките, като не ги докосва;

·                     1 бал – изчислява, като докосва с палец картинките или ги премества;

·                     0 бал – отказва да отговори.

 

Шеста  задача: „Ред за броене” 

След справяне с петте задачи, изследователят предлага на детето: „А сега брой до колкото можеш”. Ако детето не разбере задачата, изследователят му помага: „1, 2, 3 …”.  След това отново се предлага на детето да брои от самото начало.  При прекъсване на броенето изследователят казва: „Правилно, а кое е следващото число?”. Не е необходимо броене повече от 22.

Оценяване на задачата: В качеството на оценка се записва числото, до което детето е стигнало.


Седма  задача: „Класификация на предмети” 

Използва се същото табло, както при четвърта и пета задача. Пред детето се поставя табло с три кошници и се дава следната инструкция: „Тук пред теб на листа има три кошници. Тази е за плодове  (показва се), тази за зеленчуци (показва се), а тази за цветя (показва се). Събери моля те, тук всички плодове, тук всички зеленчуци, а тук всички цветя (съответните кошнички се посочват)”.

Оценяване на задачата: За всеки правилно класифициран предмет се поставя по 1 бал. 

image
image
image


Осма  задача: „Възприятие за количество” 

Включва две части.

1 част: Материалите от седмата задача се намират на масата в последната позиция. Кошничката със цветя се закрива с бял лист и се пита: „Кажи сега, според теб колко предмета има тук?” Ако детето не отговори правилно, психологът му помага:

Първа помощ: Предметите се изваждат от кошничката (откриват се) и се разполагат в една редица,  но между плодовете и зеленчуците се оставя разстояние. Пита се: „Колко са предметите?”

Втора помощ: Премахва се дистанцията между плодовете и зеленчуците, като се плъзгат по масата и се пита: „Колко са предметите?”. Ако детето се затруднява, психологът моли да ги изброи.

2 част: След това същото се прави по отношение на трите кошнички, т.е. пита се колко са всичките предмети в кошничките, при същата система за оказване на помощ.

Оценяване на задачата:

Правилните, самостоятелни отговори се оценяват с по 3 бала за всяка част от задачата, т.е. максималния бал е 6 бала. За всеки вид помощ се изважда по 1 бал, т.е. колкото повече се помага, толкова по-малка е сумата балове. Отсъствието на решение или неверен резултат получава 0 бал. 

Категория: Други
Прочетен: 365 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Тестова батерия „Способност за обучение” на Вицлак
първа част

 

                Цел:  Диагностика на психологическата готовност на деца от 5 до 7 години за училищно обучение и установяване нивото на умствено развитие на детето.

                Описание: Тестът включва 15 задачи. Всяка една от тях предвижда своя система за оценяване, която отговаря на ръководството на теста.  Всички резултати се вписват в бланка към теста.  Прилага се само индивидуално и изисква добра предварителна подготовка на психолога.

                Ръководство на теста

                Входна задача – Не се оценява, тъй като има за цел установяване на контакт с детето, а също така и за улесняване разбирането на същността на първата задача. Задачата включва серия от три последователни картинки със сюжет „История за построяване на кула” (рис. 1 - 3).  Картинките трябва да бъдат подредени в правилната последователност пред детето. След това психологът разказва историята, отразена в инструкцията, показвайки всяка една от картинките, обвързвайки ги с текста на случващото се във всяка фаза от историята.

Инструкция: „Разгледай тези картинки. Те разказват една история.  Малкото момиче стои кула от кубчета. Тя се радва, че кулата става красива (1-ва картинка).  Изведнъж дошло едно момче, което нарочно бутнало с крака си кулата (2-ра картинка).  Момиченцето много се разстроило. Станало му мъчно и заплакало с тъжни сълзи (3-та картинка).

След това картинките се прибират, а детето се моли да повтори изслушания разказ, но вече без да гледа картинките.  Изследователят, независимо от качеството на разказа още веднъж накратко формулира съдържанието на сюжета: „Много добре. Момчето разрушило кулата на момиченцето и затова тя е заплакала”

image

Първа задача: „История в картинки”  (рис.4 - 6)

Задачата включва три картинки, които последователно се разполагат пред детето с молба да разкаже историите, които вижда на тях.  При това не се оказва никаква помощ. След като детето състави разказ, картинките се прибират и му се предлага още веднъж да преразкаже съдържанието на историята.

Оценяване на задачата:

·                     7 бала – детето много добре отразява смисловата връзка между трите картинки, като ги обвързва в един сюжет.  В резюме съставя кратко съдържание на историята като едно цяло. 7 бала – детето много добре отразява смисловата връзка между трите картинки, като ги обвързва в един сюжет.  В резюме съставя кратко съдържание на историята като едно цяло.

·                     5 бала – Детето добре отразява смисловата свързаност на картинките. Същественото и второстепенното са описани с еднакво внимание. При преразказа второстепенното отново е внесено.

 

 

·                     3 бала – Детето може правилно и самостоятелно да отрази смислово връзката само между две картинки. В резюмето основно внимание  е отделено на второстепенните детайли.

·                     2 бала – Детето не може да намери смислова връзка между картинките, описва ги отделно една от друга

o    0 бал – Детето не може да състави разказ. 

image
image
image

Втора задача: „Знание за цветове” 

Пред детето се поставя „дъска” с 12 цветове във вид на квадрати (червен, оранжев, жълт, зелен, светлосин,  син, виолетов, розов, черен, сив, бял, кафяв). Психологът му предлага отделно един след друг да назове цветовете на квадратите, които вижда. След първото изреждане тестът се повтаря в разбъркан ред.

image

Оценяване на задачата:а всеки правилно посочен цвят се поставя по 1 бал.

 

Трета задача: „Заучаване на четиристишие” 

Инструкция (включва три етапа):

Входна част: „Сега ние с теб ще научим едно хубаво стихотворение, които ти ще се постараеш да запомниш, за да може после да го кажеш на мама (татко, баба, сестричката си …). Сега ме слушай:

(за момичета)

ПЪРВИТЕ УРОЦИ
„Много съм послушна,
много съм добричка,
много грижи имам –
аз съм ученичка!”

Елисавета Багряна

(за момчета)

УЧИЛИЩЕ
Детенце хубаво,
пиленце любаво,
къде под мишница
с таз малка книжчица?

Иван Вазов

 

        1 етап: „Сега ще ти кажа  първата част на стихотворението, а ти след мен ще я повториш.”

„Много съм послушна,

много съм добричка,

2 етап: Ако детето допусне грешки при повторението, психологът казва: „Добре го каза, но все още не е достатъчно правилно”. Показват се какви грешки е допуснало детето и как фразата трябва да звучи правилно.  След това му се предлага да я повтори още веднъж. Ако детето отново допусне грешки, то повторението може да се потрети, но не повече от три пъти.

След това по аналогия се заучава втората част на стихотворението:

много грижи имам –

аз съм ученичка!”

                3 етап: Когато двете части на стихотворението бъдат повече или по-малко заучени, изследователят казва: „Много добре. Сега да повторим стихотворението. Аз ще ти го кажа сега още веднъж, а след това ти ще го повториш след мен цялото”. Прочитат се двете части. При наличие на грешки се постъпва както при първата част.

Процес на научаване (количеството грешки и количеството предполагаема и приета (коригирана) помощ) се фиксира в бланка за регистрация.

Оценяване на задачата:

·                     8 бала – правилно изпълнение на трите етапа.

·                     5 бала – прекъсване, пропускане или добавяне на думи в някоя част.

·                     3 бала – Възпроизвеждане на смисъла на четиристишието със свои думи.

·                     2 бала – Отделните смислови връзки са запазени, но цялостния смисъл е нарушен.

·                     0 бал – Набор от безсмислени думи или пълен отказ.

Категория: Други
Прочетен: 495 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Методика „Есе” 

 

С помощта на тази методика може да се получи информация от учениците, за техните интереси, ценностни ориентации, отношението им към класа, към възрастните (авторитети) към самите съученици и едновременно с това, да се включат децата в активно, творческо обмисляне на живота им в училище, ролите които всеки играе в класа, потребностите, които не са удовлетворили в училище, желанията, опасенията, страховете и надеждите им.  Темите могат да бъдат различни, в зависимост избраната цел. Ние предлагаме на вниманието на учениците следните теми:

·         „Моят клас” или „Аз и моят клас”

Цели: Изучаване самочувствието на учениците; изясняване отношението им към съучениците им; разкриване нивото на удовлетвореност/неудовлетвореност от присъствието им в класа (групата); саморазкриване на преживяванията им.

·         2.  „Ако аз бях класен ръководител”

Цели: Установяване отношението на учениците към възрастните (авторитети, учители), потребностите им от подкрепа и помощ от педагогическия и административния персонал; дефицитите в стила на работа на учителите;

·         3. „Моите радости и огорчения”, „Моят живот в класа”, „Моите страхове в училище”, „Писмо до себе си”

Цели: Разкриване на чувствата на учениците, които съпровождат взаимоотношенията им със съученици и учители.

След като детето Ви направи определи някоя от посочените теми или направи свой избор, следва да обясните, че този текст няма да бъде оценяван от учители. Детето трябва да е мотивирано да изложи в писмен вид онова, което до сега не е споделяло, а го е тревожело или е очаквало да бъде променено.  Най-ценното при прилагането на подобни методики е свободата (полета) на мисълта, креативността и емоционалната наситеност на текста. Колкото повече в материалът изобилстват преживяванията (емоциите, чувствата), толкова той е по-ценен.  Посъветвайте детето да избягва да дава оценки, да прави коментари, да разказва конкретни случаи (случки). Задължително трябва да говори от свое име – „Аз …” и да не допуска местоименията „той, тя, те”. (да не описва другите).  Този подход наречен „Аз-послание” е единствения правилен за да може детето да опознае себе си, да започне да се самонаблюдава, да развие критичност към собствените си недостатъци и същевременно го спасява от вероятността да преживее чувство на гняв, раздразнение, озлобение и пр.

Информирайте детето си, че текстът няма да бъде оценяван, може да бъде с различен обем, дори не е необходимо да бъде подписан с името му.  Нека детето да напише това, което иска. Най-важното е да изложи своето мнение по темата открито и чувствено.

Представяме схематично един пример на тема „Моят клас”:

= С какви по съдържание (трудови, познавателни, развлекателни, други) и  по насоченост (за своя клас, за себе си, за определена група в класа, за определен съученик и пр.) дейности се свързва живота на детето в класа. Какво харесва най-вече ученика в тези дейности и хора, и защо?

= Какви отношения поддържа ученика със своите съученици? Удовлетворяващи ли са те за него и защо?  Колко ценни са тези контакти?  Какво е неприемливо за него или не е удовлетворяващо го?, Какво според него е нужно да се промени? Харесва ли учителите си и защо?

= Каква е неговата роля в класа?  Удовлетворен ли е от нея? Според него какъв е личния му принос в интерес на класа?  Чувства ли се сигурен в обкръжението на съучениците си или обратно – изпитва неприязън, раздразнение, гняв?  Има ли позиция ученика и какво би променил лично той?

След приключване на задачата, отделете достатъчно време за да го прочетете и обсъдите заедно с детето си. Използвайте възможността да се ориентирате по-добре за неговия училищен живот. Интересът, който ще проявите със сигурност ще бъде посрещнат с радост от Вашата дъщеря или Вашият син.   Не забравяйте, че училищния клас за ученика е нещо много ценно, там протича неговия по-интересен и по-свободен живот, там той има поле за да експериментира, да примери сили с връстниците си в една конструктивна форма, каквато е образователния процес, там той се сравнява с другите, получава и има право да дава оценки, т.е. да удовлетворява социалните си потребности на живот в група. 

Категория: Други
Прочетен: 377 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Въпросник за интолерантно/толерантно общуване

код-229

Име: ………………………………………………………..…,
клас …………………,
дата на изследването …………………………………

Инструкция: Представяме Ви 12 въпроса, отнасящи се до ситуации на общуване с другите. От Вас се иска да се запознаете с всяка една и да посочите по един от трите възможни избора.  Отговора, който в най-голяма степен се отнася до Вас, моля, обградете с кръгче.

 

1.Има ли във Вашия клас ученици, по отношение на които Вие изпитвате твърда неприязън, обусловена от това, че „те не са като Вас”, в смисъл, че техните личностни особености не отговарят на „нивото” на останалите?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

2. Считате ли, че на тези ученици не им е мястото във Вашия клас?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

3. Има ли във Вашия клас ученици, които Ви дразнят с различно от другите поведение, интереси, възгледи, особености в културното възпитание?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

4. Често ли Ви се случва да оказвате морално или физическо въздействие над други хора, за да им покажете с това, че не бива да бъдат „такива” каквито са?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

5. Трудно ли Ви е да разберете тези хора, да се поставите на тяхното място, да почувствате това, което чувстват те?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

6. Възниквало ли е у Вас желание да не отидете на училище, поради усложнения в отношенията, неприязън и неразбиране между съучениците?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

7. Възниквало ли е у Вас усещане, че другите в класа Ви възприемат като „друг” човек, различен от другите, което е предизвиквало агресия от тяхна страна.

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

8. Възниквали ли са у Вас мисли, че в класа не Ви разбират, не Ви обичат, не Ви приемат?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

9. Често ли изпитвате чувство за самота, за изолираност, за отхвърляне от другите, за „вакуум” около себе си в класа?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

10.Често ли изпитвате нервно напрежение и чувство за безсилие, свързано с невъзможност да промените Вашите отношения със връстниците си?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

11. Възниквали ли са у вас фантазии, в които Вие проявявате агресия, жестокост, отмъщение към някой от съучениците си?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

12. Преживявали ли сте ситуации, в които сте чувствали, че другите не Ви разбират и Ви отхвърлят просто само заради това, че: материалното състояние на семейството Ви е различно от това на другите или културните особености не са такива като на всички останали?

а) да;      б) не       в) затруднявам се да отговоря

 

Обработка на резултатите:

Сумират се баловете на съответните отговори и въпроси, като 1 точка получава всеки отговор „да”. Въпросите от 1 до 6 и 11 въпрос открояват тенденция към интолерантно взаимодействие, а въпроси от 7 до 10 и 12 въпрос, разкриват наличното ниво на интолерантно взаимодействие.

Анализът на получените резултати позволява да се получи ориентировъчна оценка за изразеността на тенденции към интолерантно поведение и наличното ниво на интолерантно взаимодействие на подрастващия с други подрастващи.

 

Скали за тенденции към интолерантно взаимодействие (въпроси: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11)

=      0 бал – отсъствие или скриване на тенденция;

=  1-2 бал – слабо изразена тенденция;

=  3-4 бал – средно изразена тенденция;

=  5-7 бал – силно изразена тенденция;

 

Скали за ниво към интолерантно взаимодействие (въпроси: 7, 8, 9, 10, 12)

=      0 бал – отсъствие на интолерантно взаимодействие или скрито преживяване;

=  1-2 бал – слабо и средно изразено интолерантно взаимодействие;

=  3-4 бал – високо изразено интолерантно взаимодействие;

=  5-6 бал – изразеността на интолерантното взаимодействие е на критично ниво.

 

Категория: Други
Прочетен: 339 Коментари: 0 Гласове: 0
 .
Познавателна част на тест за коефициент на емоционална интелигентност (Автор: Д. Голман, адаптирал: К. Тодоров)

 

Инструкция: Представяме Ви 40 твърдения. Моля, направете по един избор, който е най-близо до Вас от предложените пет възможности, като го обградите с кръгче. Не пропускайте нито едно твърдение.

1.                   Когато ми е тъпо, не зная какво или кой е причината.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

2.                   Дори когато дам всичко от себе си, се чувствам виновен, ако начинанието ми не е успяло.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

3.                   Зная, че всеки си има проблеми, но моите са толкова много, че не мога да се понасям.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

4.                   Когато съм разстроен, мога точно да кажа кое и/или кой е проблема.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

5.                   Някои хора ме карат да се чувствам зле независимо какво правя.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

6.                   Купувам неща, които не мога да си позволя.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

7.                   Когато се проваля в нещо или объркам действията си, си казвам наум “Какъв съм тъпак”, “Тъпанар, тъпанар, тъпанар” или “Ама че съм несретник”.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

8.                   Срамувам се от това как се държа и изглеждам.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

9.                   Чувствам се неудобно в ситуации, в които трябва да се покаже привързаност или обич.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

10.               Чувствам се странно, когато трябва да прегръщам някой извън семейството ми.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

11.               Когато видя нещо или някой, когато харесвам или искам, не мога да го изкарам от ума си, докато не го получа.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

12.                Макар и аз да си имам трески за дялане – то кой ги няма? Харесвам се такъв, какъвто съм.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

13.               Казвам неща, за които впоследствие съжалявам.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

14.                Приемам поведение, при което се чувствам силен, способен и компетентен.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

15.                Паникьосвам се, когато трябва да се изправя пред ядосан човек.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

16.                Имам чувството, че реакциите на околните са като гръм от ясно небе.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

17.                Имам нужда да разграничавам и анализирам постъпките на хората преди да реагирам.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

18.               Не мога да се отърва от чувството си на вина за глупавите грешки и постъпки, които съм допускал и/или извършвал в миналото.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

19.                Когато се реша да свърша или направя нещо, се натъквам на непреодолими препятствия и/или трудности и проблеми, които в крайна сметка ми попречват да реализирам целите си.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

20.               Непрестанно мисля за проблемите си.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

21.                Докато не опознаеш човека отсреща, е най-добре да запазиш дистанция и благовъзпитание.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

22.                Ще направя всичко по силите си, за да не заплача на публично място.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

23.                Трудно ми е да кажа някому “Обичам те”, дори и да го чувствам.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

24.                Харесва ми да прекарвам време с приятелите си.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

25.                Полагам сериозни усилия във всичко, дори и да няма кой да ги забележи.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

26.                Тъпо ми е и съм стегнат.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

27.                Правя комплименти на всички, които ги заслужават.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

28.                Притеснявам се за неща, за които другите дори и не помислят.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

29.                Нуждая се от нечий тласък, за да продължавам все напред.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

30.                Емоционалните хора ме притесняват.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

31.                Когато някой ми направи услуга или нещо полезно за мен, без да съм го искал, започвам да се питам какви са истинските му мотиви.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

32.                Животът ми е безизходица.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

33.                Когато някой не похвали работата ми, не съм доволен от нея.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

34.                Когато споделят проблем с мен, веднага давам множество възможни решения.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

35.                Правя каквото околните очакват от мен, дори и да не съм съгласен.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

36.                Околните ми казват, че се престаравам и преигравам за дребни проблеми.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

37.               Завършвам това, което съм си поставил за цел.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

38.               Независимо от това, което съм постигнал, имам чувството, че мога да направя много повече.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

39.                Нещастен съм поради лични причини, които не мога да обясня.

а) повечето време;     б) често;      в) понякога;      г) рядко;        д) никога

40. Имам доверие в способностите си.

а) пълно;      б) голямо;        в) известно;            г) малко;             д) никакво

Ключ:

0 т. – 1а; 2д; 3а; 4а; 5а; 6а; 7а; 8а; 9а; 10а; 11а; 12а; 13а; 14д;15а; 16а; 17д; 18а; 19а; 20а; 21д; 22д; 23а; 24д; 25д; 26а; 27д; 28а; 29а; 30а; 31а; 32а; 33д; 34д; 35д; 36а; 37д; 38а; 39а; 40д

 

0,25 т. –1б; 2г; 3б; 4б;5б; 6б;7б;8б;9б;10б;11б;12б;13б;14г;15б;16б; 17г; 18б; 19б; 20б; 21г; 22г; 23б; 24г; 25г; 26б;27г;28б;29б; 30б; 31б; 32б; 33г; 34г; 35г; 36б; 37г; 38б; 39б; 40г

 

0,5 т. –1в; 2в;3в; 4в;5в; 6в;7в;8в;9в;10в;11в;12в;13в;14в;15в;16в; 17в; 18в; 19в; 20в; 21в; 22в; 23в; 24в; 25в; 26в;27в;28в;29в; 30в; 31в; 32в; 33в; 34в; 35в; 36в; 37в; 38в; 39в; 40в

 

0,75 т. – 1г; 2б; 3г; 4г; 5г; 6г; 7г; 8г; 9г; 10г; 11г; 12г; 13г;14б;15г;16г;17б; 18г; 19г; 20г; 21б; 22б; 23г; 24б; 25б; 26г;27б;28г;29г; 30г; 31г; 32г; 33б; 34б; 35б; 36г; 37б; 38г; 39г; 40б

 

1 т. – 1д; 2а; 3д; 4д; 5д; 6д; 7д; 8д; 9д; 10д; 11д; 12д;13д;14а;15д;16д;17а; 18д; 19д; 20д; 21а; 22а; 23д; 24а; 25а; 26д;27а;28д;29д; 30д; 31д; 32д; 33а; 34а; 35а; 36д; 37а; 38д; 39д; 40а

Обработка и интерпретация на резултатите:

Събира се броят точки, разделя се на броя въпроси (40), резултатът се умножава по 100 и се добавя 50.

Под 85 точки – емоционално нестабилен.

85-94 т. – трудно установявате и се справяте с емоциите си, което Ви пречи пълно да разгърнете възможностите си.

95-106 т. – повечето хора попадат в тази категория. Понякога реагирате твърде емоционално. Не умеете да контролирате добре емоциите си. Справяте се със стреса, задачите и ежедневните си проблеми. Надценявате способностите си.

106-115 т. – контролират емоциите си, оптимистично сте настроен.

116-130 т. – умеете да контролирате емоциите си и ги насочвате в повечето случаи в положителна насока.

Над 130 т. - умеете да контролирате и разпознавате емоциите си и ги насочвате в полезна за момента насока.

Категория: Други
Прочетен: 322 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Тест „Ниво на агресивност на детето“

 

Предназначение: изследване нивото на агресивност.

Оценяване: Всеки положителен отговор получава 1 бал.

Въпросник:

1.                   Понякога ми се струва, че в него се е вселил зъл дух, толкова е пакостлив.

2.                   Не може да мълчи, когато е недоволен от нещо.

3.                   Когато някой му направи нещо лошо, той задължително ще се опита да си отмъсти.

4.                   Понякога без всякаква причина обижда и засяга с думите си другите.  

5.                   Понякога като че ли с удоволствие чупи или поврежда играчките си (вещите си).

6.                   Толкова е инатлив, когато настоява на нещо, че другите просто губят търпение.

7.                   Би подразнил някое животно без да се замисли.

8.                   Да се спори с него е много трудно.

9.                 Особено рязко реагира и се сърди когато някой го засегне или поучава.

10.            Понякога у него избухва желание да направи нещо лошо, с което да шокира останалите.  

11.               В отговор на елементарни искания и съвети сякаш нарочно  прави точно обратното.

12.               Често е мрачен, недоволен и кисел.

13.               Възприема себе си като самостоятелен и решителен.

14.               Обича да бъде първи, да командва и подчинява другите.

15.               Неуспехите предизвикват у него силно раздразнение и желание да намери виновни за това.

16.               Лесно се дразни  и влиза в спорове.

17.               Старае се да общува с по-малки и физически по-слаби деца.

18.               Понякога има пристъпи на мрачна раздразнителност.

19.               Не се съобразява с връстниците си, не отстъпва, не е склонен на компромиси.

20.               Уверен е, че с всяка задача и работа се справя най-добре от всички.

Показатели:

§     Висока агресивност – 15-20 бала.

§     Средна агресивност – 7-14 бала.

§     Ниска агресивност  – 1-6 бала.

Критерии за агресивност  (схема за наблюдение на детето)

1.                   Често губи контрол над себе си.

2.                   Често спори, дразни и вербално атакува възрастните.

3.                   Често отказва да изпълнява правила..

4.                   Често и целенасочено дразни другите.

5.                   Често обвинява другите за своите грешки и неуспехи.

6.                   Често се сърди и отказва да следва съвети и указания.

7.                   Често е завистлив и подозрителен.

8.                   Чувствителен, много бързо се разстройва и мигновено реагира на различни действия на обкръжаващите го (деца и възрастни), който оценява като предизвикателни и дразнещи го.  

Предположение за наличие на трайна агресивност може да се прави, ако в поведението на детето се наблюдават устойчиво поне 4 от описаните осем признака в продължение на 6 месеца.  При повече от 4 признака е необходима помощта на специалист.

Категория: Други
Прочетен: 637 Коментари: 0 Гласове: -1
Последна промяна: 18.03.2017 03:54
 .

Методика за експресна диагностика за сплотеност на класа

 

Цел: Методиката е предназначена за определяне на груповата сплотеност в ученическия колектив.

Описание:  Методиката включва 7 психологически характеристики на класа (групата). Изследваното лице следва да направи по всяка характеристика само един избор, който е отбелязан с буквите:  a,b,c. Препоръчва се тестът да се приложи в началото на учебната година, а след това в рамките на сроковете учениците да се ретестират.

Обработка и интерпретация на резултатите

Получените отговори за всеки въпрос се въвеждат в таблица с балове.

                             №                           отговори

въпроси                      в балове
                        А                    B                   C
1                    10                    2                 -10
2                    10                    2                 -10
3                    10                  20                 -10
4                    10                    5                 -10
5                    20                  10                 -10
6                    10                    6                  -5
7                    30                  20                 -10

Изчислява се общия сумарен резултат в балове.  Максимална сума – 100, минимална – 65.

                Високо ниво на групова сплотеност – 76-100 бала.

Налице е сплотен колектив, в който всеки цени и уважава личността на другия ученик.  Учениците не само, че са удовлетворени от пребиваването си в класа, но и оказват взаимно подкрепа на всеки.  Родителите са сътрудничещи, а учителите са обърнати изцяло към успехите на класа.

Средно ниво на сплотеност – 45-75 бала.

В класа отсъства единство на колектива. Налице са отделни разчленени групи по интереси, симпатии и пр.,  които поддържат сигурността на членовете си и взаимно удовлетворяват потребностите си.  Позитивната активност на учениците е ограничена само в рамките на своя клас.

Ниско ниво на сплотеност – 30-45 бала

В класа липсва единна структура. Повечето ученици общуват по двойки и тройки. Никой не проявява интерес към другия, който е извън малките групи. Учениците не са удовлетворени от общуването. Спорадично се проявяват импулси на желание за обща дейност, но поради липса на сплотеност и лидер, опитите са неуспешни.

Критично ниво на сплотеност – под 30 бала

Класът не е единен, не е сплотен, липсва ярко изразен лидер и съпровождаща го лидерска група.  Учениците са почти неуправляеми. Отсъства авторитет сред учителите. Общата емоционална атмосфера в групата е негативна. Учениците имат песимистични ориентации за по-добро в бъдеще.  Педагогическият персонал не полага достатъчно усилия за промяна на статуквото, а родителите са незаинтересовани. Класът е инертен и непродуктивен.

 

 

ТЕСТОВА БЛАНКА

Име: ………………………………………………………….,
клас …….,
дата на изследването ……………………...

Инструкция: Предлагаме ви 7  характеристики на един учебен клас. Към всяка характеристика има посочени три отговора, обозначени с буквите:  a,b,c. От Вас се иска да изберете само един от тези три отговора.  Отбележете една от тези букви, като я обградите с кръгче.

 

1.Изберете едно от твърденията, което в най-голяма степен отразява състоянието във Вашия клас.

а) Всички ученици сме едно семейство, чувстваме сигурност, топлота и комфорт

b) Не се чувстваме в дружеска обстановка, липсва другарска поддръжка и единност.

c) В класа има ученици, които са самотни, а другите са разделени в групи.

 

2. Изберете едно от твърденията, което в най-голяма степен отразява състоянието във Вашия клас.

а)  Учениците в нашия клас  са дружелюбни и са приятели.

b) Основната част от учениците не се замислят за значението на класа в своя живот в училище.

c) Мисля, че има деца, които биха искали други ученици да ги няма в класа или те самите да избягат от този клас.

 

3. Изберете едно от твърденията, което в най-голяма степен отразява състоянието във Вашия клас.

а)  Чувства се, че в класа съучениците ми проявяват грижовност един към друг.

b)  Чувството за грижовност на учениците в класа не е насочено към самия клас, а извън него.

c) Може да се каже, че учениците от класа по-скоро се интересуват от външни неща, като дискотеки, общуване по групи навън, отколкото към вътрешните проблеми на класа, например, защитата на всеки ученик от агресорите-насилници. 

 

4. Изберете едно от твърденията, което в най-голяма степен отразява състоянието във Вашия клас.

а) Може да се каже, че всичко са удовлетворени от възпитанието на всеки ученик и от възпитателната работа на учителите.

b) Мисля, че в класа има ученици, чийто родители не упражняват достатъчен контрол върху поведението им, не се интересуват какво правят в училище.

c) Мисля, че някои ученици трябва коренно да променят поведението си, защото създават нетърпима атмосфера за учене.

 

5. Изберете едно от твърденията, което в най-голяма степен отразява състоянието във Вашия клас.

а)  Може положително да се оцени всичко онова, което учениците  и учителите правят съвместно, за  получим по-добро образование и възпитание.

b) Мисля, че е необходима помощ на класа от страна на учителите и родителите, за да се чувстваме ние учениците по-добре и за да имаме по-високи резултати в учението.

c)  Мисля, че в класа има ученици, които учителите и родителите им са безсилни да променят.

 

6. Изберете едно от твърденията, което в най-голяма степен отразява състоянието във Вашия клас.

а)  Мисля, че в класа има основа за обща дружба.

b) В класа учениците дружат по групи и липсва обща задружност.

c)  Не е възможна дружба и приятелство на целия клас.

 

        7. Изберете едно от твърденията, което в най-голяма степен отразява състоянието във Вашия клас.

            а)  Мисля, че повечето от учениците имат възможност да проявяват своите способности и да удовлетворяват своите интереси, чрез общуване в класа.

          b) В класа има ученици с ограничени способности да общуват и класът като цяло не е в състояние да удовлетворява своите   нужди от общуване в група.

        c)  В класа има ученици, които разполагат със способности за общуване и разностранни интереси, които все още не са разкрити. 

Категория: Други
Прочетен: 395 Коментари: 0 Гласове: 0
 .
                                Ψ Диагностика на личността. Изследване на темперамент

image

image

Име, фамилия, ………………………………………………..,

възраст …………….

Дата на изследването ……………………

Инструкция: Оградете във всеки от разделите цифрата, която стои срещу реда, който най-много отговаря на  Вашето състоя­ние.

1 — Способен съм да решавам и действам бързо.

2 — Бързо изстивам, щом работата престане да ме интересува.

3 — Одобренията и порицанията не ме засягат много.

4 — При несполука се чувствам потиснат.

1 — Имам изразителна мимика.

2 — При неочаквано сложна обстановка запазвам самообладание.

3 — Започнатата работа довеждам до край.

4 — Впечатлителен съм, дори лесно се разплаквам.

1 — Несдържан и избухлив съм.

2 — Отегчавам се от еднообразието, от делничната монотонна работа.

3 — Лесно сдържам поривите си.

4 — Извънредно се засягам от порицания, окуражавам се от похвали.

1 — Нетърпелив съм.

2 — Издръжлив и трудоспособен съм.

3 — Запазвам самообладание в трудни моменти.

4 — Свенлив и притеснителен съм.

1 — Имам резки, поривисти движения.

2 — Бързо сменям заниманията си.

3 — Бавно се включвам в работата и трудно променям заниманията си.

4 — Бързо се уморявам.

1 — Подвижен съм и съм припрян.

2 — Лесно заспивам и лесно се събуждам.

3 — Спокоен и хладнокръвен съм.

4 — Склонен съм към подозрителност и мнителност.

1 — Рязък и праволинеен съм в отношенията си с хората.

2 — С увлечение се залавям за всяка нова работа.

3 — В своите интереси и отношения съм постоянен.

4 — Не вярвам в собствените си сили.

1 — Неуморно се стремя към нещо ново.

2 — Весел и жизнерадостен съм.

3 — Обичам акуратността и реда във всичко. .

4 — Стремя се да предизвикам съчувствие в околните.

1 — Агресивен и нападателен съм.

2 — Имам висока, бърза и ясна реч, съпроводена с живи жестове и изразителна мимика.

3 — Умея да изчаквам.

4 — Болезнено съм чувствителен.

1 — При спор съм находчив.

2 — Енергичен и деловит съм.

3 — Не съм злобен, снизходителен съм към закачките по мой адрес.

— В непозната обстановка се обърквам.

1 — Упорит съм.

2 — Настойчив съм в своите интереси и наклонности.

3 — Строго се придържам към дневния си режим, системен съм в работата си.

— Малко съм активен, свит съм.

1 — Не съм уравновесен, склонен съм да се горещя.

2 — Способен съм бързо да усвоявам новото.

3 — В работата си съм постоянен и подробен.

4 — Много лесно се обиждам.

1 — Настроението ми бързо се мени.

2 — Лесно се приспособявам към различни обстоятелства.

3 — Поддържам еднакви отношения с повечето хора.

4 — Не съм общителен.

1 — Говоря бързо, разпалено, но малко объркано.

2 — Общителен и отзивчив съм, не се стеснявам от непознати хора.

3 — Сдържан и търпелив съм.

4 — Трудно установявам контакт с непознати хора.

1 — Склонен съм към рискове.

2 — Леко понасям преживените несполуки и неприятности.

3 Имам спокойна, равномерна реч, с паузи, без рязко изразени емоции.

4 — Имам високи изисквания към себе си и околните.

1 — Настойчив съм в постигането на  поставената пред мен цел.

2 — Често не довеждам до край започнатата работа.

3 — Трудно се приспособявам към нова обстановка.

4 — Склонен съм да се затварям в себе си.

1 — Решителен и инициативен съм.

2 — Склонен съм да се надценявам.

3 — Инертен съм, не съм много подвижен, вял съм.

4 — Неволно се приспособявам към характера на събеседника си.

1 — Нетърпим съм към недостатъците.

2 — Винаги имам добро настроение.

3 — Не си прахосвам силите напразно.

4 — Говоря тихо.

1 — Не съм злопаметен и обидчив.

2 — Често съм разпилян, проявявам привързаност при вземане на решение.

3 — Предпазлив и разумен съм.

4 — Покорявам се безропотно.

1 — Стихиен съм в работата си.

2 — Склонен съм да се плъзгам по повърхността на нещата, да се разсейвам.

3 — Мълчалив съм, не обичам много да говоря.

4 — Леко понасям самотата.

 
Категория: Други
Прочетен: 521 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Скала за изследване на стресогенни житейски събития (Холмс и Раге)

 

Житейско събитие / точки

Смърт на брачния партньор = 100

Развод = 73

Раздяла с брачния партньор = 65

Осъждане на затвор = 63

Смърт на близък роднина = 63

Лично нараняване или болест = 53

Брак = 50

Уволнение от работа = 47

Брачни проблеми = 45

Пенсиониране = 45

Промяна в здравето на член от семейството = 44

Бременност = 40

Сексуални затруднения = 39

Поява на нов член в семейството = 39

Промяна в работата = 39

Промяна във финансите = 38

Смърт на близък приятел = 37

Започване на нов тип работа = 36

Промяна в броя на кавгите с партньора = 35

Ипотека или заем за важна покупка (като дом) = 31

Просрочване на ипотека или заем = 30

Промяна на отговорностите в работата = 29

Синът или дъщерята напуска дома = 29

Проблеми с роднините на брачния партньор = 29

Забележително лично постижение = 28

Брачният партньор започва или напуска работа = 26

Започване или завършване на училище = 26

Промяна в условията на живот = 25

Промяна на личните навици = 24

Проблеми с шефа = 23

Промяна в работното време или условията на труд = 20

Промяна на местожителството = 20

Промяна на училището = 20

Промяна в начина на отдих = 19

Промяна в църковните дейности = 19

Промяна в социалните дейности = 18

Ипотека или заем за по-дребна покупка, напр.автомобил) = 17

Промяна в режима на сън = 16

Промяна в броя на семейните събирания = 15

Промяна в навиците за хранене = 15

Ваканция = 13

Коледа = 12

Дребни нарушения на закона = 11Интерпретация на резултатите

Доктор Холм и Раге (САЩ) изучават зависимостта на заболяванията (в това число инфекциозни болести и травми) от различни стресогенни жизнени събития при 5000 пациенти. Изследването извежда извода, че психичните и физически болести обикновено се предшестват от сериозни промени в живота на човека. На основание това изследване те създават скала, в която отразяват важни за личността жизнени събития , съответстващи на определен бал в зависимост от степента на стресогенност.

Изследванията са установили, че 150 бал и нагоре означава вероятност за възникване на някакво заболяване, а при бал 300 тази вероятност се увеличава до 90 %.

Прочетете внимателно всички посочени събития, за да получите обща представа. След това повторно прочетете всеки пункт, обръщайки внимание на количеството бал, който носи всяко събитие. Опитайте се да откриете и да отбележите онези събития и ситуации, които са се случили на вас през последните две години. Изчислете средно аритметично броя на ситуации за една година. Ако дадена ситуация е възникнала повече от веднъж, то средноаритметичният резултат следва да го умножите по толкова, колкото пъти е възникнала тази ситуация.

Например, ако сте се оженили, започнали сте нов вид работа, променили сте местожителството си и сте си взели две отпуски, средният ви стресов резултат ще бъде 50+36+20 + 13 + 13=132.

Получената сума определя степента Ви на устойчивост на стрес. По-високия бал е тревожен сигнал за опасност. Вие трябва спешно да предприемете мерки за ликвидиране на стреса. Получената сума има още едно важно значение – тя показва степента на натрупан (акумулиран) стрес.

Обща сума /бал/ Степен на устойчивост на стрес

150-199 Висока

200-299 Прагова

300 и повече Ниска /ранимост/

Ако средният ви стресов резултат е под 150, има по-малка вероятност да страдате от последствията на натрупан стрес. Ако е между 150 и 300, може би страдате от хроничен стрес в зависимост от това как сте възприели и сте се справили с дадените житейски събития. Ако сумарният бал е по-голям от 300, това означава реална опасност – грози Ви психично заболяване, намирате се във фазата на нервно изтощение и вероятно изпитвате пагубни последствия от натрупания стрес.

Резултатът дава възможност да се види, че отделните събития са незначителни, те носят малък брой точки, но оценени комплексно разкриват своят стресогенност, благодарение на способността за акумулация на стреса.

Моля, имайте предвид, че оценките на стреса в горното изследване са усреднени. В каква степен дадено събитие ще бъде стресиращо за вас зависи от това как го възприемате.

 

Категория: Други
Прочетен: 564 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Анкетна  карта за диагностика на диадата „любов – зависимост”

Инструкция: Предлагаме Ви списък от принципно значимите хора от най-близкото обкръжение, с които човек общува. Пред Вас са 13 позиции,но Вие можете да продължите списъка от лица. От Вас се иска да отговорите на  четири въпроса с „да” (маркирате с плюс  „+”)или „не” (маркирате с „-„). Бъдете искрени. Ако бъдете искрени, бихте могли да получите обективна картина на съотношението „любов” – „зависимост”. Преди да запишете отговора си помислете добре. Не взимайте решение, единствено базирано на емоционалното си отношение към човека.

 

 

 

 

С кого общувам?

 

 

 

Истина ли е, че в отношенията
 си с този човек, Вие сте готови да направите по-скоро нещо за него, отколкото да искате нещо за себе си?

В отношенията си с този човек,
Вие сте загрижени да имате повее време за него, отколкото той да има за Вас?

В общуването си с този човек,
Вие по-скоро говорите нещата,
от които се интересува той,
отколкото за нещата, които са интересни за Вас?

В отношенията си с този човек
Вие по-скоро се подчинявате,
отколкото се споразумявате?

1

Баща

 

 

 

 

2

Майка

 

 

 

 

3

Брат-1

 

 

 

 

4

Брат-2

 

 

 

 

5

Брат-3

 

 

 

 

6

Сестра-1

 

 

 

 

7

Сестра-2

 

 

 

 

8

Сестра-3

 

 

 

 

9

Съпруг/съпруга

 

 

 

 

10

Свекърва/Тъща

 

 

 

 

11

Свекър/Тъст

 

 

 

 

12

Приятел/Приятелка

 

 

 

 

13

Колега/Колежка

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Интерпретация:  Целта на анкетната карта е извършване на експресна диагностика на показателя „ниво на зависимост от другите”, респ. налични асертивни потенциали на изследваното лице. Теорията постулира следната зависимост: колкото едно лице е по-зависимо от обкръжението си, толкова по-ниски са асертивните му потенциали, респ. той се явява обслужващ  другите и неумеещ  да постига удовлетворение на собствения си „Аз”.

В анкетната карта са включени лица от категорията значими други – това са хора, с които изследваното лице общува най-интензивно и лица, от които то се влияе най-силно (оказват най- интензивно и значимо влияние в живота му).

 

При обработката на резултатите се следва следната зависимост. Колкото по голям е броя на положителните отговори (+), толкова по-зависимо е лицето от другите в общуването си с тях.  Според теорията, когато един индивид е поставен в ситуация, при която другите непрекъснато го манипулират, той успява да формира аналогични схеми за защита, изразяващи се в обратна манипулация на другите, т.е. самият индивид се стреми да ги постави в състояние на зависимост. 

Категория: Други
Прочетен: 309 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Tест за изследване на темпераментната структура

(Личностен "паспорт" на темперамента по Белов)

Инструкция:

В този въпросник, в четири раздела, са представени твърдения, отговарящи на различни личностни поведения. Вашата задача е да прецените кои от тях "пасват" най-точно на ежедневното Ви поведение (а не за момента или за някои екстремни ситуации) и да ги заградите с кръгче (или със знака "Х"). Това не е тест за интелигентност, затова работете спокойно и отговаряйте откровено Не забравяйте, че това е Вашата собствена, а следователно и субективна преценка за себе си.

Раздел I. И така, Вие сте:

1. Неспокойни, суетливи

2. Невъздържани, избухливи

3. Спокойни и търпеливи

4. Резки и праволинейни в отношението си с хората.

5. Решителни и инициативни

6. Упорити.

7. Находчиви в спора.

8. Импулсивни в работата си.

9. Склонни да рискувате.

10. Не сте злопаметни и обидчиви (бързо забравяте обидите).

11. Имате бърз, страстен и с противоречива интонация говор

12. Неуравновесени сте и сте склонни да се горещите.

13. Не избягвате кавгата по какъвто и да е повод

14. Проявявате нетърпимост към недостатъците.

15. Имате изразителна мимика

16. Способни сте бързо да вземате решение по различни въпроси и да действате за тяхното изпълнение.

17. Непрекъснато се стремите към новото

18. Имате резки и отривисти движения.

19. Упорити и последователни сте в постигането на поставената цел.

20. Склонни сте рязко да сменяте настроението си.

 

Раздел II. Вие сте:

1.Весели и жизнерадостни.

2. Енергични и делови.

3.Често не довеждате (довършвате) започнатото докрай?

4. Склонни сте да се надценявате

5. Способни сте бързо да възприемате и схващате (осмисляте новото)

6. Имате неустойчиви интереси и склонности.

7. Лесно преживявате несполуките и неприятностите.

8. Лесно се приспособявате към различни обстоятелства.

9. С увлечение се залавяте за всяка нова работа.

10. Имате силен, бърз и ясен говор, съпровождан със диви жестове и изразителна мимика.

11. Бързо "изстивате" ако работата престане да Ви интересува.

12. Бързо се включвате в новата работа и лесно се превключвате от една работа към друга.

13. Запазвате самообладание в неочаквана, сложна обстановка

14. Издръжливи сте и сте работоспособни.

15. Общителни сте и сте отзивчиви, не се чувствате сковани в непозната обстановка, с нови за Вас хора.

16. Отегчавате се от еднообразието, от обикновената "къртовска" работа.

17. Имате винаги бодро настроение.

18. Бързо заспивате и лесно се събуждате.

19. Често не сте мобилизирани и проявявате привързаност в решенията.

20. Имате изразена склонност да се "плъзгате" по повърхността на живота, да се отвличате (разсейвате).

 

Раздел III. Вие сте:

1. Спокойни и хладнокръвни.

2.Последователни и обстойни, педантични в постъпките си.

3. Предпазливи и разсъдливи.

4.Предпочитате и умеете да изчакате преди да се захванете с нещо.

5. Мълчаливи сте и не обичате напразно да говорите.

6. Имате спокоен и равномерен говор, с паузи, без рязко изразени емоции, жестикулиране и мимики.

7. Сдържани сте и търпеливи във всяко едно начинание.

8. Довеждате започнатото докрай.

9. Не разпилявате напразно силите си.

10 Строго се придържате към изработени правила и система на работа.

11. Лесно сдържате поривите си.

12. Слабо сте възприемчиви по отношение на одобрение и порицание (лесно ги приемате и изживявате).

13. Не сте злобни, проявявате снизходително отношение към "остротите" по Ваш адрес.

14. Постоянни сте в своите отношения и интереси.

15. Бавно се включвате в работа и трудно превключвате от една дейност към друга.

16. Еднакви сте в отношенията си с другите.

17. Обичате акуратността и реда във всичко.

18. Трудно се приспособявате към нова обстановка и непознати хора.

19. Притежавате завидна издръжливост.

20. Не проявявате инициативност, не отговаряте по желание на въпроси, зададени към цялата група, не вземате участие в дискусии, дори да сте сигурни, че знаете и можете не по-зле от останалите.

 

Раздел IV Вие сте:

1. Стеснителни и срамежливи.

2. Лесно се обърквате в нова обстановка.

3.Затруднявате се при установяване на контакти с непознати хора.

4. Не вярвате в собствените си сили.

5.Лесно понасяте самотата, дори много често я предпочитате пред шумна компания.

6. Чувствате се подтиснати и объркани при несполука

7.Склонни сте да се затваряте в себе си.

8. Бързо се уморявате

9. Имате слаб и тих, но "изпъстрен" с чувство говор

10. Неволно се приспособявате към характера на събеседника си.

11. Силно сте впечатлителни и сте в състояние да съпреживявате болките на другите до "сълзливост".

12. Изключително сте чувствителни по отношение на порицание и одобрение.

13. Предявявате високи изисквания към себе си и околните

14. Склонни сте към подозрителност, мнителност.

15. Болезнено сте чувствителни и лесно нараними.

16. Прекалено сте обидчиви.

17. Затворени сте и необщителни, предпочитате да оставате насаме със себе си за да се самоанализирате, но се страхувате да споделяте с другите мислите си.

18. Плахи сте и поради това рядко проявявате активност и инициативност.

19. Подчинявате се лесно на чужди решения и мнения.

20. Стремите се да предизвикате съчувствие и помощ от околните

 

Tест за изследване на темпераментната структура

(Личностен "паспорт" на темперамента по Белов)

Обработка на резултатите[1]

Няма човек с "чист" тип темперамент, а след като всеки човек притежава в себе си черти от различните типове, най-правилно е да се говори и изследва неговата темпераментова структура, т. е. Последова­телността на подредбата на отделните темпераменти по силата на тяхната доминантност.

 

Формулата, по която се извежда темпераментовата структура има следния вид:

Тстр. = Х (Ах/А . 100%)+С (Ас/А. 100%)+Ф(Аф/А . 100%)+М (Ам/А . 100%),

Където:

Тстр. - темпераментова структура;

Х; С; ф; М - данните за типа темперамент: холеричен, сангвиничен, флегматичен и меланхоличен;

Ах; Ас; Аф; Ам - броят от положителните твърдения за отделните типове темперамент, извлечени последователно от разделите I,II,III и IV;

А - общият брой от плюсовете (положителните твърдения) за всички типове.

Например, ако от обработката на резултатите са се получили следните данни: за Х = 35%; за С = 30%; за Ф = 14% и за М = 21%, то темпераментовата структура (паспорта) на личността ще има подредбата по силата на изразеност на отделните темпераменти: Х, С, М,Ф.

—       Възможности за интерпретация по събрания брой положителни отговори от различните темпераменти:

а) Ако сумата от положителни отговори за един или друг тип е от 16 до 20, това означава, че чертите от дадения тип са много ярко изразени.

б) Ако сумата на положителните отговори е от 11 до 15, то качествата от съответния тип са присъщи в значителна степен.

В) Ако сумата е (на + отговори) от 6 до 10, то качествата от съответния тип са присъщи в незначителна степен.

Възможности за интерпретация в зависимост от процентното съотношение:

а) Ако положителният резултат от броя на положителните отговори за някой от типовете е 40 и над 40%, то това означава, че този тип темперамент е доминиращ за дадената личност;

б) Ако този резултат е 30-39%, то качествата за дадения тип са изразени доста силно;

в) Ако резултатът е 20-29%, то качествата за дадения тип са средно изразени;

г) При резултат от 10-19% може да се счита, че чертите от този тип темперамент са слабо изразени и явно е, че той ще бъде на последно място в темпераментовата структура.[1] Тестът е конструиран и резултатите се обработват по метода на А- Белов, описан в сп. "Знание - сила", N1/1971, с. 54.

 

Категория: Други
Прочетен: 696 Коментари: 0 Гласове: 0
 .
                            Психодиагностика.Тест за самооценка – Т. Лири (втора част)

Интерпретацията на количествените резултати се извършва по ска­ли, като за всяка скала се има предвид:

§     основната тенденция (вписана е в ключа);

§     произтичащите от нея особености на личността;

§     характеристиките за равнищата по скалата, които дават възмож­ност да се откроят някои клинични предпоставки.

СКАЛА 1. Основна тенденция: доминантност.

Особености на личността: активно взаимодействие с околните със стремеж да ги подчинява; екстравертност; оптимизъм; леко и бързо взи­мане на решения; спонтанна реализация „тук и сега".

Равнища:

o        0-8 бала: добър ръководител и организатор;

o        9-12 бала: енергичен, доминантен, преценяващ възмож­ностите си;

o        13-16 бала: властен, деспотичен, силен стремеж към лидерство, силна воля.

 

СКАЛА 2. Основна тенденция: сигурност в себе си.

Особености на личността: егоцентричност, самодоволство, дистанцираност, стремеж към обособяване на собствена позиция.

Равнища:

0-8 бала: уверен, независим, склонен към съперничес­тво;  

  9-12 бала: нарцистичен, с особено мнение;

13-16 бала: самовлюбен, отчужден, горделив.

 

СКАЛА 3. Основна тенденция: взискателност.

Особености на личността: упоритост, практицизъм, праволинейност, обидчивост, чувство за справедливост, убеденост в собственото мнение.

Равнища:

§     0-8 бала: настойчив, енергичен, вироглав;

§     9-12 бала: непримирим, раздразнителен, взискателен, откровено строг с околните;

§     13-16 бала: недружелюбен, жесток, враждебен, често асоциален и агресивен.

 

СКАЛА 4. Основна тенденция: скептицизъм.

Особености на личността: затворен, подозрителност, неудовлет­вореност, неконформност, конфликтност, склонност към ригидност и оформяне на свръхценни идеи.

Равнища:

§     0-8 бала: несговорчив, критичен, скептик;

§     9-12 бала: разочарован от хората, недоверчив, вербал­но агресивен, затворен, обидчив;

§     13-16 бала: отчужден от „враждебния свят", злопаме­тен, шизоиден, съмняващ се, оплакващ се.

 

СКАЛА 5. Основна тенденция: отстъпчивост.

Особености на личността: интровертност, срамежливост, пасив­ност, дребнавост и мнителност, тревожност, песимизъм, изпълнител­ност, самообвиняемост.

Равнища:

§     0-8 бала: скромен, послушен, честен, сдържан;

§     9-12 бала: срамежлив, подчинен;

§     13-16 бала: отстъпчив, пасивен, самобичуващ се, нуж­даещ се от подкрепа.

 

СКАЛА 6. Основна тенденция: доверчивост.

Особености на личността: тревожност, чувствителност, зависи­мост, привързаност, конформност, отговорност, изпълнителност.

Равнища:

§     0-8 бала: доверчив, вежлив, необходимо му е призна­ние;

§     9-12 бала: боязлив, безпомощен, послушен;

§     13-16 бала: свръх конформен, страда от натрапливи страхове.

 

СКАЛА 7. Основна тенденция: добросърдечност.

Особености на личността: високо ниво на тревожност, ниска агресивност, сътрудничество, съпричастност, зависимост от другите, необходимост от признание на лидера.

Равнища:

§     0-8 бала: компромисен, съзнателно конформен;

§      9-16 бала: емоционално лабилен, дружелюбен, стреми се да е добър с всички.

 СКАЛА 8. Основна тенденция: отзивчивост.

Особености на личността: потребност от спазване на социални норми, емоционална въвлеченост, екзалтираност при проява на собстве­ните убеждения, гъвкавост в контактите, милосърдност, пожертвовател­ност, склонност към психосоматични прояви на база сподавена враж­дебност.

Равнища:

§     0-8 бала: емпатиен, отзивчив, безкористен, деликатен;

§     9-16 бала: алтруистичен, състрадателен, помагащ, по­емащ отговорности.

Обобщената оценка има предвид следните резултати:

  преобладаващ тип - ако по някоя от скалите има много по-висока оценка в сравнение с оценките по другите скали;

  хармонична личност - ако оценките са на равнище 0-8 бала;

  акцентуация на характера - ако оценките са над 8 бала;

  трудности в социалната адаптация - ако оценките са над 14 бала;

  неискреност - ако преобладават оценки до 3 бала.

При факторния анализ на резултати от изследване с този тест са диференцирани следните значими фактори:

  фактор доминантност, свързан с 1, 2, 3, 4 тип: преобладават неконформни тенденции, склонност към конфликти, независимост, упори­тост, лидерство;

  фактор дружелюбност, свързан с 5, 6, 7, 8 тип: конформни нагла­си, сътрудничество, компромисност;

  фактор неудовлетвореност, свързан с 4, 5 ,6, 7 тип;

  фактор авторитарност, свързан с 1, 5 тип;

  фактор потисната враждебност, свързан с 4, 8 тип;

  фактор афилация (борба между мотиви за самоутвърждаване и присъединяване), свързан с 3, 7 тип;         

  фактор нежелана подчиненост, свързан с 2, 6 тип.

Категория: Други
Прочетен: 600 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Тест за самооценка – Т. Лири (първа част)

Цел. Изследване на личностовите особености, създаващи тенден­ции за прояви в междуличностните взаимоотношения на доминантност, увереност в себе си, взискателност, отстъпчивост, доверчивост, добросърдечност, скептицизъм. Има възможност за съпоставяне на „Аз"-образа с „Аз"-концепцията и представата за идеалния партньор (Римские, Р. Р., С. А. 1995, с. 345).

Инструментариум. Въпросникът представлява изчерпателен списък от личностни качества, които дават възможност да бъде напра­вен психологически „портрет" на изследваното лице.

Твърдение:

1.  Лесно печелещ благосклонността на другите 

2.            Правещ впечатление на околните 

3.            Умеещ да се разпорежда и да заповядва

4.            Умеещ да отстоява позициите си

5.           Имащ чувство за достойнство

6.           Независим

7.         Умеещ да се грижи за себе си

8.            Безразличен

9.            Способен да бъде строг

10.            Строг, но справедлив

11.            Искрен

12.            Критичен към другите

13.            Обичащ да се оплаква

14.            Често тъжен 

15.            Понякога недоверчив

16.            Често разочарован

17.            Самокритичен

18.            Способен да признае, ако не е прав

19.            Подчиняващ се на драго сърце

20.            Отстъпчив

21.           Благодарен

22.            Подражаващ

23.          Отнасящ се с уважение към околните

24.          Търсещ одобрение

25.          Склонен към сътрудничество и взаимопомощ

26.         Стремящ се към разбирателство с другите

27.           Дружелюбен и доброжелателен

27.             Внимателен, ласкав

28.             Деликатен

29.             Подкрепящ

30.             Отзивчив, когато молят за помощ

31.             Безкористен

32.           Способен да предизвиква възхищение

33.            Ползващ се с уважение от страна на околните

34.             Притежаващ талант да ръководи

35.             Обичащ да поема отговорности

36.             Сигурен в себе си

37.             Самоуверен, напорист

38.             Делови, практичен

39.     Обичащ да се състезава

40.     Твърд и упорит, ако е нужно

41.     Неумолим и безпристрастен

42.        Раздразнителен

43.         Открит, праволинеен

44.         Не търпи да бъде командван

45.         Скептичен

46.         Трудно дава високи оценки 

47.         Трудно е да му направиш впечатление

48.         Лесно се смущава

49.          Несигурен в себе си

50.          Отстъпчив 

51.           Скромен  

52.            Често прибягващ към помощта на другите

53.            Прекланящ се пред авторитети

54.             Приемащ съвети с удоволствие

55.             Стараещ се да зарадва околните

56.             Винаги с любезни обноски

57.     Цени мнението на околните

58.             Общителен и сговорчив

59.     Добросърдечен

60.     Внушаващ сигурност

61.     Нежен, благ

62.     Обичащ да се грижи за другите

63.     Безкористен, щедър

64.             Обичащ да раздава съвети

65.     Правещ впечатление на влиятелен човек

66.     Авторитарен

67.     Властен 

68.     Самохвалко

69.     Надменен, самодоволен

70.     Мислещ само за себе си

71.     Хитър, пресметлив 

73.     Неприемащ грешките на другите

74.     Користен 

75.     Откровен

76.     Често недружелюбен

77.     Озлобен

78.     Вечно оплакващ се

79.     Ревнив

80.     Злопаметен

81.     Самобичуващ се

82.     Свенлив, свит, притеснителен

83.     Безинициативен

84.     Кротък

85.            Зависим, несамостоятелен

86.     Обичащ подчинението

87.     Оставящ другите да взимат решения

88.     Лесно изпадащ в неудобно положение

89.            Лесно влияещ се от приятели

90.     Готов да се довери на всеки

Категория: Други
Прочетен: 749 Коментари: 0 Гласове: 0
 .

Анкета за диагностика възприятието на ученика за колектива (групата, класа) - втора част 

ТЕСТОВА БЛАНКА

Име: ……………………………………………………………………………….., клас, ……, дата на изследването…………………г.

Инструкция: Ние провеждаме специално изследване с цел подобряване организацията на учебния процес. Вашите отговори на въпросите от анкетната карта ще ни помогнат в това отношение.  Предлагаме ви 14 съждения, всяко от които има по три алтернативни отговора, обозначени с А, Б, В.  От тези отговори Вие трябва да изберете един, който най-точно изразява Вашата гледна точка и да го обградите с кръгче. Помнете, че няма „правилни” и „неправилни” отговори. На всеки въпрос трябва да бъде даден отговор.

1. За добри партньори в класа аз считам тези, които:

А – знаят повече, отколкото аз;

Б – стремят се всички въпроси да решават общо;

В – не отвличат вниманието на преподавателя.

2. Добри преподаватели са тези, които:

А – използват индивидуален подход;

Б –създават условия за помощ от страна на други;  

В – създават в класа атмосфера, при която никой не се страхува да се изкаже;

3. Аз се радвам, когато съучениците ми:

А – знаят повече от мен и могат да ми помогнат;

Б – могат самостоятелно, без да пречат на другите да постигнат успехи;

В – помагат на другите, когато им се отдаде случай;

4. Повече ми харесва, когато в класа:

А – никой не ми помага;

Б – не ми пречат при изпълнение на задачите;

В – останалите са по-слабо подготвени от мен;

5. Струва ми се, че аз съм способен да направя много, когато: 

А – мога да получа помощ и подкрепа от страна на другите;

Б – моите усилия са достатъчно оценени от другите;

В –мога да проявя инициатива и да съм полезен за всички;

6. Харесва ми клас, в който:

А – всеки е заинтересован от положителните резултати на всички;

Б – всеки е зает със своите задачи и не пречи на другите;  

В – всеки може да използва другите за разрешаване на свои задачи;

7. Учениците оценяват като най-лоши тези преподаватели, които:

А – създават дух на конкуренция между учениците;

Б – не отделят достатъчно внимание;

В – не създават условия, за да може класа да им помага; 

8. Най-голямо удовлетворение от живота дават:

А – възможност да работиш, когато никой не ти пречи;

Б – възможност да получиш нова информация от други хора;

В – възможност да направиш нещо полезно за други хора;

9. Основната роля на училището трябва да се изразява в:

А – възпитание на учениците за формиране чувство за дълг към другите; 

Б–  подготовка за приспособяване към самостоятелен живот;

В – подготовка на хора, умеещи да извличат помощ от общуването с другите;

10. Ако класа ми има някакъв проблем, то аз:

А – предпочитам, другите да го разрешат;

Б – предпочитам да работя самостоятелно, без да разчитам на другите по решаване на проблема;

В – предпочитам да внеса своя принос при решаване на общия проблем;

11. Най-добре от всички бих се учил, ако преподавателите:

А – имат към мен индивидуален подход;

Б – създават условия за да получавам помощ от другите;

В – поощряват инициативата на учащите се, насочена към постигане на общ успех;

12. Няма нищо по-лошо от случай, при който:

А – да не си в състояние самостоятелно да постигнеш успех;  

Б – да чувстваш, че не си нужен на класа;

В – да не ти помагат другите; 

13. Най-много от всичко ценя:

А – личния успех, за който имат принос и моите съученици;

Б – общия успех, в който имам и аз заслуга;

В – успех, който е постигнат с цената на собствени усилия;

14. Бих искал:

А – да уча в клас, в който организацията и методите на работа са съвместни;

Б – да работя индивидуално с преподавател;

В – да уча в клас, в който всички са компетентни;

Категория: Други
Прочетен: 288 Коментари: 0 Гласове: 0
<<  <  67 68 69 70 71 72 73 74 75  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: kunchev
Категория: Други
Прочетен: 1501193
Постинги: 1680
Коментари: 116
Гласове: 1142
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31